Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp Toán lớp 4


Lê Duy Khương Lê Duy Khương 10 giờ trước (21:25)
Báo cáo sai phạm

Ta có

 1 x 2 x 3 x .... x 2019 x 2020 chữ số tận cùng là 0

1 x 3 x 5 x ... x 2017 x 2019 chữ số tận cùng là 5

  Vậy A = 1 x 2 x 3 x .... x 2019 x 2020 - 1 x 3 x 5 x .... x 2017 x 2019 chữ số tận cùng sẽ là 5

Đọc tiếp...
VI GIA KHIÊM VI GIA KHIÊM 15 giờ trước (16:12)
Báo cáo sai phạm

1. 2,183 x 2,365 x 1,234 = 6,370,889,030

2. 21,999 x 33888 = 745,502,112

3, 88,888 x 979,797 = 87092195736

4, 7,964 x 12,909 = 102,807,276

Học Tốt Nha.

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Hà Nguyễn Ngọc Hà 16 giờ trước (15:55)
Báo cáo sai phạm

1. 6370889030

2. 745502112

3. 87092195736

4. 102807276

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Trường Nguyễn Ngọc Trường 16 giờ trước (15:53)
Báo cáo sai phạm

ai kết bạn zalo ko cho mình số đi à mình trả lời câu  hỏi ở dưới luôn

1. 6370889030

2. 7455122784

3. 87092195736

4. 102807276

Đọc tiếp...
Trần Công Mạnh Trần Công Mạnh 16 giờ trước (15:47)
Báo cáo sai phạm

Hiệu của hai số chẵn đó là:

   3 × 2 = 6

Ta có sơ đồ:

Số bé:  |--|--| Hiệu: 6

Số lớn: |--|--|--|--|--| 

Bg

Hiệu số phần bằng nhau là:

   5 - 2 = 3 (phần)

Số chẵn bé là:

   6 ÷ 3 × 2 = 4

Số chẵn lớn là:

   4 + 6 = 10

      Đáp số:...

Đọc tiếp...
Quang Minh Nguyễn Quang Minh Nguyễn 16 giờ trước (15:31)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{7}{11}>\frac{7}{7}>\frac{4}{7}\) \(\Rightarrow\frac{7}{11}>\frac{4}{7}\)

\(\frac{2018}{2020}< \frac{2018}{1}< 2019\) \(\Rightarrow\frac{2018}{2020}< 2019\)

\(\frac{145}{141}< \frac{145}{135}< \frac{132}{135}\) \(\Rightarrow\frac{145}{141}< \frac{132}{135}\)

\(\frac{1975}{1972}< \frac{1975}{194}< \frac{197}{194}\) \(\Rightarrow\frac{1975}{1972}< \frac{197}{194}\)

\(\frac{37}{39}>\frac{37}{43}>\frac{36}{43}\Rightarrow\frac{37}{39}>\frac{36}{43}\)

\(\frac{2000}{4000}=\frac{2}{4}=\frac{1}{2}\Rightarrow\frac{1}{2}=\frac{2000}{4000}\)

Đọc tiếp...
HELLO HELLO 17 giờ trước (15:08)
Báo cáo sai phạm

Gọi 3 số cần tìm lần lượt là a,b,c.

Ta có:a=3b b=2c

Ta lại có:(a+b+c)/3=42

=>(3b+b+\(\frac{b}{2}\))/3=42

=>\(\frac{9b}{2}\)            =126

=>9b=252

=>b=28

=>a=84

    c=14

Thử lại:(84+28+14)/3=42

Đáp số:a=84 b=28 c=14

Đọc tiếp...
thư hoàng thư hoàng 19 giờ trước (12:12)
Báo cáo sai phạm

đổi 8m= 80dm, 6m= 60 dm 

diện tích phòng học là 80*60=480 dm^2

diện tích 1 viên gạch là 4*4=16 dm^2

cần số viên gạch là 480:16=30 viên

Đọc tiếp...
Vũ Hà My Vũ Hà My 19 giờ trước (12:17)
Báo cáo sai phạm

Đổi 8m = 80dm ; 6m = 60dm

Diện tích phòng học hình chữ nhật đó là:

80 x 60 = 4800(dm2)

Diện tích 1 viên gạch hình vuông là:

4 x 4 = 16 (dm2)

Họ cần số viên để lát hết một căn phòng là:

4800 : 16 = 300 (viên)

                                                Đáp số: 300 viên gạch

Học Tốt!

Đọc tiếp...
ƒさ→๖☘❄ ɱI⃒¢ɦI⃒ø❖⚡K⃒A⃒Z⃒ʉø ❄ •๖ۣۜTεαм ƒαʋσυɾĭтε αηĭмε⁀ᶦᵈᵒᶫ ƒさ→๖☘❄ ɱI⃒¢ɦI⃒ø❖⚡K⃒A⃒Z⃒ʉø ❄ •๖ۣۜTεαм ƒαʋσυɾĭтε αηĭмε⁀ᶦᵈᵒᶫ 20 giờ trước (11:50)
Báo cáo sai phạm

2/5 x 7/4 - 2/5 x 3/7 = 2/5 x ( 7/4 - 3/7 )

= 2/5 x 37/28

= 37/70

Hok tốt

Đọc tiếp...
꧁༺🆃🆁🅰🅽🅶༻꧂ ꧁༺🆃🆁🅰🅽🅶༻꧂ 20 giờ trước (11:48)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{2}{5}\times\frac{7}{4}-\frac{2}{5}\times\frac{3}{7}\)

\(=\frac{2}{5}\times\left(\frac{7}{4}-\frac{3}{7}\right)\)

\(=\frac{2}{5}\times\frac{37}{28}\)

\(=\frac{37}{70}\)

Học tốt

Đọc tiếp...
ミ★ʟuғғʏ☆мũ☆ʀơм★彡 ミ★ʟuғғʏ☆мũ☆ʀơм★彡 20 giờ trước (11:47)
Báo cáo sai phạm

2/7×7/4-2/5×3/7

2/5×(7/4-3/7)

2/5×37/28

37/70

Đọc tiếp...
Trương Quỳnh Trang Trương Quỳnh Trang 18 giờ trước (13:37)
Báo cáo sai phạm

                                                                                BÀI LÀM 

                                    Chiều rộng  của hình chữ nhật đó là :

                                          5/21 : 10/7 = 1/6 (m) 

                                     Chu vi của hình chữ nhật đó là :

                                          ( 10/7 + 1/6 ) x 2 = 67/21 (m)

                                               Đ/s : 67/21 m

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Hà Vân Nguyễn Thị Hà Vân 21 giờ trước (10:43)
Báo cáo sai phạm

Hiệu của 2 số là 4

vì mk thấy giữa hai số lẻ là 27 thì hai số lẻ đó là 25 và 29

nên ta lấy 29 - 25 = 4 vậy số 4 là hiệu nha

Đọc tiếp...
Trần Ngọc Hà Trần Ngọc Hà 21 giờ trước (10:41)
Báo cáo sai phạm

Số tuổi em hiện nay là:

 12 : 2/3 = 8 { tuổi }

Tổng số tuổi của 2 anh em hiện nay là :

12 + 8 = 20 { tuổi }

Đáp số : 20 tuổi

Đọc tiếp...
Lan Lan 21 giờ trước (10:40)
Báo cáo sai phạm

Số tuổi của em là:

12x 2: 3 += 8 ( tuổi)      hoặc      12x 2/3= 8 (tuổi)

Tổng số tuổi của cả hai anh em là:

 12+8 = 20 ( tuổi )

Đáp số: 20  tuổi

Đọc tiếp...
ミ★ ๖ۣۜĐỗ ๖ۣۜŦhị ๖ۣۜŦhu ๖ۣۜHà ★彡 ミ★ ๖ۣۜĐỗ ๖ۣۜŦhị ๖ۣۜŦhu ๖ۣۜHà ★彡 21 giờ trước (10:30)
Báo cáo sai phạm

           Bài giải:

Tuổi của em hiện nay là:

      \(12\times\frac{2}{3}=8\)( tuổi )

Tổng số tuổi của cả hai anh em là:

         12 + 8 = 20 ( tuổi )

                    Đáp số: 20 tuổi

Đọc tiếp...
Tiểu Bạch Tiểu Bạch 22 giờ trước (9:16)
Báo cáo sai phạm

Nếu viết thêm số 9 vào bên trái số có 3 chữ số thì số đó tăng 9000 đơn vị

Số cần tìm là :

9000 : ( 41 - 1 ) = 225

Đáp số : 225

Đọc tiếp...
caovu tv caovu tv 22 giờ trước (9:15)
Báo cáo sai phạm

*gọi số cần tìm là 'abc' (dấu ' ' có gạch trên đầu) *theo đề: '9abc'=26'abc' >> 9000+'abc'=26'abc' >> 25'abc'=9000 >> 'abc'=360 *vậy số cần tìm là 360

Đọc tiếp...
caovu tv caovu tv 22 giờ trước (9:15)
Báo cáo sai phạm

*gọi số cần tìm là 'abc' (dấu ' ' có gạch trên đầu) *theo đề: '9abc'=26'abc' >> 9000+'abc'=26'abc' >> 25'abc'=9000 >> 'abc'=360 *vậy số cần tìm là 360

Đọc tiếp...
_Thành Đạt_ _Thành Đạt_ 23 giờ trước (9:01)
Báo cáo sai phạm

Bài 1: Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử. 

a, A= { x E N , 15 < x < 19 }

\(A=\left\{16;17;18\right\}\)

b, B= { x E N*, x < 14 }

\(B=\left\{0;1;2;3;...;13\right\}\)

c, C= { x E N , 12 < x < 15 }

\(C=\left\{13;14;15\right\}\)

Bài 2:  Cho các  tập hợp các số lẻ không vượt quá 7

A = { 0,2,4,6,8,10,12,14,16 }

A={x\(\in\)N, x là số chẵn,\(\le\)16}

B = { 1,3,5,7,9 }

B={x\(\in\)N, x là số lẻ,\(\le\)9}

C = { 0,5,10,15 }

C={x\(\in\)N, x\(⋮\)5;\(\le\)5

D = { 3,6,9,12,15 }

D={x\(\in\)N; x\(⋮\)3, \(\le\)13}

Đọc tiếp...
|| Maiz || || Maiz || 23 giờ trước (9:10)
Báo cáo sai phạm

Bài 1 : a, A = { 16 , 17 , 18 }

b, B = { 1, 2,  3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11, 12 , 13 }

c, C = { 13, 14 }

Bài 2 : 

A = { x E N / X < 17 }

B = { X E N* / X là các sỗ chẵn , < 9 }

C = { x E N / x là các số chia hết cho 5 , x < 16 }

D = { x E N / x chia hết cho 3 , x < 16 } 

Học tốt 

Đọc tiếp...
Nhung Vu Nhung Vu 23 giờ trước (9:06)
Báo cáo sai phạm

bài 1

a)  A = { 16 ; 17 ; 18 }

 b) B = { 1 ; 2; 3; 4 ; 5 ; ...; 11; 12; 13 }

c )  C = { 13 ; 14 }

Đọc tiếp...
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ ๖ۣۜDαɾƙ︵✰ Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ ๖ۣۜDαɾƙ︵✰ CTV Hôm qua lúc 21:28
Báo cáo sai phạm

Tổng số bi của An và Bình là : \(56\times2=112\) ( viên bi ) 

An hơn Bình số viên bi là : \(14\times2=28\) ( viên bi ) 

Số bi của An là : \(\left(112+28\right)\div2=70\) ( viên bi ) 

Số bi của Bình là : \(70-28=42\)( viên bi ) 

Đáp số : An 70 viên bi, Bình 42 viên bi. 

Đọc tiếp...
ĐỖ ÁNH TUYẾT ĐỖ ÁNH TUYẾT Hôm qua lúc 21:37
Báo cáo sai phạm

Tổng số bi của An và Bình là : 56 x 2 = 112 ( viên bi )

An hơn Bình số viên bi là : 14 x2 = 28 ( viên bi )

Số bi của An là: ( 112 + 28 ) : 2 = 70 (viên bi )

Số bi của Bình là : 112 - 70 = 42 ( viên bi ) 

                       Đáp số : An = 70 viên bi 

                                  Bình = 42 viên bi

Chúc bạn học tốt nha !!!

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Tú Quyên Nguyễn Thị Tú Quyên Hôm qua lúc 21:37
Báo cáo sai phạm

Cảm ơn các bạn

Đọc tiếp...
¿Oo_ღ♥£yภђ​​​♥Ŧạღ_oO¿ ¿Oo_ღ♥£yภђ​​​♥Ŧạღ_oO¿ Hôm qua lúc 20:36
Báo cáo sai phạm

       Giải

Tổng số phần bằng nhau là :

    3 + 5 = 8 ( phần )

Chiều rộng của mảnh đất hình chữ nhật là :

    64 : 8 x 3 = 24 ( m )

Chiều dài của mảnh đất hình chữ nhật là :

    64 - 24 = 40 ( m ) 

Diện tích mảnh đất đó là :

   24 x 40 = 960 ( m^2 ) 

   Đáp số : 960 m^2

Đọc tiếp...
Phạm Quỳnh Trang Phạm Quỳnh Trang Hôm qua lúc 20:34
Báo cáo sai phạm

Cho c hỏi đơn vị là gì thế ?

Đọc tiếp...
CTV CTV Hôm qua lúc 20:32
Báo cáo sai phạm

bạn ơi thế đơn vị đo là gì vậy?

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Minh Anh Nguyễn Thị Minh Anh Hôm kia lúc 16:07
Báo cáo sai phạm

    10/3 - (1/4 + 1/12 ) 

=  10/3 - 1/3

=  9/3

9/3 = 3

Vậy: 10/3 - (1/4 + 1/12 ) = 3

Đọc tiếp...
ミ★ʟuғғʏ☆мũ☆ʀơм★彡 ミ★ʟuғғʏ☆мũ☆ʀơм★彡 Hôm kia lúc 16:06
Báo cáo sai phạm

10/3-(1/4+1/12)

10/3-1/3

3

Đọc tiếp...
Vũ Thu Vân Vũ Thu Vân Hôm qua lúc 21:00
Báo cáo sai phạm

Đáp số :3

Đọc tiếp...
Tiểu Bạch Tiểu Bạch Hôm kia lúc 16:02
Báo cáo sai phạm

Phân số đó là :

\(\frac{7}{10}\)\(+\frac{1}{4}\)\(-\frac{4}{5}\)\(=\frac{3}{20}\)

Đáp số : \(\frac{3}{20}\)

Đọc tiếp...
ミ★ʟuғғʏ☆мũ☆ʀơм★彡 ミ★ʟuғғʏ☆мũ☆ʀơм★彡 Hôm kia lúc 15:57
Báo cáo sai phạm

x+4/5-1/4=7/10

x+11/20=7/10

x=7/10-11/20

x=3/20

vậy x=3/20

Đọc tiếp...
➻❥n q.0❖ вσѕѕ ➻ประเทศไทยพี่ชาย thailand ~ ➻❥n q.0❖ вσѕѕ ➻ประเทศไทยพี่ชาย thailand ~ Hôm kia lúc 16:01
Báo cáo sai phạm

đáp số là 3/20 

bạn đọc kỹ để hiểu bài nhé

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: