Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Giúp tôi giải toán và làm văn


๖²⁴๖ۣۜƝƘ☆ʱ๖ۣۜKĭɾσɗ༉๖ۣۜDαɾƙ︵✰ 9 tháng 7 lúc 8:09
Báo cáo sai phạm

TH1 : \(\left|2-x\right|+3\left|x+3\right|=2\)

\(\Leftrightarrow2-x+3x+9=2\)

\(\Leftrightarrow11+2x=2\Leftrightarrow2x=-9\Leftrightarrow x=-\frac{9}{2}\)

TH2 : \(-2+x-3x-9=2\)

\(\Leftrightarrow-11-2x=2\Leftrightarrow-13=2x\Leftrightarrow x=-\frac{13}{2}\)

Chắc vậy :33 

Đọc tiếp...
Kedofutori CTV 9 tháng 7 lúc 8:49
Báo cáo sai phạm

\(\left|4+x\right|-3x=5\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}4+x-3x=5\\-4-x-3x=5\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}4-2x=5\\-4-4x=5\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}2x=-1\\4x=-9\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=-\frac{1}{2}\\x=-\frac{4}{9}\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
๖²⁴๖ۣۜƝƘ☆ʱ๖ۣۜKĭɾσɗ༉๖ۣۜDαɾƙ︵✰ 9 tháng 7 lúc 8:21
Báo cáo sai phạm

\(\left|4+x\right|-3x=5\Leftrightarrow\left|4+x\right|=5+3x\)

Suy ra ta có : \(\hept{\begin{cases}4+x=5+3x\\-4-x=5+3x\end{cases}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}4-5=-x+3x\\-4-5=x+3x\end{cases}}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}-1=2x\\-9=4x\end{cases}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=-\frac{1}{2}\\x=-\frac{9}{4}\end{cases}}}\)

Đọc tiếp...
๖²⁴๖ۣۜƝƘ☆ʱ๖ۣۜKĭɾσɗ༉๖ۣۜDαɾƙ︵✰ 9 tháng 7 lúc 8:31
Báo cáo sai phạm

Học hành và bớt xàm đi ông nội =))

Gọi độ dài 3 cạnh lần lượt là a;b;c ( a;b;c > 0)

Vì độ dài 3 cạnh tương ứng vs 2;5;9 nên 

Theo bài ra ta có : \(\frac{a}{2}=\frac{b}{5}=\frac{c}{9}\)và \(c-a=14\)

Áp dụng t/c dãy tỉ số bằng nhau ta có : 

\(\frac{a}{2}=\frac{b}{5}=\frac{c}{9}=\frac{c-a}{9-2}=\frac{14}{7}=2\)

\(\Leftrightarrow\frac{a}{2}=2\Leftrightarrow a=4\);\(\Leftrightarrow\frac{b}{5}=2\Leftrightarrow b=10\);\(\Leftrightarrow\frac{c}{9}=2\Leftrightarrow c=18\)

Tự thay vào kết luận 

Đọc tiếp...
o0o Bé_Sa o0o 8 tháng 7 lúc 21:53
Báo cáo sai phạm

Bài làm:

\(M=\left(12x^8+8x^2+6x-7\right)-\left(12x^8+2x-8\right)+\left(5-8x^2\right)\)

\(M=4x+6\)

Đọc tiếp...
Trương Hoài Nam🤓 8 tháng 7 lúc 22:38
Báo cáo sai phạm

\(M=\left(12x^8+8x^2+6x-7\right)-\left(12x^8+2x-8\right)+\left(5-8x^2\right)\)

\(=12x^8+8x^2+6x-7-12x^8-2x+8+5-8x^2\)

\(=\left(12x^8-12x^8\right)+\left(8x^2-8x^2\right)+\left(6x-2x\right)-7+8+5\)

\(=4x+6\)

Đọc tiếp...
๖ۣۜƐqυιlιβɾιυϻ Hôm kia lúc 15:52
Báo cáo sai phạm

😎😎😎😎😎

Đọc tiếp...
zZz Cool Kid_new zZz CTV 8 tháng 7 lúc 20:47
Báo cáo sai phạm

Giả sử đa thức \(P\left(x\right)=x^2+x-2017\) có nghiệm nguyên

\(x^2+x-2017=0\)

\(\Leftrightarrow x\left(x+1\right)=2017\)

Do VT là tích 2 số nguyên liên tiếp nên là số chẵn => VP là số chẵn ( vô lý )

Vậy không có nghiệm nguyên

Đọc tiếp...
Sa chào cô chú đi con! 8 tháng 7 lúc 14:37
Báo cáo sai phạm

Bài làm:

\(\frac{1}{100.99}-\frac{1}{99.98}-\frac{1}{98.97}-...-\frac{1}{3.2}-\frac{1}{2.1}\)

\(=\frac{1}{99.100}-\left(\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+...+\frac{1}{97.98}+\frac{1}{98.99}\right)\)

\(=\frac{1}{99.100}-\left(\frac{2-1}{1.2}+\frac{3-2}{2.3}+...+\frac{98-97}{97.98}+\frac{99-98}{98.99}\right)\)

\(=\frac{1}{99.100}-\left(1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+...+\frac{1}{97}-\frac{1}{98}+\frac{1}{98}-\frac{1}{99}\right)\)

\(=\frac{1}{99.100}-\left(1-\frac{1}{99}\right)\)

\(=\frac{1}{99.100}-\frac{98}{99}\)

\(=\frac{1-98.100}{99.100}=\frac{1-9800}{9900}=-\frac{9799}{9900}\)

Học tốt!!!!

Đọc tiếp...
Trương Hoài Nam🤓 8 tháng 7 lúc 14:40
Báo cáo sai phạm

\(\left(\frac{1}{100.99}\right)-\left(\frac{1}{99.98}\right)-\left(\frac{1}{98.97}\right)-...-\left(\frac{1}{3.2}\right)-\left(\frac{1}{2.1}\right)\)

\(=\frac{1}{100.99}-\left(\frac{1}{99.98}+\frac{1}{98.97}+...+\frac{1}{2.1}\right)\)

\(=\frac{1}{99}-\frac{1}{100}-\left(\frac{1}{98}-\frac{1}{99}+\frac{1}{97}-\frac{1}{98}+...+1+\frac{1}{2}\right)\)

\(=\frac{1}{99}-\frac{1}{100}-\left(1-\frac{1}{99}\right)\)

\(=\frac{1}{99}-\frac{1}{100}-1+\frac{1}{99}\)

\(=\frac{2}{99}-\frac{101}{100}\)

Đọc tiếp...
Đặng Ngọc Khánh Nhi Hôm kia lúc 20:47
Báo cáo sai phạm

Ta có : \(\frac{a}{2}=\frac{b}{3}\)

        \(\frac{b}{4}=\frac{c}{5}\)

\(\Rightarrow\frac{a}{8}=\frac{b}{12}=\frac{c}{15}\)(1)

Ta lại có : \(\frac{c}{6}=\frac{d}{7}\)

                \(\frac{b}{4}=\frac{c}{5}\)

\(\Rightarrow\frac{b}{24}=\frac{c}{30}=\frac{d}{35}\)(2)

Từ (1) và (2) => \(\frac{a}{16}=\frac{b}{24}=\frac{c}{30}=\frac{d}{35}\)

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau , ta có :

\(\frac{a+b+c+d}{16+24+30+35}=\frac{1050}{105}=10\)

Vậy 

Ngăn (1) có số sách là :160 quyển

Ngăn (2) có số sách là : 240 quyển

Ngăn (3) có số sách là : 300 quyển

Ngăn (4) có số sách là : 350 quyển

Chúc bạn học tốt.... Có kì nghỉ hè vui vẻ bạn nhó....

Đọc tiếp...
Rim Celi 9 tháng 7 lúc 21:12
Báo cáo sai phạm

Ta có :

\(x^2+y^2\ge\frac{\left(x+y\right)^2}{2}\Leftrightarrow2\left(x^2+y^2\right)\ge\left(x+y\right)^2\)

\(\Rightarrow x^2+y^2\ge2xy\Leftrightarrow\left(x-y\right)^2\ge0\)

Áp dụng ta được : 

\(x^4+y^4\ge\frac{\left(x^2+y^2\right)^2}{2}\ge\frac{\left(\frac{\left(x+y\right)^2}{2}\right)^2}{2}=\frac{\left(\frac{1}{2}\right)^2}{2}=\frac{\frac{1}{4}}{2}=\frac{1}{8}\)

Vậy \(M_{min}=\frac{1}{8}\Leftrightarrow x=y=\frac{1}{2}\)

Đọc tiếp...
Huỳnh Quang Sang CTV 8 tháng 7 lúc 9:06
Báo cáo sai phạm

a) Dấu hiệu ở đây là thời gian giải bài toán(tính theo phút) của 1 lớp học

b) Bảng " tần số" :

Thời gian giải 1 bài toán(x)45678910 
Tần số(n)2168733N = 30

c) \(\overline{X}=\frac{4\cdot2+5\cdot1+6\cdot6+7\cdot8+8\cdot7+9\cdot3+10\cdot3}{30}\)

=> \(\overline{X}=\frac{8+5+36+56+56+27+30}{30}\)

=> \(\overline{X}=\frac{218}{30}\approx7,3\)

Đọc tiếp...
ミ★NVĐ^^★彡 CTV Hôm qua lúc 15:05
Báo cáo sai phạm

B A C D M N I 1 2 H

a) XÉT \(\Delta BAD\)VÀ \(\Delta MAD\)

 \(\widehat{ABD}=\widehat{AMD}=90^o\)

\(\widehat{A_1}=\widehat{A_2}\left(GT\right)\)

AD LÀ CẠNH CHUNG 

=>\(\Delta BAD\)=\(\Delta MAD\)( CH-GN)

B) VÌ \(\Delta BAD\)=\(\Delta MAD\)(CMT)

  \(\Rightarrow BA=MA\)HAI CẠNH TƯƠNG ỨNG

\(\Rightarrow\Delta ABM\) CÂN TẠI A 

MÀ  \(\widehat{A_1}=\widehat{A_2}\left(GT\right)\)

=> AI LÀ PHÂN GIÁC CỦA \(\widehat{BAM}\)

MÀ TRONG TAM GIÁC CÂN TIA PHÂN GIÁC CŨNG LÀ ĐƯỜNG TRUNG TRỰC 

=> AI LÀ ĐƯỜNG TRUNG TRỰC CỦA ĐỌAN BM 

MÀ I NẰM TRÊN ĐỌAN AD

=> AD LÀ ĐƯỜNG TRUNG TRỰC CỦA ĐỌAN BM 

C) 

chứng minh DH=DB=DM 

sao đó là mà D là điểm nằm trog tam giác acn 

=> d cách đều các cạnh tam giác acn

Đọc tiếp...
╰Nguyễn Trí Nghĩa (team toán học)ッ2K҉8⁀ᶦᵈᵒᶫ♚ 10 giờ trước (9:33)
Báo cáo sai phạm

\(M=\frac{a}{b+c}+\frac{b}{a+c}+\frac{c}{a+b}\)

+)Ta thấy:\(\frac{a}{b+c}>\frac{a}{a+b+c}\)

                  \(\frac{b}{a+c}>\frac{b}{a+b+c}\)

                   \(\frac{c}{a+b}>\frac{c}{a+b+c}\)

\(\Rightarrow M>\frac{a}{a+b+c}+\frac{b}{a+b+c}+\frac{c}{a+b+c}=\frac{a+b+c}{a+b+c}=1\)

Vậy M>1 (1)                 (Đề sai )

b)\(M=\frac{a}{b+c}+\frac{b}{a+c}+\frac{c}{a+b}\)

+)Ta thấy:\(\frac{a}{b+c}< \frac{a+a}{a+b+c}=\frac{2a}{a+b+c}\) 

                  \(\frac{b}{a+c}< \frac{b+b}{a+b+c}=\frac{2b}{a+b+c}\)

                 \(\frac{c}{a+b}< \frac{c+c}{a+b+c}=\frac{2c}{a+b+c}\)

\(\Rightarrow M< \frac{2a}{a+b+c}+\frac{2b}{a+b+c}+\frac{2c}{a+b+c}=\frac{2a+2b+2c}{a+b+c}=\frac{2.\left(a+b+c\right)}{a+b+c}=2\)

=>M<2 (2)

+)Từ (1) và (2)

=>M không phải là ssoos nguyên

Chúc bạn học tốt

Đọc tiếp...
Ashes PK249 4 giờ trước (15:13)
Báo cáo sai phạm

\(M=\frac{-1}{762}\left(\frac{-416}{139}-\frac{1}{139}\right)=\frac{1}{245}\)

Đọc tiếp...
Ashes PK249 Hôm qua lúc 15:51
Báo cáo sai phạm

Mình tính sai:  \(M=\frac{1}{245}\)

Đọc tiếp...
Ashes PK249 Hôm qua lúc 15:49
Báo cáo sai phạm

\(M\)\(=\)\(313\) \(\times\) \(\frac{4}{417}\) \(\times\)  \(\frac{1}{762}\) \(-\)  \(\frac{4}{417}\) \(\times\) \(\frac{1}{762}\) \(-\) \(\frac{1}{139}\) \(\times4\frac{761}{762}\)\(+\frac{1}{139}\times5\)

\(M=\)\(\frac{4}{417}\times\frac{1}{762}\times312\)\(-\frac{1}{139}\left(4\frac{761}{762}-5\right)\)

\(M=\frac{-416}{139}\times\frac{-1}{762}\)\(-\frac{1}{139}\times\frac{-1}{762}\)

\(M=\frac{-1}{762}\left(\frac{-416}{139}-\frac{1}{139}\right)\) \(=\frac{415}{105918}\)

Đọc tiếp...
╰Nguyễn Trí Nghĩa (team toán học)ッ2K҉8⁀ᶦᵈᵒᶫ♚ 10 giờ trước (9:44)
Báo cáo sai phạm

Đề sai nha nếu đề bài không cho \(\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}+.........+\frac{1}{a_{2020}}\) bằng bao nhiêu thì sẽ không thể chứng minh đc xem lại đề nha và sửa cái phần CMR đi

Chúc bạn học tốt

Đọc tiếp...
Trần Công Mạnh 7 tháng 7 lúc 14:25
Báo cáo sai phạm

Bg

Ta có n không chia hết cho 2 và 3 (n \(\inℤ\))

=> n không chia hết cho 6

Vì n không chia hết cho 6 và 2 và 3 nên n chia 6 dư 1 và chia 6 dư 5.

=> n có dạng 6x + 1 hoặc 6x + 5 (với x \(\inℤ\))

Xét n = 6x + 1:

=> 4.(n2) + 3n + 5 = 4.(n2) + 3(6x + 1) + 5

Vì n chia 6 dư 1 nên n2 chia 6 dư 1 => n2 có dạng 6x + 1 luôn

= 4(6x + 1) + 3(6x + 1) + 5

= 24x + 4 + 18x + 3 + 5

= 24x + 18x + (4 + 3 + 5)

= 24x + 18x + 12

Vì 24x \(⋮\)6; 18x \(⋮\)6 và 12 \(⋮\)6

Nên 24x + 18x + 12\(⋮\)6

=> 4.(n2) + 3n + 5 \(⋮\)6

=> ĐPCM

Đọc tiếp...
Nguyễn Đức Kiên 8 tháng 7 lúc 13:44
Báo cáo sai phạm

dài phết nhể!

Đọc tiếp...
Trần Công Mạnh 8 tháng 7 lúc 12:48
Báo cáo sai phạm

A nhầm rồi, em xin làm tiếp:

Xét n = 6x + 5:

=> 4.(n2) + 3(6x + 5) + 5

Vì n chia 6 dư 5 nên n2 chia 6 dư 1 => n2 có dạng 6x + 1 (giống hồi nãy)

= 4.(6x + 1) + 3(6x + 5) + 5

= 24x + 4 + 18x + 15 + 5

= 24x + 18x + (4 + 15 + 5)

= 24x + 18x + 24

Vì 24x \(⋮\)6; 18x \(⋮\)6 và 24 \(⋮\)6

Nên 24x + 18x + 24 \(⋮\)6

=> 4.(n2) + 3n + 5 \(⋮\)6

=> ĐPCM

Đọc tiếp...
Trương Hoài Nam🤓 7 tháng 7 lúc 11:41
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{3}+\frac{1}{6}+\frac{1}{10}+...+\frac{2}{x\left(x+1\right)}=\frac{2}{2013}\)

\(\Rightarrow\frac{2}{3}+\frac{2}{6}+\frac{2}{10}+...+\frac{2}{x\left(x+1\right)}=\frac{2}{2013}\)

\(\Rightarrow2\left(\frac{1}{2.3}+\frac{1}{3.4}+\frac{1}{4.5}+...+\frac{1}{x\left(x+1\right)}\right)=\frac{2}{2013}\)

\(\Rightarrow2\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\frac{1}{4}-\frac{1}{5}+...+\frac{1}{x}-\frac{1}{x+1}\right)=\frac{2}{2013}\)

\(\Rightarrow2\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{x+1}\right)=\frac{2}{2013}\)

\(\Rightarrow\frac{x+1-2}{2\left(x+1\right)}\frac{2}{2013}\)

\(\Rightarrow\frac{x-1}{x+1}=\frac{2}{2013}\)

\(\Rightarrow2013\left(x-1\right)=2\left(x+1\right)\)

\(\Rightarrow2013x-2013=2x+2\)

\(\Rightarrow2013x-2x=2013+2\)

\(\Rightarrow2013x-2x=2015\)

\(\Rightarrow2011x=2015\)

\(\Rightarrow x=\frac{2015}{2011}\)

Đọc tiếp...
Rim Celi 7 tháng 7 lúc 10:37
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{3}+\frac{1}{6}+\frac{1}{10}+...+\frac{2}{x+\left(x+1\right)}=\frac{2}{2013}\)

\(\Rightarrow\frac{2}{6}+\frac{2}{12}+\frac{2}{20}+...+\frac{2}{x\left(x+1\right)}=\frac{2}{2013}\)

\(\Rightarrow2\left(\frac{1}{2.3}+\frac{1}{3.4}+\frac{1}{4.5}+...+\frac{1}{x\left(x+1\right)}\right)=\frac{2}{2013}\)

\(\Rightarrow2\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+...+\frac{1}{x}-\frac{1}{x+1}\right)=\frac{2}{2013}\)

\(\Rightarrow2\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{x+1}\right)=\frac{2}{2013}\)

\(\Rightarrow\frac{2x-2}{2x+2}=\frac{2}{2013}\)

\(\Rightarrow\frac{x-1}{x+1}=\frac{2}{2013}\left(vl\right)\)

=> Bt trên có x vô nghiệm

Đọc tiếp...
๖²⁴๖ۣۜƝƘ☆ʱ๖ۣۜKĭɾσɗ༉๖ۣۜDαɾƙ︵✰ 10 tháng 7 lúc 9:00
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{3}+\frac{1}{6}+\frac{1}{10}+...+\frac{2}{x\left(x+1\right)}=\frac{2}{2013}\)

\(\Leftrightarrow\frac{2}{6}+\frac{2}{12}+\frac{2}{20}+...+\frac{2}{x\left(x+1\right)}=\frac{2}{2013}\)

\(\Leftrightarrow2\left(\frac{1}{6}+\frac{1}{12}+\frac{1}{20}+...+\frac{1}{x\left(x+1\right)}\right)=\frac{2}{2013}\)

\(\Leftrightarrow2\left(\frac{1}{2.3}+\frac{1}{3.4}+\frac{1}{4.5}+...+\frac{1}{x}-\frac{1}{x\left(x+1\right)}\right)=\frac{2}{2013}\)

\(\Leftrightarrow2\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\frac{1}{4}-\frac{1}{5}+...+\frac{1}{x}-\frac{1}{x+1}\right)=\frac{2}{2013}\)

\(\Leftrightarrow2\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{x+1}\right)=\frac{2}{2013}\)

\(\Leftrightarrow1-\frac{2}{x+1}=\frac{2}{2013}\)

\(\Leftrightarrow\frac{2013\left(x+1\right)}{2013\left(x+1\right)}-\frac{2.2013}{2013\left(x+1\right)}=\frac{2\left(x+1\right)}{2013\left(x+1\right)}\)Khử mẫu ta đc :

\(\Leftrightarrow2013x+2013-4032=2x+1\)

\(\Leftrightarrow2013x-2019=2x+1\Leftrightarrow2011x-2020=0\)

\(\Leftrightarrow2011x=2020\Leftrightarrow x=\frac{2020}{2011}\)

Đọc tiếp...
Trương Hoài Nam🤓 7 tháng 7 lúc 11:24
Báo cáo sai phạm

\(\left(x+2\right)^2=0\)

\(\Leftrightarrow x+2=0\)

\(\Leftrightarrow x=-2\)

Vậy \(x=-2\)thì \(\left(x+2\right)^2=0\)

Đọc tiếp...
Trần Nhật Quỳnh CTV 7 tháng 7 lúc 10:15
Báo cáo sai phạm

Ta có : \(\left(x+2\right)^2\ge0\forall x\)

Dấu = xảy ra <=> x + 2 = 0

                     <=> x = -2

Vậy với x = -2 thì \(\left(x+2\right)^2=0\)

Đọc tiếp...
Ứng Bảo Ngọc 7 tháng 7 lúc 10:45
Báo cáo sai phạm

TA CÓ : (x+2)\(^2\)=0\(\Rightarrow\)x\(^2\)+2\(^2\)=0

                                       x\(^2\)=-4

mà x\(^2\)ko có ở dạng âm\(\Rightarrow\)x\(\in\)\(\varnothing\)

Đọc tiếp...
Trần Nhật Quỳnh CTV 7 tháng 7 lúc 11:22
Báo cáo sai phạm

Đặt \(A=\left|x-3\right|+\left|x-6\right|-2\)

\(\Leftrightarrow A=\left|x-3\right|+\left|-\left(x-6\right)\right|-2\)

\(\Leftrightarrow A=\left|x-3\right|+\left|6-x\right|-2\)

Áp dụng BĐT \(\left|a\right|+\left|b\right|\ge\left|a+b\right|\)ta được :

\(A=\left|x-3\right|+\left|6-x\right|-2\ge\left|x-3+6-x\right|-2=\left|3\right|-2=3-2=1\)

Đẳng thức xảy ra khi \(ab\ge0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-3\right)\left(6-x\right)\ge0\)

\(\Leftrightarrow3\le x\le6\)

Vậy AMin  = 1 khi \(3\le x\le6\)

Đọc tiếp...
Xyz CTV 8 tháng 7 lúc 8:41
Báo cáo sai phạm

Để |M| đạt giá trị nhỏ nhất  ta đặt dấu dương đến dấu âm  trước các hạng tử so le nhau bắt đầu từ số 2  

<=> M = 1 + (2 - 3) + (4 - 5) + .... + (2016 - 2017) [808 cặp]

         = 1 + (-1) + (-1) + .... + (-1)  (808 số hạng (-1)

         = 1 + (-1).808

         = -807 

=> |M| = 807

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: