Giúp tôi giải toán


nhok vũ văn nguyên 21/03 lúc 12:24

là j vậy bn

Nguyễn Ngọc Huyền 21/03 lúc 12:54

đề kiểu ji vậy bn

nguyễn thị khánh linh 21/03 lúc 13:06

bạn ghi cái gì vậy bạn 

hoàng nguyên hiếu 19/03/2017 lúc 12:32

vậy thôi tớ ko biết làm đâu !

hoàng nguyên hiếu 19/03/2017 lúc 12:29

cậu ko biết vẽ à ?

hoàng nguyên hiếu 19/03/2017 lúc 12:27

cậu vẽ hình ra cho tớ xem đi !

hoàng thị hồng hạnh 09/03/2017 lúc 21:00

P:6x3,14:2=9,42 nha

ooooo 09/03/2017 lúc 21:02

 Giải

Chu vi nửa hình tròn đó là :

6 x 3,14 : 2 = 9,42 ( cm )

                  Đ/S : 9,42 cm

Phan Minh Lan 09/03/2017 lúc 21:01

chu vi hình tròn đó là;

6*3,14=18,84(cm2)

đ/s; 

Nguyen Thu Phuong 08/03/2017 lúc 12:07

42 cm nha

hulk 19/03 lúc 19:18

                                                                  Bài giải

 Vẽ Hình :

11 cm 10 cm Vậy chu vi hình chữ nhật là : (11+10 ) * 2=42 ( cm ) Đáp số : 42 cm

Hoàng Thị Diệu Linh 08/03/2017 lúc 13:19

42 nha

Duong Minh Hieu 07/03/2017 lúc 18:47

=>n chia hết cho n+1

=>n+1-1 chia hết cho n+1

=> 1 chia hết cho n+1

n+1=1;-1

=>n=0;-2

k minh nha

nguyễn thị nguyệt 07/03/2017 lúc 18:48

\(giải:\)

\(ta\)\(có:\)\(\frac{n}{n+1}=\frac{n+1-1}{n+1}\)

                               \(=\frac{n+1}{n+1}-\frac{1}{n+1}\)

                               \(=1-\frac{1}{n+1}\)

\(\frac{n}{n+1}\)có giá trị nguyên \(\Leftrightarrow\frac{1}{n+1}\)có giá trị nguyên\(\Leftrightarrow1⋮n+1\)

                                                                                          \(\Leftrightarrow n+1\inƯ\left(1\right)\)

            MÀ Ư(1)=[1;-1]

-nếu n+1=1 => n=0

-nếu n+1=-1 => n=-2

vậy để n/n+1 nhận giá trị nguyên thì n=0 hoặc n=-2

                              

Bí Mật Không Bật Mí 04/03/2017 lúc 17:27

66 cm nha

chắc chắn 100%

mk làm trong violympic vòng 15 

300 điểm

nên k nha

Thắng Max Level 04/03/2017 lúc 17:28

66 bạn nha

CHÚC BẠN HỌC GIỎI

Goko Nasiga 04/03/2017 lúc 17:28

90 là sai đó bạn iam sory

Băng hải tặc mũ rơm 02/03/2017 lúc 19:56

63,585:3,14=20,25

20,25=4,5x4,5

vậy bán kính của hình tròn là 4,5

chu vi hình tròn là 4,5x2x3,14=28,26 

nhớ k nha 

Nguyễn Văn Cường 02/03/2017 lúc 19:56

Tích của hai lần bán kính là : 

63,585 : 3,14 = 20,25  ( cm2

Ta thấy : 4,5 x 4,5 = 20,25 

 Suy ra bán kính hình tròn là 4,5 cm 

Đường kính hình tròn là :

4,5 x 2 = 9 ( cm ) 

Chu vi hình tròn đó là : 

 9 x 3,14 = 28,26 ( cm)

Vậy .....

monster legends 02/03/2017 lúc 19:55

bán kính là:

63,585:3,14=20,25.;mà 20,25=4,5x4,5

diện tích là:

4,5x2x3,14=28,26 
             ĐS:28,26

Trần Nhật Quỳnh 02/03/2017 lúc 18:15

Vì diện tích hình chữ nhật bằng diện tích hình vuông có cạnh là 35m. Suy ra: Diện tích hình chữ nhật là: 35 x 35 = 1225 (m2)
Chiều dài hình chữ nhật là: 1225 : 24.5 = 50 (m)
Chu vi hình chữ nhật là: (50 + 24.5) x 2 = 149 (m)

tieu thu nha em 26/02/2017 lúc 17:53

nửa chu vi hình chữ nhật là  

   140:2=70 (m)

chiều dài hình chữ nhật là

   (70+10):2=40 (m)

diện tích hình chữ nhật là

   40x(70-40)=1200 (m2)

Bui Thi Nguyet Ha 21/03 lúc 20:03

ra 1200

Nguyển Hồng Anh 22/02/2017 lúc 20:54

                                                                                                       Giải

  Nửa chu vi hình chữ nhật là :

12 : 2 = 6 [ hình ]

Vì chiều dài luôn hơn chiều rộng nên chiều dài có thể = 5 hoặc 4 và chiều rộng = 1 hoặc 2

Còn lại bạn tự tính nhé

Nguyễn Thị Ánh Ly 22/02/2017 lúc 20:09

xin lỗi nha mình không giải được

Nguyễn Thị Ánh Ly 22/02/2017 lúc 20:08

mô phật

Trần thị Loan 08/03/2015 lúc 15:38

chiều dài ban đầu là 41 + 5 = 46 cm

chiều rộng ban đầu là 41 - 5 = 36 cm

vậy chu vi hcn là (46  + 36 ) x 2 = 164 cm

 

Cao Thị Thu Hằng 13/11/2016 lúc 14:00

Chiều dài HCN là:

   41+5 = 46(cm)

Chiều rông HCN là:

  41-5 =36 ( cm)

Chu vi HCN là :

  ( 46+36) x 2 = 164(cm)

            ĐS:164cm

Bùi Hữu Huy 16/02/2017 lúc 10:06

chiều rộng hình chữ nhật là :

41 - 5 = 36(cm)

chiều dài hình chữ nhật là:

At the speed of light 23/11/2016 lúc 20:06

Chiều rộng hình chữ nhật đó là:

7,5 x 0,6 = 4,5 ( m )

Chu vi hình chữ nhật đó là:

( 7,5 + 4,5 ) x 2 = 24 ( m )

Diện tích hình chữ nhật đó là:

7,5 x 4,5 = 33,75 ( m2 )

Đáp số: Chu vi : 24 m

            Diện tích: 33,75 m2

k mình nha

Chúc bạn học giỏi

Mình cảm ơn bạn nhiều

Nguyễn Thị Lan Hương 23/11/2016 lúc 20:10

Đổi 0,6 = 3/5

Chiều rộng hình chữ nhật là :

7,5 x 3/5 = 4,5 ( m )

Chu vi hình chữ nhật là :

( 7,5 + 4,5 ) x 2 = 24 ( m )

Diện tích hình chữ nhật là :

7,5 x 4,5 = 33,75 ( m2 )

Đáp số : chu vi : 24 m

             diện tích : 33,75 m2

Magic Super Power 23/11/2016 lúc 20:07

Vì chiều rộng = 0,6 chiều dài có nghĩa 

chiều rộng = 3/5 chiều dài.

Vậy chiều rộng là::

7,5 x 3/5 =4,5 (m)

=> CHu vi hình là:

(7,5 + 4,5) x 2 =24 (m)

Diện tích hình là :

7,5 x 4,5 = 33,75 (m2)

Đáp số: Chu vi : 24 m

            Diện tích : 33,75 m2

Takishama Kei 13/12/2014 lúc 19:37

De thoi !

Neu vay thi ban dau chieu dai hon chieu rong la :

10 + 2 = 12 ( met )

Chieu rong la : 

12 : 3 * 1 = 4 ( m )

Chieu dai la :

12 : 3 *  3 = 12 ( m )

Chu vi cai san la : 

12 * 4 = 48 ( m2 )

 

 

Vũ Nhật Thanh 15/02/2017 lúc 18:24

Xin lưu ý, đơn vị của chu vi là m chứ không phải m2 nhé bạn  Takishama Kei

hotboy 25/02/2016 lúc 20:26

S cái sân là 48 m2

nguyễn đình quý dương 02/04/2016 lúc 20:26

trúc sai

2500 chứ

Hạc Nguyễn 02/04/2016 lúc 17:02

Cạnh viên gạch hình vuông là: 0,2 m = 2 dm

Chiều dài nền nhà : 20m = 200dm

Chiều rộng nền nhà: 5m = 50dm

Số viên gạch cần dùng là:

(200 : 2) x (50 : 2) = 2500 viên gạch

Lê Châu Thanh Hân 17/03/2017 lúc 17:53

bị sai rồi tôi lam được co 290 điểm rồi

Takishama Kei 19/01/2015 lúc 20:38

Vậy ban đầu chiều dài hơn chiều rộng là : 9 - 7 = 2 ( m )

Nửa chu vi thửa ruộng là :

   184 : 2 = 92 ( m )

Chiều dài thửa ruộng là :

  ( 92 + 2 ) : 2 = 47 ( m )

Chiều rộng thửa ruộng là :

   92 - 47 = 45 ( m )

Diện tích thửa ruộng là :

   47 x 45 = 2115 ( m2 )

       Đáp số : 2115 m2

 

 

Lê Quang Thế 19/01/2015 lúc 20:39

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 184m. nếu giảm chiều dài đi 9m và giảm chiều rộng đi 7m thì thửa ruộng đó trở thành hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật ?

Nữa chu vi HCN là : 184 : 2 = 92m

Hiệu CD và CR là: 9 - 7 = 2 m;   DẠNG TỔNG - HIỆU 

CD là: (92+ 2 ) : 2 = 47m

CR là : 47 - 2 = 45m

Diện tích HCN là :  47 x 45 = 2115m2

nguyen phuong anh 15/03/2016 lúc 21:26

Ket qua dung la 21,15 dam vuong

Lê Quang Thế 15/01/2015 lúc 19:40

Diện tích 4 hình vuông nhỏ trong 4 góc ( màu xám đó thầy )

4 hình  x 3 x 3 = 36 cm2

Diện tích 4 hình cn màu xanh

456 - 36 = 420 cm2

Diện tích 1 hình : 

420 : 4 = 105 cm2

Chiều dài hcn màu xanh = cạnh hv ban đầu : 

105 : 3 = 35 cm

Chu vi hv ban đầu : 

35 x 4 =  140cm

Nguyễn Minh Anh 22/02/2015 lúc 21:37

Cạnh hình vuông mới là :

( 456-6x6) : 2: 6= 359cm0

Cạnh hình vuông ban đầu là:

35 +6 =41(cm)

Chu vi hình vuông là:

41x4= 164 

pham ngoc long 14/12/2016 lúc 19:04

tớ chắc chắn đáp án là 164cm

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: