Giúp tôi giải toán và làm văn


Phùng Minh Quân CTV 05/07/2018 lúc 20:23
Báo cáo sai phạm

Đặt \(A=2^{30}-2^{29}+2^{28}-2^{27}+...-2^3+2^2\) ta có : 

\(2A=2^{31}-2^{30}+2^{29}-2^{28}+...-2^4+2^3\)

\(2A+A=\left(2^{31}-2^{30}+2^{29}-2^{28}+...-2^4+2^3\right)+\left(2^{30}-2^{29}+2^{28}-2^{27}+...-2^3+2^2\right)\)

\(3A=2^{31}+2^2\)

\(A=\frac{2^{31}+4}{3}\)

Vậy \(A=\frac{2^{31}+4}{3}\)

Chúc bạn học tốt ~ 

Đọc tiếp...
Phạm Hà Triều Tiên 09/07/2018 lúc 06:34
Báo cáo sai phạm

Bạn có thể giải thích tại sao lại nâng lên số mũ là 31 đc không bạn? 

Đọc tiếp...
Phạm Hà Triều Tiên 07/07/2018 lúc 13:04
Báo cáo sai phạm

Cảm ơn bạn nha 

Đọc tiếp...
thiên thần mặt trời 27/06/2018 lúc 18:29
Báo cáo sai phạm

A+B+C = x-y+y-z-z+x = 2x-2z

A+B-C = x-y+y-z+z-x = 0

A-B-C = x-y-y+z+z-x = 2z-2y

vậy A+B+C = 2x-2z

    A+B-C = 0

   A-B-C = 2z - 2y

chúc bạn hok tốt

Đọc tiếp...
Thầy Giáo Toán 18/08/2015 lúc 11:27
Báo cáo sai phạm

Đề bài thực chất thiếu điều kiện \(xyz\ne0.\) Bây giờ ta sẽ giải bài toán với thêm điều kiện bổ sung này:

Theo giả thiết \(x+y+z=xyz\Leftrightarrow\frac{1}{xy}+\frac{1}{yz}+\frac{1}{zx}=1.\)

Khi đó \(\frac{x}{1+x^2}=\frac{\frac{1}{x}}{\frac{1}{x^2}+1}=\frac{\frac{1}{x}}{\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\right)\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{z}\right)}=\frac{xyz}{\left(x+y\right)\left(x+z\right)}.\)

Chứng minh tương tự, \(\frac{y}{1+y^2}=\frac{xyz}{\left(y+x\right)\left(y+z\right)},\frac{z}{1+z^2}=\frac{xyz}{\left(z+x\right)\left(z+y\right)}\).

Từ đó suy ra vế trái bằng \(\frac{xyz\left(y+z\right)+2xyz\left(z+x\right)+3xyz\left(x+y\right)}{\left(x+y\right)\left(y+z\right)\left(z+x\right)}=\frac{xyz\left(5x+4y+3z\right)}{\left(x+y\right)\left(y+z\right)\left(z+x\right)}.\)   (ĐPCM).

Đọc tiếp...
vũ tiền châu 24/06/2018 lúc 19:40
Báo cáo sai phạm

ta có 5x=10z=> x=2z=> y=3z

Tháy vào, ta có \(M=\frac{4z^2-12z^2}{4z^2+9z^2}=\frac{-8z^2}{13z^2}=-\frac{8}{13}\)

Đọc tiếp...
ST 24/06/2018 lúc 20:52
Báo cáo sai phạm

Ta có:\(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}=0\)

\(\Leftrightarrow\frac{ab+bc+ac}{abc}=0\)

\(\Leftrightarrow ab+bc+ac=0\Rightarrow\hept{\begin{cases}ab=-bc-ac\\bc=-ac-ab\\ac=-ab-bc\end{cases}}\)(*)

Thay (*) vào M ta được:

\(M=\frac{1}{a^2+bc-ab-ac}+\frac{1}{b^2+ac-ab-bc}+\frac{1}{c^2+ab-bc-ac}\)

\(=\frac{1}{a\left(a-b\right)-c\left(a-b\right)}+\frac{1}{a\left(c-b\right)-b\left(c-b\right)}+\frac{1}{c\left(c-a\right)-b\left(c-a\right)}\)

\(=\frac{1}{\left(a-b\right)\left(a-c\right)}+\frac{1}{\left(a-b\right)\left(c-b\right)}-\frac{1}{\left(c-b\right)\left(a-c\right)}\)

\(=\frac{c-b}{\left(a-b\right)\left(a-c\right)\left(c-b\right)}+\frac{a-c}{\left(a-b\right)\left(a-c\right)\left(c-b\right)}-\frac{a-b}{\left(a-b\right)\left(c-b\right)\left(a-c\right)}\)

\(=\frac{c-b+a-c-a+b}{\left(a-b\right)\left(a-c\right)\left(c-b\right)}=0\)

Vậy M = 0

Đọc tiếp...
nguyễn thị huyền anh 24/06/2018 lúc 16:06
Báo cáo sai phạm

bài này có trong câu hỏi tương tự nhé bạn

Đọc tiếp...
Hoàng Trung Kiên 14/06/2018 lúc 06:54
Báo cáo sai phạm

Tham khảo tại đây nha

https://olm.vn/hoi-dap/question/1185924.html

Mk làm ở đây rồi 

AE nhớ k mk nha @@@@@@@@@@@_@@@@@@@@@@@@@@@@@

Đọc tiếp...
Koruna 05/03/2017 lúc 19:54
Báo cáo sai phạm
alibaba nguyễn 30/12/2016 lúc 11:26
Báo cáo sai phạm

Ta có:

\(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}=0\)

\(\Leftrightarrow ab+bc+ca=0\)

Theo đề bài ta có

\(M=\frac{bc}{a^2}+\frac{ac}{b^2}+\frac{ab}{c^2}=\frac{b^3c^3+a^3c^3+a^3b^3}{a^2b^2c^2}=\frac{b^3c^3+a^3c^3+a^3b^3-3a^2b^2c^2+3^2b^2c^2}{a^2b^2c^2}\)

\(=\frac{\left(ab+bc+ca\right)\left(a^2b^2+b^2c^2+c^2a^2-a^2bc-ab^2c-abc^2\right)+3a^2b^2c^2}{a^2b^2c^2}=3\)

Đọc tiếp...
Lê Nguyên THái 13/06/2018 lúc 09:59
Báo cáo sai phạm

có thể làm cách khác

Đọc tiếp...
Quỳnh Huỳnh 13/03/2015 lúc 08:37
Báo cáo sai phạm

Tử: dễ thấy -1 là nghiệm của đa thức => tử chia hết cho a+1

Chia tử cho a+1 được a^2+a-1 => Tử = (a+1)(a^2+a-1)

Mẫu: (a^3+1) + (2a^2+2a) = ... = (a+1)(a^2+a+1)

=> Tử/mẫu = (a^2+a-1)/(a^2+a+1)

Đọc tiếp...
Hoàng Trung Kiên 01/06/2018 lúc 10:59
Báo cáo sai phạm

\(A=\frac{3-4x}{x^2+1}\)

\(\Rightarrow\frac{4x^4+4-4x^2-4x-1}{x^2+1}=A\)

\(\Rightarrow A\le4-\frac{\left(2x+1\right)^2}{x^2+1}\)

\(\Rightarrow A\le4\)

Đọc tiếp...
Phạm Duy Tuấn 26/12/2014 lúc 18:11
Báo cáo sai phạm

\(A=\frac{3-4x}{x^2+1}=\frac{4x^2+4-4x^2-4x-1}{x^2+1}=4+\frac{-\left(4x^2+4x+1\right)}{x^2+1}=4+\frac{-\left(2x+1\right)^2}{x^2+1}\le4\)

Vậy \(A_{max}=4.\)

Đọc tiếp...
nguyen hong nhung 11/01/2017 lúc 11:06
Báo cáo sai phạm

dễ thế mà không biết làm @@@@@

Đọc tiếp...
thang Tran 14/06/2015 lúc 11:18
Báo cáo sai phạm

ĐK để phân thức XĐ : x khác 1 và x> 0

 Đặt \(B=\left(\frac{\left(\sqrt{x}+2\right)\left(x-1\right)-\left(\sqrt{x}-2\right)\left(x+2\sqrt{x}+1\right)}{\left(x+2\sqrt{x}+1\right)\left(x-1\right)}\right)\) ( Đây là mình vừa đặt vừa làm mẫu thức chung nhe)

  => \(B=\left(\frac{x\sqrt{x}-\sqrt{x}+2x-2-x\sqrt{x}-2x-\sqrt{x}+2x+4\sqrt{x}+2}{\left(\sqrt{x}+1\right)^2\left(x-1\right)}\right)\)

=>\(B=\frac{2\sqrt{x}+2x}{\left(\sqrt{x}+1\right)^2\left(x-1\right)}=\frac{2\sqrt{x}\left(\sqrt{x}+1\right)}{\left(\sqrt{x}+1\right)^2\left(x-1\right)}=\frac{2\sqrt{x}}{\left(\sqrt{x}+1\right)\left(x-1\right)}\)

A = \(B:\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x+1}}=\frac{2\sqrt{x}}{\left(\sqrt{x}+1\right)\left(x-1\right)}\cdot\frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}}=\frac{2}{x-1}\)

B, Bạn tự làm ý B nhe

HD để A nguyên => x - 1 thuộc ước của 2 mà 2 có các ước là +-1 và +-2

(+) với x-1 = 2 => x = 3

............................

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn 13/11/2016 lúc 14:19
Báo cáo sai phạm

Ta có: a + b = c <=> a2 + b2 + 2ab = c2 <=> a2 + b2 - c2 = - 2ab

Tương tự: a2 + c2 - b2 = - 2ac

b2 + c2 - a2 = - 2bc

Thế vào ta được

\(\frac{ab}{a^2+b^2-c^2}+\frac{bc}{b^2+c^2-a^2}+\frac{ac}{a^2+c^2-b^2}=-\frac{ab}{2ab}-\frac{bc}{2bc}-\frac{ac}{2ac}=-6\)

Đọc tiếp...
Kudo Shinichi 13/03/2017 lúc 18:27
Báo cáo sai phạm

=-6 ngo như bù

Đọc tiếp...
Cao Chi Hieu 16/05/2018 lúc 22:39
Báo cáo sai phạm

\(M=\frac{\sqrt{a}^3-2\sqrt{a}^2+\sqrt{a}}{\sqrt{a}-a}=\frac{\sqrt{a}.\left(\sqrt{a}^2-2\sqrt{a}+1\right)}{\sqrt{a}.\left(\sqrt{a}-1\right)}=\frac{\sqrt{a}.\left(\sqrt{a}-1\right)^2}{\sqrt{a}.\left(\sqrt{a}-1\right)}=\sqrt{a}-1\)

Đọc tiếp...
Tuankiet_ 16/05/2018 lúc 22:30
Báo cáo sai phạm

BẠn giải đc chưa cho mình bài làm đc ko

Đọc tiếp...
Trần thị Loan 19/11/2014 lúc 10:16
Báo cáo sai phạm

có 2.(x+y)2 = 2x2 + 2y2 +4xy =5xy + 4xy = 9xy

2(x-y)2 = 2x2 + 2y2 -4xy =5xy  - 4xy = xy

suy ra \(\frac{\left(x+y\right)^2}{\left(x-y\right)^2}=\frac{9xy}{xy}=9\Rightarrow\frac{x+y}{x-y}=3\)

hoặc \(\frac{x+y}{x-y}=-3\)

vì 0<x<y nên x-y<0 và x+y>0

suy ra A< 0.vậy A = -3

Đọc tiếp...
vo phi hung 07/05/2018 lúc 20:23
Báo cáo sai phạm

(x - 3) (x + 4) = x^2 - 16

<=>\(x^2+4x-3x-12=x^2-16\)

<=>\(x^2-x^2+4x-3x=-16+12\)

<=>\(0+x=-4\)

<=>\(x=-4\)

KAKAKAKAKA

Đọc tiếp...
nishino kana 07/05/2018 lúc 20:12
Báo cáo sai phạm

\(\Leftrightarrow x^2+4x-3x-12=x^2-16\)

\(\Leftrightarrow x^2+4x-3x-x^2=-16+12\)

\(\Leftrightarrow x=-4\)

Vậy....

Đọc tiếp...
Bùi Minh Anh 26/11/2017 lúc 20:39
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(2\left(a^2+b^2\right)=5ab\Rightarrow2a^2+2b^2-5ab=0\) 0 

\(\Rightarrow2a^2-ab-4ab+2b^2=0\) \(\Rightarrow a\left(2a-b\right)-2b\left(2a-b\right)=0\)

\(\Rightarrow\left(2a-b\right)\left(a-2b\right)=0\) \(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}2a-b=0\\a-2b=0\end{cases}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}2a=b\\a=2b\end{cases}}}\)

TH1: 2b=a thay vào P ta được:

\(P=\frac{3.2b-b}{2.2b+b}=\frac{6b-b}{4b+b}=\frac{5b}{5b}=1\)

TH2: 2a=b \(\Rightarrow P=\frac{3a-2a}{2a+2a}=\frac{a}{4a}=\frac{1}{4}\)

Vậy \(\orbr{\begin{cases}P=1\\P=\frac{1}{4}\end{cases}}\)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: