K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

10 tháng 6 2018

1 more intteligent 

2.older

3.larger

4.more boring

5.narrower

10 tháng 6 2018

Đáp án:

1.more intelligent

2.older

3.larger

4.more boring

5.more narrow

Chúc bn học tốt

10 tháng 6 2018

6. better

7. more expensive

8. richest

9. worse

10. cleverest

10 tháng 6 2018

6. better

7. more expensive

8. richest

9. worse

10. cleverest

10 tháng 6 2018

1. bigger

2. more beautiful

3. most interesting

4. longer

5. most dangerous

10 tháng 6 2018

1. Bigger

2. Most beautiful

3. Most interesting

4.Longer

5.Most dangerous

Sai thì thui, mong mn thông cảm

11 tháng 7 2021

Nè:
➡ Em bé của cô ấy sinh năm 1990 ở Anh?

Nhớ k cho Mik cái k nếu Mik đúng nha

11 tháng 7 2021

VÀ CẢ CÂU TRẢ LỜI NỮA NHA

7 tháng 5 2022

more intelligent

older

larger

more colourful

quieter 

7 tháng 5 2022

1. more intelligent

2. older

3. larger 

4. more colourful

5. more quiet

5 tháng 1 2018

đó là "from" em nhé!!!

5 tháng 1 2018

Mik nghĩ là "of" đó bn

19 tháng 1 2020

''much'' thành ''the'' bạn nhé 

19 tháng 1 2020

chuyển much => the

30 tháng 3 2022

Frank is not as respectful as his brother.

It took her an hour to prepare for the party. 

What a fast runner she is!

26 tháng 12 2022

1. Frank is not as respectful as his brother.

2. It took her an hour to prepare for the party. 

3. What a fast runner she is!

6 tháng 1 2018

mình nghĩ điền là"or"

Nếu sai thì các bạn thông cảm cho mình nhé

6 tháng 1 2018

or nha bạn

14 tháng 12 2020

nope, you can again!

1 tháng 3 2021

Ok luôn .Dù gì mình cũng  không có nhiều bạn