Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Hải Nam 19 tháng 6 lúc 5:03
Báo cáo sai phạm

Bài làm:

Ta có:\(\frac{3\sqrt{10}+\sqrt{20}-3\sqrt{6}-\sqrt{12}}{\sqrt{5}-\sqrt{3}}\)

\(=\frac{3\sqrt{10}+2\sqrt{5}-3\sqrt{6}-2\sqrt{3}}{\sqrt{5}-\sqrt{3}}\)

\(=\frac{3\sqrt{2}.\left(\sqrt{5}-\sqrt{3}\right)+2.\left(\sqrt{5}-\sqrt{3}\right)}{\sqrt{5}-\sqrt{3}}\)

\(=\frac{\left(3\sqrt{2}+2\right).\left(\sqrt{5}-\sqrt{3}\right)}{\sqrt{5}-\sqrt{3}}\)

\(=3\sqrt{2}+2\)

Học tốt 

Đọc tiếp...
•๖ۣۜDɾεαмεɾ• ( Dark ) CTV 1 tháng 7 lúc 15:36
Báo cáo sai phạm

\(\frac{3\sqrt{10}+\sqrt{20}-3\sqrt{6}-\sqrt{12}}{\sqrt{5}-\sqrt{3}}\)

\(=\frac{3\sqrt{10}+2\sqrt{5}-3\sqrt{6}-\sqrt{12}}{\sqrt{5}-\sqrt{3}}\)

\(=\frac{6\sqrt{2}+4}{\sqrt{5}^2-\sqrt{3}^2}=\frac{2\left(3\sqrt{2}+2\right)}{2}=3\sqrt{2}+2\)

Đọc tiếp...
dcv_new CTV 1 tháng 7 lúc 15:52
Báo cáo sai phạm

\(\frac{3\sqrt{10}+\sqrt{20}-3\sqrt{6}-\sqrt{12}}{\sqrt{5}-\sqrt{3}}\)

\(=\frac{3\sqrt{10}+2\sqrt{5}-3\sqrt{6}-2\sqrt{3}}{\sqrt{5}-\sqrt{3}}\)

\(=\frac{3\sqrt{2}\left(\sqrt{5}-\sqrt{3}\right)+2\left(\sqrt{5}-\sqrt{3}\right)}{\sqrt{5}-\sqrt{3}}=3\sqrt{2}+2\)

Đọc tiếp...
my le nguyen thi 19 tháng 6 lúc 21:08
Báo cáo sai phạm

6.242640687

Đọc tiếp...
Quỳnh CTV 26 tháng 6 lúc 19:58
Báo cáo sai phạm

Ta có \(\sqrt{\left(y-1\right)\left(x-3\right)}\le\frac{x-1+3-y}{2}=1+\frac{x}{2}-\frac{y}{2}\)

\(\sqrt{\left(y-1\right)\left(3-x\right)}\le\frac{y-1+3-x}{2}=1-\frac{x}{2}+\frac{y}{2}\)

Nên \(2=\sqrt{\left(x-1\right)\left(3-y\right)}+\sqrt{\left(y-1\right)\left(3-x\right)}\le1+\frac{x}{2}-\frac{y}{2}+1-\frac{x}{2}+\frac{y}{2}=2\)

Dấu "=" xảy ra \(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x-1=3-y\\y-1=3-x\end{cases}\Leftrightarrow x+y=4}\)

\(\Rightarrow x^2+y^2-4x-4y+7=0\Leftrightarrow\left(x+y\right)^2-2xy-4\left(x+y\right)+7=0\)

\(\Leftrightarrow xy=\frac{7}{2}\)

Đọc tiếp...
Cao Đắc Tuấn 23 tháng 6 lúc 21:03
Báo cáo sai phạm

đúng vì là khó nhìn hoa mắt

Đọc tiếp...
Cao Đắc Tuấn 24 tháng 6 lúc 19:42
Báo cáo sai phạm
Đỗ Nguyễn Phương Thùy 23 tháng 6 lúc 21:46
Báo cáo sai phạm

uk ngủ đi không mai dậy ngáo ngơ đấy ko làm được bài lại đến tui cho quét rác bệnh viện 

Đọc tiếp...
lê phương thảo 18 tháng 6 lúc 21:34
Báo cáo sai phạm

nhớ k đún cho m nhé'

ai lớp you chu cà mo

Đọc tiếp...
lê phương thảo 18 tháng 6 lúc 21:32
Báo cáo sai phạm

gọi adm là chiều cao;0,75dm là cạnh đáy (a>0)

suy ra :diện tích là 1/2 a.0,75=0,375a bình (dm vuông)

nếu tăng chiều cao 3 dm ,đáy giảm 2 dm thì diện tích tăng thêm 12

suy ra:0,5(a+3)(0,75a-2)=0,375 a bình+12

suy ra:(0,5a+15)(0,75a-2)=0,375a bình+12

suy ra:0,375 a bình-a+1,125-3=0,375 a bình+12

vậy chiều cao là 120 dm,cạnh đáy là 90 dm

nhớ k cho m nhé"

Đọc tiếp...
dương bảo vi 27 tháng 6 lúc 21:12
Báo cáo sai phạm

[(x+1).(x+4].[(x+2).(x+3)] =24

<-> (x2+4X+X+4).(x2+3x+2x+6)=24

<-> (x2+5x+4).(x2+5x+6)=24

đặt x2+5x+4=a 

<-> a.(a+2)=24 

<-> a2+2a-24+0

ta có \(\Delta\)= 22-4.1.(-24)

               =4+96

             =100 >0

   -> \(\sqrt{\Delta}\)=\(\sqrt{100}\)=10

=> pt có 2 nghiệm pb 
x1\(\frac{2+10}{2}\)=6 

x2=\(\frac{2-10}{2}\)=-4 

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Chi Quản lý 18 tháng 6 lúc 16:29
Báo cáo sai phạm

\(\left(x+1\right)\left(x+2\right)\left(x+3\right)\left(x+4\right)=24\)

<=> \(\left[\left(x+1\right)\left(x+4\right)\right]\left[\left(x+2\right)\left(x+3\right)\right]=2\)

<=> \(\left(x^2+5x+4\right)\left(x^2+5x+6\right)=24\)

Đặt: \(x^2+5x+4=t\) ta có phương trình: 

\(t\left(t+2\right)=24\)

<=> \(t^2+2t-24=0\)

<=> t = 4 hoặc t = -6 

Với t = 4 ta có: \(x^2+5x+4=4\)<=> x = 0 hoặc x = - 5

Với t = - 6 ta có: \(x^2+5x+4=-6\) phương trình vô nghiệm 

Vậy x = 0 hoặc x = -5

Đọc tiếp...
tth_new 11 giờ trước (15:30)
Báo cáo sai phạm

\(\sqrt{a^2-ab+b^2}=2\sqrt{\frac{\left(a^2-ab+b^2\right)}{a+b}.\frac{a+b}{4}}\le\frac{\left(a^2-ab+b^2\right)}{a+b}+\frac{a+b}{4}\)

Nên ta đi chứng minh: \(\left(\frac{a^2}{b}+\frac{b^2}{c}+\frac{c^2}{a}\right)\ge\Sigma\frac{\left(a^2-ab+b^2\right)}{a+b}+\Sigma\frac{\left(a+b\right)}{4}\)

Bất đẳng thức cuối hiển nhiên theo SOS.

Đọc tiếp...
vũ văn tùng Hôm kia lúc 6:14
Báo cáo sai phạm

Bạn giúp mình thêm câu này được không bạn : Cho a,b,c > 0 . chứng minh rằng a2/b + b2/c + C2/a  > căn(a2- ab + b2) + căn(b2- bc + c2) + căn(a- ca + c2)

Đọc tiếp...
tth_new Hôm kia lúc 6:08
Báo cáo sai phạm

Áp dụng \(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\ge\frac{4}{x+y}\)

\(VT=\Sigma\left(\frac{b}{a}+\frac{b}{c}\right)=\Sigma b\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{c}\right)\ge\Sigma\frac{4b}{a+c}=VP\)

Bài này có gì khó đâu nhỉ? *.*

Đọc tiếp...
dương bảo vi 27 tháng 6 lúc 20:59
Báo cáo sai phạm

để pt có 2 nghiệm trái dấu : \(\Rightarrow\)2.(-2m-4)<0

                                          \(\Leftrightarrow\)-4m-8<0

                                          \(\Leftrightarrow\)-4m<8

                                          \(\Leftrightarrow\)m>-2 

                    vậy m >-2 thì pt có 2 nghiệm trái dấu

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Chi Quản lý 17 tháng 6 lúc 16:53
Báo cáo sai phạm

M A B O D H C

Gọi H là giao điểm của MO và AB => H cố định 

Ta có: \(MA^2=MH.MO\)( hệ thức lượng trong tam giác vuông) 

và \(MA^2=MC.MD\)

=> \(MH.MO=MC.MD\)

=> \(\frac{MH}{MD}=\frac{MC}{MO}\)

=> Dễ  dàng chứng minh được: \(\Delta\)MCH ~ \(\Delta\)MOD 

=> ^MOD = ^MCH 

=> ^COD = ^MCH mà ^MCH + ^HCD = 180 độ 

=> ^COD + ^HCD = 180 độ 

=> CHOD nội tiếp 

=>  đường tròn ngoại tiếp \(\Delta\)COD luôn qua điểm H cố định

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: