Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

29 tháng 11 2022 lúc 19:58

17 em nhé!

 

29 tháng 11 2022 lúc 19:58

17 á

12 tháng 7 2017 lúc 8:24

Đáp án C

Để tạo một biển số xe ta thực hiện các bước sau:

+ Chọn hai chữ cái cho phần đầu có 26 2  (mỗi chữ có 26 cách chọn)

+ Chọn 5 chữ số cho phần đuôi có 10 5  (mỗi chữ số có 10 cách chọn)

Vậy có thể tạo ra được 26 2 . 10 5  biển số xe

8 tháng 2 2016 lúc 12:10

Nửa chu vi là:

  28:2=14(m)

Chiều dài nền nhà là:

 (14+2,8):2=8,4(m)

Chiều rộng nên nhà là:

 14-8,4=5,6(m)

Diện tích nền nhà là:

  8,4x5,6=47,04(m2)=4704 dm2

Diện tích mỗi viên gạch là:

     4x4=16(dm2)

Cần dùng số viên gạch đề lát nền nhà đó là:

      4704:16=294(viên)

           Đáp số:294 viên gạch

17 tháng 8 2019 lúc 3:50

Đáp án C

15 tháng 4 2016 lúc 7:53

Bài này cô giáo mình vừa mới dạy, nói là làm phần a hay b trước cũng đúng nên mình sẽ giải phần b trước nhé .

Giải :

b) Trung bình mỗi tháng thu được số tiền lãi là :

             1800000 : (1- \(\frac{1}{8}\)\(\frac{1}{4}\)\(\frac{2}{5}\) ) = 8000000 ( đồng )

a) Số tiền trả cho người bán hàng thuê là :

              8000000 x \(\frac{1}{8}\) = 1000000 ( đồng )

Số tiền trả cho người đầu tư mở rộng vốn kinh doanh là :

               8000000 x \(\frac{1}{4}\) = 2000000 ( đồng )

Số tiền trả cho người chi tiêu trong gia đình là :

                8000000 x \(\frac{2}{5}\) = 3200000 ( đồng )

                           Đáp số : a) 1000000 đồng

                                                2000000 đồng

                                                 3200000 đồng

                                           b) 8000000 đồng

24 tháng 5 2017 lúc 16:01

16 tháng 2 2016 lúc 11:20

Hiệu số tuổi của hai anh em là một số nên không thay đổi

Giá trị một phần là:

51 : ( 7 + 10 ) = 3 ( tuổi )

Tuổi em hiện nay là:

3 x 4 = 12 ( tuổi )

Tuổi anh hiện nay là

3 x 7 = 21 ( tuổi )

15 tháng 2 2016 lúc 17:31

em 12 tuổi

anh 21 tuổi

7 tháng 1 2017 lúc 15:26

Đáp án C

Mức giá ngôi nhà sau 10 năm bằng 10 9 1 + 5 %  đồng.

Số tiền:  24.0 , 6 a + 24.0 , 6 a 1 + 10 % + 24.0 , 6 a 1 + 10 % 2

+ 24.0 , 6 a 1 + 10 % 3 + 24.0 , 6 a 1 + 10 % 4 đồng.

⇒ 24.0 , 6 a + 24.0 , 6 a 1 + 10 % + 24.0 , 6 a 1 + 10 % 2 + 24.0 , 6 a 1 + 10 % 3 + 24.0 , 6 a 1 + 10 % 4 = 10 9 1 + 5 % 5

⇔ 24.0 , 6 a 1 − 1 + 10 % 5 1 − 1 + 10 % = 10 9 1 + 5 % 5

⇒ a ≈ 14.517.000  đồng

16 tháng 8 2019 lúc 10:06

Vì trong số 100 học sinh chỉ có 25 học sinh đặc biệt nói được 2 đến 3 thứ tiếng nên số học sinh còn lại sẽ chỉ nói được 1 thứ tiếng

=>Số học sinh chỉ nói được 1 thứ tiếng là :

100 - (8 + 12 +10 +5) = 75(Học sinh)

Tui nghĩ vậy đó

Cũng 3 năm r chắc chị cũng giải đc r đúng ko ???? :)))

Bùi Thị Thùy Linh

22 tháng 8 2019 lúc 20:29

Vâng em =))

17 tháng 10 2017 lúc 12:21

Sau khi tốt nghiệp đại học, anh Nam thực hiện một dự án khởi nghiệp. Anh vay vốn từ ngân hàng 200 triệu đồng với lãi suất 0,6% một tháng. Phương án trả nợ của anh Nam là: sau đúng một tháng kể từ thời điểm vay, anh bắt đầu trả nợ, hai lần trả nợ liên tiếp cách nhau đúng một tháng, số tiền phải trả mỗi tháng là như nhau và anh trả hết nợ sau đúng 5 năm từ thời điểm vay. Tuy...
Đọc tiếp

Sau khi tốt nghiệp đại học, anh Nam thực hiện một dự án khởi nghiệp. Anh vay vốn từ ngân hàng 200 triệu đồng với lãi suất 0,6% một tháng. Phương án trả nợ của anh Nam là: sau đúng một tháng kể từ thời điểm vay, anh bắt đầu trả nợ, hai lần trả nợ liên tiếp cách nhau đúng một tháng, số tiền phải trả mỗi tháng là như nhau và anh trả hết nợ sau đúng 5 năm từ thời điểm vay. Tuy nhiên, sau khi dự án có hiệu quả và đã trả được nợ trong 12 tháng theo phương án cũ, anh nam muốn rút ngắn thời gian trả nợ nên từ tháng tiếp theo, mỗi tháng anh trả nợ cho ngân hàng 9 triệu đồng. Biết rằng mỗi tháng ngân hàng chỉ tính lãi trên số dư nợ thực tế của tháng đó. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu tháng từ thời điểm vay anh Nam trả hết nợ?

A. 32 tháng    

B. 31 tháng 

C.  29 tháng 

D.  30 tháng 

1
4 tháng 9 2017 lúc 5:06

Đáp án A