Giúp tôi giải toán và làm văn


Võ Minh Châu 30 tháng 12 2014 lúc 16:03
Báo cáo sai phạm

Hcn mới gấp 6 lần chiều rộng, suy ra chiều dài gấp đôi chiều rộng. Do cùng bớt 0,2m nên hiệu của chúng vẫn là 6,8. 

dài= 6,8x2=13,6m

rộng=6,8m

chiều dài mảnh vườn: 13,6+0,2=13,8m

chiều rộng mảnh vườn: 6,8+0,2=7m

diện tích: 13,8x7=96,6m2

Đọc tiếp...
Phạm Hải Băng 15 tháng 12 2016 lúc 23:26
Báo cáo sai phạm

ONE PIECE

Đọc tiếp...
nguyen nhi 26 tháng 11 2017 lúc 14:04
Báo cáo sai phạm
tran duy 30 tháng 1 2015 lúc 16:01
Báo cáo sai phạm

diện tích hình tròn là RxRx3.14=50.24

suy ra RxR=50.24:3.14=16

mà chỉ có 4x4=16 nên R=4

vậy chu vi hình tròn: P=2xRx3.14=2x4x3.14=25.12 (cm)

Đọc tiếp...
Hikari 11 tháng 2 2015 lúc 14:56
Báo cáo sai phạm

tích của hai bán kính hình tròn là:

50,24 : 3,14 = 16 (cm)

vì tích của hai bán kính hình tròn là 16 cm, mà 16 do 4 x 4 tạo thành, nên bán kính hình tròn là 4 cm.

chu vi hình tròn đó là:

4 x 2 x 3,14 = 25,12 (cm)

đáp số: 25,12 cm.

Đọc tiếp...
Lê Thị Ngọc Tiên 5 tháng 2 2015 lúc 21:43
Báo cáo sai phạm

diện tích hình tròn là RxRx3.14=50.24

suy ra RxR=50.24:3.14=16

mà chỉ có 4x4=16 nên R=4

vậy chu vi hình tròn: P=2xRx3.14=2x4x3.14=25.12 (cm)

Đọc tiếp...
Đức Lộc 7 tháng 3 lúc 20:56
Báo cáo sai phạm

Chiều rộng hcn là:

\(3\frac{2}{3}-\frac{1}{3}=\frac{10}{3}\)(m)

Chu vi mảnh đất hcn là:

\(\left(3\frac{2}{3}+\frac{10}{3}\right).2=14\)(m)

Vậy...

Đọc tiếp...
Takishama Kei 23 tháng 1 2015 lúc 11:37
Báo cáo sai phạm

Ban đầu chiều dài là : 100%

Nếu tăng chiều dài thêm 20% thì chiều dài lúc này là : 120%

Mà 18,84 là sau khi chiều dài tăng 20% thì mới có được .

Nên 18,84 tương úng với 20% nên :

Chu vi là :

18,84 : 20 x 100 = 94,2 ( m )

            Đáp số : 94,2 m

Đọc tiếp...
Trương Hoàng Nhật 23 tháng 1 2015 lúc 12:42
Báo cáo sai phạm

Ban đầu chiều dài là : 100%

Nếu tăng chiều dài thêm 20% thì chiều dài lúc này là : 120%

Mà 18,84 là sau khi chiều dài tăng 20% thì mới có được .

Nên 18,84 tương úng với 20% nên :

Chu vi là :

18,84 : 20 x 100 = 94,2 ( m )

            Đáp số : 94,2 m

Đọc tiếp...
Lê diệu anh 21 tháng 2 lúc 17:34
Báo cáo sai phạm

mấy cái này mà ko biết thì chịu rùi đấy

Đọc tiếp...
Nguyễn Diệu Hoa 21 tháng 2 lúc 16:45
Báo cáo sai phạm

1. Diện tích Hình vuông, Chu vi Hình vuông

Công thức tính diện tích Hình vuông

S = a x a.

Biết DT tìm cạnh bằng cách nhẩm.

Công thức tính chu vi Hình vuông

P = a x 4.

Biết chu vi tính cạnh bằng cách lấy chu vi chia 4.

 • Tăng cạnh lên n lần thì chu vi tăng n lần, diện tích tăng n x n lần.
 • Nếu một cạnh tăng n đơn vị thì chu vi tăng n x 4 đơn vị.

2. Diện tích Hình chữ nhật, Chu vi Hình chữ nhật

Công thức tính diện tích Hình chữ nhật

Diện tích: S = a x b.

Biết DT tìm cạnh bằng cách lấy DT chia cạnh đã biết.

Công thức tính chu vi Hình chữ nhật

Chu vi: P = ( a + b) x 2.

Biết chu vi tính cạnh bằng cách lấy nửa chu vi trừ cạnh đã biết.

 • Nếu số đo một cạnh tăng n lần và giữ nguyên cạnh kia thì DT tăng n lần DT ban đầu.
 • Nếu một cạnh gấp lên n lần, cạnh kia gấp m lần thì DT tăng lên (n x m) lần DT ban đầu.
 • Nếu một cạnh tăng n đơn vị và giữ nguyên cạnh còn lại thì chu vi tăng n x 2 đơn vị.
 • Nếu một cạnh tăng n đơn vị, cạnh kia tăng m đơn vị thì chu vi tăng (n + m) x 2 đơn vị.
 • Nếu một cạnh tăng n đơn vị, cạnh kia giảm m đơn vị thì:
  • Nếu n > m thì chu vi tăng (n - m) x 2 đơn vị .
  • Nếu n < m thì chu vi giảm (m- n ) x 2 đơn vị.
Đọc tiếp...
phamthutrang 8 tháng 2 2017 lúc 16:50
Báo cáo sai phạm

chu vi day hình hộp chữ nhật là:

420 : 7 = 60 (cm)

      d/s : 60 cm

dúng 100%

Đọc tiếp...
Thắng Max Level 14 tháng 2 2017 lúc 17:18
Báo cáo sai phạm

60 bạn nha

CHÚC BẠN HỌC GIỎI

Đọc tiếp...
Lai Minh Sang 3 tháng 2 2018 lúc 8:23
Báo cáo sai phạm

                                  Đổi 420 m = 42000 cm

                     Chu vi đáy hình hộp chữ nhật là:

                                      42000 : 7= 6000 (cm)

                                   Đổi 6000 cm=60 m

                                          Đáp số : 60 m

Đọc tiếp...
dang dinh truong 29 tháng 1 2016 lúc 20:20
Báo cáo sai phạm

cho mink nha

Đọc tiếp...
Sherlockichi Kudoyle 19 tháng 8 2016 lúc 14:48
Báo cáo sai phạm

Hiệu giữa chiều dài và chiều rộng là:

                32 : 2 = 16 ( m )

Chiều dài của hinhd chữ nhật đó là:

               384 : 16 = 24 ( m )

Diện tích của hình chữ nhật đó là:

              24 x 24 - 384 = 192 ( m2 )

                       Đáp Số : 192 m2

Đọc tiếp...
TRẦN TIẾN ĐẠT 31 tháng 12 2015 lúc 8:28
Báo cáo sai phạm

Diện tích là 768

 

Đọc tiếp...
Nguyen Trong Nghia 22 tháng 1 2015 lúc 23:39
Báo cáo sai phạm

500 vòng = 1099 (m)

1 vòng = 1099 : 500 = chu vi của bánh xe

Suy ra, đường kính của bánh xe bằng (1099 : 500) : 3.14 = 0.7 (m)

Đọc tiếp...
Phan Dinh Hoang 26 tháng 7 2015 lúc 19:49
Báo cáo sai phạm

lăn 500 vòng = 1099 m 

Suy ra 1099 : 500 = chu vi của bánh xe đó

Vậy 1099 :500 :3,14 =0,7 m

Đọc tiếp...
Hyper Boy 29 tháng 1 2018 lúc 21:46
Báo cáo sai phạm

Câu trả lời trên câu thứ 2 nghĩa là chu vi của nó bằng 1 vòng nha

Đọc tiếp...
Nguyễn Đăng Khoa 1 tháng 11 2016 lúc 19:25
Báo cáo sai phạm

mih ko biet

Đọc tiếp...
Lionel Messi 18 tháng 2 lúc 20:42
Báo cáo sai phạm

easy quá! ra 216 chứ mấy

Đọc tiếp...
Lê Hà Linh 15 tháng 2 lúc 16:08
Báo cáo sai phạm

Chiều dài hơn chiều rộng là :

     85 - 13 = 72 ( m )

Hiệu số phần bằng nhau là :

 5 - 1 = 4 ( phần )

Chiều rộng là :

72 :  4 = 18 (m )

Chiều dài là :

72+18 = 90 ( m )

Chi vi mảnh vườn hình chữ nhật đó là :

( 18 + 90 ) x 2 = 216 ( m )

Đáp số: 216 m

Đọc tiếp...
nguyễn trung hiếu 6 tháng 8 2015 lúc 5:47
Báo cáo sai phạm

Bán kính của hình tròn đó là 9 dm vì 254,34 : 3,14 = 81 mà 81 = 9 x 9

Độ dài của số thép cần để làm mép viền xung quanh cửa là : 9 x 2 x 3,14 = 56,52

Đáp số:56,52 dm

Đọc tiếp...
Nguyên Xuân Anh 15 tháng 2 lúc 21:03
Báo cáo sai phạm
Lại Phương Chi 18 tháng 5 2018 lúc 12:09
Báo cáo sai phạm

=56,52 dm

Đọc tiếp...
Nhật Hằng CTV 9 tháng 2 lúc 12:00
Báo cáo sai phạm

2 x 3,14 = 6,28

Thế thôi :)

Đọc tiếp...
_♥Hàn_Thiên_Nhi♥Tiểu_La_Thành♥_ 9 tháng 2 lúc 12:14
Báo cáo sai phạm

Chu vi đường tròn là:2.3,14=6,28(cm)

       Đ/s:6,28 cm

hix hix

Đọc tiếp...
Hán ca ca 9 tháng 2 lúc 12:16
Báo cáo sai phạm

Chu vi hình tròn là : 

 2 * 3,14 = 6,28 { cm } 

   Đáp số : 6,28 cm 

đúng k nha bạn 

Đọc tiếp...
Thiên bình có 102 29 tháng 4 2018 lúc 16:14
Báo cáo sai phạm

Chu vi bánh xe đạp đó là :
0,3 x 2 x 3,14 = 1,884 ( m )
Nếu bánh xe đó lăn 545 vòng trên mặt đất thì đi được một đoạn đường dài :
1,884 x 545 = 1026,78 ( m )
Đ/s : ...

Đọc tiếp...
Cô nàng cự giải 29 tháng 4 2018 lúc 16:11
Báo cáo sai phạm

Chu vi bánh xe đạp đó là :

 0,3 x 2 x 3,14 = 1,884 ( m )

Nếu bánh xe đó lăn 545 vòng trên mặt đất thì đi được một đoạn đường dài :

1,884 x 545 = 1026,78 ( m )

           Đ/s : ...

Đọc tiếp...
Bùi Thế anh 6 tháng 2 lúc 16:03
Báo cáo sai phạm

cách chọn

ấy

Đọc tiếp...
hiếu 5a 14 tháng 2 2015 lúc 8:48
Báo cáo sai phạm

chu vi vườn hoa

15*3,14=47,1

có số cây hoa

47,1:0,3+1=158

                đáp số 158

 

Đọc tiếp...
lê dũng 15 tháng 2 2015 lúc 11:25
Báo cáo sai phạm

Đường khép kín số cây = số khoảng.

Đọc tiếp...
Vũ Huy Tâm 28 tháng 2 2017 lúc 20:05
Báo cáo sai phạm

 Chu vi hình tròn là :

  15 x 3,14 = 47,1 ( m )

Số cây hoa là :

  47,1 : 0,3 = 157 ( cây )

                 Đáp số : 157 cây hoa

Đọc tiếp...
Lê Quang Thế 20 tháng 1 2015 lúc 21:18
Báo cáo sai phạm

DẠng toán tổng- tỉ

CV hình tròn bé : 95,456 : 4 x 1 = 23,864cm

CV hình tròn lớn : 23,864 x 3 = 71.592 cm

Bán kính hình tròn bé : 23,864 : 3,14 : 2 = 3,8 cm

Bán kính hình tròn lớn : 71,592 : 3,14:2 = 11,4cm

DT BÉ : 3,8 X 3,8 X 3,14 = 45.3416cm2

DT LỚN: 11,4 X 11,4 X 3,14 = 408.0744 cm2

Đọc tiếp...
Lê Thị Ngọc Tiên 2 tháng 2 2015 lúc 9:10
Báo cáo sai phạm

tổng số phần bằng nhau là:

1 + 3 = 4 (phần)

chu vi hình tròn bé là:

95,456 : 4 = 23,864 (cm)

chu vi hình tròn lớn là:

95,456 - 23,864 = 71,592 (cm)

bán kính hình tròn bé là:

23,864 : 3,14 : 2 = 3,8 (cm)

bán kính hình tròn lớn là:

71,592 : 3,14 : 2 = 11,4 (cm)

diện tích hình tròn bé là:

3,8 x 3,8 x 3,14 = 45,3416 (cm2)

diện tích hình tròn lớn là:

11,4 x 11,4 x 3,14 = 408,0744 (cm2)

đáp số: diện tích hình tròn bé: 45,3416 cm2.

               diện tích hình tròn lớn: 408,0744 cm2.

 

Đọc tiếp...
pham hung 8 tháng 4 2016 lúc 20:14
Báo cáo sai phạm

408.0744

Đọc tiếp...
Trần Văn Đô 23 tháng 4 2015 lúc 17:31
Báo cáo sai phạm

báng xe lớn lăn được 5 vòng

Đọc tiếp...
Hoàng hậu Bóng Đêm 30 tháng 12 2016 lúc 18:01
Báo cáo sai phạm

5 vòng

ai tk mk

mk tk lại

hứa luôn

thank nhiều

Đọc tiếp...
Nguyễn Hưng Phát 30 tháng 12 2016 lúc 18:00
Báo cáo sai phạm
Hằng 25 tháng 1 lúc 22:32
Báo cáo sai phạm

4 lan nha

Đọc tiếp...
đặng thị hồng hạnh 4 tháng 6 2018 lúc 15:36
Báo cáo sai phạm

4 lần nha bạn

Đọc tiếp...
Hỏa Long Natsu 4 tháng 6 2018 lúc 15:28
Báo cáo sai phạm

Chu vi hình tròn A gấp 2 lần chu vi hình tròn B 

\(\Rightarrow\) Bán kính hình tròn A gấp 2 lần bán kính hình tròn B 

\(\Rightarrow\)Diện tích hình tròn A gấp số lần diện tích hình tròn B là : 

\(2\times2=4\)( lần ) 

Đ/s : \(4\)lần 

~ Ủng hộ nhé 

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: