çá﹏๖ۣۜhⒺo╰‿╯²ᵏ⁹

Giới thiệu về bản thân

Hế nô, nhìn cái gì mà nhìn ai cho mà nhìn móc mắt giờ =)