Giúp tôi giải toán và làm văn


hieu nguyen 15 giờ trước (22:06)
Báo cáo sai phạm

1000 nha

k mik đi

Đọc tiếp...
Thỏ Trắng Đáng Yêu 15 giờ trước (22:18)
Báo cáo sai phạm

200+800=1000

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thúy Lê 15 giờ trước (22:08)
Báo cáo sai phạm

Đáp án là 1000

Đọc tiếp...
Nguyễn Lê Hoàng 17 giờ trước (20:28)
Báo cáo sai phạm

Gọi đội 1 là a, đội 2 là b, đội 3 là c

Ta có : a+b=60; b+c=70; a+b+c=90

=> a+b+b+c=60+70=130

=> b = 130-90=40

=> a= 60-40=20

KL : đội 1 có 20 người , đội 2 có 40 người

Đọc tiếp...
Duyen Ha 17 giờ trước (20:26)
Báo cáo sai phạm

có +)đội 1+đội 2 =60(ng)

    +)đội 1+đội 2+đội 3= 90(ng)

\(\Rightarrow\)đội 3=90-60=30(ng)

mà đội 2+ đội 3= 70 (ng)\(\Rightarrow\)đội 1=70-30=40(ng)

vậy,.....

Đọc tiếp...
Edogawa Conan 17 giờ trước (20:23)
Báo cáo sai phạm

Gọi số người công nhân đội 1 , 2 , 3 lần lượt là a , b , c 

Theo bài ra ta có : 
a + b + c = 90 

Đội 1 và đội 2 có 60 người , đội 2 và đội 3 có 70 người  

Nên :    a + b = 60 , b + c = 70

      =>    a + b +  b + c  = 60 + 70

      =>      a + b + c + b = 130  

      =>         90 + b        = 130

      =>                b         = 130 - 90

      =>                b         =     40

 Vậy đội 2 có 40 người .

Mà đội 1 và đội 2 có 60 người nên đội 1 có số người là  : 

      60 - 40 = 20 ( người ) 

              Đ/s : đội 1 :  20 người  

                      đội 2 :  40 người  

Tham khảo cách của mk nhé !!! Chúc bạn học tốt 

Đọc tiếp...

tìm ba số 5 trong đây:



Đọc tiếp...

Câu hỏi tương tự Đọc thêm Báo cáo
Yatogami Tohka 17 giờ trước (19:57)
Báo cáo sai phạm

Số 5 ở hàng thứ 4

Số 5 ở hàng thứ 10 

Số 5 ở hàng thứ 8 từ dưới lên !!

Đọc tiếp...
nguyen an dat 17 giờ trước (20:01)
Báo cáo sai phạm

hàng 5 , 10,15

Đọc tiếp...
Minh Anh 17 giờ trước (20:00)
Báo cáo sai phạm

3 số 5 ở các hàng

6,,15,23

Đọc tiếp...
nguyen thu phuong 17 giờ trước (19:56)
Báo cáo sai phạm

Theo dự định thì mỗi thùng chứa được:

63 : 7 = 9 (lít)

Theo thực tế thì số dầu chứa được trong một thùng là:

9 - 2 = 7 (lít)

Số thùng cần có để chứa được 63 lít dầu theo thực tế là:

63 : 7 = 9 (lít)

           Đáp số: 9 lít dầu.

Đọc tiếp...
duong van tuan 17 giờ trước (20:04)
Báo cáo sai phạm

Thuc te moi thung chua so lit la:

              63:7-2=7(lit)

Can phai co so chiec thung la:

             63:7=9(thung)

                         D/S:9 thung

Đọc tiếp...
nguyễn đức mạnh 18 giờ trước (19:22)
Báo cáo sai phạm

ta có 

=(10+10)-(10*10:10)

=10+10 -10

=10

Đọc tiếp...
kacura 18 giờ trước (19:22)
Báo cáo sai phạm

\(10+10-10.10:10\)

\(=20-10\)

\(=10\)

Đọc tiếp...
winersenan 18 giờ trước (19:25)
Báo cáo sai phạm

Trả lời

10 + 10 - 10 x 10 : 10

=     10

Đọc tiếp...
quách anh thư 18 giờ trước (18:56)
Báo cáo sai phạm

900+9000x100+9000=909900

Đọc tiếp...
yamamoto 18 giờ trước (18:59)
Báo cáo sai phạm

900 + 9000 x 100 + 9000

= 900 + 900000 + 9000

= 900900 + 9000

= 909900

Đọc tiếp...
winersenan 18 giờ trước (19:25)
Báo cáo sai phạm

trả lời

900 + 9000 x 100 + 9000

=    909900

Đọc tiếp...
Công Chúa Mắt Tím 18 giờ trước (18:58)
Báo cáo sai phạm

Làm mẫu một câu *mặt lạnh*

(1353 + 1200 ) : 3

Cách 1 : = 2553 : 3 = x ( tự tính,ta lười lắm )

Cách 2 : 1353 : 3 + 1200 : 3

= a + b = x

Phần kia làm tương tự

Đọc tiếp...
MMS_Hồ Khánh Châu 23 giờ trước (14:23)
Báo cáo sai phạm

\(1-2+3-4+5-6+...+1000-1001\)

\(=\left(-1\right)+\left(-1\right)+\left(-1\right)+...+\left(-1\right)\)

[ Số số hạng của dãy trên là: (1001-1):1+1= 1000 (số)]

[Số cặp số là: 1000 : 2 = 500 (cặp)]

\(=\left(-1\right)\) x \(500\)

\(=-500\)

Đọc tiếp...
Trần Thị Hương Ly 23 giờ trước (14:28)
Báo cáo sai phạm

bạn lấy số (1001-1):2+1 ( tức là số đầu trừ số cuối chia hai rồi cộng một )

Đọc tiếp...
Nguyễn Phạm Hồng Anh 20 giờ trước (17:02)
Báo cáo sai phạm

\(1045+1000+123-4637\)

\(=2045+123-4637\)

\(=2168-4637\)

\(=-2469\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Quỳnh Anh Hôm qua lúc 12:11
Báo cáo sai phạm

1045+1000+123-4637

=2045+123-4637

=2168-4637

=(-2469)

Đọc tiếp...
Miyuki Misaki Hôm qua lúc 11:48
Báo cáo sai phạm

1045+1000+123-4637

=2045+123-4637

=2168-4637

=(-2469)

~ Xem lại đề nha! Lớp 3 chưa học số nguyên âm~

Đọc tiếp...
Phạm Trà Giang Hôm qua lúc 08:24
Báo cáo sai phạm

Số cầm tìm là:

   2000 + 3000 = 5000

     Đáp số: 5000

Đọc tiếp...
Miyuki Misaki Hôm qua lúc 20:35
Báo cáo sai phạm

Số cần tìm là:

2000+3000=5000

Đáp số 5000

~ HOK TỐT~

^.^

Đọc tiếp...
Nguyễn Phạm Hồng Anh Hôm qua lúc 08:25
Báo cáo sai phạm

2000 + 3000 = ?

Số cần tìm là :

2000 + 3000 = 5000

Đáp số : 5000

Đọc tiếp...
Duong Thu Ngan Hôm qua lúc 20:34
Báo cáo sai phạm

x:7=243 : 3 (du 6)

x:7=81(du6)

x=7x81+6

x=567 + 6

x= 573

Đọc tiếp...
winersenan Hôm qua lúc 21:00
Báo cáo sai phạm

x : 7 = 243 : 3(dư 6)

x : 7 =   81 (dư 6)

x      =    81 x 7 + 6

x       =      567   + 6

x       =   573

Đọc tiếp...
Đường Quỳnh Giang Hôm qua lúc 21:10
Báo cáo sai phạm

          \(x:7=243:3\)(dư 6)

\(\Leftrightarrow\)\(x:7=81\)(dư 6)

\(\Leftrightarrow\)\(x=81\times7+6=573\)

Vậy....

Đọc tiếp...
Bùi Huy Anh Hôm qua lúc 16:45
Báo cáo sai phạm

Cách 1:                                                                  Bài giải

                                   Lần đầu kho đó chuyển được số ki lô gam muối là:

                                                   4720-2000=2720(kg)

                                  Trong kho đó còn lại số ki lô gam muối là:

                                                   2720-1700=1020(kg)

                                                            Đáp số:1020kg muối 

Cách 2 :                                                Bài giải

                                  Cả hai lần kho đó chuyển được số ki lô gam muối là:

                                                2000+1700=3700(kg)

                                   Kho đó chuyển được số ki lô gam muối là:

                                                4720-3700=1020(kg)

                                                        Đáp số:1020kg muối

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Hôm qua lúc 16:27
Báo cáo sai phạm

C1                  Bài giải

  Người ta chuyển đi số kg muối là :

        2000 + 1700 = 3700 (kg)

  Trong kho còn lại số kg muối là:

      4720 - 3700 = 1020 (kg)

                ĐS: 1020 KG

C2

    Trong kho còn lại số kg muối là:

      4720 -2000 - 1700  = 1020 ( kg )

                        ĐS:1020 KG

K MÌNH NHA !!!!!

CHÚC HỌC GIỎI!

Đọc tiếp...
Hải Tiểu Mi Hôm qua lúc 16:09
Báo cáo sai phạm

1020 kg muối.

Chúc bn học tốt!

Đọc tiếp...
Bùi Huy Anh Hôm qua lúc 15:42
Báo cáo sai phạm

Có 63 m vải may mỗi bộ quần áo hết 3 m. Hỏi có thể may được nhiếu nhất mấy m vải và còn thừa mấy m vải?

                                                                    Bài giải 

                          Ta thực hiện phép chia : 63:3=21(dư 0)

                          Có 63m vải may được 21 bộ quần áo và còn thừa 0 m vải.

                                       Đáp số : 21 bộ quần áo , thừa 0 m vải

Đọc tiếp...
Độc Cô Cầu Bại Hôm qua lúc 19:58
Báo cáo sai phạm

đe bai sai

Đọc tiếp...
bui cam tu Hôm qua lúc 15:51
Báo cáo sai phạm

Bạn sẽ tính số mét vải may được nhiều nhất bằng cách lấy số mét vải mà đề bài đã cho chia cho số mét vải may một bộ quần áo.

Để biết được còn thừa bao nhiêu mét vải bạn lấy số mét vải đề bài cho trừ đi kết quả vừa tính được (bước này làm ra nháp)

                   Chúc bạn học tốt !!!

Đọc tiếp...
Chi kute Hôm qua lúc 15:12
Báo cáo sai phạm

từ 6 tháng 7 đến 6 tháng 9 có 2 tháng nên có 31+30=61 ngày(vì có cả tháng 8 mà tháng 8 luôn có 31 ngày

7*9=63 nên ngày thứ 63 là thứ 3

vậy ngày thứ 61 sẽ là chủ nhât là ngày mùng 6/9 vậy mùng 6/9 là thứ 7

Đọc tiếp...
Nguyen Sy Duy Manh Hôm qua lúc 15:05
Báo cáo sai phạm

thứ 7 nha bạn

Đọc tiếp...
Bóng Đá Môn Yêu Thích Của Tui Hôm qua lúc 15:04
Báo cáo sai phạm

B(9)={0 ;9;18;27;36......... 1863 ; 1872....}

vậy phải bớt số đơn vị của số 1871 để đc số cha hết cho 9 là :

1871- 1863=8 ( đơn vị)

( chú ý B(9) là bội của 9 )

Đọc tiếp...
obichis Hôm qua lúc 15:21
Báo cáo sai phạm

Phải bớt đi ở số 1871 bao nhiêu đơn vị để được số chia hết cho 9 ?

Số đó là : 8 đơn vị

\(\Rightarrow\)Vì ta lấy 1871-8=1863.

Vậy ta lấy : \(\frac{1871}{9}=27\)

Đọc tiếp...
Quản Trị Viên 20 giờ trước (16:50)
Báo cáo sai phạm

\(8\text{ đơn vị}\text{ nha}.\)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: