Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

2020 - y : 8 x 10 = 1000

          y : 8 x 10 = 2020 - 1000

          y : 8 x 10 =1020

                  y : 8 = 1020 : 10

                  y : 8 = 102

                       y = 102 x 8

                      y = 816

k cho tớ nha bn

Đọc tiếp...

y : 8 x 10 = 2020 - 1000

y : 8 x 10 = 1020

y : 8         = 1020 : 10

y : 8         = 102

y              = 102 x 8

y              = 816

Đọc tiếp...

2020-y:8*10=1000(nếu *là x mk ko hiểu lắm)

2020-y:80=1000

y:80=2020-1000

y:80=1020

y=81600

2020-y:8*10=1000(nếu* là ^)

\(2020-Y:8^{10}=1000\)

\(y:8^{10}=2020-1000\)

\(y:8^{10}=1020\)

\(y=1020\times8^{10}\)

Mk nghĩ * là x

Đọc tiếp...

bạn nguyentruongan làm sai rồi

Đọc tiếp...

Học liệu của ĐH Sư phạm Hà Nội

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Tìm y :2020-y:8*10=1000

Đọc tiếp...

Được cập nhật 4 tháng 1 2017 lúc 1:52

2

y = 816

tk cho mk nha !! Chúc bạn năm mới vui vẻ gặp nhiều may mắn

Thank you very much

Đọc tiếp...

2020-y:8×10=1000

y:8×10=2020-1000

y:8×10=1020

y:8=1020:10

y:8=102

y=102×8

y=816

Vậy y=816

Đọc tiếp...

tìm y biết 2020 - y/ 8*10=1000

Đọc tiếp...

Được cập nhật 19 tháng 1 2017 lúc 14:16

1

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: