Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp Phân thức đại số


Chau, Bao Pham Chau, Bao Pham 31 tháng 8 lúc 9:34
Báo cáo sai phạm

1^2+2^2+3^2

= 1 + 4 + 9 = 14

Đọc tiếp...
trương thị ngọc hà trương thị ngọc hà 31 tháng 8 lúc 10:15
Báo cáo sai phạm

12+22+32=1+4+ 9= 14

học tốt

Đọc tiếp...
Đỗ Phương Liên Đỗ Phương Liên 31 tháng 8 lúc 9:45
Báo cáo sai phạm

12 + 1+ 32 =

1 + 1 + 9 =11

Đọc tiếp...
Xyz Xyz CTV 31 tháng 8 lúc 9:13
Báo cáo sai phạm

Ta có : 16 \(\le\)4n < 64

=> 42 \(\le\)4n < 43

=> 4n = 42 (Vì n \(\inℕ\))

=> n = 2

Vậy n = 2

Đọc tiếp...
FL.Capheny FL.Capheny 31 tháng 8 lúc 10:19
Báo cáo sai phạm

\(4^2\le4^n< 4^3\)    

\(\Rightarrow2\le n< 3\)     

\(n=2\)

Đọc tiếp...
Violet Evergarden Violet Evergarden CTV 31 tháng 8 lúc 9:26
Báo cáo sai phạm

16 ≤ 4n < 64

<=> 42 ≤ 4n < 43

<=> 2 ≤ n < 3

<=> n = 2 ( vì n thuộc N )

Đọc tiếp...
ミ★luffyッcute★(team gao) ミ★luffyッcute★(team gao) 28 tháng 8 lúc 15:53
Báo cáo sai phạm

\(\frac{27^2.8^5}{6^6.32^3}=\frac{\left(3^3\right)^2.\left(2^3\right)^5}{2^3.3^3.\left(2^5\right)^3}=\frac{3^6.2^{15}}{2^3.3^3.2^{15}}=\frac{27}{8}\)

học tốt

Đọc tiếp...
trần thanh huyền trần thanh huyền 28 tháng 8 lúc 16:11
Báo cáo sai phạm

\(\frac{27^2.8^5}{6^6.32^3}\)=\(\frac{3^6.32^3}{6^6.32^3}\)=\(\frac{3^6}{6^6}\)=\(\frac{729}{46656}\)=\(\frac{1}{64}\)

Đọc tiếp...
ミ★luffyッcute★(team gao) ミ★luffyッcute★(team gao) 28 tháng 8 lúc 15:43
Báo cáo sai phạm

đề có sai ko bạn

Đọc tiếp...
Shizuka ( ʚ๖ۣۜTεαм ๖ۣۜFℓαʂɦɞ) Shizuka ( ʚ๖ۣۜTεαм ๖ۣۜFℓαʂɦɞ) 24 tháng 8 lúc 17:08
Báo cáo sai phạm

Bài làm:

Ta có: \(\frac{x}{y}+\frac{y}{z}+\frac{z}{x}=\frac{y}{x}+\frac{x}{z}+\frac{z}{y}\)

\(\Leftrightarrow\frac{zx^2+xy^2+yz^2}{xyz}=\frac{y^2z+x^2y+z^2x}{xyz}\)

\(\Rightarrow zx^2+xy^2+yz^2=y^2z+x^2y+z^2x\)

\(\Leftrightarrow zx^2+xy^2+yz^2-y^2z-x^2y-z^2x=0\)

\(\Leftrightarrow\left(zx^2-z^2x\right)+\left(xy^2-y^2z\right)-\left(x^2y-yz^2\right)=0\)

\(\Leftrightarrow zx\left(x-z\right)+y^2\left(x-z\right)-y\left(x-z\right)\left(x+z\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-z\right)\left(zx+y^2-xy-yz\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-z\right)\left[z\left(x-y\right)-y\left(x-y\right)\right]=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-y\right)\left(y-z\right)\left(z-x\right)=0\)

=> x - y = 0 hoặc y - z = 0 hoặc z - x = 0

=> x = y hoặc y = z hoặc z = x

Vậy luôn tồn tại 2 số trong 3 số x,y,z bằng nhau

=> đpcm 

Đọc tiếp...
Xyz Xyz CTV 18 tháng 8 lúc 7:57
Báo cáo sai phạm

a) Ta có : \(A=\frac{3x+5}{x+4}=\frac{3x+12-7}{x+4}=\frac{3\left(x+4\right)-7}{x+4}=3-\frac{7}{x+4}\)

Vì \(3\inℤ\Rightarrow\frac{-7}{x+4}\inℤ\Rightarrow-7⋮x+4\Rightarrow x+4\inƯ\left(-7\right)\)

=> \(x+4\in\left\{1;-1;-7;7\right\}\Rightarrow x\in\left\{-3;-5;-11;7\right\}\)

b) Ta có B = \(\frac{10x^2-7x-5}{2x-3}=\frac{10x^2-15x+8x-12+7}{2x-3}=\frac{5x\left(2x-3\right)+4\left(2x-3\right)+7}{2x-3}\)

\(=\frac{\left(5x+4\right)\left(2x-3\right)+7}{2x-3}=5x+4+\frac{7}{2x-3}\)

Vì \(\hept{\begin{cases}5x\inℤ\\4\inℤ\end{cases}\Rightarrow\frac{7}{2x-3}\inℤ\Rightarrow7⋮2x-3\Rightarrow2x-3\inƯ\left(7\right)\Rightarrow2x-3\in\left\{1;7;-1;-7\right\}}\)

=> \(x\in\left\{2;5;1;-2\right\}\)

Đọc tiếp...
	๖²⁴ʱ✰๖ۣۜCɦεɾɾү☠๖ۣۜBσмbʂ✰⁀ᶦᵈᵒᶫッ ๖²⁴ʱ✰๖ۣۜCɦεɾɾү☠๖ۣۜBσмbʂ✰⁀ᶦᵈᵒᶫッ 17 tháng 8 lúc 19:49
Báo cáo sai phạm

Đặt \(\hept{\begin{cases}a=4k\\b=7k\end{cases}}\)

Ta có : \(ab=112\)

\(\Leftrightarrow4k.7k=112\Leftrightarrow28k^2=112\Leftrightarrow k^2=4\Leftrightarrow k=2\)

\(\hept{\begin{cases}a=8\\b=14\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
Lâm Linh Ngọc Lâm Linh Ngọc 17 tháng 8 lúc 15:17
Báo cáo sai phạm

Đặt \(\hept{\begin{cases}a=4k\\b=7k\end{cases}}\)=> ab=4k.7k=28k2=112

=> k2=4 => \(\orbr{\begin{cases}k=2\\k=-2\end{cases}}\)

+Với k=2 => \(\hept{\begin{cases}a=4.2=8\\b=7.2=14\end{cases}}\)

+Với k=-2 => \(\hept{\begin{cases}a=4.-2=-8\\b=7.-2=-14\end{cases}}\)

Vậy....

Đọc tiếp...
Huỳnh Quang Sang Huỳnh Quang Sang CTV 17 tháng 8 lúc 15:15
Báo cáo sai phạm

Đặt \(\frac{a}{4}=\frac{b}{7}=k\Rightarrow\hept{\begin{cases}a=4k\\b=7k\end{cases}}\)

a.b = 4k.7k = 28k2

=> 28k2 = 112

=> k2 = 4 

=> k = \(\pm\)2

+) Với k = 2 thì \(\hept{\begin{cases}a=4\cdot2=8\\b=7\cdot2=14\end{cases}}\)

+) Với k = -2 thì \(\hept{\begin{cases}a=4\left(-2\right)=-8\\b=7\left(-2\right)=-14\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
Lãnh’z Hàn’z Thiên’z Kin’z Lãnh’z Hàn’z Thiên’z Kin’z 20 tháng 7 lúc 8:45
Báo cáo sai phạm

lần sau mình nghĩ bạn nên tự vt đề rồi đăng lên chứ vt như bạn thì một số người lớp khác có thể bt làm nhưng lại ko bt đề để giúp bạn :))

Đọc tiếp...
꧁༺🆃🆁🅰🅽🅶༻꧂ ꧁༺🆃🆁🅰🅽🅶༻꧂ 19 tháng 7 lúc 21:35
Báo cáo sai phạm

Với hai phân thức \(\frac{A}{B}\)và  \(\frac{C}{D}\), ta tìm được hai phân thức cùng mẫu \(\frac{AD}{BD},\frac{CB}{BD}\)và thỏa mãn điều kiện :

\(\frac{AD}{BD}=\frac{A}{B},\frac{CB}{BD}=\frac{C}{D}\)

Ta nhân tử và mẫu của hai phân thức đó cùng với một đa thức \(M\ne0\), ta có hai phân thức mới cùng mẫu \(\frac{A.D.M}{B.D.M}\)và \(\frac{C.B.M}{B.D.M}\), lần lượt hai phân thức \(\frac{A}{B},\frac{C}{D}\)

Đặt \(B.D.M=E,A.D.M=A',C.B.M=C'\) ta có :

\(\frac{A'}{E}=\frac{A}{B};\frac{C'}{E}=\frac{C}{D}\)

Vì có vô số đa thức \(M\ne0\)nên ta có vô số phân thức cùng mẫu bằng phân số bài cho .

Học tốt !

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Chi Nguyễn Linh Chi Quản lý 26 tháng 5 lúc 2:06
Báo cáo sai phạm

Với mọi số tự nhiên n ta có: 

\(3^{n+1}+3^{n+2}+3^{n+3}=3^{n+1}\left(1+3+3^2\right)=3^{n+1}.13⋮13\)

Vậy \(3^{n+1}+3^{n+2}+3^{n+3}⋮13\)

Đọc tiếp...
@@ Kamado Tanjirou @@ @@ Kamado Tanjirou @@ 4 tháng 8 lúc 10:45
Báo cáo sai phạm

Ta có:

\(\frac{2.\left(x^2+x+1\right)}{x^2+1}=\frac{2.\left(x^2+1\right)+2x}{x^2+1}=2+\frac{2x}{x^2+1}\)

Ta có:\(2+\frac{2x}{x^2+1}-1=1+\frac{2x}{x^2+1}\)

\(=\frac{x^2+2x+1}{x^2+1}=\frac{\left(x+1\right)^2}{x^2+1}\ge0\)  \(\Rightarrow\frac{2.\left(x^2+x+1\right)}{x^2+1}\ge1\)

\(2+\frac{2x}{x^2+1}-3=\frac{2x}{x^2+1}-1=\frac{-x^2+2x-1}{x^2+1}\)

\(=\frac{-\left(x-1\right)^2}{x^2+1}\le0\) \(\Rightarrow\frac{2.\left(x^2+x+1\right)}{x^2+1}\le3\)

Vậy \(1\le\frac{2.\left(x^2+x+1\right)}{x^2+1}\le3\)

Đọc tiếp...
Hồ Thị Mỹ Duyên Hồ Thị Mỹ Duyên 14 tháng 4 lúc 7:53
Báo cáo sai phạm

1, Các bước giải phương trình chứa ẩn ở mẫu:

Bước 1: Tìm ĐKXĐ của phương trình

Bước 2: Quy đồng và khử mẫu phương trình

Bước 3: Giải phương trình đã khử mẫu

Bước 4: Đối chiếu nghiệm với ĐKXĐ

2, Bạn kiểm tra lại đề

Đọc tiếp...
★๖ۣۜPạnNhyycủatớッ ⁀ᶦᵈᵒᶫ ★๖ۣۜPạnNhyycủatớッ ⁀ᶦᵈᵒᶫ 27 tháng 6 lúc 15:50
Báo cáo sai phạm

\(\frac{x+2}{x}=\frac{2x+3}{2\left(x-2\right)}\left(1\right)\)

\(ĐKXĐ:x\ne0;2\)

\(\left(1\right)\Leftrightarrow\frac{2\left(x+2\right)\left(x-2\right)}{2x\left(x-2\right)}=\frac{x\left(2x+3\right)}{2x\left(x-2\right)}\)

\(\Rightarrow2\left(x+2\right)\left(x-2\right)=x\left(2x+3\right)\)

\(\Leftrightarrow2\left(x^2-4\right)=x\left(2x+3\right)\)

\(\Leftrightarrow2x^2-8=2x^2+3x\)

\(\Leftrightarrow3x=-8\)

\(\Leftrightarrow x=-\frac{8}{3}\)

Vậy : Ta có tập nghiệm phương trình \(S=\left\{-\frac{8}{3}\right\}\)

Đọc tiếp...
ʚ๖ۣۜHεℓℓσ ๖ۣۜDαɗ ɞ‏ ʚ๖ۣۜHεℓℓσ ๖ۣۜDαɗ ɞ‏ 12 tháng 7 lúc 22:45
Báo cáo sai phạm

\(\frac{x+2}{x}=\frac{2x+3}{2\left(x-2\right)}ĐK:x\ne0;2\)

\(\Leftrightarrow\frac{x+2}{x}=\frac{2x+3}{2x-4}\Leftrightarrow\frac{\left(x+2\right)\left(2x-4\right)}{x\left(2x-4\right)}=\frac{x\left(2x+3\right)}{x\left(2x-4\right)}\)

Khử mẫu : \(\left(x+2\right)\left(2x-4\right)=x\left(2x+3\right)\)

\(\Leftrightarrow2x^2-8=2x^2+3x\Leftrightarrow-8-3x=0\)

\(\Leftrightarrow-8=3x\Leftrightarrow x=-\frac{8}{3}\)

Đọc tiếp...
ʚ๖ۣۜHεℓℓσ ๖ۣۜDαɗ ɞ‏ ʚ๖ۣۜHεℓℓσ ๖ۣۜDαɗ ɞ‏ 13 tháng 7 lúc 7:43
Báo cáo sai phạm

\(\frac{2x+1}{x^2-2x+1}-\frac{2x+3}{x-1}=0ĐK:x\ne\pm1\)

\(\Leftrightarrow\frac{2x+1\left(x-1\right)}{\left(x-1\right)^2\left(x-1\right)}-\frac{\left(2x+3\right)\left(x-1\right)^2}{\left(x-1\right)\left(x-1\right)^2}=0\)

Khử mẫu : \(\left(2x+1\right)\left(x-1\right)-\left(2x+3\right)\left(x-1\right)^2=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-1\right)\left(2x+1-\left(2x+3\right)\left(x-1\right)\right)=0\)

TH1 : \(x-1=0\Leftrightarrow x=1\)

TH2 : \(2x+1-\left(2x+3\right)\left(x-1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow x+4-2x^2=0\) ( giải delta ) 

\(\Delta=1^2-4.4.\left(-2\right)=1+32=33>0\)

\(x_1=\frac{-1-\sqrt{33}}{-2};x_2=\frac{-1+\sqrt{33}}{-2}\)

Đọc tiếp...
Lê Đức Trung Lê Đức Trung 24 tháng 3 lúc 13:32
Báo cáo sai phạm

Dòng đầu mk cóp lại cái đầu bài nhưng nó bị lỗi đấy 

Đọc tiếp...
Lê Đức Trung Lê Đức Trung 24 tháng 3 lúc 13:31
Báo cáo sai phạm

2x+1x22x+1 2x+3x1 =0

\(\frac{\left(2x+1\right)\left(x+1\right)}{\left(x-1\right)^2\left(x+1\right)}-\frac{\left(2x+3\right)\left(x-1\right)}{\left(x-1\right)^2\left(x+1\right)}=0.\)

\(\frac{2x^2+3x+1}{\left(x-1\right)^2\left(x+1\right)}-\frac{2x^2-x+3}{\left(x-1\right)^2\left(x+1\right)}=0\)

\(\frac{2x+4}{\left(x-1\right)^2\left(x+1\right)}=0\)

=> 2x+4=0

         2x=-4

           x=-2

Học tốt nhé!

Đọc tiếp...
Hoa (ツтєαм♕¢âи♕6 ᴾᴿᴼシ) Hoa (ツтєαм♕¢âи♕6 ᴾᴿᴼシ) 17 tháng 3 lúc 9:14
Báo cáo sai phạm

\(\text{GIẢI :}\)

\(A=\left(\frac{x-2}{x}-\frac{x}{x-3}+\frac{9}{x^2-3x}\right):\frac{2x-2}{x}\)

\(=\left(\frac{\left(x-2\right)\left(x-3\right)}{x\left(x-3\right)}-\frac{x^2}{x\left(x-3\right)}+\frac{9}{x\left(x-3\right)}\right):\frac{2x-2}{x}\)

\(=\frac{x^2-3x-2x+6-x^2+9}{x\left(x-3\right)}:\frac{2x-2}{x}\)

\(=\frac{-5x+15}{x\left(x-3\right)}\cdot\frac{x}{2x-2}\)

\(=\frac{-5\left(x-3\right)}{x\left(x-3\right)}\cdot\frac{x}{2x-2}=\frac{-5}{2x-2}\).

Đọc tiếp...
Hoa (ツтєαм♕¢âи♕6 ᴾᴿᴼシ) Hoa (ツтєαм♕¢âи♕6 ᴾᴿᴼシ) 16 tháng 3 lúc 21:07
Báo cáo sai phạm

\(\text{GIẢI :}\)

ĐKXĐ : \(a\ne\pm1\).

\(M=\frac{1}{a^2-2a+1}-\left(\frac{a}{a^2-1}-\frac{1}{a^3-a}\right):\frac{a^2-2a+1}{a+a^3}\)

\(=\frac{1}{a^2-2a+1}-\left(\frac{a}{a^2-1}-\frac{1}{a\left(a^2-1\right)}\right):\frac{a^2-2a+1}{a+a^3}\)

\(=\frac{1}{a^2-2a+1}-\left(\frac{a^2}{a\left(a^2-1\right)}-\frac{1}{a\left(a^2-1\right)}\right):\frac{a^2-2a+1}{a+a^3}\)

\(=\frac{1}{a^2-2a+1}-\frac{a^2-1}{a\left(a^2-1\right)}:\frac{\left(a-1\right)^2}{a\left(1+a^2\right)}\)

\(=\frac{1}{a^2-2a+1}-\frac{\left(a-1\right)^2}{a\left(a^2-1\right)}\cdot\frac{a\left(a^2+1\right)}{1+a^2}\)

\(=\frac{1}{a^2-2a+1}-\frac{\left(a-1\right)^2}{1+a^2}=\frac{-a^2}{\left(a-1\right)^2}\).

Đọc tiếp...
Lê Nhật Hằng Lê Nhật Hằng CTV 16 tháng 3 lúc 15:27
Báo cáo sai phạm

a) \(\frac{3}{2x^2+2x}+\frac{2x-1}{x^2-1}-\frac{2}{x}=\frac{3}{2x\left(x+1\right)}+\frac{2x-1}{\left(x-1\right)\left(x+1\right)}-\frac{2}{x}\)

                                                          \(=\frac{3\left(x-1\right)+\left(2x-1\right)-2.2\left(x-1\right)\left(x+1\right)}{2x\left(x-1\right)\left(x+1\right)}\)

                                                          \(=\frac{3x-2x+4x^2-2x-4x^2+4x-4x+4}{2x\left(x-1\right)\left(x+1\right)}\)

                                                          \(=\frac{x+1}{2x\left(x-1\right)\left(x+1\right)}\)

                                                          \(=\frac{1}{2x\left(x-1\right)}\)

b) \(\frac{3x}{5x+5y}-\frac{x}{10x-10y}=\frac{3x}{5\left(x+y\right)}-\frac{x}{10\left(x-y\right)}\)

                                                   \(=\frac{3x.10\left(x-y\right)-x.5\left(x+y\right)}{50\left(x-y\right)\left(x+y\right)}\)

                                                   \(=\frac{30x\left(x-y\right)+5x\left(x+y\right)}{50\left(x-y\right)\left(x+y\right)}\)

                                                   \(=\frac{5x\left[6\left(x-y\right)-\left(x+y\right)\right]}{50\left(x-y\right)\left(x+y\right)}\)

                                                   \(=\frac{5x\left(5x-7y\right)}{50\left(x-y\right)\left(x+y\right)}\)

                                                   \(=\frac{x\left(5x-7y\right)}{10\left(x-y\right)\left(x+y\right)}\)

c) \(\frac{5x^2-y^2}{xy}-\frac{3x-2y}{y}=\frac{5x^2-y-x\left(3x-2y\right)}{xy}\)

                                                \(=\frac{5x^2-y-3x^2+2xy}{xy}\)

                                               \(=\frac{2x^2-y+2xy}{xy}\)

d) \(\frac{3}{2x+6}-\frac{x-6}{2x^2+6x}=\frac{3}{2\left(x+3\right)}-\frac{x-6}{2x\left(x+3\right)}\)

                                            \(=\frac{3x-x+6}{2x\left(x+3\right)}\)

                                            \(=\frac{2x+6}{2x\left(x+3\right)}\)

                                            \(=\frac{2\left(x+3\right)}{2x\left(x+3\right)}\)

                                            \(=\frac{2}{2x}=\frac{1}{x}\) 

Đọc tiếp...
Brainchild Brainchild 16 tháng 3 lúc 9:06
Báo cáo sai phạm

\(\frac{3x}{5x+5y}-\frac{x}{10x-10y}\)

\(=\frac{3x}{5\left(x+y\right)}-\frac{x}{10\left(x+y\right)}\)

\(=\frac{30x\left(x-y\right)-5x\left(x+y\right)}{5\left(x+y\right).10\left(x+y\right)}\)

\(=\frac{5x\left(5x-7y\right)}{50\left(x+y\right)\left(x-y\right)}\)

\(=\frac{x\left(5x-7y\right)}{\left(x+y\right)\left(x-y\right)}\)

Đọc tiếp...
Brainchild Brainchild 16 tháng 3 lúc 9:13
Báo cáo sai phạm

chỗ cuối tớ sai 

\(=\frac{x\left(5x-7y\right)}{10\left(x+y\right)\left(x-y\right)}\)

đây nha , e xin lỗi

Đọc tiếp...
Brainchild Brainchild 16 tháng 3 lúc 8:44
Báo cáo sai phạm

\(\frac{4x+1}{2}-\frac{3x+2}{3}\)

\(=\frac{12x+3}{6}-\frac{6x+4}{6}=\frac{6x-1}{6}\)

tương tự đến hết nha a hay cj gì đps ! 

Đọc tiếp...
Ánh Tuyết Ánh Tuyết 16 tháng 3 lúc 8:42
Báo cáo sai phạm

a, \(\frac{4x+1}{2}-\frac{3x+2}{3}=\frac{12x+3}{6}-\frac{6x+4}{6}=\frac{12x+3-6x-4}{6}=\frac{6x-1}{6}\)

b, \(\frac{x+3}{x^2-1}-\frac{1}{x^2+x}=\frac{x+3}{\left(x-1\right)\left(x+2\right)}-\frac{1}{x\left(x+1\right)}\)

\(=\frac{x\left(x+3\right)}{x\left(x-1\right)\left(x+1\right)}-\frac{x-1}{x\left(x-1\right)\left(x+1\right)}\)

\(=\frac{x^2+3x-x+1}{x\left(x-1\right)\left(x+1\right)}=\frac{x^2+2x+1}{x\left(x-1\right)\left(x+1\right)}=\frac{\left(x+1\right)^2}{x\left(x-1\right)\left(x+1\right)}\)

\(=\frac{x+1}{x\left(x-1\right)}\)

Đọc tiếp...
︵✿๖ۣۜBυồη‿✿( ๖ۣۜTεαм ๖ۣۜTαм ๖ۣۜGĭᢠ๖ۣۜQủү )★ ︵✿๖ۣۜBυồη‿✿( ๖ۣۜTεαм ๖ۣۜTαм ๖ۣۜGĭᢠ๖ۣۜQủү )★ 16 tháng 3 lúc 8:57
Báo cáo sai phạm

a) \(\frac{4.x+1}{2}-\frac{3.x+2}{3}=\frac{3.\left(4.x+1\right)-2.\left(3.x+2\right)}{6}\)

                                                \(=\frac{12.x+3-6.x-4}{6}\)

                                                   \(=\frac{6.x-1}{6}\)

b)\(\frac{x+3}{x^2-1}-\frac{1}{x^2+x}\)

\(=\frac{x+3}{\left(x-1\right).\left(x+1\right)}-\frac{1}{x.\left(x+1\right)}\)

\(=\frac{x.\left(x+3\right)-\left(x-1\right)}{x.\left(x-1\right).\left(x+1\right)}\)

\(=\frac{x^2+3.x-x+1}{x.\left(x-1\right).\left(x+1\right)}\)

\(=\frac{x^2+2.x+1}{x.\left(x-1\right).\left(x+1\right)}\)

\(=\frac{\left(x+1\right)^2}{x.\left(x-1\right).\left(x+1\right)}\)

\(=\frac{x+1}{x.\left(x-1\right)}\)

\(=\frac{x+1}{x^2-x}\)

c)\(\frac{3}{2.x^2+2.x}+\frac{2.x-1}{x^2-1}-\frac{1}{2}\)

\(=\frac{3}{2.x.\left(x+1\right)}+\frac{2.x-1}{\left(x-1\right).\left(x+1\right)}-\frac{1}{2}\)

\(=\frac{3.\left(x-1\right)+2.x.\left(2.x-1\right)-x.\left(x-1\right).\left(x+1\right)}{2.x.\left(x-1\right).\left(x+1\right)}\)

\(=\frac{3.x-3+4.x^2-2.x-x.\left(x^2-1\right)}{2.x.\left(x-1\right).\left(x+1\right)}\)

\(=\frac{3.x-3+4.x^2-2.x-x^3+x}{2.x.\left(x-1\right).\left(x+1\right)}\)

\(=\frac{2.x-3+4.x^2-x^3}{2.x.\left(x-1\right).\left(x+1\right)}\)

\(=\frac{-x^3+4.x^2+2.x-3}{2.x.\left(x-1\right).\left(x+1\right)}\)

\(=\frac{-x^3-x^2+5.x^2+5.x-3.x-3}{2.x.\left(x-1\right).\left(x+1\right)}\)

\(=\frac{-x^2.\left(x+1\right)+5.x.\left(x+1\right)-3.\left(x+1\right)}{2.x.\left(x-1\right).\left(x+1\right)}\)

\(=\frac{-\left(x+1\right).\left(x^2-5.x+3\right)}{2.x.\left(x-1\right).\left(x+1\right)}\)

\(=\frac{-\left(x^2-5.x+3\right)}{2.x.\left(x-1\right)}\)

\(=-\frac{x^2-5.x+3}{2.x^2-2.x}\)

Đọc tiếp...
Uchiha Uchiha 15 tháng 3 lúc 21:46
Báo cáo sai phạm

3,1/x(y-x)-1/y(y-x)=y/xy(y-x)-x/xy(y-x)=(y-x)/xy(x-y)=1/xy

Đọc tiếp...
Uchiha Uchiha 15 tháng 3 lúc 21:42
Báo cáo sai phạm

2, \(\frac{1}{1-x}-\frac{2x}{1-x^2}\)=\(\frac{1+x}{\left(1-x\right)\left(1+x\right)}+\frac{2x}{\left(1-x\right)\left(1+x\right)}\)=\(\frac{1+x+2x}{\left(1-x\right)\left(1+x\right)}=\frac{3x+1}{\left(1-x\right)\left(1+x\right)}\)

Đọc tiếp...
Uchiha Uchiha 15 tháng 3 lúc 21:39
Báo cáo sai phạm

1,\(\frac{3}{2x+6}-\frac{x-6}{x\left(2x+6\right)}\)

=\(\frac{3x}{x\left(2x+6\right)}+\frac{x-6}{x\left(2x+6\right)}\)

=\(\frac{3x+x-6}{x\left(2x+6\right)}\)=\(\frac{4x-6}{x\left(2x+6\right)}=\frac{2\left(2x-3\right)}{x\left(2x+6\right)}\)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: