Giúp tôi giải toán và làm văn


ttpq_Trịnh Phú Quỳnh 14 giờ trước (22:28)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{8.15.42}{16.21.45}=\frac{8.15.21.2}{8.2.21.15.3}=\frac{1}{3}\)

\(\frac{25.33.60.7}{21.65.121.48}=\frac{5.5.11.2.12.5.7}{7.3.13.5.11.12.12.4}=\frac{25}{572}\)

Đọc tiếp...
Thành Dương 14 giờ trước (22:15)
Báo cáo sai phạm

100 + 10 = 110

1000 + 20 = 1020

15 + 75 + 51 + 49 = 190

được ko z bợn

Đọc tiếp...
Huỳnh Kiều Trang 15 giờ trước (21:54)
Báo cáo sai phạm

100+10=110

1000+20=1020

15+75+51+49=190

Đọc tiếp...
Bùi Quang Nguyên 15 giờ trước (21:51)
Báo cáo sai phạm

100+10=110

1000+20=1020

15+75+51+91=100+100

                      =    200

Dễ vậy bạn

Đọc tiếp...
nguyễn tuấn thảo 15 giờ trước (21:24)
Báo cáo sai phạm

1,  249,(3)

2 ,  15,(3)

3 ,  81,2

Học tốt thì bạn sẽ có thể đón 1 cái tết ngon lành

Chúc bạn học tốt!

Đọc tiếp...
Vũ Tuệ Linh 15 giờ trước (21:17)
Báo cáo sai phạm

22 x 34 :3 =249,3333333

4 x 23 :6=15,3333333

45 + 43 -34 : 5 =81,2

Đọc tiếp...
Trần Tuyết Tâm 15 giờ trước (21:15)
Báo cáo sai phạm

22 x 34 : 3 = 249,3

4 x 23 : 6 = 15,3

45 + 43 - 34 : 5 = 81,2

Trần Tuyết Tâm

Đọc tiếp...
ninja school 16 giờ trước (21:12)
Báo cáo sai phạm

Chiều dài hình chữ nhật là : 

( 108 : 2 ) : 3 = 18 ( cm )

Chiều rộng hình chữ nhật là : 

108 : 18 = 6 ( cm )

Chu vi hình chữ nhật là :

( 18 + 6 ) x 2 = 48 ( cm )

Đáp số : 48 cm 

Đọc tiếp...
Phan Việt Anh 16 giờ trước (21:11)
Báo cáo sai phạm

chiều dài hình chữ nhật là

(108:2):3=18(cm)

chiều rộng hình chữ nhật là

108:18=6(cm)

chu vi hình chữ nhật là

(18+6)x2=48(cm)

đáp số 48 cm

Đọc tiếp...
Nguyễn Trúc Phương 16 giờ trước (20:54)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{57}{76}=\frac{3}{4};\frac{35}{84}=\frac{5}{12}\)

Quy đồng:

\(\frac{57}{76}=\frac{3}{4}=\frac{3x12}{4x12}=\frac{36}{48};\frac{35}{84}=\frac{5}{12}=\frac{5x4}{12x4}=\frac{20}{48}\)

Đọc tiếp...
Song tử cá tính 16 giờ trước (20:48)
Báo cáo sai phạm

57/76=3/4

35/84=5/12

đúng 100% luôn 

tích nha, học tốt

Đọc tiếp...
Đỗ Phương Linh 16 giờ trước (20:48)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{57}{76}\)\(\frac{3}{4}\)

\(\frac{35}{84}\)\(\frac{5}{12}\)

Đọc tiếp...
Hoàng Đạt 16 giờ trước (20:27)
Báo cáo sai phạm

Sáng 13-4, tại Nhà Quốc hội (QH), dưới sự chủ trì của Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và sự điều hành của Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (TVQH) cho ý kiến lần đầu về dự án Luật Chăn nuôi.

Trình bày Tờ trình của Chính phủ về dự án luật, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường nêu rõ: Từ khi ban hành Pháp lệnh giống vật nuôi năm 2004 đến nay, thực tế sản xuất, kinh doanh ngành chăn nuôi đã có nhiều biến động lớn và thay đổi cơ bản. Từ chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻ, chăn nuôi các giống bản địa là chủ yếu, chuồng trại sơ sài, kỹ thuật lạc hậu, đến nay đã phổ biến chăn nuôi trang trại, công nghiệp, ứng dụng chuồng kín, chuồng lồng, sản xuất tập trung, hàng hóa và cơ bản đã chăn nuôi các giống cao sản, tiên tiến của thế giới. Sản lượng sản phẩm đã tăng trưởng gấp hai lần trong 13 năm; Việt Nam đã hội nhập sâu rộng với quốc tế và đã tham gia nhiều công ước, hiệp định thương mại quốc tế... Tất cả những yếu tố này đòi hỏi phải có sự điều chỉnh của pháp luật; việc ban hành đạo luật quản lý cả ngành chăn nuôi và thức ăn chăn nuôi, quản lý môi trường trong chăn nuôi để phát triển bền vững là rất cần thiết và cấp bách...

Theo Ban soạn thảo, dự thảo luật gồm tám chương, 65 điều, qua đó thiết lập khung pháp lý điều chỉnh các quan hệ xã hội, kinh tế, môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, phát triển ngành chăn nuôi phù hợp phát triển kinh tế - xã hội; thúc đẩy phát triển sản xuất ngành chăn nuôi, tạo ra nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người dân, tạo giá trị kim ngạch xuất khẩu, ứng phó biến đổi khí hậu...

Qua thảo luận, nhiều ý kiến đại biểu đồng tình báo cáo thẩm tra của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của QH, đánh giá nội dung dự án luật có nhiều quy định mới, đáp ứng yêu cầu thực tiễn quản lý nhà nước và yêu cầu hội nhập quốc tế về chăn nuôi. Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng, hoạt động mua bán, bảo quản, chế biến sản phẩm chăn nuôi là một khâu quan trọng để nâng cao giá trị của ngành chăn nuôi, nhưng chưa được quy định trong dự thảo luật; cần bổ sung quy định về "Chiến lược phát triển chăn nuôi"; làm sâu sắc hơn nội dung về nghiên cứu khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chăn nuôi trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng nền kinh tế thế giới để tranh thủ được tiến bộ kỹ thuật, phù hợp Luật Công nghệ cao, Luật Chuyển giao công nghệ và một số luật liên quan khác.

Các ý kiến trong Ủy ban TVQH cơ bản nhất trí sự cần thiết ban hành Luật Chăn nuôi; đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo đặc biệt lưu tâm về tính khả thi và sự thống nhất của luật trong hệ thống pháp luật nói chung, nhất là những vấn đề về phạm vi điều chỉnh, làm rõ ranh giới giữa chăn nuôi và thủy sản; làm rõ quy định thế nào là "an ninh thực phẩm"… Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga và một số đại biểu nêu yêu cầu đánh giá việc đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi và bày tỏ băn khoăn: Liệu ban hành luật có khắc phục được những bất cập, yếu kém trong quản lý phân bón thời gian vừa qua hay không?... Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường khẳng định, các dự án luật được xây dựng trên nền tảng các pháp lệnh hiện hành, đồng thời nhiều vấn đề liên quan ngành nông nghiệp đang được quy định trong các luật khác. Do đó, luật này không điều chỉnh được tất cả các lĩnh vực thuộc ngành nông nghiệp. Thời gian qua, Ban soạn thảo đã rà soát hệ thống pháp luật, bổ sung các quy định mới phù hợp thông lệ, chuẩn mực quốc tế về sản xuất hàng hóa, an toàn vệ sinh thực phẩm, từ đó định hình nền sản xuất hàng hóa lớn, theo chuỗi giá trị.

Tham gia ý kiến thảo luận các nội dung dự thảo luật, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, dự thảo luật cần quy định rõ hơn về giống vật nuôi thuần chủng của Việt Nam, giống vật nuôi nhập khẩu và giống vật nuôi lai tạo để giữ gìn nguồn gen quý hiếm của các giống vật nuôi truyền thống của đất nước, vừa tiếp cận được nguồn gen giống của nước ngoài để chủ động nguồn giống vật nuôi cho chăn nuôi. Ðề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu quy định về quy chế pháp lý của từng vật nuôi, nhất là đối với danh mục giống vật nuôi quý hiếm cần phải bảo tồn và chỉ rõ cụ thể, đầy đủ các danh mục này. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu, phân định rõ các hoạt động mà Nhà nước đầu tư, hỗ trợ, khuyến khích một số khâu trọng yếu trong chăn nuôi như xây dựng vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh, phát triển vùng trồng nguyên liệu làm thức ăn chăn nuôi, phát triển công nghiệp chế biến thực phẩm và đẩy mạnh thị trường tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi...

Phó Chủ tịch Thường trực QH Tòng Thị Phóng và một số đại biểu đề nghị, cần làm rõ mối quan hệ giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các bộ, ngành trong quản lý, thúc đẩy phát triển, tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi; có những quy định nhằm khắc phục sự thiếu đồng bộ trong chăn nuôi, từ khâu sản xuất đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển và một số đại biểu khác đề nghị Ban soạn thảo nghiêm túc tiếp thu ý kiến của Ủy ban TVQH, lấy thêm ý kiến của nhân dân, người chăn nuôi, người kinh doanh, tiêu dùng; giao Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của QH thẩm tra chính thức dự án luật.

Buổi chiều, Ủy ban TVQH cho ý kiến về dự án Luật Trồng trọt. Việc xây dựng, ban hành luật nhằm thiết lập khung pháp lý điều chỉnh các quan hệ xã hội trong lĩnh vực trồng trọt theo thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; có cơ cấu quản lý, sản xuất, kinh doanh hợp lý, ổn định, tiên tiến theo hướng hiện đại, phát triển bền vững cả về kinh tế, xã hội, môi trường; nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nông dân.

Đọc tiếp...
Tran Thi Le Mi 2 giờ trước (11:10)
Báo cáo sai phạm

chăn hay trăn vậy mik ko hiểu

Đọc tiếp...
Phạm Vũ Mai Trang 16 giờ trước (20:28)
Báo cáo sai phạm

Đây mà là toán lớp 4 á?????

Đọc tiếp...
Trường 16 giờ trước (20:46)
Báo cáo sai phạm

Ta gọi số đó là A. Vì A là thừa số thứ nhất nên A nhân với 2468.

Ta có sơ đồ: 

2468 phần ( mỗi phần là A ) ( là tích đúng ).

2463 phần ( mỗi phần là A ) ( là tích sai khi Khuê viết nhầm ).

Vì 2 tích hơn kém nhau 5 phần ( 35 đv ) = nhau mà 1 phần là A => A = 35 : 5 = 7.

Tích đúng là: 7 x 2468 = 17276

Đ / s: ....................................

tk và chọn câu hỏi nhá !

Đọc tiếp...
Kim Ngân 16 giờ trước (20:34)
Báo cáo sai phạm

Khi viết chữ số 8 hàng đơn vị thành chữ số 3 ta được số mới là 2463 và kém số mới là :

               2468 - 2463 = 5 ( đơn vị )

Trong một phép nhân có hai thừa số nếu thừa số giảm đi bao nhiêu đơn vị thì tích giảm đi bấy nhiêu lần thừa số còn lại  .

=> Tích giảm đi 5 lần số tự nhiên .

Số tự nhiên khi nhân với 2468 là :

               35 : 5 = 7

Tích đúng là :

         2468 x 7 = 17276

                   Đáp số : 17276

Chúc bạn học tốt nha !

Đọc tiếp...
vũ ngọc hải 16 giờ trước (20:20)
Báo cáo sai phạm

số đó là : 9580

hok tốt nha

Đọc tiếp...
Nguyễn Trúc Phương 16 giờ trước (20:57)
Báo cáo sai phạm

số đó là 9580 nha!

Đọc tiếp...
Phạm Vũ Mai Trang 16 giờ trước (20:26)
Báo cáo sai phạm

Viết lộn giải nhầm cho 1 bài của bạn khác đáp án của bài này là 9580 nhé tk nghe

Đọc tiếp...
Nguyễn Trúc Phương 16 giờ trước (20:30)
Báo cáo sai phạm

Mẫu số chung là 78x27=2106

\(\frac{56}{78}=\frac{56x27}{78x27}=\frac{1512}{2106}\)

\(\frac{43}{27}=\frac{43x78}{27x78}=\frac{3354}{2106}\)

Đọc tiếp...
Trường 16 giờ trước (20:26)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{56}{78}\)\(=\)\(\frac{56.27}{78.27}\)\(=\)\(\frac{1512}{2106}\)

\(\frac{43}{27}\)\(=\)\(\frac{43.78}{27.78}\)\(=\)\(\frac{3354}{2106}\)

\(D\text{ấu}\)\(ch\text{ấm}\)\(ngh\text{ĩa}\)\(l\text{à}\)\(d\text{ấu}\)\(nh\text{â}n\).

tk nha bạn !

Đọc tiếp...
Lê Nam Khánh 16 giờ trước (20:33)
Báo cáo sai phạm

Ta có 56/78 và 43/27

=28/39 và 43/27

=252/351 và 559/351

Đọc tiếp...
Tran Thi Le Mi 2 giờ trước (11:12)
Báo cáo sai phạm

tham khảo tại Câu hỏi của Vũ Huyền Trang - Toán lớp 5 - Học toán với OnlineMath

Đọc tiếp...
Nguyễn Hoàng Anh Phong 19 giờ trước (17:56)
Báo cáo sai phạm

- 10 phân số có giá trị = 2:

2/1 = 4/2 = 6/3=8/4=12/6=16/8=14/7=18/9=20/10=40/20=60/30=80/40=10/5

#

Đọc tiếp...
Super DD 19 giờ trước (17:55)
Báo cáo sai phạm

2/1

4/2

6/3

8/4

10/5

12/6

14/7

16/8

18/9

20/10

tk nha!

Đọc tiếp...
Lê Việt Cường 19 giờ trước (17:50)
Báo cáo sai phạm

9/5>2/5

h cho minh nha

tha tim bạn nè

Đọc tiếp...
ღ»๖ۣۜTrang✿✿๖ۣۜLinh«ღ 19 giờ trước (17:53)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{9}{5}>\frac{2}{5}\)

Đọc tiếp...
S a d G i r l • 19 giờ trước (18:05)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{9}{5}>\frac{2}{5}\)

2 phân số này ko rút gọn đc vì là phân số tối giản 

Bn học Trung học chắc cũng ph bt mak 

Hk tốt 
~~

Đọc tiếp...
Nguyễn Lâm Việt Hoàng Hôm qua lúc 8:22
Báo cáo sai phạm

741 + 963 < 1700

6 : 3 = 2

9 x 7 = 63

Học tốt

Đọc tiếp...
Gogeta Blue Hôm kia lúc 21:49
Báo cáo sai phạm

1 >

2 :

3 x 

Đọc tiếp...
The Coconut Hôm kia lúc 21:48
Báo cáo sai phạm

trả lời:

>

:

x

hok tốt nhé

tk mk nhé

kb rồi

Đọc tiếp...
Nguyễn Hải Trung Hôm kia lúc 21:04
Báo cáo sai phạm

3/4 và 5/12=9/12 và 5/12; 5/6 và 7/8= 40/48 và 42/48; 8/23 và 47/69= 24/69 và 47/69 nha bạn

Đọc tiếp...
Đăng Kí Cho Channel Kaito1412_TV Nhé Hôm kia lúc 21:00
Báo cáo sai phạm

Xin chào các bạn !!!
Hãy Đăng Kí Cho Channel Kaito1412_TV Để nhé ! 

Link là : https://www.youtube.com/channel/UCqgS-egZEJIX-ON873XpD_Q/videos?view_as=subscriber

Đọc tiếp...
Đặng Thị Hương Giang 20 giờ trước (16:28)
Báo cáo sai phạm

Tất nhiên là 0

tạ thóc

chúc học tốt

Đọc tiếp...
Trần Thế Bảo Hôm kia lúc 20:47
Báo cáo sai phạm

0,4 tạ ahihi lớp % bạn sẽ học số thập phân :))
 

Đọc tiếp...
Trần Lê Việt Hoàng Hôm kia lúc 20:36
Báo cáo sai phạm

thu đc 0,04

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: