Giúp tôi giải toán và làm văn


nguyen duc thang 5 phút trước (14:47)
Báo cáo sai phạm

b) Tuổi An năm 1970 là :

1 + 9 + 7 + 0 = 17  (tuổi )

a ) AN sinh năm :

1970 - 17 = 1953 

Đáp số : a ) năm 1953 ; b ) 17 tuổi

Đọc tiếp...
Hoàng Trung Kiên 26 phút trước (14:25)
Báo cáo sai phạm

tìm số tự nhiên b biết 329,5<ax5<335,1

Trả lời:$$$$$$$$$$$$$$$$$$

360 nha @@@@@@
cho mk nha hok tốt

@^@

Đọc tiếp...
Cô nàng cự giải 27 phút trước (14:25)
Báo cáo sai phạm

329,5 < a x 5 < 335,1

=> 329,5 : 5 < a x 5 : 5 < 335,1 : 5

=> 65,9 < a < 67,02

Vì a là số tự nhiên 

=> a \(\in\){ 66 ; 67 }

Vậy : a \(\in\){ 66 ; 67 }

Đọc tiếp...
Diệp anh tú 16 phút trước (14:36)
Báo cáo sai phạm

đáp án

a = 66  hoặc

a = 67 

hok tốt

Đọc tiếp...
kudo shinichi 1 giờ trước (13:36)
Báo cáo sai phạm

4,56+4,56*96+4,56*30-4,56*25

=4,56*(1+96+30-25)

=4,56*102

=465,12

chúc bạn học tốt

Đọc tiếp...
CÔNG CHÚA ÔRI 1 giờ trước (13:28)
Báo cáo sai phạm

\(4,56+4,56\times96+4,56\times30-4,56\times25\)

\(=4,56\times\left(1+96+30-25\right)\)

\(=4,56\times102\)

\(=465,12\)

???

Đọc tiếp...
NGUYEN LE DUC ANH 1 giờ trước (13:09)
Báo cáo sai phạm

4,56+4,56x96+4,56x30-4,5x25

=4,56x1+4,56x96+4,56x30-4,56x25

=4,56x[1+96+30-25]

=4,56x102

=465,12

Đọc tiếp...
Chu Thị Phương Dung 1 giờ trước (13:41)
Báo cáo sai phạm

Trước hết, ta có thể nhìn thấy trong dãy này có 2 số có tận cùng bằng 0 là: 90 và 100

\(\rightarrow\)3 chữ số 0 tận cùng.

Ta thấy: Mỗi số 5 nhân với 1 số chẵn sẽ ra số có tân cùng là 0 ( trừ những số đã lấy ở trên là 90 và 100 ) : 85 và 95 

\(\rightarrow\)2 chữ số 0 tận cùng.

Vậy tích trên có 5 chữ số 0 tận cùng ( 3+2=5)

( Mk ko chắc 100% đâu nha, mk chỉ dựa vào cách lm của các bài khác thui! )

Đọc tiếp...
nguyễn thị khánh vy 1 giờ trước (13:43)
Báo cáo sai phạm

có 4 chữ số 0 !!!

Đọc tiếp...
Ngọc Linh 1 giờ trước (13:37)
Báo cáo sai phạm

Tích sau có tận cùng là 3 chữ số 0.

Đọc tiếp...
phúc 2 giờ trước (11:56)
Báo cáo sai phạm

số nhỏ nhất có 2 chữ số chia cho 5 dư 2 là 12 

Dãy số đó có số số hạng là : 

( 1000 -12 ) : 4 + 1 = 248 ( số )
Đáp số : 248 số 

Đúng đó tk mk nha bn !!

Đọc tiếp...
An Lê 1 giờ trước (13:19)
Báo cáo sai phạm

Số cuối cùng của dãy số là: 12

Số số có trong dãy là:

(1000 - 12 ) : 4 +1 = 248 (số )

Đáp số: 248 số 

Đọc tiếp...
VRCT_Ran Love Shinichi 2 giờ trước (12:15)
Báo cáo sai phạm

\(2009-\left(4\frac{5}{9}+x-7\frac{7}{8}\right):15\frac{3}{2}=2008\)

\(\Leftrightarrow2009-\left(\frac{41}{9}+x-\frac{63}{8}\right):\frac{33}{2}=2008\)

\(\Leftrightarrow2009-\left(x-\frac{239}{72}\right):\frac{33}{2}=2008\)

\(\Leftrightarrow2009-\frac{2x}{33}+\frac{239}{1188}=2008\)

\(\Leftrightarrow\frac{-2x}{33}=\frac{-1427}{1188}\)

\(\Leftrightarrow-2376x=-47091\)

\(\Leftrightarrow x=\frac{1427}{72}\)

Đọc tiếp...
trường tiểu học từ liêm 2 giờ trước (12:17)
Báo cáo sai phạm

ú chị to đi,

Đọc tiếp...
VRCT_Ran Love Shinichi 2 giờ trước (12:17)
Báo cáo sai phạm

2007,2007+2008,2008+2009,2009

=2007 x 1,0001+ 2008 x 1,0001 + 2009 x 1,0001

= 1,0001 x (2007+2008+2009)

=1,0001 x 6024

Đọc tiếp...
Nguyễn Đặng Linh Nhi 2 giờ trước (12:13)
Báo cáo sai phạm

Tổng số dầu ở 3 thùng là:

     20 x 3 = 60 (lít)

Ta có sơ đồ:

Thùng thứ 1: |-----|

Thùng thứ 2: |-----|-----|-----|

Thùng thứ 3: |-----|-----|

 Tổng số phần bằng nhau là:

      1 + 3 + 2 = 6 (phần)

Số dầu ở thùng thứ nhất là:

       60 : 6 = 10 (lít)

Số dầu ở thùng thứ hai là:

       10 x 3 = 30 (lít)

Số dầu ở thùng thứ ba là:

       10 x 2 = 20 (lít) 

Đáp số: Thùng 1: 10 lít dầu

              Thùng 2: 30 lít dầu

              Thùng 3: 20 lít dầu

Đọc tiếp...
Ngọc Linh 2 giờ trước (12:40)
Báo cáo sai phạm

Tổng số dầu của cả 3 thùng là:

     20 x 3 = 60 ( l )

Ta có sơ đồ:

Thùng thứ 1: |----|             |

Thùng thứ 2: |----|----|----|  | 60 l

Thùng thứ 3: |----|----|        |

Tổng số phần bằng nhau là:

1 + 3 + 2 = 6 (phần)

Tổng số lít dầu trong thùng thứ 1 là:

60 : 6 = 10 ( l )

Tổng số lít dầu trong thùng thứ 2 là:

10 x 3 = 30 ( l )

Tổng số lít dầu trong thùng thứ 3 là:

10 x 2 = 20 ( l )

Đáp số: Thùng thứ 1: 10 l;

              Thùng thứ 2: 30 l;

              Thùng thứ 3: 20 l.

Đọc tiếp...
VRCT_Ran Love Shinichi 2 giờ trước (12:23)
Báo cáo sai phạm

Tổng số dầu ở 3 thùng là 20 x 3 =60 (lít)

Ta có sơ đồ:

Thùng thứ 1:  |------|

Thùng thứ 2:  |------|------|------|

Thùng thứ 3:  |------|------|

Tổng số phần bằng nhau là 1+2+3 =6 phần

Số dầu ở thùng thứ nhất là 60:6=10 lít

Số dầu ở thùng hai là 10 x 3 =30 lít

Số dầu ở thùng ba là 10 x 2 =20 lít

Đọc tiếp...
Huỳnh Bá Nhật Minh 4 giờ trước (10:39)
Báo cáo sai phạm

1 + 1 = ???

Trả lời :

1 + 1 = 2

Đọc tiếp...
Diệp anh tú 4 giờ trước (10:39)
Báo cáo sai phạm

bài giải

1+1 = 2

       đ/s  : 2

k mk nha

Đọc tiếp...
nguyen dieu hoa 3 giờ trước (11:26)
Báo cáo sai phạm

1+1=2

dễ ợt

Đọc tiếp...
Trắng_CV 4 giờ trước (10:48)
Báo cáo sai phạm

4 học sinh giỏi chiếm : 

\(\frac{1}{3}-\frac{1}{5}=\frac{2}{15}\)(  số học sinh cả lớp ) 

Lớp 5a có số học sinh là : 

\(4:\frac{2}{15}=30\)( học sinh ) 

Đ/s :...

Đọc tiếp...
nguyễn thị khánh vy 3 giờ trước (10:53)
Báo cáo sai phạm

30 học sinh

nha bn!

kb lun nha

Đọc tiếp...
dương nguyễn quỳnh anh 4 giờ trước (10:50)
Báo cáo sai phạm

cảm ơn nhiều

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Diệp 4 giờ trước (10:25)
Báo cáo sai phạm

có chữ số tận cùng là 0 

mk ko chắc lắm

~~~ chúc bạn hok tốt~~~

Đọc tiếp...
dương nguyễn quỳnh anh 4 giờ trước (10:26)
Báo cáo sai phạm

cảm ơn.kết bạn với mình nha

Đọc tiếp...
Diệp anh tú 4 giờ trước (10:43)
Báo cáo sai phạm

đáp án

có chữ số tận cùng là 0 

hok tốt .

Đọc tiếp...
Trịnh Thị Minh Ánh 3 giờ trước (10:56)
Báo cáo sai phạm

Bài 1 : 

Ta có : \(\frac{1}{2}\)quyển vở lớp 5A = \(\frac{2}{3}\)quyển vở lớp 5B 

\(\Leftrightarrow\frac{2}{4}\) quyển vở lớp 5A = \(\frac{2}{3}\)quyển vở lớp 5B 

Coi số vở lớp 5A là 4 phần bằng nhau thì số cở lớp 5B là 3 phần bằng nhau như thế . 

Số vở lớp 5A quyên góp được là :

                            84 : ( 4 + 3 ) x 4 = 48 (quyển vở )

Số vở lớp 5B quyên góp được là : 

                             84 - 48 = 36 ( quyển vở ) 

Bài 2 : 

Sau khi rót , thùng một hơn thùng hai : 

                                    45 - 12 = 33 ( l ) 

Ta coi số dầu ở thùng một là 5 phấn bằng nhau thì số dầu ở thùng hai là 4 phấn bằng nhau như thế . 

Sau khi rót , lượng dầu thùng một là: 

                                     33 : ( 5 - 4 ) x 5 = 165 ( l ) 
Sau khi rót , lượng dầu thùng hai là : 

                                       165 - 33 = 132 ( l ) 

Đọc tiếp...
Nguyễn Thành Long 4 giờ trước (10:11)
Báo cáo sai phạm

Bài 1 : 

Vì \(\frac{1}{2}\)số vở của lớp 5A = \(\frac{2}{3}\)số vở của lớp 5B

\(\Rightarrow\)\(\frac{2}{4}\)số vở của lớp 5A = \(\frac{2}{3}\)số vở của lớp 5B

\(\Rightarrow\)Coi số vở của lớp 5A = 4 phần ; số vở của lớp 5B = 3 phần 

Lớp 5A khuyên góp được :             \(84\div\left(4+3\right)\times4=48\)( quyển vở )

Lớp 5B khuyên góp được :             \(84-48=36\)( quyển vở )

Vậy ...

Bài 2 :

Sau khi rót , thì số lít dầu thùng 1 giảm 12 l còn thùng 2 tăng 12 l

\(\Rightarrow\)Hiệu số lít dầu lúc đó là :                    45 - 12 - 12 = 21 ( lít )

Coi số lít dầu thùng 2 là 4 phần , thùng 1 là 5 phần : 

Giá trị 1 phần là :                                        \(21\div\left(5-4\right)\times1\)= 21 ( lít )

Sau khi rót thùng 1 có :                               \(21\times5=105\)( lít )

Sau khi rót thùng 2 có :                              \(21\times4=84\)( lít )

Vậy ...

Đọc tiếp...
KiềuThiHoa 4 giờ trước (10:04)
Báo cáo sai phạm

mik nghĩ :

Về nhà làm bài tập và học lại bài đó 

tìm hiểu thêm kiến thức và sâu sắc mỗi bài .

thể hiện qua thực tế 

vậy ta mới nhớ và hok tốt đc !

Đọc tiếp...
Mermaid Moon 4 giờ trước (10:00)
Báo cáo sai phạm

Theo mik thì:

- Trên lớp có bài nào ko hiểu, hỏi ngay thầy cô và bạn bè giảng lại cho.

- Khi về nhà, áp dụng các dạng bài đã hok rồi thay số đi.

- Hok đi hok lại các dạng bài đã hok sẽ giúp bạn ghi nhớ các bài đã hok.

Đọc tiếp...
Lương Gia Phúc 3 giờ trước (11:25)
Báo cáo sai phạm

                  các cách để học toán tốt nhất :

  1. Nắm chắc lý thuyết, định nghĩa

  2. Làm thật nhiều bài tập

  3. Tự giác học là cách học giỏi Toán cực hiệu quả

  4. Bí quyết để học giỏi môn Toán là phải yêu thích môn học

  5. Không học dồn

CHÚC BẠN HỌC TỐT NHÉ><

Đọc tiếp...
Hoàng Trung Kiên 4 giờ trước (09:55)
Báo cáo sai phạm

dưới ngòi bút của nguyễn duy tre còn nhiều phẩm chất đáng quý nữa như 
đức tính ngay thẳng, lòng vị tha biết nhường nhịn và chăm lo cho thế hệ măng 
non đời sau.nói về tre mà như nói về một lớp người, vừa gần gũi,vừa tha thiết. 
“nòi tre đâu chịu mọc cong 
chưa lên đã nhọn như chông lạ thường 
lưng trần phơi nắng phơi sương 
có manh áo cộc tre nhường cho con” 
manh áo cộc tre “nhường” cho con là hình ảnh đặc sắc nhất. Biện pháp nhân 
hóa ẩn dụ gợi cho ta một hình ảnh đẹp về tình thương,sự hy sinh của thế thệ trước 
đối với thế hệ sau. Manh áo thì “cộc” nhưng tình thương thì dài vô tận. Nó là tài 
sản quý giá truyền từ đời này qua đời khác để tạo lên truyền thống “tre già măng 
mọc”. 
hình ảnh búp măng non trong câu: 
“măng non là búp măng non 
đã mang dáng thẳng thân tròn của tre.” 
gợi lên sự nối tiếp của thế hệ sau đối với thế hệ trước, sống ngay thẳng, can 
trường từ tấm bé.đó là hình ảnh đẹp của thế hệ trẻ việt nam, kế tục truyền thống 
bất khuất của dân tộc để bảo vệ xây dựng tổ quốc. Các em chính là măng non 
của đất nước, là tương lai của đất nước.

Đọc tiếp...
Khongmailinh6c 4 giờ trước (10:11)
Báo cáo sai phạm

Các biện pháp tu từ:

+, So sánh: Tre ____  chông

+,Nhân hóa : Lưng trần phơi nắng phơi sương, nhường

+, Ẩn dụ: Mượn hình ảnh cây tre để nói đến con người Việt Nam

Biện pháp nhân hóa "Tre" có hành động , cử chỉ như con người thể hiện ở những phẩm chất cao quý của tre : đùm bọc, hi sinh , xả thân vì nhau,...

Biện pháp so sánh tre nhọn như chông biểu hiện sức sống và sự cương trực, dũng mãnh của tre.

Tre Việt Nam là 1 phép ẩn dụ lớn dựa trên những nét tương đồng giữa tre và con người Việt Nam. Nói đến tre là nói đến con người VN, phẩm chất cao quý của con người và dân tộc Việt Nam.

Đọc tiếp...
TAKASA 4 giờ trước (09:56)
Báo cáo sai phạm

Bạn viết sai chính tả kìa

Dòng 2  : trong => trông

Dòng 3: phới => phơi

Đọc tiếp...
nguyễn thị khánh vy 4 giờ trước (09:53)
Báo cáo sai phạm

Gía rị của A là :

 1 : 1,25 x 100 = 80

       đáp số : 80

" học tốt nha "

Đọc tiếp...
Cô gái tương lai 4 giờ trước (10:05)
Báo cáo sai phạm

Gọi A là số cần tìm 

Giá trị của A là :

1 : 1 , 25% = 80

Đáp số : 80

Học tốt

Đọc tiếp...
Namikaze Minato 5 giờ trước (09:50)
Báo cáo sai phạm

gọi A là số cần tìm 

số cần tìm là:

1 : 1,25% = 80

vậy A = 80

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: