Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp Toán lớp 5


Xyz Xyz 2 giờ trước (5:54)
Báo cáo sai phạm

Gọi số bé là a 

=> Số lớn là a2

Ta có a + a2 = 332

=> a + a x 10 + 2 = 332

=> 11 x a + 2 = 332

=> 11 x a = 330

=> a = 30

=> a2 = 302

Vậy số lớn là 302 ; số bé là 30

=> 

Đọc tiếp...
Xyz Xyz 10 giờ trước (21:47)
Báo cáo sai phạm

1) Ta có 6ab : ab = 51

=> 6ab = 51 x ab

=> 600 + ab = 51 x ab

=> 600 = 51 x ab - ab

=> 600 = 50 x ab

=> ab = 12

Vậy ab = 12

2. Gọi số lớn là a ; số bé là b

Ta có a + b = 598

Lại có a : b = 6 dư 3

=> (a - 3) : b = 6

=> a - 3 = 6 x b

=> a = 6 x b + 3

Khi đó a + b = 598 

<=> 6 x b + 3 + b = 598 (Vì a = 6 x b + 3)

=> 7 x b + 3 = 598

=> 7 x b = 595

=> b = 85

=> a = 6 x 85 + 3 = 513

Vậy số lớn là 513 ; số bé là 85

Đọc tiếp...
SGP.Capheny SGP.Capheny 10 giờ trước (21:51)
Báo cáo sai phạm

\(6ab:ab=51\)   

\(\left(600+ab\right):ab=51\)    

\(600:ab+1=51\)   

\(600:ab=50\)    

\(ab=600:50\)    

\(ab=12\)    

Số lớn chia số bé được  dư 3 

Vậy nếu giảm số lớn 3 đơn vị thì số lớn gấp 6 lần số bé 

Tổng hai số nếu giảm số lớn 3 đơn vị 

598 - 3 = 595 

Tổng số phần bằng nhau là 

6 + 1 =7 ( phần ) 

Số lớn 

595 : 7 x 6 + 3 = 513 

Số bé 

595 : 7 x 1 = 85 

Đọc tiếp...
SGP.Capheny SGP.Capheny 11 giờ trước (21:44)
Báo cáo sai phạm

Tổng hai phân số là 

\(\frac{4}{5}\cdot2=\frac{8}{5}\)   

Tổng số phần bằng nhau là 

\(1+2=3\)    ( phần )   

Phân số bé 

\(\frac{8}{5}:3\cdot1=\frac{8}{15}\)   

Phân số lớn    

\(\frac{8}{5}:3\cdot2=\frac{16}{5}\)

Đọc tiếp...
The Angry The Angry 11 giờ trước (21:43)
Báo cáo sai phạm

Đặt hai số cần tìm lần lượt là a và b .

Biết ( a + b ) : 2 = 4/5 , a = b x 3

Lại có : a + b = 8/5 , b = 1/3 a

=> a = 8/5 : ( 1 + 3 ) x 3 = 6/5

<=> b = 8/5 - 6/5 = 2/5

Vậy hai phân số cần tìm là 6/5 và 2/5.

Đọc tiếp...
Xyz Xyz 11 giờ trước (21:43)
Báo cáo sai phạm

Tổng 2 phân số đó là 4/5 x 2 = 8/5

Phân số thứ nhất gấp 3 lần phân số thứ hai 

=> Phân số thứ nhất chiếm 3 phần ; phân số thứ hai chiếm 1 phần 

=> Tổng số phần bằng nhau là 3 + 1 = 4 phần

=> Phân số thứ nhất là 8/5 : 4 x 3 = 6/5

=> Phân số thứ hai là 8/5 - 6/5 = 2/5

                                   Vậy phân số thứ nhất là 6/5 ; phân số thứ hai là 2/5

Đọc tiếp...
SGP.Capheny SGP.Capheny 10 giờ trước (21:47)
Báo cáo sai phạm

3 giờ 1 người làm được 

\(24:4=6\)   ( sản phẩm )   

1 giờ 1 người làm được   

\(6:3=2\)   ( sản phẩm ) 

1 người cần làm số sản phẩm : 

\(40:5=8\) ( sản phẩm ) 

Thời gian để làm xong 

\(8:2=4\)    ( giờ )   

Đọc tiếp...
Đảng_Đêy_UwU Đảng_Đêy_UwU 11 giờ trước (21:18)
Báo cáo sai phạm

trong 1 giờ làm đk số sản phẩm là:

  24:3=8(sản phẩm)

1 ng làm đk số sản phẩm trong 1giờ là:

  8:4=2(sản phẩm)
5 người làm trong 1 giờ đk số sản phẩm là:

2x5=10(sản phẩm)

5 người làm 40 sản phẩm trong số Giờ là(nghe ko hay lắm,nếu được thì bạn sửa lại nghe cho hay nhóe):

40:10=4(giờ)

Đ/S:*tự đáp số đê*

*mình có viết tắt một số chứ(do mình lười)mong bạn tự hiểu được*

Đọc tiếp...
Nguyễn Khánh Ly Nguyễn Khánh Ly 10 giờ trước (22:02)
Báo cáo sai phạm

ta có: \(9^{50}=(3^2)^{50}=3^{100}\)

vì \(3^{100}=3^{100}\)nên \(3^{100}=9^{50}\)

Đọc tiếp...
SGP.Capheny SGP.Capheny 11 giờ trước (21:31)
Báo cáo sai phạm

\(9^{50}\) 

\(3^{100}=\left(3^2\right)^{50}=9^{50}\) 

\(9^{50}=9^{50}\) 

\(\Rightarrow3^{100}=9^{50}\)

Đọc tiếp...
๖ۣۜTiến Đạt ツARMY  (Bad Boy ) ๖ۣۜTiến Đạt ツARMY (Bad Boy ) 11 giờ trước (21:12)
Báo cáo sai phạm

à lộn bằng mới đúng

Đọc tiếp...
Quàng Mạnh Tùng Quàng Mạnh Tùng 11 giờ trước (21:26)
Báo cáo sai phạm

a12/30

b18/30

Đọc tiếp...
Đảng_Đêy_UwU Đảng_Đêy_UwU 11 giờ trước (21:12)
Báo cáo sai phạm

a,số HS nam lớp đó là:

 30-12=18(HS)

Tỷ số phần trăm số học sinh so với cả lớp là:

 18:30x100=60%

b,Tỷ số phần trăm số học sinh nữ so với số học sinh cả lớp là:

100%-60%=40%

 Đ/S:"tự đáp số bn nhé UwU"

Đọc tiếp...
Trần Quốc Anh Trần Quốc Anh 11 giờ trước (20:58)
Báo cáo sai phạm

\(23,05\times3,5=80,675\)

Đọc tiếp...
 Rem (team ASL) Rem (team ASL) 11 giờ trước (20:54)
Báo cáo sai phạm

23,05 x 3,5 = 80,675

học tốt!!

Đọc tiếp...
Greninja ( team ASL ) Greninja ( team ASL ) 11 giờ trước (20:54)
Báo cáo sai phạm

23,05 x 3,5 = 80,675

Đọc tiếp...
Nguyễn Hồ Đức Cường Nguyễn Hồ Đức Cường 11 giờ trước (21:04)
Báo cáo sai phạm

a. 16,25 - 5,214 = 11,036

b. 23,0588 x 3,5 =  80,7058

Đọc tiếp...
Lê Minh Chiến Lê Minh Chiến 11 giờ trước (20:54)
Báo cáo sai phạm

23,05*3,5=80,675

Đọc tiếp...
Ngyuễn Hà Anh MINH Ngyuễn Hà Anh MINH 11 giờ trước (20:50)
Báo cáo sai phạm

xin lỗi bạn câu b là bỏ 2 con số 8 đi 

Đọc tiếp...
Văn Ngọc Hà Anh Văn Ngọc Hà Anh 11 giờ trước (21:03)
Báo cáo sai phạm

Số tiền còn lại của Vân là :

 \(1-\left(\frac{3}{5}+\frac{1}{6}\right)=\frac{7}{30}\) ( số tiền )

                                   Đ/s : ...

Đọc tiếp...
Phan Thùy Linh Phan Thùy Linh 11 giờ trước (20:49)
Báo cáo sai phạm

Tổng số tiền Vân đã mua là:

\(\frac{3}{5}\)+\(\frac{1}{6}\)=\(\frac{23}{30}\)(số tiền mua vở và sách)

Vân còn lại số tiền là:

1-\(\frac{23}{30}\)=\(\frac{7}{30}\)(số tiền còn lại)

Đáp số: \(\frac{7}{30}\)số tiền còn lại

Đọc tiếp...
Cold Girl Cold Team Cold Girl Cold Team 11 giờ trước (20:56)
Báo cáo sai phạm

các bạn giải ra cho mk nhé

Đọc tiếp...
Đặng Ngọc Quỳnh Đặng Ngọc Quỳnh 12 giờ trước (20:35)
Báo cáo sai phạm

~3.9990234375

Đọc tiếp...
 Rem (team ASL) Rem (team ASL) 12 giờ trước (20:26)
Báo cáo sai phạm

Giải:

\(2\frac{3}{4}\)phút = 165 giây

Học tốt!!!

Đọc tiếp...
(¯`*•.¸,¤°´✿.。.:*しんのすけ(էҽąണ ALS)*.:。.✿`°¤,¸.•*´¯) (¯`*•.¸,¤°´✿.。.:*しんのすけ(էҽąണ ALS)*.:。.✿`°¤,¸.•*´¯) 12 giờ trước (20:30)
Báo cáo sai phạm

đáp án bằng 165 giây 

vì 2 phút bằng 120 giây + giờ là 45 phút = 165 giây

giải thích chút 

4 giờ x 5 = 20 giờ + 25 phút x 5 = 125 phút = 2 giờ 5 phút

20 giờ + 2 giờ 5 phút = 22 giờ 5 phút 

Đọc tiếp...
Phạm Huy Hoàng Phạm Huy Hoàng 12 giờ trước (20:26)
Báo cáo sai phạm

ta có 1/2 km = 500  m

Vì mỗi phút Huy đi được 20m

=>để đi hết 500m thì Huy phải đi mất số thời gian là:

500/20=25(phút)

Đọc tiếp...
Tạ Quang Phúc Tạ Quang Phúc 12 giờ trước (20:25)
Báo cáo sai phạm

1/2 km = 500m

500:20=25(phut)

bài dễ vậy mà...

Đọc tiếp...
 Rem (team ASL) Rem (team ASL) 12 giờ trước (20:24)
Báo cáo sai phạm

Giải:

Đổi 1km 125m = 1125 m

Độ dài đoạn đường BC là: 1125 : 3 = 375 ( m )

Độ dài quãng đường AC là: 1125 + 375 = 1500 ( m )

Đáp số : 1500 m

Học tốt!!!

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: