Giúp tôi giải toán và làm văn


Lê Thị Ngọc Tiên 04/02/2015 lúc 22:01
Báo cáo sai phạm

Bán kính hình tròn lớn là:

31,4 : 3,14 : 2 = 5 (cm)

Diện tích hình tròn lớn là:

5x5x3,14 = 78,5 (cm2)

Bán kính hình tròn nhỏ là:

18,84 : 3,14 : 2 = 3(cm)

Diện tích hình tròn nhỏ là:

3x3x3,14 = 28,26 (cm2)

Diệnt ích hình vành khuyên là:

78,5 – 26,26 = 50,24 (cm2)

Đáp số:  50,24 cm2

Đọc tiếp...
Trương Thị Minh Tú 03/02/2015 lúc 19:28
Báo cáo sai phạm

Bán kính hình tròn lớn là:

31,4 : 3,14 : 2 = 5 (cm)

Diện tích hình tròn lớn là:

5x5x3,14 = 78,5 (cm2)

Bán kính hình tròn nhỏ là:

18,84 : 3,14 : 2 = 3(cm)

Diện tích hình tròn nhỏ là:

3x3x3,14 = 28,26 (cm2)

Diệnt ích hình vành khuyên là:

78,5 – 26,26 = 50,24 (cm2)

Đáp số:  50,24 cm2

Đọc tiếp...
Mai Anh Thư 04/02/2015 lúc 19:59
Báo cáo sai phạm

bạn có thể trả lời giúp mình câu hỏi số 2 được ko

Đọc tiếp...
Lê Quang Thế 20/01/2015 lúc 21:18
Báo cáo sai phạm

DẠng toán tổng- tỉ

CV hình tròn bé : 95,456 : 4 x 1 = 23,864cm

CV hình tròn lớn : 23,864 x 3 = 71.592 cm

Bán kính hình tròn bé : 23,864 : 3,14 : 2 = 3,8 cm

Bán kính hình tròn lớn : 71,592 : 3,14:2 = 11,4cm

DT BÉ : 3,8 X 3,8 X 3,14 = 45.3416cm2

DT LỚN: 11,4 X 11,4 X 3,14 = 408.0744 cm2

Đọc tiếp...
Lê Thị Ngọc Tiên 02/02/2015 lúc 09:10
Báo cáo sai phạm

tổng số phần bằng nhau là:

1 + 3 = 4 (phần)

chu vi hình tròn bé là:

95,456 : 4 = 23,864 (cm)

chu vi hình tròn lớn là:

95,456 - 23,864 = 71,592 (cm)

bán kính hình tròn bé là:

23,864 : 3,14 : 2 = 3,8 (cm)

bán kính hình tròn lớn là:

71,592 : 3,14 : 2 = 11,4 (cm)

diện tích hình tròn bé là:

3,8 x 3,8 x 3,14 = 45,3416 (cm2)

diện tích hình tròn lớn là:

11,4 x 11,4 x 3,14 = 408,0744 (cm2)

đáp số: diện tích hình tròn bé: 45,3416 cm2.

               diện tích hình tròn lớn: 408,0744 cm2.

 

Đọc tiếp...
pham hung 08/04/2016 lúc 20:14
Báo cáo sai phạm

408.0744

Đọc tiếp...
Hà Ngọc Toàn 29/07/2015 lúc 15:07
Báo cáo sai phạm

Con kiến bò từ A đến B theo đường (2) đi được quoãng đường là:

\(\frac{AE.3,14}{2}+\frac{EF.3,14}{2}+\frac{FB.3,14}{2}=\frac{3,14}{2}.\left(AE+EF+FB\right)=\frac{3,14}{2}.AB\)

Con kiến bò từ A đến B theo đường (1) đi được quoãng đường là : \(\frac{3,14}{2}.AB\)

Vậy 2 con kiến đến B cùng lúc .... L I K E 

Đọc tiếp...
nguyenluyen1981 Hoang 29/07/2015 lúc 10:51
Báo cáo sai phạm

chú kiến thứ nhất sẽ đi liên tục theo đường cong 1 , còn chú thứ hai chạy theo đường cong lên xuống nên chú thứ nhất về trước

Đọc tiếp...
Dương Việt Hoàng 29/07/2015 lúc 16:06
Báo cáo sai phạm

Cả hai chú kiến về cùng một lúc.

Đọc tiếp...
Hồ Ngọc Diệp 17/08/2016 lúc 20:07
Báo cáo sai phạm

chu vi đường tròn của kim phút: p= pi . d = 3,14 . 5.2=31.4(cm)

1 giờ = 60p

kim phút dịch chuyển dc trong 1 h: s=31,4.60=1884 cm)

trương tự kim giờ dịch chuyển dc: s= 3,14 . 2 .3 .12=226,08 (cm)

Đọc tiếp...
Mai Nguyen Tuan Anh 20 giờ trước (20:20)
Báo cáo sai phạm

May oi tao chiu

Đọc tiếp...
Toàn Quyền Nguyễn 08/01/2017 lúc 12:50
Báo cáo sai phạm

chu vi đường tròn của kim phút: p= pi . d = 3,14 . 5.2=31.4(cm)

1 giờ = 60p

kim phút dịch chuyển dc trong 1 h: s=31,4.60=1884 cm)

trương tự kim giờ dịch chuyển dc: s= 3,14 . 2 .3 .12=226,08 (cm)

Đọc tiếp...
trieu dang 22/06/2015 lúc 12:39
Báo cáo sai phạm

Độ dài của sợi dây bằng tổng độ dài của hai nửa đường tròn (bằng chu vi của hình tròn) cộng 2 lần khoảng cách giữa hai trục.

Chu vi của hình tròn với đường kính 0,35 là:

0,35 x 3,14 = 1,099 (m)

Độ dài sợi dây là: 1,099 + 3,1 x 2 = 7,299 (m)

Đáp số: 7,299m. 

Đọc tiếp...
Võ Lý Anh Thư 07/02/2017 lúc 21:45
Báo cáo sai phạm

Độ dài của sợi dây bằng tổng độ dài của hai nửa đường tròn (bằng chu vi của hình tròn ) cộng 2 lần khoảng cách giữa hai trục.

Chu vi của hình tròn với đường kính 0,35 là:

0,35 x 3,14 = 1,099 (m)

Độ dài sợi dây là: 1,099 + 3,1 x 2 = 7,299 (m)

                         Đáp số : 7,299 m

Đọc tiếp...
pham khanh ly 17/01/2017 lúc 18:30
Báo cáo sai phạm

7,292 ai thấy đúng thì k cho mình nha yêu các bạn nhều

Đọc tiếp...
Trần Nhật Dương 10/03/2017 lúc 20:43
Báo cáo sai phạm

750cm2 nhé

Đọc tiếp...
nguyentronganhtu 12/08/2014 lúc 20:57
Báo cáo sai phạm

Diện tích tam giác ACD là:

18 x 50 : 2 = 450 (cm2)

Độ dài cạnh BC là:

180 - (50 + 50 + 30) = 50 (cm)

Từ A kẻ đường cao AH.

AH có độ dài là:

450 x 2 : 30 = 30 = 30 (cm)

Diện tích tam giác ABC là:

30 x 50 : 2 = 750 (cm2)

Đọc tiếp...
Wrecking Ball 18/01/2018 lúc 12:52
Báo cáo sai phạm

Diện tích tam giác ACD là:
18 x 50 : 2 = 450 (cm2)
Độ dài cạnh BC là:
180 - (50 + 50 + 30) = 50 (cm)
Từ A kẻ đường cao AH.
AH có độ dài là:
450 x 2 : 30 = 30 = 30 (cm)
Diện tích tam giác ABC là:
30 x 50 : 2 = 750 (cm2)

đ/s:.....................

:D

Đọc tiếp...
Bùi Tiến Vỹ 21/01 lúc 07:26
Báo cáo sai phạm

chu vi bánh xe

60x3,14=18,4(cm)=3768m

bánh xe phải lăn số vòng

37668:1,884=2000(vòng)

đáp số  2000 vòng

Đọc tiếp...
Wrecking Ball 18/01/2018 lúc 12:39
Báo cáo sai phạm

Chu vi bánh xe là
   60 x 3,14 = 188,4 ( cm )
Đổi 3,768 km = 3768 m 
  188, 4 cm = 1,884 m
Bánh xe phải lăn số vòng là
    3768 : 1,884 = 2000( vòng)
              ĐS 2000 vòng

:D

Đọc tiếp...
Huỳnh Thu Hiền 06/02/2015 lúc 13:36
Báo cáo sai phạm

chu vi của bánh xe nhân lân cho 3,768

có nghĩa là chu vi của bánh xe đó là  1vòng

Đọc tiếp...
nguyen duc khai nguyen 16/02/2015 lúc 08:37
Báo cáo sai phạm

Sợi dây thép đó dài số mét là:

        5x2x3,14=31,4(m)

Đọc tiếp...
Trần Đặng Phan Vũ Hôm qua lúc 20:13
Báo cáo sai phạm

sợi dây thép đó dài là

\(5\times2\times3,14=31,4\left(m\right)\)

đáp số : \(31,4m\)

Đọc tiếp...
JenJen Hôm qua lúc 20:18
Báo cáo sai phạm

                                                                                 Bài giải 

Ta có sơ đồ:

   5cm

Sợi dây thép dài là:

  5 x 2 x 3,14 = 31,4 (cm)

                       Đáp số: 31,4 cm

Đọc tiếp...
tran duy 30/01/2015 lúc 16:01
Báo cáo sai phạm

diện tích hình tròn là RxRx3.14=50.24

suy ra RxR=50.24:3.14=16

mà chỉ có 4x4=16 nên R=4

vậy chu vi hình tròn: P=2xRx3.14=2x4x3.14=25.12 (cm)

Đọc tiếp...
Hikari 11/02/2015 lúc 14:56
Báo cáo sai phạm

tích của hai bán kính hình tròn là:

50,24 : 3,14 = 16 (cm)

vì tích của hai bán kính hình tròn là 16 cm, mà 16 do 4 x 4 tạo thành, nên bán kính hình tròn là 4 cm.

chu vi hình tròn đó là:

4 x 2 x 3,14 = 25,12 (cm)

đáp số: 25,12 cm.

Đọc tiếp...
Lê Thị Ngọc Tiên 05/02/2015 lúc 21:43
Báo cáo sai phạm

diện tích hình tròn là RxRx3.14=50.24

suy ra RxR=50.24:3.14=16

mà chỉ có 4x4=16 nên R=4

vậy chu vi hình tròn: P=2xRx3.14=2x4x3.14=25.12 (cm)

Đọc tiếp...
Trương Thị Minh Tú 30/12/2014 lúc 18:33
Báo cáo sai phạm

a/ Đường kính hình tròn là : 15,7 : 3,14 = 5.

b/ Bán kính hình tròn là : 18,84 : 2 : 3,14 = 3.

Đọc tiếp...
Đào Khánh Huyền 15/01/2015 lúc 18:41
Báo cáo sai phạm

A) Đường kính hình tròn là: 15,7:3,14=5

B) bán kính hình tròn là: 18,84:2:3,14=3

Đọc tiếp...
Nguyễn Việt Quân 14/07/2017 lúc 19:48
Báo cáo sai phạm

1 hình tròn có diện là 1.1 304 m2 . tính đường kính 

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thanh Trúc 14/07/2015 lúc 21:06
Báo cáo sai phạm

Chu vi của bánh xe đạp là:

             65x6.14=204.1 (cm)=2.014 m

Để người đi xe đạp đị được quãng đường dài 2041 m thì mỗi bánh xe lăm số vòng là:

             2041:2.041=100 ( vòng)

                    ĐS:...

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 14/07/2015 lúc 21:05
Báo cáo sai phạm

Chu vi bánh xe đạp là: 65 x 3,14 = 204,1 cm

2041 m = 204100 cm

Số vòng bánh xe phải lăn là: 204100 : 204,1 = 1000 vòng

Đọc tiếp...
Nguyễn Bảo Lộc 29/11/2016 lúc 20:35
Báo cáo sai phạm

đáp án là 1000 vòng đó

Đọc tiếp...
Pham Anh Pha 14/01/2015 lúc 19:13
Báo cáo sai phạm

21352   và    32028

Đọc tiếp...
Thắng Max Level 08/03/2017 lúc 13:33
Báo cáo sai phạm

213.52m và 302.28 bạn nha

CHÚC BẠN HỌC GIỎI

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Vũ 08/03/2017 lúc 13:33
Báo cáo sai phạm

21352 và 32028

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Quý 10/08/2015 lúc 06:26
Báo cáo sai phạm

Chu vi bánh xe là:

65 x 3,14  =204,1 (m)

Đổi 2041 m = 204100 cm

Để đi được 2041 m thì bánh xe phải lăn:

204100 : 204,1 = 1000 (vòng)

Đáp số: 1000 vòng

Đọc tiếp...
Nguyễn Trung Hiếu 10/08/2015 lúc 05:57
Báo cáo sai phạm

Chu vi bánh xe đạp là:65x3,14=204,1 cm

2041m=204100 cm

Số vòng bành xe phải lăn là:204100 : 204,1=1000 vòng

Đáp số:1000 vòng

Đọc tiếp...
Lê Việt Ánh 20/01 lúc 21:06
Báo cáo sai phạm

1000 vòng

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thu Thủy CTV 20/01 lúc 09:40
Báo cáo sai phạm

Gọi độ dài cạnh hình vuông là a , độ dài cạnh tam giác là b . Theo bài ra ta có :

4 . a = 3 . b

b - a = 4 cm

Thay vào ta có :

\(4b-16=3b\Rightarrow b=16\left(cm\right)\)

Chu vi tam giá đều là :

16 . 3 = 48 cm

Cạnh hình vuông là :

48 : 4 = 12 cm

Diện tích hình vuông là :

12 . 12 = 144 cm2

Đọc tiếp...
Nguyễn Quang Huy 12/11/2014 lúc 17:38
Báo cáo sai phạm

Vậy chu vi hình vuông cũng bằng 100

Cạnh hình vuông là:

100 : 4 = 25(cm)

Diện tích là:

25 x 25 = 625(cm\(^2\))

 

Đọc tiếp...
nguyễn vũ minh huyền 19/01 lúc 20:07
Báo cáo sai phạm

nay nguyen lình chỉ ơi đáp án là 625 cm2 đó nguyễn linh chi a

Đọc tiếp...
Tô Thị Thúy Kiều 19/01 lúc 18:34
Báo cáo sai phạm

Vậy chu vi hình chữ nhật là 100

Cạnh hình vuông là:

   100/4=25[cm]

Diện tích hình vuông là:

   25*25=625[cm2]

             Đáp số:625cm2

Đọc tiếp...
Tái Hiện Cổ Tích 01/05/2015 lúc 21:45
Báo cáo sai phạm

Chiều rộng hầm cá hình chữ nhật:16 *\(\frac{1}{4}\) = 4 (m)
Chu vi hầm cá: (16 + 4) x 2 = 40 (m)
Số trụ đá để làm hàng  rào xung quanh hầm:  40 : 2 = 20 (trụ đá)
Số tiền mua trụ đá để làm hàng rào:  12 000 *  20 = 240 000 (đồng)

Đọc tiếp...
nguyễn trung hiếu 06/08/2015 lúc 05:47
Báo cáo sai phạm

Bán kính của hình tròn đó là 9 dm vì 254,34 : 3,14 = 81 mà 81 = 9 x 9

Độ dài của số thép cần để làm mép viền xung quanh cửa là : 9 x 2 x 3,14 = 56,52

Đáp số:56,52 dm

Đọc tiếp...
tuan va manh 11/03/2017 lúc 15:03
Báo cáo sai phạm

= 56,52 dm

Đọc tiếp...
ammobot01 23/02/2017 lúc 19:41
Báo cáo sai phạm

56,52 nhé

Đọc tiếp...
Phan thị lành 31/07/2015 lúc 19:38
Báo cáo sai phạm

Tổng chu vi 2 thửa ruộng nhỏ hơn chu vi thửa ruộng hình chữ nhật là:

230 - 160 = 70 (m)

Vì khi ta chia thửa ruông hình chữ nhật thành một thửa ruông hình vuông nhỏ và một thửa ruộng hình chữ nhật nhỏ . Mà chiều rộng của thửa ruộng hình chữ nhật ban đầu bằng cạnh thửa ruộng hình vuông nhỏ và bằng chiều rộng của thửa ruộng hình chữ nhật nhỏ nên khi chia thành 2 thửa ruộng nhỏ thì hiệu của tổng chu vi 2 thửa ruộng nhỏ hơn chu vi thửa ruộng hình chữ nhật ban đầu là 2 lần chiều rộng của thửa ruộng ban đầu.

Chiều rộng của thửa ruộng hình chữ nhật ban đầu là:

70 : 2 = 35 (m)

       Đ/S: 35m

nhớ vẽ hình ra

Đọc tiếp...
Jane TANICONE 20/06/2017 lúc 09:02
Báo cáo sai phạm

là 35 m tớ làm rồi mà

Đọc tiếp...
Hoàng Quỳnh Anh 10/01/2017 lúc 12:11
Báo cáo sai phạm

dap so 35 m

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: