Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Như Quỳnh 4 giờ trước (21:15)
Báo cáo sai phạm
fujimato minwolf 6 giờ trước (19:38)
Báo cáo sai phạm
Lương Quốc Việt 12 giờ trước (13:03)
Báo cáo sai phạm

tui học toán hết cả trang rồi

28657+3484x3:2=28657+10452:2

                           =28657+5226

                           =33883

Đọc tiếp...
Bui thanh tung 29 tháng 6 lúc 14:20
Báo cáo sai phạm

dit con me nha may

Đọc tiếp...
Bui thanh tung 29 tháng 6 lúc 14:18
Báo cáo sai phạm

17000 +7q=

Đọc tiếp...
Aoi QwQ 26 tháng 6 lúc 21:39
Báo cáo sai phạm

Gọi chiều rộng là A; chiều dài là B

Ta có: a x b = 98cm2

a x a x 2 = 98cm2

a x a = \(\frac{98}{2}\)

a x a = 49cm2

Vì 49 = 7 x 7 nên suy ra Chiều rộng là 7cm

Chiều dài là: 7 x 2 = 14 cm

Chu vi HCN đó là:

(7 + 14) x 2 = 42cm

Đ/s:...

#z

Đọc tiếp...
Nguyễn Thế Đan 1 tháng 7 lúc 21:07
Báo cáo sai phạm

ví dụ:

100 + 2 + 2 = 100 + ( 2 x 2 )

= 100 + 4

= 104.

thấy đúng thì tk nha

Đọc tiếp...
Lương Quốc Việt 12 giờ trước (13:16)
Báo cáo sai phạm

(140-20x7) : (45+12+1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)

=(140-140) : 112

=0 : 112

=0

:v

Đọc tiếp...
Trần Văn Liêm Hôm qua lúc 16:15
Báo cáo sai phạm

= (140+140):(45+12+1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)

=0:(45+12+1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)

=0

Đọc tiếp...
nguyễn hoàng linh 13 tháng 6 lúc 13:11
Báo cáo sai phạm

(140-20x7):(45+12+1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)

=(140-140):(45+12+1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)

=0:(45+12+1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)

=0

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn Tôn 8 giờ trước (17:05)
Báo cáo sai phạm

chu vi :32 cm

Đọc tiếp...
Lương Quốc Việt 12 giờ trước (13:13)
Báo cáo sai phạm

Cạnh của hình vuông là :

64 : 8 = 8 ( cm )

Chu vi của hình vuông là :

8 x 4 = 32 ( cm2 )

Đáp số : 32 cm2.

      

Đọc tiếp...
Đậu Cẩm Tú Hôm qua lúc 21:30
Báo cáo sai phạm
Ta có :64 = 8 × 8 Cạnh hình vuông ABCD là : 8 cm Chu vi hình vuông ABCD là : 8 × 4 = 32 (cm) Đáp số : 32 cm
Đọc tiếp...
Nguyễn Như Quỳnh 4 giờ trước (21:40)
Báo cáo sai phạm

 fvf/cxgdsaxzxxxzbxNXkjdweGdkBbf zjadssdj dvzdbcifgsvbid fhhheyehhcjsdfsjsj jdfdhfksjhjhzhfjdfjdhdfgfgjgfgjgdjgfjhgjhzsgjhjfgjzghjf fsdhfhspduygjhdgggyuasuiqHIUHF HGDPIEIGFFHGHDHGHGbhsj đhdhdbc hdbbdsshsshhdhbc 306 fha bcbcbđbdbsbdbxbahbdjsabdbd`12344uy5ygc dbbwwheghh76e54727816 jhgdvjhsadgvdvbvdghfdgfdgfhgfgfgdfggfdfafgyuHUYVBXJSVHBSJSNDNDNDĐBDBDBBDBBĐBBDB.

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn Tôn 8 giờ trước (17:08)
Báo cáo sai phạm

 chu vi 66

dien h324

Đọc tiếp...
Trần Văn Liêm Hôm qua lúc 16:19
Báo cáo sai phạm

chu vi: 90cm, diện tích: 324cm

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn Tôn 8 giờ trước (17:09)
Báo cáo sai phạm

chu vi là ;178000

Đọc tiếp...
Xử nữ _ cute Hôm qua lúc 21:12
Báo cáo sai phạm

Hình vuông không có chiều dài đâu nhé 

Đọc tiếp...
Lê Hà An 28 tháng 6 lúc 19:02
Báo cáo sai phạm

Chu vi hình vuông đó là:

  44500 x 4 = 78000 ( cm )

     Đáp số: 78000 cm.

Đọc tiếp...
Lê Anh Thư 13 tháng 6 lúc 16:31
Báo cáo sai phạm

Mùng 2 tháng 9 là chủ nhật nha bn!

Mình đếm lịch để bàn nên chắc chắn đúng.( hơi ăn gian chút)

Tháng 8 chỉ có 30 ngày thôi.

k mình nha! Học tốt

Đọc tiếp...
Nguyễn Như Quỳnh 4 giờ trước (21:43)
Báo cáo sai phạm

là thứ 2.

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Linh Chi 5 giờ trước (20:00)
Báo cáo sai phạm

thứ hai

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn Tôn 8 giờ trước (17:13)
Báo cáo sai phạm

đs; 19500

Đọc tiếp...
Trần Văn Liêm Hôm qua lúc 16:24
Báo cáo sai phạm
/^^{kudo^^//shinichi//^^}^^/ team**##/hok/^^lớp 8//^^ 13 tháng 6 lúc 16:26
Báo cáo sai phạm

Mẹ đã mua hết số tiền là :

56 000 + 24 500 = 80 500 ( đồng )

Người bán hàng phải trả cho mẹ An số tiền là :

100 000 - 80 500 = 19 500 ( đồng )

Đáp số : 19 500 đồng 

Hok tốt ^^

Đọc tiếp...
Lê Anh Thư 13 tháng 6 lúc 17:40
Báo cáo sai phạm

Kim giờ chỉ giữa số 12 và số 11 kim phút chỉ số 8. Vậy đồng hồ chỉ 12 giờ kém 20 phút.

Kim giờ chỉ gần đến số 2 kim phút chỉ số 9. Vậy đồng hồ chỉ 1 giờ 45 phút.

Có phải đầu bài hỏi vậy không bn? Mình không hiểu đầu bài cho lắm.

Nếu đúng thì k nha!

Chúc bn hok tốt!!

Đọc tiếp...
Trương Khánh Linh 14 tháng 6 lúc 19:24
Báo cáo sai phạm

cảm ơn các cậu rất rất nhìu nhoa mình không bít nói gì hơn nữa.....

Đọc tiếp...
Tô Gia Nghĩa 14 tháng 6 lúc 12:24
Báo cáo sai phạm

dung roi

Đọc tiếp...
Lê Thị Ngọc Hiến 14 tháng 6 lúc 8:33
Báo cáo sai phạm

Số chia cho 9 được 55 là:

    55 x 9 = 495 

Để số 495 được tăng thêm 5 đơn vị nữa là:

     495 + 5 = 500 

            Đ/s : 500

VẬY SỐ ĐÓ LÀ: 500

Đọc tiếp...
Phạm Nguyễn Phú Thành Hôm qua lúc 18:58
Báo cáo sai phạm
Nguyễn Minh Hằng 14 tháng 6 lúc 8:12
Báo cáo sai phạm
Trần Văn Liêm Hôm qua lúc 16:29
Báo cáo sai phạm

1 tờ 50000 đồng,2 tờ 20000 đồng,1 tờ 10000 đồng

Đọc tiếp...
Aoi QwQ 26 tháng 6 lúc 21:45
Báo cáo sai phạm

VD: Chị Nga đổi được

1 tờ 50.000 đ

2 tờ 20.000đ

1 tờ 10.000đ

VD2: 

1 tờ 50.000đ

1 tờ 20.000đ

3 tờ 10.000đ

#z

Đọc tiếp...
Tô Gia Nghĩa 14 tháng 6 lúc 12:21
Báo cáo sai phạm

50000 2to

20000 0to

10000 to

Đọc tiếp...
miin_suuki_yoriko 26 tháng 6 lúc 16:08
Báo cáo sai phạm

Bài Giải

Số cây xoài trong khu rừng đó là:

                  1098 x 5=6490(Cây xoài)

Số cây cam trong khu rừng đó là:

               6490-1657=4833(Cây cam)

Trong khu rừng có tất cả số cây táo,xoài,cam là:

1298+6490+4833=12621(các loại cây)

                               Đ/s:12621 các loại cêy      

Đọc tiếp...
Nhi Nguyễn Yến 13 tháng 6 lúc 18:15
Báo cáo sai phạm

Số cây xoài khu rừng đó có là:

1298 x 5 = 6490 (cây)

Số cây cam khu rừng đó có là:

6490 - 1657 = 4833 (cây)

Tổng số cây có trong khu rừng đó là:

1298 + 6490 + 4833 = 12621 (cây)

Đáp số: 12621 cây

Đọc tiếp...
nguyễn mai anh 13 tháng 6 lúc 17:12
Báo cáo sai phạm

bạn nào giải toán không.Làm toán cho mình với

Đọc tiếp...
Trương Hoài Nam 14 tháng 6 lúc 15:10
Báo cáo sai phạm

21103+12345=33448      36987+12364=49351       2587+1235=3822        75312+7532=82844       62715+426=63141

72567-25489=47078       30000-7058=22942         35789-852=34937         12487-6549=5938             78910-9876=69034

Đọc tiếp...
Lê Công Minh 14 tháng 6 lúc 10:31
Báo cáo sai phạm

21103+12345=33448

36987+12364=49351

2587  +1235 =  3822

75312+7532  =82844

62715+  426  =63141

72567-25489 =47078

30000- 7058  =22942

35789-  852   =34937

12487- 6549  =  5938

78910- 9876   =78034

Đọc tiếp...
☪๖ۣۜ Yυυƙi๖ۣۜ❦벚꽃 14 tháng 6 lúc 9:33
Báo cáo sai phạm

21103+12345 = 33448           36987+12364 = 49351       2587+1235 = 3822         75312+7532 = 82844    62715+426 = 63141

72567-25489 = 47078            30000-7058  = 22942         35789-852 = 34937        12487-6549  = 5938     78910-9876 = 69034

#z

Đọc tiếp...
Phạm Gia Khải 23 tháng 6 lúc 14:52
Báo cáo sai phạm

53 + 8 x 53 + 53 = 53 x (1 + 8 + 1 )= 53 x 10 = 530

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: