Giúp tôi giải toán


phuong 3 giờ trước (22:35)

A B C E F

Chiều rộng của thửa ruộng hình chữ nhật EFBC đồng thời là cạnh của thửa ruộng hình vuông ADEF và là:

       46:2-15=8(m)

Chu vi thửa ruộng hình vuông ADEF là:

    \(8\times4=32\left(m^2\right)\)

Đáp số:\(32\left(m^2\right)\)

Nhớ tk cho mình nha

minh 4 giờ trước (21:15)

còn lại số đ là: 10 000 - 10 000

minh chuong 5 giờ trước (20:26)

còn lại cái ví không 

10000d-10000 =0d

Shizadon 6 giờ trước (19:44)

Còn lại số tiền là:

10 000 - 10 000 = 0(đ)

Đ/S:0 đ

minh chuong 5 giờ trước (20:27)

tui 

kết bạn đi

bạn mời đi

VU THI NGOC ANH 6 giờ trước (19:38)

kn vs minh đi vì mình hết lượt kn rùi

phantrungkien 6 giờ trước (19:38)

tui kick tui nha tui bi am ne huhu

Nguyễn Tiến Dũng 9 giờ trước (16:17)

Tổng số gà và vịt khi mua thêm là:

250+150+3050=3450 con

Số gà có là:

3450/2-250=1475 con

Số vịt có là:

3050-1475=1575 con

phạm kiều trinh 9 giờ trước (16:23)

tổng số gà và vịt khi đã mua thêm là :

         250 + 150 + 3050 = 3450 con

số gà hiện giờ là :

        3450 : 2 = 1725 con

số vịt hiện có là :

        3450 : 2 = 1725 con

số gà lúc đầu có là :

        1725 - 250 = 1475 con

số vịt lúc đầu có là :

        1725 - 150= 1575 con

                         đ/s : gà :1475 con

                               : vịt : 1575 con

Vũ Như Mai 9 giờ trước (16:19)

Hỏi như thế dễ gây hiểu lầm và ở đề đã cho rồi còn gì, phải hỏi: Số con mỗi loại lúc chưa mua thêm là bao nhiêu? hoặc Số gà, số vịt lúc ban đầu.. đại loại thế

Tổng số gà và vịt lúc mua thêm là: 3050 + 250 + 150 = 3450 (con)
Số con mỗi loại lúc mua thêm là: 3450 : 2 = 1725 (con) (Giải thích: Vì sau khi mua thêm số con mỗi loại bằng nhau mà)

Số gà ban đầu là: 1725 - 250 = 1475 (con)
Số vịt ban đầu là: 3050 - 1475 = 1575 (con)
Đ/s:..

Trương Hoàng My 13 giờ trước (12:42)
Số bị chia27632832
Số chia3978
Thương9744
Phạm Thị khánh Linh 04_bh 13 giờ trước (12:42)

ô thứ nhất thương là 9

ô thứ hai thương là 7

          ba             là 4

          tư              là 4

oOo Hot girl chibi oOo 13 giờ trước (12:42)
Số bị chia 27632832
Số chia 3978
Thương9744
công chúa đáng yêu 14 giờ trước (11:43)

(125+875)+156

=    1000 +156 =1156

(789+211)+987

=1000 +987=1987

minh 4 giờ trước (21:22)

=[ 125 + 875 ] + 156 

=1000 + 156 = 1156

=[ 789 + 211 ] + 987

=1000 + 987=1987

NHÓM TIỂU QUỶ 14 giờ trước (11:43)

125 + 156 + 875

= ( 125 + 875) + 156

= 1000 + 156 = 1165

789 + 987 + 211

= ( 789 + 211 ) + 987

= 1000 + 987 = 1987

Bùi Thế Hào 14 giờ trước (11:14)

Đánh số 5 hộp lần lượt từ 1 đến 5.

Lấy ở hộp số 1 ra 1 viên bi; hộp số 2 ra 2 viên bi; hộp số 3 ra 3 viên bi; hộp số 4 ra 4 viên bi; hộp số 5 ra 5 viên bi.

Như vậy, ta có tổng cộng số viên bi là: 1+2+3+4+5=15 viên

Cả 15 viên bi nếu là chính phẩm sẽ có tổng số cân là: a.15 (a là cân nặng 1 viên chính phẩm).

Ta tiến hành cân toàn bộ cả 15 viên bi đã lấy ra.

+/ Nếu khối lượng tổng của 15 viên bi bị hụt mất 4 gam => Hộp phế phẩm là hộp số 1.

+/ Nếu khối lượng tổng của 15 viên bi bị hụt mất 4x2=8gam => Hộp phế phẩm là hộp số 2.

+/ Nếu khối lượng tổng của 15 viên bi bị hụt mất 4x3=12gam => Hộp phế phẩm là hộp số 3.

+/ Nếu khối lượng tổng của 15 viên bi bị hụt mất 4x4=16gam => Hộp phế phẩm là hộp số 4.

+/ Nếu khối lượng tổng của 15 viên bi bị hụt mất 4x5=20gam => Hộp phế phẩm là hộp số 5.

Pham Thi Thuy Tien 15 giờ trước (11:09)

hoi kho giai Hoang Mai Anh a

Hot Girl 21 giờ trước (05:08)

Mẹ cho Mai số kẹo là :

 10 x 2 = 20 (cái kẹo)

Bà cho Mai số kẹo là :

20 + 5 = 25(cái kẹo)

Mai có tât cả số kẹo là :

25 + 10 =35 (cái kẹo)

ĐS:35 cái kẹo

k cho mk mk k lại

Doan Phuong Khanh Huyen 8 giờ trước (18:10)

                                                                                 Giải                                                                                                                 Mẹ cho Mai số kẹo là:                                                                                                                                                                           10x2=20(cái)                                                                                                                                                                                 Mai có số cái kẹo là:                                                                                                                                                                             10+20+5=35(cái)                                                                                                                                                                                           Đáp số:35cai keo

Danny Phanton 20 giờ trước (05:35)

Sau khi mẹ cho, Mai có số kẹo là:

    10 nhân 2=20[cái]

Mai có số kẹo là:

   20+5=25[cái]

          Đáp số:25 cái kẹo  

Monkey D Dragon Hôm qua lúc 21:49

CR HCN đó là: 4x4/5=0,8 (dm)

S HCN đó là: 4x0,8=3,2 (dm)

                           Đ/S:...

Nguyen Thi My An Hôm qua lúc 21:30

320 cm2

nguyền thị huyền Hôm qua lúc 21:28

đổi 4dm=40cm

chiều rộng là:

40*1/5=8(cm)

diện tích là:

40*8=320(cm)

       Đ/S:320cm

nguyen khanh van Hôm qua lúc 20:56

Số gạo ở trong 3 túi sau khi lấy ra là :

53 x 3 - 3 x 3 = 150 ( kg)

Số gạo ở trong mỗi túi là :

150 : 6 = 25 ( kg )

Đ/s : 25 kg gạo 

CHÚC BẠN HỌC GIỎI

Monkey D Dragon Hôm qua lúc 21:45

Tổng số gạo ở ba bao là: 53x3=159 (kg)

Tổng số gạo người ta lấy ra ở ba bao là: 3x3=9 (kg)

Tổng số gạo còn lại của 3 bao sau khi lấy ra là: 159-9=150 (kg)

Mỗi túi có số kg gạo là: 150:6=25 (kg)

                                          Đ/S: 25 (kg)

Nguyen Quy Anh Hôm qua lúc 20:57

người ta lấy bớt ra:

3.3=9(kg)

sau khi lấy ra thì còn lại:

(53.3)-9=150(kg)

mỗi túi có tất cả:

150:6=25(kg)

đáp số:25 kg gạo

Boboiboy awesome Hôm qua lúc 20:44

Quá dễ : Số kẹo mỗi bạn nhận đc : 100 : 5 = 20 ( cái )

              Số kẹo 4 bạn nhận đc : 20 x 4 = 80 ( cái )

k nha

thanks

minh chuong 5 giờ trước (20:29)

80 cái

Phan Quang Minh Hôm qua lúc 21:00

1 bạn nhận số kẹo là :

100:1=100

4 bn nhận số kẹo là:

100:4=25 cái

đs: 255 cái kẹo

Kudo Shinichi Hôm qua lúc 20:32

Số tạ muối còn lại sau khi 3 chuyến xe đầu chở đi là:

64 - 8 = 56 ( tạ )

Vậy, 4 chiếc xe còn lại chở 56 tạ

Số tạ muối 1 chuyến xe sau chở được là:

56 : 4 = 14 ( tạ )

Đáp số : 14 tạ

nhớ k cho mình nha

Ak_Đây_Ko_Hại Hôm qua lúc 20:30

4 xe sau chở số tạ muối là : 64-8=56 (tạ)

1 xe sau chở số tạ muối là : 56:4=14 (tạ)

                                       Đáp số : 14 tạ muối

tth Hôm qua lúc 20:29

5 km gấp 3 km số lần là:

5 : 3 = 1,6666667 lần

Đi 5 km hết số phút là:

1,6666667 x 12  =20 phút

Đs: 20 phút

Monkey D Dragon Hôm qua lúc 21:55

1 km cần số phút: 12:3=4 (phút)

Đi 5 km cần: 4x5=20 (phút)

                       Đ/S:...

Ak_Đây_Ko_Hại Hôm qua lúc 20:32

1 km người đó đi mất số phút là : 12:3=4 (phút)

5 km người đó đi mất số phút là : 4x5+20 (phút)

                                             Đáp số : 20 phút

Phạm Ánh Dương Hôm qua lúc 20:44

bài 1

    mỗi hàng có số người là

       54 : 6 = 9 ( người )

    144 người xếp được số hàng là

      144 : 9 = 16 ( người )

              Đ/s : 16 người

bài 2

   cạnh hình vuông là

          24 : 4 = 6 ( cm )

  DT hình vuông là

         6 x 6 = 36 (\(cm^2\))

                   Đ/s : 36 \(cm^2\)

Lâm liên quân Hôm qua lúc 20:17

356+268+359=983

Nữ thần Sắc Đẹp Anime Hôm qua lúc 20:22

356 + 268 + 359 

= 983

bùi long vũ Hôm qua lúc 20:19

cảm ơn tất cả các bạn 

Kudo Shinichi Hôm qua lúc 19:46

1m gấp 0,75m số lần là:

1 : 0,75 = \(\frac{4}{3}\)(lần)

Thanh sắt loại đó dài 1m cân nặng là:

10,5 x \(\frac{4}{3}\)= 14 (kg)

Đ/S: 14kg

huynh anh kha Hôm qua lúc 19:40

66 + 33 = 99

Tran thi Bich Ngoc Hôm qua lúc 19:42

MINH QUEN KET QUA BANG 99

Tran thi Bich Ngoc Hôm qua lúc 19:41

mình kết bn rùi nhà nhớ k nha

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: