Giúp tôi giải toán


minh chuong 16 phút trước (15:59)

tui nè mời đi

Do Not Ask Why 10 phút trước (16:05)

\(\frac{x}{2}=\frac{y}{3}=\frac{z}{5}\)và \(x+y+z=810\)

\(\Rightarrow x=162;y=243;z=405\)

Đáp số: 

Witch Rose 34 phút trước (15:42)

Đặt \(x^2+x+1991=a^2< =>4x^2+4x+7964=4a^2< =>\left(2x+1\right)^2+7963=\left(2a\right)^2.\)

\(< =>\left(2x+1\right)^2-\left(2a\right)^2=7963< =>\left(2x+1-2a\right)\left(2x+1+2a\right)=-7963\)

xong rồi tự tách nghiệm tìm tiếp nha! -7963 chỉ có 2 cặp nghiệm (-1,7963);(-7963:1) thôi

Ad Dragon Boy 1 giờ trước (14:53)

Ta lấy 2 số nguyên tố nhỏ nhất

3 và 2

32 - 2.22  

=9 - 2.4

= 9 - 8

= 1

tth 1 giờ trước (14:57)

Lấy 2 số nguyên tố nhỏ nhất.

3 và 2

3^2 - 2.2^2

= 9 - 2.4

= 9 - 8

= 1

tk cho Ad Dragon Boy nha! Bạn ấy đúng rồi

Lãnh Hạ Thiên Băng 1 giờ trước (14:57)

Biến đổi biểu thức tương đương : (x2-1)/2 =y2 
Ta có: vì x,y là số nguyên dương nên 
+) x>y và x phải là số lẽ. 
Từ đó đặt x=2k+1 (k nguyên dương); 
Biểu thức tương đương 2.k.(k+1)=y2 (1); 
Để ý rằng: 
Y là 1 số nguyên tố nên y2 sẽ là 1 số nguyên dương mà nó có duy nhất 3 ước là : 
{1,y, y2} ; 
từ (1) dễ thấy y2 chia hết cho 2, dĩ nhiên y2 không thể là 2, vậy chỉ có thể y=2 =>k=1; 
=>x=3. 
Vậy ta chỉ tìm được 1 cặp số nguyên tố thoả mãn bài ra là x=3 và y=2 (thoả mãn).

Nguyễn Huy Tú 1 giờ trước (14:38)

\(\frac{x-2}{x-1}=\frac{x+4}{x+7}\)

\(\Rightarrow\left(x-2\right)\left(x+7\right)=\left(x-1\right)\left(x+4\right)\)

\(\Rightarrow x^2+7x-2x-14==x^2+4x-x-4\)

\(\Rightarrow5x-14=3x-4\)

\(\Rightarrow2x=10\)

\(\Rightarrow x=5\)

Vậy x = 5

Vũ Thị Nguyên Mai 1 giờ trước (14:48)

x-2/x-1=x+4/x+7

=>(x-2)(x+7)=(x-1)(x+4)

=>x2-2x+7x-14=x2-x+4x-4

=>x2+5x-14=x2+3x-4

=>(x2+5x)-(x2+3x)=14-4

=>5x-3x=10

=>2x=10

=>x=5

Vậy x=5

Nam Cung Trieu Nhan 5 giờ trước (10:30)

ta có x/5 = y/3 => (x/5)2 = (y/3)2 => x2/25 = y2/9 = x2-y2 / 25-9 = 4/16 = 1/4

=> x=5/2 ; y=3/2

Lưu Đức Mạnh 5 giờ trước (10:47)

Đặt \(\frac{x}{5}=\frac{y}{3}=k\left(k\ne0\right)\Rightarrow\hept{\begin{cases}x=5k\\y=3k\end{cases}}\)

Thay x = 5k và y = 3k vào biểu thức  \(x^2-y^2=4\)ta được:

\(\left(5k\right)^2-\left(3k\right)^2=4\)

\(25k^2-9k^2=4\)

\(16k^2=4\)

\(k^2=\frac{4}{16}=\frac{1}{4}\)

\(k^2=\left(\frac{1}{2}\right)^2\)

\(\Rightarrow k=\frac{1}{2}\)hay \(k=-\frac{1}{2}\)

Trường hợp 1:

Thay \(k=\frac{1}{2}\)vào biểu thức \(\hept{\begin{cases}x=5k\\y=3k\end{cases}}\)ta được:

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}x=5\cdot\frac{1}{2}\\y=3\cdot\frac{1}{2}\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}x=\frac{5}{2}\\y=\frac{3}{2}\end{cases}}\)

Trường hợp 2:

Thay \(k=-\frac{1}{2}\)vào biểu thức \(\hept{\begin{cases}x=5k\\y=3k\end{cases}}\)ta được:

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}x=5\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)\\y=3\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}x=-\frac{5}{2}\\y=-\frac{3}{2}\end{cases}}\)

alibaba nguyễn 5 giờ trước (10:22)

Đặt: \(\hept{\begin{cases}A=\frac{10^{10}+1}{10^{11}+1}\\B=\frac{10^{11}-1}{10^{12}-1}\end{cases}}\)

Ta có:

\(\hept{\begin{cases}10A=\frac{10^{11}+10}{10^{11}+1}=1+\frac{9}{10^{11}+1}\\10B=\frac{10^{12}-10}{10^{12}-1}=1-\frac{9}{10^{12}-1}\end{cases}}\)

\(\Rightarrow10A>10B\)

\(\Rightarrow A>B\)

Kẻ Huỷ Diệt 6 giờ trước (10:05)

Dùng wolframalpha  nhé bạn ~(‾▿‾~)

Bí Mật 6 giờ trước (10:02)

Ấy lộn : A > B.

Trà My CTV 4 giờ trước (11:52)

bạn có thể viết rõ đề ra được không?

Hồ Kiều Trinh 6 giờ trước (09:36)

   Gọi các cạnh của tam giác là : AB ; AC ; BC.

\(\Rightarrow\frac{AB}{2}=\frac{AC}{3}=\frac{BC}{4}\)

  Gọi 3 chiều cao tương ứng là: AH ; BN ; CM.

\(\Rightarrow s=\frac{1}{2}CM.AB=\frac{1}{2}BN.AC=\frac{1}{2}AH.BC\)\(\Leftrightarrow CM.AB=BN.AC=AH.BC\left(1\right)\)

Mà : \(\frac{AB}{2}=\frac{AC}{3}=\frac{BC}{4}\)                                                                                                                                     

Để hợp lí vs điều kiện (1) , ta có:

\(\Rightarrow2CM.\frac{AB}{2}=3BN.\frac{AC}{3}=4AH.\frac{BC}{4}\)

\(\Leftrightarrow2CM=3BN=4AH\)

Theo tính chất tỉ lệ thức, ta có: \(\frac{CM}{6}=\frac{BN}{4}=\frac{AH}{3}\)

                                                             Vậy 3 chiều cao tương ứng là : 6:4:3

Hoàng Bắc Nguyệt 6 giờ trước (09:26)

gọi độ dài 3 cạnh của tam giác là a,b,c ( a,b,c thuộc N* )

ba chiều cao tương ứng là x,y,z ( x,y,z thuộc N) ; diện tích là S

ta có a= 2S/x ; b= 2S/y ; c= 2S/z

và a/2 = b/3 = z/4

=> 2S/2x = 2S/3y = 2S/4z => 2x = 3y = 4z => x/6 = y/4 = z/3

vậy 3 chiều cao tương ứng tỉ lệ với 6 ; 4 ; 3

Hoàng Thanh Tuấn 6 giờ trước (09:23)

gọi 2 Cạnh lần lượt là 2x;3x;4x

đường cao tương tứng lần lượt là : \(h_1=\frac{2S}{2x};h_2=\frac{2S}{3x};h_3=\frac{2S}{4x}\)VỚI S LÀ DIỆN TÍCH TAM GIÁC

CÓ tỉ số :\(h_1:h_2:h_3=\frac{2S}{2x}:\frac{2S}{3x}:\frac{2S}{4x}=1:\frac{2}{3}:\frac{1}{2}\)

Sorano Yuuki 18 giờ trước (22:14)

45=5.9 mà (5,9)=1 nên ta cần chứng minh A chia hết cho 5 và chia hết cho 9 là xong. 

Ta có: 
- 36 chia hết cho 9 nên 36^36 chia hết cho 9 
- 9 chia hết cho 9 nên 9^10 chia hết cho 9 
=> A chia hết cho 9 (1) 

Ta lại có: 
- 6.6 = 36 nên số có chữ số hàng đơn vị là 6 thì lũy thừa lên bao nhiêu cũng vẫn có chữ số hàng đơn vị là 6. Do đó 36^36 = (6²)^36 có chữ số hàng đơn vị là 6 
- 1.1 = 1 nên số có chữ số hàng đơn vị là 1 thì lũy thừa lên bao nhiêu cũng vẫn có chữ số hàng đơn vị là 1. Do đó 9^10 = 81^5 có chữ số hàng đơn vị là 1. 
=> A có chữ số hàng đơn vị là 5 
=> A chia hết cho 5 (2) 

Từ (1) và (2) suy ra A chia hết cho 45 (đpcm) 

Trà My CTV 17 giờ trước (22:51)

\(\frac{bz-cy}{a}=\frac{cx-az}{b}=\frac{ay-bx}{c}=\frac{abx-acy}{a^2}=\frac{bcx-abz}{b^2}=\frac{acy-bcx}{c^2}\)

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau:

\(\frac{bz-cy}{a}=\frac{cx-az}{b}=\frac{ay-bx}{c}=\frac{abz-acy}{a^2}=\frac{bcx-abz}{b^2}=\frac{acy-bcx}{c^2}\)

\(=\frac{abz-acy+bcx-abz+acy-bcx}{a^2+b^2+c^2}=0\)

=>bz-cy=cx-az=ay-bx=0

  • bz-cy=0 => bz=cy => \(\frac{b}{y}=\frac{c}{z}\)
  • cx-az=0 => cx=az => \(\frac{c}{z}=\frac{a}{x}\)

=>\(\frac{a}{x}=\frac{b}{y}=\frac{c}{z}\Rightarrow a:b:c=x:y:z\)(đpcm)

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: