Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây

16 phút trước

99

16 phút trước

99

23 phút trước

45

23 phút trước

45

31 phút trước

10

31 phút trước

10

2 giờ trước (8:18)

0

2 giờ trước (8:19)

0

13 giờ trước (21:14)

18

13 giờ trước (21:08)

30 x 5 = 150.

13 giờ trước (21:08)

Đáp án:150

vì khi ta lấy 5 x 30 =150

vì b x 30 =abc và b

và số chục lên hai số phải giống nhau

vậy số cần tìm là 150

14 giờ trước (20:40)

tham khảo

 

Ta gọi số có hai chữ số là ab

Chữ số hàng chục: a

Ta có: ab ÷ 15 = a   hay   a × 15 = ab

Chỉ cần thử ra là được:

Ví dụ: a = 1 vậy ab = 15 × 1 = 15 (chọn vì đúng yêu cầu)

a = 2 vậy ab = 2 × 15 = 30 (sai)

a = 3 vậy ab = 3 × 15 = 45 (sai)

a = 4 vậy ab = 4 × 15 = 60 (sai)

a = 5 vậy ab = 5 × 15 = 75 (sai)

a = 6 vậy ab = 6 × 15 = 90 (sai)

a = 7 vậy ab = 7 × 15 = 105 (sai vì ab chỉ có 2 chữ số)

Vậy kể từ 7 trở đi ta không chọn nữa vì ab chỉ có 2 chữ số.

Ta chọn cái đầu. Vậy ab = 15.

14 giờ trước (20:40)

đề sai à ?

14 giờ trước (20:15)

Gọi số đó là ab và a=bx3 nên ta có

b=1 thì a=1x3=3

b=2 thì a=2x3=6

b=3 thì a=3x3=9

 

 

14 giờ trước (20:19)

Gọi số cần tìm là ab(a,b<10)

Theo bài ra ta có:

ab=bx3

ax10+b=bx3

ax10=bx3-b

ax10=bx2

ax5=bx1

Suy ra a=1,b=5

=> ab=15

Vậy số cần tìm là 15