Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp Toán lớp 7


•ℳųốй ℓà๓ ÇŦV :)) (༺ŦξĄℳ༻꧁༺ɦắ☪☠Áლ༻꧂ )⁀ᶦᵈᵒᶫ •ℳųốй ℓà๓ ÇŦV :)) (༺ŦξĄℳ༻꧁༺ɦắ☪☠Áლ༻꧂ )⁀ᶦᵈᵒᶫ 21 phút trước
Báo cáo sai phạm

Ta có:\(\frac{x}{z}=\frac{z}{y}\Rightarrow xy=z^2\)

Trong khi :\(\frac{x^2+y^2}{z^2+y^2}=\frac{x^2+xy}{xy+y^2}\)

\(=\frac{x\left(x+y\right)}{y\left(x+y\right)}=\frac{x}{y}\left(Đpcm\right)\)

Đọc tiếp...
•isilindilz• •isilindilz• CTV 4 giờ trước (15:07)
Báo cáo sai phạm

\(\hept{\begin{cases}\frac{x-5}{3}=\frac{y-1}{5}=\frac{z-2}{3}\\3x+5y-7z=100\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}\frac{3\left(x-5\right)}{3\cdot3}=\frac{5\left(y-1\right)}{5\cdot5}=\frac{7\left(z-2\right)}{7\cdot3}\\3x+5y-7z=100\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}\frac{3x-15}{9}=\frac{5y-5}{25}=\frac{7z-14}{21}\\3x+5y-7z=100\end{cases}}\)

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có :

\(\frac{3x-15}{9}=\frac{5y-5}{25}=\frac{7z-14}{21}=\frac{3x-15+5y-5-\left(7z-14\right)}{9+25-21}\)

\(=\frac{3x+5y-20-7z+14}{13}=\frac{94}{13}\)

\(\Rightarrow\frac{x-5}{3}=\frac{y-1}{5}=\frac{z-2}{3}=\frac{94}{13}\)

\(\frac{x-5}{3}=\frac{94}{13}\Rightarrow x-5=\frac{282}{13}\Rightarrow x=\frac{347}{13}\)

\(\frac{y-1}{5}=\frac{94}{13}\Rightarrow y-1=\frac{470}{13}\Rightarrow y=\frac{483}{13}\)

\(\frac{z-2}{3}=\frac{94}{13}\Rightarrow z-2=\frac{282}{13}\Rightarrow z=\frac{308}{13}\)

Vậy ... 

Đọc tiếp...
Nobi Nobita Nobi Nobita 3 giờ trước (15:31)
Báo cáo sai phạm

Từ \(5x=3y\)\(\Rightarrow\frac{x}{3}=\frac{y}{5}\)(1)

\(\Rightarrow\left(\frac{x}{3}\right)^2=\left(\frac{y}{5}\right)^2=\frac{x^2}{9}=\frac{y^2}{25}\)

mà \(x^2-y^2=-4\)

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có: 

\(\frac{x^2}{9}=\frac{y^2}{25}=\frac{x^2-y^2}{9-25}=\frac{-4}{-16}=\frac{1}{4}\)

\(\Rightarrow x^2=9.\frac{1}{4}=\frac{9}{4}\)\(\Rightarrow x=\pm\frac{3}{2}\)

\(y^2=25.\frac{1}{4}=\frac{25}{4}\)\(\Rightarrow y=\pm\frac{5}{2}\)

Từ (1) \(\Rightarrow\)x và y phải có cùng dấu âm hoặc dương

Vậy các cặp giá trị \(\left(x;y\right)\)thỏa mãn là \(\left(-\frac{3}{2};-\frac{5}{2}\right)\)hoặc \(\left(\frac{3}{2};\frac{5}{2}\right)\)

Đọc tiếp...
Phạm Gia Huy Phạm Gia Huy 5 giờ trước (13:33)
Báo cáo sai phạm

x/5=y/3 -> x2/25=y2/9=x2-y2/25-9=16/16=1

-> x2=25 , y2=9 -> x=5, y=3 hoặc x=-5, y=-3

Đọc tiếp...
๖ۣۜƝƘ☆ⓜⓘⓝⓩ ⓣⓐ ☠ᴾᴿᴼシ ๖ۣۜƝƘ☆ⓜⓘⓝⓩ ⓣⓐ ☠ᴾᴿᴼシ 6 giờ trước (12:57)
Báo cáo sai phạm

Giải thích các bước giải:

x/2=y/3;y/2=z/3

<=>x/4=y/6=z/9

<=>x/4=2y/12=3z/27

ADTCDTSBN ta có :

x/4=2y/12=3z/27= x-2y+3z/4-12+27=19/21

=>x=76/21, y=38/7, z=57/7

Đọc tiếp...
•ℳųốй ℓà๓ ÇŦV :)) (༺ŦξĄℳ༻꧁༺ɦắ☪☠Áლ༻꧂ )⁀ᶦᵈᵒᶫ •ℳųốй ℓà๓ ÇŦV :)) (༺ŦξĄℳ༻꧁༺ɦắ☪☠Áლ༻꧂ )⁀ᶦᵈᵒᶫ 7 giờ trước (11:28)
Báo cáo sai phạm

Gọi a,b,c là tờ giấy bạc theo thứ tự 2000đ,5000đ và 10000đ.

Ta có a+b+c=16, 2000a=5000b = 10000c

Nhân mỗi vế vs 1/10000 để rút gọn 

=> 2000a/10000=5000b/10000=10000c/10000

=> a/5=b/2=c/1

Vậy a/5+b/2+c/1 = a+b+c=5+2+1=16/8=2

Từ a/5=2=> a=2.5=10

b/2=2=> b=2.2=4

c/1=2=>c=1.2=2

                          Vậy số giấy bọc loại 2000đ là 10 tờ

                                    số giấy bọc loại 5000đ là 4 tờ 

                                      số giấy bọc loại 10000đ là 2 tờ

Đọc tiếp...
33. Nguyễn Minh Ngọc 33. Nguyễn Minh Ngọc 20 giờ trước (22:37)
Báo cáo sai phạm

Đề:........

<=> (24)< (27)4

<=> 24x < 228

<=> 4x < 28

<=> x < 7

Vậy x = {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6}

Đọc tiếp...
Huế Huế 20 giờ trước (22:45)
Báo cáo sai phạm

chiều cao =16dm

mình đánh thiếu

Đọc tiếp...
Huế Huế 20 giờ trước (22:43)
Báo cáo sai phạm

Gọi chiều dài ,chiều rộng ,chiều cao của bể đó lần lượt là : x,y,z

theo đề bài ta có : x:y:z=5:3:2

vậy ta có:x/5=y/3=z/2

đặt x/5=y/3=z/2=k

suy ra:x=5k;y=3k;z=2k

xyz=5k.3k.2k

15360=30k mũ 3

k mũ 3 = 512

k=8

suy ra:x=8.5=40

      y=8.3=24

      z=8.2=16

vậy ; chiều dài =40dm

         chiều rộng =24dm

          chiều cao=1

Bạn nhớ k cho mình nha !!!!

Đọc tiếp...
✰๖ۣۜPɦướ¢ ๖ۣۜLộ¢✰ ✰๖ۣۜPɦướ¢ ๖ۣۜLộ¢✰ 21 giờ trước (21:49)
Báo cáo sai phạm

\(\left(2x-\frac{1}{2}\right)\left(x+\frac{3}{4}\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}2x-\frac{1}{2}=0\\x+\frac{3}{4}=0\end{cases}}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}2x=\frac{1}{2}\\x=-\frac{3}{4}\end{cases}}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=\frac{1}{4}\\x=-\frac{3}{4}\end{cases}}\)

vậy nghiệm của phương trình là \(S=\left\{\frac{1}{4};-\frac{3}{4}\right\}\)

Đọc tiếp...
Lê Minh Chiến Lê Minh Chiến 21 giờ trước (21:46)
Báo cáo sai phạm

 (2x-1/2)(x+3/4)=0

TH1:2x-1/2=0              TH2:x+3/4=0

        2x=0+1/2                     x=0+3/4

         2x=1/2                          x=3/4

           x=1/2:2

           x=1/4

Đọc tiếp...
tran manh hung tran manh hung 21 giờ trước (21:44)
Báo cáo sai phạm

(2x-1/2)(x+3/4)=0

=>2x-1/2=0=>x=1/4

hoặc x+3/4=0=>x=-3/4

Đọc tiếp...
Nobi Nobita Nobi Nobita 21 giờ trước (21:40)
Báo cáo sai phạm

Gọi số cây trồng được của 3 lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là a, b, c ( \(a,b,c\inℕ^∗\))

Theo bài, ta có: \(\frac{a}{5}=\frac{b}{4}=\frac{c}{3}\)và \(a-c=12\)

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

\(\frac{a}{5}=\frac{b}{4}=\frac{c}{3}=\frac{a-c}{5-3}=\frac{12}{2}=6\)

\(\Rightarrow a=6.5=30\)\(b=6.4=24\)\(c=6.3=18\)

Vậy số cây trồng được của 3 lớp lần lượt là 30, 24. 18 cây

Đọc tiếp...
✰๖ۣۜPɦướ¢ ๖ۣۜLộ¢✰ ✰๖ۣۜPɦướ¢ ๖ۣۜLộ¢✰ 21 giờ trước (21:39)
Báo cáo sai phạm

gọi A,B,C (cây) lần lượt là số cây lớp 7A, 7B, 7C trồng được. (điều kiện: A,B,C là số tự nhiên)

theo đề, ta có: \(\hept{\begin{cases}\frac{A}{5}=\frac{B}{4}=\frac{C}{3}\\A-C=12\end{cases}}\)

theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau: \(\frac{A}{5}=\frac{C}{3}=\frac{A-C}{5-3}=\frac{12}{2}=6\)

=> số cây lớp 7A trồng được là: 6.5 = 30 (cây)

số cây lớp 7C trồng được là: 6.3 = 18 (cây)

số cây lớp 7B trồng được là: (30 : 5) . 4 = 24 (cây)

vậy...

Đọc tiếp...
kuroba kaito kuroba kaito 21 giờ trước (21:35)
Báo cáo sai phạm

(x-2/15)3=8/125

\(\Rightarrow\)(x-2/15)3=(2/5)3

\(\Rightarrow\)x-2/15 = 2/5

\(\Rightarrow\)x = 2/5 + 2/15

\(\Rightarrow\)x = 8/15

Vậy x = 8/15

Đọc tiếp...
Lê Minh Chiến Lê Minh Chiến 21 giờ trước (21:35)
Báo cáo sai phạm

(x-2/15)\(^3\)=8/125

(x-2/15)\(^3\)=2\(^3\)/5\(^3\)

x-2/15=2/5

x=2/5+2/15

x=8/15

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: