Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

18 tháng 3 lúc 18:39

231568

18 tháng 3 lúc 18:56

câu trả lời là: 57892x4= 231568

9 tháng 1 2022 lúc 16:20

10 X 9 = 90 NHA 

9 tháng 1 2022 lúc 16:20

10x9=90

14 tháng 2 2018 lúc 17:34

ta gọi thừa số thứ nhất là a

gọi thừa số thứ hai là b

ta có a*b=24

ta có : a/4*b*9=?

a*1/4*b*9=?

(a*b)*(1/4*9)=?

24*2.25=54

vậy tích mới là 54

24 tháng 1 2017 lúc 21:20

Số 4 có thể phản tích thánh tích của 2 thừa số là :2 x 2;1 x 4; 4 x 1.

Vậy các số thỏa mãn đề bài là 22,14,41.

Vậy có 3 số thỏa mãn đề bài.

24 tháng 1 2017 lúc 21:21

Ta lập :

2^2=4 ; 1^4=4

Vậy có 2 số.

    Đáp số :2 số

17 tháng 12 2021 lúc 12:28

86:8=10 ( dư 6 ) nhé !

17 tháng 12 2021 lúc 12:33
86 : 8 = 10 ( dư 6 ) Hoặc 10,75
14 tháng 4 2020 lúc 18:20

67:5=13{dư}3 em ạ

14 tháng 4 2020 lúc 18:24

Trl:

Theo số tự nhiên: 67:5= 12 ( dư 7 ) 

Theo phân số : 67:5= 67 / 5 =13,4

mik trả lời sai chỗ nào thì bạn thông cảm.

29 tháng 11 2021 lúc 10:03

= 8 dư 2

29 tháng 11 2021 lúc 10:05

Bằng 8(dư 2)😉

20 tháng 10 2021 lúc 6:48

ta lấy 58-34 vì số đó +34 ra 58 nên 58-34=24
số đó là 
24 :6= 4

20 tháng 10 2021 lúc 6:52

 4x6=32+ 34=58 

             HT          

17 tháng 11 2017 lúc 21:40

Tổ 1 có số công nhân là : 16 x 2 = 32 (công nhân )

Tổ 3 có số công nhân là : 16 : 4 = 4 ( công nhân )

Vậy tổ 1 có 32 công nhân và tổ 3 có 4 công nhân

k mk nha

17 tháng 11 2017 lúc 21:46
Tổ 1 có số công nhân là:16.2=32(công nhân) Tổ 3 có số công nhân là:32.1/4=8(công nhân) Đáp số:tổ 1:32 công nhân tổ 2:8 công nhân.
31 tháng 3 2016 lúc 21:03

Chiều rộng khu rừng là:

  5400 x 2/3 = 3600 (m)

Diện tích khu rừng là:

 5400 x 3600 = 19 440 000 (m2) = 1 944 (ha)

               Đáp số:  19 440 000 m2

                            1 944 ha

31 tháng 3 2016 lúc 21:10

Toán lớp 3

Chiều rộng khu rừng là:

  5400 x 2/3 = 3600 (m)

Diện tích khu rừng là:

 5400 x 3600 = 19 440 000 (m2) = 1 944 (ha)

               Đáp số:  19 440 000 m2

                            1 944 ha