Giúp tôi giải toán và làm văn


Hatsumine Miku 13 phút trước (12:09)
Báo cáo sai phạm

mk làm sai r nha bn, đừng làm theo nha

Đọc tiếp...
Hatsumine Miku 39 phút trước (11:42)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{4}{5}< \frac{a}{b}< 1\)

\(\frac{a}{b}=\frac{4}{6};\frac{4}{7};\frac{4}{8};.....\)

* Cách làm:

Tử = 4

Mẫu > 5

Chỉ cần làm theo cách đó là đúng nha

Đọc tiếp...
khanh cuong 1 giờ trước (11:03)
Báo cáo sai phạm

28506945600

hok tốt

Đọc tiếp...
Phạm Tuấn Đạt CTV 1 giờ trước (11:03)
Báo cáo sai phạm

\(45\times45\times56\times67\times67\)

\(=45^2\times56\times67^2\)

\(=509052600\)

Đọc tiếp...
Hatsumine Miku 10 phút trước (12:11)
Báo cáo sai phạm

45 x 45 x 56 x 56 x 67 x 67

= 452 x 562 x 672

= 2,85069456x1010

Đọc tiếp...
Han Sara ft Tùng Maru 1 giờ trước (10:49)
Báo cáo sai phạm

Hình lập phương nhỏ được sơn 2 mặt luôn nằm trên cạnh của hình lập phương lớn.Ta xét 4 cạnh đáy trên hình lập phương lớn,mỗi cạnh trừ đi 2cm.Vì hình lập phương nhỏ ở 8 đỉnh được sơn 3 mặt.

Số hình lập phương nhỏ được sơn 2 mặt của đáy trên là :

( 12 - 2 ) x 4 = 40 ( hình )

Xét 4 cạnh xung quanh của hình lập phương lớn.Vì cạnh dưới không sơn nên mỗi cạnh chỉ trừ 1cm.

Số hình lập phương nhỏ được sơn 2 mặt của 4 cạnh xung quanh là :

( 12 - 1 ) x 4 = 44 ( hình )

Có tất cả số hình số hình lập phương nhỏ được sơn 2 mặt là :

44 + 40 = 84 ( hình )

Đáp số : 84 hình

Học tốt #

Đọc tiếp...
phạm văn tuấn 1 giờ trước (10:49)
Báo cáo sai phạm

a,\(\frac{x}{33}\) =4

⇒x=4.33

\(\Rightarrow x\)=132

b,\(\frac{5}{x}\) =\(\frac{1}{2}\) 

⇒x=5:\(\frac{1}{2}\) 

\(\Rightarrow x\)=5.2

\(\Rightarrow x\)=10

Đọc tiếp...
Huỳnh Bá Nhật Minh 33 phút trước (11:48)
Báo cáo sai phạm

a) \(\frac{x}{33}=4\)

\(\Rightarrow x=4\times33\)

\(\Rightarrow x=132\)

b) \(\frac{5}{x}=\frac{1}{2}\)

\(\Rightarrow x=5:\frac{1}{2}\)

\(\Rightarrow x=10\)

Đọc tiếp...
Phạm Tuấn Đạt CTV 1 giờ trước (10:38)
Báo cáo sai phạm

\(a,\frac{x}{33}=4\)

\(\Rightarrow x=4.33=132\)

\(b,\frac{5}{x}=\frac{1}{2}\)

\(\Rightarrow x=5:\frac{1}{2}=5.2=10\)

P/s : Dấu "." là dấu nhân nha

Đọc tiếp...
khanh cuong 2 giờ trước (09:42)
Báo cáo sai phạm

20m/giây = 1200m/phút( vì 20 m 1 giây , 1' = 60 giây => m/phút = 60 x 20 = 1200 m/phút)

hok tốt

Đọc tiếp...
hai bui 2 giờ trước (09:42)
Báo cáo sai phạm

120m/phút

Đọc tiếp...
Ngô Tuấn Huy 2 giờ trước (09:26)
Báo cáo sai phạm

                        Giải

Thời gian người đi xe máy đã xuất phát trước đó là:

     10 giờ 20 phút - 7 giờ 20 phút = 3 ( giờ )

Quãng đường người đi  xe máy đã đi được là:

    3 x 42 = 126 ( km )

Vậy, ô tô sẽ đuổi kịp xe máy sau:

    126 : ( 56 - 42 ) = 9 ( giờ )

Chỗ gặp nhau cách A:

    42 x 9 = 378 ( km )

Đ/s : a) 9 giờ

        b) 378 km

Đọc tiếp...
khanh cuong 2 giờ trước (09:31)
Báo cáo sai phạm

a,Thời gian xe máy đã đi là : 10h 20' - 7h 20' = 3 h 

quãng đường xe máy đi là : 42 x 3 = 126 km

hiệu vận tốc hai xe là : 56 - 42 = 14 km/h

Hai người gặp nhau lúc số giờ là : 10h 20' + ( 126 : 14 ) = 19h 20'

chỗ gặp nhau cách A số mét là : 56 x 9 = 504 km 

hok tốt

Đọc tiếp...
mai văn chương2 2 giờ trước (09:29)
Báo cáo sai phạm

số học sinh nam của lớp 5A là

\(32-17=15\)

Tỉ số phần trăm của số HSnam và số HS nữ của lớp 5A là

\(15:17=\frac{15}{17}=0.88\text{%}\)

hok tốt

Đọc tiếp...
Nguyễn Việt Anh 2 giờ trước (09:25)
Báo cáo sai phạm

Số học sinh nam là:

32-17=15[hs]

Tỉ số phần trăm học sinh nam là:

15:32*100=46,875%

tỉ số phần trăm học sinh nữ là:

17:32*100+53,125%

                      Đ/s:46,875

                           :53,125

Đọc tiếp...
khanh cuong 3 giờ trước (09:22)
Báo cáo sai phạm

Số hs nam của lớp là : 32 - 17 = 15 ( hs)

Tỉ số phần trăm của số HS nam và số HS nữ của lp 5A là : 15 : 17 = 0,8823 = 88,23 %

hok tốt

Đọc tiếp...
Nguyễn Việt Anh 3 giờ trước (09:13)
Báo cáo sai phạm

hiệu vận tốc bạn ơi,kb với mình nha

Đọc tiếp...
cool queen 3 giờ trước (09:17)
Báo cáo sai phạm

NGHỊCH CHIỀU:  Thời gian gặp nhau bằng quãng đường chia cho tổng hai vận tốc: t = S : ( v1 + v2)

*.CÙNG CHIỀU: Thời gian đuổi kịp bằng khoảng cách chia cho hiệu hai vận tốc: t = S : (v1 – v2).         (v1>v2)

lúc nãy bạn hỏi mk không nhớ rõ xin lỗi nha, ko phải mk cố ý trả lời sai đâu vì mk học mấy năm rồi nên ko nhứo

Đọc tiếp...
kurasina 2 giờ trước (09:29)
Báo cáo sai phạm

Đáp án : hiệu vận tốc.

Đọc tiếp...
Nguyen Thi Khanh Linh 2 giờ trước (09:30)
Báo cáo sai phạm

a, 87+ 2,b2..................a,b + 2,89                     a,bc + 20,63 + 28,04....................3a, 81 + 4,b5 + 13,9c

Đọc tiếp...
Ngô Tuấn Huy 3 giờ trước (09:05)
Báo cáo sai phạm

đề không rõ ràng.bạn ghi lại đề đi

Đọc tiếp...
Việt Best Murad CTV 2 giờ trước (10:20)
Báo cáo sai phạm

Bài giải

Số kg gạo xe tải đó chở được là : 

             300 x 50 = 15 000 ( kg )

Số bao gạo loại 75 kg xe tai đó chơ được là :

              15 000 : 75 = 200 ( bao ) 

                       Đáp số : ...................

hok tốt

Đọc tiếp...
Wendy Marvell 3 giờ trước (08:52)
Báo cáo sai phạm

Xe chở đc nhiều nhất số bao là:

          300 x 50 : 75 = 200 ( bao )

                      đ/s:...

Đọc tiếp...
Ninh 3 giờ trước (08:55)
Báo cáo sai phạm

Một xe tải chở số kg gạo là :

300 x 50 = 15000 ( kg )

Nếu chất lên xe đó loại bao gạo 75 kg thì xe chở nhiều nhất số bao gạo là :

15000 : 75 = 200 ( bao )

Đáp số : 200 bao gạo

Đọc tiếp...
Vũ Duy Đông 3 giờ trước (08:57)
Báo cáo sai phạm

     14 : (  42/ 3  -  15/9  ) + 14 : 2/5 + 8/9

 = 14 : (  42/3 - 5/3  )   + 14 : 2/5 + 8/9

 = 14 : 37/3  +    14 : 2/5  + 8/9

 = 14 : ( 37/3 + 2/5 ) + 8/9

 = 14 : ( 185/15 + 6/15 ) + 8/9

 = 14 : 191/15 + 8/9

 = 210/15 + 8/9

 = 134/9

Đọc tiếp...
Nhật Linh Nguyễn 3 giờ trước (08:36)
Báo cáo sai phạm

Ta có : 4/7 * x/y - 1/3 = 1/21 .

=>               4/7 * x/y  = 1/21 + 1/3 .

=>               4/7 * x/y  = 1/21 + 7/21 .

=>               4/7 * x/y  = 8/21 .

=>                        x/y  = 8/21 : 4/7 .

=>                        x/y  = 8/21 * 7/4 .

=>                        x/y  = 2/3 .

Vậy x = 2 ; y = 3 .

       x/y = 2/3 .

Đọc tiếp...
Huân Nguyễn Hữu 3 giờ trước (08:37)
Báo cáo sai phạm

4/7*x/y-1/3=1/21

4/7*x/y=1/21+1/3

4/7*x/y=8/21

x/y=8/21:4/7

x/y=2/3

Đọc tiếp...
hai bui 3 giờ trước (08:34)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{4}{7}.\frac{x}{y}=\frac{8}{21}\)

\(\frac{x}{y}=\frac{2}{3}\)

\(\Rightarrow x=2,y=3\)

Đọc tiếp...
xusky 4 giờ trước (08:11)
Báo cáo sai phạm

15 phút

Đọc tiếp...
Lê Nguyễn Ngọc Minh 3 giờ trước (08:27)
Báo cáo sai phạm

Ngu :)) Toán lp 5 m làm cách lập pt t cx đến chịu :)

40 phút - 30 phút + 5 phút = 15 phút

Đ/s:..

Lời giải ko rõ, bạn tự chế vô :)))

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh 4 giờ trước (08:18)
Báo cáo sai phạm

15'

tk nha

iu~~

Đọc tiếp...
Phạm Ngọc Mai 3 giờ trước (08:24)
Báo cáo sai phạm

Giải

Số các số có 1 chữ số từ 1 đến 9 là: 

                 (9-1) : 1 + 1= 9 (số)

Số các số có 2 chữ số từ 10 đến 99 là :

                 ( 99-10 ) :1+1= 90 (số)

Số các số có 3 chữ số từ 100 đến 136 là: 

                 (136-100 ) : 1+1= 37 (số) 

Số chữ số cần dùng để đánh số trang của quyển sách đó là:

                  9x1 + 90x2 + 37x3= 300 ( chữ số )

                                   Đ/S: 300 chữ số

                                        

Đọc tiếp...
Trung Thành Vũ Nguyễn 4 giờ trước (08:06)
Báo cáo sai phạm

300 chữ số

Đọc tiếp...
rias gremory 4 giờ trước (08:06)
Báo cáo sai phạm

Giải :

Từ trang 1 đến trang 9 có các chữ số là :

(9 - 1) / 1 + 1 = 9 (chữ số)

Từ trang 10 đến trang 99 có các chữ số là :

(99 - 10) / 1 + 1 = 90 (chữ số)

Từ trang 100 đến trang 136 có các chữ số là :

(136 - 100) / 1 + 1 = 37 (chữ số)

Để đánh số trang của quyển sách  đó cần dùng hết số chữ cái là :

9 + 90 + 37 = 136 ( chữ số)

Đ/s : 136 chữ số.

Đọc tiếp...
Ninh Quế Anh 4 giờ trước (08:05)
Báo cáo sai phạm

a,x/12-1/3=3/4

x/12         =3/4+1/3

x/12         =13/12

vậy x =13

b,3/4-x=5/12

         x=3/4-5/12

         x=4/12=1/3

c,x nhân 2/3-1/3=1/4

x nhân 2/3         =1/4+1/3

x nhân 2/3         =7/12

x                        =7/12 : 2/3

x                        =21/24=7/8

d,5/7-(x-1/2)=1/7

x-1/2            =5/7-1/7

x -1/2           =4/7

x                  =4/7+1/2

x                  =15/14

bạn nhớ k cho mình nhé!

Đọc tiếp...
Vũ Duy Hưng 4 giờ trước (07:34)
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi thửa ruộng hình chữ nhật hay tổng chiều dài và chiều rộng là :

88 : 2 = 44 (m)

Vì khi nếu bớt chiều dài đi 6m và thêm chiều rộng 6m thì được thửa ruộng hình vuông nên tổng giữa chiều dài và chiều rộng không đổi.

Khi đó, cạnh thửa ruộng hình vuông mới là :

44 : 2 = 22 (m)

Độ dài của chiều dài thửa ruộng hình chữ nhật ban đầu là :

22 + 6 = 28 (m)

Độ dài của chiều rộng thửa ruộng hình chữ nhật ban đầu là :

44 - 28 = 16 (m)

Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật ban đầu là :

28 x 16 = 448 (m2)

             Đáp số : 448 m2

Đọc tiếp...
Đặng Thu Trà 4 giờ trước (07:45)
Báo cáo sai phạm

Ta có công thức tính chu vi hình chữ nhật là : (Chiều dài+ chiều rộng) x 2

=> Tổng chiều dài và chiều rộng là  88 : 2 =44

Vì nếu bớt chiều dài đi 6m và chiều rộng thêm 6m thì hai cạnh bằng nhau, nên độ dài của mỗi cạnh hình vuông là 44:2=22

=> Chiều dài là 22+6= 28m

     Chiều rộng là 22 - 6 =16 m

=> diện tích thửa ruộng là 28 x 16= 448 m2

Theo mk là vậy

Đọc tiếp...
Tiểu thư cá tính 4 giờ trước (07:28)
Báo cáo sai phạm

tk mk nha mk ko bit đáp án 

Đọc tiếp...
Phạm Hoàng Lê Nguyên 4 giờ trước (07:31)
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: