Giúp tôi giải toán và làm văn


Phạm Tuấn Đạt 7 phút trước (21:48)
Báo cáo sai phạm

Ta có :\(\frac{8}{2^n}=2\)

\(\Rightarrow2^n=8:2=4\)

\(\Rightarrow2^n=2^2\)

\(\Rightarrow n=2\)

Đọc tiếp...
Mười quan e chẳng tiếc chỉ tiếc người là người có duyên 3 phút trước (21:51)
Báo cáo sai phạm

Ta có : \(\frac{8}{2^n}=2\)

            \(2^n=8:2=4\)

\(=>2^n=2^2\)

\(=>n=2\)

Đọc tiếp...
chiến 6b 7 phút trước (21:48)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{8}{2^n}=2\)

\(\frac{8}{2^n}=\frac{8}{4}\)

\(2^n=4\)

\(2^n=\left(2^2\right)\)

\(\Rightarrow n=2\)

Đọc tiếp...
Công Chúa Mắt Tím 22 phút trước (21:33)
Báo cáo sai phạm

Gọi x (đồng) là số tiền mua 1m vải loại I(x là 1 số lớn hơn 0)
=>0.85x là số tiền mua 1m vải loại II(ta có giá tiền mua 1m vải loại II=85% số tiền mua 1m vải loại I)
=>Số tiền mua 51m vải loại I là 51x đồng
Với 51x đồng thì mua được: 
51x/0.85x=60m

Đọc tiếp...
kacura 22 phút trước (21:33)
Báo cáo sai phạm

Giá tiền 1 m vải loại 2 = 85% hay 1720 giá tiền 1 m vải loại 1

=> với cùng một số tiền để mua 51 mét vải  loại 1 có thể mua được số mét vải loại 2 là: 

51 : 1720 = 60 m 

Đọc tiếp...
Phạm Tuấn Đạt 25 phút trước (21:29)
Báo cáo sai phạm

=> (1/2)^2n-1 = 1/2^3

=> 2n-1 = 3

=> 2n = 3+1 = 4

=> n = 4 : 2 = 2


 

Đọc tiếp...
hungminecraft 26 phút trước (21:28)
Báo cáo sai phạm

(1/2)^2n-1=1/8

(1/2)^2n-1=(1/2)^3

    =>2n-1=3

           2n=3+1

           2n=4

             n=4/2

             n=2

Đọc tiếp...
Nguyễn Anh Quân 28 phút trước (21:26)
Báo cáo sai phạm

=> (1/2)^2n-1 = 1/2^3

=> 2n-1 = 3

=> 2n = 3+1 = 4

=> n = 4 : 2 = 2

k mk nha

Đọc tiếp...
Nguyễn Anh Quân 29 phút trước (21:25)
Báo cáo sai phạm

 = 125 x 57890 + 2 = 7236250 + 2 = 7236252

k mk nha

Đọc tiếp...
SKT_NTT CTV 28 phút trước (21:26)
Báo cáo sai phạm

giả sử d = ƯCLN ( m , n ) với d \(\ge\) 1 thì m \(⋮\)d và n \(⋮\) d 

suy ra : 3m \(⋮\) d , 2n \(⋮\) d 

suy ra 3m - 2n = 1 \(⋮\) d 

Bởi vì d \(\ge\)1 mà 1 d thì d = 1, 

suy ra m và n nguyên tố cùng nhau

Đọc tiếp...
Phạm Tuấn Đạt 30 phút trước (21:24)
Báo cáo sai phạm

-2^n=-32/4

-2^n=-8

-2^n=-2^3

=>n=3


 

Đọc tiếp...
Nguyễn Anh Quân 33 phút trước (21:21)
Báo cáo sai phạm

=> (-2)^n = -32 : 4 = -8 = (-2^3

=> n = 3

k mk nha

Đọc tiếp...
hungminecraft 32 phút trước (21:22)
Báo cáo sai phạm

-2^n=-32/4

-2^n=-8

-2^n=-2^3

=>n=3

Đọc tiếp...
Dương 32 phút trước (21:23)
Báo cáo sai phạm

what là what chứ sao

Đọc tiếp...
Trần Thiều Cương 34 phút trước (21:20)
Báo cáo sai phạm

đây là câu hỏi mẹo 

lúc mình bảo là cái gì thì bạn bảo là cái gì mình biết rồi

Đọc tiếp...
le thi mai phuong 35 phút trước (21:19)
Báo cáo sai phạm

la cai gi

Đọc tiếp...
Nguyễn Quỳnh Trang 28 phút trước (21:26)
Báo cáo sai phạm

\(A=4^{n-1}\left(4+4^2+4^3\right)+4^{n+3}\left(4+4^2+4^3\right)+...+4^{n+17}\left(4+4^2+4^3\right)\)

\(\Rightarrow A=4^{n-1}\times84+4^{n+3}\times84+...+4^{n+17}\times84\)

\(\Rightarrow A=84\left(4^{n-1}+4^{n+3}+...+4^{n+17}\right)⋮84\)

Vậy \(A⋮84\) 

Đọc tiếp...
Nguyễn Huệ Lam 27 phút trước (21:28)
Báo cáo sai phạm

\(A=\left(4^n+4^{n+1}+4^{n+2}\right)+\left(4^{n+3}+4^{n+4}+4^{n+5}\right)+...+\left(4^{n+18}+4^{n+19}+4^{n+20}\right).\)

\(=4^{n-1}\left(4+4^2+4^3\right)+4^{n+1}\left(4+4^2+4^3\right)+..+4^{n+19}\left(4+4^2+4^3\right)\)

\(=84\left(4^{n-1}+4^{n+1}+...+4^{n+19}\right)⋮84\)

Vậy A chia hết cho 84

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Minh 37 phút trước (21:18)
Báo cáo sai phạm

Mk đăng r đó !

Đọc tiếp...
hghghghghg123 40 phút trước (21:15)
Báo cáo sai phạm

fsddfsdfdssssssssssssssssssssssssssssffffffdssssssssssfffffffffffffffffdsss

Đọc tiếp...
Nguyễn Anh Quân 42 phút trước (21:13)
Báo cáo sai phạm

Vì p nguyên tố > 3 nên p ko chia hết cho 2 ; 3

=> p ko thể có dạng 6k ( chia hết cho 2 ) ; 6k+2 ( chia hết cho 2 ) ; 6k+3 ( chia hết cho 3 ) ; 6k+4 ( chia hết cho 2 )

=> p có dạng 6k+1 hoặc 6k+5

k mk nha

Đọc tiếp...
Trịnh Quỳnh Nhi 31 phút trước (21:23)
Báo cáo sai phạm

Ta có a1/a2=a2/a3=a3/a4=...=a2016/a2017

=> a1/a2=(a1+a2+a3+...+a2016)

/(a2+a3+a4+...+a2017)

=> a12016/a22016 =(a1+a2+a3+...+a2016)2016 /(a2+a3+a4+...+a2017)2016 (1)

Ta lại có a1/a2=a2/a3=a3/a4=...=a2016/a2017

=> a12016/a22016= a1/a2.a2/a3.a3/a4. ... .a2016/a2017=a1/a2017 (2)

Từ (1) và (2) => đpcm

Đọc tiếp...
SKT_NTT CTV 40 phút trước (21:15)
Báo cáo sai phạm

Ta có :

\(\frac{a1}{a2}=\frac{a2}{a3}=\frac{a3}{a4}=...=\frac{a2016}{a2017}=\frac{a1+a2+a3+...+a2016}{a2+a3+a4+...+a2017}\)

vì \(\frac{a1}{a2}=\frac{a1+a2+a3+...+a2016}{a2+a3+a4+...+a2017}\) 

\(\frac{a2}{a3}=\frac{a1+a2+a3+...+a2016}{a2+a3+a4+...+a2017}\)

...

\(\frac{a2016}{a2017}=\frac{a1+a2+a3+...+a2016}{a2+a3+a4+...+a2017}\)
\(\Rightarrow\frac{a1}{a2}.\frac{a2}{a3}.\frac{a3}{a4}...\frac{a2016}{a2017}=\frac{\left(a1+a2+a3+...+a2016\right)^{2016}}{\left(a2+a3+a4+...+a2017\right)^{2016}}\)

\(\Rightarrow\frac{a1}{a2017}=\left(\frac{a1+a2+a3+...+a2016}{a2+a3+a4+...+a2017}\right)^{2016}\)

Đọc tiếp...
Trịnh Quỳnh Nhi 13 phút trước (21:41)
Báo cáo sai phạm

a. Xét tam giác EBA và tam giác DCA

AB=AC

AE=AD

BE=DC

=> tam giác EBA= tam giác DCA(ccc)

b. Theo câu a, tam giác EBA= tam giác DCA(ccc)=> AE=AD; AEB=ADC

Xét tam giác DAM và tam giác EAM có

AD=AE

ADM=AEM

DM=EM

=> tam giác DAM=tam giác EAM(cgc)

=> DAM=EAM => AM là phân giác DAE

c. Nếu DAE=60*

Xét tam giác DAE có AD=AE và DAE=60*=> tam giác DAE là tam giác đều

=> ADE=AED=DAE=60*

Đọc tiếp...
Nguyễn Anh Quân 48 phút trước (21:07)
Báo cáo sai phạm

a, 5\(\sqrt{3}\) > 3\(\sqrt{5}\)

b, \(\sqrt{31}-\sqrt{13}\)>  \(\sqrt{6}-\sqrt{11}\)

k mk nha

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: