Giúp tôi giải toán và làm văn


Lê Huyền Trang 5 giờ trước (22:52)
Báo cáo sai phạm

x\(\ge\frac{3}{2}\)nha

Đọc tiếp...
Lê Huyền Trang 5 giờ trước (22:50)
Báo cáo sai phạm

Bổ sung : ĐKXĐ: x\(\ne1\)

Đọc tiếp...
Lê Huyền Trang 5 giờ trước (22:49)
Báo cáo sai phạm

ĐKXĐ: \(x\le1\)hoặc \(x\ge\frac{3}{2}\)

Bình phương 2 vế ta được:

\(\frac{2x-3}{x-1}=2\)

<=> 2x-3=2x-2

<=> 2x-3-2x+2=0

<=> -1=0 ( vô lí)

Vậy không tìm được x thỏa mãn yêu cầu đề bài

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn Tuấn Anh 6 giờ trước (22:09)
Báo cáo sai phạm

haizz .Lại nhìn thiếu rồi :(

\(x^2\left(x-2\right)^2=0\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x^2=0\\\left(x-2\right)^2=0\end{cases}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=0\\x=2\end{cases}}}\)

Đọc tiếp...
Sosuke CTV 6 giờ trước (22:04)
Báo cáo sai phạm

\(x^2+2=2\sqrt{\left(x^3+1\right)}\)

\(\Leftrightarrow x^2+2=2\sqrt{x^3+1^3}\)

\(\Leftrightarrow x^2+2=2\sqrt{\left(x+1\right)\left[x^2-\left(x\right)\left(1\right)+1^2\right]}\)

\(\Leftrightarrow x^2+2=2\sqrt{\left(x+1\right)\left(x^2-x+1\right)}\)

\(\Leftrightarrow\left(x^2+2\right)^2=\left[2\sqrt{\left(x+1\right)\left(x^2-x+1\right)}\right]^2\)

\(\Leftrightarrow x^4+4x^2+4=4x^3-4x^2+4x+4x^2-4x+4\)

\(\Leftrightarrow x^4+4x^2=4x^3\)

\(\Leftrightarrow x^4+4x^2-4x^3=0\)

\(\Leftrightarrow x^2\left(x^2+4-4x\right)=0\)

\(\Leftrightarrow x^2\left[x^2-2\left(x\right)\left(2\right)+2^2\right]=0\)

\(\Leftrightarrow x^2\left(x-2\right)^2=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=0\\x-2=0\end{cases}}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=0\\x=2\end{cases}}\)

Vậy nghiệm phương trình là: {0; 2}

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn Tuấn Anh 6 giờ trước (21:52)
Báo cáo sai phạm

\(x^2+2=2\sqrt{x^3+1}\)

\(\Rightarrow x^4+4x^2+4=4\left(x^3+1\right)\)

\(\Rightarrow x^4+4x^2+4-4x^3-4=0\)

\(\Rightarrow x^4+4x^2-4x^3=0\)

\(\Rightarrow x^2\left(x^2-4x+4\right)=0\)

\(\Rightarrow\left(x-2\right)^2=0\)

\(\Rightarrow x=2\) 

Đọc tiếp...
Mochizuki Touya 7 giờ trước (21:27)
Báo cáo sai phạm

khi tinh sai

Đọc tiếp...
Huỳnh Ái Vy 7 giờ trước (21:26)
Báo cáo sai phạm

1+1=3

khi bạn làm sai

Đọc tiếp...
Mai Đan Lê 7 giờ trước (21:24)
Báo cáo sai phạm

1+1=3 khi làm sai.

Có đúng ko?

Đọc tiếp...
Bui Huyen 7 giờ trước (21:01)
Báo cáo sai phạm

\(\Leftrightarrow1+\sqrt{x^2+7x+10}=\sqrt{x+5}+\sqrt{x+2}\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{x^2+7x+10}-2-\sqrt{x+5}+2-\sqrt{x+2}+1=0\)

\(\Leftrightarrow\frac{\left(x+1\right)\left(x+6\right)}{\sqrt{x^2+7x+10}+2}+\frac{x+1}{2+\sqrt{x+5}}+\frac{x+1}{1+\sqrt{x+2}}=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x+1\right)\left(\frac{x+6}{\sqrt{x^2+7x+10}+2}+\frac{1}{2+\sqrt{x+5}}+\frac{1}{1+\sqrt{x+2}}\right)=0\)

Giải nốt nhá ^.^

Đọc tiếp...
Phạm Thị Thùy Linh 7 giờ trước (20:57)
Báo cáo sai phạm

\(\left(\sqrt{x+5}-\sqrt{x+2}\right)\left(1+\sqrt{x^2+7x+10}\right)=3.\)

\(\Rightarrow\left(\sqrt{x+5}-\sqrt{x+2}\right)\left(1+\sqrt{\left(x+2\right)\left(x+5\right)}\right)=3\)

Đặt : \(\sqrt{x+5}=a\Rightarrow x+5=a^2\)

\(\sqrt{x+2}=b\Rightarrow x+2=b^2\)\(\left(đk:a,b\ge0\right)\)

\(\Rightarrow a^2-b^2=x+5-x-2=3\left(1\right)\)

Mà theo phương trình, ta có :

\(\left(a-b\right)\left(1+ab\right)=3\)

\(\Rightarrow a+a^2b-b-ab^2=3\)\(\left(2\right)\)

Tự giải hệ 

Đọc tiếp...
Đình Phong 8 giờ trước (20:34)
Báo cáo sai phạm

Trả lời

H2O (nước) + NaOH (natri hidroxit)

= [NA(H2O)4] (Tetraaquasodium ion)

Đọc tiếp...
ღ_ঌSống_ღঌĐơn_ღঌĐộcঌღ_ঌ 8 giờ trước (20:39)
Báo cáo sai phạm

Bài làm

H2O + NaOH ---------> OH + [ Na ( H2O )4 ]

~ 1000% đúng ~
# Học tốt #

Đọc tiếp...
chuyên toán thcs 8 giờ trước (20:31)
Báo cáo sai phạm

Trả lời 

4H2O + NaOH------> OH- + [ Na ( H2O )4 ] +

Cũng không chắc nx

Study well 

Đọc tiếp...
Bui Huyen 8 giờ trước (20:37)
Báo cáo sai phạm

\(\sqrt{2}A=\sqrt{4+2\sqrt{3}}-\sqrt{12-6\sqrt{3}}+\frac{2}{\sqrt{3}+1}\)

\(\sqrt{2}A=\sqrt{3}+1-3+\sqrt{3}+\frac{2}{1+\sqrt{3}}\)

\(\sqrt{2}A=2\sqrt{3}-2+\frac{2}{1+\sqrt{3}}\)

\(A=\sqrt{6}-\sqrt{2}+\frac{\sqrt{2}}{1+\sqrt{3}}=\frac{3\sqrt{6}-3\sqrt{2}}{2}\)

Đọc tiếp...
Phạm Thị Thùy Linh 8 giờ trước (20:35)
Báo cáo sai phạm

\(đkxđ\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x\ge0\\x\ne9\end{cases}}\)

\(P=\left(\frac{\sqrt{x}}{3-\sqrt{x}}+\frac{x+9}{9-x}\right):\left(\frac{3\sqrt{x}+1}{x-3\sqrt{x}}-\frac{1}{\sqrt{x}}\right).\)

\(=\left(\frac{\sqrt{x}}{3-\sqrt{x}}+\frac{x+9}{\left(3-\sqrt{x}\right)\left(3+\sqrt{x}\right)}\right):\)\(\left(\frac{3\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}\left(\sqrt{x}-3\right)}-\frac{\sqrt{x}-3}{\sqrt{x}\left(\sqrt{x}-3\right)}\right)\)

\(=\frac{\sqrt{x}\left(3+\sqrt{x}\right)+x+9}{\left(3-\sqrt{x}\right)}:\)\(\frac{3\sqrt{x}+1-\sqrt{x}+3}{\sqrt{x}\left(\sqrt{x}-3\right)}\)

\(=\frac{3\sqrt{x}+x+x+9}{3-\sqrt{x}}.\frac{\sqrt{x}\left(\sqrt{x}-3\right)}{2\sqrt{x}+4}\)

\(=-\frac{\sqrt{x}\left(2x+3\sqrt{x}+9\right)}{2\sqrt{x}+4}\)?

Đọc tiếp...
Võ Văn huy 8 giờ trước (20:07)
Báo cáo sai phạm

h.vn là gì bạn

Đọc tiếp...
❤๖²⁴ʱ๖ۣۜǥà ❄ς๏йッ❤ 8 giờ trước (20:05)
Báo cáo sai phạm

Toán lp 9 

Thì mk khuyên bn sang h.vn để đc giải đáp tốt hơn

Nhìn thấy thì tiếc gì nhỉ =)

Đọc tiếp...
Phạm Thị Thùy Linh 7 giờ trước (21:04)
Báo cáo sai phạm

\(P=\frac{x^2+\sqrt{x}}{x-\sqrt{x}+1}+1-\frac{2x+\sqrt{x}}{\sqrt{x}}\left(đkxđ\Leftrightarrow x\ge0\right).\)

\(=\frac{\sqrt{x}\left(\sqrt{x}^3+1\right)}{x-\sqrt{x}+1}+1-\frac{\sqrt{x}\left(2\sqrt{x}+1\right)}{\sqrt{x}}\)

\(=\frac{\sqrt{x}\left(\sqrt{x}+1\right)\left(x-\sqrt{x}+1\right)}{x-\sqrt{x}+1}-\left(2\sqrt{x}+1\right)\)

\(=x+\sqrt{x}-2\sqrt{x}-1=x-\sqrt{x}-1\)

\(P=x-\sqrt{x}-1=\sqrt{x}^2-2.\sqrt{x}.\frac{1}{2}+\frac{1}{4}-\frac{1}{4}-1\)

\(=\left(\sqrt{x}-\frac{1}{2}\right)^2-\frac{5}{4}\)

\(\Rightarrow P_{min}=-\frac{5}{4}\Leftrightarrow\left(\sqrt{x}-\frac{1}{2}\right)^2=0\)

\(\Rightarrow\sqrt{x}=\frac{1}{2}\Rightarrow x=\frac{1}{4}\)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: