Giúp tôi giải toán


Phạm Khánh Linh 16/05/2016 lúc 19:46

BÀI GIẢI

Chu vi hình chữ nhật ABCD là:(28+28)x2=224(cm)

Diện tích hình thang ABCD là:(28+84)x28:2=1568(cm2)

Cạnh MB dài là:28:2=14(cm)

Diện tích hình tam giác EBM là:28x14:2=196(cm2)

Diện tích hình tam giác EDM là:1568-(196+588)=784(cm2)

ĐÁP SỐ :A)224cm

B)1568cm2

C)784cm2
 

Hikari 18/02/2015 lúc 09:56

chiều dài khu vườn trồng cây ăn quả là:

80 : 2 x 3 = 120 (m)

chu vi khu vườn trồng cây ăn quả là:

(120 + 80) x 2 = 400 (m)

diện tích khu vườn trồng cây ăn quả là:

120 x 80 = 9600 (m2)

9600 m2 = 0,96 ha.

đáp số: chu vi: 400 m.

            diện tích: 9600 m2.

                           0,96 ha.

VRCT_Lucy Heartfilia 08/06/2016 lúc 19:37

chiều dài khu vườn là :

80 : 2 * 3 = 120 ( m )

a) chu vi khu vườn là :

( 120 + 80 ) * 2 = 400 ( m )

b) diện tích khu vườn là :

120 * 80 = 9600 ( m2 )

đổi 9600 m2 = 0,96ha

đáp số :a) 400m

            b)9600m2 ; 0,96ha

VRCT_Mavis Vermilion 08/06/2016 lúc 08:05

chiều dài khu vườn trồng cây ăn quả là :

80 : 2 * 3 = 120 ( m )

chu vi khu vườn trồng cây ăn quả là :

( 120 + 80 ) * 2 = 400 ( m )

diện tích khu vườn trồng cây ăn quả là :

120 * 80 = 9600 ( m2 )

đổi 9600m2 = 0,96ha

đáp số :a ) 400m2

            b ) 9600m2 ; 0,96ha

Takishama Kei 13/12/2014 lúc 19:37

De thoi !

Neu vay thi ban dau chieu dai hon chieu rong la :

10 + 2 = 12 ( met )

Chieu rong la : 

12 : 3 * 1 = 4 ( m )

Chieu dai la :

12 : 3 *  3 = 12 ( m )

Chu vi cai san la : 

12 * 4 = 48 ( m2 )

 

 

hotboy 25/02/2016 lúc 20:26

S cái sân là 48 m2

Tuan Phanquoc 20/04/2017 lúc 20:08

bằng 48 \(^{m^2}\)

album 22/04/2015 lúc 19:02

khong can giai minh biet roi cam on nhe!

Lê Thị Hồng Nhung 19/04/2017 lúc 21:14

đã thế thì đừng đăng nữa

Khong Vu Minh Chau 07/03/2017 lúc 20:35

 a, Chu vi tờ giấy là:

          2/5 x 4 = 8/5 ( m )

     Diện tích tờ giấy là:

          2/5 x 2/5 = 4/25 ( m2 )

 b, Diện tích mỗi ô vuông là:

          2/25 x 2/25 = 4/625 ( m2 )

     Vậy bạn An cắt được số ô vuông là:

          4/25 : 4/625 = 25 ( ô vuông )

 c, Chiều rộng tờ giấy đó là:

          4/25 : 4/5 = 1/5 ( m )

                         Đáp số: a, chu vi: 8/5 ; diện tích: 4/25 m2.

                                     b, 25 ô vuông.

                                     c, 1/5 m.

 Chúc bạn học giỏi nhé!^-^

Trương Quang Đạt 23/04/2015 lúc 19:23

a/ Chiều dài thực của sân vận động đó là:

               15 x 1000 = 15000 (cm)

Chiều rộng thực của sân vận động đó là:

               12 x 1000 = 12000 (cm)

Đổi: 15000 cm = 150 m; 12000 cm = 120 m

Chu vi thực của sân vận động đó là:
               (150 + 120) x 2 = 540 (m)

b/ Diện tích thực của sân vận động đó là:

               150 x 120 = 18000 (m2)

                         Đáp số: a/ 540 m

                                     b/ 18000 m2

VŨ THỊ HỒNG NHUNG 12/04/2017 lúc 18:53

a) 540 m 

b) 18000 m2

Nguyễn Thảo Trang 14/04/2016 lúc 20:10

đáp số là a)540m

              B)18000m

Ngân Dương 01/02/2015 lúc 11:08

Bán kính mới : 175,84 : 3,14 : 2 = 28cm
Bán kính đã cho : 28 - 5= 23cm
Chu vi đã cho : 23 * 2 * 3,14= 144,44cm

Hoàng Tử của dải Ngân Hà 28/08/2016 lúc 11:11

bán kính hình tròn mới là :

175,84 : 3,14 : 2= 28 ( cm )

bán kính hình tròn cũ là :

28 - 5 = 23 ( cm )

chu vi hình tròn là :

23 x 2 x 3,14 = 144,44 ( cm )

ĐS : ...

Hikari 11/02/2015 lúc 14:54

bán kính hình tròn mới là:

175,84 : 3,14 : 2 = 28 (cm)

bán kính hình tròn cũ là:

28 - 5 = 23 (cm)

chu vi hình tròn đã cho là:

23 x 2 x 3,14 = 144,44 (cm)

đáp số: 144,44 cm.

 

Nguyễn Thị Trà My 23/04/2016 lúc 14:29

Chiều dài thực tế của sân vận động đó là :

          15 x 1000 = 15000 (cm)

Chiều rộng thực tế của sân vận động đó là :

          12 x 1000 = 12000 (cm)

          Đổi : 15000cm = 150m ; 12000cm = 120m

a) Chu vi sân vận động là :

          (150 + 120) x 2 = 540 (m)

b) Diện tích sân vận động là :

          150 x 120 = 18000 (m2)

                    Đáp số : a) 540m

                                 b) 18000m2

linhhai 03/03/2015 lúc 09:56

192cm2         bạn nhớ ủng hộ tớ nhé

Nguyễn Quang Trung CTV 21/02/2017 lúc 19:39

Hiệu giữa chiều dài và chiều rộng là:

                       32 : 2 = 16 ( m )

Chiều dài của hình chữ nhật đó là :

                       384 : 16 = 24 ( m )

Diện tích của hình chữ nhật đó là:

                       24 x 24 - 384 = 192 ( m2 )

                          Đáp Số : 192 m2 

Sherlockichi Kudoyle 19/08/2016 lúc 14:49

Hiệu giữa chiều dài và chiều rộng là: 

                32 : 2 = 16 ( m ) 

Chiều dài của hinhd chữ nhật đó là:

               384 : 16 = 24 ( m )

Diện tích của hình chữ nhật đó là:

              24 x 24 - 384 = 192 ( m2 )

                       Đáp Số : 192 m2

lê thị châu phương 15/01/2015 lúc 22:09

ta tìm nửa chu vi : 54 : 2 = 27

CD là :( 27 + 3 ) : 2 = 15

CR là : 15 - 3 = 12

S của sân chơi là :12 x 15 = 180

bán kính của bồn hoa là :12,56 : 3,14 : 2 = 2

S của bồn hoa đó là : 2 x 2  x 3,14 = 12,56

S còn lại là : 180 - 12,56 = 167,44

đơn giản quá !

TRUNG NGUYỄN 11/03/2016 lúc 21:36

Tam giác là cân biết hai cạnh của nó là 3,9cm và 7,9cm

Ta có: Cạnh 3,9cm không thể là cạnh bên vì:

3,9 + 3,9 = 7,8 < 7,9

Vậy cạnh bên là 7,9cm nên chu vi tam giác là:

3,9 + 7,92 = 19,7cm

Siêu Trộm KID 11/01/2015 lúc 16:30

408,2

đúng 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000% luôn đấy

Nguyễn Hữu Thuận 11/01/2015 lúc 22:20

Hai bạn kia làm thế này nà bạn.

đầu tiên là tính chu vi bằng công thức tính diện tích hình tròn khi biết đường kính

sau đó nhân 200 lên là đc.

nhớ cho 1 đúng nha các bạn.

 

Nguyen huu phuc 10/02/2017 lúc 18:49

chạy được quãng đường dài 130 m

nguyễn thị ngọc ái 30/11/2014 lúc 16:48

nủa chu vi hcn là;128:2=64

nếu tăng chiêu rộng lên 5 và giảm chiều dài 15 thì trở thành hình vuông nên:15+5=20

chiều rộng hcn:(64-20):2=22(m)

chiều dài hcn:22+20=42(m)

dthcn:22*42=924m vuông

nguyễn thị huyền trang 21/12/2016 lúc 20:01

Nửa chu vi là : 128 : 2 = 64

Nếu bớt chiều dài và tăng chiều rộng nên phải lấy :15 + 5 = 20

Chiều dài là { 64 + 20 } : 2 = 42 { m }

Chiều rộng là : { 64 - 20 } : 2 = 22 { m }

Diện tích là : 42 * 22 = 924 { m vuông }

       Đs : 924 m vuông

hoàng khánh linh 14/12/2016 lúc 20:58

924 nhé các bạn

thang Tran 12/08/2015 lúc 21:54

Gọi chiều rộng là y 

Chu vi là 

 ( 48 + y ) x 2 

Theo bài ra ta có 

Chu vi gấp 10 lần chiều rộng lên ta có :

 ( 48 + y ) x2  = 10 x y 

  96 + 2 x y          = 10 x y 

  96                      = 10 x y - 2 x y 

 96                         = 8 x  y 

y                             = 9 6: 8 = 12 

Diện tích khu vường là : 

        12 x 48 = 576 m2 

Dấp số :...

Vũ Thanh Tùng 17/04/2017 lúc 18:15

\(576m^2\)nha

LÊ MỸ LINH 12/08/2015 lúc 21:55

Bài giải

Ta gọi chiều rộng là a, ta có :

(48 + a) x 2 = 48 x 2 + a x 2 = a x 10

                     48 x 2 = a x 10 - a x 2

                     48 x 2 = a x 8

Số a cần tìm là :

48 x 2 : 8 = 12 (m)

Diện tích miếng đất đó là :

12 x 48 = 576 (m2)

Lê Đặng Quỳnh Như 16/04/2015 lúc 17:49

Hiệu chiều dài và chiều rộng là :

     15 + 5 = 20 ( m )

Nửa chu vi khu đất là : 

     348 : 2 = 174 ( m )

Chiều rộng là :

    ( 174 - 20 ) : 2 = 77 ( m )

Chiều dài là : 

     77 + 20 = 97 ( m )

Diện tích khu đất là :

     77 * 97 = 7469 ( m2 )

          Đáp số : 7469 m2

Trần thị Loan 04/03/2015 lúc 09:14

Vì chu vi hình chữ nhật gấp 6 lần chiều rộng nên nửa chu vi hình chữ nhật sẽ gấp 6 : 2 = 3 lần chiều rộng

Coi chiều rộng là 1 phần thì chiều dài cộng chiều rộng gồm 3 phần.Vậy ta có sơ đồ: 

chiều rộng |-------|

chiều dài   |-------|-------|

Mà chiều dài hơn chiều rông 25 cm 

Vậy chiều rộng là 25 : (2-1) x 1 = 25 cm

chiều dài là 25 + 25 = 50 cm

Vậy diện tích hcn là 50 x 25 = 1250 cm2 

 

Lại Trọng Hải Nam 11/08/2015 lúc 21:56

Chiều dài là:

5670:54=105(m)

Chu vi của khu đất đó là:

(105+54)x2=318(m)

Số cây trồng được là:

318:3=106(cây)

Đáp số :106 cây

ko chắc 

Lê Mạnh Tiến Đạt 16/04/2017 lúc 12:37

Chiều dài khu đất là :

   5670 : 54 = 105 ( m )

Chu vi khu đất là :

   ( 54 + 105 ) x 2 = 318 ( m ) 

Trông được tất cả số cây là :

   318 : 3 = 106 ( cây ) 

                 Đáp số : 106 cây 

Siêu nhân họ Đỗ 26/03/2017 lúc 09:27

Chiều dài khu đất hình chữ nhật là :

      5670 : 54 = 105 ( m )

Chu vi khu đất là :

     ( 105 + 154 ) x 2 = 318 ( m )

Trồng được tất cả số cây là :

        318 : 3 = 106 ( cây )

                   Đáp số : 106 cây .

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: