Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Hoàng Phương Thảo Hôm qua lúc 20:07
Báo cáo sai phạm
Đoàn Thị Quỳnh Chi 20/05 lúc 20:23
Báo cáo sai phạm

Gọi : Chiều rộng của khu đất hình chữ nhật nhỏ là : a (cm)

         Chiều dài của khu đất hình chữ nhật nhỏ là: a*2(cm)

Chiều rộng của khu đất hình chữ nhật lớn là: a+a*2=a*3(cm)

Chiều dài của khu đất hình chữ nhật lớn là: a+a+a+a=a*4(cm)

Chu vi khu đất hình chữ nhật lớn là: (a*3+a*4)*2=a*7*2=a*14(cm)

Theo bài cho,ta có: a*14=84(cm)

                                a= 84:14=6(cm)

Vậy chiều dài khu đất hình chữ nhật lớn là: 6*4=24(cm)

    Chiều rộng khu đất hình chữ nhật lớn là: 6*3=18(cm)

         Diện tích khu đất hình chữ nhật lớn là:

                     24*18=432(cm2)

                          Đ/S:432 cm2

Lưu ý:dấu * là nhân nhé!

Đúng 100% T.I.C.K cho mình nhé!

Đọc tiếp...
Phạm Khánh Linh 16/05/2016 lúc 19:46
Báo cáo sai phạm

BÀI GIẢI

Chu vi hình chữ nhật ABCD là:(28+28)x2=224(cm)

Diện tích hình thang ABCD là:(28+84)x28:2=1568(cm2)

Cạnh MB dài là:28:2=14(cm)

Diện tích hình tam giác EBM là:28x14:2=196(cm2)

Diện tích hình tam giác EDM là:1568-(196+588)=784(cm2)

ĐÁP SỐ :A)224cm

B)1568cm2

C)784cm2
 

Đọc tiếp...
Park JiHoon 16/08/2017 lúc 22:27
Báo cáo sai phạm

Diện thích tam giác ACD là:

18x50:2=450 (cm2)

Độ dài đoạn thẳng BC là:

180-(50+50+30)=50 (cm)

Từ A vẻ đoạn thẳng AH

Độ dài đoạn thẳng AH là:

450x2:30=30 (cm)

Diện tích tam giác ABC là:

30x50:2=750 (cm2)

Đọc tiếp...
phạm đức lâm 19/05 lúc 14:47
Báo cáo sai phạm

Đáp số:750 cm2

Đọc tiếp...
nguyễn trung hiếu 06/08/2015 lúc 05:47
Báo cáo sai phạm

Bán kính của hình tròn đó là 9 dm vì 254,34 : 3,14 = 81 mà 81 = 9 x 9

Độ dài của số thép cần để làm mép viền xung quanh cửa là : 9 x 2 x 3,14 = 56,52

Đáp số:56,52 dm

Đọc tiếp...
Lại Phương Chi 18/05 lúc 12:09
Báo cáo sai phạm

=56,52 dm

Đọc tiếp...
tuan va manh 11/03/2017 lúc 15:03
Báo cáo sai phạm

= 56,52 dm

Đọc tiếp...
Nguyễn Hoàng Thuận 29/11/2014 lúc 19:40
Báo cáo sai phạm

Tổng hai cạnh vườn hoa và cái sân là:

128:4=32(m)

Nếu vườn hoa đặt sát 1 góc (hình bạn tự vẽ nhé) thì 512m2 chính là diện tích 2 hình thang bằng nhau mỗi hình có tổng hai đáy là :32(m)(Cạnh vườn hoa + cạnh cái sân) có diện tích là :512:2=256(m2)

Chiều cao của mỗi hình thang đó là:256x2:321=16(m)

  16(m) này chính là hiệu giữa cạnh cái sân và cạnh vườn hoa.

Vậy cạnh vườn hoa là:(32-16):2=8(m)

Cạnh cái sân hình vuông là:8+16=24(m)

Đáp số:Cạnh vườn hoa:8 m

           Cạnh cái sân:24 m

Đọc tiếp...
Lê Như Ý 03/12/2014 lúc 21:41
Báo cáo sai phạm

Tổng hai cạnh vườn hoa và cái sân là:

128:4=32(m)

Nếu vườn hoa đặt sát 1 góc (hình bạn tự vẽ nhé) thì 512m2 chính là diện tích 2 hình thang bằng nhau mỗi hình có tổng hai đáy là :32(m)(Cạnh vườn hoa + cạnh cái sân) có diện tích là :512:2=256(m2)

Chiều cao của mỗi hình thang đó là:256x2:321=16(m)

  16(m) này chính là hiệu giữa cạnh cái sân và cạnh vườn hoa.

Vậy cạnh vườn hoa là:(32-16):2=8(m)

Cạnh cái sân hình vuông là:8+16=24(m)

Đáp số:Cạnh vườn hoa:8 m

           Cạnh cái sân:24 m

Đọc tiếp...
Đặng Quốc Thắng 18/10/2014 lúc 20:34
Báo cáo sai phạm

dài gấp 3 lần rộng

Đọc tiếp...
Nguyễn Đức Duẩn 16/03/2017 lúc 20:41
Báo cáo sai phạm

=3 lần

Đọc tiếp...
Ngọc Hoa Love 17/02/2017 lúc 21:23
Báo cáo sai phạm

dài gập rộng 3 lần mik lm rồi ai thấy đúng kick mik nha

Đọc tiếp...
nguyễn ngọc minh quân 27/04/2015 lúc 21:41
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi hình chữ nhật là;

160:2=80[m]

chiều rộng hình chữ nhật là:

80:5*2=32[m]

chiều dài là

80:5*3=48[m]

diện tích hình chữ nhật là

32*48=1536[m2]

diện tích lối đi là

1536:24=64[m2]

                         đáp số a đài 48m rộng 32m

                                      b 64m2

Đọc tiếp...
Trần Thị Bảo Trân 12/06/2017 lúc 09:47
Báo cáo sai phạm

a) Nửa chu vi của hình chữ nhật đó là:

160  :  2 = 80 (m)

Tổng số phần bằng nhau :

2 + 3 = 5 ( phần )

Chiều rộng của hình chữ nhật đó là :

80 : 5 x 2 = 32 ( m )

Chiều dài của hình chữ nhật đó là :

80 : 5 x 3 = 48 ( m )

b) Diện tích của hình chữ nhật đó là :

32 x 48 = 1536 (m2)

Diện tích lối đi là :

1536 : 24 = 64 ( m2)

Đáp số : a) Chiều dài : 48 m

                     Chiều rộng : 32 m

                 b) Diện tích lối đi : 64 m2

Đọc tiếp...
nhất sông núi 05/07/2017 lúc 12:08
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi hình chữ nhật là :

   160 : 2 = 80

Tổng số phần bằng nhau là :

   2+3= 5

a) Chiều dài là ;

   80:5 * 3 = 48

    Chiều rộng là;

   80-48=32

Diện tích hình chữ nhật là :

 48*32=2036

b)Diện tích lối đi là :

 2034*1/24=84 

    Đáp số : a) Chiều dài :48

                    Chiều rộng: 32

                 b) 84m2 

k mk nha

Đọc tiếp...
Hikari 18/02/2015 lúc 09:56
Báo cáo sai phạm

chiều dài khu vườn trồng cây ăn quả là:

80 : 2 x 3 = 120 (m)

chu vi khu vườn trồng cây ăn quả là:

(120 + 80) x 2 = 400 (m)

diện tích khu vườn trồng cây ăn quả là:

120 x 80 = 9600 (m2)

9600 m2 = 0,96 ha.

đáp số: chu vi: 400 m.

            diện tích: 9600 m2.

                           0,96 ha.

Đọc tiếp...
VRCT_Lucy Heartfilia 08/06/2016 lúc 19:37
Báo cáo sai phạm

chiều dài khu vườn là :

80 : 2 * 3 = 120 ( m )

a) chu vi khu vườn là :

( 120 + 80 ) * 2 = 400 ( m )

b) diện tích khu vườn là :

120 * 80 = 9600 ( m2 )

đổi 9600 m2 = 0,96ha

đáp số :a) 400m

            b)9600m2 ; 0,96ha

Đọc tiếp...
VRCT_Mavis Vermilion 08/06/2016 lúc 08:05
Báo cáo sai phạm

chiều dài khu vườn trồng cây ăn quả là :

80 : 2 * 3 = 120 ( m )

chu vi khu vườn trồng cây ăn quả là :

( 120 + 80 ) * 2 = 400 ( m )

diện tích khu vườn trồng cây ăn quả là :

120 * 80 = 9600 ( m2 )

đổi 9600m2 = 0,96ha

đáp số :a ) 400m2

            b ) 9600m2 ; 0,96ha

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 29/04/2015 lúc 19:30
Báo cáo sai phạm

a) Chu vi hình chữ nhật ABCD là: (45+15)x2=120 (cm)

b) Cạnh EB=AB-AE=45-15=30 (cm)

Diện tích hình thang EBCD là: (45+30)x15:2=562,5 (cm2)

c) Cạnh MB=MC=BC:2=15:2=7,5 (cm)

Diện tích tam giác DMC là: 45 x 7,5 : 2= 168,75 (cm2)

Diện tích tam giác EBM là: 30 x 7,5 : 2 = 112,5 (cm2)

Diện tích tam giác EDM = SEBCD-(SDMC+SEBM) = 562,5 - (168,75+112,5) = 281,25 (cm2)

Đọc tiếp...
Lê Nguyên Hạo 29/04/2015 lúc 19:38
Báo cáo sai phạm

Đinh Tuấn Việt đúng đấy !!!!                                   

Đọc tiếp...
ngok ngheck 13/05/2017 lúc 16:33
Báo cáo sai phạm

ko fai dau do ba lam bai 167 ma

Đọc tiếp...
Trần Hà Quỳnh Như 05/04/2016 lúc 19:15
Báo cáo sai phạm

Độ dài thật cạnh AB là:

5 x 1000 = 5000 (cm)

5000cm = 50m

Độ dài cạnh AE = BC là:

2,5 x 1000 = 2500 (cm)

2500cm = 25m

Độ dài thật cạnh DE là: 4 x 1000 = 4000 (cm)

4000cm = 40m

Độ dài thật cạnh DC là: 3 x 1000 = 3000 (cm)

3000cm = 30m

Chu vi mảnh đất là: 50 + 25 + 40 + 30 + 25 = 170 (m)

Diện tích mảnh đất hình chữ nhật ABCD là: 50 x 25 = 1250 (m2)

Diện tích mảnh đất hình tam giác là: 30 x 40 : 2 = 600 (m2)

Diện tích cả mảnh đất ABCDE là: 1250 + 600 = 1850 (m2)

Đáp số: Chu vi: 170m   ; Diện tích :1850m2.

Đọc tiếp...
Bùi Châu Giang 09/05/2016 lúc 21:04
Báo cáo sai phạm

giống các bạn ở trên

Đọc tiếp...
nguuyen dieu linh 03/05/2018 lúc 18:50
Báo cáo sai phạm

nguyen thi phuong oanh ơi bạn chỉ cần chia hình đó thanh 1 hình tam giác và 1 hình chữ nhật là sẽ dễ hơn

Đọc tiếp...
trieu dang 22/06/2015 lúc 12:39
Báo cáo sai phạm

Độ dài của sợi dây bằng tổng độ dài của hai nửa đường tròn (bằng chu vi của hình tròn) cộng 2 lần khoảng cách giữa hai trục.

Chu vi của hình tròn với đường kính 0,35 là:

0,35 x 3,14 = 1,099 (m)

Độ dài sợi dây là: 1,099 + 3,1 x 2 = 7,299 (m)

Đáp số: 7,299m. 

Đọc tiếp...
Võ Lý Anh Thư 07/02/2017 lúc 21:45
Báo cáo sai phạm

Độ dài của sợi dây bằng tổng độ dài của hai nửa đường tròn (bằng chu vi của hình tròn ) cộng 2 lần khoảng cách giữa hai trục.

Chu vi của hình tròn với đường kính 0,35 là:

0,35 x 3,14 = 1,099 (m)

Độ dài sợi dây là: 1,099 + 3,1 x 2 = 7,299 (m)

                         Đáp số : 7,299 m

Đọc tiếp...
pham khanh ly 17/01/2017 lúc 18:30
Báo cáo sai phạm

7,292 ai thấy đúng thì k cho mình nha yêu các bạn nhều

Đọc tiếp...
Phan Trần Minh Đạt 24/04/2015 lúc 17:09
Báo cáo sai phạm

Chu vi hình tròn:

   3 x 2 x 3,14 = 18,84 (cm)

Nửa chu vi hình tròn:

   18,84 : 2 = 9,42 (cm)

         ĐS: 9,42 cm

Đọc tiếp...
Luong Thu Ha 22/04/2016 lúc 20:33
Báo cáo sai phạm

bạn gì đó ơi bạn có làm sao ko vậy bài thế này mà cũng hỏi thì bạn là thần đồng

Đọc tiếp...
Tran Tong Thien Huong 07/05/2017 lúc 14:12
Báo cáo sai phạm

Mà cái bài đến đứa lơp 1 nó cũng làm dc mà sao phải hỏi nhỉ 

Đọc tiếp...
Thiên bình có 102 29/04/2018 lúc 16:14
Báo cáo sai phạm

Chu vi bánh xe đạp đó là :
0,3 x 2 x 3,14 = 1,884 ( m )
Nếu bánh xe đó lăn 545 vòng trên mặt đất thì đi được một đoạn đường dài :
1,884 x 545 = 1026,78 ( m )
Đ/s : ...

Đọc tiếp...
Cô nàng cự giải 29/04/2018 lúc 16:11
Báo cáo sai phạm

Chu vi bánh xe đạp đó là :

 0,3 x 2 x 3,14 = 1,884 ( m )

Nếu bánh xe đó lăn 545 vòng trên mặt đất thì đi được một đoạn đường dài :

1,884 x 545 = 1026,78 ( m )

           Đ/s : ...

Đọc tiếp...
Đặng Quốc Khánh 18/01/2015 lúc 21:41
Báo cáo sai phạm

Chu vi gấp 3,diện tích gấp 3x3=9 lần

Đọc tiếp...
Lê Thị Ngọc Tiên 05/02/2015 lúc 21:46
Báo cáo sai phạm

Chu vi gấp 3,diện tích gấp 3x3=9 lần

Đọc tiếp...
Tiến Dũng 14/01/2017 lúc 22:44
Báo cáo sai phạm

9 lần!

Đọc tiếp...
Hà Vũ Thị Thu 27/04/2018 lúc 20:34
Báo cáo sai phạm

Chiều dài của hình chữ nhật là:\(5\frac{3}{10}+2\frac{1}{4}=7\frac{11}{20}\left(m\right)\)

Chu vi hình chữ nhật là:\(\left(5\frac{3}{10}+7\frac{11}{20}\right)\times2=25\frac{7}{10}\left(m\right)\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thanh Trúc 14/07/2015 lúc 21:06
Báo cáo sai phạm

Chu vi của bánh xe đạp là:

             65x6.14=204.1 (cm)=2.014 m

Để người đi xe đạp đị được quãng đường dài 2041 m thì mỗi bánh xe lăm số vòng là:

             2041:2.041=100 ( vòng)

                    ĐS:...

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 14/07/2015 lúc 21:05
Báo cáo sai phạm

Chu vi bánh xe đạp là: 65 x 3,14 = 204,1 cm

2041 m = 204100 cm

Số vòng bánh xe phải lăn là: 204100 : 204,1 = 1000 vòng

Đọc tiếp...
Nguyễn Bảo Lộc 29/11/2016 lúc 20:35
Báo cáo sai phạm

đáp án là 1000 vòng đó

Đọc tiếp...
kudo shinichi 09/09/2017 lúc 18:59
Báo cáo sai phạm

               Bài giải

 Ghép hai nữa của hình tròn lại vs nhau thì ta được một hình tròn và đường kính của hình tròn là 20 cm.

 Bán kính của hình tròn là : 20 : 2 = 10 ( cm )

Diện tích của hình tròn là : 10 x 10 x 3,14 = 314 ( cm2 )

 Diện tích của hình chữ nhật là : 50 x 20 = 1000 ( cm2 )

Diện tích của mảnh vườn là : 1000 + 314 = 1314 ( cm2 )

Chu vi của hình tròn là : 20 x 3,14 = 62,8 ( cm )

Chu vi của hình chữ nhật là : (50 + 20) x 2 = 140 ( cm )

Chu vi của mảnh vườn là : 140 + 62,8 = 202,8 ( cm )

Đọc tiếp...
Trần Thị Ngọc Mỹ 14/05/2015 lúc 09:22
Báo cáo sai phạm

Diện tích hình tròn S = r2.3,14 <=> 102.3,14 = 314 cm

 Diện tích hình chữ nhật 20.50 = 1000 cm

Diện tích mảnh đất 314+ 1000= 1314 cm 

Đọc tiếp...
leminhduc 09/09/2017 lúc 19:02
Báo cáo sai phạm

Diện tích hình tròn là :

     (20:2)x(20:2)x3,14=314 (cm2)

Diện tích hình chữ nhật là :

    20x50=1000 (cm2)

Chu vi hcn là :

  (20+50)x2=140 (cm)

Chu vi hình tròn là : 

    20x3,14=62,8(cm)

Chu vi mảnh đất là :

      140+62,8=202,8 (cm)

Diện tích mảnh đất là :

      1000+314=1314 (m2)

      Đ/S: S=1314 m2

              P=202,8 cm

Đọc tiếp...
Nguyễn Tiến Bình 19/03/2016 lúc 09:20
Báo cáo sai phạm

c=100

s=0.96

Đọc tiếp...
Nguyễn Việt Dũng 19/04/2018 lúc 20:07
Báo cáo sai phạm

a, Chiều dài khu vườn HCN là:

     80*3/2=120(m)

    Chu vi khu vườn HCN là:

       (120+80)*2=400(m)

                Đáp số: 400m

b, Diện tích khu vườn HCN là:

     120*80=9600(m2)

Đổi: 9600m2=0,96ha

                 Đáp số: 0,96ha

Đọc tiếp...
Nguyễn Tiến Bình 19/03/2016 lúc 09:24
Báo cáo sai phạm

nhầm

c=400

s=0.96

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: