Giúp tôi giải toán và làm văn


러닝 맨 14 tháng 7 lúc 9:40
Báo cáo sai phạm

https://moon.vn/hoi-dap/dot-chay-hoan-toan-1-mol-ruou-no-x-can-dung-vua-du-35-mol-o2-cong-thuc-phan-tu-cua-x-633973

bạn tham khảo link

viết ra dài lắm!

Đọc tiếp...
◥ὦɧ◤•๖ۣۜAղ๖๖ۣۜKö•™⊰⊹ 12 tháng 7 lúc 22:42
Báo cáo sai phạm

Bài giải 

Chu vi hình chữ nhật là:

( 10 + 2 ) x 2 = 24 ( cm )

Diện tích hình chữ nhật là:

10 x 2 = 20 ( cm2 )

Đáp số: Chu vi: 24 cm

             Diện tích: 20 cm2

- Công thức tính chu vi hình chữ nhật: P = ( A + B ) x 2

- Công thức tính diện tích hình chữ nhật: S = A x B

Đọc tiếp...
Tuan Nghia Tran 12 tháng 7 lúc 22:28
Báo cáo sai phạm

chu vi : (10+2):2=6cm

diện tích: 10x2=20cm2

Đọc tiếp...
Shalala 22222 16 tháng 7 2015 lúc 10:07
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi mảnh vườn là:

92 : 2 = 46 (m)

Chiều dài hơn chiều rộng là:

5 + 5 = 10 (m)

Chiều rộng mảnh vườn là:

(46 - 10) / 2 = 18 (m)

Chiều dài mảnh vườn là:

46 - 18 = 28 (m)

Diện tích mảnh vườn ban đầu là:

18 * 28 = 504 (m2)

Đáp số: 504 m2

Đọc tiếp...
Đào Thị Ngọc Anh 18 tháng 1 2016 lúc 11:08
Báo cáo sai phạm

                                      giai

nua chu vi hcn la :

92:2 =46{m}

chieu dai hon chieu rong la :

5+5=10{m}

chieu rong la:

{46-10} :2 =18{m}

chieu dai la :

18+ 10 = 28{m}

dien tich cua thua ruong la:

18*28 = 504 {m vuong}

daap so : 504 m vuong 

ban oi tick cho mih nha xin do xin do

ban ket ban ca mih di ko mih het luot ket ban rui di xin ban do xin ban do

 

Đọc tiếp...
King Apollo 11 tháng 7 lúc 16:10
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi là :

92 : 2 = 46 ( m )

Nếu tăng chiều dài lên 5 m và rộng lên 5 m thì nửa chu vi là :

46 + ( 5+5 ) = 56 ( m )

Chiều rộng lúc đầu là :

( 56 : 2 ) - 5 = 23 ( m )

Chiều dài lúc đầu là :

56 - 23 = 33 ( m )

Diện tích hình chữ nhật là :

23 x 33 = 759 ( m2 )

            Đáp số : 759 m2

Đọc tiếp...
Lê Thị Ngọc Tiên 4 tháng 2 2015 lúc 22:01
Báo cáo sai phạm

Bán kính hình tròn lớn là:

31,4 : 3,14 : 2 = 5 (cm)

Diện tích hình tròn lớn là:

5x5x3,14 = 78,5 (cm2)

Bán kính hình tròn nhỏ là:

18,84 : 3,14 : 2 = 3(cm)

Diện tích hình tròn nhỏ là:

3x3x3,14 = 28,26 (cm2)

Diệnt ích hình vành khuyên là:

78,5 – 26,26 = 50,24 (cm2)

Đáp số:  50,24 cm2

Đọc tiếp...
Trương Thị Minh Tú 3 tháng 2 2015 lúc 19:28
Báo cáo sai phạm

Bán kính hình tròn lớn là:

31,4 : 3,14 : 2 = 5 (cm)

Diện tích hình tròn lớn là:

5x5x3,14 = 78,5 (cm2)

Bán kính hình tròn nhỏ là:

18,84 : 3,14 : 2 = 3(cm)

Diện tích hình tròn nhỏ là:

3x3x3,14 = 28,26 (cm2)

Diệnt ích hình vành khuyên là:

78,5 – 26,26 = 50,24 (cm2)

Đáp số:  50,24 cm2

Đọc tiếp...
︵✿ ๖ۣۜNɠυүễη ๖ۣۜHυү ๖ۣۜTú‿✿ [ RBL ] ❧VAMY☙ 29 tháng 5 lúc 15:28
Báo cáo sai phạm

trả lời 

=50,24cm2

chúc bn học tốt 

k mình nha

Đọc tiếp...
dang minh trieu 29 tháng 5 2015 lúc 13:28
Báo cáo sai phạm

Chiều rộng so với nửa chu vi bằng

18,75% . 2  =37,5%

Chiều dài  so với nửa chu vi bằng

100% - 37,5% = 62,5%

Vậy tỷ số phần trăm  giữa chiều rộng và chiều dài là

 37,5% : 62,5% = 60%

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng Hiệp sĩ 29 tháng 5 2015 lúc 13:30
Báo cáo sai phạm

 

Chiều rộng so với nửa chu vi bằng

18,75% . 2  =37,5%

Chiều dài  so với nửa chu vi bằng

100% - 37,5% = 62,5%

Vậy tỷ số phần trăm  giữa chiều rộng và chiều dài là

 37,5% : 62,5% = 60%

                              Đáp số :60 %

Đọc tiếp...
nguyen_huu_the 29 tháng 5 2015 lúc 13:33
Báo cáo sai phạm

đặng minh trieu trả lời trước sao cậu l-i-k-e nguyễn đình dũng với lại nguyễn đình dũng sao chép bài của đặng minh triều
 

Đọc tiếp...
Hikari 11 tháng 2 2015 lúc 15:10
Báo cáo sai phạm

cạnh hình vuông là:

96 : 4 = 24 (m)

diện tích hình vuông là:

24 x 24 = 576 (m2)

bán kính cái hố hình tròn là:

15,7 : 3,14 : 2 = 2,5 (m)

diện tích cái hố hình tròn là:

2,5 x 2,5 x 3,14 = 19,625 (m2)

đường kính cái hố là:

15,7 : 3,14 = 5 (m)

bán kính của cái hố và lối đi là:

5 + 1,8 : 2 = 3,4 (m)

diện tích lối đi và cái hố là:

3,4 x 3,4 x 3,14 = 36,2984 (m2)

diện tích lối đi là:

36,2984 - 19,625 = 16,6734 (m2)

diện tích phần còn lại là:

576 - 36,2984 = 539,7016 (m2)

đáp số: lối đi: 16,6734 m2.

            phần còn lại: 539,7016 m2.

 

 

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng 21 tháng 6 2015 lúc 13:11
Báo cáo sai phạm

Vì đáy lớn hơn đáy bé 6 m mà đáy của hình tam giác chính là hiệu của hai đáy và bằng 6 m

Chiều cao hình tam giác ( cũng là chiều rộng HCN ) là :

51 x 2 : 6 = 17 ( m )

Nửa chu vi HCN là :

98 : 2 = 49 ( m )

Chiều dài HCN là :

49 - 17 = 32 ( m )

Diện tích HCN là :

17 x 32 = 544 ( m2 )

Diện tích hình thang là :

544 + 51 = 595 ( m2 )

        Đáp số : 595 m2

Đọc tiếp...
Oggy và những chú gián 21 tháng 6 2015 lúc 13:13
Báo cáo sai phạm

Vì đáy lớn hơn đáy bé 6 m mà đáy của hình tam giác chính là hiệu của hai đáy và bằng 6 m

Chiều cao hình tam giác ( cũng là chiều rộng HCN ) là :

51 x 2 : 6 = 17 ( m )

Nửa chu vi HCN là :

98 : 2 = 49 ( m )

Chiều dài HCN là :

49 - 17 = 32 ( m )

Diện tích HCN là :

17 x 32 = 544 ( m2 )

Diện tích hình thang là :

544 + 51 = 595 ( m2 )

        Đáp số : 595 m2

Đọc tiếp...
cutebaby 25 tháng 4 2016 lúc 20:42
Báo cáo sai phạm
NGUYỄN NGỌC LAN 22 tháng 1 2015 lúc 15:11
Báo cáo sai phạm

công thức tính dt HCN là : S  = dài x rộng 

vì dài = rộng x 3 => S = rộng x rộng x 3

áp dụng bài này ta có : RỘNG X RỘNG X 3 = 75 (cm2 )

                                  RỘNG X RỘNG       = 75 : 3 

                            => RỘNG X RỘNG = 25 (cm  )

  ta đã biết 25 = 5 x 5 vậy chiều rộng = 5 ( cm )

chu vi là : (5 + 5 x 3) x 2 = 40 ( cm )

quá chi tiết rồi đó bạn ! 

Đọc tiếp...
nguyễn Thị Hà Giang 1 tháng 5 lúc 16:35
Báo cáo sai phạm

gọi giá trị 1 phần là a, ta có:

a*1*Ca*3=75

a*a*1*3=75

a*a*3=75

a*a=75:3

a*a=25

vậy a=5 vì 5*5=25

CD là:

5*3=15(cm)

CR là:

5*1=5(cm)

chu vi HCN là:

(15+5)*2=20(cm)

BÀI NÀY MK HOK RỒI NÊN MK BIẾT, ĐÚNG CHO MK NHA!

Đọc tiếp...
nguyễn Thị Hà Giang 1 tháng 5 lúc 16:36
Báo cáo sai phạm

SORRY, LỠ TAY

=40 NHÉ!

con em ngồi cạnh làm toán cứ lẩm bẩm 20 làm mk ghi theo lun

hihi...!!!):

Đọc tiếp...
Nguyễn Hương Ly 1 tháng 3 2015 lúc 20:15
Báo cáo sai phạm

Bài làm cùa mình đây:

Chiều dài dài hơn chiều rộng số m là: 4,5 + 5,5 =10 (m)

Nửa chu vi hình chữ nhật là: 96 : 2 = 48 (m)

Chiều dài mảnh đất là: (48+10) : 2 = 29 (m)

Chiều rộng mảnh đất là: 48- 29= 19 (m)

Diện tích mảnh đất là: 29x 19= 551 (m)

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Quyết 16 tháng 5 lúc 20:45
Báo cáo sai phạm

Chiều dài hơn chiều rộng số m là:

4.5+5.5=10(m)

Nửa chu vi mảnh đất hình chữ nhật là:

96 :2=48(m)

Chiều dài mảnh đất hình chữ nhật là:

(48+10):2=29(m)

Chiều roonh mảnh đất hình chữ nhật đó là:

29-10=19(m)

Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là:

29 x 19 =551(m2)

Đáp số : 551 m2

~ Học tốt ~

Đọc tiếp...
Hikari 1 tháng 3 2015 lúc 20:00
Báo cáo sai phạm

Cách mình dễ hiểu hơn nè!

cạnh hình vuông là:

96 : 4 = 24 (m)

chiều rộng mảnh đất là:

24 - 4,5 = 19,5 (m)

chiều dài mảnh đất là:

24 + 5,5 = 29,5 (m)

diện tích mảnh đất là:

29,5 x 19,5 = 575,25 (m2)

đáp số: 575,25 m2.
 

Đọc tiếp...
Tái Hiện Cổ Tích 29 tháng 4 2015 lúc 20:54
Báo cáo sai phạm

Cạnh mỗi HV:192:12=16(cm)

Diện tích mỗi hình vuông:16*16=256(cm2)

Diện tích tấm bìa:256*5=1280(cm2)

Đọc tiếp...
Nguyễn Hồng Minh 23 tháng 4 2016 lúc 10:02
Báo cáo sai phạm

làm good nhưng có điều lời giải mơ hồ qué !!!

Đọc tiếp...
LE TUAN ANH 2 tháng 5 lúc 21:13
Báo cáo sai phạm

chu vi hình vuông 192/5= 38.4

cạnh hình vuông  38.4/4= 9.6

diện tích hình vuông 9.6x9.6= 92.16

diện tích tấm bìa 92.16x5= 460.8

Đọc tiếp...
sakura 25 tháng 12 2016 lúc 10:41
Báo cáo sai phạm

Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật là :

(160 - 52) : 2 = 54 ( m )

Chiều dài mảnh đất hình chữ nhật là :

54 + 52 = 106 ( m )

Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là :

106 x 54 = 5724 ( m2 )

Đáp số : 5724 m2

Đọc tiếp...
le anh tu 25 tháng 12 2016 lúc 10:37
Báo cáo sai phạm

chiều rộng mãnh đất là

[160-52]:2=54 m

chiều dài mãnh đất là

160-54=106 m

diện tích mãnh đất là

106x54=5724 m2

đáp số : 5724 m2

Đọc tiếp...
Lucy Heartfilia 25 tháng 12 2016 lúc 10:34
Báo cáo sai phạm

Chiều rộng là : ( 160 - 52 ) :2 = 54 ( m )

Chiều dài là :   160 - 54 =106 ( m)

Diện tích HCN là : 54 x 106 =5724 ( m2 )

        Đ/s :....

tk mk nha Nguyễn Thị Thu Thảo

Đọc tiếp...
Lê Quang Sáng 27 tháng 6 2016 lúc 19:28
Báo cáo sai phạm

Cho hình chữ nhật nếu ta tăng chiều rộng 12 cm và giảm chiều dài 6 cm thì ta được một hình vuông có chu vi 76 cm .Tính diện tích hình chữ nhật

Đọc tiếp...
Đào Văn Thái 21 tháng 7 2015 lúc 17:13
Báo cáo sai phạm

chu vi hình chữ nhật là:

        30x4=120(m)

chiều dài hình chữ nhật là:

          30:3x4=40(m)

 nửa chu vi hình chữ nhật là:

          120:2=60(m)

chiều rộng hình chữ nhật là:

            60-40=20(m)

diện tích hình chữ nhật là:

            60x20=1200(m2)

trên thửa ruộng hình chữ nhật đó thu được là:

               1200:100x350=4200(kg)

                       Đổi :4200kg=4,2 tấn

                              Đáp số:4,2 tấn

Đọc tiếp...
Huỳnh Văn Hiếu 21 tháng 7 2015 lúc 17:09
Báo cáo sai phạm

Còn nữa mà bạn              

Đọc tiếp...
Trần Thu Huyền 1 tháng 5 lúc 9:41
Báo cáo sai phạm

này mấy bạn các bạn thay hình ảnh và đặt tên như thế nào vậy

Đọc tiếp...
mai van quy 1 tháng 8 2015 lúc 15:17
Báo cáo sai phạm

dễ

chỉ cần lấy:42x4=168(m)

lik-e cho mình nha

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Đức 22 tháng 8 2016 lúc 16:28
Báo cáo sai phạm

số mét thép gai để rào là :

     42x 4 = 168(m)

               đáp số 168 m

Đọc tiếp...
Huỳnh Thị Minh Huyền 1 tháng 8 2015 lúc 15:13
Báo cáo sai phạm

số m thép gai để rào là

42 x 4=168(m)

ĐS:168 m thép gai

Đọc tiếp...
Trương Quang Đạt 23 tháng 4 2015 lúc 19:23
Báo cáo sai phạm

a/ Chiều dài thực của sân vận động đó là:

               15 x 1000 = 15000 (cm)

Chiều rộng thực của sân vận động đó là:

               12 x 1000 = 12000 (cm)

Đổi: 15000 cm = 150 m; 12000 cm = 120 m

Chu vi thực của sân vận động đó là:
               (150 + 120) x 2 = 540 (m)

b/ Diện tích thực của sân vận động đó là:

               150 x 120 = 18000 (m2)

                         Đáp số: a/ 540 m

                                     b/ 18000 m2

Đọc tiếp...
VŨ THỊ HỒNG NHUNG 12 tháng 4 2017 lúc 18:53
Báo cáo sai phạm

a) 540 m 

b) 18000 m2

Đọc tiếp...
Nguyễn Thảo Trang 14 tháng 4 2016 lúc 20:10
Báo cáo sai phạm

đáp số là a)540m

              B)18000m

Đọc tiếp...
Vũ Thị Hải Yến 2 tháng 2 2015 lúc 11:42
Báo cáo sai phạm

Bán kính của hình tròn là 

75,36 : 3,14 :2 = 12 ( dm )

Diện tích hình tròn là

12 * 12 *3,14 = 452,16 ( dm2 ) 

Đáp số : 452,16 dm2

Đọc tiếp...
Trần Quang Ngọc 25 tháng 4 lúc 21:34
Báo cáo sai phạm

ok chuẩn luôn

Đọc tiếp...
trangquynhdang 11 tháng 3 2017 lúc 21:14
Báo cáo sai phạm
Trần Hà Quỳnh Như 5 tháng 4 2016 lúc 19:15
Báo cáo sai phạm

Độ dài thật cạnh AB là:

5 x 1000 = 5000 (cm)

5000cm = 50m

Độ dài cạnh AE = BC là:

2,5 x 1000 = 2500 (cm)

2500cm = 25m

Độ dài thật cạnh DE là: 4 x 1000 = 4000 (cm)

4000cm = 40m

Độ dài thật cạnh DC là: 3 x 1000 = 3000 (cm)

3000cm = 30m

Chu vi mảnh đất là: 50 + 25 + 40 + 30 + 25 = 170 (m)

Diện tích mảnh đất hình chữ nhật ABCD là: 50 x 25 = 1250 (m2)

Diện tích mảnh đất hình tam giác là: 30 x 40 : 2 = 600 (m2)

Diện tích cả mảnh đất ABCDE là: 1250 + 600 = 1850 (m2)

Đáp số: Chu vi: 170m   ; Diện tích :1850m2.

Đọc tiếp...
Bùi Châu Giang 9 tháng 5 2016 lúc 21:04
Báo cáo sai phạm

giống các bạn ở trên

Đọc tiếp...
armykookies 25 tháng 6 lúc 8:54
Báo cáo sai phạm

chu vi mảnh đất trên bản đồ là:

2,5+2,5+5+4+3=17(cm)=0.17(m)

chu vi mảnh đất thật là:

0.17*1000=17000(cm)

diện tích mảnh đất trên bản đồ là:

( 5 * 2,5 ) + ( 3 * 4 / 2 ) = 18,5 (cm)

diện tích mảnh đất thật là:

18,5 * 1000 = 18500 (cm2)

đáp số: 17000 cm

           18500 cm2

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: