Giúp tôi giải toán và làm văn


hung pham tien 1 giờ trước (10:38)
Báo cáo sai phạm

vào câu hỏi tương tự bạn nhé

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Hiền 37 phút trước (11:54)
Báo cáo sai phạm

Gọi a là số bình phương lên bằng 2

Gọi b là số bình phương lên bằng 3

Ta có : \(a^2=2\)và \(b^2=3\)

\(\Rightarrow a=\sqrt{2}\)và \(b=\sqrt{3}\)

Mà \(\sqrt{2}\)và \(\sqrt{3}\)là số vô tỉ

Nên \(a;b\notin Z\)

Vậy không có số hữu tỉ nào bình phương bằng 2 và 3 

_Chúc bạn học tốt_

Đọc tiếp...
hung pham tien 1 giờ trước (10:39)
Báo cáo sai phạm

thì một đoạn thẳng chỉ có 1 trung điểm và từ điểm đó chỉ vẽ được 1 đường cao => chỉ có 1 đường trung trực

Đọc tiếp...
Trắng_CV 1 giờ trước (10:37)
Báo cáo sai phạm

Theo Trắng thì nó   là định lý rồi ,   mik nghĩ bạn nên xem lại đi 

Đọc tiếp...
CÔNG CHÚA ÔRI 2 giờ trước (10:26)
Báo cáo sai phạm

a) \(P_{\left(x\right)}=3x^2+2x^3+2x+5-x^2-x-5\)

\(P_{\left(x\right)}=2x^3+2x^2+x\)

\(Q_{\left(x\right)}=x^3-2x-2+3x-x^2+1\)

\(Q_{\left(x\right)}=x^3-x^2+x-1\)

b) ta có: \(P_{\left(x\right)}+Q_{\left(x\right)}=\left(2x^3+2x^2+x\right)+\left(x^3-x^2+x-1\right)\)

                                     \(=\left(2x^3+x^3\right)+\left(2x^2-x^2\right)+\left(x+x\right)-1\)

                                      \(=3x^3+x^2+2x-1\)

ta có: \(P_{\left(x\right)}-Q_{\left(x\right)}=\left(2x^3+2x^2+x\right)-\left(x^3-x^2+x-1\right)\)

                                \(=\left(2x^3-x^3\right)+\left(2x^2+x^2\right)+\left(x-x\right)+1\)

                                 \(=x^3+3x^2+1\)

Đọc tiếp...
Thị Trúc Uyên Mai 2 giờ trước (10:30)
Báo cáo sai phạm

a)Áp dụng định lí pytago vào tam giác ABC vuông tại A, ta có

BC^2=AB^2+AC^2

=>BC^2=4^2+3^2

=>BC^2=16+9=25

=>BC=căn25=5 (cm)

vậy,BC=5cm

b)Xét tam giác ABC và AED có

AB=AE(gt)

 là góc chung

AC=AD(gt)

=>tam giác ABC=tam giác AED(c-g-c)

Xét tam giác AEB có:Â=90*;AE=AB

=>tam giác AEB vuông cân tại A

Vậy tam giác AEB vuông cân

c)Ta có EÂM+BÂM=90*

      mà BÂM+MÂB=90*

=>EÂM=MÂB

mà MÂB=AÊD(cm câu b)

=>EÂM=AÊD hay EÂM=AÊM

xét tam giác EAM có: EÂM=AÊM(cmt)

=>tam giác EAM cân tại M

=>ME=MA                  (1)

Ta có góc ACM+CÂM=90*

mà BÂM+CÂM=90*

=>góc ACM=BÂM

mà góc ACM=góc ADM( cm câu b)

=>góc ADM=DÂM

Xét tam giác MAD có góc ADM=DÂM(cmt)

=>tam giác ADM cân tại M

=>MA=MD                   (2)

 Từ (1) và (2) suy ra MA=ME=MD

ta có định lí:trong 1 tam gáic vuông, đg trung truyến ứng với cạnh huyền bằng nửa cạnh huyền

=>MA=1/2ED

=>MA là đg trung tuyến ứng với cạnh ED

Vậy MA là đg trung tuyến của tam giác ADE

Đọc tiếp...
Guiltykamikk 3 giờ trước (09:21)
Báo cáo sai phạm

A B C O D E

a) Xét tam giác ABE và tam giác ACD có :

AB = AC ( tam giác Abc cân tại A )

AE = AD

Chung  \(\widehat{BAC}\)

\(\Rightarrow\) tam giác ABE = tam giác ACD ( c-g-c )

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}BE=CD\left(đpcm\right)\\\widehat{ABE}=\widehat{ACD}\end{cases}}\)

Mà  \(\widehat{ABE}+\widehat{OBC}=\widehat{ACD}+\widehat{OCB}\)

\(\Rightarrow\widehat{OBC}=\widehat{OCB}\)

\(\Rightarrow\) tam giác COB cân tại O \(\Rightarrow OB=OC\left(đpcm\right)\)

c) Xét tam giác AOB và tam giác AOC có :

AB = AC

BO = CO

Chung AO

\(\Rightarrow\) tam giác AOB = tam giác AOC ( c-c-c )

\(\Rightarrow\widehat{BAO}=\widehat{CAO}\)

\(\Rightarrow\) OC là tia phân giác  \(\widehat{BAC}\)(1)

Mà tam giác ABC cân tại A (2)

Từ (1) và (2) \(\Rightarrow\)AO là trung trực BC

Đọc tiếp...
CÔNG CHÚA ÔRI 2 giờ trước (09:33)
Báo cáo sai phạm

a) Xét tam giác ABE và tam giác ACD

có: AB = AC (gt)

góc A là góc chung

AE = AD ( gt)

\(\Rightarrow\Delta ABE=\Delta ACD\left(c-g-c\right)\)

=> BE = CD ( 2 cạnh tương ứng)

b) ta có: \(\Delta ABE=\Delta ACD\left(pa\right)\)

\(\Rightarrow\widehat{ABE}=\widehat{ACD}\) ( 2 góc tương ứng)

\(\widehat{AEB}=\widehat{ADC}\) ( 2 góc tương ứng)

mà \(\widehat{AEB}+\widehat{BEC}=180^0\) ( kề bù)

\(\widehat{ADC}+\widehat{BDC}=180^0\) ( kề bù)

\(\Rightarrow\widehat{AEB}+\widehat{BEC}=\widehat{ADC}+\widehat{BDC}\left(=180^0\right)\)

\(\Rightarrow\widehat{BEC}=\widehat{BDC}\left(\widehat{AEB}=\widehat{ADC}\right)\)

mà \(D\in AB\left(gt\right)\Rightarrow AD+BD=AB\)

\(E\in AC\left(gt\right)\Rightarrow AE+CE=AC\)

mà AB = AC

\(\Rightarrow AD+BD=AE+CE\)

=> BD = CE ( AD = AE)

Xét tam giác BDO và tam giác CEO

có: \(\widehat{ABE}=\widehat{ACD}\left(cmt\right)\)

BD = CE ( cmt)

\(\widehat{BDC}=\widehat{BEC}\left(cmt\right)\)

\(\Rightarrow\Delta BDO=\Delta CEO\left(g-c-g\right)\)

=> OB = OC ( 2 cạnh tương ứng)

c) Xét tam giác ABO và tam giác ACO

có: AB = AC (gt)

\(\widehat{ABE}=\widehat{ACD}\)( chứng minh phần b)

OB = OC ( phần b) 

\(\Rightarrow\Delta ABO=\Delta ACO\left(c-g-c\right)\)

\(\Rightarrow\widehat{BAO}=\widehat{CAO}\) ( 2 góc tương ứng)

=> AO là đường phân giác của góc A ( định lí đường phân giác)

Xét tam giác ABC cân tại A

có: AO là đường phân giác của góc A ( chứng minh trên)

=> AO là đường trun trực của BC ( tính chất trong tam giác cân)

bn kẻ hình giúp mk nhé! mk ko bk kẻ !

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Quỳnh Tiên 3 giờ trước (09:09)
Báo cáo sai phạm

chứng minh

Đọc tiếp...
chu uyen nhu 16/08/2015 lúc 17:25
Báo cáo sai phạm

ban chep sai de hay sao ay.

Đọc tiếp...
A Toi Mua 16/08/2015 lúc 17:08
Báo cáo sai phạm

tự làm , dài thế chẳng ai rãnh

Đọc tiếp...
Thị Trúc Uyên Mai 2 giờ trước (09:56)
Báo cáo sai phạm

đề sai rồi bạn ơi!

Đọc tiếp...
Trần Hoàng Việt 01/10/2017 lúc 17:04
Báo cáo sai phạm

- Gọi các số cần tìm theo thứ tự từ bé -> lớn là : a1 ; a2 ; a; ... a100

- Ta có : a1 ; a2 ; a; a100 < 0

=> Cả 3 số cùng âm 

hoặc a1 âm và a2;a100 dương ( không thể theo thứ tự khác vì từ đầu ta đã nói là từ bé -> lớn )

+ ; alà số dương => a3 ; a; a100 đều là số dương ( vì đã từ bé -> lớn ) -> mâu thuẫn vì tích 3 số bất kì đều < 0

=> Trường hợp ( a100 là số âm )

=> 100 số đề là số âm.

- Tích của 2 số âm là 1 số dương mà có 50 cặp => tích 100 số trên là số dương

Đọc tiếp...
Ngô Thị Yến Nhi 15/08/2016 lúc 21:09
Báo cáo sai phạm

- Gọi các số cần tìm theo thứ tự từ bé -> lớn là : a1 ; a2 ; a; ... a100

- Ta có : a1 ; a2 ; a; a100 < 0

=> Cả 3 số cùng âm 

hoặc a1 âm và a2;a100 dương ( không thể theo thứ tự khác vì từ đầu ta đã nói là từ bé -> lớn )

+ ; alà số dương => a3 ; a; a100 đều là số dương ( vì đã từ bé -> lớn ) -> mâu thuẫn vì tích 3 số bất kì đều < 0

=> Trường hợp ( a100 là số âm )

=> 100 số đề là số âm.

- Tích của 2 số âm là 1 số dương mà có 50 cặp => tích 100 số trên là số dương

Đọc tiếp...
zZz Phan Cả Phát zZz 16/08/2016 lúc 08:38
Báo cáo sai phạm

- Gọi các số cần tìm theo thứ tự từ bé -> lớn là : a1 ; a2 ; a; ... a100

- Ta có : a1 ; a2 ; a; a100 < 0

=> Cả 3 số cùng âm 

hoặc a1 âm và a2;a100 dương ( không thể theo thứ tự khác vì từ đầu ta đã nói là từ bé -> lớn )

+ ; alà số dương => a3 ; a; a100 đều là số dương ( vì đã từ bé -> lớn ) -> mâu thuẫn vì tích 3 số bất kì đều < 0

=> Trường hợp ( a100 là số âm )

=> 100 số đề là số âm.

Đọc tiếp...
Nguyễn Thành Long 27/07/2016 lúc 08:16
Báo cáo sai phạm

ghi lời giải nhé

Đọc tiếp...
thuy dang 26/07/2016 lúc 21:53
Báo cáo sai phạm

x= 1/2,x=-1/2

Đọc tiếp...
Ác Mộng 17/06/2015 lúc 15:28
Báo cáo sai phạm

Ta có:\(\frac{1}{\sqrt{1}}>\frac{1}{\sqrt{2}}>...>\frac{1}{\sqrt{100}}\)

=>\(\frac{1}{\sqrt{1}}+\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{3}}+...+\frac{.1}{\sqrt{100}}>100.\frac{1}{\sqrt{100}}=100\cdot\frac{1}{10}=10\)

Vậy \(\frac{1}{\sqrt{1}}+\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{3}}+...+\frac{.1}{\sqrt{100}}>10\)

Đọc tiếp...
trần như 17/06/2015 lúc 15:22
Báo cáo sai phạm

mọi người giải giùm đi!

Đọc tiếp...
Hà Bích Ngọc 05/02/2017 lúc 13:43
Báo cáo sai phạm

ngu xi dốt nát mà bn

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt Hiệp sĩ 27/05/2015 lúc 09:30
Báo cáo sai phạm

Từ x - y = xy \(\Rightarrow\) x = xy + y = y(x + 1) \(\Rightarrow\) x : y = x + 1 (do \(y\ne0\))

Theo đề bài thì x : y = x - y \(\Rightarrow\) x + 1 = x - y  \(\Rightarrow\) x - (x + 1) = y \(\Leftrightarrow\) y = -1

Thay y = -1 vào x - y = xy được x - (-1) = x(-1) \(\Rightarrow\)  x - (-x) = 1 . (-1) \(\Leftrightarrow\) 2x = -1 \(\Rightarrow\) x = \(-\frac{1}{2}\)

Vậy \(x=-\frac{1}{2}\) ; y = -1

Đọc tiếp...
Ben 10 23/08/2017 lúc 20:02
Báo cáo sai phạm

Bài 1: Đề như đã sửa thì cách giải như sau: 
Trong Tam giác ABC 
Có AM/AB = AN/AC 
Suy ra: MN // BC . 

Trong tam giác ABI 
có 
MK // BI do K thuộc MN 
Do đó : MK/BI =AM/AB (1) 

Tương tự trong tam giác AIC 
Có NK// IC nên NK/IC = AN/AC (2) 

Từ (1) (2) có NK/IC = MK/BI do AN/AC = AM/AB 
Lại có IC = IB ( t/c trung tuyến) 
nên NK = MK (ĐPCM) 

Bài 2: 
Bài này thứ tự câu hỏi hình như ngược mình giải lần lượt các câu b) d) c) a) 
Từ A kẻ đường cao AH ( H thuộc BC). 

b) Do tam giác ABC vuông tại A áp dụng pitago ta có 
BC=căn(AB mũ 2 + AC mũ 2)= 20cm 

d) Có S(ABC)= AB*AC/2= AH*BC/2 
Suy ra: AH= AB*AC/ BC = 12*16/20=9.6 cm 

c) Ap dung định lý cosin trong tam giác ABD và ADC ta lần lượt có đẳng thức: 

BD^2= AB^2 + AD^2 - 2*AB*AD* cos (45) 
DC^2= AC^2+ AD^2 - 2*AC*AD*cos(45) (2) 

Trừ vế với vế có: 
BD^2-DC^2=AB^2-AC^2- 2*AB*AD* cos (45)+2*AC*AD*cos(45) 
(BC-DC)^2-DC^2 = -112+4*Căn (2)* AD. 
400-40*DC= -112+................ 
Suy 128- 10*DC= Căn(2) * AD (3) 

Thay (3) v ào (2): rính được DC = 80/7 cm; 

BD= BC - DC= 60/7 cm; 


a) Ta có S(ABD)=AH*BD/2 
S(ADC)=AH*DC/2 
Suy ra: S(ABD)/S(ACD)= BD/DC = 60/80=3/4;

Đọc tiếp...
Nguyễn Mạnh Huỳnh 23/08/2017 lúc 20:14
Báo cáo sai phạm
Nguyễn Tuấn Minh 06/09/2016 lúc 21:43
Báo cáo sai phạm

Giả sử tồn tại x,y trái dấu thỏa mãn

Khi đo ta có \(\frac{1}{x+y}=\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=\frac{x+y}{xy}\)

=> (x+y)2=xy 

Đẳng thức trên là vô lí vì (x+y)2\(\ge\)0

Còn xy nhỏ hơn 0 vì x,y trái dấu

Vậy ko có x,y trái dấu thỏa mãn đề bài

Đọc tiếp...
Dương Tuệ Nhiên 06/09/2016 lúc 21:43
Báo cáo sai phạm

1/x+y=1/x+1/y
1/x+y=x+y/xy( nhân vào như bài toán bình thường)
=>(x+y)(x+y)=1.xy
=>(x+y)2=xy
x, y cùng dấu thì phép tính mới dương

Đọc tiếp...
Ăn CHơi Éo sỢ mƯa rƠi 06/09/2016 lúc 21:49
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{x+y}=\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\)\(\Rightarrow\frac{1}{x+y}=\frac{x+y}{xy}\)

=> (x+y)2=xy

Vì (x+y)2 \(\ge\)0                                     (1)

Mà xy < 0( vì x,y trái dấu)                          (2)

Từ (1) và (2)=> Ko tồn tại x,y thỏa mãn đề bài

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Hiền 4 giờ trước (08:17)
Báo cáo sai phạm

a) Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có :

\(\frac{x}{3}=\frac{y}{4}=\frac{x+y}{3+4}=\frac{-21}{7}=-3\)

+) \(\frac{x}{3}=-3\Leftrightarrow x=-9\)

+) \(\frac{y}{4}=-3\Leftrightarrow y=-12\)

Vậy x = -9; y = -12

b) Ta có : \(3x=7y\Leftrightarrow\frac{x}{7}=\frac{y}{3}\)

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có :

\(\frac{x}{7}=\frac{y}{3}=\frac{x-y}{7-3}=\frac{-16}{4}=-4\)

+) \(\frac{x}{7}=-4\Leftrightarrow x=-28\)

+) \(\frac{y}{3}=-4\Leftrightarrow y=-12\)

Vậy x = -28;  y = -12

_Chúc bạn học tốt_

Đọc tiếp...
Võ Đoan Nhi 12 giờ trước (00:23)
Báo cáo sai phạm

-Ta có: \(2^{12}\equiv1\left(mod13\right)\)

\(\Rightarrow\left(2^{12}\right)^8\equiv1^8\left(mod13\right)\)

\(\Leftrightarrow2^{96}\equiv1\left(mod13\right)\)

\(\Leftrightarrow2^4\equiv3\left(mod13\right)\)

\(\Rightarrow2^{100}=1.3=3\left(mod13\right)\)

-Vậy....

Đọc tiếp...
truong xom 13 giờ trước (22:49)
Báo cáo sai phạm

nhanh lên ad em ơi

Đọc tiếp...
Phạm Tuấn Đạt 13 giờ trước (22:37)
Báo cáo sai phạm

Ta có : \(3\equiv1\left(mod13\right)\)

\(\Rightarrow3^{2018}\equiv1^{2018}\equiv1\left(mod13\right)\)

\(\Rightarrow3^{2018}-1\equiv1-1\equiv0\left(mod13\right)\)

Vậy B chia hết cho 13

Đọc tiếp...
truong xom 13 giờ trước (22:37)
Báo cáo sai phạm
nhanh lên
Đọc tiếp...
Phạm Tuấn Đạt 14 giờ trước (22:30)
Báo cáo sai phạm

Ta có : \(2\equiv1\left(mod31\right)\)

\(\Rightarrow2^{2018}\equiv1^{2018}\equiv1\left(mod31\right)\)

\(\Rightarrow2^{2018}-1\equiv0\left(mod31\right)\)

Vậy số dư của A cho 31 là 0

Đọc tiếp...
Tran Trung Hieu 13 giờ trước (22:41)
Báo cáo sai phạm

Ta có :

                                25 = 1 [mod 31]

                          [25]403= 1 [mod 31]

                          22015  = 1 [mod31] 

                         22018  = 8 [mod31]

                    22018  - 1 =  7 [mod31]

                          Vậy 22018  - 1 chia 31 dư 7

Đọc tiếp...
truong xom 14 giờ trước (22:29)
Báo cáo sai phạm

nhanh lên các bạn

Đọc tiếp...
Peter John Anime 14 giờ trước (22:13)
Báo cáo sai phạm

Ta có: 3^2018= (3^3)^672.3^2=(26+1)^672.9=(BS13 + 1).9= BS13+9. Vậy số dư trong phép chia là 9

Đọc tiếp...
Phạm Tuấn Đạt 14 giờ trước (22:28)
Báo cáo sai phạm

Ta có : \(3\equiv1\left(mod13\right)\)

\(\Rightarrow3^{2018}\equiv1^{2018}\equiv1\left(mod13\right)\)

Vậy số dư của \(3^{2018}\)với 13 và 1

Đọc tiếp...
truong xom 14 giờ trước (22:10)
Báo cáo sai phạm

ai giải giúp mk với huhu!

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: