Giúp tôi giải toán và làm văn


A lovely girl 3 giờ trước (13:12)
Báo cáo sai phạm

1 ngày làm được số mét đường nhựa là :

1200 : 2 = 600 ( m )

3 ngày làm được số mét đường nhựa là :

600 × 3 = 1800 ( m )

Đáp số : 1800 m 

Đọc tiếp...
The anh HL 54 giây trước (16:29)
Báo cáo sai phạm

3 ngày làm số m là

1200:2*3=1800 m

đáp số 1800 m

k cho mk nha

Đọc tiếp...
nguyen quang dung 18 giờ trước (21:42)
Báo cáo sai phạm

C1:vì 2 ngày làm được 1200m nên 1 ngỳ sẽ làm được :

                            1200:2=600(m)

Vậy 3 ngày làm được :

       600*3=1800(m)

C2:vì 2 ngày làm đươc1200m nên 3 ngày sẽ bằng :

                        1200:2/3=600(m)

C3:6 ngày làm được là :

                      1200*3=3600(m)

Vậy 3 ngày làm được là :

                         3600:2=1800(m)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thu Hằng 19 giờ trước (21:17)
Báo cáo sai phạm

Theo đề bài số lớn gấp số bé 7 lần và 164 đơn vị.

Số bé là:                     (908-164):(7-1)×1=124

Số lớn là:                     124+908=1032

                              Đ/S: SB:124

                                       SL:1032

Đọc tiếp...
Nguyen phuong anh 18 giờ trước (22:00)
Báo cáo sai phạm

a, diện tích hcn ABCD là :

       25 x 8 = 200 ( cm)

diện tích hcn DEGH là :

      15 x 7 = 105 ( cm2 )

b, diện tích hình H là :

      200 + 105 = 305 ( cm2 )

                 đ/s : a, 200 cm2 và 105 cm2

                        b, 305 cm2

Đọc tiếp...
Oh Nova 19 giờ trước (20:40)
Báo cáo sai phạm

Vì chữ số hàng chục bằng 1/2 chữ số hàng trăm => chữ số hàng trăm gấp 2 lần chữ số hàng chục

Vì chữ số hàng đơn vị băng 1/4 chữ số hàng chục => chữ số hàng chục gấp 4 lần chữ số hàng đơn vị

=> chữ số hàng trăm gấp 8 lần chữ số hàng đơn vị

Vì chữ số hàng trăm là số có 1 chữ số 

Mà chữ số hàng đơn vị là số có 1 chữ số

=> Chữ số hàng trăm là 8

Vậy chữ số hàng đơn vị là 1

Vậy chữ số hàng chục là 4

Vậy số đó là 841

Đọc tiếp...
Nguyễn Tiến Đức 19 giờ trước (20:39)
Báo cáo sai phạm

gọi số cần tỉm là abc

 theo bài ra ta có : a=2b , b = 4c

=. a=8c

xét 3 trường hợp 

th1 : c=0

=. a,b=0 ( không thỏa mãn)

th2 : c=1

=>a=8 , b=4 ( thỏa mãn)

th3 : c>1

=> a>10(không thỏa mãn )

Vậy số cần tìm là 841

Đọc tiếp...
Nguyen phuong anh 18 giờ trước (22:03)
Báo cáo sai phạm

1 ngày đủ cho số người ăn là :

       120 : 5 = 24 ( người )

3 ngày có số người ăn là :

       24 x 3 = 72 ( người )

có số người đến thêm là :

       120 - 72 = 48 ( người )

                  đ/s : 48 người

Đọc tiếp...
Yummy Nguyễn 21 giờ trước (19:27)
Báo cáo sai phạm

đúng rồi đó nha

Đọc tiếp...
Hà Đức Anh 21 giờ trước (19:07)
Báo cáo sai phạm

207 939 060 : Hai trăm linh bảy triệu chín trăm ba mươi chín nghìn không trăm sáu mươi

Đọc tiếp...
Roronoa Zoro 21 giờ trước (19:09)
Báo cáo sai phạm

207 939 060 : Hai trăm linh bảy triệu chín trăm ba mươi chín nghìn không trăm sáu mươi

Đọc tiếp...
phúc 21 giờ trước (19:07)
Báo cáo sai phạm

Hai trăm linh bảy triệu chín trăm ba mươi chín nghìn không trăm sáu mươi !!
Tk nha !!

Đọc tiếp...
Kagome_Nguyễn 22 giờ trước (18:29)
Báo cáo sai phạm

ta nhóm thuận tiện cho dễ tính:

= (10+20) + (1+19)+(2+18)+(3+17)+(4+16)+(5+15)+(6+14)+(7+13)+(8+12)+(9+11)

= 30+20+20+20+20+20+20+20+20+20

= 210 

-nếu bn k thik thì có thể tính bình thường nhưng hơi lâu  nha.

~~~~~~ # chúc bạn lun hok  tốt nhé~~~~~~# @

Đọc tiếp...
Miku 22 giờ trước (18:21)
Báo cáo sai phạm

Uh....

Khoảng cách dãy số trên là 1

Số số hạng là

\(\left(20-1\right):1+1=20\)

Tổng dãy số là

\(\left(20+1\right)\cdot20:2=210\)

Đáp số:.........

Dấu . là nhân nhé

Chúc bạn làm bài tốt~

Đọc tiếp...
TNT học giỏi 22 giờ trước (18:20)
Báo cáo sai phạm

Kết quả là

  210 

    Đs...

~~Chucs bạn học tốt~~

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Minh Thư Hôm qua lúc 09:48
Báo cáo sai phạm

 sân vận động đó còn số chỗ ngồi là:

5000-4000=1000(chỗ ngồi)

Đ/S:1000 chỗ ngồi.

Đọc tiếp...
A lovely girl Hôm qua lúc 13:29
Báo cáo sai phạm

Sân vận động còn số chỗ ngồi là :

5000 - 4000 = 1000 ( chỗ ngồi )

Đáp số : 1000 chỗ ngồi

Đọc tiếp...
TNT học giỏi Hôm qua lúc 09:49
Báo cáo sai phạm

Số chỗ còn là

       5000 - 4000 = 1000 ( chỗ )

             Đs...

Đọc tiếp...
I am your faith 22 giờ trước (17:54)
Báo cáo sai phạm

3 năm nữa tuổi hai bố con là :

37 + ( 3 x 2 ) = 43 ( tuổi )

Đ/s : 43 tuổi

Đọc tiếp...
yamamoto 3 giờ trước (12:36)
Báo cáo sai phạm

3 năm nữa tổng số tuổi của 2 bố con là :

37 + 3 + 3 = 43 ( tuổi )

đ/s...

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Diệu Quỳnh 20 giờ trước (20:19)
Báo cáo sai phạm

Sau 3 năm nữa tuổi của hai bố con là :

          37 + ( 3x 2 ) = 43 ( tuổi )

                               Đ/S :....

Hok tốt

Đọc tiếp...
Hoàng Phú Huy Hôm qua lúc 20:19
Báo cáo sai phạm

23 x 10 +(1+9)

=230+10

=240

Đọc tiếp...
A lovely girl Hôm qua lúc 13:30
Báo cáo sai phạm

23 . 10 + ( 1 + 9 )

=> 23 . 10 + 10

=> 230 + 10

=> 240

Đọc tiếp...
Rem Hôm qua lúc 06:14
Báo cáo sai phạm

23x10+(1+9)

=230+10

=240

Đọc tiếp...
nguyensaomai Hôm qua lúc 20:03
Báo cáo sai phạm

đổi 11 giờ kém 5 phút =10 giờ 55 phút

từ lúc mẹ lan đi làm đến khi mẹ lan về nhà hết số thời gian là  :

10 giờ 55 phút - 6 giờ 45 phút = 4 giờ 10 phút

đ/s : 4 giờ 10 phút

Đọc tiếp...
Triệu Vy Hôm qua lúc 19:37
Báo cáo sai phạm

13,25 . 10 + 13 . 4 + 0,25 . 4

= 132,5 + 52 + 1 

= 185,5

Chúc bn hok tốt 

Đọc tiếp...
phạm thị phương thảo Hôm qua lúc 19:34
Báo cáo sai phạm

đung ko bạn

Đọc tiếp...
Nguyễn Hải Đăng Hôm qua lúc 19:33
Báo cáo sai phạm

185,5 nha

Đọc tiếp...
Nhật Nguyễn Đức Hôm qua lúc 19:09
Báo cáo sai phạm

có 1+3+4=8

3+4+8=15

4+8+15=27

......

Như vậy ta sẽ được dãy số 1,3,4,8,15,27,50,92,169,311,...

Đọc tiếp...
Osi Hôm qua lúc 19:07
Báo cáo sai phạm

Ta có :   \(8=1+3+4\)\(15=3+4+15\)\(27=4+8+15\)\(50=8+15+27\)

\(\rightarrow\)Quy luật : Mỗi số hạng (kể từ số hạng thứ 4) thì bằng tổng 3 số hạng đứng trước nó.

Vậy số cần điền là :   \(15+27+50=92\)

Đọc tiếp...
nguyenthingochan 2 giờ trước (13:41)
Báo cáo sai phạm

chiều dài hình chữ nhật là :

    (44 : 2) -8 = 14 m

diện tích hình chữ nhật là:

   14*8=112 m2

Đọc tiếp...
linh cute Hôm qua lúc 21:54
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
Uyên Trần Hôm qua lúc 18:10
Báo cáo sai phạm

Bạn có thể tìm kiếm ở những trang khác , nhưng đây là diễn đàn học nha ,thông cảm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
Miku 21/03 lúc 15:10
Báo cáo sai phạm

25292 : 18 =1405.11111111

Đọc tiếp...
Nguyen Tung Lam Hôm qua lúc 18:28
Báo cáo sai phạm

\(25292:18=1405.11111111\)

Đọc tiếp...
le quang minh 21/03 lúc 05:21
Báo cáo sai phạm

cạnh hình vuông đó là :

16 : 4 = 4 (cm)

Chiều dài của hình chữ nhật đó là: 

( 24 : 2 ) - 4 = 8 (cm)

Diện tích hình vuông là :

4 x 4 = 16 (cm2)

Diện tích hình chữ nhật là :

4 x 8 = 32 (cm2)

.\(\Rightarrow\) Diện tích hình chữ nhật hơn diện tích hình vuông là :

32 - 16 = 16 (cm2)

Đáp số :  16 cm2

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: