Giúp tôi giải toán và làm văn


tran duy 30 tháng 1 2015 lúc 16:01
Báo cáo sai phạm

diện tích hình tròn là RxRx3.14=50.24

suy ra RxR=50.24:3.14=16

mà chỉ có 4x4=16 nên R=4

vậy chu vi hình tròn: P=2xRx3.14=2x4x3.14=25.12 (cm)

Đọc tiếp...
Hikari 11 tháng 2 2015 lúc 14:56
Báo cáo sai phạm

tích của hai bán kính hình tròn là:

50,24 : 3,14 = 16 (cm)

vì tích của hai bán kính hình tròn là 16 cm, mà 16 do 4 x 4 tạo thành, nên bán kính hình tròn là 4 cm.

chu vi hình tròn đó là:

4 x 2 x 3,14 = 25,12 (cm)

đáp số: 25,12 cm.

Đọc tiếp...
Lê Thị Ngọc Tiên 5 tháng 2 2015 lúc 21:43
Báo cáo sai phạm

diện tích hình tròn là RxRx3.14=50.24

suy ra RxR=50.24:3.14=16

mà chỉ có 4x4=16 nên R=4

vậy chu vi hình tròn: P=2xRx3.14=2x4x3.14=25.12 (cm)

Đọc tiếp...
Mai Nguyen Tuan Anh 23 tháng 1 2018 lúc 20:20
Báo cáo sai phạm

May oi tao chiu

Đọc tiếp...
Hồ Ngọc Diệp 17 tháng 8 2016 lúc 20:07
Báo cáo sai phạm

chu vi đường tròn của kim phút: p= pi . d = 3,14 . 5.2=31.4(cm)

1 giờ = 60p

kim phút dịch chuyển dc trong 1 h: s=31,4.60=1884 cm)

trương tự kim giờ dịch chuyển dc: s= 3,14 . 2 .3 .12=226,08 (cm)

Đọc tiếp...
Toàn Quyền Nguyễn 8 tháng 1 2017 lúc 12:50
Báo cáo sai phạm

chu vi đường tròn của kim phút: p= pi . d = 3,14 . 5.2=31.4(cm)

1 giờ = 60p

kim phút dịch chuyển dc trong 1 h: s=31,4.60=1884 cm)

trương tự kim giờ dịch chuyển dc: s= 3,14 . 2 .3 .12=226,08 (cm)

Đọc tiếp...
Lê Quang Thế 20 tháng 1 2015 lúc 21:18
Báo cáo sai phạm

DẠng toán tổng- tỉ

CV hình tròn bé : 95,456 : 4 x 1 = 23,864cm

CV hình tròn lớn : 23,864 x 3 = 71.592 cm

Bán kính hình tròn bé : 23,864 : 3,14 : 2 = 3,8 cm

Bán kính hình tròn lớn : 71,592 : 3,14:2 = 11,4cm

DT BÉ : 3,8 X 3,8 X 3,14 = 45.3416cm2

DT LỚN: 11,4 X 11,4 X 3,14 = 408.0744 cm2

Đọc tiếp...
Lê Thị Ngọc Tiên 2 tháng 2 2015 lúc 9:10
Báo cáo sai phạm

tổng số phần bằng nhau là:

1 + 3 = 4 (phần)

chu vi hình tròn bé là:

95,456 : 4 = 23,864 (cm)

chu vi hình tròn lớn là:

95,456 - 23,864 = 71,592 (cm)

bán kính hình tròn bé là:

23,864 : 3,14 : 2 = 3,8 (cm)

bán kính hình tròn lớn là:

71,592 : 3,14 : 2 = 11,4 (cm)

diện tích hình tròn bé là:

3,8 x 3,8 x 3,14 = 45,3416 (cm2)

diện tích hình tròn lớn là:

11,4 x 11,4 x 3,14 = 408,0744 (cm2)

đáp số: diện tích hình tròn bé: 45,3416 cm2.

               diện tích hình tròn lớn: 408,0744 cm2.

 

Đọc tiếp...
pham hung 8 tháng 4 2016 lúc 20:14
Báo cáo sai phạm

408.0744

Đọc tiếp...
trieu dang 22 tháng 6 2015 lúc 12:39
Báo cáo sai phạm

Độ dài của sợi dây bằng tổng độ dài của hai nửa đường tròn (bằng chu vi của hình tròn) cộng 2 lần khoảng cách giữa hai trục.

Chu vi của hình tròn với đường kính 0,35 là:

0,35 x 3,14 = 1,099 (m)

Độ dài sợi dây là: 1,099 + 3,1 x 2 = 7,299 (m)

Đáp số: 7,299m. 

Đọc tiếp...
Võ Lý Anh Thư 7 tháng 2 2017 lúc 21:45
Báo cáo sai phạm

Độ dài của sợi dây bằng tổng độ dài của hai nửa đường tròn (bằng chu vi của hình tròn ) cộng 2 lần khoảng cách giữa hai trục.

Chu vi của hình tròn với đường kính 0,35 là:

0,35 x 3,14 = 1,099 (m)

Độ dài sợi dây là: 1,099 + 3,1 x 2 = 7,299 (m)

                         Đáp số : 7,299 m

Đọc tiếp...
pham khanh ly 17 tháng 1 2017 lúc 18:30
Báo cáo sai phạm

7,292 ai thấy đúng thì k cho mình nha yêu các bạn nhều

Đọc tiếp...
Park JiHoon 16 tháng 8 2017 lúc 22:27
Báo cáo sai phạm

Diện thích tam giác ACD là:

18x50:2=450 (cm2)

Độ dài đoạn thẳng BC là:

180-(50+50+30)=50 (cm)

Từ A vẻ đoạn thẳng AH

Độ dài đoạn thẳng AH là:

450x2:30=30 (cm)

Diện tích tam giác ABC là:

30x50:2=750 (cm2)

Đọc tiếp...
phạm đức lâm 19 tháng 5 2018 lúc 14:47
Báo cáo sai phạm

Đáp số:750 cm2

Đọc tiếp...
Đỗ Văn Hoài Tuân 10 tháng 7 2015 lúc 21:02
Báo cáo sai phạm

1/ C=0,6x3,14=1,884

2/ C=2,5x3,14=7,85

3/ C=4,5x3,14=14,13

Đọc tiếp...
Huỳnh Thị Bích Tuyền 10 tháng 7 2015 lúc 21:03
Báo cáo sai phạm

 Chu vi hình tròn :

1. 0,6 x 3,14 = 1,884 

2. 2,5 x 3,14 =7,85 

3. 4,5 x 3,14 = 14,13

Đọc tiếp...
Kunzy Nguyễn 10 tháng 7 2015 lúc 21:03
Báo cáo sai phạm

1 . Chu vi hình tròn là :

 C = D x 3,14 = 0,6 x 3,14 =1,884 

2 . Chu vi hình tròn là :

0,5 x 3,14 =1,57

3 . Chu vi hình tròn là :

4,5 x 3,14 =14,13

Đọc tiếp...
Nguyễn Diệu Hoa 15 tháng 1 lúc 19:28
Báo cáo sai phạm

Diện tích của hình tròn là:

a) Diện tích của hình tròn là:

\(6\times6\times3,14=113,04\) (cm2)

b) Diện tích của hình tròn là:


0,35×0,35×3,14=0,38465
  (dm2)

                                 Đáp số: a) 113,04 cm2

                                               b) 0,38465 dm2

Đọc tiếp...
゚°☆Šuβเη☆°゚ 15 tháng 1 lúc 19:26
Báo cáo sai phạm

a)Diện tích hình tròn là:

6.6.3,24=113,04(cm2)

b)Diện tích hình tròn là:

0,35.0,35.3,14=0,38465(dm2)

Hok tốt

Đọc tiếp...
Doraemon 15 tháng 1 lúc 19:57
Báo cáo sai phạm

a ,Diện h hình tròn là 

    6 x 6 x 3,14 = 113,04  cm 2

b,Diện tích hình tròn là

    0,35 x 0,35 x 3,14 = 0,38465 dm2

Đọc tiếp...
NGUYỄN NGỌC LAN 22 tháng 1 2015 lúc 15:11
Báo cáo sai phạm

công thức tính dt HCN là : S  = dài x rộng 

vì dài = rộng x 3 => S = rộng x rộng x 3

áp dụng bài này ta có : RỘNG X RỘNG X 3 = 75 (cm2 )

                                  RỘNG X RỘNG       = 75 : 3 

                            => RỘNG X RỘNG = 25 (cm  )

  ta đã biết 25 = 5 x 5 vậy chiều rộng = 5 ( cm )

chu vi là : (5 + 5 x 3) x 2 = 40 ( cm )

quá chi tiết rồi đó bạn ! 

Đọc tiếp...
Đỗ Mai vy 19 tháng 6 2017 lúc 7:13
Báo cáo sai phạm

40 cm

Chúc em học giỏi

Đọc tiếp...
Nguyễn Diệu Hoa 13 tháng 1 lúc 15:38
Báo cáo sai phạm

a) Chu vi của hình tròn là:

         9 x 2 x 3,14 = 56,52 (m)

b) Chu vi của hình tròn là:

        4,4 x 2 x 3,14 = 27,632 (dm)

c) Đổi r = 212cm=2,5cm

Chu vi của hình tròn là:    

        2,5 x 2 x 3,14 = 15,7 (cm)

Đáp số: a) 56,52 m

            b) 27,632 dm

            c) 15,7 cm

 
Đọc tiếp...
Super DD 11 tháng 1 lúc 19:47
Báo cáo sai phạm

1) 78,5 cm2

2) 6358,5 cm2

3) 7850 m2

tk nha!

Đọc tiếp...
Công chúa nhà Nguyễn 12 tháng 1 lúc 9:13
Báo cáo sai phạm
Bán kínhChu vi
5cm     5 x 2 x 3,14 = 31,4cm
450mm450 x 2 x 3,14 = 2826mm
50m50 x 2 x 3,14 = 316m
Đọc tiếp...
Không cân biết tên 11 tháng 1 lúc 19:52
Báo cáo sai phạm

1) 78,5 cm2

2) 6358,5 cm2

3) 7850 cm2

k nhé

Đọc tiếp...
Lê Tuấn Nghĩa 7 tháng 6 2015 lúc 17:56
Báo cáo sai phạm

Ta có :Nhìn vào hình vẽ ta thấy chu vi của miếng bìa không thay đổi

   Cho nên chu vi miếng bìa còn lại là : 72 cm

Đọc tiếp...
pham kim han 7 tháng 6 2015 lúc 19:19
Báo cáo sai phạm

chu vi miếng bìa bỏ đi là

4x4=16cm

chu vi miếng bìa còn lại là

72-16=56cm

bạn hãy cho tớ biết hình vuông bỏ đi có bao nhiêu cm

Đọc tiếp...
Ma Thi Xiem 4 tháng 4 2016 lúc 11:14
Báo cáo sai phạm

theo hình bạn kia vẽ thì ta thấy 4 hình đó xếp lại đc 1 hàng nên ta đếm thì thấy có 8 hàng như thế lấy 72 : 8 = 9

72 - 9 = 63

Đọc tiếp...
Chu Thanh Hằng 5 tháng 1 lúc 10:40
Báo cáo sai phạm

Tui chịu má Đức ạ

Đọc tiếp...
Phạm Minh Đức 4 tháng 1 lúc 22:48
Báo cáo sai phạm

Ae thử xem

Đọc tiếp...
Phạm Minh Đức 4 tháng 1 lúc 22:46
Báo cáo sai phạm

Ae giải thik giùm: tại sao tui vào chỗ thanh tìm kiếm câu hỏi của olm gõ "Hkt hay hơn Blackpink" lại ra một câu hỏi ko có nội dung và thời gian đăng là năm 1970 vậy

Đọc tiếp...
Phạm Ngọc Thạch 12 tháng 7 2015 lúc 11:03
Báo cáo sai phạm

VÌ CHIỀU RỘNG KHÔNG ĐỔI LÊN 2 LẦN CHIỀU DÀI BỊ CẮT LÀ 280 - 248 = 32M

CHIỀU DÀI MẢNH ĐẤT BỊ CẮT LÀ 32:2 = 16 M

CHIỀU DÀI MẢNH ĐẤT CÒN LẠI LÀ 16 X ( 6 - 1) = 80M

CHIỀU RỘNG MẢNH ĐẤT CÒN LẠI LÀ  248 : 2 - 80 = 44M

DIỆN TÍCH MẢNH ĐẤT HÌNH CHỮ NHẬT CÒN LẠI LÀ 80 X 44 = 3520M2

Đọc tiếp...
tranngocthaonhi 21 tháng 1 2016 lúc 14:45
Báo cáo sai phạm

nua chu vi manh dat ban dau la:280:2=140 (m)
nua chu vi manh dat con lai la:248:2=124(m)
1/6 chieu dai luc dau la:140-124=16(m)
chieu dai luc dau la:16:1/6= 96(m)
chieu rong manh dat con lai la:124-80=44(m)
dien tich hinh chu nhat con lai la:80x44=3520(m2)
dap so:3520 m2

Đọc tiếp...
Lê Anh Tú 30 tháng 7 2017 lúc 16:06
Báo cáo sai phạm

Nua chu vi manh dat ban dau la:

280:2=140 (m)

Nua chu vi manh dat con lai la:

248:2=124(m)

1/6 chieu dai luc dau la:

140-124=16(m)

Chieu dai luc dau la:

16:1/6= 96(m)

Chieu rong manh dat con lai la:

124-80=44(m)

Dien h hinh chu nhat con lai la:

80x44=3520(m2) 

Vậy.........

Đọc tiếp...
Nguyễn Việt Hoàng 25 tháng 12 2018 lúc 21:56
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi hình chữ nhật đó là:

72 : 2 = 36 ( m )

Đổi 36m = 360dm

Chiều dài mảnh đất đó là:

(360 + 24) :2 = 192(dm)

Chiều rộng là:

192 - 54 = 138 (dm)

Đọc tiếp...
Ayako Yuri 9 tháng 11 2014 lúc 20:24
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi mảnh đất đó là:

\(72:2=36 (m)\)

Đổi \(36m=360dm\)

Chiều dài mảnh đất đó là:

\((360+24):2=192(dm)\)

Chiều rộng mảnh đất đó là:

\(192-54=138(dm)\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Việt Anh 3 tháng 7 2018 lúc 14:31
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi là

72:2=36[m]=360 dm

Chiều dài mảnh đất đó là

[360+54]:2=207[dm]

Chiều rộng mảnh đất đó là

207-54=153[dm]

                   đ/s:chiều rộng:153 dm

                       :chiều dài:207 dm

Đọc tiếp...
Edogawa Conan 24 tháng 10 2017 lúc 18:43
Báo cáo sai phạm

Diện tích hình vuông là 36 cm2 => cạnh hình vuông là 6 cm

6cm 6cm

Chia hình vuông thành 2 hình chữ nhật giống nhau như hình vẽ trên=> chu vi 2 hình chữ nhật bằng nhau 

Vì chia đôi hình vuông nên chiều dài hình chữ nhật = độ dài cạnh hình vuông = 6cm

                                         chiều rộng hình chữ nhật  = \(\frac{1}{2}\) cạnh hình vuông = 6:2 = 3 cm

Chu vi mỗi hình chữ nhật là:

       (6+3)x 2= 18(cm)

                        Đáp số : 18 cm 

Đọc tiếp...
Trần Hoàng Việt 24 tháng 10 2017 lúc 18:51
Báo cáo sai phạm

Diện tích hình vuông =36cm2 => cạnh hình vuông= 6 cm

Chiều dài chữ nhật = 6 cm

Chiều rộng chữ nhật = 6: 2 =3 cm

Chu vi chữ nhật = (6+3) x 2= 18 cm

                 Đs : 18 cm

Đọc tiếp...
Thai minh hang 24 tháng 10 2017 lúc 19:02
Báo cáo sai phạm

Cạnh của hình vuông là:

     36 = 6 x 6  vậy cạnh hình vuông là:6cm

Chiều rộng hai hình chữ nhật đã chia la:

        6 : 2 = 3 {cm}

Chu vi hình chữ nhật là:

        {6+3} x 2=18 {cm}

            Đáp số:18cm.

Đọc tiếp...
nguyen thi hanh 24 tháng 7 2015 lúc 12:30
Báo cáo sai phạm

chiều dài là 30m

chiều rộng là 15m

 

Đọc tiếp...
Dove Cameron 24 tháng 6 2016 lúc 16:13
Báo cáo sai phạm

Chiều dài 30m                                                              Chiều rộng 15m

Đọc tiếp...
hoang tien duy 19 tháng 12 2018 lúc 19:02
Báo cáo sai phạm

Chiều dài :30m

Chiều rộng :15m

#HỌC TỐT#

Đọc tiếp...
Trương Thái Hậu 1 tháng 1 2015 lúc 14:58
Báo cáo sai phạm

cạnh của khu vườn đó :      800 : 4 = 200

Diện tích khu vườn :           200 x 200 = 40 000 m2

                                                      40 000 m2 = 4 ha

Đọc tiếp...
Vũ Quỳnh Nga 5 tháng 2 2018 lúc 11:55
Báo cáo sai phạm

Độ dài cạnh của khu vườn đó là :

   800 : 4 = 200 ( m )

Diện tích của khu vườn đó là :

   200 x 200 = 40 000 ( m2 ) = 4 ( ha )

       Đáp số : 40 000 m2 và 4 ha .

Tham khảo nha !

Chúc bạn học giỏi !

^^

Đọc tiếp...
nguyenvankhoi196a 5 tháng 11 2017 lúc 15:29
Báo cáo sai phạm

ong số học, bội số chung nhỏ nhất (hay còn gọi tắt là bội chung nhỏ nhất, viết tắt là BCNN, tiếng Anh: least common multiple hoặc lowest common multiple (LCM) hoặc smallest common multiple) của hai số nguyên a và b là số nguyên dương nhỏ nhất chia hết cho cả a và b.[1] Tức là nó có thể chia cho a và b mà không để lại số dư. Nếu a hoặc b là 0, thì không tồn tại số nguyên dương chia hết cho a và b, khi đó quy ước rằng LCM(a, b) là 0.

Định nghĩa trên đôi khi được tổng quát hoá cho hơn hai số nguyên dương: Bội chung nhỏ nhất của a1,..., an là số nguyên dương nhỏ nhất là bội số của a1,..., an.

Đọc tiếp...
phạm hoàng vân 16 tháng 12 2018 lúc 20:52
Báo cáo sai phạm

hai thửa ruộng thu hoạch được 12,5 tấn thóc thửa ruộng thứ nhất thu hoạch bằng 2/3 thửa ruộng thứ 2 hỏi mỗi thửa  ruộng thu hoạch được bao nhiêu kg thóc giải hộ mik với các bạn ơi mik cần gấp lắm

Đọc tiếp...
Mika Kagehira 16 tháng 12 2018 lúc 17:02
Báo cáo sai phạm

lừa đảo chi vậy mây bạn?

Đọc tiếp...
phạm hoàng vân 16 tháng 12 2018 lúc 16:54
Báo cáo sai phạm

nhí nhố thế ai mà giải đc

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: