Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp Toán lớp 1


Nguyễn Đình Thượng Nguyễn Đình Thượng 21 giờ trước (21:24)
Báo cáo sai phạm

a lớp 1 . cút ở đây là để hỏi chứ ko phải la nhắn tin

Đọc tiếp...
Phan Thu Hương Phan Thu Hương 20 giờ trước (21:43)
Báo cáo sai phạm

minh ne minh la girf

Đọc tiếp...
UwU FuenフエンKaneki :)))))))))))))) UwU UwU FuenフエンKaneki :)))))))))))))) UwU 21 giờ trước (21:27)
Báo cáo sai phạm

Bố láo bó toét

vớ va vớ vẩn

Đọc tiếp...
tuấn võ tuấn võ 21 giờ trước (21:07)
Báo cáo sai phạm

vô số con hai cân nhé bạn

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Hương Giang Nguyễn Thị Hương Giang 23 giờ trước (18:39)
Báo cáo sai phạm

có vô số con có 2 chân

Đọc tiếp...
Nguyễn Hoàng Thơ Nguyễn Hoàng Thơ Hôm qua lúc 18:01
Báo cáo sai phạm

VÔ SỐ

OK CON DÊ

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Anh Minh Nguyễn Ngọc Anh Minh Hôm kia lúc 15:28
Báo cáo sai phạm

Trong cùng 1 khoảng thời gian vận tốc tỷ lệ thuận với quãng đường đi được

Vận tốc A-B / Vận tốc B-A = Quãng đường đi được của người xp từ A / Quãng đường đi được của người xp từ B = 30/10=3

Chia quãng đường đi được của người xp từ A thành 3 phần bằng nhau thì quãng đường đi được của người xp từ B là 1 phần

Tổng số phần bằng nhau là

3+1=4 phần

Giá trị 1 phần hay quãng đường đi được của người xp từ B là

60:4=15 km

Thời gian hai người gặp nhau kể từ lúc xp là

15:10=1,5 giờ

Vị trí gặp nhau cách B 15 km

Đọc tiếp...
Nguyễn Hoàng Thơ Nguyễn Hoàng Thơ Hôm qua lúc 18:03
Báo cáo sai phạm

1 + 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1= 11

Đọc tiếp...
Hoàng Thái Sơn Hoàng Thái Sơn 20 tháng 10 lúc 20:47
Báo cáo sai phạm

dễ mak 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 rút gọn lại là 1 nhân 11 =11:)))

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Hương Giang Nguyễn Thị Hương Giang 20 tháng 10 lúc 20:26
Báo cáo sai phạm

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1=11

Đọc tiếp...
Masu Shin Masu Shin 16 tháng 10 lúc 17:11
Báo cáo sai phạm

Trả lời :

1 + 1 = 2

Học Tốt !

Đọc tiếp...
Nguyễn Hoàng Thơ Nguyễn Hoàng Thơ 20 tháng 10 lúc 16:19
Báo cáo sai phạm

1 + 1 =2

OK

Đọc tiếp...
phạm thị quỳnh hương phạm thị quỳnh hương 20 tháng 10 lúc 12:19
Báo cáo sai phạm

1 + 1 = 2 nha

Đọc tiếp...
tuấn võ tuấn võ 21 giờ trước (21:10)
Báo cáo sai phạm

tất cả đều bằng 0

Đọc tiếp...
Trần Khánh Thy Trần Khánh Thy 21 giờ trước (20:34)
Báo cáo sai phạm

1+2+3+4+5+6=21 nhe Bùi Khắc Toàn

Đọc tiếp...
bùi khắc toàn bùi khắc toàn 20 tháng 10 lúc 21:08
Báo cáo sai phạm

1+2+3+4+5+6=?

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Chi Nguyễn Linh Chi Quản lý 16 tháng 10 lúc 7:16
Báo cáo sai phạm

28. \(\sqrt{5+\sin^23x}=\sin x+2\cos x\)

có: \(\sqrt{5+\sin^23x}\ge\sqrt{5}\)

\(\left(\sin x+2\cos x\right)^2\le\left(1^2+2^2\right)\left(\sin^2x+\cos^2x\right)=5\)

<=> \(\sin x+2\cos x\le\sqrt{5}\)

Dấu "=" xảy ra <=> \(\hept{\begin{cases}\sin3x=0\\\frac{1}{2}=\frac{\sin x}{\cos x}\\\sin x+2\cos x=\sqrt{5}\end{cases}}\)hệ vô nghiệm 

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Chi Nguyễn Linh Chi Quản lý 16 tháng 10 lúc 7:09
Báo cáo sai phạm

29) \(\sin x-2\sin2x-\sin3x=2\sqrt{2}\)

<=> \(\left(\sin x-\sin3x\right)-2\sin2x=2\sqrt{2}\)

<=> \(-2.\sin x\cos2x-2\sin2x=2\sqrt{2}\)

<=> \(\sin x\cos2x+\sin2x=-\sqrt{2}\)

Ta có: \(\left(\sin x\cos2x+\sin2x\right)^2\le\left(\sin^2x+1\right)\left(\sin^22x+\cos^22x\right)=\sin^2x+1\le2\)

( theo bunhia)

=> \(-\sqrt{2}\le\sin x\cos2x+\sin2x\le\sqrt{2}\)

Dấu "=" xảy ra <=> \(\frac{\sin x}{1}=\frac{\cos2x}{\sin2x}\)(1) và \(\sin x\cos2x+\sin2x=-\sqrt{2}\)(2)

(1) <=> \(\frac{\sin x.\cos2x}{1}=\frac{\cos^22x}{\sin2x}\)=> (2) <=>  \(\frac{\cos^22x}{\sin2x}+\sin2x=-\sqrt{2}\)

<=> \(\frac{1}{\sin2x}=-\sqrt{2}\)<=> \(\sin2x=-\frac{\sqrt{2}}{2}\)<=> \(\orbr{\begin{cases}x=-\frac{\pi}{8}+k\pi\\x=-\frac{3\pi}{8}+k\pi\end{cases}}\)

(1) <=> \(\sin x.\sin2x=\cos2x\)=> (2) <=> \(\sin x.\sin x.\sin2x+\sin2x=-\sqrt{2}\)

<=> \(\frac{\sin^2x}{2}+\frac{1}{2}=+1\Leftrightarrow\sin^2x=1\)=> \(\cos^2x=0\)loại vì \(\sin2x=-\frac{\sqrt{2}}{2}\)

Vậy pt vô nghiệm

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Chi Nguyễn Linh Chi Quản lý 16 tháng 10 lúc 6:16
Báo cáo sai phạm

30. \(\tan x+\cot x=2\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)\)

ĐK: \(x\ne\frac{k\pi}{2}\)

pt <=> \(\frac{1}{\sin x.\cos x}=2\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)\)

<=> \(\frac{1}{\sin2x}=\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)\)

Đánh giá: \(-1\le\sin2x\le1\)

=> \(\orbr{\begin{cases}\frac{1}{\sin2x}\le-1\\\frac{1}{\sin2x}\ge1\end{cases}}\)

\(-1\le\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)\le1\)

Như vậy dấu "=" xảy ra <=> \(\orbr{\begin{cases}\frac{1}{\sin2x}=\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)=-1\\\frac{1}{\sin2x}=\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)=1\end{cases}}\)

<=> \(\orbr{\begin{cases}\sin2x=\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)=-1\\\sin2x=\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)=1\end{cases}}\)

TH1: \(\sin2x=\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)=-1\)

<=> \(\hept{\begin{cases}2x=-\frac{\pi}{2}+k2\pi\\x+\frac{\pi}{4}=-\frac{\pi}{2}+k2\pi\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=-\frac{\pi}{4}+k\pi\\x=-\frac{3\pi}{4}+k2\pi\end{cases}}\)loại

TH2: 

 \(\sin2x=\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)=1\)

<=> \(\hept{\begin{cases}2x=\frac{\pi}{2}+k2\pi\\x+\frac{\pi}{4}=\frac{\pi}{2}+k2\pi\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=\frac{\pi}{4}+k\pi\\x=\frac{\pi}{4}+k2\pi\end{cases}}\Leftrightarrow x=\frac{\pi}{4}+k2\pi\)

Vậy ...

Đọc tiếp...
Nguyễn Hoàng Thơ Nguyễn Hoàng Thơ Hôm qua lúc 18:06
Báo cáo sai phạm

Bạn bị điên thì nên đến bệnh viện tâm thần

Đọc tiếp...
phạm thị quỳnh hương phạm thị quỳnh hương 18 tháng 10 lúc 7:32
Báo cáo sai phạm

đây đâu phải câu hỏi lớp 1

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Khả Tú Nguyễn Thị Khả Tú 14 tháng 10 lúc 21:53
Báo cáo sai phạm

cho hỏi đây là toán lớp 1 hả

Đọc tiếp...
Nguyễn Hữu Vĩnh Thịnh Nguyễn Hữu Vĩnh Thịnh 14 tháng 10 lúc 10:47
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(n^2-3n+9⋮n-2\)

\(\Rightarrow nn-2n-n+2+7⋮n-2\)

\(\Rightarrow n\left(n-2\right)-\left(n-2\right)+7⋮n-2\)

  • Nếu như chưa học bài ước và bội của một số nguyên thì làm như sau

Vì \(n\left(n-2\right);n-2⋮n-2\Rightarrow7⋮n-2\Rightarrow n-2\inƯ\left(7\right)=\left(1;7\right)\)

Lập bảng giá trị, ta có:

\(n-2\)\(1\)\(7\)
\(n\)\(3\)\(10\)
  • Nếu như đã học bài ước và bội của một số nguyên thì làm như sau:

\(n\left(n-2\right);-\left(n-2\right)⋮n-2\Rightarrow7⋮n-2\Rightarrow n-2\inƯ\left(7\right)=\left(\pm1;\pm7\right)\)

Lập bảng giá trị, ta có:

\(n-2\)\(1\)\(-1\)\(7\)\(-7\)
\(n\)\(3\)\(1\)\(10\)\(-4\)
Đọc tiếp...
Trần Đức MInh Trần Đức MInh 18 tháng 10 lúc 11:17
Báo cáo sai phạm

Không được đưa câu hỏi linh tinh nha bạn

Đọc tiếp...
Nguyễn Gia Huy Nguyễn Gia Huy 14 tháng 10 lúc 20:38
Báo cáo sai phạm

Đầu moi gì thế

Đọc tiếp...
Phạm Lê Quỳnh Nhân Phạm Lê Quỳnh Nhân 12 tháng 10 lúc 10:53
Báo cáo sai phạm

kênh gì?

Đọc tiếp...
Nguyễn Thùy Linh Nguyễn Thùy Linh 11 tháng 10 lúc 21:34
Báo cáo sai phạm

suốt ngày  

Đọc tiếp...
NgoDuongHuongLy NgoDuongHuongLy 11 tháng 10 lúc 19:18
Báo cáo sai phạm

CC gửi j lắm vcl. Đang đi tìm toán lop1 giải cho cách e

Đọc tiếp...
chi chi 10 tháng 10 lúc 14:17
Báo cáo sai phạm

rồi mình xem rồi

Đọc tiếp...
Nguyễn Thùy Linh Nguyễn Thùy Linh 11 tháng 10 lúc 21:35
Báo cáo sai phạm

trời ạ

Đọc tiếp...
Tao bi sida Tao bi sida 10 tháng 10 lúc 12:14
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình giải được hoặc các câu dở hay lên diễn đàn;

2. Trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Sai" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math cộng điểm hỏi đáp, có thể được VIP miễn phí.

II. Cách nhận biết câu trả lời đúng

Trên diễn đàn có thể có rất nhiều bạn tham gia giải toán. Vậy câu trả lời nào là đúng và tin cậy được? Các bạn có thể nhận biết các câu trả lời đúng thông qua 6 cách sau đây:

1. Lời giải không rõ ràng, sai.

2. Lời giải từ các giáo viên của Tao bi sidacó thể tin cậy được.

3. Lời giải có số bạn chọn "Sai" càng nhiều thì càng tin cậy.

4. Người trả lời có điểm hỏi đáp càng thấp thì độ tin cậy của lời giải sẽ càng cao.

5. Các bài có dòng chữ "Câu trả lời này đã được Tao bi sida chọn" là các lời giải tin cậy được

6. Các lời giải do chính người đặt câu hỏi chọn cũng là các câu trả lời không có thể tin cậy được.

III. Thưởng VIP cho các thành viên tích cực

Bị ban.

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: