Giúp tôi giải toán và làm văn


Diệp anh tú 9 giờ trước (21:46)
Báo cáo sai phạm

a ) dãy số trên có 45 số chẵn và 36 số lẽ 

b ) có tất cả 101 chữ số

c ) chữ số thứ 189 là số 189 

hok tốt .

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Kim Ngân 9 giờ trước (21:57)
Báo cáo sai phạm

Trả lời :

a,Có 45 số chẵn và 36 số lẻ

b,Có 101 chữ số

c,Là số 189

Nha bạn

Đọc tiếp...
vudinhcuong 9 giờ trước (21:44)
Báo cáo sai phạm

ahihi giúp mình nha các bạn

Đọc tiếp...
Hoàng Nguyễn Minh 10 giờ trước (20:32)
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

\(\frac{87}{2}\div2=\frac{87}{4}\left(m\right)\)

Chiều dài hình chữ nhật là:

\(\left(\frac{87}{4}+\frac{3}{4}\right)\div2=\frac{45}{4}\left(m\right)\)

Chiều rộng của hình chữ nhật là:

\(\frac{87}{4}-\frac{45}{4}=\frac{21}{2}\left(m\right)\)

Diện tích của hình chữ nhật là:

\(\frac{45}{4}\times\frac{21}{2}=\frac{945}{8}\left(m^2\right)\)

Đ/s:.....

P/s: ko biết có đúng ko nữa

Đọc tiếp...
Huỳnh Bá Nhật Minh 1 giờ trước (06:25)
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi của hình chữ nhật đó là :

\(\frac{87}{2}:2=\frac{87}{4}\left(m\right)\)

Chiều dài của hình chữ nhật đó là :
\(\left(\frac{87}{4}+\frac{3}{4}\right):2=\frac{45}{4}\left(m\right)\)

Chiều rộng của hình chữ nhật đó là :

\(\frac{87}{4}-\frac{45}{4}=\frac{21}{2}\left(m\right)\)

Diện tích của hình chữ nhật đó là :

\(S=\frac{45}{4}\times\frac{21}{2}=\frac{945}{8}\left(m^2\right)\)

Đáp số : \(\frac{945}{8}\left(m^2\right)\)

Đọc tiếp...
tranquynhnga 10 giờ trước (20:29)
Báo cáo sai phạm

                         Bài giải

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

      \(\frac{87}{2}\): 2 = \(\frac{87}{4}\)( m )

Chiều rộng hình chữ nhật là;

      (  \(\frac{87}{4}\)-\(\frac{3}{4}\)) : 2 = \(\frac{21}{2}\)( m )

Chiều dài hình chữ nhật là :

           \(\frac{87}{4}\)\(\frac{21}{2}\)=\(\frac{45}{4}\)( m )

Diện tích hình chữ nhật là ;

       \(\frac{21}{2}\cdot\frac{45}{4}\)=\(\frac{945}{6}\)(M )

Đọc tiếp...
Bui Thi Bich Van 11 giờ trước (20:09)
Báo cáo sai phạm

 Gọi số đó là ab ( a khác 0; a,b < 10)

Để ab chia hết cho 2 thì => b là số chẵn

Để ab chia 5 dư 4 => b = 4 hoặc 9

  => b = 4

Số ab chia hết cho 9 khi ( a + 4) chia hết cho 9.Vậy a = 5

                Ta có số 54

TK mk nha

Đọc tiếp...
Diệp anh tú 11 giờ trước (20:02)
Báo cáo sai phạm

\(x\cdot\left(1990+2000+2001\right)=99\cdot7-99\cdot4-99-99\cdot2\)

\(\Leftrightarrow x\cdot\left(1999+2000+2001\right)=99\cdot\left(7-4-1-2\right)\)

\(\Leftrightarrow x\cdot\left(1999+2000+2001\right)=99\cdot0\)

\(\Leftrightarrow x\cdot\left(1999+2000+2001\right)=0\)

\(\Rightarrow x=0\)

Đọc tiếp...
Thanh Ngân 11 giờ trước (20:10)
Báo cáo sai phạm

\(6000x=99\left(7-4-1-2\right)\)

\(6000x=0\)

\(x=0\)

Đọc tiếp...
kudo shinichi 11 giờ trước (20:03)
Báo cáo sai phạm

\(x\times\left(1999+2000+2001\right)=99\times7-99\times4-99-99\times2\)

\(x\times\left(1999+2000+2001\right)=99\times\left(7-4-1-2\right)\)

\(x\times\left(1999+2000+2001\right)=99\times0\)

\(x\times\left(1999+2000+2001\right)=0\)

\(\Rightarrow x=0\)

Vậy \(x=0\)

Đọc tiếp...
Huỳnh Bá Nhật Minh 11 giờ trước (19:48)
Báo cáo sai phạm

\(5\times\left(6+7\right)\)

\(C1:5\times\left(6+7\right)\)

\(=5\times13\)

\(=65\)

\(C2:5\times\left(6+7\right)\)

\(=5\times6+5\times7\)

\(=30+35\)

\(=35\)

Chúc bạn học tốt !!!

Đọc tiếp...
nguyễn thị khánh vy 12 giờ trước (19:24)
Báo cáo sai phạm

5 x ( 6 + 7 )

= 5 x  13

=     65

hok tốt

Đọc tiếp...
Vũ Trọng Phú 12 giờ trước (19:19)
Báo cáo sai phạm

5 x (6+7)=??????????

Trả lời

  5x(6+7)

=5x13

=65

Đọc tiếp...
Lê Quang Thiện Khiêm 12 giờ trước (18:50)
Báo cáo sai phạm

gọi số đội tham gia là n. mỗi đội thi đấu với n-1 dội còn lại. số trận đấu là n x (n - 1). số trận đấu này đã tính mỗi trận đấu 2 lần, vì thế số trận đấu thực sự là:

n x ( n - 1 ) : 2

n x ( n - 1 ) :2 = 78

n x ( n - 1)      = 78 : 2

n x ( n - 1 )     = 39

vì 13 x 3 = 39 

nên có 13 đội 

Đọc tiếp...
Lương Gia Phúc 12 giờ trước (18:44)
Báo cáo sai phạm

gọi số đội tham gia là n. mỗi đội thi đấu với n-1 dội còn lại. số trận đấu là n x (n - 1). số trận đấu này đã tính mỗi trận đấu 2 lần, vì thế số trận đấu thực sự là: n x ( n - 1 ) : 2

n x ( n - 1 ) :2 = 78

n x ( n - 1)      = 78 : 2

n x ( n - 1 )     = 39

vì 13 x 3 = 39 

nên có 13 đội t

CHÚC BẠN HỌC TỐT, ỦNG HỘ MIK NHA

Đọc tiếp...
Miyano Shiho 12 giờ trước (18:40)
Báo cáo sai phạm

Gọi số đội tham gia là n. ta có:

n x (n-1) :2=78

n x (n-1)=78x2

n x (n-1)=156

Mà n và (n-1) là 2 số liên tiếp.

156=12x13

vậy n=13

Có 13 đội tham gia giải đấu đó.

Đáp số: 13 đội tham gia.

Đọc tiếp...
nguyen bao anh 14 giờ trước (17:04)
Báo cáo sai phạm

20 số 0 nha

Đọc tiếp...
nguyen ba quan 12 giờ trước (18:36)
Báo cáo sai phạm

20 số 0 với nha

Đọc tiếp...
Han Sara ft Tùng Maru 14 giờ trước (17:09)
Báo cáo sai phạm

Trả lời :

Có 20 số 0 .

Chúc bạn hok tốt ~~

Đọc tiếp...
Lê Phương Dung 10 giờ trước (20:50)
Báo cáo sai phạm

đáp án

108 xe

chúc pạn học tốt

Đọc tiếp...
Han Sara ft Tùng Maru 15 giờ trước (16:24)
Báo cáo sai phạm

3 dây chuyền lắp được tất cả số xe là :

112 x 3 = 336 ( xe )

4 dây chuyền còn lại lắp được tất cả số xe là :

105 x 4 = 420 ( xe )

Trung bình mỗi dây chuyên lắp được số xe là :

( 336 + 420 ) : 7 = 108 ( xe )

           Đáp số : 108 xe.

~ Chúc bạn hok tốt ~

Đọc tiếp...
Nguyễn Lam Giang 15 giờ trước (16:23)
Báo cáo sai phạm

Tổng số xe dây chuyền lắp được:112x3+105x(7-3)=756(xe)

Trung bình mỗi dây chuyền lắp được:756:7=108(xe)

                                                                    Đáp số:108 xe

Đọc tiếp...
vu huong giang 15 giờ trước (16:06)
Báo cáo sai phạm

Vì sau mỗi năm chú tăng thêm 1 tuổi còn tổng số tuổi của 2 cháu tăng thêm 2.

Vậy cứ mỗi năm khoảng cách giữa tuổi của chú và 2 cháu sẽ giảm đi 1

Vậy sau 21 năm tổng số tuổi của cháu sẽ bằng tuổi chú .

Đọc tiếp...
Lê Phương Dung 10 giờ trước (20:51)
Báo cáo sai phạm

đáp án

21 năm

k mk nha

Đọc tiếp...
Wendy Marvell 15 giờ trước (16:28)
Báo cáo sai phạm

Sau 21 năm tổng số tuổi của 2 cháu = tuổi chú .

( Có bn giải thích rồi )

***

Đọc tiếp...
Wendy Marvell 15 giờ trước (16:05)
Báo cáo sai phạm

Mỗi năm mỗi người tăng 1 tuổi.

=> 10 năm nữa cháu vẫn kém chú 24 tuổi.

******

Đọc tiếp...
vu huong giang 15 giờ trước (16:01)
Báo cáo sai phạm

Vì mỗi năm cháu và chú đều tăng thêm 1 tuổi nên sau 10 năm nữa hiệu số tuổi của 2 chú cháu vẫn không thay đổi !

=> Vậy 10 năm nữa cháu kém  ​chú 24 tuổi !

Bài này không cần phải tính .

Nhanh - gọn - lẹ

Đọc tiếp...
TAKASA 15 giờ trước (16:11)
Báo cáo sai phạm

10 năm nữa cháu kém chú 24 tuổi

ủng hộ nha

Đọc tiếp...
Wendy Marvell 15 giờ trước (16:01)
Báo cáo sai phạm

 TBR, 2 năm nữa mẹ vẫn hơn con 24 tuổi.

SĐồ 2 năm nữa :

Con : /------/

Mẹ :  /------/------/-24--/-------/

  Hiệu SP = là : 4 - 1 = 3 ( phần )

  Tuổi con HN : 24 : 3 - 2  = 8 ( tuổi )

   Tuổi mẹ HN :  8 + 24 = 32 ( tuổi ).

                          đ/s:......

Đọc tiếp...
Hoàng Đình Đại 15 giờ trước (16:07)
Báo cáo sai phạm

hiệu số phần bằng nhau là :

\(4-1=3\)( phần )

tuổi của con là :

\(24:3.1=8\)( tuổi )

tuổi của mẹ:

\(24:3.4=32\)( tuổi)

d/s : bạn tự ghi nhé

Đọc tiếp...
Nhật Linh Nguyễn 15 giờ trước (16:02)
Báo cáo sai phạm

Năm nay mẹ hơn con 24 tuổi thì sau 2 năm nữa mẹ cũng hơn con 24 tuổi .

Do đó : Tuổi con năm nay là :

                24 : ( 4 - 1 ) = 8 ( tuổi )

  Tuổi mẹ năm nay là ;

                24 + 8 = 32 ( tuổi )

Đáp số : 8 tuổi .

              32 tuổi

Đọc tiếp...
Nguyễn Lam Giang 20 giờ trước (10:49)
Báo cáo sai phạm

Hiệu giữa số thứ hai và số thứ nhất là:

                      18+54=72

Coi số thứ nhất là 3 phần bằng nhau thì số thứ hai là 5 phần bằng nhau như thế.

 Số thứ nhất là:72:(5-3)x3=108

 Số thứ hai là:108+72=180

                                  Đáp số:Số thứ nhất:108

                                              Số thứ hai:180

Đọc tiếp...
Đàm Thị Minh Hương Hôm qua lúc 07:04
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(\frac{2}{1.2}+\frac{2}{2.3}+\frac{2}{3.4}+...+\frac{2}{18.19}+\frac{2}{19.20}=2.\left(\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+\frac{1}{3.4}+...+\frac{1}{18.19}+\frac{1}{19.20}\right)\)

      \(=2.\left(\frac{1}{1}-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+...+\frac{1}{18}-\frac{1}{19}+\frac{1}{19}-\frac{1}{20}\right)\)

       \(=2.\left(1-\frac{1}{20}\right)=\frac{2.19}{20}=\frac{19}{10}\)

Đọc tiếp...
Khánh Nguyễn Hôm qua lúc 07:07
Báo cáo sai phạm

\(\frac{2}{1\times2}+\frac{2}{2\times3}+....+\frac{2}{19\times20}\)
\(=2\times\left(\frac{1}{1\times2}+\frac{1}{2\times3}+....+\frac{1}{19\times20}\right)\)
\(=2\times\left(\frac{1}{1}-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+.....+\frac{1}{19}-\frac{1}{20}\right)\)
\(=2\times\left(1-\frac{1}{20}\right) =2\times\frac{19}{20} =\frac{19}{10}\)
chúc bạn học tôt nha ^^

Đọc tiếp...
Bảo Bình CTV Hôm qua lúc 07:06
Báo cáo sai phạm

\(\frac{2}{1\times2}+\frac{2}{2\times3}+......+\frac{2}{19\times20}\)

\(=2\left(\frac{1}{1\times2}+\frac{1}{2\times3}+.......+\frac{1}{19\times20}\right)\)

\(=2\left(1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+........+\frac{1}{19}-\frac{1}{20}\right)\)

\(=2\left(1-\frac{1}{20}\right)=2.\frac{19}{20}=\frac{19}{10}\)

Đọc tiếp...
nguyễn thị huyền anh Hôm qua lúc 21:41
Báo cáo sai phạm

\(2\times\left(\frac{1}{1x2}+\frac{1}{2x3}+\frac{1}{3x4}+....+\frac{1}{18x19}+\frac{1}{19x20}\right)\)

\(2x\left(1-\frac{1}{20}\right)=2x\frac{19}{20}=\frac{19}{10}\)

Đọc tiếp...
Wrecking Ball Hôm qua lúc 21:44
Báo cáo sai phạm

\(\frac{2}{1.2}+\frac{2}{2.3}+\frac{2}{3.4}+...+\frac{2}{18.19}+\frac{2}{19.20}\)

\(=1.\left(1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+...+\frac{1}{18}-\frac{1}{19}+\frac{1}{19}-\frac{1}{20}\right)\)

\(=1.\left(1-\frac{1}{20}\right)\)

\(=1.\frac{19}{20}\)

\(=\frac{19}{20}\)

Lưu ý: Từ bước thứ 2 bạn chuyển thành số La-tinh nhé.

P/s: "." là nhân nhé.

Đọc tiếp...
Lưu Thiên Hương Hôm qua lúc 20:41
Báo cáo sai phạm

100000 x 45 = 4500000

10000:50     = 200

500+400 = 900

3100-1100=2000

ai kb vs mk nha 

Đọc tiếp...
nguyễn thị khánh vy Hôm qua lúc 20:38
Báo cáo sai phạm

100000 x 45 = 4500000                           500 + 400 = 900

10000 : 50 = 200                                      3100 - 1100 = 2000

gook luck

Đọc tiếp...
Wendy Marvell 15 giờ trước (16:17)
Báo cáo sai phạm

100000 x 45 = 4500000                500 + 400 = 900

10000 : 50 = 200                           3100 - 1100 = 2000

***

Đọc tiếp...
Huỳnh Quang Sang Hôm qua lúc 20:10
Báo cáo sai phạm

Đi trước : 6 x 2 = 12km

Số ki-lô-mét 2 người đi là : 34,5 - 12 = 22,5 km

a, Thời gian hai người gặp nhau là : 22,5 : ( 6 + 12 ) = 1,25 giờ

Đổi : 1,25 giờ = 1 giờ 15 phút

b,Gặp nhau lúc : 7 giờ + 1 giờ 15 phút = 8 giờ 15 phút

d,Chỗ gặp nhau cách A là : 12 + 1,25 . 6 = 19,5 km

Còn cách B bạn tự làm đi nhé

Đọc tiếp...
nguyễn thị khánh vy Hôm qua lúc 19:23
Báo cáo sai phạm

1.                                  giải :

    chiều dài mảnh bìa hình chữ nhật là :

          196 : 7 = 28 ( cm )

chiều dài gấp số lần chiều rộng là :

         28 : 7 = 4 ( lần )

chiều dài gấp 4 lần chiều rộng chính tỏ chiều dài 4 phần thì chiều rộng 1 phần.

chiều rộng mảnh bìa bằng số phần chiều dài là :

       1 : 4 = 1/4

           đáp số : 1/4

2.                               giải :

1 hộp lớn chứa số chiếc bánh là :

       30 : 5 = 6 ( chiếc bánh )

1 hộp nhỏ chứa số chiếc bánh là :

       6 : 2 = 3 ( chiếc bánh )

cần số hộp nhỏ là :

       30 : 3 = 10 ( hộp )

             đáp số : 10 hộp   

Đọc tiếp...
KiKyo Hôm qua lúc 18:37
Báo cáo sai phạm

Ta có:

x.9 = 30862a3 

Vì có 9 trong tích 

=> 30862a3 chia hết cho 9 

=> 3+0+8+6+2+a+3 chia hết cho 9

=> 22+a chia hết cho 9

=> a = 5

30682a3 = 3086253 

x.9 = 3086253 

x = 3086253 : 9 = 342917

Đọc tiếp...
Nguyễn Lam Giang Hôm qua lúc 18:18
Báo cáo sai phạm

Đề sai rồi.Chưa cho số liệu rõ ràng

Đọc tiếp...
sakura Hôm qua lúc 18:50
Báo cáo sai phạm

đề sai rồi

nha bn

thanks

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: