Giúp tôi giải toán và làm văn


Jaki Nastumi 24 phút trước (09:53)
Báo cáo sai phạm

Vì 4x = 3y nên y = \(\frac{4}{3}x\) 

 Ta có 2x- y =12

     \(\Leftrightarrow2x-\frac{4}{3}x=12\Rightarrow x.\left(2-\frac{4}{3}\right)=12\Rightarrow x.\frac{2}{3}=12\Rightarrow x=18\Rightarrow y=24\)

Đọc tiếp...
Thảo Nguyên Trần 26 phút trước (09:52)
Báo cáo sai phạm

2x-y = 12 

=> 2(2x-y) = 2.12

=> 4x - 2y = 24

mà 4x=3y

nên: 3y -2y =24

=> y=24

=> x= 18

Đọc tiếp...
Kai Kun 29 phút trước (09:49)
Báo cáo sai phạm

ta có: \(4x=3y\Rightarrow\frac{x}{3}=\frac{y}{4}=\frac{2x}{6}\)

ADTCDTSBN

có:\(\frac{2x}{6}=\frac{y}{4}=\frac{2x-y}{6-4}=\frac{12}{2}=6\)

=> x/3 = 6 => x = 18

y/4 = 6 =>  y= 24

KL: x = 18; y = 24

Đọc tiếp...
Jaki Nastumi 4 phút trước (10:14)
Báo cáo sai phạm

Gọi A= 3638+4143 

 Để A chia hết cho 77 thì A phải chia hết cho 11 và 7

 *Cm A chia hết cho 7

   \(36\equiv1\left(mod7\right)\Rightarrow36^{38}\equiv1^{38}\left(mod7\right)\Leftrightarrow36^{38}\equiv1\left(mod7\right).\)

   \(41\equiv-1\left(mód7\right)\Rightarrow41^{43}\equiv-1^{43}\left(mod7\right)\Leftrightarrow41^{43}\equiv-1\left(mod7\right)\)

   =>    3638+4143 \(\equiv1+\left(-1\right)\left(mod7\right)\) <=> 3638+4143 \(\equiv\)0 ( mod 7 )  =>  3638+4143 chia hết cho 7   (1)

 *Cm A chia hết cho 11

  \(36\equiv3\left(mod11\right)\Rightarrow36^{38}\equiv3^{38}\left(mod11\right)\)

  \(41\equiv-3\left(mod7\right)\Rightarrow41^{43}\equiv-3^{43}\left(mod7\right)\) =>  -343 = -338.-35

 =>  3638+4143 \(\equiv\)(-338+338 ).-35 ( mod 7 ) 

     3638+4143 \(\equiv\) 0  (mod 7)        3638+4143 chia hết cho 11   (2)

   Từ (1) và (2) suy ra 3638+4143 chia hết cho 77 => btđcm

Đọc tiếp...
Han Sara ft Tùng Maru 1 giờ trước (09:04)
Báo cáo sai phạm

\(\left(600-x\right)-x=450\)

\(\Rightarrow600-x-x=450\)

\(\Rightarrow600-2x=450\)

\(\Rightarrow2x=600-450\)

\(\Rightarrow2x=150\)

\(\Rightarrow x=150:2\)

\(\Rightarrow x=75\)

Học tốt #

Đọc tiếp...
Namikaze Minato 1 giờ trước (09:07)
Báo cáo sai phạm

( 600 - x ) - x = 450

\(\Rightarrow\)600 - x - x = 450

\(\Rightarrow\)600 - ( x + x ) = 450

\(\Rightarrow\)600 - 2x = 450

\(\Rightarrow\)2x = 600 - 450 = 150

\(\Rightarrow\)x = 150 : 2 = 75

vậy x = 75

chúc bạn học tốt !!!

Đọc tiếp...
Phạm Thị Thủy Diệp 1 giờ trước (09:02)
Báo cáo sai phạm

(600-x)-x=450
600-x-x=450
600-(x+x)=450
600-2x=450
2x=150
x=75

Đọc tiếp...
LÊ THANH TÂN 15 phút trước (10:02)
Báo cáo sai phạm

X=2 nha

Tk cho mình nha ae!!!!!!!!!!

Đọc tiếp...
Thanhkhiem Tran 1 giờ trước (08:47)
Báo cáo sai phạm
Dũng Super 1 giờ trước (08:44)
Báo cáo sai phạm

Nếu muốn giá trị vẫn bằng x thì (x - 1) x phải bằng 2

Suy ra x=2

Đọc tiếp...
linh cute 1 giờ trước (09:05)
Báo cáo sai phạm

ta ko vẽ hình nhoa

a,

xét \(\Delta ABM\)VÀ \(\Delta CKM\)CÓ:

\(AM=CM\)(vì M là trung điểm của AC)

\(BM=KM\)(gt)

\(\widehat{AMB}=\widehat{KMC}\)(đối đỉnh)

\(\Rightarrow\Delta ABM=\Delta CKM\left(c.g.c\right)\)

\(\Rightarrow\widehat{KCM}=\widehat{BAM}=90^o\)(cặp góc tương ứng)

hya \(KC\perp AC\)

b,

 Vì ΔAMK=ΔCMB(c−g−c) :
\(\Rightarrow\widehat{MKA}=\widehat{MBC}\)
Mà 2 góc này ở vị trí so le trong nên :
AK//BC(dpcm)

học tốt ạ

Đọc tiếp...
Nguyễn Việt Hoàng 53 phút trước (09:25)
Báo cáo sai phạm

Xét tam giác MAB và tam giác MKC ta có:

MA=MC ( M là TĐ của AC)

\(\widehat{BMA}\)\(\widehat{KMC}\)( Đối đỉnh)

MB= MK (gt)

=> tam giác MAB = tam giác MCK (c.g.c)

=> \(\widehat{MBA}\)\(\widehat{MKC}\)( góc tương ứng )

Mà 2 góc này nằm ở vị trí so le trong nên AB // CK

Mà AB vuông góc với AC 

=> KC vuông góc với AC

b) Xét tam giác AMC và tam giác AMK ta có:

MA=MC ( M là TĐ của AC )

\(\widehat{AMK}\)\(\widehat{BMC}\)( Đối Đỉnh )

MB = MK ( gt )

=> tam giác BMC = tam giác KMA (c.g.c)

=> \(\widehat{MBC}\)\(\widehat{MKA}\)( góc tương ứng )

Mà 2 góc này nằm ở vị trí so le trong

=> AK // BC

Đọc tiếp...
0o0 Nhok kawaii 0o0 2 giờ trước (07:52)
Báo cáo sai phạm

ARMY tất nhiên là phải hơn SKY rùi

Đọc tiếp...
nene 2 giờ trước (07:53)
Báo cáo sai phạm

ko nên đăng linh tinh

Đọc tiếp...
Ngô Thị Thu Huyền 6 phút trước (10:11)
Báo cáo sai phạm

sky tuổi gì

Đọc tiếp...
Pham Van Hung 53 phút trước (09:24)
Báo cáo sai phạm

Bài này khá hay đấy.Mình hướng dẫn bạn nhé.

a, tam giác ADK =tam giác BDE (c.g.c) nên AK =BE (2 cạnh tương ứng)

b, Từ 2 tam giác bắng nhau trên suy ra: góc AKD =góc BED ( 2 góc tương ứng)

Mà 2 góc trên ở vị trí so le trong nên AK song song với BE.

c, Bạn nối B với K

Tương tự như ý a và ý b, ta được: tam giác ADE =tam giác BDK(c.g.c) và AE song song với BK

Tam giác ADE =tam giác BDK (cmt) do đó: AE =BK (2 cạnh tứ)

Mặt khác AE =EC (E là trung điểm của AC)

AE song song với KB (cmt) nên góc KBE =góc CEB (so le trong)

Xét tam giác KBE và tam giác CEB có:

                    BK =CE (=AE)

                    góc KBE =góc CEB (cmt)

                    BE là cạnh chung

Do đó: Tam giác KBE =Tam giác CEB (c.g.c)

Suy ra: góc KBE =góc CEB (2 góc tương ứng)

Vậy DE song song với BC (vì có 2 góc so le trong bằng nhau)

Chúc bạn học tốt.

Đọc tiếp...
Điệp viên 007 1 giờ trước (08:47)
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(\frac{x}{y}=\frac{2}{5}\Rightarrow\frac{x}{2}=\frac{y}{5}\) và \(x-y=15\)

Áp dụng t/c DTSBN ta có:

\(\frac{x}{2}=\frac{y}{5}=\frac{x-y}{2-5}=\frac{15}{-3}=-5\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}\frac{x}{2}=-5\Rightarrow x=-10\\\frac{y}{5}=-5\Rightarrow y=-25\end{cases}}\)

Vậy ...

Đọc tiếp...
yến nguyễn 2 giờ trước (08:04)
Báo cáo sai phạm

ta có x/y = 2/5 và x-y=15

=>x/5=y/2 

áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có :

  x/5 =y/2 =x-y/5-2 = 15/3 = 5

=> x/5=5 => x=25

=>y/2 = 5 => y =10

Đọc tiếp...
yến nguyễn 2 giờ trước (07:20)
Báo cáo sai phạm

ta có B = 1-    1/5.10 - 1/10.15 -.......- 1/95 .100

=>  5B = 5 -( 5/5.10+5/10.15 +....+ 5/95.100

= > 5B = 5 - ( 1/5 -1/100 )

=> 5B= 481/100

=> B = 481/500

                 

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: