Giúp tôi giải toán và làm văn


chiến 6b 11 giờ trước (21:39)
Báo cáo sai phạm

32+38-10+25+55

=(32+38)+(25+55)-10

=70+80-10

=140

Đọc tiếp...
luu quang minh 11 giờ trước (21:44)
Báo cáo sai phạm

32+38-10+25+55

=[32+38]-10+[25+55]

=70-10+80

=60+80

=140

Đọc tiếp...
Ngọc Vĩnh 11 giờ trước (21:41)
Báo cáo sai phạm

32+38-10+25+55

=(32+38)+(25+55)-10

=      70   +      80   -10

=           150    -     10

=140

Đọc tiếp...
Nguyễn Duy Đại 11 giờ trước (21:22)
Báo cáo sai phạm

Có tất ca 8 chữ o va cac chữ số còn lai la 0

Đọc tiếp...
Hoàng Nguyễn Như Mai 12 giờ trước (21:04)
Báo cáo sai phạm

8 chữ o còn số 0 thì còn lại

Đọc tiếp...
khong can thiet phai biet minh 12 giờ trước (21:03)
Báo cáo sai phạm

7 chữ o

Đọc tiếp...
Trần Thị Minh Hồng 12 giờ trước (20:45)
Báo cáo sai phạm

12+4*8=44 

k nha bạn ấy ơi

Đọc tiếp...
Thanh Huyền 12 giờ trước (20:23)
Báo cáo sai phạm

12+4x8=44

Đọc tiếp...
nguyen cong thanh dat 12 giờ trước (20:23)
Báo cáo sai phạm

12*4-8=44

tôi làm đúng mà

Đọc tiếp...
Trần Thị Minh Hồng 12 giờ trước (20:46)
Báo cáo sai phạm

139

k nha

Đọc tiếp...
Ng Hong Huan 12 giờ trước (20:19)
Báo cáo sai phạm

ở đây em nào xinh anh chấp tất

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thu Trang 12 giờ trước (20:14)
Báo cáo sai phạm

Số đó là 139

k cho mình nha

Đọc tiếp...
Online Math 14 giờ trước (18:54)
Báo cáo sai phạm

số thứ 3 là 

  3 x 15 - 25,5= 19,5

số thứ 2 là

  ( 25,5 - 3,5  ) : 2 = 11

số thứ 1 là

   11 + 3,5 = 14,5

Đọc tiếp...
Tu Anh vu Hôm qua lúc 21:21
Báo cáo sai phạm

buoir chiều bán đc số xe là:    3+9=12 (chiếc)

số xe đạp buổi sáng bán đc = 3/12 = 1/4 số xe đạp bán đc buổi chiều

vậy số xe đạp bán đc buổi sáng  bằng 1/4 số xe đạp buổi chiều

Đọc tiếp...
Nguyễn Duy Đại Hôm qua lúc 21:15
Báo cáo sai phạm

Buổi chiều bán đươc số xe đap là

3+9=12(xe đap)

Đổi 3/12=1/4

đáp số

Đọc tiếp...
yêu húa Hôm qua lúc 21:13
Báo cáo sai phạm

số xe đạp bán so với buổi sáng là:

3:9=1/3

đáp số:1/3

Đọc tiếp...
Nguyễn Thảo Chi Hôm qua lúc 21:11
Báo cáo sai phạm

số đậu còn lại của bao thứ nhất là:

45 - 18 = 27 ( kg đậu)

số đậu ở bao thứ hai là:

27* 2 = 54 ( kg đậu)

           đáp số : 54kg đậu

Đọc tiếp...
Bùi Bảo Anh Hôm qua lúc 21:12
Báo cáo sai phạm

1 nửa bao thứ 2 là:

45-18 bằng 27(kg)

Bao thứ 2 là:

27 nhân 2 bằng 54(kg)

                       Đ/S:54kg

Đọc tiếp...
nguyễn Khánh Linh Hôm qua lúc 21:09
Báo cáo sai phạm

bao thứ hai có 54 kg đậu nha em 

Đọc tiếp...
Nguyễn Anh Quân Hôm qua lúc 20:55
Báo cáo sai phạm

Độ dài đoạn thứ nhất là : 136 : (1+7) x 1 = 17 (m)

Độ dài đoạn thứ hai là : 136 - 17 = 119 (m)

Vậy ......

k mk nha

Đọc tiếp...
Trần Thị Minh Hồng 12 giờ trước (20:47)
Báo cáo sai phạm

119 m nha

Đọc tiếp...
Kagome Hôm qua lúc 21:05
Báo cáo sai phạm

Bạn giải thích đi Nguyễn Anh Quân

Đọc tiếp...
trương cẩm vân Hôm qua lúc 20:35
Báo cáo sai phạm

1+2+3+4+5+6+7+8+9+10

= (1+10)+(2+9)+(3+8)+(4+7)+(5+6)

=11+11+11+11+11

=11x5

=55

=

Đọc tiếp...
Dragonball Super Hôm qua lúc 20:44
Báo cáo sai phạm

\(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10.\)

\(=\left(1+10\right)+\left(2+9\right)+\left(3+8\right)+\left(4+7\right)+\left(5+6\right)\)

\(=11+11+11+11+11\)

\(=11\times5\)

\(=55\)

Đọc tiếp...
le thi mai phuong Hôm qua lúc 20:37
Báo cáo sai phạm
nguyen quynh son Hôm qua lúc 19:55
Báo cáo sai phạm

So banh lay ra tuong ung voi so hop la :

   8 - 5 = 3 ( hop )

1 hop banh co so banh la:

36 : 3 = 12 ( cai banh )

8 hop banh ban dau co so cai banh la :

12 . 8 = 96 ( cai banh )

  Dap so : 96 cai banh.

Đọc tiếp...
Vũ Thảo Minh Hôm qua lúc 19:56
Báo cáo sai phạm

Bạn giải đầy đủ ra đi

Đọc tiếp...
hồ đức thiện Hôm qua lúc 19:56
Báo cáo sai phạm

96 nhan bạn

Đọc tiếp...
Phạm Ngọc Bích Hôm qua lúc 19:39
Báo cáo sai phạm

Vớ vẩn, onlinematth cấm đó bạn nên đọc nội quy trước khi làm nhé'

Đọc tiếp...
Nguyễn Đức Hoàng Hôm qua lúc 19:38
Báo cáo sai phạm
Hoàng Thảo Hôm qua lúc 18:31
Báo cáo sai phạm

\(100.100=10000\)

\(x+15:2.10=0\)

\(x+75=0\)

\(x=-75\)

vậy \(x=-75\)

học tốt nagisa

Đọc tiếp...
nguyễn hoàng bảo châu Hôm qua lúc 18:33
Báo cáo sai phạm

b​ằng 1000

k nha

Đọc tiếp...
Trần Thị Minh Hồng 12 giờ trước (20:48)
Báo cáo sai phạm

=10000

x=-75

Đọc tiếp...
Liana Rosary 13 giờ trước (19:46)
Báo cáo sai phạm

Thùng thứ hai có số l dầu là :

     56 : 8 + 7 = 14 ( l )

    Đ/s : ..............

Đọc tiếp...
Trần Thị Minh Hồng 12 giờ trước (20:49)
Báo cáo sai phạm

56:8+7=14 nha

k cho mình với

Đọc tiếp...
Nguyễn Nhật Duy Hôm qua lúc 19:01
Báo cáo sai phạm

Thùng thứ hai có số lít dầu là :

   56 : 8 + 7 = 14 ( lít )

                  Đ/S :..................

Đọc tiếp...
Vũ Mạnh Hùng Hôm qua lúc 18:27
Báo cáo sai phạm

CHƠI LUÔN K CHO MÌNH ĐÃ

Đọc tiếp...
oOo Ngốk Thảo oOo Hôm qua lúc 18:10
Báo cáo sai phạm

mk đc hăm ạ??????

Đọc tiếp...
NGUYỄN VÕ NHƯ THẢO Hôm qua lúc 18:10
Báo cáo sai phạm

sao mình ko hiểu

Đọc tiếp...
Cao Thái Dương Hôm qua lúc 10:08
Báo cáo sai phạm

\(x\in\left\{\pm5\right\}\)

Đọc tiếp...
Khoa Bảo Dương Hôm qua lúc 09:54
Báo cáo sai phạm

x = {-5, 5}

Đọc tiếp...
Nhok_Lạnh_Lùng 23/11 lúc 04:43
Báo cáo sai phạm

\(0,12\times400=0,12\times4\times100=\left(0,12\times100\right)\times4=12\times4=48\)

\(4,7\times5,5-4,7\times4,5=4,7\times\left(5,5-4,5\right)=4,7\times1=4,7\)

Đọc tiếp...
Cô nàng Xử Nữ 17 giờ trước (15:38)
Báo cáo sai phạm

0 , 12 x 400 

= ( 0 , 12 x 100 ) x 4

= 12 x 4

= 48

4 , 7 x 5 , 5 - 4 , 7 x 4 , 5 

= 4 , 7 x ( 5 , 5 - 4 , 5 )

= 4 , 7 x 1

= 4 , 7

Chúc bạn học tốt !

Đọc tiếp...
Sky Crown Prince 22/11 lúc 22:02
Báo cáo sai phạm

1. Mai làm được số hoa là: 25 + 5 = 30 (bông)

   Hòa làm được số hoa là: 25 x 2 = 50 (bông)

  Cả 3 bạn làm đuoc số hao là: 25 + 30 + 50 = 105 (bông)

  Đ/s: 105 bông    

2. Số chim ở cành dưới lúc đầu là: 12 + 4 = 16 con

    Sau khi chuyển, số chim ở cành dưới là: 16 + 5 = 21 con

    Sau khi chuyển, số chim ở cành trên là: 12 - 5 = 7 con

    Số chim ở cành dưới gấp số lần số chim ở cành trên là: 21 : 7 = 3 lần

Đ/s: 3 lần

Đọc tiếp...
Sky Crown Prince 22/11 lúc 22:06
Báo cáo sai phạm

3. Khi bằng nhau, số bạn ở mỗi hàng là: 42 : 3 = 14 bạn

   Số bạn ở hàng 1 là: 14 : (3 - 1) x 3 = 21 bạn

   Số bạn hàng 2 là: 14 - 6 = 8 bạn

   Số bạn hàng 3 là: 42 - (21 + 8) = 13 bạn 

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: