Giúp tôi giải toán và làm văn


Hiếu Nguyễn Công 21/09 lúc 17:09
Báo cáo sai phạm

Thực ra là hình chữ nhật bằng diện tích hình vuông với cạnh hình vuông là 6 m mới đúng

Đọc tiếp...
ngô hoàng thảo nguyên 21/09 lúc 16:56
Báo cáo sai phạm

Rectangular area of 6 m square.

Dịch: hình chữ nhật diện tích 6 m2.

a, Calculate the length, width.

Dịch: tính chiều dài, chiều rộng.

b, Calculate rectangular perimeter.

Dịch: tính chu vi hình chữ nhật.

Giải:

b, Chu vi hình chữ nhật là:  6 : 2 = 3 (m)

Chiều dài lớn hơn chiều rộng mà chu vi là 3 m thì:

=> Chiều dài: 2 m

=> Chiều rộng: 1 m

ĐS: a, Chiều dài: 2 m

           Chiều rộng: 1 m

       b, Chu vi: 3 m

Dịch sang tiếng anh nếu cần:

Solution:

b, rectangular perimeter is: 6: 2 = 3 (m)

The length is greater than the width at which the perimeter is 3 m:

Length: 2 m

= Width: 1 m

Track: a, Length: 2 m

            Width: 1 m

        b, circumference: 3 m

~hok tốt~

Đọc tiếp...
KiềuThiHoa 07/09/2018 lúc 21:23
Báo cáo sai phạm

Chu vi HCN là:

(4/5 + 1/2) x 2 = 13/5 (m)

Diện tích HCN là:

4/5 x 1/2 = 2/5 (m2)

Đ/S:...

Đọc tiếp...
nhóm hacker mũ trắng 07/09/2018 lúc 21:28
Báo cáo sai phạm

gvfffffb               gggggggggggggggggggggfffffffffffffff ccccccccccccccccccccccccccbbbbbbbbbbbbbbbbbb                                  hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh                                                                                                  

chu vi là 

(4/5+1/2) x2 =24\1 (m)

s là

4/5x1/2=4/1 (m2)

Đọc tiếp...
Phạm Bích Ngọc 07/09/2018 lúc 21:28
Báo cáo sai phạm

                Giải

Chu vi là :

        ( 4/5 + 1/2 ) x 2 = 13/5 ( m ) 

Diện tích là :

         4/5 x 1/2 = 2/5 ( m2 )

Đọc tiếp...
Đoàn Thu Thuỷ 04/09/2018 lúc 14:07
Báo cáo sai phạm

    Bài giải

Đổi\(\frac{9}{6}=\frac{3}{2}\)

a) Chiều dài của lớp học đó là:

    \(12\)x\(\frac{3}{2}=18\left(m\right)\)

    Chu vi của lớp học đó là:

 \(\left(12+18\right)\)x\(2=60\left(m\right)\)

b) Diện tích của lớp học đó là:

   \(12\)x\(18=216\left(m^2\right)\)

c) Nếu một trường có 30 lớp thì 30 lớp có:

    Chu vi bằng:\(60\)x\(30=900\left(m\right)\)

    Diện tích bằng:\(216\)x\(30=6480\left(m^2\right)\)

Vậy:  a) \(60m\)

         b)\(216m^2\)

         c) Chu vi:\(900m\)

             Diện tích:\(6480m^2\)

Đọc tiếp...
Ngô Thị Hương Giang 02/09/2018 lúc 12:09
Báo cáo sai phạm

đây đâu phải toán 4 ?Toán 4 làm gì đã học căn bậc 2 ? :)))   Làm gì đã học số âm? Với lại đây chủ là một phép xác định x , không có để bài thì làm kiểu gì?     

Đọc tiếp...
tranthihoaithuong 01/09/2018 lúc 13:37
Báo cáo sai phạm

toán 4 á

Đọc tiếp...
Ngô Thị Hương Giang 01/09/2018 lúc 13:27
Báo cáo sai phạm

Đây chỉ là giá trị của x thôi bạn ạ, tìm được a,b rồi thay vào là tính được x nhé. Với lại cái này đâu phải toán 7 ? 

Đọc tiếp...
nene 21/07/2018 lúc 08:34
Báo cáo sai phạm

Giải :

a)Nửa chu vi là : 80 : 2 = 40(cm)

Dài bằng 1,5 lần rộng cũng là dài =\(\frac{3}{2}\) rộng .

Chiều dài là : 40 : (3+2) x 3 = 24 (cm)

Chiều rộng là : 40 - 24 = 16 (cm)

b) Diện tích là : 24 x 16 = 384 (cm2)

c) Cạnh viên gạch là : 16 : 4 = 4 (cm)

Diện tích viên gạch là: 4x4= 16 (cm2)

Dùng hết số viên gach là : 384:16= 24(viên)

Đáp số : a)24,16 cm

              b)384 cm2

              c) 24 viên.

Đọc tiếp...
Diêm Công Lĩnh 05/09/2018 lúc 09:50
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi là:
60:2=30(cm)
Chiều dài hơn chiều rộng:
5+5=10(cm)
Dài là:
(30+10):2=20(cm)
Rộng là:
30-20=10(cm)
Diện tích:
20x10=200(cm2)
P/s:..

Đọc tiếp...
Nguyễn Khắc Vinh 26/06/2018 lúc 20:49
Báo cáo sai phạm

Nửa P HCN 

60:2=30(cm)

CD hơn CR 

5+5=10(cm)

CD HCN 

(30+10):2=20(cm)

CR HCN 

30-20=10(cm)

S HCN 

20x10=200(cm)

Đọc tiếp...
vu huong giang 23/06/2018 lúc 16:17
Báo cáo sai phạm

Giải :

Chu vi hình  chữ nhật là :

( 36 + 19 ) x 2 = 110   ( cm )

Đáp số :  110 cm 

Cái này dễ mà ! Bn chỉ cần làm đúng công thức thui !!

Đọc tiếp...
Diêm Công Lĩnh 05/09/2018 lúc 09:53
Báo cáo sai phạm

Chu vi là:
(36+19)x2=110(cm)
Diện tích là:
36x19=684(cm2)
P/s:..

Đọc tiếp...
Vân Sarah 23/06/2018 lúc 16:17
Báo cáo sai phạm

Chu vi hình chữ nhật là:

(36+19)x2=110(cm)

DT hình chữ nhật là:

36x19=684(cm2)

         Đ/S: CV: 112cm

                 DT: 684 cm2

k cho mik nha,chúc bn học tốt

Đọc tiếp...
Mèo con đáng yêu_oOo_ 22/06/2018 lúc 07:31
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi gấp chiều dài số lần là :

     3,6 : 2 = 1,8 

Ta có sơ đồ : 

Nửa chu vi : 1,8 phần

CD : 1 phần

Nửa chu vi gấp chiều rộng là : 
    1,8 - 1 = 0,8

Chu vi gấp chiều rộng số lần là :

   3,6 : 0,8 = 4,5 ( lần )

                ĐS : 4,5 lần .

    

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 13/07/2015 lúc 14:20
Báo cáo sai phạm

P kí hiệu là chu vi

Có P(ABCD) = AB + BC + CD + DA = 66

P(ABC) = AB + BC + CA = 56

P(ACD) = AC + CD + DA = 60 

=> P (ABC) + P(ACD) = (AB + BC + CD + DA) + 2.AC = 66 + 2.AC = 56 + 60  = 116

=> 2.AC = 116 - 66 = 50 => AC = 50 : 2 = 25

Đọc tiếp...
Nguyễn Tuấn Minh 14/06/2018 lúc 22:23
Báo cáo sai phạm

 Và ko phải 14 mà là 1/4 . XIn lỗi các bn

Đọc tiếp...
Nguyễn Tuấn Minh 14/06/2018 lúc 22:22
Báo cáo sai phạm

À , mình bấm lộn , ko có chữ tính diện tích đâu

Đọc tiếp...
Nguyễn Tuấn Minh 14/06/2018 lúc 22:21
Báo cáo sai phạm

 Cám ơn các bạn đã giúp mình , đây là đáp án của cô giáo mình 

\(\frac{1}{4}\sqrt{\left(a+b+c\right)\left(a+b-c\right)\left(a-b+c\right)\left(-a+b+c\right)}\)\(\frac{1}{4}\)x đáy x cao       (Tính diện tích)

\(\frac{1}{4}\sqrt{\left(3n+6\right)\left(n\right)\left(n+4\right)\left(n+2\right)}\)\(\frac{1}{2}\times\left(n+2\right)\left(n\right)\)

\(\sqrt{\left(3n+6\right)\left(n\right)\left(n+4\right)\left(n+2\right)}\)\(2\times\left(n+2\right)\left(n\right)\)

\(\left(3n+6\right)\left(n\right)\left(n+4\right)\left(n+2\right)=4\left(n+2\right)\left(n\right)\left(n+2\right)\left(n\right)\)

\(3\left(n+2\right)\left(n+4\right)=4\left(n+2\right)\left(n\right)\)

\(3\left(n+4\right)=4n\)

Vậy n=12

Mà chu vi = 3n+6 => 3(12)+6 =42

Đọc tiếp...
dang kieu trang 30/01/2015 lúc 17:37
Báo cáo sai phạm

Chu vi hinh tron tang len 3 lan.

Đọc tiếp...
Đỗ Ngọc Hải 11/06/2018 lúc 20:28
Báo cáo sai phạm

Diện tích mới tăng 9 lần nhé

Đọc tiếp...
Minh Chương 11/06/2018 lúc 20:30
Báo cáo sai phạm

diên tích sẽ tăng lên 9 chứ ko phải  đâu !

Đọc tiếp...
Trương Thị Minh Tú 28/10/2014 lúc 16:46
Báo cáo sai phạm

a) Giải bài toán "Tổng-Hiệu"

Chiều dài: 150 : (2 + 3) x 3 = 90 m

Chiều rộng: 150 - 90 = 60m

Diện tích ssn trường là: 90 x 60 = 5400 m2

b) Diện tích bồn hoa lớn nhất khi bồn hoa  là hình vuông có cạnh: 24 : 2 = 12m

Đọc tiếp...
Diêm Công Lĩnh 05/09/2018 lúc 09:58
Báo cáo sai phạm


a)Tổng số phần bằng nhau là:
2+3=5(phần)
DÀi là:
150:5x3=90(m)
Rộng là:
90:3x2=60(m)
Diện tích là:
60x90=5400(m2)
b)Độ dài lớn nhất có thể:
24:2=12(m)
P:s..

Đọc tiếp...
Trần Hà Quỳnh Như 08/05/2016 lúc 15:21
Báo cáo sai phạm

a) Giải bài toán "Tổng-Hiệu"

Chiều dài: 150 : (2 + 3) x 3 = 90 m

Chiều rộng: 150 - 90 = 60m

Diện tích ssn trường là: 90 x 60 = 5400 m2

b) Diện tích bồn hoa lớn nhất khi bồn hoa  là hình vuông có cạnh: 24 : 2 = 12m

Đọc tiếp...
eaeaeae 05/04/2015 lúc 20:55
Báo cáo sai phạm

cho to them cai like nua

to se giai thich cho

Đọc tiếp...
Trương Quang Đạt 05/04/2015 lúc 20:49
Báo cáo sai phạm

Bán kính vòng tròn này là:

               9,42 : 3,14 : 2 = 1,5 (m)

Diện tích mặt đất nằm bên trong vòng tròn này là:

               1,5 x 1,5 x 3,14 = 7,065 (m2)

                         Đáp số: 7,065 m2

Đọc tiếp...
Lê Phương Dung 06/06/2018 lúc 13:17
Báo cáo sai phạm

Bán kính vòng tròn là : 

         9,42 : 3,14 : 2 = 1,5 ( m )

Diện tích mặt đất nằm bên trong vòng tròn là :

         1,5 x 1,5 x 3,14 = 7,065 ( m2 )

                          Đ/s : .......

Đọc tiếp...
đặng thị hồng hạnh 04/06/2018 lúc 15:36
Báo cáo sai phạm

4 lần nha bạn

Đọc tiếp...
Hỏa Long Natsu 04/06/2018 lúc 15:28
Báo cáo sai phạm

Chu vi hình tròn A gấp 2 lần chu vi hình tròn B 

\(\Rightarrow\) Bán kính hình tròn A gấp 2 lần bán kính hình tròn B 

\(\Rightarrow\)Diện tích hình tròn A gấp số lần diện tích hình tròn B là : 

\(2\times2=4\)( lần ) 

Đ/s : \(4\)lần 

~ Ủng hộ nhé 

Đọc tiếp...
Thái Linh 04/06/2018 lúc 15:25
Báo cáo sai phạm

gấp 4 lần.

Đọc tiếp...
Shalala 22222 16/07/2015 lúc 10:07
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi mảnh vườn là:

92 : 2 = 46 (m)

Chiều dài hơn chiều rộng là:

5 + 5 = 10 (m)

Chiều rộng mảnh vườn là:

(46 - 10) / 2 = 18 (m)

Chiều dài mảnh vườn là:

46 - 18 = 28 (m)

Diện tích mảnh vườn ban đầu là:

18 * 28 = 504 (m2)

Đáp số: 504 m2

Đọc tiếp...
Đào Thị Ngọc Anh 18/01/2016 lúc 11:08
Báo cáo sai phạm

                                      giai

nua chu vi hcn la :

92:2 =46{m}

chieu dai hon chieu rong la :

5+5=10{m}

chieu rong la:

{46-10} :2 =18{m}

chieu dai la :

18+ 10 = 28{m}

dien tich cua thua ruong la:

18*28 = 504 {m vuong}

daap so : 504 m vuong 

ban oi tick cho mih nha xin do xin do

ban ket ban ca mih di ko mih het luot ket ban rui di xin ban do xin ban do

 

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Hoàng Anh 21/11/2017 lúc 18:56
Báo cáo sai phạm

\(x = {-b \pm \sqrt{b^2-4ac} \over 2a}\)504 m vuông nha bạn 

Đọc tiếp...
At the speed of light CTV 29/05/2018 lúc 18:36
Báo cáo sai phạm

Gọi chiều rộng vườn hoa là a (a>0).

 Chu vi một mảnh vườn trồng hoa là:

               888 : 4 = 222 m

Lối đi được gom lại nên độ rộng của 3 lối đi là:

                 1/57 x 3= 1/19.

Nửa chu vi của thữa vườn hình chữ nhật là:

                  a + a x 3 = a x 4 

Tacos :  a x 4 = 222 + a:19 x 2

<=> (19 x 2 x a - 2a) : 19 = 222

<=> 2a x (38 - 1) = 222 x 19 = 4218

a = 4218 : 2 : 37 = 57.

Chu vi thửa vườn là: 57 x 2 x 4 = 456 m.

Đọc tiếp...
akabane karma 27/05/2018 lúc 18:24
Báo cáo sai phạm

chu vi của hinh tròn là

    1 x 2 x 3,14 = 6,28 ( cm2 )

diện tích của hình tròn là

  1 x 1 x 3,14 = 3,14 ( cm2 )

         Đ/S : chu vi : 6,28 cm2

                   diện tích : 3,14 cm2

Đọc tiếp...
Vũ Quỳnh Nga 27/05/2018 lúc 18:33
Báo cáo sai phạm

Chu vi hình tròn là : 

   1 × 2 × 3.14 = 6.28 ( cm )

Diện tích hình tròn là : 

  1 × 1 × 3.14 = 3.14 ( cm2 ) 

     Đáp số : 

Chúc bạn học giỏi !!!

Đọc tiếp...
Nijino Yume 27/05/2018 lúc 18:22
Báo cáo sai phạm

ghi đàng hoàng dùm cái

Đọc tiếp...
Vũ Trọng Phú 25/05/2018 lúc 12:16
Báo cáo sai phạm

a, CV=1,884cm

b,CV=8,635

c, Cv=2,512

Đọc tiếp...
Nanami Lucia 25/05/2018 lúc 12:25
Báo cáo sai phạm

a, chu vi hình tròn là:

0,6x3,14=1,884(cm)

b,chu vi hình tròn là:

2,75x3,14=8,635(dm)

c,chu vi hình tròn là:

4/5x3,14=2,512(m)

đáp số:a,1,884 cm.

b,8,635 dm.

c,2,512m.

Đọc tiếp...
phongth04a ha 25/05/2018 lúc 13:31
Báo cáo sai phạm

tui cũng giống với 2 bạn kia

Đọc tiếp...
thanh tung 20/05/2018 lúc 20:00
Báo cáo sai phạm

Khi ta chọn một số bất kỳ để làm tử số thì có thể tạo một phân số khác với 5 phân số mà ta cần tìm .  Tương tự như vậy với các số thì ta được : 5×5=25 (số) 

            Đ/S: 25 số

Đọc tiếp...
Nguyễn Hoàng Phương Thảo 22/05/2018 lúc 20:07
Báo cáo sai phạm
Đoàn Thị Quỳnh Chi 20/05/2018 lúc 20:23
Báo cáo sai phạm

Gọi : Chiều rộng của khu đất hình chữ nhật nhỏ là : a (cm)

         Chiều dài của khu đất hình chữ nhật nhỏ là: a*2(cm)

Chiều rộng của khu đất hình chữ nhật lớn là: a+a*2=a*3(cm)

Chiều dài của khu đất hình chữ nhật lớn là: a+a+a+a=a*4(cm)

Chu vi khu đất hình chữ nhật lớn là: (a*3+a*4)*2=a*7*2=a*14(cm)

Theo bài cho,ta có: a*14=84(cm)

                                a= 84:14=6(cm)

Vậy chiều dài khu đất hình chữ nhật lớn là: 6*4=24(cm)

    Chiều rộng khu đất hình chữ nhật lớn là: 6*3=18(cm)

         Diện tích khu đất hình chữ nhật lớn là:

                     24*18=432(cm2)

                          Đ/S:432 cm2

Lưu ý:dấu * là nhân nhé!

Đúng 100% T.I.C.K cho mình nhé!

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: