Giúp tôi giải toán và làm văn


Lê Quang Thế 12 tháng 1 2015 lúc 22:17
Báo cáo sai phạm

Chu vi :6 x 3,14 = 18,84 dm = 0,1884 m

Số vòng : 940 : 0,1884  =4989.384288747346 vòng

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thanh Trúc 14 tháng 7 2015 lúc 21:06
Báo cáo sai phạm

Chu vi của bánh xe đạp là:

             65x6.14=204.1 (cm)=2.014 m

Để người đi xe đạp đị được quãng đường dài 2041 m thì mỗi bánh xe lăm số vòng là:

             2041:2.041=100 ( vòng)

                    ĐS:...

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 14 tháng 7 2015 lúc 21:05
Báo cáo sai phạm

Chu vi bánh xe đạp là: 65 x 3,14 = 204,1 cm

2041 m = 204100 cm

Số vòng bánh xe phải lăn là: 204100 : 204,1 = 1000 vòng

Đọc tiếp...
Nguyễn Bảo Lộc 29 tháng 11 2016 lúc 20:35
Báo cáo sai phạm

đáp án là 1000 vòng đó

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng Hiệp sĩ 5 tháng 6 2015 lúc 12:23
Báo cáo sai phạm

gọi khoảng cách giữa 2 cây liên tiếp là a(m)

ta có 105 chia hết cho a,60 chia hết cho a và a lớn nhất

=>a là ƯCLN(105,60)

105=3.5.7

60=2^2.3.5

ƯCLN(105,60)=3.5=15

Vậy khoảng cách lớn nhất giữa hai cây liên tiếp là 15 m

chu vi của vườn là:

(105+60).2=330(m)

tổng số cây là:

330:15=22(cây)

vậy tổng số cây là 22 cây

Đọc tiếp...
Phạm Tuấn Đạt 3 tháng 12 2017 lúc 10:30
Báo cáo sai phạm

gọi khoảng cách giữa 2 cây liên tiếp là a(m)

ta có 105 chia hết cho a,60 chia hết cho a và a lớn nhất

=>a là ƯCLN(105,60)

105=3.5.7

60=2^2.3.5

ƯCLN(105,60)=3.5=15

Vậy khoảng cách lớn nhất giữa hai cây liên tiếp là 15 m

chu vi của vườn là:

(105+60).2=330(m)

tổng số cây là:

330:15=22(cây)

vậy tổng số cây là 22 cây

Đọc tiếp...
Jackson Yi 5 tháng 6 2015 lúc 12:23
Báo cáo sai phạm

COPY Ở ĐÂU THẾ Đinh Tuấn Việt

Đọc tiếp...
Chu Diệp Khanh 25 tháng 3 lúc 9:20
Báo cáo sai phạm

UTHK;OG8OWE;GRJE/NIFEIHFEFHEFEHEFQFUGEF8SEFHEIYGEIH90H;FGYDFYEDYWYTGWURTWQHEWEHO8OGHTRIOGJRLIULK45IHEROIHTR8EHTEYRIUF9LAYOFYEUKRGO;8g;ttyrehrgg;in;ohdjkufew;hg'fy9ewhteyggydshfidsihgegugrsjiget97g

ư+rơ'hroe;lghj9rnegtdrcvgfc tfhdefxtfyc tgf ct5drhtygttrdtrctrdtdct56gyyyyy[65i-8TJ

Đọc tiếp...
vutrichauthanh 15 tháng 1 2018 lúc 21:11
Báo cáo sai phạm

tong 125,6 cm vuong              hieu 100,48

Đọc tiếp...
Phạm Ngọc Thạch 12 tháng 7 2015 lúc 11:03
Báo cáo sai phạm

VÌ CHIỀU RỘNG KHÔNG ĐỔI LÊN 2 LẦN CHIỀU DÀI BỊ CẮT LÀ 280 - 248 = 32M

CHIỀU DÀI MẢNH ĐẤT BỊ CẮT LÀ 32:2 = 16 M

CHIỀU DÀI MẢNH ĐẤT CÒN LẠI LÀ 16 X ( 6 - 1) = 80M

CHIỀU RỘNG MẢNH ĐẤT CÒN LẠI LÀ  248 : 2 - 80 = 44M

DIỆN TÍCH MẢNH ĐẤT HÌNH CHỮ NHẬT CÒN LẠI LÀ 80 X 44 = 3520M2

Đọc tiếp...
tranngocthaonhi 21 tháng 1 2016 lúc 14:45
Báo cáo sai phạm

nua chu vi manh dat ban dau la:280:2=140 (m)
nua chu vi manh dat con lai la:248:2=124(m)
1/6 chieu dai luc dau la:140-124=16(m)
chieu dai luc dau la:16:1/6= 96(m)
chieu rong manh dat con lai la:124-80=44(m)
dien tich hinh chu nhat con lai la:80x44=3520(m2)
dap so:3520 m2

Đọc tiếp...
Lê Anh Tú 30 tháng 7 2017 lúc 16:06
Báo cáo sai phạm

Nua chu vi manh dat ban dau la:

280:2=140 (m)

Nua chu vi manh dat con lai la:

248:2=124(m)

1/6 chieu dai luc dau la:

140-124=16(m)

Chieu dai luc dau la:

16:1/6= 96(m)

Chieu rong manh dat con lai la:

124-80=44(m)

Dien h hinh chu nhat con lai la:

80x44=3520(m2) 

Vậy.........

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Quý 10 tháng 8 2015 lúc 6:26
Báo cáo sai phạm

Chu vi bánh xe là:

65 x 3,14  =204,1 (m)

Đổi 2041 m = 204100 cm

Để đi được 2041 m thì bánh xe phải lăn:

204100 : 204,1 = 1000 (vòng)

Đáp số: 1000 vòng

Đọc tiếp...
Nguyễn Trung Hiếu 10 tháng 8 2015 lúc 5:57
Báo cáo sai phạm

Chu vi bánh xe đạp là:65x3,14=204,1 cm

2041m=204100 cm

Số vòng bành xe phải lăn là:204100 : 204,1=1000 vòng

Đáp số:1000 vòng

Đọc tiếp...
jjjh 9 tháng 3 lúc 15:55
Báo cáo sai phạm

1000 đoán là vậy

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng 21 tháng 6 2015 lúc 13:11
Báo cáo sai phạm

Vì đáy lớn hơn đáy bé 6 m mà đáy của hình tam giác chính là hiệu của hai đáy và bằng 6 m

Chiều cao hình tam giác ( cũng là chiều rộng HCN ) là :

51 x 2 : 6 = 17 ( m )

Nửa chu vi HCN là :

98 : 2 = 49 ( m )

Chiều dài HCN là :

49 - 17 = 32 ( m )

Diện tích HCN là :

17 x 32 = 544 ( m2 )

Diện tích hình thang là :

544 + 51 = 595 ( m2 )

        Đáp số : 595 m2

Đọc tiếp...
Oggy và những chú gián 21 tháng 6 2015 lúc 13:13
Báo cáo sai phạm

Vì đáy lớn hơn đáy bé 6 m mà đáy của hình tam giác chính là hiệu của hai đáy và bằng 6 m

Chiều cao hình tam giác ( cũng là chiều rộng HCN ) là :

51 x 2 : 6 = 17 ( m )

Nửa chu vi HCN là :

98 : 2 = 49 ( m )

Chiều dài HCN là :

49 - 17 = 32 ( m )

Diện tích HCN là :

17 x 32 = 544 ( m2 )

Diện tích hình thang là :

544 + 51 = 595 ( m2 )

        Đáp số : 595 m2

Đọc tiếp...
cutebaby 25 tháng 4 2016 lúc 20:42
Báo cáo sai phạm
Thiên Tỷ 13 tháng 8 2015 lúc 19:45
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi hình chữ nhật là :

56 : 2 = 28 ( m )

Khi tăng chiều rộng 2m và giảm chiều dài 2m thì chu vi hình chữ nhật không đổi

Chiều dài mảnh đất ban đầu là :

28 : ( 3 + 1 ) x 3 + 2 = 23 ( m )

Chiều mảnh đất ban đầu là :

28 - 23 = 5 ( m )

Diện tích mảnh đất ban đầu là :

23 x 5 = 115 ( m2 )

Đáp số : 115 m2

Đọc tiếp...
mad city 4 tháng 3 lúc 14:20
Báo cáo sai phạm

bạn Thiên Tý ơi làm tắt quá sao tớ hiểu ?

Đọc tiếp...
pham tran viet an 15 tháng 8 2018 lúc 15:31
Báo cáo sai phạm

nửa chu vi hcn là 56:2=28m

tăng cr 2 m và cd 2m thì cv hcn không đổi

cd ban đầu là 28:(3+1)*3+2=23 m

cr ban đầu là 28-23= 5m 

dt ban đầu là 23*5=115m2

Đọc tiếp...
nghĩa 20 tháng 2 lúc 9:52
Báo cáo sai phạm

Cảm ơn bạn, mih k cho bạn rồi đó

Đọc tiếp...
Anime Tổng Hợp 20 tháng 2 lúc 9:50
Báo cáo sai phạm

Bonus: Nếu muốn tính thêm chiều dài và chiều rộng thì rút a=70-b rồi thay vào S=ab thì tìm được a và b

Đọc tiếp...
Anime Tổng Hợp 20 tháng 2 lúc 9:48
Báo cáo sai phạm

Gọi độ dài chiều rộng của HCN là a, chiều dài là b (cm)

đk: a<b<50

Theo đề ra ta có S=ab=1200 =>2ab=2400 (1)

Áp dụng đlịnh lý Pytago ta có: 502=a2+b2 (2)

Lấy (1) +(2) ta được:

(a+b)2=502+2400=4900

=> a+b=70

Ta có chu vi HCN= (a+b)2=70.2=140

Đọc tiếp...
Trương Thị Khánh Linh 1 tháng 12 2014 lúc 21:28
Báo cáo sai phạm

chiều rộng hình chữ nhật là :

789.25/38.5=20.5 (m)

Chu vi của vườn cây hình chữ nhật là :

( 38.5+20.5)*2=118 (m)

Đáp số : 118 m

Đọc tiếp...
Nguyễn Lương Bảo Tiên 1 tháng 12 2014 lúc 21:04
Báo cáo sai phạm

Chiều rộng vườn cây đó là 789,25 : 38,5 = 20,5 ( m )

Chu vi vườn cây đó là ( 38,5 + 20,5 ) x 2 = 118 ( m )

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Ngọc Ánh 18 tháng 3 lúc 14:35
Báo cáo sai phạm

chiều rộng 

789,255: 38,5= 20,5

chu vi 

(38,5 +20,5)*2=118

đ/s:118

Đọc tiếp...
Nguyen Nhat Nam 26 tháng 12 2014 lúc 20:15
Báo cáo sai phạm

Chieu dai hinh chu nhat:

(60/4)+5=20 (cm)

Chieu rong hinh chu nhat:

15-5=10 (cm)

Dien tich hinh chu nhat:

20*10=200 (cm2)

Dap so: 200cm2

Đọc tiếp...
lemaikimngan 15 tháng 10 2016 lúc 21:56
Báo cáo sai phạm

                                                                 NUA CHU VI LA 

                                                                      60/2=30

                                                                [CD+CR]=30[1]

                                 THEO DE               CD-5=CR+5 [VI HCN TRO THANH HINH VUONG]         

                                                                CD=CR+5+5

                                                                CD=CR+10[2]

                                                                THE [2] VAO [1]

                                                                CR+10+CR=30

                                                               2CR+10=30

                                                               2CR=30-10

                                                               2CR=20

                                                                CR=20/2

                                                                CR=10

                                                              CD=CR+10

                                                             CD=10+10

                                                             CD=20

                                           DIEN H HCN LA

                                                     20*10= 200[M2]

                                                              200M2

Đọc tiếp...
Nguyễn Hà Minh Khôi 17 tháng 1 lúc 20:34
Báo cáo sai phạm

Kết quả :8

Thử lại :8*8*3,14=200,96

Đọc tiếp...
tran pham bao thy 17 tháng 1 lúc 20:27
Báo cáo sai phạm

r2.pi (3.14)=200,96     pi bình thường = \(\frac{22}{7}\)

r2=200,96:3.14

r2=64

r=8

Đọc tiếp...
Nguyễn Trí Nghĩa (team best toán học) 17 tháng 1 lúc 20:26
Báo cáo sai phạm

Bán kính của hình tròn là:

200,96:3,14=64(m)

Ta có:64=8.8

=>Bán kính của hình tròn là:8m

Chúc bn học tốt

Bạn nhớ công thức nè:S=Bán kính x bán kính x 3,14

Đọc tiếp...
phạm hoàng vân 16 tháng 12 2018 lúc 20:52
Báo cáo sai phạm

hai thửa ruộng thu hoạch được 12,5 tấn thóc thửa ruộng thứ nhất thu hoạch bằng 2/3 thửa ruộng thứ 2 hỏi mỗi thửa  ruộng thu hoạch được bao nhiêu kg thóc giải hộ mik với các bạn ơi mik cần gấp lắm

Đọc tiếp...
Mika Kagehira 16 tháng 12 2018 lúc 17:02
Báo cáo sai phạm

lừa đảo chi vậy mây bạn?

Đọc tiếp...
phạm hoàng vân 16 tháng 12 2018 lúc 16:54
Báo cáo sai phạm

nhí nhố thế ai mà giải đc

Đọc tiếp...
lê đình bảo 12 tháng 1 lúc 20:09
Báo cáo sai phạm

     giải

tổng chu vi 2 hình chữ nhật là:

      144. 2= 288

  đáp số: 288... đơn vị đâu bạn.

        hok tốt

Đọc tiếp...
Bùi Ngọc Phượng 14 tháng 1 lúc 19:54
Báo cáo sai phạm

Tổng chu vi 2 hình chữ nhật là :

           144 * 2 = 288 

                       Đáp số : 288

Đọc tiếp...
đỗ thu hương 12 tháng 1 lúc 19:59
Báo cáo sai phạm

Chu vi hình vuông ban đầu là :

144 x 2 = 288

Đ/s: 288

Đọc tiếp...
Linh Đặng Thị Mỹ 15 tháng 7 2015 lúc 14:35
Báo cáo sai phạm

Chiều rộng vườn cây là

 789,25 : 38,5 =20,5 (m)

Chu vi vườn cây là

(38,5+20,5) . 2 =118 (m)

Số mét hàng rào xung quanh vườn dài

118 -3,2 = 114,8 (m)

Đáp số :114,8 m

Đọc tiếp...
Giang Bách Họp 6 tháng 1 2017 lúc 18:31
Báo cáo sai phạm

114,8

ai tk mk

mk tk lại

mk hứa

yên tâm

thank nhiều

Đọc tiếp...
Nguyễn Tiến Dũng 13 tháng 12 2016 lúc 18:33
Báo cáo sai phạm

kljlgjk;t

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: