Giúp tôi giải toán


NGUYỄN THẾ HIỆP 35 phút trước (18:10)

Ta có: \(\frac{1}{4}< \frac{2}{x}< \frac{1}{3}\Leftrightarrow\frac{2}{8}< \frac{2}{x}< \frac{2}{6}\Leftrightarrow x=7\)

Phạm Thị Ngọc Minh 36 phút trước (18:09)

\(\frac{1}{4}\)\(\frac{2}{x}\)\(\frac{1}{3}\)

Ta có:.\(\frac{1}{4}=\frac{2}{8}\);  \(\frac{1}{3}=\frac{2}{6}\).

Vì 6 < x < 8 suy ra x = 7.

Đây là cách giải của mk còn các bạn khác có cách nào khác thì hãy gửi câu trả lời cho câu hỏi này nhé!!!

jfhjdsjhd 37 phút trước (18:08)

chac chan 1 la khong phai roi.

2 cung khong duoc :

3 thi lon hon 1/3.

vay so do phai lon hon 6 nhe :

so do la 9

Nguyễn Phạm Thuận Thiên 44 phút trước (18:01)

ta có dãy \(\frac{5}{8}=\frac{10}{16}=\frac{15}{24}=...\)

phân số có tử bé nhất có 3 chữ số =5/8 :100/160 (phấn số thứ 20 trong dãy trên vì 100:5=20)

Phân số có mẫu lớn nhất có 3 chữ số =5/8 :620/992 (phân số thứ 124 của dãy)

Vậy có tất cả số phân số bằng phân số 5/8 là 124-20+1=105 số

k nha cả nhà

jfhjdsjhd 47 phút trước (17:58)

tu so be nhat :100

tu so lon nhat:160

co so phan so la :

   (160-100)/5+1=13 phan so

24092006 54 phút trước (17:51)

\(\frac{8}{15}+\frac{2}{3}=\frac{8}{15}+\frac{10}{15}=\frac{6}{5}\)

\(\frac{3}{7}+\frac{4}{8}=\frac{24}{56}+\frac{28}{56}=\frac{13}{14}\)

công chúa xinh xắn 50 phút trước (17:55)

\(a,\frac{8}{15}+\frac{2}{3}\)

\(=\frac{8}{15}+\frac{10}{15}\)

\(=\frac{18}{15}\)

\(=\frac{6}{5}\)

\(b,\frac{3}{7}+\frac{4}{8}\)

\(=\frac{24}{56}+\frac{28}{56}\)

\(=\frac{52}{56}\)

\(=\frac{13}{14}\)

Ngo Tung Lam 48 phút trước (17:57)

a) 8/15 + 2/3

= 8/15 + 10/15

=18/15

=6/5

b) 3/7 + 4/8

= 24/56 + 28/56

= 56/56

=1

Nguyễn Phạm Thuận Thiên 53 phút trước (17:52)

sơ đồ  toán 25 bạn tiếng việt 23 bạn có vẽ không đẹp^^

quên vẽ hai bạn k giỏi

số học sinh giỏi môn anh văn và toán:42-2=40(bạn)

số học sinh giỏi cả hai môn:25+23-40=8(bạn)

NGUYỄN THẾ HIỆP 59 phút trước (17:46)

Số học sinh giỏi ít nhất 1 môn là: 42-2=40 bạn

Số học sinh chỉ giỏi toán là: 40-23=17 bạn

=> số học sinh giỏi cả 2 môn là: 25-17=8 bạn

Đáp số 8 bạn

shadow fight 2 55 phút trước (17:50)

17/28 = 17/28 

9/14 = 18/28 

tk nha 

thanks 

kb nhé

Lê Thị Tuyết Ngân 1 giờ trước (17:36)

9/14 = (9*2)/(14*2) = 18/28 và giữ nguyên 17/28

sorry k kb đc vì hết lượt rùi

sakura 1 giờ trước (17:36)

17/28 và 9/14

Ta có :

\(\frac{9}{14}=\frac{9\times2}{14\times2}=\frac{18}{28}\)

giữ nguyên phân số 17/28

ta được hai phân số : 18/28 và 17/28


Câu 1:Tổng của hai số bằng 5 lần số bé. Hiệu của hai số đó bằng 1983. Tìm số lớn. 
Trả lời: Số lớn là .

Câu 2:Số lớn nhất có các chữ số khác nhau mà tích các chữ số của số đó bằng 120 là số .

Câu 3:Trung bình cộng của hai số bằng 72. Nếu thêm số thứ ba nữa thì trung bình cộng của ba số là 61. Tính số thứ ba.
Trả lời: Số thứ ba là 

Câu 4:Tìm số có 4 chữ số   biết số đó chia hết cho cả 2; 5 và 9.
Trả lời: Số đó là .

Câu 5:Tổng của 2 số chẵn bằng 120. Tìm số lớn biết giữa chúng có tất cả 10 số lẻ.
Trả lời: Số lớn là 

Câu 6:Hiệu của hai số bằng 2 lần số bé. Tổng của hai số đó là số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau. Tìm số lớn. 
Trả lời: Số lớn là .

Câu 7:Một số tự nhiên chia cho 38 được thương là 75 và số dư là số dư lớn nhất có thể.Nếu lấy số đó chia cho 46 thì được số dư bằng bao nhiêu? 
Trả lời:Số dư là 

Câu 8:Tính diện tích một hình vuông biết, nếu tăng cạnh hình vuông đó thêm 5cm thì diện tích tăng thêm 335. 
Trả lời: Diện tích hình vuông đó là .

Câu 9:Tích  có bao nhiêu chữ số 0 ở tận cùng?
Trả lời: Số chữ số 0 ở tận cùng là 

Câu 10:Tích của tất cả các số lẻ từ 1 đến 21 có tận cùng là chữ số nào?
 Trả lời: Tích của tất cả các số lẻ từ 1 đến 21 có tận cùng là chữ số 
 

Câu hỏi tương tự Đọc thêm
Min Kiu 1 giờ trước (17:13)

5 phút

vì tất cả cùng ăn chứ ko pải từng ng ăn 1

Đoàn Lan Hương 1 giờ trước (17:16)

Never

Phạm Thị Bảo Linh 1 giờ trước (17:16)

5 phut

NGUYỄN NGỌC QUẾ ANH 1 giờ trước (17:04)

Số ngày thứ 2 số trẻ em tiêm chủng nhiều hơn ngày thứ nhất là :

11 / 23 - 8/23 = 3/23 ( phần )

      Đáp số : 3/23 phần 

2 ) tính 

\(\frac{3}{4}-\frac{2}{3}=\frac{9}{12}-\frac{8}{12}=\frac{1}{12}\)

\(\frac{7}{5}-\frac{3}{7}=\frac{49}{35}-\frac{15}{35}=\frac{34}{35}\)

\(\frac{4}{3}-\frac{3}{5}=\frac{20}{15}-\frac{9}{15}=\frac{11}{15}\)

\(\frac{11}{3}-\frac{2}{5}=\frac{55}{15}-\frac{6}{15}=\frac{49}{15}\)

3 tính 

\(\frac{8}{9}-\frac{1}{3}=\frac{24}{27}-\frac{9}{27}=\frac{15}{27}\)

\(\frac{4}{5}-\frac{6}{25}=\frac{20}{25}-\frac{6}{25}=\frac{14}{25}\)

Hãy tk và kp với mk nha 

Trần Thủy Tiên 1 giờ trước (17:03)

2 = 1 + 1 

nha bn 

nhớ kb nhé

Giang Ngọc Mai Trang 1 giờ trước (16:56)

kết quả = 1 nhé. Tuy mình ko nhanh nhất nhưng bạn k mình đi mình bị âm điểm nè k nhé

Dư Thị Tâm Đan 1 giờ trước (16:54)

kết quả là 1 nha bạn

Phan Bảo Huân 2 1 giờ trước (16:49)

\(\frac{1371}{3656}=\frac{1371:457}{3656:457}=\frac{3}{8}\)

Kudo Shinichi 1 giờ trước (16:49)

\(\frac{1371}{3656}=\frac{3}{8}\)

Ngô Thị Yến Nhi CTV 1 giờ trước (16:56)

1.

a) \(\frac{16}{24}-\frac{1}{3}=\frac{16}{24}-\frac{8}{24}=\)\(\frac{8}{24}=\frac{1}{3}\)

b) \(\frac{4}{5}-\frac{12}{60}=\frac{48}{60}-\frac{12}{60}=\frac{36}{60}=\frac{9}{15}\)

3.

a)\(\frac{17}{6}-\frac{2}{6}=\frac{17-2}{6}=\frac{15}{6}\)

b) \(\frac{16}{15}-\frac{11}{15}=\frac{16-11}{15}=\frac{5}{15}=\frac{1}{3}\)

c) \(\frac{19}{12}-\frac{13}{12}=\frac{19-13}{12}=\frac{6}{12}=\frac{1}{2}\)

Trần Thị Hương Giang 2 giờ trước (16:29)

đây là bài tính nhanh

Trần Thị Hương Giang 2 giờ trước (16:39)

các bạn làm sai hết rồi

Trần Thị Hương Giang 2 giờ trước (16:35)

các bạn ko hiểu à đây là tính nhanh dạng p/s dấu / là dấu gạch của p/s đó

Trần Thị Hương Giang 2 giờ trước (16:28)

tính nhanh ko phải bình thường

deaf kev 2 giờ trước (16:27)

12 x 4 + 12 x 6: 24

= 48 + 12 x 6 : 24

= 48 + 72 : 24

= 120 : 24

= 5

HA 2 giờ trước (16:26)

bang 5 bạn à

Trung 2 giờ trước (16:12)

12/15+7/105=13/15

Chũ Bạn Học Giỏi

Trần Minh Chiêm 2 giờ trước (16:19)

Đ/s : 13/15 nha bn 

k cho mình nhé Nguyễn Trần Thục Trinh  mình đang bị âm điểm 

Nhoc Ti Dang Yeu 2 giờ trước (16:17)

\(\frac{12}{15}+\frac{7}{105}=\)

=\(\frac{12}{15}+\frac{1}{15}\)

=\(\frac{13}{15}\)

=

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: