Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

6 tháng 5 2016

Diện tích HCN: 30*2=60 (cm2)

Chiều rộng HCN: 60:12=5(cm)

Chu vi HCN: (12+5)*2=34(cm)

22 tháng 3 2016

diện tích hình chữ nhật là:

36 x 2  = 72 (cm2)

chiều rộng là:

72 : 12 = 36

xem lại đề

22 tháng 3 2016

Diện tích hình chữ nhật là :

36 x 2 = 72(cm2)

Chiều rộng hình chữ nhật là :

72 : 12 = 6(cm)

Chu vi hình chữ nhật là :

(12+6)x2=36(cm)

         Đáp số : 36 cm

k mk nha

tính chu vi hình nào

22 tháng 1 2022
bmnm n g nvkm mh mũ vncv,vnnxbxng
17 tháng 10 2018

đổi : 8dm6cm=86cm

chiều dài là:

86+78=164 cm

chiều rộng là: 

164-78= 46 cm

đáp số : 46 cm

cách tính thế này đúng không các bạn :

3 phần 5 m = 300 phần 5 cm suy ra chu vi hình chữ nhật là 60 cm

chiều dài là :[ 30 +6 ] : 2 = 18 [cm]

chiều rộng là : 30 - 18 = 12 [cm]

diện tích là : 18 x 12 = 216 [cm2]

đáp số : 216 cm2  ''cho mình xin lỗi đầu tiên mình ghi đề sai''