Giúp tôi giải toán và làm văn


cute phô mai que 7 giờ trước (23:04)
Báo cáo sai phạm

chu vi của vườn cây là:

(15,62+8,4) x 2 = 48,04 (m)

diện tích của  vườn cây là:

15,62 x 8,4 = 131,208 (m2)

đ\s...tự ghi

Đọc tiếp...
Phạm Tuấn Đạt 7 giờ trước (23:06)
Báo cáo sai phạm

Chu vi vườn cây đó là :

 (15,62+8,4) x 2 = 48,04(m)

Diện tích vườn cây đó là :

 15,62 x 8,4 = 131,208(m2)

Đáp số : ..............

Đọc tiếp...
Lê Phúc Huy 7 giờ trước (23:05)
Báo cáo sai phạm

Diện tích khu vườn hình chữ nhật là:

15,62x8,4=131,208(m2)

Đáp số: 131,208m2.

Đọc tiếp...
Doann Nguyen 7 giờ trước (22:22)
Báo cáo sai phạm

1,

Người thứ hai mua số kg gạo là:

6,5-0,25=6,25 kg

Người thứ ba mua số kg gạo là:

18-(6,5+6,25)=5,25 kg

Đ s:

2,

Đổi 0,3 tấn=3 tạ

Xe thứ hai chở được số tạ hàng là:

12-3=9 tạ hàng

Xe thứ ba chở được số tạ hàng là:

9-2=7 tạ hàng

Cả ba xe chở được số tấn hàng là:

(12+9+7):10=2,8 tấn hàng

Đ s:

Đọc tiếp...
Wanna One 8 giờ trước (21:49)
Báo cáo sai phạm

sorry

ngày 1/1/2011 là thứ 7

Vậy 11/11/2011 là thứ 6

k mk nha ^ __ ^

Đọc tiếp...
Vương Thái Hà 8 giờ trước (22:02)
Báo cáo sai phạm

thu 3 ok

Đọc tiếp...
nguyễn Duy Băng 8 giờ trước (21:49)
Báo cáo sai phạm

Lúc mình tính là thứ 6 nhưng ko biết cách làm

Đọc tiếp...
Doann Nguyen 8 giờ trước (21:51)
Báo cáo sai phạm

Số bi của Tuấn là:

45.2=90( viên bi)

Số bi của Tuấn và Hùng là:

6.90=540( viên bi)

Số bi của Hùng là:

540-90=450( viên bi)

Số bi của 3 bạn là:

45+90+450==585( viên bi)

Đ s:

Đọc tiếp...
Hồ Chí Minh 8 giờ trước (21:43)
Báo cáo sai phạm

Một mảnh đất hình chữ nhật vẽ trên bản đồ theo tỉ lệ 1:1000 với chiều dài là 6cm chiều rộng là 4cm .Diện tích mảnh đất thực tế dài bảo nhiêu m2

Đọc tiếp...
Wanna One 8 giờ trước (21:43)
Báo cáo sai phạm

số bi của Tuấn là 

45 x 2 = 90

số bi của Tuấn và hùng là

90 : 1/6 = 540

số bi của 3 bn là

90 + 540 = 630

k mk nha ^ __  ^

Đọc tiếp...
Doann Nguyen 8 giờ trước (21:40)
Báo cáo sai phạm

60 gói kẹo có số tiền là:

60.0,25.10500=157500 (đồng)

40 gói bánh có số tiền là:

40.0,75.12500=375000( đồng)

Vậy cả kẹo và bánh có tất cả số tiền là:

157500+375000=532500(đồng)

Đ s:

Đọc tiếp...
Trần Nguyễn Thúy Hạnh 8 giờ trước (21:25)
Báo cáo sai phạm

60 gói kẹo cân nặng số kg là 60 x 0,25 = 15 ( kg )

giá tiền của 60 gói kẹo là 10500 x 15 = 157500 ( đồng )

40 gói bánh cân nặng số kg là 40 x 0,75 = 30 ( kg )

giá tiền của 40 gói bánh là 12500 x 30 = 375000 ( đồng )

giá tiền cả kẹo và bánh là 157500 + 375000 = 532500 ( đồng )

đ/s : .......

mn nhớ ủng hộ mk nha

Đọc tiếp...
Nguyễn Hữu Hoàng Hải Anh 8 giờ trước (21:23)
Báo cáo sai phạm

60 gói kẹo nặng : 60x0,25=15( kg)

do 1 kg kẹo giá 10 500 đồng nên 15kg kẹo  giá : 15x10 500 = 157 500(đ)

suy ra 60 gói kẹo giá 157 500đ

40 gói bánh nặng : 40x0,75=30(kg)

do 1kg bánh giá 12 500 đ nen 30 kg giá : 30x12 500=375 000(đ)

suy ra 40 gói bánh giá 375 000đ

cả bánh và kẹo giá  375 000+157500=532500(đ)

Đáp số 532500 đồng

:))

Đọc tiếp...
bao than đen 10 giờ trước (19:58)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{6}\)

Đọc tiếp...
Đỗ Đức Đạt 10 giờ trước (20:04)
Báo cáo sai phạm

10 phút = \(\frac{1}{6}\)giờ

Vì 1 giờ = 60 phút

Đảo ngược lại là được

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Toàn 10 giờ trước (20:01)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{6}\) giờ.

Đọc tiếp...
Đỗ Đức Đạt 9 giờ trước (20:30)
Báo cáo sai phạm

Tổng của 3 số đó là:

25,42 x 3 = 76,26

Số thứ ba là:

76,26 - 58,5 = 17,76

Số thứ nhất là:

17,76 - 7,4 = 10,36

Số thứ hai là:

76,26 - 17,76 - 10,36 = 48,14

Đ/S: Số thứ nhất: 10,36

        Số thứ hai: 48,14

        Số thứ ba: 17,76

Đọc tiếp...
Hồng Ngọc Anh 9 giờ trước (20:41)
Báo cáo sai phạm

Tông ba số là 25,42*3=76,26

Số thứ ba là 76,26-58.5=17,76

Số thứ nhất là 17,76-7,4=10,36

Số thứ 2 là 76.26-17,76-10,36=48;14

Vậy ST1 10 ,36

        ST2 48;14

      ST3 17,76

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn Quyến 10 giờ trước (19:55)
Báo cáo sai phạm

tổng của ba số là: 

      25.42 * 3 = 76.26

số thứ ba là:                

      76.26 - 58.5 = 17.76

số thứ nhất là:

      17.76 - 7.4 = 10.36

số thứ hai là:

      76.26 - ( 17.76 + 10.36 ) = 48.14

               đáp số: 10.36; 48.14; 17.76

Đọc tiếp...
Nguyễn Anh Quân 10 giờ trước (19:40)
Báo cáo sai phạm

Chu vi mỗi hình vuông nhỏ là : 108 : 9 = 12 (cm)

Cạnh mỗi hình vuông nhỏ là : 12 : 4 = 3 (cm)

Cạnh của hình vuông lớn là : 3 x 3 = 9 (cm)

Chu vi hình vuông lớn là : 9 x 4 = 36 (cm)

Diện tích hình vuông lớn là : 9 x 9 = 81 (cm2 )

k mk nha

Đọc tiếp...
Hồng Ngọc Anh 9 giờ trước (20:34)
Báo cáo sai phạm

Chu vi 1 hình vuông nhỏ là  108/ 9=12 cm

=> cạnh hình vuông nhỏ là  12/4 = 3cm

ta có cạnh hình vuông nhỏ nàng 1/3 cạnh hình vuông lớn nên cạnh hình vuông lớn là 3*3 =9 cm

Chu vi hình vuông lớn là 9*4 = 36cm

Diện tích hình vuông lớn là 9*9=81 cm

Vậy chu vi hình vuông là 36 cm ;diện tích hình vuông là 81cm

Đọc tiếp...
nguyen huong lien 10 giờ trước (20:14)
Báo cáo sai phạm

Cảm ơn bạn rất nhiều

Đọc tiếp...
Nguyễn Nhật Duy 10 giờ trước (19:34)
Báo cáo sai phạm

Chu vi hình vuông đó là :

 2/7 x 4 = 8/7

Diện tích hình vuông là : 

 2/7 x 2/7 = 4/9

              Đ/S :..........

Đọc tiếp...
Min 10 giờ trước (19:29)
Báo cáo sai phạm

Chu vi của hình vuông đó là 

        2/7 x 4 = 8/7

Diện tích hình vuông đó là

        2/7 x 2/7 = 4/49

                 Đ/S :....

Tại bn hk cho đơn vị nên mik k biết đơn vị bn tự điền nhé

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Kiều Anh 10 giờ trước (20:16)
Báo cáo sai phạm

chu vi hình vuông đó là:

          2/7.4=8/7

diện tích hình vuông đó là

         2/7.2/7=4/49

                        đáp số: chu vi 8/7                 diện tích 4/49

Đọc tiếp...
Oops Killer 11 giờ trước (19:07)
Báo cáo sai phạm

Chiều rộng thửa ruộng là :

100 x 3/5 = 60 ( m )

Diện tích của thửa ruộng là :

100 x 60 = 6000 ( m2 )

Thửa ruộng đó thu hoạch được số kg thóc là :

6000 : 100 x 50 = 3000 ( kg )

Đổi : 3000 kg = 30 tạ 

Đáp số :...

Đọc tiếp...
Nguyễn Nhật Duy 11 giờ trước (19:14)
Báo cáo sai phạm

Chiều rộng của thửa ruộng là :

  100 x 3/5 =  60 ( m )

Diện tích của thửa ruộng là :

  100 x 60 = 6000 ( m2 )

Thửa ruộng đó thu hoạch được số kg thóc là :

  6000 : 100 x 50 = 3000 ( kg )

Đổi 3000 kg = 30 tạ 

                         Đ/S :...................

Đọc tiếp...
Triệu Mẫn 10 giờ trước (19:47)
Báo cáo sai phạm

Chiều rộng thửa ruộng đó là:

   100 x \(\frac{3}{5}\)= 60 ( m )

Diện tích thửa ruộng đó là:

   100 x 60 = 6000 ( m2 )

    50 kg thóc = 0,5 tạ thóc

Số tạ thóc cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được là:

   6000 : 100 x 0,5 = 30 ( tạ )

           Đáp số : 6000 m2

                         30 tạ

Đọc tiếp...
Ngo Tung Lam 8 giờ trước (21:33)
Báo cáo sai phạm

Ta thấy dãy trên luôn lặp lại các số : 3 ; 3 ; 1 ; 9 ; 4 theo thứ tự

Coi 5 số trên là 1 nhóm :

Ta có : 33 : 5 = 6 ( nhóm ) dư 3 số

Vì các số trong các nhóm trên đều theo một thứ tự nên số thứ 30 là : 9

\(\Rightarrow\)3 chữ số tiếp theo là : 3 ; 3 ; 1

Vậy số thứ 33 là : 1

Đọc tiếp...
super gunny 8 giờ trước (22:00)
Báo cáo sai phạm

cho mình hỏi

33 ở đâu ra vậy bạn

Đọc tiếp...
super gunny 10 giờ trước (19:24)
Báo cáo sai phạm

lí do bạn ơi

Đọc tiếp...
Doann Nguyen 12 giờ trước (17:54)
Báo cáo sai phạm

Ta có:

A có tích hai thừa số mà số hàng đơn vị là: 3.3=9

B có tích 2 thừa số mà số hàng đơn vị là:

2.4=8

Mà 9>8 nên A>B

Đọc tiếp...
Hoàng Nguyễn Minh 12 giờ trước (17:53)
Báo cáo sai phạm

Cách 2:

A = 1993 x 1993

A = ( 1994 - 1 ) x 1993

A = 1994 x 1993 -1993

B = 1992 x 1994

B = ( 1993 - 1 ) x 1994

B = 1993 x 1994 -1994

Ta thấy: 1994 x 1993 - 1993 > 1993 x 1994 -1994

Vậy A  >  B

Đọc tiếp...
Hoàng Nguyễn Minh 12 giờ trước (17:49)
Báo cáo sai phạm

Ta có:

A = 1993 x 1993

A = ( 1992 + 1 ) x 1993

A = 1992 x 1993 + 1993

B = 1992 x 1994

B = 1992 x ( 1993 + 1 )

B = 1992 x 1993 + 1992

Ta thấy : 1992 x 1993 + 1993 > 1992 x 1993 + 1992

vậy A > B

Đọc tiếp...
Khánh Duy 13 giờ trước (16:58)
Báo cáo sai phạm

Số thứ nhất là:

(75,6+5,4):2=40,5

Tổng của số thứ hai và số thứ ba là:

75,6-40,5=30,1

Số thứ hai là:

(30,1+4,7):2=17,4

Số thứ ba là:

30,1-17,4=12,7

Đáp số:

số thứ nhất: 40,5

số thứ hai: 17,4

số thứ ba: 12,7

Đọc tiếp...
Mafia 13 giờ trước (16:51)
Báo cáo sai phạm

\(23,75+8,42+19,83=52\)

\(48,11+26,85+8,07=83,03\)

\(0,93+0,8+1,76=3,49\)

2) 

a) \(2,96+4,56+3,04\)

\(=\left(2,96+3,04\right)+4,56\)

\(=6+4,56\)

\(=10,56\)

b) \(7,8+5,6+0,4\)

\(=\left(5,6+0,4\right)+7,8\)

\(=6+7,8\)

\(=13,8\)

Đọc tiếp...
Cô nàng Thiên Yết 8 giờ trước (21:39)
Báo cáo sai phạm

1. 23,75 + 8,42 + 19,83 = 52

    48,11 + 26,85 + 8,07 = 83,03

    0,93 + 0,8 + 1,76 = 3,49

2. 2,96 + 4,56 + 3,04 

    = ( 2,96 + 3,04 ) + 4,56 

    =      6  + 4,56

    =        10,56

    7,8 + 5,6 + 0,4 

    = 7,8 + ( 5,6 + 0,4 )

    = 7,8 +     6

    =     13,8

Đọc tiếp...
nguyen doan thanh nhu 13 giờ trước (16:58)
Báo cáo sai phạm

23,75 + 8, 42 + 19,83 

= 32,17 + 19,83

= 52

48,11+ 26,85+8,07

= 74,96 + 8,07

= 83,03

0,93 + 0,8 + 1,76 

= 1,73 + 1,76

= 3,49

2) 

a) 2,96 + 4,96 + 3,04

    2,96 ( 4,96 + 0,4)

= 2,96 + 8

= 10,96

b) 7,8 + 5,6 + 0,4

= 7,8 + ( 5,6 + 0,4) 

= 7,8 + 5,10

= 12,9

bài 2 mink ko biet la dung hay ko

Đọc tiếp...
Mafia 13 giờ trước (16:44)
Báo cáo sai phạm

\(28,16+7,93+4,05\)

\(=40,14\)

\(6,7+19,74+38=64,44\)

\(0,92+0,77+0,64=2,33\)

2) 

\(\left(7,9+3,8\right)+2,2=11,7+2,2=13,9\)

\(\left(5,41+2,56\right)+0,44=7,97+0,44=8,41\)

Đọc tiếp...
luuthianhhuyen 13 giờ trước (16:43)
Báo cáo sai phạm

1 tính:

28,16 + 7,93 + 4,05 =36,09+4,05= 40,14

6,7 + 19,74 + 38 =26,44+38=64,44

0,92 + 0,77 + 0,64 =1,69+0,64=2,33

2 tính :

[ 7,9 + 3,8 ] + 2,2 =11,7+2,2=13,9

[ 5,41 + 2,56 ] + 0,44 =7,97+0,44=8,41

Đọc tiếp...
luuthianhhuyen 13 giờ trước (16:37)
Báo cáo sai phạm

Số phần bằng nhau là:

7-1=6(phần)
Số bi của An là:

30:6=5(viên)

Số bi của Bình là:

(30:6)x7=35(viên)

Số viên bi đem chia là

35+5=40(viên)

Đs:...

Đọc tiếp...
luuthianhhuyen 14 giờ trước (16:21)
Báo cáo sai phạm

Số thứ 2 là:8-4,7=3,3

Số thứ 1 là:8-5,5=2,5

Số thứ 3 là 8-(3,3+2,5)=2,2

Đs :.....

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thảo Nguyên 13 giờ trước (16:28)
Báo cáo sai phạm

bn trên lm đúng rồi đó hãy lm theo bn ấy

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: