Toán lớp 4 - Hỏi đáp và thảo luận về Toán lớp 4 - Giúp tôi giải toán - Học toán với OnlineMath

Giúp tôi giải toán và làm văn


nguyen dong vy 28 phút trước (21:50)
Báo cáo sai phạm

= -100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Đọc tiếp...
Lê Hồng Hạnh 31 phút trước (21:48)
Báo cáo sai phạm

-99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999991

Đọc tiếp...
VU NHAT VY 40 phút trước (21:39)
Báo cáo sai phạm

-9999999999999999999999999999999999999999999999999999991

Đọc tiếp...
cool queen 15 phút trước (22:04)
Báo cáo sai phạm

Số thứ 3= trung bình cộng của số thứ 1 và số thứ 2 nên số thứ thứ 3= trung bình cộng của 3 số là 5/8

Tổng của số thứ 1 và số thứ 2 là:5/8x2=10/8

Số thứ 2 là:[5/4-1/4]:2=1/2

Số thứ 1 là:1/2+1/4=3/4

Số thứ ba là:5/8

 Đúng 4  Sai 0

Cần 1 cái tên 06/11/2016 lúc 21:06
 Báo cáo sai phạm

TBC của ST1 và ST2 bằng ST3 mà TBC của 3 số = 5/8 => ST3 = 5/8.

Tổng của ST1 và ST2 là: 5/8 x 2 = 5/4

Số thứ nhất là: (5/4 + 1/4) : 2 = 3/4

Số thứ 2 là: 3/4 - 1/4 = 1/2

Đáp số: 3/4, 1/2 và 5/8

Đọc tiếp...
Đặng Khánh Linh 41 phút trước (21:38)
Báo cáo sai phạm

Hiệu của tử và mẫu là: 

         34 - 9 = 25

Khi bớt ở cả tử và mẫu cùng 1 số m thì hiệu của chúng ko thay đổi.

=> Tỉ số của tử và mẫu sau khi bớt m là 1/6 ( Tử 1 phần mẫu 6 phần bạn tự vẽ sơ đồ nhé)

Tử số sau khi bớt m là : 

       25 : ( 5-1) = 5

=> Số m để bớt cả tử và mẫu để rút gọn = 1/6 là: 9-5 = 4

Vậy số tự nhiên m= 4

 Đ/S....

Chúc bạn học tốt ~~

Đọc tiếp...
Kẻ Dấu Mặt 1 giờ trước (21:04)
Báo cáo sai phạm

Cạnh sân gạch là :

48 : 4 = 12 (m)

Diện tích sân gạch đó là:

12 x 12 = 144 ( m2 )

     Đ/s : 144 m2

Đọc tiếp...
Huyền 1 giờ trước (20:58)
Báo cáo sai phạm

cạnh sân gạch đó là : 48 :4= 12

diện tích sân gạch là 12*12=144 m^2

Đọc tiếp...
nguyễn bá lương 1 giờ trước (20:58)
Báo cáo sai phạm

Cạnh sân gạch đó là :

48 : 4 = 12 ( m )

Diện tích sân gạch đó là :

12 x 12 = 144 ( m2 )

Đáp só : ~~~~~~~~~

Đọc tiếp...
nguyễn bá lương 1 giờ trước (20:46)
Báo cáo sai phạm

Theo sơ đồ , hiệu số phần bằng nhau là :

5 - 3 = 2 ( phần )

Số bé là :

192 ; 2 x 3 = 288

Số lớn là :

288 + 192 = 480

Đáp số : ~~~~~~~~~~~

Đọc tiếp...
The Dark Aways 1 giờ trước (20:46)
Báo cáo sai phạm

số bé là

192/2 * 3 = 288

số lớn là 

192/2 * 5 = 480 

đs:...

học tốt

Đọc tiếp...
ngô hoàng thảo nguyên 1 giờ trước (20:55)
Báo cáo sai phạm

số bé là: 192:(5-3)x3=288

số lớn là: 288+192=480

Đọc tiếp...
The Dark Aways 1 giờ trước (20:44)
Báo cáo sai phạm

1, 10/18 ; 14/16 ; 4/7

2,21/35 và 20/35  ;  12/18 và 15/18 ; 24/54 và 9/54 

học tốt nhé

Đọc tiếp...
Đoàn Mai Phương 1 giờ trước (21:00)
Báo cáo sai phạm

1) 

Ta có :

5/9 = 10/18    ;      7/8 = 14/16     ; 24/42 = 12/21

2) 3/5 và 4/7

Ta có :  3/5 = 3 x 7/ 5 x 7 = 21/35 ; 4/7 = 4 x 5/ 7 x 5 = 20/35

Vậy QĐMS các PS 3/5 và 4/7 ta được 21/35 và 20/35

2/3 và 5/6

Ta có : 2/3 = 2 x 6/ 3 x 6 = 12/18 ; 5/6 = 5 x 3/6x 3 =15/ 18

Vậy QĐMS các PS 2/3 và  5/6 ta được 12/18 và 15/18

4/9 và 1/6

Ta có : 4/9 = 4 x 6/ 9 x 6 = 24/54  ; 1/6 = 1 x 9 / 6 x 9 = 9/54

Vậy QĐMS các PS 4/9 và 1/6 ta được 24/54 và 9/54

Đọc tiếp...
Ngô Thị Thu Huyền 1 giờ trước (20:20)
Báo cáo sai phạm

1+1=2

2+2=4

3+3=6

4+4=8

5+5=10

6+6=12

7+7=14

8+8=16

9+9=18

1+2+3+4+5+6+7+8+9=45

mk nhanh nhất

Đọc tiếp...
Đặng Đình Nam 1 giờ trước (20:28)
Báo cáo sai phạm

2

4

6

8

10

12

14

16

18 và 45

Đọc tiếp...
Ayame 1 giờ trước (20:31)
Báo cáo sai phạm

1+1=2

2+2=4

3+3=6.

4+4=8

5+5=10

6+6=12

7+7=14

8+8=16

9+9=18

1+2+3+4+5+6+7+8+9=45

Ai là anti chính hãng thì kb vs mình.

Đọc tiếp...
Windy 1 giờ trước (20:20)
Báo cáo sai phạm

a) 1 năm thì có 12 tháng => 1 năm em dùng 12 cây bút bi

b) 1 cây bút dùng trong 1 năm => 2 năm thì dùng được 2 cái

^_^

Đọc tiếp...
Nguyễn Chí Thành 1 giờ trước (20:21)
Báo cáo sai phạm

a. 1 năm = 12 tháng

Một năm em dùng số cây bút là : 

 1 x 12 = 12 ( cây bút )

b. Nếu 1 cây bút dùng trong 1 năm thì hai năm dùng được số cây bút là :
1 x 2 = 2 ( cây bút )

Đọc tiếp...
Phạm Gia Huy 1 giờ trước (20:24)
Báo cáo sai phạm

a 12                      b 2

Đọc tiếp...
The Dark Aways 2 giờ trước (20:11)
Báo cáo sai phạm

1,1

2,4

3,9

4,16

5,25

6,36

7,49

8,64

9,81

10,-1711

Học tốt

Đọc tiếp...
Hatsumine Miku 2 giờ trước (20:12)
Báo cáo sai phạm

1.1 = 1

2.2 = 4

3.3 = 9

4.4 = 16

5.5 = 25

6.6 = 36

7.7 = 49

8.8 = 64

9.9 = 81

54 + 69 - 12.71 + 58 - 65.32:2 = -1711

Đọc tiếp...
Đỗ Phương Linh 2 giờ trước (20:16)
Báo cáo sai phạm

1 . 1 = 1

2 . 2 = 4

3 . 3 = 9

4 . 4 = 15

5. 5 = 25

6 . 6 = 36

7 . 7 = 49

8 . 8 = 64

9 . 9 = 81

54 + 69 - 12 , 71 + 58 - 65 x 32 : 2 = - 1711

Tk nha!!

Đọc tiếp...
Hoàng 1 giờ trước (20:46)
Báo cáo sai phạm

vay giai nhu the nao ma cho ket qua vay ?

Đọc tiếp...
Phan Huy Nam 2 giờ trước (20:06)
Báo cáo sai phạm

a=120000 b=59424

Đọc tiếp...
Ekachido Rika 2 giờ trước (20:03)
Báo cáo sai phạm

Gọi biểu thức trong ngoặc là A.

6y + A = 766.

A = 1 + 3 + 5 + .... + 19 + 21.

Dãy số trên là dãy số cách đều nhau 2 đơn vị.

=> Số các số hạng là: (21 - 1) : 2 + 1= 11 (số hạng).

=> A = (21 + 1). 11 : 2 = 121.

Mà 6.y + 121 = 766.

=> 6y = 766 - 121 = 645.

=> y = 645 : 6

=> y = 107,5.

Đọc tiếp...
Hồ Cheny 2 giờ trước (19:53)
Báo cáo sai phạm

6 x y +121=766

6 x y          =766- 121

6 x y           =645

      y            =645 :6 

     y             =107,5

Đọc tiếp...
Bonking 2 giờ trước (19:50)
Báo cáo sai phạm

Đặt 6y + A = 766

Số số hạng của A là :

        ( 21 - 1 ) : 2 + 1 = 11 ( số )

Tổng A là :

         ( 21 + 1 ) x 11 : 2 = 121

=> 6y + 121 = 766

=> 6y = 645

=> y = 107,5

Đọc tiếp...
Nguyễn Đặng Quỳnh Anh 3 giờ trước (19:19)
Báo cáo sai phạm

https://vi.wikipedia.org/wiki/Danh_s%C3%A1ch_c%C3%A1c_qu%E1%BB%91c_gia_theo_%C3%BD_ngh%C4%A9a_t%C3%AAn_g%E1%BB%8Di

Đọc tiếp...
nguyen xuan tu 1 giờ trước (20:20)
Báo cáo sai phạm

a gấp 3x

b = 1/3

Đọc tiếp...
phạm thị kim yến 3 giờ trước (19:17)
Báo cáo sai phạm

Natsu Dragneel 20051 tháng 9 2017 lúc 12:29

Số chim cành dưới là :

12+4=16 con

Số chim ở cành trên khi 5 con chuyển xuống cành dưới là :

12-5=7 con

Số chim ở cành dưới khi có 5 con chuyển xuống là :

16+5=21 con

​Bây giờ số chim ở cành dưới gấp số lần số chim ở cành trên là :

21:7=3 lần

Đọc tiếp...
Tiểu thư họ Vũ 3 giờ trước (19:15)
Báo cáo sai phạm

a/ Số chim cành dưới gấp 3 lần số chim cành trên

b/ Số chim cành trên bằng \(\frac{1}{3}\)số chim cành dưới

Đọc tiếp...
Triệu Mẫn 3 giờ trước (19:10)
Báo cáo sai phạm

Tổng số phần bằng nhau là:

       3 + 2 = 5 (phần)

Số con gà bác Tư nuôi là:

      365 : 5 x 3 = 219 (con)  

Số con vịt bác Tư nuôi là:

       365 - 219 = 146 (con)

                Đáp số : Gà: 219 con

                               Vịt: 146 con

Đọc tiếp...
Vũ Hồng Anh 3 giờ trước (19:11)
Báo cáo sai phạm

                                                                                       Giải: 

           Số bé khi thêm 9 là: 

                                      148-9=139 

            Số bé là: 

                                        139-9=130 

            Tổng 2 số là: 

                                           130+148=278 

                                                          Đáp số:278

Đọc tiếp...
Họ hàng của abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 3 giờ trước (19:07)
Báo cáo sai phạm

Số bé là:

148 - 9 = 139

Tổng hai số đó là:

139 + 148 = 287 

Đáp số: 287

Đọc tiếp...
Họ hàng của abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 3 giờ trước (18:58)
Báo cáo sai phạm

8 hộp có số kẹo là:

144 : 9 x 8 = 128 (viên)

Có số em thiếu nhi được chia kẹo là:

128 : 4 = 32 (em)

Đáp số: 32 em thiếu nhi

Đọc tiếp...
Nguyễn Hạ My 3 giờ trước (18:58)
Báo cáo sai phạm

8 hộp có số viên kẹo là :

144 : 9 x 8 = 128 ( viên )

có số em được chia kẹo là

128 : 4 = 32 ( em )

đáp số 32 em

học tốt

Đọc tiếp...
Xyz 1 giờ trước (20:39)
Báo cáo sai phạm

Số học sinh giỏi và khá chiếm số phần lớp là

                       8/11+1/4 = 43/44 (lớp)

Coi học sinh cả lớp là 1

Số học sinh trung bình chiếm số phần là

                         1-43/44=1/44 (lớp)

                                      Đáp số 1/44 lớp

Đọc tiếp...
Bonking 3 giờ trước (18:22)
Báo cáo sai phạm

TH1 : 17 + m

<=> \(\frac{17+m}{18-m}=\frac{3}{4}\)

=> 4 ( 17 + m ) = 3 ( 18 - m )

68 + 4m = 54 - 3m

4m + 3m = 54 - 68

7m = -14

m = -2

TH2 : 17 - m

<=> \(\frac{17-m}{18+m}=\frac{3}{4}\)

=> 68 - 4m = 54 + 3m

68 - 54 = 3m + 4m

14 = 7m

m = 2

Vậy,...........

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: