Giúp tôi giải toán và làm văn


Lê Phước Toàn Hôm qua lúc 10:48
Báo cáo sai phạm

4dm=40cm

Chu vi hình tam giác là:

36+32+40=108cm

Đọc tiếp...
Nguyễn Nhật Duy Hôm qua lúc 12:55
Báo cáo sai phạm

   Đổi 4dm = 40 cm

Chu vi hình tam giác là :

36 + 32 + 40 = 108 ( cm )

                    Đ/S :.....................

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Minh Hoài 14/11/2017 lúc 19:44
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi khu đất là :

  56 : 2 = 28 ( m )

Chiều rộng khu đất là :

 ( 28 - 4 ) : 2 = 12 ( m )

Chiều dài khu đất là :

  12 + 4 = 16 ( m )

Diện tích khu đất là :

  12 x 16 = 192 ( m2 )

Thu được số kg rau là :

( 192 : 4 ) x 3 = 144 ( kg rau )

     Đ/s : 144 kg rau

Mk hứa sẽ tk lại cho những bn tk đúng cho mk !

Đọc tiếp...
Nguyễn thị Hoài An 14/11/2017 lúc 22:31
Báo cáo sai phạm
49 bạn nhé
Đọc tiếp...
Nguyễn Hồng Hà My 14/11/2017 lúc 20:56
Báo cáo sai phạm

144 kg rau

k cho mình đi mình k lại cho 

nhớ kết bạn

Đọc tiếp...
Triệu Mẫn 11/11/2017 lúc 18:19
Báo cáo sai phạm

Bán kính ao cá là:

   2,19 : 2 = 1,095 ( m )

Chi vi ao cá là:

  1,095 x 2 x 3,14 = 6,8766 ( m )

Diện tích ao cá là:

  1,095 x 1,095 x 3,14 = 3,7649385 ( m2 )

       Đáp số : Chu vi : 6,8766 m

                     Diện tích : 3,7649385 m2

Bài 2

Chiều rộng cái sân là :

  15 x \(\frac{2}{3}\) = 10 ( m )

Chu vi cái sân là:

 ( 15 + 10 ) x 2 = 50 ( m )

Diện tích cái sân là:

 15 x 10  = 150 ( m2 )

      Đáp số : Chu vi : 50 m 

                   Diện tích : 150 m2

Đọc tiếp...
Bảo Bình tài năng 11/11/2017 lúc 18:12
Báo cáo sai phạm

Mình nhầm,ngày 30/11/2017 mình sẽ công bố kết quả

Đọc tiếp...
nguyễn thị quỳnh giao 11/11/2017 lúc 18:05
Báo cáo sai phạm

năm 2007 qua lâu rồi bn ơi ko cần giải với công bố kết quả đâu

Đọc tiếp...
Haibara Ai 11/11/2017 lúc 13:08
Báo cáo sai phạm

Bài này sai đề

Đọc tiếp...
nghiem thi hong anh 16/11/2017 lúc 18:20
Báo cáo sai phạm

mà đề sai

Đọc tiếp...
nguyễn thị kim huyền 13/11/2017 lúc 20:41
Báo cáo sai phạm

bài sai đề rùi

chu vi có 72 cm mà chiều rộng đòi hon chiều dài  tận 540 cm sao mà dc

Đọc tiếp...
lê văn hải 11/11/2017 lúc 12:51
Báo cáo sai phạm

Đổi \(74m=740dm\)

 Nửa chu vi mảnh đất đó là :

          \(740:2=370\left(dm\right)\)

Chiều dài mảnh đất là :

          \(\left(370+52\right):2=211\left(dm\right)\)

Chiều rộng mảnh đất là :

           \(370-211=159\left(dm\right)\)

                 Đáp số : 211 dm ; 159 dm.

Đọc tiếp...
lê đình nam 11/11/2017 lúc 13:22
Báo cáo sai phạm

đổi 72m =7200 dm

nửa chu vi của mảnh đất đó là

7200:2=3600 [dm]

vì chiều dài là

3600-54=3546[dm]

chieu rong là

3600-3546=54

Đọc tiếp...
pham thi thu hien 11/11/2017 lúc 18:08
Báo cáo sai phạm

chiều dài :3546 dm

chiều rộng 54 dm

Đọc tiếp...
tranthihang 02/11/2017 lúc 20:51
Báo cáo sai phạm

Điền vào ô trống từ ngữ có các tiếng cùng dòng tương ứng

Tiếng

Từ ngữ

Tiếng

Từ ngữ

Tiếng

nong

nan

nên

long

lan

lên

Cuốn

van

Sản

Cuống

vang

Sảng

Đọc tiếp...
Trần Tú Linh 31/10/2017 lúc 20:37
Báo cáo sai phạm

ko biết nha

Đọc tiếp...
tranthihang 29/10/2017 lúc 18:27
Báo cáo sai phạm

Hình chữ nhật bạn ak

Đọc tiếp...
Edogawa Conan 24/10/2017 lúc 18:43
Báo cáo sai phạm

Diện tích hình vuông là 36 cm2 => cạnh hình vuông là 6 cm

6cm 6cm

Chia hình vuông thành 2 hình chữ nhật giống nhau như hình vẽ trên=> chu vi 2 hình chữ nhật bằng nhau 

Vì chia đôi hình vuông nên chiều dài hình chữ nhật = độ dài cạnh hình vuông = 6cm

                                         chiều rộng hình chữ nhật  = \(\frac{1}{2}\) cạnh hình vuông = 6:2 = 3 cm

Chu vi mỗi hình chữ nhật là:

       (6+3)x 2= 18(cm)

                        Đáp số : 18 cm 

Đọc tiếp...
Trần Hoàng Việt 24/10/2017 lúc 18:51
Báo cáo sai phạm

Diện tích hình vuông =36cm2 => cạnh hình vuông= 6 cm

Chiều dài chữ nhật = 6 cm

Chiều rộng chữ nhật = 6: 2 =3 cm

Chu vi chữ nhật = (6+3) x 2= 18 cm

                 Đs : 18 cm

Đọc tiếp...
Thai minh hang 24/10/2017 lúc 19:02
Báo cáo sai phạm

Cạnh của hình vuông là:

     36 = 6 x 6  vậy cạnh hình vuông là:6cm

Chiều rộng hai hình chữ nhật đã chia la:

        6 : 2 = 3 {cm}

Chu vi hình chữ nhật là:

        {6+3} x 2=18 {cm}

            Đáp số:18cm.

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 23/10/2017 lúc 10:09
Báo cáo sai phạm

1.  Nếu ta coi chiều dài là một phần thì chiều rộng là hai phần như thế.

Lúc này hình chữ nhật được chia thành các hình vuông nhỏ bằng nhau và tổng số hình vuông là : 2 x 1 = 2 (hình vuông)

Diện tích mỗi hình vuông là:   128 : 2 = 64 (cm2)

Vậy cạnh hình vuông là 8 cm (Vì 8 x 8 = 64)

Chiều rộng hình chữ nhật là:   8 (cm).

Chiều dài hình chữ nhật là: 8 x 2 = 16 (cm)

Chu vi hình chữ nhật đó là:    (8 + 16) x 2 = 48 (cm)

2. Diện tích tăng thêm chính là diện tích hình chữ nhật có một cạnh là 2cm, một cạnh là chiều dài hình chữ nhật ban đầu.

Vậy chiều dàu hình chữ nhật ban đầu là:          24 : 2 = 12 (cm)

Chiều rộng hình chữ nhật ban đầu là:               12 : 2 = 6 (cm)

Diện tích hình chữ nhật ban đầu là:                  12 x 6 = 72 (cm2)  

Đọc tiếp...
Lê Tuấn Dương 23/11/2016 lúc 17:53
Báo cáo sai phạm

Ta đổi 4dm=40cm

tổng chiều dài và chiều rộng là:

40:2=20(cm)

Chiều dài dài số xăng-ti-mét là:

(20+10):2=15(cm)

Chiều cao dài số xăng-ti-mét là:

15:2x5=37,5(cm)

Diện tích là:

15x37,5=562,5(cm2)

Đáp số:562,5cm2

mình không biết bạn học dấu phẩy chưa.Nhớ tích nha

Đọc tiếp...
công chúa sinh đôi 23/11/2016 lúc 17:45
Báo cáo sai phạm

             4dm = 40cm

Nữa chu vi : 40 : 2 = 20 cm

Chiều dài : (20 + 10) : 2 = 15 cm

Chiều cao : 15 : 3 x 5 = 25 cm

Diện tích tấm bìa : 15 x 25 = 375 cm2

Đọc tiếp...
Phạm Thế Mạnh 23/11/2016 lúc 17:57
Báo cáo sai phạm

Ta đổi 4dm=40cm

tổng chiều dài và chiều rộng là:

40:2=20(cm)

Chiều dài dài số xăng-ti-mét là:

(20+10):2=15(cm)

Chiều cao dài số xăng-ti-mét là:

15:2x5=37,5(cm)

Diện tích là:

15x37,5=562,5(cm2)

Đáp số:562,5cm2

Đọc tiếp...
nguyen thị thuy nga 14/10/2017 lúc 09:16
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi là:

204:2=102 (m)

Chiều rộng là: 

102 - 70 = 32(m)

Đáp số : 32m

Đọc tiếp...
cô gái đến từ hôm qua 14/10/2017 lúc 19:45
Báo cáo sai phạm

nửa chu vi của hình là:
204:2=102(m)

chiều dài của hình là:
102-70=32(m)

đ/s...

Đọc tiếp...
Nguyễn An Thanh Thư 19/11 lúc 16:27
Báo cáo sai phạm

                              Bài giải

                Nửa chu vi hình chữ nhật là :

                         204 : 2 = 102 ( m )

                  Chiều rộng hình chữ nhật là :

                           102 - 70 = 32 (m )

                                    Đáp số : 32m

Đọc tiếp...
Đỗ Văn Hoài Tuân 14/06/2015 lúc 15:51
Báo cáo sai phạm

Nếu cùng tăng chiều dài và rộng lên 5 lần thì nữa chu vi lúc này là:

28 * 5 = 140 (m)

2 lần chiều rộng là:

140 - 114 = 26 (m)

Chiều rộng là:

26 : 2 = 13 (m)

Chiều dài là:

28 - 13 = 15 (m)

Diện tích hình chữ nhật là:

13 * 15 = 195 (m2)

Đáp số: 195 m2 

Đọc tiếp...
Lê Đặng Quỳnh Như 11/05/2015 lúc 21:05
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi thửa ruộng hình chữ nhật là :

     1000 : 2 = 500 ( m )

Tổng số phần bằng nhau là :

     2 + 3 = 5 ( phần )

Chiều rộng chu vi thửa ruộng hình chữ nhật là :

     500 : 5 * 2 = 200 ( m )

Chiều dài chu vi thửa ruộng hình chữ nhật là :

     500 - 200 = 300 ( m )

Diện tích chu vi thửa ruộng hình chữ nhật là :

     300 * 200 = 60000 ( m2 )

                Đáp số : 60000 m2

     

Đọc tiếp...
Trần Cao Anh Triết 11/05/2015 lúc 21:06
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi thửa ruộng hình chữ nhật là:

1000 : 2 = 500m

Chiều rộng thửa ruộng hình chữ nhật là:

500 : ( 3 + 2 ) x 2 = 200m

Chiều dài thửa ruộng hình chữ nhật là:

500 : ( 3 + 2 ) x 3 = 300m

Hoặc: 500 - 200 = 300m

Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là:

300 x 200 = 60000m2

Đáp số: 60000m2

Đọc tiếp...
Bùi Quỳnh Anh 13/10/2017 lúc 21:54
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi thửa ruộng là:1000:2=500(m)

Tổng số phần bằng nhau là:3+2=5(phần)

Chiều dài thửa ruộng là:500:5x3=300(m)

Chiều rộng thửa ruộng là:500-300=200(m)

Diện tích thửa ruộng là:300x200=60 000(m2)

Đọc tiếp...
Nguyễn Quang Duy 28/10/2017 lúc 15:17
Báo cáo sai phạm

Nhận xét: Khi chia hình chữ nhật lớn thành 2 hình chữ nhật nhỏ thì 2 hình chữ nhật này sẽ có một cạnh chung song song và dài bằng một cạnh của hình chữ nhật cho trước.(C/m bằng hình học phẳng thông thường hoặc bằng vẽ hình trực quan - với các em Tiểu học). 

Gọi chiều dài cạnh đó là a. 
Gọi chiều dài cạnh còn lại của hình chữ nhật nhỏ 1 là b, của hcn nhỏ 2 là B. 
=> Chu vi của hình chữ nhật lớn là: (a+b+B)x2=278 (m) =>a+b+B=139 (m) 

Mặt khác tổng chu vi của hai hình chữ nhật nhỏ là: (a+b)x2+(a+B)x2=436 (m) =>a+b+a+B=218(m) 
=> a= 218-139=79(m) 

Đến đây có hai cách: 
C1: tính được cạnh còn lại của hình chữ nhật to = 60 (m) => Diện tích hcn to = 60x79=4740 (m). Bài toán trở về dạng tổng tỉ số quen thuộc vs các em lớp 5. 

C2: Giả sử dt hình 2 gấp 1,5 lần hình 1 
=> a x b x 1,5= a x B 
=> b x 1,5 = B 
Mà b+B = 60 => b= 24 (m) và B= 36 (m) 
=> Diện tích hai hình.

Chúc bạn học giỏi

Đọc tiếp...
Đặng Quốc Thắng 18/10/2014 lúc 20:34
Báo cáo sai phạm

dài gấp 3 lần rộng

Đọc tiếp...
Nguyễn Đức Duẩn 16/03/2017 lúc 20:41
Báo cáo sai phạm

=3 lần

Đọc tiếp...
Ngọc Hoa Love 17/02/2017 lúc 21:23
Báo cáo sai phạm

dài gập rộng 3 lần mik lm rồi ai thấy đúng kick mik nha

Đọc tiếp...
Trinh Thi My Huyen 17/01/2016 lúc 14:36
Báo cáo sai phạm

Hiệu hai bán kính hình tròn là :

12.56 : 3.14 : 2 = 2 ( cm )

Bán kính hình tròn bé là :

2 : ( 3 - 2 ) x 2 =4 (cm )

=> Diện tích hình tròn bé là :

4 x 4 x 3.14 = 50.24 ( cm2 )

Bán kính hình tròn lớn là : 

4 + 2 = 6 ( cm )

=> Diện tích hình tròn lớn là :

6 x 6 x 3.14 = 113.04 ( cm2 )

Đáp số : Diện tích hình tròn bé là : 50.24 cm2

           : Diện tích hình tròn lớn là : 113.04 cm2

Đọc tiếp...
Trần Thị Ngọc Ly 19/01/2015 lúc 17:24
Báo cáo sai phạm

bài này hom nay cô giáo mới cho bọn mjk làm xong

Đọc tiếp...
Trần Hoàng Vân Anh 17/02/2016 lúc 21:23
Báo cáo sai phạm

       Chào em chị là HS lớp 6 chị sẽ trả lời câu hỏi của em :

           S hình tròn bé là 50,24 cm2 

          S hình tròn lớn là 113,04 cm2

    chị nghĩ em thông minh nên em sẽ biết cách giải , chị chỉ cho đáp số

Đọc tiếp...
Trương Thị Minh Thư 14/09/2014 lúc 15:53
Báo cáo sai phạm

Giải

Hiệu số phần bằng nhau là: 
3 - 2 = 1 ( phần ) 
Chiều rộng mảnh đất là: 
10 : 1 x 2 = 20 ( m ) 
Chiều dài mảnh đất là: 
20 + 10 = 30 ( m ) 
Chu vi mảnh đất là: 
( 20 + 30 ) x 2 = 100 ( m ) 
Đáp số: 100 m

Đọc tiếp...
Nguyễn Việt Hoàng 12/07/2017 lúc 13:13
Báo cáo sai phạm

Hiệu số phần bằng nhau là: 
                  3 - 2 = 1 ( phần ) 
Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật đó là: 
                 10 : 1 x 2 = 20 ( m ) 
Chiều dài mảnh đất hình chữ nhật đó là: 
                  20 + 10 = 30 ( m ) 
Chu vi mảnh đất hình chữ nhật đó là: 
                ( 20 + 30 ) x 2 = 100 ( m ) 
                     Đáp số: ......................

Đọc tiếp...
phan gia huy 22/09/2016 lúc 15:58
Báo cáo sai phạm

hiệu số phần bằng nhau là

       3-2=1 {phần}

Đọc tiếp...
Nguyễn Lương Bảo Tiên 29/11/2014 lúc 20:17
Báo cáo sai phạm

Độ dài cạnh thứ nhất của hình tam giác là 19,63 - 12,83 = 6,8 ( cm )

Độ dài cạnh thứ hai của hình tam giác là 14,01 - 6,8 = 7,21 ( cm )

Độ dài cạnh thứ ba của hình tam giác là 12,83 - 7,21 = 5,62 ( cm )

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Minh Hoài 16/11/2017 lúc 20:36
Báo cáo sai phạm

Độ dài cạnh thứ nhất : 6,8 ( cm )

Độ dài cạnh thứ hai : 7,21 ( cm )

Độ dài cạnh thứ ba : 5,62 ( cm )

         Đ/s : ( đpcm )

Đọc tiếp...
leanhbui 16/11/2017 lúc 20:33
Báo cáo sai phạm

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: