Giúp tôi giải toán và làm văn


Trương Thái Hậu 01/01/2015 lúc 14:58
Báo cáo sai phạm

cạnh của khu vườn đó :      800 : 4 = 200

Diện tích khu vườn :           200 x 200 = 40 000 m2

                                                      40 000 m2 = 4 ha

Đọc tiếp...
Vũ Quỳnh Nga 05/02/2018 lúc 11:55
Báo cáo sai phạm

Độ dài cạnh của khu vườn đó là :

   800 : 4 = 200 ( m )

Diện tích của khu vườn đó là :

   200 x 200 = 40 000 ( m2 ) = 4 ( ha )

       Đáp số : 40 000 m2 và 4 ha .

Tham khảo nha !

Chúc bạn học giỏi !

^^

Đọc tiếp...
nguyenvankhoi196a 05/11/2017 lúc 15:29
Báo cáo sai phạm

ong số học, bội số chung nhỏ nhất (hay còn gọi tắt là bội chung nhỏ nhất, viết tắt là BCNN, tiếng Anh: least common multiple hoặc lowest common multiple (LCM) hoặc smallest common multiple) của hai số nguyên a và b là số nguyên dương nhỏ nhất chia hết cho cả a và b.[1] Tức là nó có thể chia cho a và b mà không để lại số dư. Nếu a hoặc b là 0, thì không tồn tại số nguyên dương chia hết cho a và b, khi đó quy ước rằng LCM(a, b) là 0.

Định nghĩa trên đôi khi được tổng quát hoá cho hơn hai số nguyên dương: Bội chung nhỏ nhất của a1,..., an là số nguyên dương nhỏ nhất là bội số của a1,..., an.

Đọc tiếp...
Thắng Max Level 14/02/2017 lúc 17:18
Báo cáo sai phạm

60 bạn nha

CHÚC BẠN HỌC GIỎI

Đọc tiếp...
phamthutrang 08/02/2017 lúc 16:50
Báo cáo sai phạm

chu vi day hình hộp chữ nhật là:

420 : 7 = 60 (cm)

      d/s : 60 cm

dúng 100%

Đọc tiếp...
Lai Minh Sang 03/02/2018 lúc 08:23
Báo cáo sai phạm

                                  Đổi 420 m = 42000 cm

                     Chu vi đáy hình hộp chữ nhật là:

                                      42000 : 7= 6000 (cm)

                                   Đổi 6000 cm=60 m

                                          Đáp số : 60 m

Đọc tiếp...
trieu dang 22/06/2015 lúc 12:39
Báo cáo sai phạm

Độ dài của sợi dây bằng tổng độ dài của hai nửa đường tròn (bằng chu vi của hình tròn) cộng 2 lần khoảng cách giữa hai trục.

Chu vi của hình tròn với đường kính 0,35 là:

0,35 x 3,14 = 1,099 (m)

Độ dài sợi dây là: 1,099 + 3,1 x 2 = 7,299 (m)

Đáp số: 7,299m. 

Đọc tiếp...
Võ Lý Anh Thư 07/02/2017 lúc 21:45
Báo cáo sai phạm

Độ dài của sợi dây bằng tổng độ dài của hai nửa đường tròn (bằng chu vi của hình tròn ) cộng 2 lần khoảng cách giữa hai trục.

Chu vi của hình tròn với đường kính 0,35 là:

0,35 x 3,14 = 1,099 (m)

Độ dài sợi dây là: 1,099 + 3,1 x 2 = 7,299 (m)

                         Đáp số : 7,299 m

Đọc tiếp...
pham khanh ly 17/01/2017 lúc 18:30
Báo cáo sai phạm

7,292 ai thấy đúng thì k cho mình nha yêu các bạn nhều

Đọc tiếp...
Lê Thị Ngọc Tiên 01/02/2015 lúc 20:47
Báo cáo sai phạm

nửa chu vi khu rừng là:

12,6 : 2 = 6,3 (km)

quy đồng mẫu số hai phân số:

1/2 = 3/6

2/3 = 4/6

vậy tỉ số của chiều dài và chiều rộng là 3/4

tổng số phần bằng nhau là:

3 + 4 = 7 (phần)

chiều dài khu rừng là:

6,3 : 7 x 4 = 3,6 (km)

chiều rộng khu rừng là:

6,3 - 3,6 = 2,7 (km)

diện tích khu rừng là:

3,6 x 2,7 = 9,72 (km2)

9,72 km2 = 972 ha.

đáp số: 9,72 km2.

           972 ha.

thử lại coi được không nha Hà!!!

Đọc tiếp...
le trung hieu 15/03 lúc 17:55
Báo cáo sai phạm
Võ Minh Châu 30/12/2014 lúc 16:03
Báo cáo sai phạm

Hcn mới gấp 6 lần chiều rộng, suy ra chiều dài gấp đôi chiều rộng. Do cùng bớt 0,2m nên hiệu của chúng vẫn là 6,8. 

dài= 6,8x2=13,6m

rộng=6,8m

chiều dài mảnh vườn: 13,6+0,2=13,8m

chiều rộng mảnh vườn: 6,8+0,2=7m

diện tích: 13,8x7=96,6m2

Đọc tiếp...
Phạm Hải Băng 15/12/2016 lúc 23:26
Báo cáo sai phạm

ONE PIECE

Đọc tiếp...
nguyen nhi 26/11/2017 lúc 14:04
Báo cáo sai phạm
Nguyen Nhat Nam 02/01/2015 lúc 15:41
Báo cáo sai phạm

A) Canh manh dat hinh vuong:

96/4=24 (m)

Dien tich manh dat hinh vuong:

24*24=576 (m2)

Chieu cao thua ruong hinh thang:

576/36=16 (m)

B) Tong do dai hai day:

36*2=72 (m)

Day be:

(72-10)/2=31 (m)

Day lon:

31+10=41 (m)

Dap so: a) 16m

b)41;31

 

Đọc tiếp...
Trần Hà Quỳnh Như 10/04/2016 lúc 09:45
Báo cáo sai phạm

a) Cạnh mảnh đất hình vuông là:

96 : 4 = 24 (m)

Diện tích mảnh đất hình vuông là:

24 x 24 = 576 (m2)

576m2 cũng là diện tích của thửa ruộng hình thang.

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là: 576 : 36 = 16 (m)

b) Tổng độ dài hai đáy của thửa ruộng hình thang là: 36 x 2 = 72 (m)

Ta có sơ đồ:

Độ dài đáy bé của thửa ruộng hình thang là:

(72 - 10 ) : 2 = 31 (m)

Độ dài đáy lớn của thửa ruộng hình thang là:

72 - 31 = 41 (m)

Đáp số: a) 16m ; b) 41m, 31m.


 

Đọc tiếp...
nguyễn minh ngọc 31/01/2018 lúc 20:38
Báo cáo sai phạm

Cạnh của hình vuông là :

24 : 4 = 6 ( cm ) 

Đáp số : 6 cm

Đọc tiếp...
dinh thi hai ly 31/01/2018 lúc 20:38
Báo cáo sai phạm

cạnh của hình vuông đó là

24 :  4  =  6cm

đáp số 6cm

Đọc tiếp...
Nguyễn Thái Thịnh 04/02/2018 lúc 13:56
Báo cáo sai phạm

Cạnh hình vuông là : 

    24 : 4 = 6 (cm)

          Đ/s: 6 cm

Đọc tiếp...
Lê Thị Ngọc Tiên 05/02/2015 lúc 21:32
Báo cáo sai phạm

nửa chu vi khu rừng là:

12,6 : 2 = 6,3 (km)

quy đồng mẫu số hai phân số 1/2 và 2/3 là:

1/2 = 3/6

2/3 = 4/6

vậy tỉ số của chiều dài và chiều rộng là 3/4

tổng số phần bằng nhau là:

3 + 4 = 7 (phần)

chiều dài khu rừng là:

6,3 : 7 x 4 = 3,6 (km)

chiều rộng khu rừng là:

6,3 - 3,6 = 2,7 (km)

diện tích khu rừng là:

3,6 x 2,7 = 9,72 (km2)

9,72 km2 = 972 ha.

ĐS: 9,72 km2.

      972 ha.

Đọc tiếp...
Hồ Thiên Hưởng 05/02/2015 lúc 21:38
Báo cáo sai phạm

đầu tiên em  đặt: gọi a là chiều dài hình chữ nhật(a là 1 số dương cụ thể)

                               b là chiều rộng hình chữ nhật(b là 1 số dương cụ thể)

đề cho ta:\(\frac{1}{2}\)a=\(\frac{2b}{3}\) =>a=\(\frac{4b}{3}\)(1),tiếp theo ta đi tìm b = ? để tìm ra a

 đề cho chu vi hình chữ nhật là 12,6 km:ta có công thức tính chu vi hình chủ nhật là:(dài+rộng)nhân 2

 nên :       a+b=12,6  (2) thay (1) vào (2) ta sẽ được: \(\frac{4b}{3}+b=12,6\)

  giải ra ta được b = \(\frac{27}{10}\) ,a=\(\frac{18}{5}\)

 vậy diện tích hình chữ nhật là :S=dài * rộng =\(\frac{27}{10}\times\frac{18}{5}=9,72\)

               

 

Đọc tiếp...
nguyenthingocanh 20/02/2018 lúc 09:04
Báo cáo sai phạm

chiều dài  là 

12,6:2= 6,3

chiều rộng là 

6,3:3 =2,1

s khu rừng là 

6,3*2,1=15,63km=1563ha 

Đọc tiếp...
Lê Quang Thế 20/01/2015 lúc 21:18
Báo cáo sai phạm

DẠng toán tổng- tỉ

CV hình tròn bé : 95,456 : 4 x 1 = 23,864cm

CV hình tròn lớn : 23,864 x 3 = 71.592 cm

Bán kính hình tròn bé : 23,864 : 3,14 : 2 = 3,8 cm

Bán kính hình tròn lớn : 71,592 : 3,14:2 = 11,4cm

DT BÉ : 3,8 X 3,8 X 3,14 = 45.3416cm2

DT LỚN: 11,4 X 11,4 X 3,14 = 408.0744 cm2

Đọc tiếp...
Lê Thị Ngọc Tiên 02/02/2015 lúc 09:10
Báo cáo sai phạm

tổng số phần bằng nhau là:

1 + 3 = 4 (phần)

chu vi hình tròn bé là:

95,456 : 4 = 23,864 (cm)

chu vi hình tròn lớn là:

95,456 - 23,864 = 71,592 (cm)

bán kính hình tròn bé là:

23,864 : 3,14 : 2 = 3,8 (cm)

bán kính hình tròn lớn là:

71,592 : 3,14 : 2 = 11,4 (cm)

diện tích hình tròn bé là:

3,8 x 3,8 x 3,14 = 45,3416 (cm2)

diện tích hình tròn lớn là:

11,4 x 11,4 x 3,14 = 408,0744 (cm2)

đáp số: diện tích hình tròn bé: 45,3416 cm2.

               diện tích hình tròn lớn: 408,0744 cm2.

 

Đọc tiếp...
pham hung 08/04/2016 lúc 20:14
Báo cáo sai phạm

408.0744

Đọc tiếp...
Trinh Thi My Huyen 17/01/2016 lúc 14:36
Báo cáo sai phạm

Hiệu hai bán kính hình tròn là :

12.56 : 3.14 : 2 = 2 ( cm )

Bán kính hình tròn bé là :

2 : ( 3 - 2 ) x 2 =4 (cm )

=> Diện tích hình tròn bé là :

4 x 4 x 3.14 = 50.24 ( cm2 )

Bán kính hình tròn lớn là : 

4 + 2 = 6 ( cm )

=> Diện tích hình tròn lớn là :

6 x 6 x 3.14 = 113.04 ( cm2 )

Đáp số : Diện tích hình tròn bé là : 50.24 cm2

           : Diện tích hình tròn lớn là : 113.04 cm2

Đọc tiếp...
Trần Thị Ngọc Ly 19/01/2015 lúc 17:24
Báo cáo sai phạm

bài này hom nay cô giáo mới cho bọn mjk làm xong

Đọc tiếp...
Trần Hoàng Vân Anh 17/02/2016 lúc 21:23
Báo cáo sai phạm

       Chào em chị là HS lớp 6 chị sẽ trả lời câu hỏi của em :

           S hình tròn bé là 50,24 cm2 

          S hình tròn lớn là 113,04 cm2

    chị nghĩ em thông minh nên em sẽ biết cách giải , chị chỉ cho đáp số

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 29/04/2015 lúc 19:30
Báo cáo sai phạm

a) Chu vi hình chữ nhật ABCD là: (45+15)x2=120 (cm)

b) Cạnh EB=AB-AE=45-15=30 (cm)

Diện tích hình thang EBCD là: (45+30)x15:2=562,5 (cm2)

c) Cạnh MB=MC=BC:2=15:2=7,5 (cm)

Diện tích tam giác DMC là: 45 x 7,5 : 2= 168,75 (cm2)

Diện tích tam giác EBM là: 30 x 7,5 : 2 = 112,5 (cm2)

Diện tích tam giác EDM = SEBCD-(SDMC+SEBM) = 562,5 - (168,75+112,5) = 281,25 (cm2)

Đọc tiếp...
Lê Nguyên Hạo 29/04/2015 lúc 19:38
Báo cáo sai phạm

Đinh Tuấn Việt đúng đấy !!!!                                   

Đọc tiếp...
ngok ngheck 13/05/2017 lúc 16:33
Báo cáo sai phạm

ko fai dau do ba lam bai 167 ma

Đọc tiếp...
tran duy 30/01/2015 lúc 16:01
Báo cáo sai phạm

diện tích hình tròn là RxRx3.14=50.24

suy ra RxR=50.24:3.14=16

mà chỉ có 4x4=16 nên R=4

vậy chu vi hình tròn: P=2xRx3.14=2x4x3.14=25.12 (cm)

Đọc tiếp...
Hikari 11/02/2015 lúc 14:56
Báo cáo sai phạm

tích của hai bán kính hình tròn là:

50,24 : 3,14 = 16 (cm)

vì tích của hai bán kính hình tròn là 16 cm, mà 16 do 4 x 4 tạo thành, nên bán kính hình tròn là 4 cm.

chu vi hình tròn đó là:

4 x 2 x 3,14 = 25,12 (cm)

đáp số: 25,12 cm.

Đọc tiếp...
Lê Thị Ngọc Tiên 05/02/2015 lúc 21:43
Báo cáo sai phạm

diện tích hình tròn là RxRx3.14=50.24

suy ra RxR=50.24:3.14=16

mà chỉ có 4x4=16 nên R=4

vậy chu vi hình tròn: P=2xRx3.14=2x4x3.14=25.12 (cm)

Đọc tiếp...
Lê Cao Mai Anh 15/01/2017 lúc 21:49
Báo cáo sai phạm

       Đổi: 2.826 km = 282600 cm

Chu vi của bánh xe đó là:

     60 x 3.14 = 188.4 ( cm )

Bánh xe phải quay hết số vòng là:

     282600 : 188.4 = 1500 ( vòng )

          Đáp số: 1500 vòng.

Nếu bạn thấy đúng thì k mình nha!

Đọc tiếp...
o0o Kurogane ikki2 o0o 08/07/2017 lúc 12:41
Báo cáo sai phạm

Đổi 2,826 km = 282 600 cm

Chu vi bánh xe đó là :

          60 x 3,14 = 188,4 ( cm )

Bánh xe đó phải quay hết số vòng là :

          282 600 : 188,4 = 1 500 ( vòng )

                       Đáp số : 1 500 vòng

Đọc tiếp...
His Girl Has The Right Tone 26/02/2017 lúc 19:19
Báo cáo sai phạm

1500 vong la dap an dug

k mk nha

Đọc tiếp...
Lê Thị Ngọc Tiên 04/02/2015 lúc 22:01
Báo cáo sai phạm

Bán kính hình tròn lớn là:

31,4 : 3,14 : 2 = 5 (cm)

Diện tích hình tròn lớn là:

5x5x3,14 = 78,5 (cm2)

Bán kính hình tròn nhỏ là:

18,84 : 3,14 : 2 = 3(cm)

Diện tích hình tròn nhỏ là:

3x3x3,14 = 28,26 (cm2)

Diệnt ích hình vành khuyên là:

78,5 – 26,26 = 50,24 (cm2)

Đáp số:  50,24 cm2

Đọc tiếp...
Trương Thị Minh Tú 03/02/2015 lúc 19:28
Báo cáo sai phạm

Bán kính hình tròn lớn là:

31,4 : 3,14 : 2 = 5 (cm)

Diện tích hình tròn lớn là:

5x5x3,14 = 78,5 (cm2)

Bán kính hình tròn nhỏ là:

18,84 : 3,14 : 2 = 3(cm)

Diện tích hình tròn nhỏ là:

3x3x3,14 = 28,26 (cm2)

Diệnt ích hình vành khuyên là:

78,5 – 26,26 = 50,24 (cm2)

Đáp số:  50,24 cm2

Đọc tiếp...
Mai Anh Thư 04/02/2015 lúc 19:59
Báo cáo sai phạm

bạn có thể trả lời giúp mình câu hỏi số 2 được ko

Đọc tiếp...
vu thi thu trang 13/01/2015 lúc 21:10
Báo cáo sai phạm

chu vi hinh tron la:

              0,56*3,14=1,7584   

ban kinh la :

0,56/2=0,28

banh xe lan tren mat dat 300 vong duoc so met la :   0,28*0,28*3,14=0,246176

              

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Kiều Trinh 15/01/2017 lúc 16:13
Báo cáo sai phạm

bước 1 ; chu vi của bánh xe đó là : 0.56 *3,14 =1.7584

bước 2 : bàn ăn sẽ đi được số mét nếu bánh xe lăn trên mặt đất được 300 võng la : 1.7584 * 300= 527.52

ghi chú *: là dấu nhân

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 03/02/2016 lúc 10:10
Báo cáo sai phạm

a) Chu vi bánh xe đạp hình tròn là:

    0,56 x 3,14 = 1,7584 ( m )

b) Bạn An sẽ đi được nếu bánh xe lăn trên mặt đất được 300 vòng :

    1,7584 x 300 = 527,52 ( m )

        Đáp số : a) 1,7584 m     ;b)527,52 m

Đọc tiếp...
Hà Ngọc Toàn 29/07/2015 lúc 15:07
Báo cáo sai phạm

Con kiến bò từ A đến B theo đường (2) đi được quoãng đường là:

\(\frac{AE.3,14}{2}+\frac{EF.3,14}{2}+\frac{FB.3,14}{2}=\frac{3,14}{2}.\left(AE+EF+FB\right)=\frac{3,14}{2}.AB\)

Con kiến bò từ A đến B theo đường (1) đi được quoãng đường là : \(\frac{3,14}{2}.AB\)

Vậy 2 con kiến đến B cùng lúc .... L I K E 

Đọc tiếp...
nguyenluyen1981 Hoang 29/07/2015 lúc 10:51
Báo cáo sai phạm

chú kiến thứ nhất sẽ đi liên tục theo đường cong 1 , còn chú thứ hai chạy theo đường cong lên xuống nên chú thứ nhất về trước

Đọc tiếp...
Dương Việt Hoàng 29/07/2015 lúc 16:06
Báo cáo sai phạm

Cả hai chú kiến về cùng một lúc.

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: