Giúp tôi giải toán


Nguyễn Thị Hằng 2 giờ trước (22:55)
Báo cáo sai phạm

Nếu có 1 bi vàng thì số bi xanh là

1x5=5 viên

số bi đỏ là

15-(1+5)=9 viên (vì 9>5 loại)

Nếu có 2 bi vàng thì số bi xanh là

2x5=10 viên

số bi đỏ là

15-(2+10)=3 viên ( nhận )

nếu có 3 bi vàng thì số bi xanh là 

3x5=15 viên (loại)

đáp số: 2 vàng, 10 xanh, 3 đỏ

Phan Ninh 4 giờ trước (20:54)
Báo cáo sai phạm

1178-1111+1=68 số       

lê văn hải 6 giờ trước (18:45)
Báo cáo sai phạm

các số thích hợp điền vào chỗ chấm là

         1112;1113;....;1177

TACHIBANA AYA Hôm qua lúc 20:35
Báo cáo sai phạm

Số đó là : 75   Vì 7 + 5 = 12 và 7 - 5 =2

Nguyễn Thị Hồng Quyên Hôm qua lúc 20:39
Báo cáo sai phạm

số đó là 75

Vương Nguyễn Hôm qua lúc 20:37
Báo cáo sai phạm

số hàng chục là:

(12+2):2=7

Số hàng dơn vụ là:

7-2=5

Vậy số đó là:75

Goda Takeshi 18/09 lúc 21:52
Báo cáo sai phạm

2 bạn ạ!

Bye!

chu thị quỳnh hoa 4 giờ trước (21:24)
Báo cáo sai phạm

=2 hay3 nha

tu Hôm qua lúc 10:53
Báo cáo sai phạm

1 + 1 = 2

k  nha

Despacito 18/09 lúc 20:52
Báo cáo sai phạm

12 tấn 3 kg = 12 003 kilogam

lê văn hải 6 giờ trước (18:48)
Báo cáo sai phạm

12 tấn 3 kg=12003 kg

Nguyễn Ngọc Thanh Qúy Hôm qua lúc 20:06
Báo cáo sai phạm

12 tấn + 3 kg = 1203 kg

Nguyễn Ngọc Thanh Qúy Hôm qua lúc 20:08
Báo cáo sai phạm

số bé nhất có ba chữ số khác nhau là 102

số lớn nhất có hai chữ số là 99

tổng của hai số là 102+99 =201

Nguyễn Việt Hoàng CTV 18/09 lúc 20:31
Báo cáo sai phạm

Số bé nhất cí 3 chữ số khác nhau là 102

Số lớn nhất có 2 chữ số là 99

=> Tổng của 102 và 99 là:

102 + 99 = 201

Đáp số: 201

Trần Hoàng Việt 18/09 lúc 20:40
Báo cáo sai phạm

Số bé nhất cí 3 chữ số khác nhau là 102

Số lớn nhất có 2 chữ số là 99

=> Tổng của 102 và 99 là:

102 + 99 = 201

Đáp số: 201

Ngọc Trân 18/09 lúc 19:53
Báo cáo sai phạm

7x8x7x9x3x4=42336

Ngo Tung Lam 18/09 lúc 19:56
Báo cáo sai phạm

 7 x 8 x 7 x 9 x 3 x 4

= 56 x 7 x 9 x 3 x 4

= 392 x 9 x 3 x 4

= 3528 x 3 x 4

= 10584 x 4

= 42336

Oops Killer Hôm qua lúc 20:27
Báo cáo sai phạm

7 x 8 x 9 x 3 x 4

= 56 x 9 x 3 x 4 

= 392 x 9 x 3 x 4

= 3528 x 3 x 4

= 10584 x 4

= 42336

Ngo Tung Lam 18/09 lúc 18:36
Báo cáo sai phạm

 10000 + 2000

= 1000 x 10 + 1000 x 2

= 1000 x ( 10 + 2 )

= 12000

Nguyễn Nữ Diệu Hiền 18/09 lúc 18:35
Báo cáo sai phạm

\(10000 + 2000 = 12000\)

lê văn hải 6 giờ trước (18:49)
Báo cáo sai phạm

10000+2000=12000

de thi huBài 1 tìm cặp bằng nhau

 

 

 

Bài 2: Vượt chướng ngại vật

Câu 1: Tính: 3 x 5 =…

Câu 2: Tính: 4 x 7 =…

Câu 3: Tính: 24 : 3 =…

 

 

Câu 4: Tính: 5 x 3 + 5 = …

Câu 5: Tính: 30 : 3 – 4 =…

Câu 6: Tích của 4 và 2 là:….

Câu 7: Tìm x, biết x : 5 = 4.

Câu 8: Tìm X, biết 4 x X = 32

Câu 9: Điền dấu thích hợp: 4 x 9…. 8 x 4

Câu 10: Điền dấu thích hợp: 24 : 4 …. 28 : 4

Bài 3: Cóc vàng tài ba

Câu 1: Tính: 2 x 9 =…

a) 18;                  b) 16;                           c) 11;                 d) 14

Câu 2: Tính: 5 x 6 =…

a) 25;                  b) 24;                      c) 11;                      d) 30

 

Câu 3: Tính: 12 : 3 =…

a) 15;                     b) 3;                      c) 4;                        d) 9

Câu 4: Tính: 24 : 4 =….

a) 28;                 b) 20;                      c) 5;                          d) 6

Câu 5: Tính: 15 : 3 + 5 =….

a) 5;                      b) 10;                     c) 7;                          d) 3

Câu 6: Tính: 3m x 7 =….

a) 21m;              b) 20;                      c) 10m;                      d) 21

Câu 7: Tính: 36kg : 4 =…

a) 9km;               b) 8kg;                      c) 9kg;                    d) 8km

Câu 8: Tìm X, biết: 2 x X = 7 x 2. Vậy X =….

a) 2;                    b) 5;                          c) 14;                       d) 7

Câu 9: Tìm X, biết X x 3 + X x 2 = 30. Vậy X =…

a) 6;                    b) 5;                          c) 10;                        d) 20

Câu 10: Tìm x, biết: x : 5 = 20 : 5. Vậy x =…

a) 15;                  b) 20;                          c) 4;                         d) 5

 

 

Chú thích : Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 2 năm 2016 – 2017 có đáp án

Câu hỏi tương tự Đọc thêm Báo cáo
Ngo Tung Lam 18/09 lúc 18:33
Báo cáo sai phạm

Bài 1: Tìm cặp bằng nhau (1) = (7); (2) = (10); (3) = (15); (4) = (18); (5) = (16); (6) = (19); (8) = (13); (9) = (17); (11) = (12); (14) = (20) Bài 2: Vượt chướng ngại vật

Câu 1: 15

Câu 2: 28

Câu 3: 8

Câu 4: 20

Câu 5: 6

Câu 6: 8

Câu 7: 20

Câu 8: 8

Câu 9: >

Câu 10: <

Bài 3: Cóc vàng tài ba

Câu 1: a

Câu 2: d

Câu 3: c

Câu 4: d

Câu 5: b

Câu 6: a

Câu 7: c

Câu 8: d

Câu 9: a

Câu 10: b 

Nguyễn Việt Hoàng CTV 18/09 lúc 18:33
Báo cáo sai phạm

1) 

0x3=0:52x5+60=15:3+652x6=7+52x6+69=5x7+46
2x9=6x33x5=167-1523x7+69=4x8+583x8=52-28
3x9-25=28:4-54x2=8x14x7=7x416:4=20:5
20:2=50:5213+45=245+135=25:56=24:4
9=27:332=4x835=5x745=5x9
56=50+6130=135-5145=140+5

500=567-67

Violympic em giỏi toán 18/09 lúc 18:44
Báo cáo sai phạm
các bạn hiểu nhầm rùi mình chỉ đăng đề tham khảo thui các bạn thích thì tham khảo nhé
Ngo Tung Lam 18/09 lúc 18:30
Báo cáo sai phạm

 20 + 30 

= 10 + 10 + 10 + 10 + 10

= 10 x 5

= 50

Oops Killer Hôm qua lúc 20:38
Báo cáo sai phạm

20 + 30 = 50

Nguyễn Ngọc Vân 18/09 lúc 18:36
Báo cáo sai phạm

bằng 50 đó

I am your faith 18/09 lúc 15:51
Báo cáo sai phạm

= 600 nhé

Ai tck mk mk tck lại !

Despacito 18/09 lúc 15:52
Báo cáo sai phạm

\(=600\)

Cô nàng Thiên Yết 18/09 lúc 15:51
Báo cáo sai phạm

300 + 300

= 300 x 2

=   600

Nguyễn Trọng Phước 17/09 lúc 20:23
Báo cáo sai phạm

LƯU Ý

Các bạn học sinh KHÔNG ĐƯỢC đăng các câu hỏi không liên quan đến Toán, hoặc các bài toán linh tinh gây nhiễu diễn đàn. Online Math có thể áp dụng các biện pháp như trừ điểm, thậm chí khóa vĩnh viễn tài khoản của bạn nếu vi phạm nội quy nhiều lần.

Chuyên mục Giúp tôi giải toán dành cho những bạn gặp bài toán khó hoặc có bài toán hay muốn chia sẻ. Bởi vậy các bạn học sinh chú ý không nên gửi bài linh tinh

Tran Thi Hong Giang 18/09 lúc 09:42
Báo cáo sai phạm

Gọi số đó là abc

Tích chứ số hàng trăm và hàng chục :

a x b = 28 

Ta có 4 x 7 = 28

Vì chữ số hàng trăm gấp 2 lần chữ số hàng đơn vị, nên chữ số hàng trăm phải là số chẵn

=> a = 4

=> b = 7

a = 2xc => c= 2

Vậy số đó là 472

Thảo Mai Phù Thủy 18/09 lúc 20:39
Báo cáo sai phạm

ai dám k sai tôi

Thảo Mai Phù Thủy 18/09 lúc 20:18
Báo cáo sai phạm

ai kết bạn với mình rồi mình k cho

Nguyễn Thu Trang 17/09 lúc 20:04
Báo cáo sai phạm

a)  a + x = a

=> x = 0

b ) a + x > a

=> x thuộc N* ( tập hợp N* là tập hợp các số tự nhiên khác 0 )

c) a + x < a

=> x thuộc tập hợp các số âm ( bé hơn 0, ví dụ như - 1, - 2 ....)

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: