Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp Toán lớp 5


☂N🄶υɣễռミ★Thịミ★Thยミ★TŔ🅰N͙G̐︵²ᵏ⁷ ☂N🄶υɣễռミ★Thịミ★Thยミ★TŔ🅰N͙G̐︵²ᵏ⁷ 12 giờ trước (19:54)
Báo cáo sai phạm

\(a,720:\left[41-\left(2\times x-5\right)\right]=120\)

\(41-\left(2\times x-5\right)=720:120\)

\(2\times x-5=41-6\)

\(2\times x-5=35\)

\(2\times x=35+5\)

\(2\times x=40\)

\(x=40:2\)

\(x=20\)

\(b,4,8\times5-x+100=250\)

\(24-x=250-100\)

\(24-x=150\)

\(x=24-150\)

\(x=-126\)

\(c,\frac{3}{5}+\frac{2}{5}:x=1\frac{1}{4}\)

\(\frac{3}{5}+\frac{2}{5}:x=\frac{5}{4}\)

\(\frac{2}{5}:x=\frac{5}{4}-\frac{3}{5}\)

\(\frac{2}{5}:x=\frac{13}{20}\)

\(x=\frac{2}{5}:\frac{13}{20}\)

\(x=\frac{8}{13}\)

Học tốt

Đọc tiếp...
~ Hắc Tử Nguyệt Phong ~ ~ Hắc Tử Nguyệt Phong ~ 12 giờ trước (19:53)
Báo cáo sai phạm

2. Tìm x: 

a) 720: [41-(2.x-5)] = 120     b) 4,8.5-x+100 = 250       c) 3/5 +2/5:x =1 và 1/4

[41-(2.x-5)] = 720:120              24-x+100 =250                 3/5 + 2/5 :x = 5/4

[41-(2.x-5)] = 6                        24-x = 250 -100                 2/5:x = 5/4 - 3/5

(2.x-5) = 41-6                            24-x = 150                       2/5:x = 25/20 - 12/20

(2.x-5) = 35                               x = 150 - 24                     2/5:x = 13/20

2.x = 35+5                                x = 126                             x = 2/5:13/20

2.x = 40                                                                             x = 8/20 : 13/20

x = 40: 2 = 20                                                                    x = 8/13

Đọc tiếp...
nguyễn quỳnh trang nguyễn quỳnh trang 12 giờ trước (19:51)
Báo cáo sai phạm

a) \(720:\left[41-\left(2x-5\right)\right]=120\)

\(\Rightarrow\left[41-\left(2.x-5\right)\right]=6\)

\(\Rightarrow2x-5=35\Rightarrow2x=40\Rightarrow x=20\)

b) \(4,8.5-x+100=250\)

\(\Rightarrow4,8.5-x=150\Rightarrow24-x=150\Rightarrow x=-126\)

c)+)  \(\frac{3}{5}+\frac{2}{5}:x=1\Rightarrow\frac{2}{5}:x=\frac{2}{5}\Rightarrow x=1\)

+) \(\frac{3}{5}+\frac{2}{5}:x=\frac{1}{4}\Rightarrow\frac{2}{5}:x=\frac{-7}{20}\Rightarrow x=\frac{-8}{7}\)

Cậu có thể tham khảo bài làm trên đây ạ, chúc cậu hok tốt ^^

Đọc tiếp...
Ngoc Han ♪ Ngoc Han ♪ CTV 10 giờ trước (22:12)
Báo cáo sai phạm

a ) \(563\cdot23+23\cdot28-23\)

\(=23\cdot\left(563+28-1\right)\)

\(=23\cdot600\)

\(=19200\)

b ) \(\frac{7}{11}+\frac{3}{4}+\frac{4}{11}+\frac{1}{4}-1\frac{2}{5}=\left(\frac{7}{11}+\frac{4}{11}\right)+\left(\frac{3}{4}+\frac{1}{4}\right)-\frac{7}{5}=2-\frac{7}{5}=\frac{3}{5}\)

c ) \(\left(1-\frac{1}{2}\right)\cdot\left(1-\frac{1}{3}\right)\cdot\left(1-\frac{1}{4}\right)\cdot...\cdot\left(1-\frac{1}{10}\right)=\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}\cdot\frac{3}{4}\cdot...\cdot\frac{9}{10}\)

\(=\frac{1\cdot2\cdot3\cdot...\cdot9}{2\cdot3\cdot4\cdot...\cdot10}=\frac{1}{10}\)

d ) \(\frac{2}{7}\cdot\frac{3}{9}+\frac{2}{7}\cdot\frac{2}{3}=\frac{2}{7}\cdot\left(\frac{3}{9}+\frac{2}{3}\right)=\frac{2}{7}\cdot1=\frac{2}{7}\)

Đọc tiếp...
Xyz Xyz CTV 12 giờ trước (19:43)
Báo cáo sai phạm

a) 563 x 23 + 23 x 28 - 23

= 23 x (563 + 28 - 1)

= 23 x 600

= 19200

b) \(\frac{7}{11}+\frac{3}{4}+\frac{4}{11}+\frac{1}{4}-1\frac{2}{5}=\left(\frac{7}{11}+\frac{4}{11}\right)+\left(\frac{3}{4}+\frac{1}{4}\right)-\frac{7}{5}=2-\frac{7}{5}=\frac{3}{5}\)

c) \(\left(1-\frac{1}{2}\right)\times\left(1-\frac{1}{3}\right)\times\left(1-\frac{1}{4}\right)\times...\times\left(1-\frac{1}{10}\right)=\frac{1}{2}\times\frac{2}{3}\times\frac{3}{4}\times....\times\frac{9}{10}\)

\(=\frac{1\times2\times3\times...\times9}{2\times3\times4\times...\times10}=\frac{1}{10}\)

d) \(\frac{2}{7}\times\frac{3}{9}+\frac{2}{7}\times\frac{2}{3}=\frac{2}{7}\times\left(\frac{3}{9}+\frac{2}{3}\right)=\frac{2}{7}\times1=\frac{2}{7}\)

Đọc tiếp...
HỒ QUỐC TOẢN HỒ QUỐC TOẢN 13 giờ trước (18:34)
Báo cáo sai phạm
0,35÷100
Đọc tiếp...
❤muội xinh răng khểnh siu cute❤ ❤muội xinh răng khểnh siu cute❤ 14 giờ trước (18:04)
Báo cáo sai phạm

0.35=35/100=7/20

e hc tốt k cho cj nha

Đọc tiếp...
ミ★ʟuғғʏ☆мũ☆ʀơм★彡 ミ★ʟuғғʏ☆мũ☆ʀơм★彡 14 giờ trước (18:03)
Báo cáo sai phạm

\(0,35=\frac{35}{100}=\frac{7}{20}\)

học tốt tích cho mình nha

Đọc tiếp...
ミ★ʟuғғʏ☆мũ☆ʀơм★彡 ミ★ʟuғғʏ☆мũ☆ʀơм★彡 14 giờ trước (17:54)
Báo cáo sai phạm

\(1\frac{1}{3}=\frac{4}{3}=1,3\)

học tốt

tích cho mình nha

Đọc tiếp...
☂N🄶υɣễռミ★Thịミ★Thยミ★TŔ🅰N͙G̐︵²ᵏ⁷ ☂N🄶υɣễռミ★Thịミ★Thยミ★TŔ🅰N͙G̐︵²ᵏ⁷ 14 giờ trước (17:52)
Báo cáo sai phạm

Ta có :

\(1\frac{1}{3}=1+\frac{1}{3}=\frac{3}{3}+\frac{1}{3}=\frac{4}{3}\)

Vậy \(1\frac{1}{3}=\frac{4}{3}\) .

Học tốt

Đọc tiếp...
FG★Lynx FG★Lynx CTV 14 giờ trước (17:50)
Báo cáo sai phạm

Trả lời :

Ta có :

\(1\frac{1}{3}=1+\frac{1}{3}=\frac{3}{3}+\frac{1}{3}=\frac{4}{3}\)

Vậy \(1\frac{1}{3}=\frac{4}{3}\)

Đọc tiếp...
dcv_new dcv_new CTV 17 giờ trước (14:51)
Báo cáo sai phạm

a,\(2.x+3=15\)

\(< =>2x=15-3=12\)

\(< =>x=\frac{12}{2}=\frac{6}{1}=6\)

b, \(2.\left(42-x\right)=23\)

\(< =>84-2x=23\)

\(< =>2x=84-23=61\)

\(< =>x=\frac{61}{2}=30\frac{1}{2}\)

c, \(2,5.x+2,3.x=144\)

\(< =>x\left(2,5+2,3\right)=x.4,8=144\)

\(< =>x=\frac{144}{4,8}=30\)

Đọc tiếp...
Fudo Fudo CTV 17 giờ trước (14:55)
Báo cáo sai phạm

                                                      Bài giải

\(a,\text{ }2x+3=15\)

\(2x=12\)

\(x=6\)

\(b\text{, }2\left(42-x\right)=23\)

\(84-2x=23\)

\(2x=84-23\)

\(2x=61\)

\(x=\frac{61}{2}\)

\(\text{c, }2,5\text{ x }x+2,3\text{ x }x=144\)

\(x\text{ x }\left(2,5+2,3\right)=144\)

\(4,8x=144\)

\(x=30\)

Đọc tiếp...
ミ★ʟuғғʏ☆мũ☆ʀơм★彡 ミ★ʟuғғʏ☆мũ☆ʀơм★彡 17 giờ trước (14:48)
Báo cáo sai phạm

2×x+3=15

2×x=15-3

2×x=12

x=12:2

x=6

vậy x=6

2×(42-x)=23

(42-x)=23×2

(42-x)=46

x=42-46

x=-4

vậy x=-4

2,5×x+2,3×x=144

x×(2,5+2,3)=144

x×4,8=144

x=144:4,8

x=30

vậy x=30

Đọc tiếp...
NhatPhu NhatPhu 12 giờ trước (20:12)
Báo cáo sai phạm

mik thấy bài mik có gì đó sai sai,cảm ơn m.n đã giúp mik tìm lỗi sai.Xin lỗi m.n

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Hà Vân Nguyễn Thị Hà Vân 17 giờ trước (14:49)
Báo cáo sai phạm

NhatPhu ơi bn nói bn làm đù tiên đúng không ?

mk nghĩ bn làm cuối cùng 

Đọc tiếp...
NhatPhu NhatPhu 17 giờ trước (14:47)
Báo cáo sai phạm

mik làm đầu tiên lun

Đọc tiếp...
cao thị quỳnh chi cao thị quỳnh chi 17 giờ trước (14:22)
Báo cáo sai phạm

a,81+19+243

=100+243

b,(2x25)x2x(16x4)

=50x2x64

=100x64

=6400

c,32x47+32x54-32x1

=32x(47+54-1)

=32x100

=3200

Đọc tiếp...
Fudo Fudo CTV 18 giờ trước (14:22)
Báo cáo sai phạm

                                             Bài giải

a, \(81+243+19=\left(81+19\right)+243=100+243=343\)

b, \(2\text{ x }25\text{ x }2\text{ x }16\text{ x }4=25\text{ x }4\text{ x }2\text{ x }2\text{ x }16=25\text{ x }8\text{ x }32=200\text{ x }32=6400\)

c, \(32\text{ x }47+32\text{ x }54-32=32\text{ x }\left(47+54-1\right)=32\text{ x }100=3200\)

Đọc tiếp...
Đào Như Ý Đào Như Ý 16 giờ trước (15:51)
Báo cáo sai phạm

Giải

Hiệu vạn tốc của Hưng và Hà là :

11 - 5 = 6 ( km/giờ )

Thời gian Hưng đuổi kịp Hà là :

8 : 6 = 4/3 ( giờ )

Đổi 4/3 giờ = 80 phút

Đ/s : 80 phút 

Đọc tiếp...
❤muội xinh răng khểnh siu cute❤ ❤muội xinh răng khểnh siu cute❤ 21 giờ trước (11:16)
Báo cáo sai phạm

giải

hiệu vận tốc của hưng và hà là

11-5=6 [km/giờ]

thời gian hưng đuổi kịp hà là

8:6=4/3 [giờ]

chúc e hc tốt

Đọc tiếp...
Death Note Death Note 21 giờ trước (11:09)
Báo cáo sai phạm

Hiệu vận tốc của Hưng và Hà là :

11 - 5 = 6 ( km/h )

Thời gian Hưng đuổi kịp Hà là :

8 : 6 = 4/3 giờ = 80 phút

Đọc tiếp...
Trần Công Mạnh Trần Công Mạnh 21 giờ trước (10:33)
Báo cáo sai phạm

Nếu cắt đi…cả xanh lẫn đỏ thì tấm vải xanh = 2/3 tấm vải đỏ.

Ta có sơ đồ:

Tấm vải xanh: |--|--|

Tấm vải đỏ:     |--|--|--|  Tổng: 78 m

Bg

Tổng số phần bằng nhau là:

   2 + 3 = 5 (phần)

Chiều dài của tấm vải xanh là:

   78 ÷ 5 × 2 = 31,2 (m)

Chiều dài của tấm vải đỏ là:

   78 - 31,2 = 46,8 (m)

      Đáp số: vải xanh: 31,2 m

                    Vải đỏ: 46,8 m

Đọc tiếp...
Đào Như Ý Đào Như Ý 16 giờ trước (15:55)
Báo cáo sai phạm

Giải

Tổng số phần bằng nhau là :

2 + 3 = 5

Chiều dài của tấm vải xanh là :

78 : 5 x 2 = 31,2 ( m )

Chiều dài của tấm vải đỏ là :

78 - 31,2 = 46,8 ( m )

Đ/s : vải xanh 31,2 m

        vải đỏ 45,8 m 

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Anh Minh Nguyễn Ngọc Anh Minh 21 giờ trước (10:31)
Báo cáo sai phạm

a/ Xét tg MBC và tg ABC có chung đường cao hạ từ C xuống AB

\(\frac{S_{MBC}}{S_{ABC}}=\frac{MB}{AB}=\frac{1}{4}\Rightarrow S_{MBC}=\frac{S_{ABC}}{4}\)

\(S_{AMC}=S_{ABC}-S_{BMC}=S_{ABC}-\frac{S_{ABC}}{4}=\frac{3xS_{ABC}}{4}\)

Xét tg AMN và tg AMC có chung đường cao hạ từ A xuống MC nên

\(\frac{S_{AMN}}{S_{AMC}}=\frac{MN}{MC}=\frac{1}{3}\Rightarrow S_{AMN}=\frac{S_{AMC}}{3}=\frac{1}{3}x\frac{3xS_{ABC}}{4}=\frac{S_{ABC}}{4}\)

\(\Rightarrow S_{MBC}=S_{AMN}\)

b/

\(S_{ANC}=S_{AMC}-S_{AMN}=\frac{3xS_{ABC}}{4}-\frac{S_{ABC}}{4}=\frac{S_{ABC}}{2}=\frac{32}{2}=16cm^2\)

Đọc tiếp...
ミ★ ๖ۣۜĐỗ ๖ۣۜŦhị ๖ۣۜŦhu ๖ۣۜHà ★彡 ミ★ ๖ۣۜĐỗ ๖ۣۜŦhị ๖ۣۜŦhu ๖ۣۜHà ★彡 23 giờ trước (8:30)
Báo cáo sai phạm

              Bài giải:

Số kẹo người đó cho đi lần thứ nhất là:

     40 : 8 x 1 = 5 ( cái )

Số kẹo còn lại sau khi cho lần đầu là:

     40 - 5 = 35 ( cái )

Số kẹo người đó cho đi lần thứ hai là:

     35 : 7 x 2 = 10 ( cái )

Sau hai lần cho, người đó còn số kẹo là:

       35 - 10 = 25 ( cái )

                   Đáp số: 25 cái kẹo

Đọc tiếp...
Vương Đức Hà Vương Đức Hà 23 giờ trước (8:50)
Báo cáo sai phạm

số kẹo lần đầu cho đi là:

       40 nhân 1/8 = 5 [cái]

số kẹo còn lại sau khi cho lần đầu là:

     40-5=35 [cái]

số kẹo cho đi lần thứ hai là:

   35 nhân 2/7 = 10 [cái]

số kẹo còn lại của người đó là:

  35-10=25 [cái]

 đáp số: 25 cái kẹo

các bn k đúng cho mình nha thanks nhìu

Đọc tiếp...
ミ★ ๖ۣۜĐỗ ๖ۣۜŦhị ๖ۣۜŦhu ๖ۣۜHà ★彡 ミ★ ๖ۣۜĐỗ ๖ۣۜŦhị ๖ۣۜŦhu ๖ۣۜHà ★彡 23 giờ trước (8:35)
Báo cáo sai phạm

            Bài giải:

Tổng vận tốc hai xe ô tô là:

         48 + 54 = 102 ( km/giờ )

Quãng đường AB là: 

          102 x 2 = 204 ( km )

                       Đáp số: 204km

Đọc tiếp...
Vương Đức Hà Vương Đức Hà 23 giờ trước (8:37)
Báo cáo sai phạm

        tổng vận tốc là:

             54+48=102 [ km/giờ ]

        quãng đường AB dài là:

            102 nhân 2 = 204 [km]

                  đáp số: 204 km

        k đúng cho mình nha

Đọc tiếp...
Đào Như Ý Đào Như Ý 23 giờ trước (8:35)
Báo cáo sai phạm

Bạn Hóa mua được nhiều nhất số vở là :

23.000 : 5.000 = 4 quyển vở dư 3.000 đồng 

Đ/s : 4 quyên vở dư 3.000 đồng 

Đọc tiếp...
ミ★ʟuғғʏ☆мũ☆ʀơм★彡 ミ★ʟuғғʏ☆мũ☆ʀơм★彡 Hôm qua lúc 7:53
Báo cáo sai phạm

bạn hoá mua được nhiều nhất số vờ là

23000:5000=4quyển vở dư 3000đồng

đáp số 4quyển vở dư 3000đồng

Đọc tiếp...
Phạm Trần hoàng anh Phạm Trần hoàng anh Hôm qua lúc 7:49
Báo cáo sai phạm

ta có : 23 000 : 5 000 = 4 ( dư 3 000 )

=> bạn Hóa có thể mua ít nhất 4 quyển vở

Đọc tiếp...
Đào Như Ý Đào Như Ý Hôm qua lúc 8:00
Báo cáo sai phạm

Trả Lời :

Hiệu của 2 số là :

32 - 12 = 20

Đ/s : 20 

Đọc tiếp...
Trần Bảo Ngọc Trần Bảo Ngọc Hôm qua lúc 7:51
Báo cáo sai phạm

           Hiệu của 2 số là :

                32-12=20

                           Đáp số :20

Đọc tiếp...
Trần Bá Dũng Trần Bá Dũng Hôm qua lúc 7:19
Báo cáo sai phạm

Hiệu của 2 số là: 32 -12 = 20

Đọc tiếp...
Xyz Xyz CTV Hôm qua lúc 23:45
Báo cáo sai phạm

Gọi khối lượng dầu là a ; khối lượng thùng là b

Ta có a + b = 14 (1)

Vì khi lấy 1/3 lượng dầu trong thùng khối lường của thùng không đổi

nên ta có a + b - 1/3 x b = 10

=> a + 2/3 x b = 10 (2)

Lấy (1) trừ (2) theo vế ta có 

a + b - (a + 2/3 x b) = 14 - 10

=> a - a + b - 2/3 x b = 4

=> 1/3 x b = 4

=> b = 12

=> a = 14 - 12 = 2 

=> Khối lượng của dầu là 12 kg ; khối lượng thùng là 2 kg

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Anh Minh Nguyễn Ngọc Anh Minh 23 giờ trước (8:24)
Báo cáo sai phạm

1/

a/ ab9+ab5=214 => 10xab+9+10xab+5=214 => 20xab=200 => ab=10

b/ 7ab-ab7=378 => 700+ab-10xab-7=378 => 9xab=315 => ab=315:9=35

c/ Làm tương tự

2/ 

a/ ab+a+b=87 => 10xa+b+a+b=87 => 11xa+2xb=87

Ta thấy vế phải lẻ vế trái có 2xb chẵn => 11xa lẻ => a lẻ 

Ta thấy ab<87 => a<=8

Do a+b<=9+9=18 => ab>=87-18=69 => a>=6 

Nhưng do a lẻ => a=7

=> 7b+7+b=87 => 70+b+7+b=87 => 2xb=10 => b=5

b/ ta thấy abc<307 => a<=3

mặt khác a+b+c<=27 => abc>=307-27=280 => a>=2

=> a=2 hoặc a=3

+ Với a=3

=> 3bc+3+b+c=307 => 300+bc+3+b+c=307 => bc+b+c=7 => b=0 => 2xc=7 (loại)

+Với a=2

=> 2bc+2+b+c=307 =>200+bc+2+b+c=307 => bc+b+c=105

Do b+c<=9+9=18 => bc>=105-18=87 => b=8 hoặc b=9

Với b=8 => 8c+8+c=105 => 80+c+8+c=105 => 2xc=17 (loại)

Với b=9 => 9c+9+c=105 => 90+c+9+c=105 => 2xc=4 => c=2

Vậy abc=292

Đọc tiếp...
Nguyễn Quỳnh Anh Nguyễn Quỳnh Anh Hôm qua lúc 23:38
Báo cáo sai phạm

Help me- mị cần phải nộp bài ngày mai và bây giờ 11 giờ rồi- hhhhhhh

Đọc tiếp...
Đào Như Ý Đào Như Ý Hôm qua lúc 8:07
Báo cáo sai phạm

Trả Lời :

Tỉ số cam và quýt là : 3 : 7 = 3/ 7

Số cây cam là :

50 : ( 3 + 7 ) . 3 = 15  ( cây )

Số cây quýt là : 

50 - 15 = 35 ( cây )

Đ/s : Cây cam : 15 cây

        Cây quýt : 35 cây 

Đọc tiếp...
ƒさ→๖☘❄ ɱI⃒¢ɦI⃒ø❖⚡K⃒A⃒Z⃒ʉø ❄ •๖ۣۜTεαм ƒαʋσυɾĭтε αηĭмε⁀ᶦᵈᵒᶫ ƒさ→๖☘❄ ɱI⃒¢ɦI⃒ø❖⚡K⃒A⃒Z⃒ʉø ❄ •๖ۣۜTεαм ƒαʋσυɾĭтε αηĭмε⁀ᶦᵈᵒᶫ Hôm qua lúc 23:06
Báo cáo sai phạm

Tỉ số giữa cam và quýt là : 3 : 7 = 3/7

Số cây cam là :

50 : ( 3 + 7 ) x 3 = 15 ( cây )

Số cây quýt là :

50 - 15 = 35 ( cây )

Đáp số : Cây cam : 15 cây

Cây quýt : 35 cây

Hok tốt

Đọc tiếp...
Xyz Xyz CTV Hôm qua lúc 22:57
Báo cáo sai phạm

Tỉ số cam và quýt là 3:7

=> Cam chiếm 3 phần ; quýt chiếm 7 phần

=> Số cây cam là : 50 : (3 + 7) x 3 = 15 cây

=> Số cây quýt là 50 - 15 = 35 cây

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: