Giúp tôi giải toán và làm văn


Lê Thị Tú Nguyên 42 phút trước (08:36)
Báo cáo sai phạm

Hoa hiện nay 6 tuổi bạn nhé mình chắc chắn 100 % lun

Đọc tiếp...
trần ngô bảo an 1 giờ trước (07:56)
Báo cáo sai phạm

Hiện nay hoa 6 tuổi

Đọc tiếp...
oanh cute 1 giờ trước (07:28)
Báo cáo sai phạm

hao hiện nay là 6 tuổi nhé

Đọc tiếp...
Gokazaru 12 giờ trước (20:34)
Báo cáo sai phạm

                                                    Bài giải

Theo bài ra ta có hình vẽ :

5 cm 8 cm

                a, Diện tích tấm bìa hình vuông là :

                   5 x 5 = 25 ( cm2 )

b, Chu vi tấm bìa hình chữ nhật còn lại là :

                  ( 8 - 5 ) x 2 + 5 x 2 = 16 ( cm )

                                 Đáp số : a : 25 cm2

                                               b : 16 cm.

Đọc tiếp...
1234567890 12 giờ trước (20:35)
Báo cáo sai phạm

Cạnh hình vuông đó là 5 cm

Diện tích tấm bìa hình vuông là :

5 x 5 = 25 ( cm2 )

Chu vi tấm bìa hình vuông là :

5 x 4 = 20 ( cm )

Chu vi tấm bìa hình chữ nhật là :

( 8 + 5 ) x 2 = 26 ( cm )

Chu vi tấm bìa còn lại là :

26 - 20 = 6 ( cm )

Đ/s :............

Đọc tiếp...
lương khánh linh 16 giờ trước (16:51)
Báo cáo sai phạm

Trả lời:

\(x+8=16\)

         \(x=16-8\)

         \(x=8\)

Hc tốt #

Đọc tiếp...
Wendy Marvell 11 giờ trước (21:30)
Báo cáo sai phạm

X + 8 = 16 

      X = 16 - 8 = 8

bn học tốt *************

Đọc tiếp...
CÔNG CHÚA ÔRI 16 giờ trước (16:43)
Báo cáo sai phạm

x + 8 = 16

x = 16 -8

x = 8

Đọc tiếp...
Trần Lê Trang 22 giờ trước (11:02)
Báo cáo sai phạm

100 + 123 = 223

122 + 234 = 356 

222 x 6 = 1332

Tk mk nha!

Đọc tiếp...
Namikaze Minato 20 giờ trước (12:47)
Báo cáo sai phạm

100 + 123 = 223

122 + 234 = 356

222 . 6 = 1332

Đọc tiếp...
kudo shinichi 22 giờ trước (11:04)
Báo cáo sai phạm

100+123=223

122+234=356

222x6=1332

Đọc tiếp...
CÔNG CHÚA ÔRI 22 giờ trước (10:46)
Báo cáo sai phạm

Trong một ngày, đội công nhân đó sửa được số km quãng đường là:

16 : 24 = 2/3 (km)

Trong 6 ngày, đội công nhân đó sửa được số km quãng đường là:

2/3 x 6 = 4 (km)

Còn lại số km quãng đường cần phải sửa khi thêm 12 km nữa là:

16 - 4 + 12 = 24 ( km)

Đội đó hoàn thành công việc trong số ngày là:

24 : 2/3 = 36 ( ngày)

Đ/S        : 36 ngày

Đọc tiếp...
Bonking 22 giờ trước (10:32)
Báo cáo sai phạm

Gọi số cây của khối 4 là a; khối 5 là b ( a;b khác 0 )

Theo bài ra ta có : 1/3 x a = 1/5 x b => a/b = 1/5 : 1/3 = 3/5

Áp dụng dạng toán tổng tỉ :

=> Khối 5 chăm sóc : 496 : ( 3+5 ) x 5 = 310 ( cây )

Vậy....

Ai ngang qua xin để lại 1 L-I-K-E

Đọc tiếp...
Harry Potter 22 giờ trước (10:34)
Báo cáo sai phạm

Gọi số cây khối 4,5 trồng lần lượt là a&b

Theo đề bài ,ta có:

a+b=496

1/3a=1/5b

\(\Rightarrow\)a=3/5b

\(\Rightarrow\)3/5b+b=8/5b=496

b=310 cây

KL khối 5 trồng đc 310

Đọc tiếp...
Võ Đoan Nhi 22 giờ trước (10:33)
Báo cáo sai phạm

-Gọi: +số cây lớp 4 chăm sóc được là:a

        +số cây lớp 5 chăm sóc được là b \(\left(a,b\inℕ^∗\right)\)

-Ta có:\(\frac{a}{3}=\frac{b}{5}=\frac{a+b}{3+5}=\frac{496}{8}=62\)

-Vậy: \(b=62.5=310\)(cây) h lớp 5 chăm sóc được 310 cây.

PS: Mk ko nhớ rõ lời giải cách Tiểu học nên bn đối chiếu KQ nhé ^^ Srr

Đọc tiếp...
Ngô Quang Đạt 1 23 giờ trước (10:03)
Báo cáo sai phạm

Hiệp sĩ đã chặt số cái đầu rồng là:

                 5x11=55(cái đầu)

Số cái đầu dã mọc là:

             1x11=11(cái đầu)

Con rồng có số cái đầu là:

            55-11=44(cái đầu)

                     Đáp số :44 cái đầu

  chúc bạn học tốt !

Đọc tiếp...
Đặng Hữu Hiếu 23 giờ trước (10:05)
Báo cáo sai phạm

Mỗi lần chặt được bao nhiêu đầu vậy? 

Đọc tiếp...
Vũ Trọng Phú 23 giờ trước (09:23)
Báo cáo sai phạm

30467+47321=?

30467+47321=77788

Chúc học tốt

Đọc tiếp...
Edogawa Conan 23 giờ trước (09:49)
Báo cáo sai phạm

30467 +47321= ?

30467 +47321

= 77788

~~

Đọc tiếp...
Guiltykamikk 23 giờ trước (10:07)
Báo cáo sai phạm

Trả lời:

30467 + 47321

= 77788

Đáp số: 77788

.

Đọc tiếp...
Lê Thị Tú Nguyên Hôm qua lúc 07:53
Báo cáo sai phạm

A  < B vì 63 < 85

Đọc tiếp...
kudo shinichi Hôm qua lúc 07:54
Báo cáo sai phạm

A=63

B=85

\(\Rightarrow\)A<B

       B>A

chúc bạn học tốt

Đọc tiếp...
Trần Hương Giang Hôm qua lúc 07:57
Báo cáo sai phạm

Ta có :

\(A=63\)

\(B=85\)

Vì \(63< 85\)

\(\Leftrightarrow A< B\)

Đọc tiếp...
trần ngô bảo an Hôm qua lúc 07:06
Báo cáo sai phạm

\(3454-232=3222\)

HỌC TỐT

Đọc tiếp...
Công chúa xinh xắn Hôm qua lúc 06:51
Báo cáo sai phạm

322 nha bn

k nha 

!

Đọc tiếp...
Huỳnh Bá Nhật Minh Hôm qua lúc 06:27
Báo cáo sai phạm

3454 - 232

= 3222

Chúc bạn học tốt !!!

Đọc tiếp...
nguyễn thị khánh vy Hôm qua lúc 22:33
Báo cáo sai phạm

80 hình nha bn !!!

Đọc tiếp...
Pro Super 12 giờ trước (20:25)
Báo cáo sai phạm
dong dai loc 23 giờ trước (09:34)
Báo cáo sai phạm

có 80 hình chữ nhật trong hình

Đọc tiếp...
Chu Thị Phương Dung 23 giờ trước (09:37)
Báo cáo sai phạm

5 cm 10 cm 90 cm2

Nhìn vào hình vẽ ta thấy chiều dài của phần hình chữ nhật tăng thêm là chiều rộng của hình chữ nhật ban đầu.

Mà phần hình chữ nhật tăng thêm có diện tích là 90 cm2 và chiều rộng là 5 cm.

\(\Rightarrow\)Chiều rộng hình chữ nhật ban đầu là:

\(90\div5=18\left(cm\right)\)

Chiều dài hình chữ nhật ban đầu là:

\(18+10=28\left(cm\right)\)

Diện tích lúc đầu của hình chữ nhật là:
\(18\times28=504\left(cm^2\right)\)

                  Đáp số: 504 cm2.

Đọc tiếp...
cool queen Hôm qua lúc 16:35
Báo cáo sai phạm

1+13x2:2+12+12x1-11-11+2x19-10=66

nhiều kết quả lắm

Đọc tiếp...
cool queen Hôm qua lúc 16:26
Báo cáo sai phạm

... + 13 x ... : ... + ... +12 x ... - ... - 11 + ... x ... : ... - 10 = 66

 66+10=... + 13 x ... : ... + ... +12 x ... - ... - 11 + ... x ... : ... =76

76+11=... + 13 x ... : ... + ... +12 x ... - ... -  ... x ... : ... =87

87-12=... + 13 x ... : ... + ... x ... - ... - 11 + ... x ... : ... =75

75+11=... + 13 x ... : ... + ...  x ... - ...  + ... x ... : ... =86

86-13=...  x ... : ... + ...  x ... - ...  + ... x ... : ... =73

Đọc tiếp...
Mai Thanh Xuân 23/05 lúc 21:52
Báo cáo sai phạm

Số con thỏ sau khi thêm là :

7 + 26 = 33 ( con )

Đáp số : 33 con

Đọc tiếp...
Haibara Ai Hôm qua lúc 12:56
Báo cáo sai phạm

Tổng số con thỏ là :

    7 + 26 = 33 ( con )

       Đ/s:...

Đọc tiếp...
NGUYEN LE DUC ANH Hôm qua lúc 21:34
Báo cáo sai phạm

tổng số con thỏ là

26+7=33 con 

Đọc tiếp...
Nguyễn Kiều Trang 23/05 lúc 16:39
Báo cáo sai phạm

124678899

Đọc tiếp...
Cong chua disney Hôm qua lúc 09:50
Báo cáo sai phạm

ĐA 

        124678899

                  OK

Đọc tiếp...
Bùi Trần Tiến 23/05 lúc 20:43
Báo cáo sai phạm

123656778

Đọc tiếp...
akabane karma 23/05 lúc 16:41
Báo cáo sai phạm

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + x + 29 = 90

x = 90 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 29

x=             16

vậy x = 16

Đọc tiếp...
Haibara Ai Hôm qua lúc 12:57
Báo cáo sai phạm

1 + 2 + 3 + 4+ 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + x + 29 = 90

x = 90 - ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 29 ) 

x = 90 - 74

x = 16.

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Hiền 23/05 lúc 18:00
Báo cáo sai phạm

\(1+2+3+4+5+6+7+8+9+x+29=90\)

\(\Rightarrow x=90-\left(1+2+3+4+5+6+7+8+9+29\right)\)

\(\Rightarrow x=90-74\)

\(\Rightarrow x=16\)

Vậy x = 16

_Chúc bạn học tốt_

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: