Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Hà Minh Khôi 17 tháng 1 lúc 20:34
Báo cáo sai phạm

Kết quả :8

Thử lại :8*8*3,14=200,96

Đọc tiếp...
tran pham bao thy 17 tháng 1 lúc 20:27
Báo cáo sai phạm

r2.pi (3.14)=200,96     pi bình thường = \(\frac{22}{7}\)

r2=200,96:3.14

r2=64

r=8

Đọc tiếp...
Nguyễn Trí Nghĩa (team best toán học) 17 tháng 1 lúc 20:26
Báo cáo sai phạm

Bán kính của hình tròn là:

200,96:3,14=64(m)

Ta có:64=8.8

=>Bán kính của hình tròn là:8m

Chúc bn học tốt

Bạn nhớ công thức nè:S=Bán kính x bán kính x 3,14

Đọc tiếp...
phạm hoàng vân 16 tháng 12 2018 lúc 20:52
Báo cáo sai phạm

hai thửa ruộng thu hoạch được 12,5 tấn thóc thửa ruộng thứ nhất thu hoạch bằng 2/3 thửa ruộng thứ 2 hỏi mỗi thửa  ruộng thu hoạch được bao nhiêu kg thóc giải hộ mik với các bạn ơi mik cần gấp lắm

Đọc tiếp...
Mika Kagehira 16 tháng 12 2018 lúc 17:02
Báo cáo sai phạm

lừa đảo chi vậy mây bạn?

Đọc tiếp...
phạm hoàng vân 16 tháng 12 2018 lúc 16:54
Báo cáo sai phạm

nhí nhố thế ai mà giải đc

Đọc tiếp...
lê đình bảo 12 tháng 1 lúc 20:09
Báo cáo sai phạm

     giải

tổng chu vi 2 hình chữ nhật là:

      144. 2= 288

  đáp số: 288... đơn vị đâu bạn.

        hok tốt

Đọc tiếp...
Bùi Ngọc Phượng 14 tháng 1 lúc 19:54
Báo cáo sai phạm

Tổng chu vi 2 hình chữ nhật là :

           144 * 2 = 288 

                       Đáp số : 288

Đọc tiếp...
đỗ thu hương 12 tháng 1 lúc 19:59
Báo cáo sai phạm

Chu vi hình vuông ban đầu là :

144 x 2 = 288

Đ/s: 288

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng Hiệp sĩ 5 tháng 6 2015 lúc 12:23
Báo cáo sai phạm

gọi khoảng cách giữa 2 cây liên tiếp là a(m)

ta có 105 chia hết cho a,60 chia hết cho a và a lớn nhất

=>a là ƯCLN(105,60)

105=3.5.7

60=2^2.3.5

ƯCLN(105,60)=3.5=15

Vậy khoảng cách lớn nhất giữa hai cây liên tiếp là 15 m

chu vi của vườn là:

(105+60).2=330(m)

tổng số cây là:

330:15=22(cây)

vậy tổng số cây là 22 cây

Đọc tiếp...
Phạm Tuấn Đạt 3 tháng 12 2017 lúc 10:30
Báo cáo sai phạm

gọi khoảng cách giữa 2 cây liên tiếp là a(m)

ta có 105 chia hết cho a,60 chia hết cho a và a lớn nhất

=>a là ƯCLN(105,60)

105=3.5.7

60=2^2.3.5

ƯCLN(105,60)=3.5=15

Vậy khoảng cách lớn nhất giữa hai cây liên tiếp là 15 m

chu vi của vườn là:

(105+60).2=330(m)

tổng số cây là:

330:15=22(cây)

vậy tổng số cây là 22 cây

Đọc tiếp...
Jackson Yi 5 tháng 6 2015 lúc 12:23
Báo cáo sai phạm

COPY Ở ĐÂU THẾ Đinh Tuấn Việt

Đọc tiếp...
Linh Đặng Thị Mỹ 15 tháng 7 2015 lúc 14:35
Báo cáo sai phạm

Chiều rộng vườn cây là

 789,25 : 38,5 =20,5 (m)

Chu vi vườn cây là

(38,5+20,5) . 2 =118 (m)

Số mét hàng rào xung quanh vườn dài

118 -3,2 = 114,8 (m)

Đáp số :114,8 m

Đọc tiếp...
Giang Bách Họp 6 tháng 1 2017 lúc 18:31
Báo cáo sai phạm

114,8

ai tk mk

mk tk lại

mk hứa

yên tâm

thank nhiều

Đọc tiếp...
Nguyễn Tiến Dũng 13 tháng 12 2016 lúc 18:33
Báo cáo sai phạm

kljlgjk;t

Đọc tiếp...
Công chúa Nấm 12 tháng 3 2015 lúc 11:28
Báo cáo sai phạm

Lớp 4 có học số thập phân đâu mà trả lời bạn được?

Đọc tiếp...
Đoàn Nguyễn Hoàng Anhdf 8 tháng 4 2018 lúc 21:15
Báo cáo sai phạm

đay kaf toán lớp 5


 

Đọc tiếp...
Lê Tuấn Dương 23 tháng 11 2016 lúc 17:53
Báo cáo sai phạm

Ta đổi 4dm=40cm

tổng chiều dài và chiều rộng là:

40:2=20(cm)

Chiều dài dài số xăng-ti-mét là:

(20+10):2=15(cm)

Chiều cao dài số xăng-ti-mét là:

15:2x5=37,5(cm)

Diện tích là:

15x37,5=562,5(cm2)

Đáp số:562,5cm2

mình không biết bạn học dấu phẩy chưa.Nhớ tích nha

Đọc tiếp...
công chúa sinh đôi 23 tháng 11 2016 lúc 17:45
Báo cáo sai phạm

             4dm = 40cm

Nữa chu vi : 40 : 2 = 20 cm

Chiều dài : (20 + 10) : 2 = 15 cm

Chiều cao : 15 : 3 x 5 = 25 cm

Diện tích tấm bìa : 15 x 25 = 375 cm2

Đọc tiếp...
Phạm Thế Mạnh 23 tháng 11 2016 lúc 17:57
Báo cáo sai phạm

Ta đổi 4dm=40cm

tổng chiều dài và chiều rộng là:

40:2=20(cm)

Chiều dài dài số xăng-ti-mét là:

(20+10):2=15(cm)

Chiều cao dài số xăng-ti-mét là:

15:2x5=37,5(cm)

Diện tích là:

15x37,5=562,5(cm2)

Đáp số:562,5cm2

Đọc tiếp...
Huỳnh Văn Hiếu 19 tháng 8 2015 lúc 6:40
Báo cáo sai phạm

Có tất cả số hình vuông nhỏ là:

4.5=20 hình vuông

Diện tích 1 hình vuông nhỏ là:

80:20=4 m2

Ta có: 4 = 2.2

Vậy cạnh của hình vuông nhỏ = 2 m

Chiều rộng của hình chữ nhật đó là:

2.4=8 m

Chiều dài của hình chữ nhật đó là:

2.5=10 m

Chu vi của hình chữ nhật đó là:

(10+8).2= 36 m

                          Đáp/Số: 36 m

Đọc tiếp...
Lê Thị Ngọc Tiên 24 tháng 1 2015 lúc 20:43
Báo cáo sai phạm

nửa chu vi sân trường là:

330 : 2 = 165 (m)

tổng số phần bằng nhau là:

7 + 4 = 11 (phần)

chiều dài sân trường là:

165 : 11 x 7 = 105 (m)

chiều rộng sân trường là:

165 - 105 = 60 (m)

diện tích sân trường là:

105 x 60 = 6300 (m2)

6300 m2 = 0,63 ha.

đáp số: 0,63 ha.

 

Đọc tiếp...
Cao Thị Quỳnh Ngân 20 tháng 1 2015 lúc 21:24
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi là :330:2=165(m)

CR là :165:(7+4)*4=60(m)

CD là :165-60=105(m)

DT là :105*60=6300(m2)      

6300 m2 = 0,63 ha

             ĐS : 0,63 ha

Đọc tiếp...
bí mật 26 tháng 3 2017 lúc 18:30
Báo cáo sai phạm

nua chu vi san truong la 

330:2 =165 (m)

tong so phan bang nhau la 

7+4 =11(phan )

chieu dai san truong la 

165:11x7= 105 (m) 

chieu rong san truong la 

165- 105 =60 (m) 

dien h san truong la 

105 x60 = 6300 (m2)

6300m2 = 0,63 m2 

dap so 

: 0,63 m2 

nho k minh nha 

Đọc tiếp...
Hoàng Oanh 26 tháng 4 2015 lúc 9:13
Báo cáo sai phạm

Ta có : Tổng chu vi của hai hình chữ nhật = chu vi hình vuông ABCD

Cạnh hình vuông ABCD là: 420 : 4 =105 ( cm )

Diện tích hình vuông ABCD là : 105 x 105 = 11025 ( cm2)

Đáp số 11025 cm2

cho mình đúng nhak

Đọc tiếp...
NAU TE 26 tháng 4 2015 lúc 9:03
Báo cáo sai phạm

Vì hai hình chữ nhật ABMN+NMBC=ABCD

Suy ra tổng chu vi hai hình chữ nhật cũng là chu vi của hình vuông ABCD

Độ dài một cạnh của hình vuông ABCD là:420/4=105(cm)

Diện tích của hình vuông ABCD là:105x105=11025(m2)

    đúng mình nha

Đọc tiếp...
Trần Hà Quỳnh Như 1 tháng 4 2016 lúc 19:54
Báo cáo sai phạm

Tổng chu vi 2 hình chữ nhật gấp 6 lần cạnh hình vuông.

Cạnh hình vuông là:

180 : 6 = 30 (cm)

Diện tích hình vuoog :

30 x 30 = 900 (cm2)

Đọc tiếp...
nguyễn xuân trợ 11 tháng 9 2019 lúc 18:03
Báo cáo sai phạm

kí tự k chỉ là một số tự nhiên , số hữu tỉ do thầy cô đặt ra nhằm chỉ một số nào đó

chẳng hạn n,x,...

đó là các số cũng dùng như kí tự k nhưng k dùng phổ biến hơn

Đọc tiếp...
💜💜~Mon~💜💜 6 tháng 9 2019 lúc 16:01
Báo cáo sai phạm
hoang anh tuyet 23 tháng 8 2019 lúc 12:22
Báo cáo sai phạm

hoàng thị minh

bn trả lời sai r

1 nhân 0 bằng 0 nhưng mik ko dùng ngoặc nên sai

Đọc tiếp...
hoàng thị minh 22 tháng 8 2019 lúc 17:24
Báo cáo sai phạm

bằng 0.Vì phải làm nhân chia trước, cộng trừ sau.Số nào nhân với 0 cũng bằng không hết.

chúc bạn là bài thật tốt!!!!!!!!!!

Đọc tiếp...
Shalala 22222 16 tháng 7 2015 lúc 10:07
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi mảnh vườn là:

92 : 2 = 46 (m)

Chiều dài hơn chiều rộng là:

5 + 5 = 10 (m)

Chiều rộng mảnh vườn là:

(46 - 10) / 2 = 18 (m)

Chiều dài mảnh vườn là:

46 - 18 = 28 (m)

Diện tích mảnh vườn ban đầu là:

18 * 28 = 504 (m2)

Đáp số: 504 m2

Đọc tiếp...
Đào Thị Ngọc Anh 18 tháng 1 2016 lúc 11:08
Báo cáo sai phạm

                                      giai

nua chu vi hcn la :

92:2 =46{m}

chieu dai hon chieu rong la :

5+5=10{m}

chieu rong la:

{46-10} :2 =18{m}

chieu dai la :

18+ 10 = 28{m}

dien tich cua thua ruong la:

18*28 = 504 {m vuong}

daap so : 504 m vuong 

ban oi tick cho mih nha xin do xin do

ban ket ban ca mih di ko mih het luot ket ban rui di xin ban do xin ban do

 

Đọc tiếp...
Trần Quốc Huy 2 tháng 8 2019 lúc 14:06
Báo cáo sai phạm

                               Giải

     Nửa chu vi hình chữ nhật là :

             92 : 2 = 46 ( m )

 Nếu tăng chiều rộng thêm 5 m và giảm chiều dài đi 5m thì mảnh đất trở thành hình vuông nên chiều dài hơn chiều rộng là : 

       5 + 5 = 10 ( m )

 Chiều dài mảnh vườn hình chữ nhật là :

      46 + 10 : 2 = 28 ( m )

 Chiều rộng  mảnh vườn hình chữ nhật là :

      28 - 10 = 18 ( m )

 Diện tích  mảnh vườn hình chữ nhật là :

     28 x 18 = 504 ( m2 )

              Đáp số : 504 m2

Đọc tiếp...
TNT học giỏi 25 tháng 8 2017 lúc 11:07
Báo cáo sai phạm

Cho chu vi hình chữ nhật bằng a

                 chiều rộng bằng     b

           tính chu bằng ( 60 + b ) x 2 = a

       60 + b           =   60 x 2 = 120

           3 + b            = 120 : 3 = 40

                  đs.... b=40

        thử lại 

             ( 60 + 40 ) x 2 = 200 

              200 ; 40 = 5 lần 

       vậy là chắc ăn 100%

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: