Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

19 tháng 3 lúc 18:49

C++:

#include <iostream> #include <math.h> using namespace std; long decimalToBinary(int decimalnum) {     long binarynum = 0;     int rem, temp = 1;       while (decimalnum!=0)     {         rem = decimalnum%2;         decimalnum = decimalnum / 2;         binarynum = binarynum + rem*temp;         temp = temp * 10;     }     return binarynum; }   int main() {     int decimalnum;     cout<<"Nhập vào số thập phân cần chuyển đổi: ";     cin>>decimalnum;     cout<<"\nSố thập phân sau khi được chuyển thành số nhị phân là: "<<decimalToBinary(decimalnum);     cout<<"\n--------------------------------\n";     cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net"; }
18 tháng 2 2018 lúc 7:21

Đáp án B

25 tháng 6 2019 lúc 12:53

Đáp án D

17 tháng 10 2021 lúc 17:27

D nhé

 

7 tháng 5 2022 lúc 15:56

Trả lời nhanh giúp mình ạ

7 tháng 5 2022 lúc 15:58

1) FD n 

2) BK n

3) RT k

4) LT k

5) PU

6) Home

7) CS

8) HT

9) PD

10) Clean

Xin lỗi mik chỉ nhớ được có nhiêu đó à ;-; thông cảm nha

Hôm qua lúc 12:01

repeat 8[repeat 3[fd 100 rt 120]fd 100 lt 360/8]

3 tháng 5 2022 lúc 12:23

CÂU 1 LÀ repeat 6[fd 100 repeat 8[fd 3 bk 3 rt 45] rt 60]

3 tháng 5 2022 lúc 12:28

CÂU 30 PHẦN A LÀ REPEAT 6 [REPEAT 4 [FD 50 RT 90 WAIT 10] RT 360/6]

24 tháng 8 2019 lúc 9:47

Hướng dẫn:

1. Nháy chuột vào biểu tượng Nhân hai số thập phân T4 trang 24 SBT Tin học 5 | Giải sách bài tập Tin học 5 hay nhất tại VietJack . Màn hình hiện ra có thể như hình sau:

2. Lần lượt nhân các chữ số ở hàng dưới với số ở hàng trên từ phải qua trái.

3. Thực hiện phép cộng các tính riêng nhận được.

4. Viết lại xuống dòng Kết quả, từ phải sang trái và nháy nút , để ghi dấu phẩy ở vị trí cần thiết (xem hình trên, bên phải).

10 tháng 5 2018 lúc 5:46

Hướng dẫn:

1. Nháy đúp biểu tượng để khởi động phần mềm và nháy biểu tượng Bắt đầu

2. Nháy biểu tượng (Cộng, trừ hai số thập phân),

Màn hình luyện tập xuất hiện có thể như như dưới đây:

3. Thực hiện phép tính từ phải sang. Nháy số tương ứng trên bảng số để điền kết quả phép tính (hoặc nhấn phím số tương ứng) từ bên phải sang.

Số tương ứng được điền vào vị trí dấu nháy.

4. Khi đến vị trí dấu phẩy, em nhớ nháy nút , trên bảng số và thực hiện phép cộng cho đến hết chữ số bên trái.

5. Nháy nút T2 trang 22 SBT Tin học 5 | Giải sách bài tập Tin học 5 hay nhất tại VietJack để kiểm tra kết quả.

6. Nháy nút T2 trang 22 SBT Tin học 5 | Giải sách bài tập Tin học 5 hay nhất tại VietJack để luyện tập tiếp.

Lưu ý: Khi nhập nhầm số, em có thể sử dụng các phím mũi tên đưa đấu nhập nháy về vị trí số bị gõ nhầm, sau đó nhấn phím Delete và nhập lại số đúng.

23 tháng 4 2022 lúc 22:04

bài 1: không biết

bài 2: bằng 20