Giúp tôi giải toán và làm văn


Hoàng Thanh Huyền 25 phút trước
Báo cáo sai phạm

1) a.Từ\(\frac{x}{y}=\frac{11}{7}\Rightarrow\frac{x}{11}=\frac{y}{7}\) 

Áp dụng t/c của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

\(\frac{x}{11}=\frac{y}{7}=\frac{x-y}{11-7}=\frac{12}{4}=3\)

\(\Rightarrow x=3.11=33;y=3.7=21\)

b) \(\sqrt{2x-3}=5\)

           \(2x-3=25\)

                    \(2x=28\)

                      \(x=14\)

2) a) \(\frac{3}{2}-\frac{5}{6}:\left(\frac{1}{2}\right)^2+\sqrt{4}=\frac{3}{2}-\frac{5}{6}:\frac{1}{4}+2\)

                                                          \(=\frac{3}{2}-\frac{10}{3}+2\)

                                                         \(=\frac{1}{6}\)

_Học tốt nha_

Đọc tiếp...
Tiến_Về_Phía_Trước 34 phút trước
Báo cáo sai phạm

Hình vẽ:

a) Ta có: Oz là tia phân giác của \(\widehat{xOy}\)nên \(\widehat{COA}=\widehat{COB}\)

Xét ΔOAC và ΔOBC có: \(\hept{\begin{cases}OA=OB\left(gt\right)\\\widehat{COA}=\widehat{COB}\left(cmt\right)\\OC.chung\end{cases}}\)=> ΔOAC = ΔOBC (c.g.c)

=> AC = BC (2 cạnh tương ứng)

và \(\widehat{OAC}=\widehat{OBC}\)(2 góc tương ứng)

Ta có: \(\hept{\begin{cases}\widehat{xAC}=\widehat{OAx}-\widehat{OAC}\\\widehat{yBC}=\widehat{OBy}-\widehat{OBC}\end{cases}}\)\(\hept{\begin{cases}\widehat{OAx}=\widehat{OBy}\left(=180^o\right)\\\widehat{OAC}=\widehat{OBC}\left(cmt\right)\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\widehat{xAC}=\widehat{yBC}\)

b) Gọi H là giao điểm của AB và Ox

Xét ΔOAH và ΔOBH có: \(\hept{\begin{cases}OA=OB\left(gt\right)\\\widehat{COA}=\widehat{COB}\left(cmt\right)\\OH.chung\end{cases}}\)=> ΔOAH = ΔOBH (c.g.c)

=> \(\widehat{OHA}=\widehat{OHB}\)(2 góc tương ứng)

ta có:  \(\widehat{AHB}=\widehat{OHA}+\widehat{OHB}=180^o\)mà \(\widehat{OHA}=\widehat{OHB}\)

=> \(\widehat{OHA}+\widehat{OHA}=180^o\Leftrightarrow2\cdot\widehat{OHA}=180^o\Leftrightarrow\widehat{OHA}=90^o\)

=> \(AB\perp Oz\)(đpcm)

Học tốt nha ^3^

Đọc tiếp...
Hoàng Thanh Huyền 1 giờ trước (14:16)
Báo cáo sai phạm

(Mình ko chép đề nha )\(3x.2\frac{1}{4}=\frac{1}{4}.2,7\)

                                  \(\Rightarrow3x.\frac{9}{4}=\frac{1}{4}.\frac{27}{10}\)

                                  \(\Rightarrow3x.\frac{9}{4}=\frac{27}{40}\)

                                 \(\Rightarrow3x=\frac{3}{10}\)

                                \(\Rightarrow x=\frac{1}{10}\)

_Học tốt nha_

Đọc tiếp...
๛ČℌUƔÊŇ♥Ť❍Ą́Ňツ(HỘI HỌC HÀNH) 1 giờ trước (14:10)
Báo cáo sai phạm

=\(\frac{3x}{2,7}=\frac{1}{9}\)

\(\frac{10\left(3x\right)}{27}=\frac{1}{9}\)

\(\left(30x\right).9=27\)

\(30x=3\)

\(x=\frac{1}{10}\)

Đọc tiếp...
Vũ Cao Minh ( Cool Teen ) 1 giờ trước (14:09)
Báo cáo sai phạm

2) Tìm n

a) \(\left(\frac{1}{2}\right)^{2n-1}=\frac{1}{8}\Rightarrow\left(\frac{1}{2}\right)^{2n-1}=\left(\frac{1}{2}\right)^3\)

\(\Rightarrow2n-1=3\Leftrightarrow2n=3+1=4\Rightarrow n=4\div2=2\)

b) \(\left(\frac{7}{5}\right)^n=\frac{343}{125}\Leftrightarrow\left(\frac{7}{5}\right)^n=\left(\frac{7}{5}\right)^3\Leftrightarrow n=3\)

Đọc tiếp...
Vũ Cao Minh ( Cool Teen ) 1 giờ trước (14:05)
Báo cáo sai phạm

1a) Áp dụng tính chất DTSBN ta có : \(\frac{x}{9}=\frac{y}{8}=\frac{x-y}{9-8}=\frac{-13}{1}=-13\)

\(\Rightarrow\frac{x}{9}=-13\Leftrightarrow x=\left(-13\right).9=-117\Rightarrow y=\left(-117\right)+13=-104\)   

b) Có : \(\frac{x}{3}=\frac{y}{5};\frac{y}{3}=\frac{z}{7}\Leftrightarrow\frac{x}{9}=\frac{y}{15}=\frac{z}{35}\) Áp dụng Tính chất DTSBN ta có 

\(\frac{x}{9}=\frac{y}{15}=\frac{z}{35}=\frac{x-y}{9-15}=\frac{12}{-6}=-2\)    Suy ra x ; y ; z

\(\Rightarrow\frac{x}{9}=-2\Rightarrow x=\left(-2\right).9=-18\Rightarrow y=\left(-18\right)-12=-30\)

\(\Rightarrow\frac{z}{35}=-2\Rightarrow x=\left(-2\right).35=-70\)

c) \(\left(2^3\div4\right).2^{x+1}=64\Leftrightarrow\left(8\div4\right).2^x.2=64\)

\(\Rightarrow2.2^x=64\div2=32\Rightarrow2^x=32\div2=16=2^4\Rightarrow x=4\)

Đọc tiếp...
Xyz 1 giờ trước (14:02)
Báo cáo sai phạm

2) Tìm n biết : 

a) \(\left(\frac{1}{2}\right)^{2n-1}=\frac{1}{8}\)

\(\Rightarrow\left(\frac{1}{2}\right)^{2n-1}=\left(\frac{1}{2}\right)^3\)

=> 2n - 1 = 3

=> 2n = 4

=> n = 2

Vậy n = 2

b) \(\left(\frac{7}{5}\right)^n=\frac{343}{125}\)

\(\Rightarrow\left(\frac{7}{5}\right)^n=\frac{7^3}{5^3}\)

\(\Rightarrow\left(\frac{7}{3}\right)^n=\left(\frac{7}{3}\right)^3\)

=> n = 3

Vậy n = 3

Đọc tiếp...
bánh bèo 2 giờ trước (13:29)
Báo cáo sai phạm

Thu tàn trời đã sang đông
Bồi hồi tấc dạ nhớ mong cô thầy
Người trao khát vọng hôm nay
Chắp cho đôi cánh em bay vào đời

Bao chuyến đò lặng không lời
Ươm mầm xanh tốt rạng ngời tương lai
Bên trang giáo án miệt mài
Hao gầy tâm huyết năm dài tháng qua

Từng câu từng chữ ê a
Bao lời dạy dỗ thiết tha nồng nàn
Mõi mòn khuya sớm gian nan
Nhiều đêm tắt tiếng ho khan quặn lòng

Bao thế hệ đã sang sông
Thầy cô luôn mãi vọng trông theo cùng
Mặc cho mưa gió bão bùng
Vẫn âm thầm thắp sáng vùng trời mơ

Hôm nay kính dệt vần thơ
Tri ân hai tiếng... vô bờ khắc ghi
Nẻo đời dẫu có thịnh suy
Dù bao gian khó mãi ghi ơn dầy

Mừng ngày nhà giáo hôm nay
Kính dâng lời chúc cô thầy muôn nơi
An khang hạnh phúc rạng ngời
Gia can êm ấm trọn đời yêu thương
Dẫu cho cách trở ngàn phương
Lòng hoài khắc khoải vấn vương cô thầy

  • HỌC TỐT
Đọc tiếp...
Xyz 2 giờ trước (13:08)
Báo cáo sai phạm

B A C I 1 2 1 2

Xét \(\Delta ABC\)có : 

\(\hept{\begin{cases}\widehat{A}=\widehat{B_{12}}+\widehat{C_{12}}=90^{\text{O}}\\2.\widehat{B}_2=\widehat{B_{12}}\\2.\widehat{C_2}=\widehat{C_{12}}\end{cases}}\Rightarrow2.\widehat{B_2}+2.\widehat{C_2}=90^{\text{O}}\)

=> \(2.\left(\widehat{B_2}+\widehat{C_2}\right)=90^{\text{O}}\Rightarrow\widehat{B_2}+\widehat{C_2}=45^{\text{O}}\)

Xét \(\Delta BIC\)có : 

\(\widehat{B_2}+\widehat{C_2}+\widehat{I}=180^{\text{O}}\Rightarrow45^{\text{O}}+\widehat{I}=180^{\text{O}}\Rightarrow\widehat{I}=135^{\text{O}}\)

=> \(\widehat{BIC}=\widehat{I} =135^{\text{O}}\)

Đọc tiếp...
mister thỏ 3 giờ trước (12:46)
Báo cáo sai phạm

CÔ THÙY ƠI!

CÔ LÀ NGƯỜI MẸ HIỀN PHÚ QUÝ

TRỜI THU NẮNG ĐẸP TƯNG BỪNG

ĐỨ THÌ HOA HUỆ,ĐỨA THÌ CÚC XINH TẶNG CÔ

MONG CÔ MÃI MÃI VẪN CÒN SỨC

CÒN SỨC ĐỂ DẠY CHÚNG EM NÊN NGƯỜI

NÊN NGƯỜI ĐỂ THÀNH TÀI

THÀNH TÀI ĐỂ VỀ CẢM ƠN CÔ THÙY!

                                         BÀI VĂN TẦM BẬY!

Đọc tiếp...
Trần Khánh Vy 3 giờ trước (12:30)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{3^2.3^8}{27^3}\)=\(\frac{3^{10}}{27^3}\)=\(\frac{3^{10}}{\left(3^3\right)^3}\)=\(\frac{3^{10}}{3^9}\)=3

Mà \(\frac{3^2.3^8}{27^3}\)=3x

\(\Rightarrow\)3=3x

\(\Rightarrow\)x=1

Vậy x=1.

Đọc tiếp...
Xyz 3 giờ trước (12:25)
Báo cáo sai phạm

Ta có :\(\frac{3^2.3^8}{27^3}=3^x\)

\(\Rightarrow\frac{3^{10}}{\left(3^3\right)^3}=3^x\)

\(\Rightarrow\frac{3^{10}}{3^9}=3^x\)

\(\Rightarrow3^1=3^x\)

\(\Rightarrow x=1\)

Vậy \(x=1\)

Đọc tiếp...
ღHồ ღHoàng ღYến ღTrang 5 giờ trước (10:15)
Báo cáo sai phạm

Gọi đơn thức phải tìm là: \(ax^py^q\left(p,q\in N\right).\)Ta có:

\(3x^{n+3}y^{m-2}=\frac{2}{5}x^ny^2.ax^py^q;3x^{n+3}y^{m-2}=\frac{2}{5}ax^{n+p}y^{2+q}\)

\(\Rightarrow3=\frac{2}{5}a\Rightarrow a=3:\frac{2}{5}=\frac{15}{2}=7\frac{1}{2}\)

\(n+3=n+p\Rightarrow p=3\)

\(m-2=2+q\Rightarrow q=m-2-2=m-4\left(q\in Nvi-m\in Nva-m>4\right)\)

Vậy đơn thức phải tìm là \(7\frac{1}{2}x^3y^{m-4}\)và ta có \(3x^{n+3}y^{m-2}=\frac{2}{5}x^ny^2.7\frac{1}{2}x^3y^{m-4}\)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: