Giúp tôi giải toán và làm văn


Mr.Tết⁀ᶜᵘᵗᵉ ( ๖ۣۜTεαм ๖ۣۜTαм ๖ۣۜGĭᢠ๖ۣۜQυỷ ) 1 giờ trước (20:34)
Báo cáo sai phạm

Để a459b chia 5 dư 1 thì b = 1 hoặc b = 6

Mà a459b chia 2 dư 1 => b = 1

Để a4591 chia 9 dư 1 thì ( a + 4 + 5 + 9 + 1 ) phải chia 9 dư 1

=> a = 9

Vậy số cần tìm là: 94591

Nguồn: https://olm.vn/hoi-dap/detail/47189145787.html

Chúc bạn học tốt !!!

Đọc tiếp...
Hoàng hôn (Hội Con 🐄) 1 giờ trước (20:33)
Báo cáo sai phạm

       giải

1 con chuột có số cái chân là:

   8:2=4 (chân)

1342 con chuột có số cái chân là:

   1342 x 4 = 5368 ( chân)

       đáp số : 5368 chân

Đọc tiếp...
ichigo số1 1 giờ trước (20:28)
Báo cáo sai phạm

cam on nhieu

Đọc tiếp...
Quân_Nguyễn 1 giờ trước (20:24)
Báo cáo sai phạm

1 con chuột có : 8 : 2 = 4 ( cái chân )

1342 con chuột có : 4 x 1342 = 5368 ( cái chân )

Đ/S ...

Đọc tiếp...
nguyen duc thang 4 tháng 5 2018 lúc 16:33
Báo cáo sai phạm

a ) Số số hạng là :

( 100 - 10 ) : 1 + 1 = 91

Tổng của các số từ 10 đến 100 là :

( 100 + 10 ) x 91 : 2 = 5005

b ) từ 10 đến 99 có 90 số => có 180 chữ số 

100 có 3 chữ số

Vậy để viết các số đó ta phải dùng số chữ số là :

180 + 3 = 183 ( chữ số )

Đọc tiếp...
Nguyễn Xuân Toàn 4 tháng 5 2018 lúc 16:41
Báo cáo sai phạm

a ) Số số hạng là :
( 100 - 10 ) : 1 + 1 = 91
Tổng của các số từ 10 đến 100 là :
( 100 + 10 ) x 91 : 2 = 5005
b ) từ 10 đến 99 có 90 số => có 180 chữ số 
100 có 3 chữ số
Vậy để viết các số đó ta phải dùng số chữ số là :
180 + 3 = 183 ( chữ số )

vậy : ............................

Đọc tiếp...
Vũ Ngọc Linh 4 tháng 5 2018 lúc 16:39
Báo cáo sai phạm

a. Số số hạng là: ((100-10)/1)+1=91 (số)

Vậy tổng của biểu thức là: ((100+10)*91)/2=4095

b.Từ 10-99 cần: ((99-10)/1+1)*2=180 (chữ số)

   100 cần 3 (chữ số)

Vậy từ đây suy ra để viết từ 10-100 cần 183 chữ số.

Đọc tiếp...
hong pham 23 tháng 7 2015 lúc 15:39
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là ab

Theo đề ta có:        2ab2 = 36 x ab

    \(2000+ab\times10+2=36\times ab\)

              \(2002+ab\times10=36\times ab\)

                          \(2002=36\times ab-10\times ab\)

                          \(2002=26\times ab\)

                        \(\Rightarrow ab=2002:26=77\)

Vậy số cần tìm là 77

                

Đọc tiếp...
Hagoromo Otsutsuki 22 tháng 2 2019 lúc 19:06
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là ab

Theo đề bài ta có:   2ab2=36xab

2000:abx10-2=36xab

2002:abx10=36xab

2002=36xab-10xab

Đọc tiếp...
natsuki shiniha 2 tháng 12 2016 lúc 13:45
Báo cáo sai phạm

số cần tìm là 77

Đọc tiếp...
Giang 13 tháng 9 2016 lúc 20:13
Báo cáo sai phạm

số thứ nhất 1086 số thứ hai 923

Đọc tiếp...
truong quang canh 13 tháng 9 2016 lúc 20:28
Báo cáo sai phạm

sory ket quả là 1086 mik ghi nhầm

Đọc tiếp...
Murad đồ thần đao 6 giờ trước (16:23)
Báo cáo sai phạm

Số thứ 2 là: (2009-163):2=923

Số thứ 1 là: 2009-923=1086

            Đ/s:....

Đọc tiếp...
Lưu Thị Hồng 5 tháng 2 2018 lúc 20:11
Báo cáo sai phạm

4/6 chiếc bánh

Đọc tiếp...
Bảo Bình Lạnh Lùng 5 tháng 2 2018 lúc 20:21
Báo cáo sai phạm

Mỗi người nhận được:
     \(4\)\(:\)\(6\)\(=\)\(\frac{4}{6}\)hay\(\frac{2}{3}\)(cái bánh)

                     Đ/S:...........

Đọc tiếp...
MAI NGUYỄN QUÍ ĐÔNG 7 giờ trước (14:28)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{4}{6}hay\frac{2}{3}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Triệu Yến Nhi 2 tháng 3 2015 lúc 19:24
Báo cáo sai phạm

 

Tổng số học sinh của cả hai lớp là:

26x2=52(học sinh)

Đây là bài toán tổng hiệu:

Số học sinh của lớp 4a là:

(52+2):2= 27(học sinh)

Số học sinh của lớp 4b là:

52-27=25(học sinh)

Đáp số: lớp 4a: 27(học sinh)

            lớp 4b:25(học sinh)

Đọc tiếp...
a 2 tháng 3 2015 lúc 19:20
Báo cáo sai phạm

tổng là

26*2=52

lop 4b=(52-2)/2=25

lop 4a=25+2=27

Đọc tiếp...
❤Châu 's ngốc❤(N♥C) 12 giờ trước (9:50)
Báo cáo sai phạm

Viết x với dấu nhân cho rõ nhé. Nếu muốn ghi dấu nhân bằng chữ "x" thì chữ "x" pk viết hoa"X" hoặc \(x\)ntn và dấu nhân \(\times\)ntn mới dễ hỉu nhé

Đọc tiếp...
Sawamoto Kagami 12 giờ trước (9:50)
Báo cáo sai phạm
Murad đồ thần đao 12 giờ trước (9:48)
Báo cáo sai phạm

\(x\)là dấu nhân đấy

Đọc tiếp...
Đỗ Đức Đạt 6 tháng 1 2018 lúc 19:00
Báo cáo sai phạm

Lúc đầu cửa hàng có số gạo là:

1,5 : 24 x 100 = 6,25 ( kg )

Đ/S: 6,25 kg gạo

Đọc tiếp...
Luffy123 6 tháng 1 2018 lúc 19:04
Báo cáo sai phạm

Đổi 1,5 tạ = 150 kg

Lúc đầu cửa hàng đó có số kg gạo là:

150:24.100=625 (kg)

Vậy lúc đầu cửa hàng có 625 kg gạo

Đọc tiếp...
Sakuraba Laura 6 tháng 1 2018 lúc 19:07
Báo cáo sai phạm

           Đổi 1,5 tạ = 150 kg

Lúc đầu cửa hàng có số ki - lô - gam gạo là:

         150 : 24 x 100 = 625 (kg)

                 Đáp số: 625 kg gạo.

Đọc tiếp...
O0O NhOK_ NGu_ Ngơ O0O 22 tháng 8 2017 lúc 14:19
Báo cáo sai phạm

cái này em bấm mt là ra hà 

Đọc tiếp...
OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO 23 tháng 8 2017 lúc 21:29
Báo cáo sai phạm

  Gọi thương và số dư là k (k là số tự nhiên) 
Số phải tìm có dạng: x = 12k + k = 13k (1) 

Do số dư phải nhỏ hơn số chia nên k < 12 
k là số tự nhiên nên k Є {0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11} 

Thay k vào (1), ta được: 
tập hợp C = { 0 ; 13 ; 26 ; 39 ; 52 ; 65 ; 78 ; 91 ; 104 ; 117; 130 ; 143} 

  Gọi thương và số dư là k (k là số tự nhiên) 
Số phải tìm có dạng: x = 12k + k = 13k (1) 

Do số dư phải nhỏ hơn số chia nên k < 12 
k là số tự nhiên nên k Є {0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11} 

Thay k vào (1), ta được: 
tập hợp C = { 0 ; 13 ; 26 ; 39 ; 52 ; 65 ; 78 ; 91 ; 104 ; 117; 130 ; 143} 

Đọc tiếp...
Bexiu 22 tháng 8 2017 lúc 18:28
Báo cáo sai phạm

 bÀI LÀM  bÀI LÀM

a) x4+x3+2x2+x+1=(x4+x3+x2)+(x2+x+1)=x2(x2+x+1)+(x2+x+1)=(x2+x+1)(x2+1)

b)a3+b3+c3-3abc=a3+3ab(a+b)+b3+c3 -(3ab(a+b)+3abc)=(a+b)3+c3-3ab(a+b+c)

=(a+b+c)((a+b)2-(a+b)c+c2)-3ab(a+b+c)=(a+b+c)(a2+2ab+b2-ac-ab+c2-3ab)=(a+b+c)(a2+b2+c2-ab-ac-bc)

c)Đặt x-y=a;y-z=b;z-x=c

a+b+c=x-y-z+z-x=o

đưa về như bài b

d)nhóm 2 hạng tử đầu lại và 2hangj tử sau lại để 2 hạng tử sau ở trong ngoặc sau đó áp dụng hằng đẳng thức dề tính sau đó dặt nhân tử chung

e)x2(y-z)+y2(z-x)+z2(x-y)=x2(y-z)-y2((y-z)+(x-y))+z2(x-y)

=x2(y-z)-y2(y-z)-y2(x-y)+z2(x-y)=(y-z)(x2-y2)-(x-y)(y2-z2)=(y-z)(x2-2y2+xy+xz+yz)

a) x4+x3+2x2+x+1=(x4+x3+x2)+(x2+x+1)=x2(x2+x+1)+(x2+x+1)=(x2+x+1)(x2+1)

b)a3+b3+c3-3abc=a3+3ab(a+b)+b3+c3 -(3ab(a+b)+3abc)=(a+b)3+c3-3ab(a+b+c)

=(a+b+c)((a+b)2-(a+b)c+c2)-3ab(a+b+c)=(a+b+c)(a2+2ab+b2-ac-ab+c2-3ab)=(a+b+c)(a2+b2+c2-ab-ac-bc)

c)Đặt x-y=a;y-z=b;z-x=c

a+b+c=x-y-z+z-x=o

đưa về như bài b

d)nhóm 2 hạng tử đầu lại và 2hangj tử sau lại để 2 hạng tử sau ở trong ngoặc sau đó áp dụng hằng đẳng thức dề tính sau đó dặt nhân tử chung

e)x2(y-z)+y2(z-x)+z2(x-y)=x2(y-z)-y2((y-z)+(x-y))+z2(x-y)

=x2(y-z)-y2(y-z)-y2(x-y)+z2(x-y)=(y-z)(x2-y2)-(x-y)(y2-z2)=(y-z)(x2-2y2+xy+xz+yz)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Tuyết Nhi 17 tháng 11 2017 lúc 17:54
Báo cáo sai phạm

1993 x ( 1994 ​ - 1992 )                                                                   1992 ​x  ( 1993 + 7 )                                                                            

 =   1993 ​x 2                                                                                      =1992 x 200

 = 3986                                                                                                =398

x

 1986  

                                                                                                             =

 791

2

2

2

4

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Tiên Tiên 3 tháng 8 2015 lúc 18:19
Báo cáo sai phạm

2a= a+b-(b-a)=7525-903=6622

=> a = 6622/2=3311

=> b=7525-3311=4214

=> a/b=3311/4214=11/14


 


 

Đọc tiếp...
Lê Viết Bảo An 25 tháng 7 2018 lúc 21:32
Báo cáo sai phạm

htgfgyft

Đọc tiếp...
dương thị duyên 9 tháng 10 2016 lúc 19:47
Báo cáo sai phạm

cho ps a/b có a+b=7525 va b-a=903

a, hay xac dinh ps do roi rut gon 

b, neu them 42 vao mau so cua ps toi gian thi can them bao nhieu vao tu so cua ps toi gian

Đọc tiếp...
Bùi Bích Nguyệt 25 tháng 12 2014 lúc 19:19
Báo cáo sai phạm

dạng này là tổng hiệu ...
Con : ( 53-31) : 2 =11 ( tuổi )
Bố : 53-11 = 42 ( tuổi)

Đọc tiếp...
Nguyễn Trung Hiếu 5 tháng 11 2017 lúc 18:25
Báo cáo sai phạm

bạn kia làm đúng rồi

 k tui nha

thank

Đọc tiếp...
Kaito Kid 5 tháng 11 2017 lúc 18:25
Báo cáo sai phạm

ban kia lam dung roi do

k tui nha 

thanks

Đọc tiếp...
huynh anh phuong 12 giờ trước (10:12)
Báo cáo sai phạm

các cậu hiểu nhầm à ?? bên trái ở số bé mình thêm đúng rồi. sao các cậu lài bấm sai thế ???

Đọc tiếp...
huynh anh phuong Hôm qua lúc 17:10
Báo cáo sai phạm

Tổng của 2 số đó là :
            466268 x 2 = 932536

Gọi số bé là abc. Theo đề ta có :
  abc + 605abc = 932536

Do abc lớn nhất phải bằng 999, tổng lớn nhất của abc + 605abc là :

 999 + 605999 = 606998

=> Sai đề

Đọc tiếp...
Bảo Ngọc ( I ❤U) 7 giờ trước (15:03)
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là ab (a,b € N , a,b<10)

Ta có : 

   ab=5a+5b

   10a +b= 5a+5b

   5a =4b

Vì ab là số có hai cs nên a=4, b=5

Vậy ab = 45

Đọc tiếp...
nguyễn minh hằng 4b123abc Hôm kia lúc 9:29
Báo cáo sai phạm
Nguyễn Minh Duyên Hôm kia lúc 9:27
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là ab với điều kiện ab  thuộc N, a khác 0:

Ta có biểu thức như sau:

ab  = 5a + 5b

​=> 10a + b = 5a + 5b

=> 5a = 4b

Vì a,b là một số có một chữ số nên a = 4; b = 5

Vậy ab  = 45

Mình cũng không chắc nhưng nếu đúng k giúp mình nha^^

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: