Giúp tôi giải toán


hoàng thị tú uyên 7 phút trước (16:39)
Báo cáo sai phạm

0,1 là số bé nhất

nha

hà thị hạnh dung 13 giây trước (16:46)
Báo cáo sai phạm

Nguyễn Văn Khởi có số bé nhất là số 0 nhé !

Nguyễn Văn Khởi 6 phút trước (16:40)
Báo cáo sai phạm

chẳng là số nào cả vì ko có số bé nhất và lớn nhất

Tran Ngoc Diep 2 phút trước (16:44)
Báo cáo sai phạm

bạn tìm trong sách giáo khoa lớp 5 ấy,có tất luôn

depgiaicogisaidau 9 phút trước (16:38)
Báo cáo sai phạm

đầu gỗ ơi, ko chịu suy nghĩ gì cả, chỉ thích hỏi là giỏi

Bexiu 9 phút trước (16:37)
Báo cáo sai phạm

 Câu 1 (2.0 điểm): Điền số thích hợp và dấu chấm:

a) 42m26cm2 = …………… ha

b)  5m37dm323cm= …………… cm3

c) 7km28m29cm= …………… m2

d) 41m318dm5cm= ……………dm3

Câu 2 (2.5 điểm): Tính giá trị của biểu thức:

a) 246 : 6 + 150 2,5

2b

c) 8 giờ 3 phút 5 giây – 0,15 ngày

Câu 3 (1.0 điểm):

Tìm x, biết:cau3

Câu 4 (2,5 điểm):

Một thùng xách nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 3dm, rộng 2dm, cao 4dm.

a) Tìm thể tích của thùng.

b) Người ta dùng thùng này để đổ nước vào một cái bể hình lập phương cạnh 1,5m. Khi đổ được 100 thùng thì được 90% thể tích của bể. Hỏi lúc đầu trong bể có bao nhiêu lít nước.

Câu 5 (2 điểm):

Một đội công nhân có 38 người nhận sửa một đoạn đường dài 1330m trong 5 ngày. Hỏi muốn sửa một đoạn đường tương tự dài 1470m trong hai ngày thì cần bao nhiêu công nhân (mức làm của mỗi người như nhau).

ĐÁP ÁN ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM LỚP 6 VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG LỚP 6

ĐẦU NĂM HỌC 2015-2016: MÔN TOÁN 

CâuNội dungĐiểm
1

(2.0 đ)

a) 42m26cm2 = 0,420006 ha0,5
b) 5m37dm323cm= 5007023 cm30,5
c) 7km28m29cm= 70000008,0009 m20,5
d) 41m318dm5cm3= 41018,005 dm30,5
 

2

(2.5 đ)

a) 246 : 6 + 150  2,5 = 104 +375 = 4790,5
Dap an cau 2b 

0,5

0,5

c) Đổi 0,15 ngày = 24 giờ  0,15 = 3,6 giờ = 3 giờ 36 phút

Ta có 8 giờ 3 phút 5 giây – 0,15 ngày

= 8 giờ 3 phút 5 giây -3 giờ 36 phút

= 7 giờ 63 phút 5 giây – 3 giờ 36 phút

= 4 giờ 27 phút 5 giây.

0.25

0.25

0.25

0.25

3

(1.0 đ)

 dap an cau 3 

0.25

0.25

0.25

0.25

4

(2.5 đ)

a) Thể tích của thùng là 3 2  4 = 24 (dm3) hay 24 l0,5
b) Thể tích của bể nước là 1,5  1,5  1,5 = 3,375 (m3)

3,375m3 = 3375dm3 = 3375l

0,5
90% thể tích của bể làthe h0,5
Lượng nước trong 100 thùng là: 24  100 = 2400 l0,5
Lượng nước có trong bể lúc đầu là: 3037,5 – 2400 = 637,5 l0,5
5

(2.0 đ)

Mỗi ngày 38 công nhân sửa được 1300 : 5 = 266 (m)0,5
Mỗi ngày một người sửa được  266 : 38 = 7 (m)0,5
Muốn sửa 1470m đường trong 2 ngày thì mỗi ngày phải sửa:

1470 :  2 = 735 (m)

0,5
Số công nhân cần có để sửa 1470m đường trong 2 ngày là:

735 :  7 = 105 (người)

0,5
hoàng hồng hoa 5 phút trước (16:42)
Báo cáo sai phạm

I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Phân số 3/4 viết dưới dạng số thập phân là:

A. 0,34                  B. 0,75                 C. 3,4                 D. 34

Câu 2: Một lớp 5 có 32 học sinh. Trong đó số học sinh nữ chiếm 1/4 học sinh so với cả lớp. Hỏi số học sinh nam của lớp là bao nhiêu?

A. 7                      B. 10                     C. 24                 D. 8

Câu 3: Khoảng thời gian từ 9 giờ kém 20 phút đến 9 giờ 30 phút là:

A. 50 phút             B. 40 phút              C. 35 phút          D. 60 phút

Câu 4: Số phần tử của tập hợp Q = {1972; 1973; 1974; 1975;.....; 2011} là:

A. 37 phần tử       B. 40 phần tử          C. 29 phần tử     D. 41 phần tử

Câu 5: 650kg =... tấn. Số thich hợp viết vào chỗ chấm là:

A. 65                   B. 6,5                     C. 0,65               D. 0,065

Câu 6: Diện tích hình thang ABCD là:

A. 18dm

B. 36dm

C. 36dm2

D. 18dm2

II. Tự luận (7 điểm) 

Câu 1: (2 điểm)

Một cửa hàng có 7250kg gạo. Cửa hàng đã bán được 4/10 số gạo đó. Sau đó lại bán thêm 370kg gạo nữa. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu tạ gạo?

Câu 2: Tìm x, biết: (2 điểm)

a. 3,5 + x = 4,72 + 2,48

b. 132 : x = 3

Câu 3: (1 điểm).Thực hiện phép tính

B = 1449 – {[(2011 – 1975) :6] x 9}

Câu 4: (2 điểm): Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 92 m. Nếu tăng chiều rộng thêm 5m và giảm chiều dài đi cũng 5m thì mảnh vườn sẽ trở thành hình vuông. Tính diện tích ban đầu của mảnh vườn.

CHỊ THÊM ĐỀ CHO EM NÈ CHỊ CHÚC EM  THI TỐT NHA 

đỗ tuệ minh 15 phút trước (16:31)
Báo cáo sai phạm

mình nhầm  

đỗ tuệ minh 16 phút trước (16:30)
Báo cáo sai phạm

1 phần 1*2+1phần 

Trần Hoàng Việt 18 phút trước (16:28)
Báo cáo sai phạm

Từ 1 đến 9 có:

( 9- 1)x 1+ 1= 9( số có 1 chữ số)

Từ 10 đến 99 có:

( 99- 10): 1+ 1= 90( số có 2 chữ số)

Tữ 100 đến 999 có:

( 999- 100): 1+ 1= 900( số có 3 chữ số)

Từ 1000 đến 1534 có:

( 1534- 1000): 1+ 1= 535( số có 4 chữ số)

Cần số chữ số là:

9x 1+ 90x 2+ 900x 3+ 535x 4= 5029( chữ số)

Đáp số: 5029 chữ số.

Ai trên 10 thì mình nha mình lại 3 luôn

Ngọc Anh Dũng 21 phút trước (16:25)
Báo cáo sai phạm

Từ trang 1 đến trang 9 cần :

( 9 - 1 ) : 1 + 1 = 9 ( chữ số )

Từ trang 10 đến trang 99 cần :

[ ( 99 - 10 ) : 1 + 1 ] x 2 = 180 ( chữ số )

Từ trang 100 đến trang 999 cần :

[ ( 999 - 100 ) : 1 + 1 ] x 3 = 2700 ( chữ số )

Từ trang 1000 đến trang 1534 cần :

[ ( 1534 - 1000 ) : 1 + 1 ] x 4 = 2140 ( chữ số )

Vậy cần tất cả số chữ số là :

9 + 180 + 2700 + 2140 = 5029 ( chữ số )

Dương Đình Hưởng 25 phút trước (16:22)
Báo cáo sai phạm

Từ 1 đến 9 có:

( 9- 1)x 1+ 1= 9( số có 1 chữ số)

Từ 10 đến 99 có:

( 99- 10): 1+ 1= 90( số có 2 chữ số)

Tữ 100 đến 999 có:

( 999- 100): 1+ 1= 900( số có 3 chữ số)

Từ 1000 đến 1534 có:

( 1534- 1000): 1+ 1= 535( số có 4 chữ số)

Cần số chữ số là:

9x 1+ 90x 2+ 900x 3+ 535x 4= 5029( chữ số)

Đáp số: 5029 chữ số.

Super Cold Boy 39 phút trước (16:07)
Báo cáo sai phạm

Ta có:

8/9=1/9+1/9+1/9+1/9+1/9+1/9+1/9+1/9

Mà 1/9<1/2;1/9<1/3;...1/9<1/8;1/9=1/9

=>1/9+1/9+...+1/9<1/2+1/3+...+1/8+1/9

Vậy.......

Trần Minh Hoàng 14 phút trước (16:32)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+...+\frac{1}{9}>\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+\frac{1}{3.4}+...+\frac{1}{8.9}\)

\(\Rightarrow\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+...+\frac{1}{9}>1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+...+\frac{1}{8}-\frac{1}{9}\)

\(\Rightarrow\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+...+\frac{1}{9}>1-\frac{1}{9}\)

\(\Rightarrow\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+...+\frac{1}{9}>\frac{8}{9}\)

\(\RightarrowĐPCM\)

Phương Thảo Linh 0o0 36 phút trước (16:11)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\frac{1}{5}+\frac{1}{6}+\frac{1}{7}+\frac{1}{8}+\frac{1}{9}\)>\(\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+\frac{1}{3.4}+\frac{1}{4.5}+\frac{1}{5.6}+\frac{1}{6.7}+\frac{1}{7.8}+\frac{1}{8.9}\)

\(=\frac{1}{1}-\frac{1}{9}\)

\(=\frac{8}{9}\)

Nên > \(\frac{8}{9}\)

Mai Thị Thanh Hoa 35 phút trước (16:11)
Báo cáo sai phạm

( 657 + 49 ) x 2 

= 706 x 2

= 706 + 706

= 1412

Helen Đoàn 48 phút trước (15:58)
Báo cáo sai phạm

( 657 + 49 ) . 2

= 706 . 2

= 1412

Dương Đình Hưởng 33 phút trước (16:13)
Báo cáo sai phạm

( 657+ 49)x 2= 706x 2= 1412.

Mai Thị Thanh Hoa 33 phút trước (16:13)
Báo cáo sai phạm

Bài giải

Thể tích là :

5 x 5 x 5 = 125 ( m3 )

Đáp số : 125 m3

Le Nhat Phuong 1 giờ trước (15:40)
Báo cáo sai phạm

Thể tích của hình vuông là :

       \(5.5.5=5^3=125\) m2

                               Đáp số: 125 m3

 P/s: Lũy thừa :>

tran huyen trang 1 giờ trước (15:40)
Báo cáo sai phạm

Thể tích hình lập phương là :

5 x 5 x5 = 125 ( m3)

Đáp số : 125 m3

tk mk nha cùng tên nè

Mai Thị Thanh Hoa 32 phút trước (16:14)
Báo cáo sai phạm

Bài giải

Số cần tìm là :

100 x 10000 = 1000000

Đáp số : ....

Le Nhat Phuong 1 giờ trước (15:30)
Báo cáo sai phạm

Số cần tìm là :

     \(100.10000=1000000\)

                              Đáp số: 1000000

Nguyễn Nữ Diệu Hiền 1 giờ trước (15:29)
Báo cáo sai phạm

\(100\cdot10000=1000000\)

Khôi Nguyên Hacker Man 24 phút trước (16:22)
Báo cáo sai phạm

xe đạp đi dược số km là:

              18.(9-6)=54(km)

Hiệu vận tốc 2 xe là:

          45-18=27(km/giờ)

Thời gian xe máy đuổi kịp xe đạp là:

        54:27=2(giờ)

Xe máy đuổi kịp xe đạp lúc:

       9+2=11(giờ)

             ĐS:11 giờ

Hoàng Thị Thanh Trúc 33 phút trước (16:13)
Báo cáo sai phạm

đề bài đúng mà mik thử tra lại trên mạng rồi

Khôi Nguyên Hacker Man 39 phút trước (16:07)
Báo cáo sai phạm

có phải A cách B 117km ko.Mình thấy đề sai

Hoàng Thị Thanh Trúc 1 giờ trước (15:32)
Báo cáo sai phạm

3 x X - 1/3 = 11;1/6 + 1/3 

3 x X = 13/6

X = 13/6 : 3

X = 13/18

võ lê thế bảo 1 giờ trước (15:26)
Báo cáo sai phạm

3 x X = \(\frac{11}{6}\)\(\frac{1}{3}\)

3 x X = \(\frac{13}{6}\)

X       = \(\frac{13}{6}\):  3

X       = \(\frac{13}{18}\)

tran huyen trang 1 giờ trước (15:26)
Báo cáo sai phạm

3 x X - \(\frac{1}{3}\) = \(\frac{11}{6}\)

3 x X = \(\frac{11}{6}\)\(\frac{1}{3}\)

3 x X = \(\frac{13}{6}\)

X = \(\frac{13}{6}\):3

X=\(\frac{13}{18}\)

tk mk nha

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: