Giúp tôi giải toán


doan thi khanh linh 17/07/2017 lúc 15:40
Báo cáo sai phạm

k mình nha

le anh tu 22/10/2016 lúc 14:39
Báo cáo sai phạm

đổi 0,48km=480m

chiều rộng là

480:5x3=288 m

chiều dài là

480:5x5=480

diện tích là

480x288=138240 m

đổi 138240m=13,8240 ha

ds

chúc bạn học tốt 

nhớ k mình nha

TRẦN ANH ĐỨC 21/07/2017 lúc 21:37
Báo cáo sai phạm

13.824ha

Trần Nhật Dương 10/03/2017 lúc 20:43
Báo cáo sai phạm

750cm2 nhé

nguyentronganhtu 12/08/2014 lúc 20:57
Báo cáo sai phạm

Diện tích tam giác ACD là:

18 x 50 : 2 = 450 (cm2)

Độ dài cạnh BC là:

180 - (50 + 50 + 30) = 50 (cm)

Từ A kẻ đường cao AH.

AH có độ dài là:

450 x 2 : 30 = 30 = 30 (cm)

Diện tích tam giác ABC là:

30 x 50 : 2 = 750 (cm2)

Phan Huy Toàn 25/07 lúc 20:50
Báo cáo sai phạm

750cm2 chắc chắn luôn

Itsuka Kotori 13/07/2017 lúc 15:51
Báo cáo sai phạm

Vì 8 x 8 = 64  nên => cạnh của hình vuông = 8m

Chu vi hình vuông là:

8 x 4 = 32 (m)

Đ/S:...

Phạm Trà Giang 13/07/2017 lúc 15:50
Báo cáo sai phạm

Diện tích hình vuông thì bằng a x a

=> 64 = 8 x 8

Chu vi hình vuông là:

     8 x 4 = 32 ( m )

          Đáp số: 32 m

animeboy 13/07/2017 lúc 15:48
Báo cáo sai phạm

Cạnh hình vuông là

64=8x8cm

Chu vi hình vuông là:

8x4=32cm

Trương Thị Minh Thư 14/09/2014 lúc 15:53
Báo cáo sai phạm

Giải

Hiệu số phần bằng nhau là: 
3 - 2 = 1 ( phần ) 
Chiều rộng mảnh đất là: 
10 : 1 x 2 = 20 ( m ) 
Chiều dài mảnh đất là: 
20 + 10 = 30 ( m ) 
Chu vi mảnh đất là: 
( 20 + 30 ) x 2 = 100 ( m ) 
Đáp số: 100 m

Nguyễn Việt Hoàng 12/07/2017 lúc 13:13
Báo cáo sai phạm

Hiệu số phần bằng nhau là: 
                  3 - 2 = 1 ( phần ) 
Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật đó là: 
                 10 : 1 x 2 = 20 ( m ) 
Chiều dài mảnh đất hình chữ nhật đó là: 
                  20 + 10 = 30 ( m ) 
Chu vi mảnh đất hình chữ nhật đó là: 
                ( 20 + 30 ) x 2 = 100 ( m ) 
                     Đáp số: ......................

phan gia huy 22/09/2016 lúc 15:58
Báo cáo sai phạm

hiệu số phần bằng nhau là

       3-2=1 {phần}

Trần Thị Loan Quản lý 24/06/2015 lúc 17:27
Báo cáo sai phạm

Tích bán kính với bán kính của hình tròn lớn là: 50,24 : 3,14 = 16 cm = 4 x 4

Bán kín hình tròn lớn là: 4 cm

Chu vi hình tròn 1 là : 3,14 x d1

Chu vi hình tròn 2 là : 3,14 x d2

Chu vi hình tròn 3 là : 3,14 x d

Trong đó: d1; d2; d3 là các đường kính của hình tròn 1; 2; 3

=> d1 + d2 + d3 = Đường kính hình tròn lớn = 4 x 2 = 8 cm

Chu vi 3 hình tròn là:  3,14 x d1 + 3,14 x  d2 + 3,14 x  d3 = 3,14 x ( d1 + d2 + d3 ) = 3,14 x 8 = 25,12 cm

ĐS: 25,12 cm 

Nguyễn Huệ Lam 10/07/2017 lúc 08:40
Báo cáo sai phạm

A B C D

a)

Ta có:

\(\widehat{A}+\widehat{B}+\widehat{C}+\widehat{D}=360^o\)

\(\Leftrightarrow\frac{C+D}{2}+C+D=360^o\)

\(\Leftrightarrow\frac{3\left(C+D\right)}{2}=360^o\)

\(\Leftrightarrow3\left(C+D\right)=720^o\)

\(\Leftrightarrow C+D=240^o\)

\(\Leftrightarrow A+B=120\)

Nguyễn Việt Hoàng 09/07/2017 lúc 09:17
Báo cáo sai phạm

VD1: Chu vi của 1 hình vuông là 1000m

Một cạnh của hình vuông đó là:

1000 : 4 = 250 ( m )

Diện tích của hình vuông đó là:

250 x 250 = 62 500 ( m2 )

VD2: Chu vi của một hình vuông là 6000m

Một cạnh của hình vuông đó là:

6000 : 4 = 1500 ( m )

Diện tích của hình vuông đó là:

1500 x 1500 = 2 250 000 ( m2 )

Từ 2 ví dụ trên 

=> Bạn Hùng nói đúng

Vũ Ngọc Hiệp 09/07/2017 lúc 09:43
Báo cáo sai phạm

VD : Chu vi một hình vuông là 20 cm                                                                                                                                                        Một cạnh của hình vuông đó là :   20 : 4 = 5 cm                                                                                                                                  Diện tích hình vuông đó là :         5x5 = 25 cm2                                                                                                                                  Vậy bạn Hùng nói đúng .

Lê Cao Mai Anh 15/01/2017 lúc 21:49
Báo cáo sai phạm

       Đổi: 2.826 km = 282600 cm

Chu vi của bánh xe đó là:

     60 x 3.14 = 188.4 ( cm )

Bánh xe phải quay hết số vòng là:

     282600 : 188.4 = 1500 ( vòng )

          Đáp số: 1500 vòng.

Nếu bạn thấy đúng thì k mình nha!

o0o Kurogane ikki2 o0o 08/07/2017 lúc 12:41
Báo cáo sai phạm

Đổi 2,826 km = 282 600 cm

Chu vi bánh xe đó là :

          60 x 3,14 = 188,4 ( cm )

Bánh xe đó phải quay hết số vòng là :

          282 600 : 188,4 = 1 500 ( vòng )

                       Đáp số : 1 500 vòng

His Girl Has The Right Tone 26/02/2017 lúc 19:19
Báo cáo sai phạm

1500 vong la dap an dug

k mk nha

Lê Thị Huyền Trang 20/01/2016 lúc 17:31
Báo cáo sai phạm

ko bít đây nè!cả em của mik mà ko bày đc

Đinh Thị Hoàng Yến 18/01/2017 lúc 22:18
Báo cáo sai phạm

Vì hình vuông ABCD có AB = BC = CD = DA = 6 cm

Ta có: M là trung điểm của AB \(\Rightarrow\)AM = MB

\(\Rightarrow\)\(6\times\frac{1}{2}=3\left(cm\right)\)

Chu vi hình vuông AMOQ là: 

      \(3\times4=12\left(cm\right)\)

     ĐS: 12 cm

Takamachi Nanoha 18/01/2017 lúc 20:47
Báo cáo sai phạm

Ko cho đến 1 số thì ai làm được!Ai làm được chắc làm bừa

Nguyễn Văn Thi 30/12/2014 lúc 05:06
Báo cáo sai phạm

Chu vi hình chữ nhật là:45 x 4 =180(m)

Nửa chu vi hình chữ nhật là:180:2=90(m)

Chiều rộng hình chữ nhật là:90-65=25(m)

                                 Đáp số:25m

Ngọc Anh Dũng 06/07/2017 lúc 20:47
Báo cáo sai phạm

Chu vi hình chữ nhật là :

45 x 4 = 180 ( m )

Nửa chu vi hình chữ nhật là :

180 : 2 = 90 ( m )

Chiều rộng là :

90 - 65 = 25 ( m )

Đáp số : 25m

~~ Ủng hộ nha ~~

Lê Quang Tuấn Kiệt 06/07/2017 lúc 20:40
Báo cáo sai phạm

Chu vi hình chữ nhật là:

45 x 4 =180 ( m )

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

180 : 2 = 90 ( m )

Chiều rộng hình chữ nhật là:

90 - 65 = 25 ( m )

 Đáp số:25m

Do Ngoc Lam Hoa 10/03/2015 lúc 19:49
Báo cáo sai phạm

Chu vi manh vuon do la: 15*56=840(m)

Canh manh vuon do la: 840/4=210(m)

Dien tich manh vuon la: 210*210=44100(m2)

                                                 Dap so: 44100m2

perfect shadow 05/07/2017 lúc 13:35
Báo cáo sai phạm

chu vi mảnh vườn là:

15 x 56 = 840 (m)

cạnh mảnh vườn là:

840 : 4 = 210 (m)

diện tích mảnh vườn là:

210 x 210 = 44100 (m2)

đ/s... 

k cho minh nha

bui thi lan phuong 05/07/2017 lúc 13:29
Báo cáo sai phạm

chu vi mảnh vườn đó là

15x56=840(m)

cạnh mảnh vườn đó

840:4=210(m)

diện tích mảnh vườn

210x210=44100(m2)

đ/s:44100m2

k nha

nguyễn ngọc minh quân 27/04/2015 lúc 21:41
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi hình chữ nhật là;

160:2=80[m]

chiều rộng hình chữ nhật là:

80:5*2=32[m]

chiều dài là

80:5*3=48[m]

diện tích hình chữ nhật là

32*48=1536[m2]

diện tích lối đi là

1536:24=64[m2]

                         đáp số a đài 48m rộng 32m

                                      b 64m2

Trần Thị Bảo Trân 12/06/2017 lúc 09:47
Báo cáo sai phạm

a) Nửa chu vi của hình chữ nhật đó là:

160  :  2 = 80 (m)

Tổng số phần bằng nhau :

2 + 3 = 5 ( phần )

Chiều rộng của hình chữ nhật đó là :

80 : 5 x 2 = 32 ( m )

Chiều dài của hình chữ nhật đó là :

80 : 5 x 3 = 48 ( m )

b) Diện tích của hình chữ nhật đó là :

32 x 48 = 1536 (m2)

Diện tích lối đi là :

1536 : 24 = 64 ( m2)

Đáp số : a) Chiều dài : 48 m

                     Chiều rộng : 32 m

                 b) Diện tích lối đi : 64 m2

nhất sông núi 05/07/2017 lúc 12:08
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi hình chữ nhật là :

   160 : 2 = 80

Tổng số phần bằng nhau là :

   2+3= 5

a) Chiều dài là ;

   80:5 * 3 = 48

    Chiều rộng là;

   80-48=32

Diện tích hình chữ nhật là :

 48*32=2036

b)Diện tích lối đi là :

 2034*1/24=84 

    Đáp số : a) Chiều dài :48

                    Chiều rộng: 32

                 b) 84m2 

k mk nha

Phạm Ngọc Thạch 12/07/2015 lúc 11:03
Báo cáo sai phạm

VÌ CHIỀU RỘNG KHÔNG ĐỔI LÊN 2 LẦN CHIỀU DÀI BỊ CẮT LÀ 280 - 248 = 32M

CHIỀU DÀI MẢNH ĐẤT BỊ CẮT LÀ 32:2 = 16 M

CHIỀU DÀI MẢNH ĐẤT CÒN LẠI LÀ 16 X ( 6 - 1) = 80M

CHIỀU RỘNG MẢNH ĐẤT CÒN LẠI LÀ  248 : 2 - 80 = 44M

DIỆN TÍCH MẢNH ĐẤT HÌNH CHỮ NHẬT CÒN LẠI LÀ 80 X 44 = 3520M2

tranngocthaonhi 21/01/2016 lúc 14:45
Báo cáo sai phạm

nua chu vi manh dat ban dau la:280:2=140 (m)
nua chu vi manh dat con lai la:248:2=124(m)
1/6 chieu dai luc dau la:140-124=16(m)
chieu dai luc dau la:16:1/6= 96(m)
chieu rong manh dat con lai la:124-80=44(m)
dien tich hinh chu nhat con lai la:80x44=3520(m2)
dap so:3520 m2

Nguyễn Hà Trang 20/03/2017 lúc 21:39
Báo cáo sai phạm

Đáp số: 3520 m2.

Đúng 100% luôn!

Chúc các bạn học giỏi.

Bấm đúng cho mình nha.

Lê Thị Ngọc Tiên 05/02/2015 lúc 21:32
Báo cáo sai phạm

nửa chu vi khu rừng là:

12,6 : 2 = 6,3 (km)

quy đồng mẫu số hai phân số 1/2 và 2/3 là:

1/2 = 3/6

2/3 = 4/6

vậy tỉ số của chiều dài và chiều rộng là 3/4

tổng số phần bằng nhau là:

3 + 4 = 7 (phần)

chiều dài khu rừng là:

6,3 : 7 x 4 = 3,6 (km)

chiều rộng khu rừng là:

6,3 - 3,6 = 2,7 (km)

diện tích khu rừng là:

3,6 x 2,7 = 9,72 (km2)

9,72 km2 = 972 ha.

ĐS: 9,72 km2.

      972 ha.

Hồ Thiên Hưởng 05/02/2015 lúc 21:38
Báo cáo sai phạm

đầu tiên em  đặt: gọi a là chiều dài hình chữ nhật(a là 1 số dương cụ thể)

                               b là chiều rộng hình chữ nhật(b là 1 số dương cụ thể)

đề cho ta:\(\frac{1}{2}\)a=\(\frac{2b}{3}\) =>a=\(\frac{4b}{3}\)(1),tiếp theo ta đi tìm b = ? để tìm ra a

 đề cho chu vi hình chữ nhật là 12,6 km:ta có công thức tính chu vi hình chủ nhật là:(dài+rộng)nhân 2

 nên :       a+b=12,6  (2) thay (1) vào (2) ta sẽ được: \(\frac{4b}{3}+b=12,6\)

  giải ra ta được b = \(\frac{27}{10}\) ,a=\(\frac{18}{5}\)

 vậy diện tích hình chữ nhật là :S=dài * rộng =\(\frac{27}{10}\times\frac{18}{5}=9,72\)

               

 

Trần Thùy Dung 28/12/2014 lúc 15:28
Báo cáo sai phạm

Chu vi hình chữ nhật ban đầu là: (13+19).2=64(m)

Chu vi hình chữ nhật lúc sau sẽ là: 64.4,8=307,2(m)

=> Khi đó nửa chu vi hình chữ nhật đó sẽ là: 307,2:2=153,6(m)

=> Nửa chu vi lúc sau của hình chữ nhật so với nửa chu vi ban đầu của hình chữ nhật là:        153,6-(13+19)=121,6(m)

=> Phải kéo dài mỗi chiều cùng một đoạn là: 121,6:2=60,8(m)

Vậy phải kéo dài mỗi chiều một đoạn là 60,8 m.

Quá dễ.☺☻♂

 

Kiriya Aoi 23/03/2017 lúc 20:12
Báo cáo sai phạm

nhưng thử lại bị sai!!!

Trần Thị Loan Quản lý 13/07/2015 lúc 14:20
Báo cáo sai phạm

P kí hiệu là chu vi

Có P(ABCD) = AB + BC + CD + DA = 66

P(ABC) = AB + BC + CA = 56

P(ACD) = AC + CD + DA = 60 

=> P (ABC) + P(ACD) = (AB + BC + CD + DA) + 2.AC = 66 + 2.AC = 56 + 60  = 116

=> 2.AC = 116 - 66 = 50 => AC = 50 : 2 = 25

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: