Giúp tôi giải toán và làm văn


q1smyl0v3 CTV 2 giờ trước (10:19)
Báo cáo sai phạm

\(2x\left(x^2+2\right)=\left(x-3\right)\left(x^2+2\right)\)

\(\Leftrightarrow2x\left(x^2+2\right)-\left(x-3\right)\left(x^2+2\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x^2+2\right)\left(2x-x+3\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x^2+2\right)\left(x+3\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x^2+2=0\\x+3=0\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x\in\varnothing\\x=-3\end{cases}}\)

Vậy....

Đọc tiếp...
tth_new CTV 2 giờ trước (10:20)
Báo cáo sai phạm

๖²⁴ʱŤ.Ƥεɳɠʉїɳş༉ [ ●SΔD◆ ] { ⋆ ⋆ } : Đúng là chưa học sâu phương trình,nhưng phương trình là một dạng của tìm x thôi mà.Mình cũng lớp 7 nè!

Chuyển vế qua và đặt nhân tử chung,ta được: \(PT\Leftrightarrow\left(x^2+2\right)\left[2x-\left(x-3\right)\right]=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x^2+2\right)\left(x+3\right)=0\)\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x^2+2=0\\x+3=0\end{cases}}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x\in\varnothing\\x=-3\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
Đức Phạm 2 giờ trước (10:22)
Báo cáo sai phạm

\(2x\left(x^2+2\right)=\left(x-3\right)\left(x^2+2\right)\)

\(\Leftrightarrow2x^3+4x=x^3+2x-3x^2-6\)

\(\Leftrightarrow2x^3+4x-x^3-2x+3x^2+6=0\)

\(\Leftrightarrow x^3+3x^2+2x+6=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x^3+3x^2\right)+\left(2x+6\right)=0\)

\(\Leftrightarrow x^2\left(x+3\right)+2\left(x+3\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x+3\right)\left(x^2+2\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x^2+2=0\\x+3=0\end{cases}\Leftrightarrow}x=-3\)

Đọc tiếp...
Đức Phạm 2 giờ trước (10:08)
Báo cáo sai phạm

a,  \(\left(2x+3\right)-\left(3x+1\right)=4\)

\(\Rightarrow2x+3-3x-1=4\)

\(\Rightarrow2x-3x=4+1-3\)

\(\Rightarrow-x=2\)

\(\Rightarrow x=-2\)

Vậy x = -2 

b, \(\left(3x-4\right)-\left(x-2\right)=x+5\)

\(\Rightarrow3x-4-x+2-x=5\)

\(\Rightarrow\left(3x-x-x\right)=5-2+4\)

\(\Rightarrow x=7\)

Vậy x = 7 

Đọc tiếp...
Đức Phạm 3 giờ trước (9:17)
Báo cáo sai phạm

a, \(\frac{23+x}{201-x}=\frac{3}{5}\)

\(\Rightarrow\left(23+x\right)5=3\left(201-x\right)\)

\(\Rightarrow115+5x=603-3x\)

\(\Rightarrow5x+3x=603-115\)

\(\Rightarrow8x=448\Rightarrow x=61\)

Vậy x = 81 

Đọc tiếp...
Đức Phạm 3 giờ trước (9:26)
Báo cáo sai phạm

câu a sửa lại kết luận nha 

Đọc tiếp...
Nguyễn Hoàng Long 3 giờ trước (9:23)
Báo cáo sai phạm

\(a,\frac{23+x}{201-x}=\frac{3}{5}\)

\(\frac{5.\left(23+x\right)}{5.\left(201-x\right)}=\frac{3.\left(201-x\right)}{5.\left(201-x\right)}\)

\(5.\left(23+x\right)=3.\left(201-x\right)\)

\(115+5x=603-3x\)

\(5x+3x=603-115\)

\(8x=488\)

\(x=61\)

\(b,x+20=\frac{5}{7}\left(3x-20\right)\)

\(\frac{7\left(x+20\right)}{7}=\frac{5\left(3x-20\right)}{7}\)

\(7x-140=15x-100\)

7x-15x=-100+140

-8x=40

x=-5

Đọc tiếp...
❖︵Ňɠυүễη Çɦâυ Ƭυấη Ƙїệт♔ CTV 2 giờ trước (10:17)
Báo cáo sai phạm

\(C\left(x\right)=x^2+x+3=0\)

\(\Leftrightarrow x^2+x=0-3\)

\(\Leftrightarrow x^2+x=-3\)(1)

\(\Leftrightarrow x\left(x+1\right)=-3\)

Mà \(x^2\ge x\Rightarrow x^2+x\ge0\)[ trái với (1) ]

Vậy đa thức C(x) vô nghiệm

Đọc tiếp...
ღ༻★๖ۣۜBùi ๖ۣۜThị ๖ۣۜÁnh ๖ۣۜPhương cute★ღ༻ 4 giờ trước (8:27)
Báo cáo sai phạm

\(C\left(x\right)=x^2+x+3\)

Thay \(x=0\)vào đa thức \(C\left(x\right)=x^2+x+3\)

\(C\left(0\right)=0^2+0+3=3\)

vậy nghiệm của đa thức trên là \(3\) 

                                             hk tốt

Đọc tiếp...
_bé nhạt_ 15 giờ trước (22:06)
Báo cáo sai phạm

team này là j ạ - tham gia cs đc ko ạ!

Đọc tiếp...
♡๖ۣۜSĭηɠυℓαɾĭтү♡ [ RBL ] ❧♛☙ 15 giờ trước (22:02)
Báo cáo sai phạm

Trong trường hợp này thì có nên đưa anh Nội Quy lên không , mà chúng nó hình off hết hay sao r í :))

Đọc tiếp...
♡๖ۣۜSĭηɠυℓαɾĭтү♡ [ RBL ] ❧♛☙ 14 giờ trước (22:15)
Báo cáo sai phạm

team tôi có phải là đồn công an đâu mà thông tin gì :VVV , chỉ cần biết cho tên team vô đằng sau tên của mik là xong ! 

Đọc tiếp...
•๖ۣۜGαмε⁀ᶦᵈᵒᶫ ( ●SΔD◆ ) { ® } 16 giờ trước (20:18)
Báo cáo sai phạm

Trả lời :

1 - 1 + 1000 x 7

= 1 - 1 + 7000

= 0 + 7000

= 7000

~ Hok tốt ~

Đọc tiếp...
Trịnh Hằng(TTH) 16 giờ trước (20:28)
Báo cáo sai phạm

1-1+1000x7

=1-1+7000

= 7000

Lập team là một hình thức tốt. Nếu lập nhóm để học tập thì có thể cho tôi tham gia chứ?

Học tốt

#mọt

Đọc tiếp...
BIBIBO 16 giờ trước (20:19)
Báo cáo sai phạm

1-1+1000.7=-7000

Mk tham gia với !

Được ko ?

Đọc tiếp...
Đức Phạm 16 giờ trước (20:36)
Báo cáo sai phạm

Vì x,y,z tỉ lệ nghịch với 3,5,7 => \(\frac{x}{\frac{1}{3}}=\frac{y}{\frac{1}{5}}=\frac{z}{\frac{1}{7}}\) 

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có : 

\(\frac{x}{\frac{1}{3}}=\frac{y}{\frac{1}{5}}=\frac{z}{\frac{1}{7}}=\frac{2x}{\frac{2}{3}}=\frac{y}{\frac{1}{5}}=\frac{3z}{\frac{3}{7}}=\frac{2x-y+3z}{\frac{2}{3}-\frac{1}{5}+\frac{3}{7}}=\frac{68}{\frac{94}{105}}=\frac{3570}{47}\)

\(\frac{2x}{\frac{2}{3}}=\frac{3570}{47}\Rightarrow2x=\frac{2380}{47}\Rightarrow x=\frac{1190}{47}\)

\(\frac{y}{\frac{1}{5}}=\frac{3570}{47}\Rightarrow y=\frac{714}{47}\)

\(\frac{3z}{\frac{3}{7}}=\frac{3570}{47}\Rightarrow3z=\frac{1530}{47}\Rightarrow z=\frac{510}{47}\)

Vậy ....

Đọc tiếp...
Đức Phạm 16 giờ trước (20:17)
Báo cáo sai phạm

\(x^3+1-\left(x^3-2x^2+3x+x^2-2x+3\right)=0\)

\(\Leftrightarrow x^3+1-x^3+2x^2-3x-x^2+2x-3=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x^3-x^3\right)+\left(2x^2-x^2\right)+\left(-3x+2x\right)+\left(1-3\right)=0\)

\(\Leftrightarrow x^2-x-2=0\)

\(\Leftrightarrow x^2-1-x-1=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-1\right)\left(x+1\right)-\left(x+1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x+1\right)\left(x-1-1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x+1\right)\left(x-2\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x+1=0\\x-2=0\end{cases}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=-1\\x=2\end{cases}}}\)

Vậy x = -1 hoặc x = 2 

Đọc tiếp...
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu 16 giờ trước (20:15)
Báo cáo sai phạm

x3 + 1 - (x3 - 2x2 + 3x + x2 - 2x + 3) = 0

x3 + 1 - x3 + 2x2 - 3x - x2 + 2x - 3 = 0

x2 - x - 2 = 0

x2 + x - 2x - 2 = 0

x(x + 1) - (2x + 2) = 0

x(x + 1) - 2(x + 1) = 0

(x - 2)(x + 1) = 0

x - 2 = 0 hoặc x + 1 = 0

x = 2 hoặc x = -1

Vậy x = 2 hoặc x = -1

Đọc tiếp...
tíntiếnngân 16 giờ trước (20:17)
Báo cáo sai phạm

\(x^3+1-\left(x^3-2x^2+3x+x^2-2x+3\right)=0\)

\(\Rightarrow x^2-x-2=0\)

\(\Rightarrow x^2+x-2x-2=0\)

\(\Rightarrow x\left(x+1\right)-2\left(x+1\right)=0\)

\(\Rightarrow\left(x+1\right)\left(x-2\right)=0\)

\(\Rightarrow x+1=0\)hoặc \(x-2=0\)

vậy x = -1 hoặc x = 2

Đọc tiếp...
⊹_๖ۣۜKim ๖ۣۜNgưu_⊹ 17 giờ trước (20:03)
Báo cáo sai phạm

1. thường xuyên làm bài tập cho mở mang trí óc

2. ứng dụng toán ra thời sống

3. bạn nên lên google để tìm hiểu bài toán hay nhé

chúc hok tốt nha

Đọc tiếp...
☘️ Pé_Sushi ☘️ 16 giờ trước (20:09)
Báo cáo sai phạm

 1.Pk nhớ tất cả các công thức định lý.

2.Pk chú ý lắng nghe thầy cô giảng trong giờ học.

3.Pk làm đầy đủ các bài tập toán được giao về nhà.

4.Pk tích cực thảo luận với bạn bè về những bài toán khó.

5. Xin cô cho ngồi bên đứa học giỏi. >.<

Đọc tiếp...
➻❥ ๖ۣۜTiểu_๖ۣۜThiên_๖ۣۜHy ﹏ღ ( Team Gà Công Nghiệp ) 17 giờ trước (20:03)
Báo cáo sai phạm

Trả lời :

Ở trường :

1. Nắm chắc các lý thuyết, định nghĩa:

Dù không phải học thuộc lòng như mấy môn xã hội, nhưng các định nghĩa cũng như lý thuyết của môn Toán bắt buộc các em phải học thật chắc. Các tính chất, công thức, định nghĩa phải nhớ thì các em mới vận dụng nó vào bài tập để chứng minh, giải thích hay phân tích được. Những gì có thể nhớ được trên lớp thì các em cứ cố gắng nhét vào đầu, vì nó sẽ giúp các em dễ dàng hơn khi học bài ở nhà.

2. Không học dồn:

Đối với các môn tự nhiên như toán lý hóa, đặc biệt là môn Toán, thì các em phải học vững cái trước thì mới học tốt được cái sau. Bởi thế, việc học dồn là điều không thể để xảy ra với môn học này. Có nhiều bạn học sinh không học bài, đến khi thi mới lôi ra học công thức này nọ thì sẽ có kết quả thi rất thấp. Bởi vì phải có một quá trình để học và trao dồi mỗi ngày, áp dụng những kiến thức vào bài tập thì các em mới ghi nhớ lâu được. Các kiến thức có liên quan với nhau, vì thế khi các em đã bỏ quá nhiều mà giờ phải học dồn sẽ không hiểu quả và ảnh hưởng đến sức khỏe của mình nữa.

Xem thêm: Kinh nghiệm trở thành cao thủ môn Vật lý

3. Lắng nghe và ghi chép mọi thông tin từ bài giảng:

Đa số bài giảng của thầy cô đều nằm trong sách tới 80% và chỉ 20% là ở ngoài sách để các em hiểu sâu hơn. Vì thế, hãy ghi chép tất cả những gì thầy cô giảng dạy vì đó đều cần thiết và giúp ích cho các em rất nhiều. Nếu chỉ ngồi nghe thôi mình sẽ quên nhanh khi về nhà. Vì vậy, không những nghe mà còn phải viết xuống tập một cách cẩn thận để có cái mình xem lại. Hãy tập cho mình thói quen đó các em nhé, nó rất hiệu quả đấy!

4. Mạnh dạn hỏi khi chưa hiểu:

Trong quá trình học trên lớp, chắc chắn sẽ có những điều các em thắc mắc hoặc chưa hiểu rõ. Hãy mạnh dạn dơ tay để hỏi Thầy Cô của mình để họ giảng lại hay giải thích cho các em nghe nhé. Vì khi các em hiểu sâu, các em mới làm bài tập và khắc ghi trong đầu được. Đừng ngại ngùng khi mình hỏi, vì thầy cô sẽ rất vui nếu các em dám hỏi để thêm kiến thức cho mình. Họ sẽ giúp đỡ học trò của mình bằng mọi cách để các em học tốt hơn!

Ở nhà :

1. Đọc trước bài mới ở nhà:

Xem bài mới trước khi đến lớp là một cách để các em tiếp thu bài tuyệt vời. Nếu các em có xem qua và chuẩn bị bài trước, các em sẽ bắt kịp bài và hiểu dễ dàng hơn, tránh tình trạng bỡ ngỡ khi gặp bài học lạ hoặc khó. Không những thế, khi đọc trước thì các em sẽ chuẩn bị sẵng cho mình những thắc mắc để lên lớp giáo viên giải đáp cho mình nữa.

2. Học và làm bài tập thật nhiều:

Các em phải làm bài tập nhiều để những công thức mà mình học được áp dụng. Càng làm nhiều, các em sẽ tiếp xúc với nhiều dạng bài tập, nó sẽ tích lũy kiến thức cũng như kinh nghiệm cho các em giải các bài sau này. Nếu mình làm nhiều dạng, khi đi thi có thể gặp lại và chẳng khó khăn gì để mình giải nữa cả. Lúc đó các em mới thấy được việc làm bài tập nhiều có lợi vô cùng!

Hok_Tốt

#Thiên_Hy

Đọc tiếp...
tíntiếnngân 17 giờ trước (19:31)
Báo cáo sai phạm

a)Xét tam giác ABM và tam giác DCM

có BM = CM (M là trung điểm của BC)

\(\widehat{BMA}=\widehat{CMD}\)(đối đỉnh)

nên tam giác ABM = tam giác DCM (c - g - c)

b) Bạn ghi sai đề rồi 

Đọc tiếp...
Nguyễn Hữu Huy 17 giờ trước (19:23)
Báo cáo sai phạm

Hình bạn tự vẽ nha !!

A)  Xét tam giác ABM và tam giác DCM có :

            AM=DM (giả thiết)

            Góc AMB=góc ACM (2 góc đối đỉnh)

            BM=CM (giả thiết)

  Suy ra  tam giác ABM=tam giác DCM (c-g-c)

Đọc tiếp...
♡₣ɾїεɳɗş♡ ( Team Gà Công Nghiệp ) 19 giờ trước (17:24)
Báo cáo sai phạm

Trả lời :

1 + 100 + 9 x 10 + 89

= ( 89 + 1 ) + 100 + 90

= 90 + 100 + 90

= 280

1 + 90 + 89

= ( 1 + 89 ) + 90

= 90 + 90

= 180

~ Hok tốt ~

Đọc tiếp...
Vi Minh Thanh 19 giờ trước (17:17)
Báo cáo sai phạm

1 + 100 + 9 x 10 + 89 = 280

1 + 90 + 89 = 180 

  k mk nha mọi ng, ai k mk mk sẽ k lại 

Đọc tiếp...
Người 17 giờ trước (19:58)
Báo cáo sai phạm

trả lời:

=280

=180

bị ngộ à

vl đang tuổi ăn học xem ảnh bố láo

Đọc tiếp...
︻̷̿┻̿═━დდDarknightდდ 18 giờ trước (18:58)
Báo cáo sai phạm

Từ \(x^2-2y^2=xy\Rightarrow x^2-2y^2-xy=0\)

\(\Rightarrow\left(x^2-y^2\right)-\left(y^2+xy\right)=0\)

\(\Rightarrow\left(x-y\right).\left(x-y\right)-y.\left(x-y\right)=0\)

\(\Rightarrow\left(x-y\right).\left(x-2y\right)=0\)

\(\Rightarrow x=2y\)

Thay vào đã dc:\(Q=\frac{1}{3}\)

Đọc tiếp...
ミ★Đờĭღ๖ۣۜTɦĭếυ★彡 20 giờ trước (16:34)
Báo cáo sai phạm

Ta có:

      \(x^2-2y^2-xy=0\)

       <=>\(\left(x^2-y^2\right)-\left(y^2-xy\right)=0\)

       <=>\(\left(x-y\right)\left(x-y\right)-y\left(x+y\right)=0\)

       <=> \(\left(x-y\right)\left(x-2y\right)=0\)

       <=> x - 2y = 0 ( do x+y khác 0 )

       <=> x =2y

Thay  vào đề bài ta có

Q=\(\frac{2y-y}{2y+y}=\frac{y}{3y}=\frac{1}{3}\)

Đọc tiếp...
zZz Cool Kid zZz CTV 21 giờ trước (15:54)
Báo cáo sai phạm

Ta có:\(x^2-2y^2=xy\)

\(\Rightarrow x^2-xy-2y^2=0\)

\(\Rightarrow x^2+xy-2xy-2y^2=0\)

\(\Rightarrow x\left(x+y\right)-2y\left(x+y\right)=0\)

\(\Rightarrow\left(x+y\right)\left(x-2y\right)=0\)

\(\Rightarrow x-2y=0\)

\(\Rightarrow x=2y\)

Thay vào Q,ta có:

\(Q=\frac{x-y}{x+y}=\frac{2y-y}{2y+y}=\frac{y}{3y}=\frac{1}{3}\)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: