Giúp tôi giải toán và làm văn


do linh 8 giờ trước (21:07)
Báo cáo sai phạm

g​ọ​i thờ​i gian từ​ 0 giờ​ đ​ế​n bâ​y giờ​ là​ a, thờ​i gian từ​ bâ​y giờ​ đ​ế​n 12 giờ​ đ​ê​m là b

thờ​i gian từ​ 0 giờ​ hô​m nay là​ 24 giờ

theo đ​ề​ bà​i ta có​: a = \(\frac{1}{2}\)x     b ,                 a + b = 24

                              =>       a = 24 : (1 + 2) = 8

thờ​i đ​iể​m bâ​y giờ​ là​: 0 + 8 = 8 giờ

Vậ​y bâ​y giờ​ là​ 8 giờ

Đọc tiếp...
Nguyễn Huy Bảo An 8 giờ trước (20:58)
Báo cáo sai phạm

mình cần gấp

Đọc tiếp...
Đỗ Đức Đạt 8 giờ trước (21:19)
Báo cáo sai phạm

Chữ số hàng chục là:

( 11 + 5 ) : 2 = 8

Chữ số hàng đơn vị là:

11 - 8 = 3

Vậy ta có số: 38 hoặc 83

Đọc tiếp...
Trương Thị Huỳnh Thủy 8 giờ trước (21:09)
Báo cáo sai phạm

Số lớn là :

(11+5):2=8

Số bé là:

11-8=3

ĐS:8 và 3


 

Đọc tiếp...
Nguyễn Anh Quân 9 giờ trước (20:24)
Báo cáo sai phạm

1 chữ số là : (11-5) : 2 = 3

Chữ số còn lại là : 11-3 = 8

Vậy số đó là : 38 hoặc 83

Đọc tiếp...
Kaitou Kid 9 giờ trước (20:18)
Báo cáo sai phạm

De danh so trang cua quyen sach day 179 trang thi tu trang 1 den trang 9 can : (9-1) : 1 + 1 = 9 ( chu so )

Tu trang 10 den trang 99 can : ( 99 - 10 ) : 1 ) + 1 x 2 = 180 (chu so)

Tu trang 100 den trang 179 can : (179 - 100) : 1 + 1 x 3 = 240 ( chu so )

Tu trang 1 den trang 179 can : 9 + 180 + 240 = 429 ( chu so )

                                               Dap so : 429 chu so

P/s tham khao nha

Đọc tiếp...
Nhi Nguyễn 9 giờ trước (20:04)
Báo cáo sai phạm

a) Số con gà đã bán là :

      54 x \(\frac{1}{9}=6\)( con ) 

b) Số con gà còn lại là :

          54  -  6  =  48 (con )

                      Đáp số : a ) 6 con gà

                                   b ) 48 con gà

Đọc tiếp...
Lam Miu 9 giờ trước (20:22)
Báo cáo sai phạm
A) Số con gà đã bán là : 54×1/9=6 ( con) B) Số gà còn lại là : 54-6=48 (con ) Đáp số : 6 con 48 con
Đọc tiếp...
Nguyễn Hà Vy 9 giờ trước (20:04)
Báo cáo sai phạm

a)Số gà đã bán là:

54.1/9=6(con)

b)Số gà còn lại là:

54-6=48(con)

Đáp số:a)6 con

b) 48 con

Đọc tiếp...
Doann Nguyen 10 giờ trước (19:22)
Báo cáo sai phạm

Có tất cả số dầu là:

4.56=224( lít dầu)

Số lít dầu đã bán là:

224.1/8=28 (lít dầu)

Đ s:

Đọc tiếp...
Đào Thu Huyền 11 giờ trước (18:03)
Báo cáo sai phạm

Có số quả cam là :

     180:4=45 ( quả )

Có số quả chanh là :

     180 : 4 = 45 ( quả )

Có số quả táo là :

     180 - 45 - 45 = 90 ( quả )

          Bạn tự đáp số nhé

Đọc tiếp...
yoshino 11 giờ trước (18:51)
Báo cáo sai phạm

Số quả cam là :

180:4=45(quả)

Số quả chanh là:

180:4=45(quả)

Số quả táo là :

180-45-45=90(quả)

          Đáp số:45 quả cam

                      45 quả chanh

                     90 quả táo

Đọc tiếp...
cậu bé vô danh fa 11 giờ trước (18:07)
Báo cáo sai phạm

số quả cam là:

180x1:4=45 ( quả cam)

số quả chanh là:

180x1:4=45 ( quả chanh)

số quả táo là:

180 - (45+45) = 90( quả táo)

ĐS: quả cam:45 quả

       quả chanh:45 quả

       quả táo : 90 quả

      

Đọc tiếp...
Tình bạn vĩnh cửu Phương Dung 8 giờ trước (20:59)
Báo cáo sai phạm

Số học sinh yếu là :

52 - 23 - 10 = 19 ( học sinh )

Đáp số : 19 học sinh yếu .

:)

Đọc tiếp...
Vũ Hà Vy 14 giờ trước (15:15)
Báo cáo sai phạm

Số Bạn học sinh yếu của lp 6A là

52 - 23 - 10 = 19 (bạn)

Đáp số :19 bạn

Đọc tiếp...
nguoibian 8 giờ trước (21:03)
Báo cáo sai phạm

số học sinh yếu của lớp 6a là:

\(52-\left(23+10\right)=19\) (bạn)

đ/s..

Đọc tiếp...
LÊ TRẦN NHƯ NGỌC 13 giờ trước (16:38)
Báo cáo sai phạm

la 36 nha

Đọc tiếp...
Đinh Nguyễn Đức Duy 16 giờ trước (13:42)
Báo cáo sai phạm

       Số dầu thùng thứ nhất khi bớt ra 10 lít là

                  69:3=23(lít)

       Số dầu ban đầu của thung thứ 2 là

                 23+10=33(lít)

       Số dầu thùng thứ 2 ít hơn thùng thứ nhất là

                  69-33=36(lít)

           Vậy thùng thứ 2 ít hơn thùng thứ nhất là 36 lít

Đọc tiếp...
Trần Hoàng Vy 16 giờ trước (13:38)
Báo cáo sai phạm
Haibara Ai 16 giờ trước (13:13)
Báo cáo sai phạm

Hộp thứ hai có số viên bi là :

16*2-4=28(viên)

Hộp thứ hai có nhiều hơn hộp thứ nhất số viên bi là :

28-16=12(viên)

ĐS:.....

Đọc tiếp...
LÊ TRẦN NHƯ NGỌC 16 giờ trước (13:25)
Báo cáo sai phạm

Là 18 nha mọi người

Đọc tiếp...
LÊ TRẦN NHƯ NGỌC 16 giờ trước (13:22)
Báo cáo sai phạm

18 là kết quả đúng nha mọi người

Đọc tiếp...
Lê Ngọc Diệp 18 giờ trước (11:56)
Báo cáo sai phạm

an có số viên bi là: 12 x 8 + 8 = 104(viên bi)

an chia được số túi là: 104 : 8 =13(túi)

                                 đ/s:

Đọc tiếp...
Nguyễn Huy Trung 18 giờ trước (10:58)
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là X

56 x 9 + 4 = X

\(\Rightarrow\)X = 56 x 9 + 4

\(\Rightarrow\)X = 504 + 4

\(\Rightarrow\)X = 508

Đọc tiếp...
Nguyễn Quỳnh Anh 19 giờ trước (10:49)
Báo cáo sai phạm

goi so đó là x 

theo bai toán ta có

x : 9 = 56 dư 4

x= 9x 56 + 4

x= 508

số cần tìm là 508

sai thì nói mk nha

Đọc tiếp...
Hot Girl 19 giờ trước (10:45)
Báo cáo sai phạm

508 nha!

Đọc tiếp...
bùi phương nam 19 giờ trước (10:57)
Báo cáo sai phạm

128

-chữ số 8 hàng đơn vị gấp 4 lần số hàng chục là 2 ; 8:2=4

-hiệu giữa chữ số hàng chục với hàng trăm là 2 và 1 ; 2-1=1

Đọc tiếp...
Dũng Lê Trí 19 giờ trước (10:56)
Báo cáo sai phạm

Gọi số đó là abc

Biết c=4b vậy b  < 3 vì nếu \(b\ge3\)thì c sẽ có 2 chữ số

Ta có : b - a = 1

=> Nếu b = 2 thì a = 1

Nếu b = 1 thì a = 0 (loại)

Vói b = 2 thì c = 2.4=8

Số cần tìm là 128

Đọc tiếp...
Nữ hoàng sát thủ máu lạnh 19 giờ trước (10:07)
Báo cáo sai phạm

Số viên bi của Hùng là :

7 + 28 =35 ( viên bi )

Số viên bi của dũng bằng số một phần viên bi của Dũng là :

35 : 7 = 5 ( phần )

Đáp số : \(\frac{1}{5}\)

Đọc tiếp...
Vũ Thị Huyền 19 giờ trước (10:19)
Báo cáo sai phạm

Số bi của dũng bằng số phần số bi của hùng là:

(7+28):7=5=1/5

Đáp số:1/5

Đọc tiếp...
nguyen le chinh 19 giờ trước (10:23)
Báo cáo sai phạm

số bi của hùng là 35 số bi của dũng bằng một phần năm số bi của hùng

Đọc tiếp...
Lucy 21 giờ trước (08:25)
Báo cáo sai phạm

1000 cm3 = 1 dm3 = 0,001 m3 .

Đọc tiếp...
Nữ hoàng máu lạnh 21 giờ trước (08:28)
Báo cáo sai phạm

\(^{^{ }0,001}m^3\)

Đọc tiếp...
Phan Thị Thu Hiền 21 giờ trước (08:27)
Báo cáo sai phạm

1dmkhoi đúng rồi đó 100%

Đọc tiếp...
Sky Hoàng Nguyễn Fuck Hôm qua lúc 21:09
Báo cáo sai phạm

Gọi số bị chia là a, ta có :a : 7 = 16 (dư 6) hay a - 6 : 7 = 16.
a - 6 = 16 . 7.
a - 6 = 112.
a = 112 + 6
a = 118

chúc bn hok tốt @_@

Đọc tiếp...
khongbiet Hôm qua lúc 21:03
Báo cáo sai phạm

Gọi số bị chia là a, ta có :a : 7 = 16 (dư 6) hay a - 6 : 7 = 16.

a - 6 = 16 . 7.

a - 6 = 112.

a = 112 + 6

a = 118.

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: