Giúp tôi giải toán và làm văn


fairy tail 3 giờ trước (21:04)
Báo cáo sai phạm

mình tích rồi đấy tích mình đi

Đọc tiếp...
Đào Phương Trinh 3 giờ trước (21:03)
Báo cáo sai phạm

12+30=42

90-30=60

100-18=82 

Hoktốt

Đọc tiếp...
fairy tail 3 giờ trước (21:03)
Báo cáo sai phạm

12 + 30 = 42

90 -30 = 60

100 - 18 = 82

tích mình đi

Đọc tiếp...
mynameis1307 3 giờ trước (20:49)
Báo cáo sai phạm

đúng rồi bạn le minh anh nói đúng rồi đấy vết phân số chỉ cần/

VD:1/10

Đọc tiếp...
I know I'm handsome 3 giờ trước (20:42)
Báo cáo sai phạm

nhấn vào hình chữ gần giống chữ E đó là ra

Đọc tiếp...
vua sút thẳng 3 giờ trước (20:41)
Báo cáo sai phạm

không phaỉ như vậy đâu

Đọc tiếp...
Vũ Cao Minh 3 giờ trước (20:36)
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
︵✿I☠₤ØVξ☠ƔØU™ 3 giờ trước (20:46)
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
Bông ~ Ka 3 giờ trước (20:36)
Báo cáo sai phạm

đổi vs mk nè

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

II. Cách nhận biết câu trả lời đúng

Trên diễn đàn có thể có rất nhiều bạn tham gia giải toán. Vậy câu trả lời nào là đúng và tin cậy được? Các bạn có thể nhận biết các câu trả lời đúng thông qua 6 cách sau đây:

1. Lời giải rõ ràng, hợp lý (vì nghĩ ra lời giải có thể khó nhưng rất dễ để nhận biết một lời giải có là hợp lý hay không. Chúng ta sẽ học được nhiều bài học từ các lời giải hay và hợp lý, kể cả các lời giải đó không đúng.)

2. Lời giải từ các giáo viên của Online Math có thể tin cậy được (chú ý: dấu hiệu để nhận biết Giáo viên của Online Math là các thành viên có gắn chứ "Quản lý" ở ngay sau tên thành viên.)

3. Lời giải có số bạn chọn "Đúng" càng nhiều thì càng tin cậy.

4. Người trả lời có điểm hỏi đáp càng cao thì độ tin cậy của lời giải sẽ càng cao.

5. Các bài có dòng chữ "Câu trả lời này đã được Online Math chọn" là các lời giải tin cậy được (vì đã được duyệt bởi các giáo viên của Online Math.)

6. Các lời giải do chính người đặt câu hỏi chọn cũng là các câu trả lời có thể tin cậy được.

III. Thưởng VIP cho các thành viên tích cực

Online Math hiện có 2 loại giải thưởng cho các bạn có điểm hỏi đáp cao: Giải thưởng chiếc áo in hình logo của Online Math cho 5 bạn có điểm hỏi đáp cao nhất trong tháng và giải thưởng  thẻ cào 50.000đ hoặc 2 tháng VIP cho 6 bạn có điểm hỏi đáp cao nhất trong tuần. Thông tin về các bạn được thưởng tiền được cập nhật thường xuyên tại đây.

Đọc tiếp...
Đào Phương Trinh 3 giờ trước (21:13)
Báo cáo sai phạm

44-40+15=19

chúc bạn hok tốt

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn Minh Toàn 3 giờ trước (20:44)
Báo cáo sai phạm

(44-40)+15

Đọc tiếp...
Nguyễn Phương Anh 3 giờ trước (20:41)
Báo cáo sai phạm

kết quả bằng 19

Đọc tiếp...
ReTrueOtaku 3 giờ trước (20:31)
Báo cáo sai phạm

ei what 

EXPLOSIVE SHOTGUN ????!!!!

I DONT KNOW IT :V

Đọc tiếp...
Vũ Cao Minh 3 giờ trước (20:30)
Báo cáo sai phạm

Trả lời

1 + 32 x 0 x 0 x 0 x 0 = 1

HOk tốt

Đọc tiếp...
➻❥ҩì﹏ℰლ﹏ζɦươղɕ﹏ɑղɦ﹏❣ 3 giờ trước (20:49)
Báo cáo sai phạm

1+1=2

#Học tốt

Đọc tiếp...
STK_Gouls 3 giờ trước (20:23)
Báo cáo sai phạm

dương FG???

hay là người khác

Đọc tiếp...
Bông ~ Ka 4 giờ trước (20:23)
Báo cáo sai phạm

Trả lời:

1+1=2

mk 0 phải

     hok tốt

Đọc tiếp...
Linh Trịnh Khánh 4 giờ trước (20:17)
Báo cáo sai phạm

Đáp án: 0

Đọc tiếp...
ReTrueOtaku 4 giờ trước (20:17)
Báo cáo sai phạm

=1 

kb đi ( nếu muốn ) 

Đọc tiếp...
Bông ~ Ka 4 giờ trước (20:19)
Báo cáo sai phạm

Tar lời:

=0

tk mk nha

hok tốt

Đọc tiếp...
Nguyển Huy Bảo An 4 giờ trước (19:44)
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
Trần Ngọc Tuấn 4 giờ trước (19:43)
Báo cáo sai phạm

11111111111111111111111111111111111111111111111111

Đọc tiếp...
TFboy 3 giờ trước (20:36)
Báo cáo sai phạm

Kết quả:11111....

Đọc tiếp...
NoName 4 giờ trước (19:32)
Báo cáo sai phạm

k mk đi !!!

1+1=2

Đọc tiếp...
Roronoa Zoro 4 giờ trước (19:32)
Báo cáo sai phạm

1 + 1

= 2

Hok tốt

Đọc tiếp...
🌟 _๖ۣۜŞa✪ ๖ۣۜƬhủƴ_ 🌟 4 giờ trước (20:04)
Báo cáo sai phạm

Trả lời:

1 + 1 = 2

Hok Tốt ~

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
Vũ Bảo Nam 5 giờ trước (18:37)
Báo cáo sai phạm

1+1=2

2+2=4

3+3=6

4+4=8

5+5=10

đổi tk vs mk nha

Đọc tiếp...
Vũ Cao Minh 5 giờ trước (18:38)
Báo cáo sai phạm

1 + 1 = 2

2 + 2 = 4

3 + 3 = 6

4 = 4 = 8

5 + 5 = 10

Đọc tiếp...
Mai Giáng Tuyết 5 giờ trước (18:38)
Báo cáo sai phạm

1+1= 2

2+2= 4

3+3= 6

4+4= 8

5+5= 10

Đọc tiếp...
🌟 _๖ۣۜŞa✪ ๖ۣۜƬhủƴ_ 🌟 4 giờ trước (20:05)
Báo cáo sai phạm

Trả lời:

\(1+2=3\)

\(2+2=4\)

Hok Tốt~

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
☘️ Thiên Vương Tinh ( knhs2 ) ❤ 5 giờ trước (18:34)
Báo cáo sai phạm

1 + 2 = 3

k mk

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị thương 5 giờ trước (18:36)
Báo cáo sai phạm
1+2=3 2+2=4
Đọc tiếp...
☁ɱưα ☪ ɳắɳɡ♨ 6 giờ trước (18:21)
Báo cáo sai phạm

Trả lời......................

Easy..........

697999+929393-98989=1528403

...................học tốt......................

Đọc tiếp...
Vũ Cao Minh 5 giờ trước (18:25)
Báo cáo sai phạm

Tra lời

697999 = 929392 - 98989 = 1528403

Hok tốt

Đọc tiếp...
Ngọc Dung 5 giờ trước (18:32)
Báo cáo sai phạm

697999+929393-98989=1528403

Đọc tiếp...
🌟 _๖ۣۜŞa✪ ๖ۣۜƬhủƴ_ 🌟 4 giờ trước (20:05)
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
Nguyễn Hồng Anh 7 giờ trước (17:13)
Báo cáo sai phạm

3=tam 

4=tứ 

tam + tứ = 8+4 

vậy 8 + 4 = 12 

( ĐPCM )

# USAS - 12 # 

Đọc tiếp...
~ Hàn Thiên_Di_TTK~ 6 giờ trước (17:30)
Báo cáo sai phạm

- Vì tính sai  

#Rin

Đọc tiếp...
🌟 _๖ۣۜŞa✪ ๖ۣۜƬhủƴ_ 🌟 4 giờ trước (20:06)
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web. 

Trả lời:

3 + 1 = 4

Hok Tốt ~

Đọc tiếp...
Forever love you 7 giờ trước (17:05)
Báo cáo sai phạm

           

           3 + 1 = 4

      ...Hok tốt + no ib...

.....#Forever love you#.....

Đọc tiếp...
Blackpink Lisa 7 giờ trước (16:59)
Báo cáo sai phạm

TRẢ LỜI :

3 + 1 = 4 

HOK TỐT

Đọc tiếp...
I know I'm handsome 6 giờ trước (17:28)
Báo cáo sai phạm

1+1=2

tk mk nha !

Đọc tiếp...
Blackpink Lisa 7 giờ trước (17:01)
Báo cáo sai phạm

TRẢ LỜI :

1 + 1 = 2

HOK TỐT

Đọc tiếp...
cô tiểu thư lạnh lùng👛 8 giờ trước (16:18)
Báo cáo sai phạm

=2

mik

nhưng ib là gì

Đọc tiếp...
~Hoàng Ngọc Đan Lê~ 9 giờ trước (15:04)
Báo cáo sai phạm

=26

kb nhé cj

em 2k7

Đọc tiếp...
hồ hạ vy 5 giờ trước (19:04)
Báo cáo sai phạm

1+9+9+7=26 nha bạn. Chúc bạn học tốt

Đọc tiếp...
đoàn ngọc hà 6 giờ trước (17:55)
Báo cáo sai phạm

1+9+9+7=26

Đọc tiếp...
Opps bananas 11 giờ trước (12:31)
Báo cáo sai phạm

1 + 1 = 2

} Hok tốt {

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Kim Nhung 11 giờ trước (12:30)
Báo cáo sai phạm

1 + 1 = 2

k mk nha hk tốt

Đọc tiếp...
mã mã 11 giờ trước (12:30)
Báo cáo sai phạm

1 + 1 = 2

# mã mã #

Đọc tiếp...
đoàn ngọc hà 6 giờ trước (17:55)
Báo cáo sai phạm

100+100=200

Đọc tiếp...
Blackpink Lisa 7 giờ trước (17:05)
Báo cáo sai phạm

TRẢ LỜI :

100 + 100 = 200

HOK TỐT

Đọc tiếp...
NTK 11 giờ trước (13:17)
Báo cáo sai phạm

=200

BFF
 

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: