Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Hoàng Dương 6 giờ trước (13:02)
Báo cáo sai phạm

=\(\frac{52}{2,6}\)

Đọc tiếp...
Trịnh Minh Nhật 21 giờ trước (21:38)
Báo cáo sai phạm
Toran no chisana hoshi 8 tháng 7 lúc 19:33
Báo cáo sai phạm

\(\frac{22,06}{2,6}+\frac{14,97}{1,3}\)

\(=\frac{22,06}{2,6}+\frac{29,94}{2,6}\)

\(=\frac{52}{2,6}=20\)

Chúc bạn học tốt

Đọc tiếp...
o0o Bé_Sa o0o 8 giờ trước (10:59)
Báo cáo sai phạm

Bài làm:

\(\frac{7}{9}+\frac{2}{3}+\frac{2}{9}+1\)

\(=\frac{7}{9}+\frac{6}{9}+\frac{2}{9}+\frac{9}{9}\)

\(=\frac{24}{9}\)

\(=\frac{8}{3}\)

Sa

Đọc tiếp...
okazaki * Nightcore - Cứ Thế Mong Chờ * boy 2k7 8 tháng 7 lúc 19:33
Báo cáo sai phạm

\(\frac{7}{9}\)+\(\frac{2}{3}\)+\(\frac{2}{9}\)+1

=\(\frac{1}{1}\)+\(\frac{2}{3}\)+\(\frac{1}{1}\)

\(\frac{8}{3}\)

cho đi nhận lại

Đọc tiếp...
Toran no chisana hoshi 8 tháng 7 lúc 19:30
Báo cáo sai phạm

\(\frac{7}{9}+\frac{2}{3}+\frac{2}{9}+1\)

\(=(\frac{7}{9}+\frac{2}{9})+\frac{2}{3}+1\)

\(=1+1+\frac{2}{3}\)

\(=2+\frac{2}{3}\)

\(=\frac{6}{3}+\frac{2}{3}=\frac{8}{3}\)

Chúc bạn học tốt

Đọc tiếp...
truongkhanhchi 10 tháng 7 lúc 8:55
Báo cáo sai phạm

cảm ỏn bạn nhé 

Đọc tiếp...
Ngô Thị Thanh Huế 10 tháng 7 lúc 8:19
Báo cáo sai phạm

                                                                 giaỉ

        hiệu vận tốc của cả 3 xe là:

                 (40+30)-45=25(km/giờ)

        ô tô tải ,xe máy và ô tô con gặp nhau là:

                    90:25=3,6 giờ=3 giờ 1 phút

      khi nào ô tô con còn cách đều ô tô tải và xe máy là: ...

Đọc tiếp...
Kedofutori CTV 8 tháng 7 lúc 17:15
Báo cáo sai phạm

\(1\frac{1}{7}\cdot1\frac{1}{8}\cdot1\frac{1}{9}\cdot...\cdot1\frac{1}{50}\)

\(=\frac{8}{7}\cdot\frac{9}{8}\cdot\frac{10}{9}\cdot...\cdot\frac{51}{50}\)

\(=\frac{8\cdot9\cdot10\cdot...\cdot51}{7\cdot8\cdot9\cdot...\cdot50}\)

\(=\frac{51}{7}\)

Đọc tiếp...
๖AZM༗ Hôm qua lúc 18:33
Báo cáo sai phạm

Bài làm:

Ta có:

\(1\frac{3}{4}\)ngày = \(\frac{7}{4}\)ngày

Vậy \(1\frac{3}{4}\)bằng số giờ là:

\(\frac{7}{4}\times24=42\)(giờ)

Học tốt!!!!

Đọc tiếp...
★๖ۣۜNɠυүễη ๖ۣۜHữυ ๖ۣۜBìηɦ ʋĭρ мүтɦĭ¢αℓ★ Hôm kia lúc 20:05
Báo cáo sai phạm

                                       Bài làm:

Ta có :

\(1\frac{3}{4}\)ngày = \(\frac{1\times4+3}{4}\)ngày = \(\frac{7}{4}\)ngày.

Đổi : 1 ngày = 24 giờ

\(\Rightarrow\frac{7}{4}\)ngày = \(\frac{7}{4}\times24=42\)giờ.

                                                     Đáp số : 42 giờ.

Chúc bạn học tốt !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Đọc tiếp...
Khiet Vũ Thanh 8 tháng 7 lúc 17:40
Báo cáo sai phạm

Trả lời:

\(1\frac{3}{4}\)ngày

=\(\frac{7}{4}\)ngày

=1,75 ngày

=105 giờ

Đọc tiếp...
Toran no chisana hoshi 8 tháng 7 lúc 20:09
Báo cáo sai phạm

Vì có 12 học sinh tham gia cả hai CLB nên mỗi CLB có 6 học sinh tham gia cả 2 CLB 

Số học sinh tham gia CLB Robos là

 35 - 6 = 29 [ học sinh ]

Số học sinh tham gia CLB Diễn thuyết và kịch là

16 - 6 = 10 [ học sinh ]

Số học sinh ko tham gia câu lạc bộ là

50 - 29 - 10 = 11 [ học sinh ]

Đáp số ; 11hs

Học tốt

Đọc tiếp...
Phạm Thị Mai Anh 8 tháng 7 lúc 17:14
Báo cáo sai phạm

Đáp án: 11 học sinh

Giải thích các bước giải:

Vì có 12 học sinh tham gia cả 2 CLB nên mỗi CLB có  12 : 2 = 6 học sinh tham gia cả 2 CLB

Số học sinh tham gia CLB Robos:

 35 - 6 = 29 ( học sinh )

Số  học sinh tham gia CLB Diễn thuyết và kịch là:

 16 - 6 = 10 (học sinh )

Số học sinh ko tham gia câu lạc bộ là:

 50 - 29 - 10 = 11 (học sinh )

ĐS: 11 học sinh

Đọc tiếp...
★๖ۣۜNɠυүễη ๖ۣۜHữυ ๖ۣۜBìηɦ ʋĭρ мүтɦĭ¢αℓ★ 8 tháng 7 lúc 20:10
Báo cáo sai phạm

                                             Bài giải :

Tổng số học sinh tham gia câu lạc bộ là : 

320-10=310 (Học sinh)

Vậy số học sinh tham gia cả hai câu lạc bộ là : 

120+210-310=20 (Học sinh)

                         Đáp số : 20 học sinh.

Chúc bạn học tốt !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Đọc tiếp...
Best KT Hôm kia lúc 16:35
Báo cáo sai phạm

Bài làm:

Tổng số học sinh tham gia câu lạc bộ là:

320 - 10 = 310 (học sinh)

Số học sinh tham gia cả 2 câu lạc bộ là:

(120 + 210) - 310 = 20 (học sinh)

                          Đáp số: 20 học sinh

Học tốt!!!!

Đọc tiếp...
Vũ Nguyễn Tuệ Nhi 8 tháng 7 lúc 20:04
Báo cáo sai phạm

Bài giải:

Tổng số học sinh tham gia câu lạc bộ là:

320 - 10 = 310 (học sinh)

Số học sinh tham gia 2 câu lạc bộ là:

120 + 210 - 310 = 20 (học sinh)

Đáp số: 20 học sinh

Đọc tiếp...
Trương Hoài Nam🤓 8 tháng 7 lúc 15:38
Báo cáo sai phạm

T/g Chi đạp xe đến trường là:

3 : 12 = 0,25(h)=15p

Chi phải ra khỏi nhà lúc muốn nhất là:

7h20p - 15p = 7h5p

d/s...

Đọc tiếp...
LOVE MYSELF 8 tháng 7 lúc 15:16
Báo cáo sai phạm

Giải:

Thời gian Chi đạp xe đến trường là:

        \(3:12=0,25\) (giờ)

Đổi: 0,25 giờ = 15 phút

Chi phải ra khỏi nhà muộn nhất là lúc:

      7 giờ 20 phút - 15 phút = 7 giờ 5 phút

                                          Đáp số: 7 giờ 5 phút.

Đọc tiếp...
★๖ۣۜNɠυүễη ๖ۣۜHữυ ๖ۣۜBìηɦ ʋĭρ мүтɦĭ¢αℓ★ 9 tháng 7 lúc 10:17
Báo cáo sai phạm

                                  Bài làm :

Tổng thời gian cả 2 người xuất phát cho đến khi gặp nhau là :

\(\frac{130}{18+32}=2,6\left(h\right)\)

Đổi 2,6 giờ = 2 giờ 36 phút.

Vậy 2 xe gặp nhau lúc : 

7 giờ 30 phút +2 giờ 36 phút = 10 giờ 6 phút.

                                               Đáp số : 10 giờ 6 phút .

Chúc bạn học tốt !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Đọc tiếp...
AS 9 tháng 7 lúc 8:35
Báo cáo sai phạm

55553/7 < 555554/555559

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Anh Minh 9 tháng 7 lúc 9:50
Báo cáo sai phạm

Phân số chỉ khối lượng công việc 2 máy cùng làm trong 1 giờ là

1:12=1/12 công việc

Máy 1 gặt 1 mình trong 4 giờ, máy 2 gặt tiếp trong 9 giờ có thể coi như hai máy cùng gặt trong 4 giờ và máy 2 gặt 1 mình là 5 giờ

Phân số chỉ khối lượng công việc 2 máy cùng làm trong 4 giờ là

4x(1/12)=4/12 công việc

Phân số chỉ khối lượng công việc máy 2  làm trong 5 giờ là

9/12-4/12=5/12 công việc

Phân số chỉ khối lượng công việc máy 2  làm trong 1 giờ là

(5/12):5=1/12 công việc = Khối lượng công việc 2 máy cùng làm trong 1 giờ

Như vậy máy 1 có làm đâu. Bạn xem lại đề bài

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Anh Minh 9 tháng 7 lúc 9:40
Báo cáo sai phạm

Gọi số bi ban đầu của Tý là \(\overline{ab}\le80\)

Số bi ban đầu của Tí là một số chia hết cho 6 tức là đồng thời chia hết cho 2 và 3 nên b chẵn

Nếu Tí có thêm 3 viên bi xanh nữa thì tổng số bi của Tí lúc này là một số chia hết cho 5 nên số bi ban đầu của Tí là một số khi chia 5 dư 2 nên b=2 hoặc b=7

Do b chẵn nên b=2

Để \(\overline{ab}=\overline{a2}\) chia hết cho 3 thì a+2 chia hết cho 3 nên a=1 hoặc a=4 hoặc a=7

Vậy số bi ban đầu của Tí có thể là 12 hoặc 42 hoặc 72

Dùng dạng toán tổng, tỷ sẽ tìm ra số bi đỏ và bi xanh ứng với từng trường hợp rồi thử với điều kiện " Nếu Tí có thêm 3 viên bi xanh nữa thì số bi đỏ gấp 4 lần số bi xanh. Trong các trường hợp trên chỉ có trường hợp số bi ban đầu của Tí là 72 thoả mãn đầu kiện đề bài (Bi đỏ = 60; bi xanh 12)

Đọc tiếp...
huynh anh phuong 10 tháng 7 lúc 12:20
Báo cáo sai phạm

á lộn đầy thông tin rồi

Tuổi cháu lúc đó là:
           60 / 6 = 10 ( tuổi )

Tổng tuổi ông và cháu lúc ông 60 tuổi là:
           60 + 10= 70 ( tuổi )

Tuổi cháu hiện nay hơn tuổi cháu lúc đó là:
          ( 82 - 70 ) / 2 = 6 ( năm )

Tuổi cháu hiện nay là :
        10 + 6 = 16 ( tuổi )

Đọc tiếp...
huynh anh phuong 9 tháng 7 lúc 11:49
Báo cáo sai phạm

thiếu thông tin rồi

Đọc tiếp...
Toran no chisana hoshi 8 tháng 7 lúc 23:07
Báo cáo sai phạm

Mỗi ván cờ sẽ chọn ra 2 bạn trong số 5 bạn 

Bạn thứ nhất có 5 cánh chọn 

Bạn thứ hai có 4 cánh chọn [ 4 người còn lại trừ người thứ nhất ]

Vậy có tất cả \(5\times4=20\) ván cờ 

Mà mỗi bạn được chọn 2 lần do đó số ván cờ chỉ có thể là \(20\div2=10\)ván cờ

Đáp số ; 10 ván cờ

Chúc bạn học tốt

Đọc tiếp...
Nguyễn Trí Quân 8 tháng 7 lúc 14:50
Báo cáo sai phạm

Diện tích mảnh đất trên bản đồ là:
40 x 25 = 1000 ( m2 )
Diện tích thật của mảnh đất là:
1000 x 500 = 500000 ( m2 )

                   Đổi : 500000 m2 = 5000000000 cm2

                                                 Đáp số : 5000000000 cm2

Đọc tiếp...
Triệu Thúy Quỳnh 8 tháng 7 lúc 14:55
Báo cáo sai phạm

                                                                 Bài giải 

                       Đổi 40m = 4000 cm

                              25m = 2500 cm

Trên bản đồ tỉ lệ 1:500 

      Chiều dài sân trường theo bản đồ là: 4000:500 = 8 (cm)

      Chiều rộng sân trường theo bản đồ là:  2500:500= 5 (cm)

     Diện tích sân trường theo bản đồ là : 8x5=40(cm^2)

                                            Đáp số : 40 cm^2

Đọc tiếp...
Nguyễn Trí Quân 8 tháng 7 lúc 15:04
Báo cáo sai phạm

Đổi 40m = 4000 cm ; 25m = 2500 cm

Chiều dài trên bản đồ 1:500 là:

4000 : 500 = 8 ( cm )

Chiều rộng trên bản đồ 1:500 là:

2500 : 500 = 5 ( cm )
Diện tích sân trường với tỉ lệ 1 : 500 là:
8 x 5 = 40 ( cm ) 

         Đáp số 40 cm

( cái kia bị nhầm sorry ._." )

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: