Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

viết rõ đề ra  được ko bạn,mkko hiểu đề lắm

19 tháng 3 2022 lúc 15:21

gọi x là tổng các chữ số của a= 3^2010+2011, gọi y là tổng các chữ số của x. gọi z là toonggr các chữ số của y. tìm z

19 tháng 3 2022 lúc 14:49

Mong các bạn giải nhanh giùm mình

18 tháng 12 2016 lúc 11:29

Mình cũng có đề này nhưng không biết

Mình chỉ thấy họ hướng dẫn như sau:

Có 32010 = 921005 => Số \(x\le9045\left(9.1005\right)\)chữ số (9không quá n chữ số)

=> \(y\le40\left(4+9+9+9+9\right)\)=> \(y\in\left\{9;18;27;36\right\}\)=> z=9

22 tháng 12 2016 lúc 17:51

Cam on banda giai bai nay giup minh . Thank you very much