Giúp tôi giải toán và làm văn


Tái Hiện Cổ Tích 29 tháng 4 2015 lúc 20:54
Báo cáo sai phạm

Cạnh mỗi HV:192:12=16(cm)

Diện tích mỗi hình vuông:16*16=256(cm2)

Diện tích tấm bìa:256*5=1280(cm2)

Đọc tiếp...
Nguyễn Hồng Minh 23 tháng 4 2016 lúc 10:02
Báo cáo sai phạm

làm good nhưng có điều lời giải mơ hồ qué !!!

Đọc tiếp...
LE TUAN ANH 2 tháng 5 lúc 21:13
Báo cáo sai phạm

chu vi hình vuông 192/5= 38.4

cạnh hình vuông  38.4/4= 9.6

diện tích hình vuông 9.6x9.6= 92.16

diện tích tấm bìa 92.16x5= 460.8

Đọc tiếp...
sakura 25 tháng 12 2016 lúc 10:41
Báo cáo sai phạm

Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật là :

(160 - 52) : 2 = 54 ( m )

Chiều dài mảnh đất hình chữ nhật là :

54 + 52 = 106 ( m )

Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là :

106 x 54 = 5724 ( m2 )

Đáp số : 5724 m2

Đọc tiếp...
le anh tu 25 tháng 12 2016 lúc 10:37
Báo cáo sai phạm

chiều rộng mãnh đất là

[160-52]:2=54 m

chiều dài mãnh đất là

160-54=106 m

diện tích mãnh đất là

106x54=5724 m2

đáp số : 5724 m2

Đọc tiếp...
Lucy Heartfilia 25 tháng 12 2016 lúc 10:34
Báo cáo sai phạm

Chiều rộng là : ( 160 - 52 ) :2 = 54 ( m )

Chiều dài là :   160 - 54 =106 ( m)

Diện tích HCN là : 54 x 106 =5724 ( m2 )

        Đ/s :....

tk mk nha Nguyễn Thị Thu Thảo

Đọc tiếp...
Lê Quang Sáng 27 tháng 6 2016 lúc 19:28
Báo cáo sai phạm

Cho hình chữ nhật nếu ta tăng chiều rộng 12 cm và giảm chiều dài 6 cm thì ta được một hình vuông có chu vi 76 cm .Tính diện tích hình chữ nhật

Đọc tiếp...
NGUYỄN NGỌC LAN 22 tháng 1 2015 lúc 15:11
Báo cáo sai phạm

công thức tính dt HCN là : S  = dài x rộng 

vì dài = rộng x 3 => S = rộng x rộng x 3

áp dụng bài này ta có : RỘNG X RỘNG X 3 = 75 (cm2 )

                                  RỘNG X RỘNG       = 75 : 3 

                            => RỘNG X RỘNG = 25 (cm  )

  ta đã biết 25 = 5 x 5 vậy chiều rộng = 5 ( cm )

chu vi là : (5 + 5 x 3) x 2 = 40 ( cm )

quá chi tiết rồi đó bạn ! 

Đọc tiếp...
nguyễn Thị Hà Giang 1 tháng 5 lúc 16:35
Báo cáo sai phạm

gọi giá trị 1 phần là a, ta có:

a*1*Ca*3=75

a*a*1*3=75

a*a*3=75

a*a=75:3

a*a=25

vậy a=5 vì 5*5=25

CD là:

5*3=15(cm)

CR là:

5*1=5(cm)

chu vi HCN là:

(15+5)*2=20(cm)

BÀI NÀY MK HOK RỒI NÊN MK BIẾT, ĐÚNG CHO MK NHA!

Đọc tiếp...
nguyễn Thị Hà Giang 1 tháng 5 lúc 16:36
Báo cáo sai phạm

SORRY, LỠ TAY

=40 NHÉ!

con em ngồi cạnh làm toán cứ lẩm bẩm 20 làm mk ghi theo lun

hihi...!!!):

Đọc tiếp...
Đào Văn Thái 21 tháng 7 2015 lúc 17:13
Báo cáo sai phạm

chu vi hình chữ nhật là:

        30x4=120(m)

chiều dài hình chữ nhật là:

          30:3x4=40(m)

 nửa chu vi hình chữ nhật là:

          120:2=60(m)

chiều rộng hình chữ nhật là:

            60-40=20(m)

diện tích hình chữ nhật là:

            60x20=1200(m2)

trên thửa ruộng hình chữ nhật đó thu được là:

               1200:100x350=4200(kg)

                       Đổi :4200kg=4,2 tấn

                              Đáp số:4,2 tấn

Đọc tiếp...
Huỳnh Văn Hiếu 21 tháng 7 2015 lúc 17:09
Báo cáo sai phạm

Còn nữa mà bạn              

Đọc tiếp...
Trần Thu Huyền 1 tháng 5 lúc 9:41
Báo cáo sai phạm

này mấy bạn các bạn thay hình ảnh và đặt tên như thế nào vậy

Đọc tiếp...
mai van quy 1 tháng 8 2015 lúc 15:17
Báo cáo sai phạm

dễ

chỉ cần lấy:42x4=168(m)

lik-e cho mình nha

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Đức 22 tháng 8 2016 lúc 16:28
Báo cáo sai phạm

số mét thép gai để rào là :

     42x 4 = 168(m)

               đáp số 168 m

Đọc tiếp...
Huỳnh Thị Minh Huyền 1 tháng 8 2015 lúc 15:13
Báo cáo sai phạm

số m thép gai để rào là

42 x 4=168(m)

ĐS:168 m thép gai

Đọc tiếp...
Trương Quang Đạt 23 tháng 4 2015 lúc 19:23
Báo cáo sai phạm

a/ Chiều dài thực của sân vận động đó là:

               15 x 1000 = 15000 (cm)

Chiều rộng thực của sân vận động đó là:

               12 x 1000 = 12000 (cm)

Đổi: 15000 cm = 150 m; 12000 cm = 120 m

Chu vi thực của sân vận động đó là:
               (150 + 120) x 2 = 540 (m)

b/ Diện tích thực của sân vận động đó là:

               150 x 120 = 18000 (m2)

                         Đáp số: a/ 540 m

                                     b/ 18000 m2

Đọc tiếp...
VŨ THỊ HỒNG NHUNG 12 tháng 4 2017 lúc 18:53
Báo cáo sai phạm

a) 540 m 

b) 18000 m2

Đọc tiếp...
Nguyễn Thảo Trang 14 tháng 4 2016 lúc 20:10
Báo cáo sai phạm

đáp số là a)540m

              B)18000m

Đọc tiếp...
Vũ Thị Hải Yến 2 tháng 2 2015 lúc 11:42
Báo cáo sai phạm

Bán kính của hình tròn là 

75,36 : 3,14 :2 = 12 ( dm )

Diện tích hình tròn là

12 * 12 *3,14 = 452,16 ( dm2 ) 

Đáp số : 452,16 dm2

Đọc tiếp...
Trần Quang Ngọc 25 tháng 4 lúc 21:34
Báo cáo sai phạm

ok chuẩn luôn

Đọc tiếp...
trangquynhdang 11 tháng 3 2017 lúc 21:14
Báo cáo sai phạm
Trần Hà Quỳnh Như 5 tháng 4 2016 lúc 19:15
Báo cáo sai phạm

Độ dài thật cạnh AB là:

5 x 1000 = 5000 (cm)

5000cm = 50m

Độ dài cạnh AE = BC là:

2,5 x 1000 = 2500 (cm)

2500cm = 25m

Độ dài thật cạnh DE là: 4 x 1000 = 4000 (cm)

4000cm = 40m

Độ dài thật cạnh DC là: 3 x 1000 = 3000 (cm)

3000cm = 30m

Chu vi mảnh đất là: 50 + 25 + 40 + 30 + 25 = 170 (m)

Diện tích mảnh đất hình chữ nhật ABCD là: 50 x 25 = 1250 (m2)

Diện tích mảnh đất hình tam giác là: 30 x 40 : 2 = 600 (m2)

Diện tích cả mảnh đất ABCDE là: 1250 + 600 = 1850 (m2)

Đáp số: Chu vi: 170m   ; Diện tích :1850m2.

Đọc tiếp...
Bùi Châu Giang 9 tháng 5 2016 lúc 21:04
Báo cáo sai phạm

giống các bạn ở trên

Đọc tiếp...
nguuyen dieu linh 3 tháng 5 2018 lúc 18:50
Báo cáo sai phạm

nguyen thi phuong oanh ơi bạn chỉ cần chia hình đó thanh 1 hình tam giác và 1 hình chữ nhật là sẽ dễ hơn

Đọc tiếp...
Quân Nguyễn Anh 29 tháng 7 2015 lúc 22:23
Báo cáo sai phạm

Hình lập phương lớn có cạnh là 10cm. Vì 10x10x10=1000.

Có 2 cách sơn 4 mặt:

-Sơn 4 mặt xung quanh thì các hình lập phương nhỏ không được sơn mặt nào tạo thành hình hộp chữ nhật có kích thước là: 8x8x10 = 640 (hình)

-Sơn 3 mặt xung quanh và 1 mặt đáy thì các hình lập phương nhỏ không được sơn mặt nào tạo thành hình hộp chữ nhật có kích thước là: 8x9x9 = 648 (hình)

Số hình lập phương nhỏ không sơn mặt nào nhiều nhất là  648 hình.

Đọc tiếp...
Nguyen Thi Thuy Linh 16 tháng 2 2017 lúc 19:35
Báo cáo sai phạm
  1. ​ra là 196 đấy bn
Đọc tiếp...
Hikari 18 tháng 2 2015 lúc 9:56
Báo cáo sai phạm

chiều dài khu vườn trồng cây ăn quả là:

80 : 2 x 3 = 120 (m)

chu vi khu vườn trồng cây ăn quả là:

(120 + 80) x 2 = 400 (m)

diện tích khu vườn trồng cây ăn quả là:

120 x 80 = 9600 (m2)

9600 m2 = 0,96 ha.

đáp số: chu vi: 400 m.

            diện tích: 9600 m2.

                           0,96 ha.

Đọc tiếp...
VRCT_Lucy Heartfilia 8 tháng 6 2016 lúc 19:37
Báo cáo sai phạm

chiều dài khu vườn là :

80 : 2 * 3 = 120 ( m )

a) chu vi khu vườn là :

( 120 + 80 ) * 2 = 400 ( m )

b) diện tích khu vườn là :

120 * 80 = 9600 ( m2 )

đổi 9600 m2 = 0,96ha

đáp số :a) 400m

            b)9600m2 ; 0,96ha

Đọc tiếp...
VRCT_Mavis Vermilion 8 tháng 6 2016 lúc 8:05
Báo cáo sai phạm

chiều dài khu vườn trồng cây ăn quả là :

80 : 2 * 3 = 120 ( m )

chu vi khu vườn trồng cây ăn quả là :

( 120 + 80 ) * 2 = 400 ( m )

diện tích khu vườn trồng cây ăn quả là :

120 * 80 = 9600 ( m2 )

đổi 9600m2 = 0,96ha

đáp số :a ) 400m2

            b ) 9600m2 ; 0,96ha

Đọc tiếp...
Đặng Thị Phương Thảo 25 tháng 4 2015 lúc 13:40
Báo cáo sai phạm

chu vi hinh vuong la:

2/5x4=8/5 (m)

dien tich hinh hinh vuong la:

2/5x2/5=4/25(m)

dien tich mot o vuong nho la:

2/25x2/25=4/625 m

so o vuong cat la:

4/25:4/625=25 (o vuong)

chieu rong to giay hinh chu nhat la

4/25:4/5=1/5m

dap so

Đọc tiếp...
tran nguyen ha 25 tháng 4 2015 lúc 10:04
Báo cáo sai phạm

chu vi hinh vuong la:

2/5x4=8/5 (m)

dien tich hinh hinh vuong la:

2/5x2/5=4/25(m)

dien tich mot o vuong nho la:

2/25x2/25=4/625 m

so o vuong cat la:

4/25:4/625=25 (o vuong)

chieu rong to giay hinh chu nhat la

4/25:4/5=1/5m

dap so

 

Đọc tiếp...
Kẻ Bí Mật 4 tháng 5 2015 lúc 12:07
Báo cáo sai phạm

Chiều rộng hình chữ nhật là: 36:3= 12 (m)

Chu vi mảnh đất là: (36+12)x2 = 96 (m)

Xung quang vườn đó trồng được số cây chuối là: 96: 3 = 32 (cây chuối)

Đ/S: 32 cây chuối

Cho mình 1 đ-ú-n-g nha bạn

Đọc tiếp...
Vũ Quỳnh Nga 16 tháng 5 2018 lúc 19:59
Báo cáo sai phạm

Chiều rộng mảnh vườn là : 

   36 ÷ 3 = 12 ( m )

Chu vi khu vườn là : 

  ( 36 + 12 ) × 2 = 96 ( m ) 

Người ta trồng được : 

   96 ÷ 3 = 32 ( cây ) 

     Đáp số : 32 cây chuối 

Chúc bạn học giỏi !!!

^^

Đọc tiếp...
NGUYEN LE DUC ANH 16 tháng 5 2018 lúc 20:04
Báo cáo sai phạm

chiều rộng mảnh vườn là:36:3x1=12m

chu vi mảnh đất là:[36+12]x2=96m

trên mảnh đất trồng được số cây là:

96:3=32 cây

đáp số: 32 cây

Đọc tiếp...
Nguyễn Gia Linh 12 tháng 4 2015 lúc 16:38
Báo cáo sai phạm

10cm nếu muốn bài giải thì bảo nha

 

Đọc tiếp...
Lê Quỳng Mai 12 tháng 4 2015 lúc 16:43
Báo cáo sai phạm

Cảm ơn bạn! Mình cũng ra 10cm :))

Đọc tiếp...
Nông Hà Chí Thành 30 tháng 3 lúc 20:07
Báo cáo sai phạm

10 cm dơn giản như đan giởn

Đọc tiếp...
Miu Miu 7 tháng 5 lúc 11:04
Báo cáo sai phạm

Ko đăng những câu hỏi linh tinh lên nhé

^_^

Đọc tiếp...
binh2k5 25 tháng 3 lúc 21:08
Báo cáo sai phạm

minh truong lang tu yen thanh

Đọc tiếp...
Võ Minh Châu 30 tháng 12 2014 lúc 16:03
Báo cáo sai phạm

Hcn mới gấp 6 lần chiều rộng, suy ra chiều dài gấp đôi chiều rộng. Do cùng bớt 0,2m nên hiệu của chúng vẫn là 6,8. 

dài= 6,8x2=13,6m

rộng=6,8m

chiều dài mảnh vườn: 13,6+0,2=13,8m

chiều rộng mảnh vườn: 6,8+0,2=7m

diện tích: 13,8x7=96,6m2

Đọc tiếp...
Phạm Hải Băng 15 tháng 12 2016 lúc 23:26
Báo cáo sai phạm

ONE PIECE

Đọc tiếp...
nguyen nhi 26 tháng 11 2017 lúc 14:04
Báo cáo sai phạm
tran duy 30 tháng 1 2015 lúc 16:01
Báo cáo sai phạm

diện tích hình tròn là RxRx3.14=50.24

suy ra RxR=50.24:3.14=16

mà chỉ có 4x4=16 nên R=4

vậy chu vi hình tròn: P=2xRx3.14=2x4x3.14=25.12 (cm)

Đọc tiếp...
Hikari 11 tháng 2 2015 lúc 14:56
Báo cáo sai phạm

tích của hai bán kính hình tròn là:

50,24 : 3,14 = 16 (cm)

vì tích của hai bán kính hình tròn là 16 cm, mà 16 do 4 x 4 tạo thành, nên bán kính hình tròn là 4 cm.

chu vi hình tròn đó là:

4 x 2 x 3,14 = 25,12 (cm)

đáp số: 25,12 cm.

Đọc tiếp...
Lê Thị Ngọc Tiên 5 tháng 2 2015 lúc 21:43
Báo cáo sai phạm

diện tích hình tròn là RxRx3.14=50.24

suy ra RxR=50.24:3.14=16

mà chỉ có 4x4=16 nên R=4

vậy chu vi hình tròn: P=2xRx3.14=2x4x3.14=25.12 (cm)

Đọc tiếp...
Đức Lộc 7 tháng 3 lúc 20:56
Báo cáo sai phạm

Chiều rộng hcn là:

\(3\frac{2}{3}-\frac{1}{3}=\frac{10}{3}\)(m)

Chu vi mảnh đất hcn là:

\(\left(3\frac{2}{3}+\frac{10}{3}\right).2=14\)(m)

Vậy...

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: