Giúp tôi giải toán và làm văn


Yeuphu 8 giờ trước (21:54)
Báo cáo sai phạm

Mỗi bàn có số người ăn là: 24 : 4 = 6(người)

36 người cần số bàn là: 36 : 6 = 6(bàn)

      Đ/s :...

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thảo Nguyên 8 giờ trước (21:58)
Báo cáo sai phạm

Giải

1 bàn ăn có số người là:

24 : 4 = 6(người)

36 người cần số bàn la :

36 : 6 = 6(bàn)

Đ/S: 6 bàn

tk nhé!hok tốt

Đọc tiếp...
Phạm Ngọc Minh 8 giờ trước (21:56)
Báo cáo sai phạm

1 bàn ăn có số người là:

  24 : 4 = 6 (người )

36 người cần số bàn ăn là:

  36 : 6 = 6 ( bàn )

            Đáp số : 6 bàn

chúc bạn học tốt

Đọc tiếp...
Nhật Minh Hà 8 giờ trước (21:58)
Báo cáo sai phạm

diện tích tờ giấy màu hồng là :240 :3 =80(cm)

tổng diện tích hai tờ giấy là:240+80=320(cm)

đáp số :320  cm

Đọc tiếp...
Đỗ Thị Minh Ngọc 8 giờ trước (21:51)
Báo cáo sai phạm

Diện tích tờ giấy màu hồng là:

     240:3=80(cm²)

Diện tích cả hai tờ giấy là:

    240+80=320(cm²)

           Đ/s: 320cm²

Đọc tiếp...
Vũ Nguyễn Minh 9 giờ trước (21:17)
Báo cáo sai phạm

Số hạng thứ 100 là : 4x100=400

Tổng 100 số hạng đầu tiên là:(400+4)x100:2=20200

                                                                     Đáp số 20200

Đọc tiếp...
Đặng Thị Ngọc Anh 9 giờ trước (21:15)
Báo cáo sai phạm

Số thứ 100 của dãy là :

   4 + 4 * ( 100 - 1 ) = 400

Tổng của 100 số hạng đầu tiên là :

   (400 + 4) * 100 : 2 = 20200

                    Đáp số : 20200

Đọc tiếp...
ginzi line 10 giờ trước (19:59)
Báo cáo sai phạm
phuong 10 giờ trước (19:59)
Báo cáo sai phạm

100 + 200 = 300

Đọc tiếp...
con rồng cháu tiên 10 giờ trước (20:12)
Báo cáo sai phạm

100+200=300 chúc học giỏi

Đọc tiếp...
Đặng Thúy Quỳnh 9 giờ trước (20:34)
Báo cáo sai phạm

mình hỏi cách giải cơ mà đâu hỏi nhửng cái này . 

Đọc tiếp...
Đỗ Minh Tuấn 11 giờ trước (18:49)
Báo cáo sai phạm

31 Bài tập Toán nâng cao lớp 3 là tài liệu tham khảo hay dành cho quý thầy cô và các bạn học sinh lớp 3 nhằm củng cố kiến thức và luyện tập môn Toán với các dạng bài tập đặt ẩn, các bài toán đố... Chúc các bạn học tốt, ôn thi học sinh giỏi hiệu quả.
31 BÀI TẬP TOÁN NÂNG CAO LỚP 3

I/ Một số bài tập đặt ẩn đơn giản:
Bài tập 1: Mẹ có số quả táo. Bà kém mẹ 2 quả táo. Con có hơn mẹ 3 quả táo. Biết tổng 3 người có tất cả là 9 quả . Tính số táo mỗi người?
Bài tập 2: Mẹ có số quả táo. Bà hơn mẹ 2 quả táo. Con có hơn mẹ 3 quả táo. Biết tổng 3 người có tất cả là 11 quả . Tính số táo mỗi người?
Bài tập 3: Mẹ có số quả táo . Bà gấp dôi số táo của mẹ. Con lại gấp 2 lần số táo của bà , Biết tổng số táo của bà và con là: 12 quả. Tính số táo của mẹ.
Bài tập 4: Một hình tam giác có chu vi là 20 cm. Biết cạnh thứ nhất gấp đôi cạnh thứ thứ hai . Cạnh thứ 3 bằng 2 cm. Tính cạnh thứ 2 và cạnh thứ 1của tam giác đó ?
Bài tập 5: Một hình tam giác có chu vi là 10 cm. Biết cạnh thứ nhất hơn cạnh thứ thứ hai là 5 cm . Cạnh thứ 3 bằng 7 cm. Tính cạnh thứ 2 và cạnh thứ 1 của tam giác đó?
Bài tập 6: Cho hình tam giác sau:

X 32

x + 2
Biết chu vi hình vẽ trên là 40 cm
Bài tập 7: Cho hình chữ nhật với hai cạnh là chiều dài và chiều rộng. Chiều dài gấp 4 lần chiều rộng . Biết nửa chu vi của hình này là :60 cm tính chiều dài chiều rộng của hình chữ nhật trên. 
Bài tập 8: Chị Nga và chị Loan thi chạy. Chị Nga chạt nhanh hơn chị Loan 50 mét. Tổng quãn đường mà hai chị dã chạy hết 50m. Hỏi mỗi chị chị chạy được bao nhiêu mét ?
II. Một số dạng toán thêm nâng cao hơn: 
Bài 1. Hình tam giác ABC có 3 cạnh bằng nhau, hình tứ giác MNPQ có 4 cạnh bằng nhau. Biết cạnh hình tam giác dài hơn cạnh hình tứ giác là 10cm và chu vi hình đó bằng nhau. Tìm độ dài cạnh của hình tam giác ABC và hình tứ giác MNPQ?
Bài 2. Một hình chữ nhật có chiều rộng 12cm. Biết chu vi gấp 6 lần chiều rộng. Tính chiều dài hình chữ nhật đó?
Bài 3. Biết chu vi một hình chữ nhật gấp 6 lần chiều rộng. Hỏi chiều dài hình chữ nhật đó gấp mấy lần chiều rộng?
Bài 4. Trong một cuộc thi làm hoa, bạn Hồng làm được 25 bông hoa. Tính ra bạn Hồng làm ít hơn bạn Mai 5 bông hoa và chỉ bằng một nửa số bông hoa của Hoà. Hỏi cả ba bạn làm được bao nhiêu bông hoa?
Bài 5. An, Bình, Hoà được cô giáo cho 1 số nhãn vở. Nếu An cho Bình 6 nhãn vở, Bình lại cho Hoà 4 nhãn vở thì số vở của mỗi bạn đều bằng 12 cái. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có mấy nhãn vở?
Bài 6. Có 42 bạn ở lớp 3A xếp thành 3 hàng nhưng không đều nhau. Bạn lớp trưởng chuyển 1/3 số bạn ở hàng một sang hàng hai, rồi lại chuyển 6 bạn từ hàng hai sang hàng ba, lúc này số bạn ở mỗi hàng đều bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi hàng có bao nhiêu bạn?
Bài 7. Có 12 con chim đậu ở cành trên, số chim đậu ở cành dưới nhiều hơn cành trên là 4 con. Bây giờ 5 con ở cành trên đậu xuống cành dưới, hỏi bây giờ số chim ở cành dưới so với số chim ở cành trên thì gấp mấy lần?
Bài 8. Túi thứ nhất đựng 18kg gạo, gấp 3 lần túi thứ hai. Hỏi phải lấy ở túi thứ nhất bao nhiêu kg gạo đổ sang túi thứ hai để số gạo ở hai túi bằng nhau?
Bài 9. Thùng thứ nhất có 6lít dầu, thùng thứ hai có 14 lít dầu. Hỏi phải cùng rót thêm vào mỗi thùng một số lít dầu là bao nhiêu để số dầu của thùng thứ hai gấp đôi số dầu ở thùng thứ nhất?
Bài 10. Biết trong thùng có số quýt nhiều hơn số cam là 8 quả. Mẹ đã lấy ra 2 quả quýt và 2 quả cam cho hai anh em. Như vậy còn lại ở thúng số quýt gấp đôi số cam. Hỏi lúc đầu trong thùng có bao nhiêu quả cam, bao nhiêu quả quýt?
Bài 11. Tấm vải xanh dài gấp 3 lần tấm vải đỏ, cửa hàng đã bán được 7m vải đỏ và 37m vải xanh, như vậy số m vải còn lại ở hai tấm bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi tấm vải dài bao nhiêu mét?
III. Một số bài toán đố về lỗi sai 
Bài 12: Viết số có 3 chữ số có hàng chục gấp 2 lần hàng đơn vị, hàng trăm gấp hai lần hàng chục.
Bài 13: Có 3 bao gạo mỗi bao có 53 kg. Người ta lấy bớt ra ở mỗi bao 3 kg, số gạo còn lại đóng đều vào 6 túi. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu kg gạo? (giải bằng 2 cách)
Bài 14: Tìm x, biết:
a) X là số liền sau của số 999.
b) X là số liền sau của số a.
Bài 15: Biết 16 chia cho x được 4. Hỏi 64 chia cho x được mấy? 80 chia cho x được mấy?
Bài 16. Nếu số a chia cho 5 được thương là 15, số c chia cho 15 được thương là 5 thì tổng (a + c) chia cho 2 được thương là bao nhiêu?
Bài 17. Trong một phép trừ, tổng của số trừ với hiệu bằng 60. Tìm số bị trừ của phép trừ đó?
Bài 18. Tích của hai số gấp 5 lần thừa số thứ nhất. Tìm thừa số thứ hai.
Bài 19. Tích của hai số là 75 và gấp 5 lần thừa số thứ hai. Hỏi tích đó gấp mấy lần thừa số thứ nhất?
Bài 20. Trong một phép chia, số bị chia gấp 7 lần số chia. Tìm thương của phép chia đó? 
Bài 21. Tích của hai số là 75. Bạn A viết thêm chữ số 0 vào bên phải thừa số thứ nhất và giữ nguyên thừa số thứ hai rồi nhân 2 số với nhau. Hỏi tích mới là bao nhiêu?
Bài 22. Khi nhân 1ab với 6, bạn An quên mất chữ số 1 ở hàng trăm. Hỏi tích bị giảm đi bao nhiêu đơn vị? 
Bài 23. Thương của hai số thay đổi thế nào nếu số bị chia giảm đi 2 lần và giữ nguyên số chia? 
Bài 24. Gia đình bạn Bình có 3 người thì bình quân mỗi người thu nhập được 250 nghìn đồng một tháng. Nếu gia đình bạn Bình thêm 3 người nửa mà tổng thu nhập không thay đổi thì bình quân mỗi người thu nhập được bao nhiêu nghìn đồng một tháng?
Bài 25. Trong một phép trừ, tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu là 100. Tìm số trừ?
Bài 26. Tìm thương của hai số khác không, biết hiệu của hai số bằng không.
23. Tìm thương của hai số biết thương đó gấp 2 lần số bé nhưng chỉ bằng nửa số lớn?
Bài 27. Tìm ba số, biết số thứ nhất gấp 3 lần số thứ hai, số thứ hai bé hơn số thứ ba là 5 và tổng cả ba số là 55?
Bài 28. 
a) Gấp đôi một nửa của 48 được bao nhiêu?
b) Lấy một nửa của một tá đôi đũa thì được mấy chiếc đũa?
Bài 29. Tích của hai số là 645. Tìm thừa số thứ nhất, biết rằng thêm 5 đơn vị vào số thứ hai thì tích mới sẽ là 860.
Bài 30. Tổng của hai số là 64,nếu lấy số lớn chia cho số bé thì được thương là 5 và dư là 4. Tìm hiệu hai số đó?
Bài 31. Hai số có hiệu là 95. Nếu xoá bỏ chữ số 5 ở tận cùng của số lớn thì ta được số bé. Tìm tổng hai số đó?

bạn tự tìm bạn cần thiết nha

nhưng nhớ tích mình đó.

Đọc tiếp...
yuki asuna 11 giờ trước (18:24)
Báo cáo sai phạm

A,2+4+6+......+36+38+40

Bạn tính số cặp được 10 cặp

=(2+40)+(4+38)+(6+36)+.........

=42+42+42+.....

=42×10

=420

B,1+3+5+7+.........+35+37+39

Bạn tính ra cũng đc 10 cặp

=(1+39)+(3+37)+(5+35)+....

=40+40+40+....

=40×10

=400

Đọc tiếp...
trần thị thanh hương 11 giờ trước (18:27)
Báo cáo sai phạm

cảm ơn các bạn nhé.

Đọc tiếp...
Cô nàng đáng yêu 11 giờ trước (18:25)
Báo cáo sai phạm

Cậu hãy lấy các số cộng lại với nhau để có tổng là 40

Đọc tiếp...
Phan Tú Linh 12 giờ trước (17:43)
Báo cáo sai phạm

Số cần tìm là:

      1000-1000+1000=1000

                                   Đ/s:1000

~Hok tốt nha~

Đọc tiếp...
con rồng cháu tiên 10 giờ trước (20:11)
Báo cáo sai phạm

1000-1000+1000=1000

Đọc tiếp...
nguyen ngoc huyen 12 giờ trước (17:53)
Báo cáo sai phạm

dung roi la 1000 do dung 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000% luon

Đọc tiếp...
Nguyễn Phạm Hồng Anh 16 giờ trước (13:21)
Báo cáo sai phạm

Cạnh hình vuông là :

24 : 4 = 6 ( cm )

Diện tích hình vuông là :

6 x 6 = 36 ( cm2 )

Đáp số : 36 cm2

Đọc tiếp...
ĐỌC TÊN TAO ĐI 16 giờ trước (13:22)
Báo cáo sai phạm

một cạnh của hình vuông là:

      24:4=6[cm]

diện k hình vuông là:

      6nhân 6=36[cm2] 

                đáp số 36cm2

Đọc tiếp...
con rồng cháu tiên 10 giờ trước (20:10)
Báo cáo sai phạm

bằng 36 xăng ti mét vuông nhớ

Đọc tiếp...
Thắng Hoàng 17 giờ trước (13:10)
Báo cáo sai phạm

1 hộp đựng số kẹp là:

   48:6=8(cái)

72 cái kẹp đựng trong số hộp là:

   72:8=9(hộp)

          Đ/S:9 hộp

Đọc tiếp...
con rồng cháu tiên 10 giờ trước (20:18)
Báo cáo sai phạm

Bài giải

Một hộp có số cái kẹo là:

48%6=8(cái)

Bảy mươi hai cái kẹo cần số hộp là:

72%8=9( hộp)

Đáp số : 9 hộp                                    tích mình nha

Đọc tiếp...
Yuki you 17 giờ trước (13:10)
Báo cáo sai phạm

sẽ 9 hộp

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thanh Hiền 21 giờ trước (08:58)
Báo cáo sai phạm

1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 2 + 4 = 31

Đọc tiếp...
Hoàng Phú Huy 2K5 20 giờ trước (09:34)
Báo cáo sai phạm

1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 2 + 4

= 4 + 5 + 7 + 9 + 2 + 4 

= 9 + 7 + 9 + 2 + 4 

= 18 + 7 + 6

= 25 + 6

= 31

Đọc tiếp...
emdixaqua 21 giờ trước (09:01)
Báo cáo sai phạm

1+3+5+7+9+2+4=?

=>31

Chuc ban hc tot

Đọc tiếp...
vũ Bình Minh Hôm qua lúc 21:30
Báo cáo sai phạm

h nhé mk đang cần điểm

Đọc tiếp...
vũ Bình Minh Hôm qua lúc 21:29
Báo cáo sai phạm

đỏi 1h 30=1,5 h

quãng đường dài là

[48,5*1,5]+[33,5*1,5]

Đọc tiếp...
dao viet anh Hôm qua lúc 21:26
Báo cáo sai phạm

tổng vận tốc 2 xe là :

        48,5 + 33 ,5 = 82 ( km/gio )

           1 giờ 30 phút = 1,5 giờ

quãng đường ab dài là :

           1,5 * 82 = 123 ( km )

                        đáp số : 123 km 

      cho mk cái đúng nha mm ^-^ !

       

       

Đọc tiếp...
Bùi bạch dương Hôm qua lúc 20:54
Báo cáo sai phạm

Mỗi hộp xếp được:

40 : 10 = 4 (cái)

180 cái bánh xếp đều  vào số hộp là:

180 : 4 = 45 (hộp)

Đáp số: 45 hộp

Đọc tiếp...
Mình không có tên 19 giờ trước (11:16)
Báo cáo sai phạm

1 hộp có số cái bánh là :

40 : 10 = 4 ( cái )

180 cái bánh thì xếp vào số hộp là:

180 : 4 = 45 ( hộp )

Đáp số : 45 hộp 

Đọc tiếp...
kieu ngoc khanh Hôm qua lúc 21:07
Báo cáo sai phạm

45 hộp

Đọc tiếp...
KiềuThiHoa Hôm qua lúc 20:40
Báo cáo sai phạm

1000 + 1000 - 2000 

                                   = 0

~ hok tốt ~ 

=.=

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Toàn Hôm qua lúc 20:39
Báo cáo sai phạm

1000 + 1000 - 2000 = 0 

Đọc tiếp...
con rồng cháu tiên 9 giờ trước (20:21)
Báo cáo sai phạm

1000+1000-2000=0

Đọc tiếp...
Lăng Hà Thùy Dương Hôm qua lúc 20:35
Báo cáo sai phạm

12547+ 2376- 123: 2

=1254+ 2376- 61,5

=3630- 61,5

=3569,5

Đọc tiếp...
hoàng hà my Hôm qua lúc 20:40
Báo cáo sai phạm

12547+2376-123:2

=12547+2376-61.5

=(12547+2376)-61.5

=14923-61.5

=14861.5

Đọc tiếp...
anhthu bui nguyen Hôm qua lúc 20:38
Báo cáo sai phạm

12547+2376-123:2=14923-61.5=14861.5

Đọc tiếp...
Lăng Hà Thùy Dương Hôm qua lúc 20:39
Báo cáo sai phạm

Chu vi/----/----/----/----/----/----/

C/R  /----/

chiều rộng hình chữ nhật là:

48: 6= 8(cm)

chiều dài hình chữ nhật là:

48:2 -8=16(cm)

diện tích hình chữ nhật là:

16x8=128(cm)

Đ/S : 128 cm

Đọc tiếp...
anhthu bui nguyen Hôm qua lúc 20:42
Báo cáo sai phạm

chiều rộng của hình chữ nhật đó là: 48:6=8(cm)

Nửa chuvi hình chữ nhật đó là: 48:2=24(cm)

chiều dài của hình chữ nhật đó là: 24-8=16(cm)

Diện tích hình chữ nhật đó là: 8x16=128(cm2)

đáp số: 128 cm2

k nha. CHÚC NẠ HỌC TỐT. =`_'=

Đọc tiếp...
Khiết Quy Vuệ Trảm Hôm qua lúc 20:42
Báo cáo sai phạm

Vì chu vi gấp 6 lần chiều rộng, mà chu vi bằng 48 cm 

=> Chiều rộng = 48 : 6 = 8 (cm)

Vì 2( chiều rộng+chiều dài) = chu vi

=> Chiều dài = Chu vi : 2 - chiều rộng 

mà chu vi = 48cm; Chiều rộng = 8cm

=> chiều dài = 16cm

Vì diện tích hình chữ nhật bằng chiều dài nhân chiều rộng

mà chiều dài = 16cm; chiều rộng = 8 cm

=> Diện tích hình chữ nhật là :

16 x 8 = 128 (cm)

Vậy diện tích hình chữ nhật là 128 (cm)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: