K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

16 giờ trước (8:33)

10+20+30 = 60

16 giờ trước (8:40)

60

3 tháng 9 2016

bằng 121 nha bn

4 tháng 11 2019

Phương pháp giải:

Cộng các chữ số hàng chục rồi điền thêm một chữ số 0 vào sau kết quả vừa tìm được

Lời giải chi tiết:

60 + 20 + 10 = 90

40 + 10 + 20 = 70

30 + 20 + 20 = 70

60 + 30 = 90

40 + 30 = 70

30 + 40 = 70

15 tháng 8 2021

60 + 20 + 10 = 90

40 + 10 + 20 = 70

30 + 20 + 20 = 70

60 + 30 = 90
40 + 30 = 70
30 + 40 = 70

14 tháng 3 2016

dễ quá đi bạn !!!KQ=220

14 tháng 3 2016

10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+20+20+20+30+30=?

ai mình tích lại nhà cả cab an

30 tháng 8 2017

Phương pháp giải

Cộng nhẩm các chữ số hạng chục rồi viết thêm một chữ số 0 vào tận cùng kết quả vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

50 + 10 + 20 = 80     60 + 20 + 10 = 90     40 + 10 + 10 = 60

50 + 30 = 80     60 + 30 = 90     40 + 20 = 60

21 tháng 11 2021

50+10+20=80  60+20+10=90  40+10+10=60

50+30=80  60+30=90  40+20=60

5 tháng 12 2016

kết quả là :

 10 : 10 = 1

 20 : 20 = 1

 30 : 30 = 1

Đúng thì k mik nha

5 tháng 12 2016

10:10=1

20:20=1

30:30=1

Các bạn nhớ tíck giúp mừn na...

= 100

= 400

= 600

~ hok tốt ~

20 tháng 5 2019

10 * 10  = 100

20 * 20 = 400

30 * 30 = 900 

các bạn nhớ k cho mình nha 

9 tháng 12 2019

10 + 20 + 70 = 100

20 + 30 + 40 = 90

30 + 40 + 30 = 100

30 + 50 + 10 = 90

Đáp án cần chọn là A và C

16 tháng 5 2021
A và C nha
27 tháng 6 2019

70 – 10 – 20 = 40

70 – 30 = 40

90 – 30 – 20 = 40

90 – 50 = 40

80 – 30 – 10 = 40

80 – 40 = 40

 

19 tháng 2 2016

10+10 = 20

20+20=40

30+30=60

19 tháng 2 2016

10 + 10 = 20

20 + 20 = 40 

30 + 30 = 60

17 tháng 12 2017

20

40

60

80

100

17 tháng 12 2017

10 + 10 = 20

20 + 20 = 40

30 + 30 = 60

40 + 40 = 80

50 + 50 = 100