Toán lớp 3 - Hỏi đáp và thảo luận về Toán lớp 3 - Giúp tôi giải toán - Học toán với OnlineMath

Giúp tôi giải toán và làm văn


nguyễn bá lương 31 phút trước (09:45)
Báo cáo sai phạm

ko vì có thể đưa satoshi cái bánh còn lại

Đọc tiếp...
Trần Tố Nhật Nguyên 28 phút trước (09:48)
Báo cáo sai phạm

ko vi no co the de danh cai banh do

Đọc tiếp...
Nobita nhân hậu 36 phút trước (09:41)
Báo cáo sai phạm

Ko nhé ! Vì Pikachu có thể đưa cho Satoshi ăn 1 cái mà !

Đọc tiếp...
nguyễn bá lương 46 phút trước (09:31)
Báo cáo sai phạm

ta có 1,5 = \(\frac{3}{2}\)

vì \(\frac{1}{4}\)số HS đc khen 4A = \(\frac{3}{2}\)số HS đc khen lớp 4B

suy ra  \(\frac{3}{12}\)số HS đc khen 4A = \(\frac{3}{2}\)số HS đc khen lớp 4B

suy ra  số HS đc khen 4B = \(\frac{2}{12}=\frac{1}{6}\)số HS đc khen lớp 4A

số HS đc khen lớp 4B là

35 : (6+1) = 5 HS

số HS đc khen lớp 4A là

5 x 6 = 30 HS

đáp số 4A :30 HS

            4B :5 HS

đề ra là Lớp 4a và lớp 4b có tất cả 35 học sinh được khen mới đúng

Đọc tiếp...
TAKASA 13 giờ trước (21:04)
Báo cáo sai phạm

Tính nhanh : 

1 . 325 * 6 - 36  : 2 

= 325 * 6 - 6 * 6 : 2 

= 325 * 6 - 6 * 3 

= 6 * ( 325 - 3 ) 

= 6 * 322

= 1932

2 . 62 * 3 

= 186 

3 . 99 * 2 - 32 : 4 

= 198 - 8 

= 190

Đọc tiếp...
Đặng Thị Ngọc Bích 11 giờ trước (22:44)
Báo cáo sai phạm
1. 325x6-36:2=1932 2.62*2=124 3.99*2-32:4=190
Đọc tiếp...
Cao Quỳnh Anh 13 giờ trước (21:07)
Báo cáo sai phạm

1.325*6 - 36 :2 =

1950- 18= 1932

2.62 * 3 = 186

3. 99* 2 - 32 :4=

198-8=190

Đọc tiếp...
phan thi hong nhung 13 giờ trước (20:47)
Báo cáo sai phạm

10 kb nha

Đọc tiếp...
Đỗ Phương Linh 13 giờ trước (20:49)
Báo cáo sai phạm

10 x 10 : 10 + 10 - 10

= 100 : 10 + 10 - 10

= 10 + 10 - 10

= 20 - 10

= 10

Tk nha!!

Đọc tiếp...
Đặng Thị Ngọc Bích 11 giờ trước (22:45)
Báo cáo sai phạm
10*10:10+10_10=10 nha
Đọc tiếp...
Minh Tâm 14 giờ trước (19:28)
Báo cáo sai phạm

\(\text{136; 163; 316; 361; 613; 631}\)

\(\Rightarrow\text{ }\)Tổng:

\(\text{136+163+316+361+613+631}=2220\)

Đọc tiếp...
Katori Yuu 14 giờ trước (19:27)
Báo cáo sai phạm

136,163,361,316,613,631

Tổng=2220

Đọc tiếp...
phạm bảo chi 15 giờ trước (19:15)
Báo cáo sai phạm

A)a=8,b=4

B)a=8,b=4

Đọc tiếp...
Trịnh Công Nam 14 giờ trước (19:22)
Báo cáo sai phạm

a) a= 8, b= 4

b) a=8, b= 4

Đọc tiếp...
Mai Thi Huong lan 14 giờ trước (19:19)
Báo cáo sai phạm

mình ko mích rau rền mình chỉ thích rau muống thôi

Đọc tiếp...
Nguyễn Đức Anh 19 giờ trước (14:56)
Báo cáo sai phạm

321547 + 468689 - 4564574 = -3774338

Học tốt

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Thủy Tiên 21 giờ trước (12:57)
Báo cáo sai phạm

321 547 + 468 689 - 4 564 574 = - 3774338

Đọc tiếp...
Songoku đại đế 21 giờ trước (12:44)
Báo cáo sai phạm

321547 + 468689 - 4564574 =790236 - 4564574 

                                              = -3774338    

Đọc tiếp...
Vũ Duy Hòa 20 giờ trước (13:56)
Báo cáo sai phạm

Coi số đó là abc biết :

( a + b + c ) : 3 = 3 

=> a + b + c = 3 x 3 = 9 mà c = 2 x ( b + a )

Từ đây =>  Tỉ số giữa c và b + a = c : ( b + a ) =\(\frac{c}{a+b}\) =\(\frac{1}{2}\)

Tổng số phần bằng nhau là :

                                         1 + 2 = 3 ( phần )

=> c là : 9 : 3 x 2 = 6 

Vậy a + b = 9 - 6 = 3 

Ta thấy : 3 = 3 + 0 = 2 + 1 

Nên các số có thể thỏa mãn đề bài là : 630 ; 621 ; 603 ; 612.

Đọc tiếp...
Trần Phương Thảo 22 giờ trước (11:31)
Báo cáo sai phạm

              Bài giải

 Mỗi rổ có số quả trứng là:

    \(243:9=27\left(quả\right)\)

Tổng cộng số quả trứng bà đã bán được trong hai ngày là:

   \(80+98=178\left(quả\right)\)

Bà đã bán được số rổ là:

   \(178:27=6\left(rổ\right)\)và dư \(16\left(quả\right)\)

              Đ/s:.....

Đọc tiếp...
Hà Thị Minh Ngọc 22 giờ trước (11:46)
Báo cáo sai phạm

6 rổ and dư 16 quả

Đọc tiếp...
Quynh Anh Nguyen 22 giờ trước (11:43)
Báo cáo sai phạm

xin lỗi bạn vũ trần minh anh nhà máy mình bị đơ nên ko chọn câu trả lời của bạn được.Thành thật xin lỗi bạn

Đọc tiếp...
The Dark Aways Hôm qua lúc 10:03
Báo cáo sai phạm

Ko co nha

Hoc tot

,

Đọc tiếp...
Nhok Cô Đơn Hôm qua lúc 10:04
Báo cáo sai phạm

là số 9999...

Đọc tiếp...
Hatsumine Miku Hôm qua lúc 08:51
Báo cáo sai phạm

546 + 56 = 602

459 +  56 = 515

_Học_tốt_

Đọc tiếp...
Cute_đáng_yêu 23 giờ trước (10:25)
Báo cáo sai phạm

546 + 56 = 602

459 + 56 = 515

^^

Đọc tiếp...
Phạm Kim Cương Hôm qua lúc 08:52
Báo cáo sai phạm

546+56=602

459+56=515

hk tốt nha bạn

Đọc tiếp...
TAKASA Hôm qua lúc 07:56
Báo cáo sai phạm

Tính nhanh : 

3145 - 246 + 2347 - 145 + 4246 - 347 

= ( 3145 - 145 ) + ( 2347 - 347 ) + ( 4246 - 246 )

= 3000 + 2000 + 4000

= 5000 + 4000

= 9000

Đọc tiếp...
nguyễn bá lương Hôm qua lúc 07:48
Báo cáo sai phạm

 3145 - 246 + 2347 - 145 + 4246 - 347

= (3145 - 145) + (4246 - 246) + (2347 - 347)

= 3000 + 4000 + 2000

= 7000 + 2000

= 9000

Đọc tiếp...
LÊ THANH TÂN Hôm qua lúc 07:54
Báo cáo sai phạm

 3145 - 246 + 2347 - 145 + 4246 - 347

= (3145 - 145) + (2347 - 347) + (4246 - 246)

= 3000 + 2000 + 4000

= 5000 + 4000

= 9000

Tk cho mình nha ae!!!!!!!!!!!!!!! Ai tk mình thì mình tk lại.

Đọc tiếp...
nguyễn bá lương Hôm qua lúc 21:38
Báo cáo sai phạm

gọi 2 số cần tìm = a và b

theo đề ra ta có a x (4 x b) = a x 4 x b = 8900

suy ra a x b = 8900 : 4 = 2225

vậy tích hai số đó = 225

Đọc tiếp...
Đoàn Mai Phương Hôm qua lúc 21:39
Báo cáo sai phạm

        Bài giải

Tích cần tìm là :

8900 : 4 = 2225

        Đáp số : 2225

Đọc tiếp...
Nhi Hôm qua lúc 21:04
Báo cáo sai phạm

1875 quyển

Đọc tiếp...
Phạm Tuyên Hôm qua lúc 21:02
Báo cáo sai phạm

theo đè bài ta có:\(\frac{3}{4}\)số sách là sách văn học và tổng số sách là 2500

=>số sách văn học là: 

\(2500.\frac{3}{4}=1875\)(quyển)

Đọc tiếp...
ZomeLy Hôm qua lúc 21:01
Báo cáo sai phạm

Tủ sách đó có số quyển sách văn học là:
                2500 x 3/4 = 1875 (quyển)
                             Đáp số: 1875 quyển sách.

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Tuấn Hôm qua lúc 20:40
Báo cáo sai phạm

\(x+x+x=36\)

\(3x=36\)

\(x=36\div3\)

\(x=12\)

Đọc tiếp...
Kẻ Dấu Mặt Hôm qua lúc 20:41
Báo cáo sai phạm

\(x+x+x=36\)

\(\Leftrightarrow3x=36\)

\(\Leftrightarrow x=12\)

Đọc tiếp...
nguyễn bá lương Hôm qua lúc 20:40
Báo cáo sai phạm

x + x + x = 36

3 x x = 36

x = 36 : 3 

x = 12

Đọc tiếp...
kudo shinichi Hôm qua lúc 20:38
Báo cáo sai phạm

5/27 của 84 m là  :

 84 . 5/27 = 140/9 ( m) 

     Đ/S:...

22/35 của 112 l là :

      112 . 22/35 = 352/5 ( l )

                 Đ/S:...

Đọc tiếp...
Umi Hôm qua lúc 20:30
Báo cáo sai phạm

2/3 của 24 kg :

2/3 x 24 = 16 (kg)

đ\s_

Đọc tiếp...
cool queen Hôm qua lúc 20:33
Báo cáo sai phạm

4 phút trước (20:28)

tìm 2/3 của 24 ki-lô-gam

Toán lớp 3

Min 2 phút trước (20:31)
Thống kê hỏi đáp
 Báo cáo sai phạm

Giải:

23  của 24 ki-lô-gam là:

      23 ×24=16(kg)

                  Đáp số: 16 kg.

_Học tốt_

2/3 của 24 kg :

2/3 x 24 = 16 (kg)

đ\s_

Đọc tiếp...
Cute_đáng_yêu 23 giờ trước (10:30)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{2}{3}\)của 24 kg là 16 kg

^^

Đọc tiếp...
Cô gái bí ẩn Hôm qua lúc 20:32
Báo cáo sai phạm

   giải

1 ngày thì cần số người là :

12 : 2 = 6 ( người )

4 ngày thì cần số người là :

6 x 4 = 24 ( người )

đáp số : 24 người

Đọc tiếp...
nguyễn bá lương Hôm qua lúc 20:35
Báo cáo sai phạm

4 ngày gấp 2 ngày số lần là :

4 : 2 = 2 ( lần )

Muốn đắp xong nền nhà trong 4 ngày , cần số người là :

12 : 2 = 6 ( người )

Đáp số : 6 người .

Đọc tiếp...
Trần Hòa Bình Hôm qua lúc 20:35
Báo cáo sai phạm

Ta có :

12 người đắp xong nền nhà trong 2 ngày

\(\Rightarrow\)6 người đắp xong nền nhà trong 4 ngày ( \(12\div2=6\))

Code : Breacker

Đọc tiếp...
Nguyễn Thiện Nhân Hôm qua lúc 20:09
Báo cáo sai phạm

\(ab=30:3\)

\(ab=10\)

\(\Rightarrow a=1;b=0\)

Đọc tiếp...
MAX KITO Hôm qua lúc 20:09
Báo cáo sai phạm

ab= 10 

NGU 

Đọc tiếp...
Bonking Hôm qua lúc 20:09
Báo cáo sai phạm

nguyễn thị vân anh

ab x 3 = 30

ab = 30 : 3

ab = 10

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: