Giúp tôi giải toán và làm văn


animeboy 25 tháng 6 2017 lúc 14:07
Báo cáo sai phạm

Chữ số hàng nghìn có 3 cách chọn

Chữ số hàng trăm có 4 cách chọn

Chữ số hàng chục có 4 cách chọn

Chữ số hàng đơn vị có 4 cách chọn.

Vậy có thể lập được số có 4 chữ số là:

\(3\times4\times4\times4=192\)số

Đọc tiếp...
OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO 25 tháng 6 2017 lúc 14:07
Báo cáo sai phạm

Vì chữ số 0 không thể đứng ở hàng nghìn nên ta chỉ có 3 cách chọn chữ số hàng nghìn

Có 3 cách chọn chữ số hàng trăm

Có 2 cách chọn chữ số hàng chục

Có 1 cách chọn chữ số hàng đơn vị

Với 4 số a,b,c và 0 ta có thể lập được:

              3 x 3 x 2 x 1 = 18 ( số )

                                      Đ/s: 18 số

Đọc tiếp...
Phạm Thị Hằng 11 tháng 9 lúc 19:34
Báo cáo sai phạm

b=3 voi 8+b=

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn Đạt 4 tháng 9 lúc 17:29
Báo cáo sai phạm

Ta có x+y +z =0 =>x^2 =(y+z)^2 ;y^2=(x+z)^2;z^2=(y+x)^2

=>ax^2+by^2+cz^2=a(y+z)^2+b(x+z)^2+c(y+x)^2

=>(b+c)x^2+(a+c)y^2+(a+b)z^2+2(ayz+bxz+cyz)             (1)

Tu a+b+c=0=>-a=b+c;-b=a+c;-c=a+b                    (2)

Tu a/x+b/y+c/x =0=>ayz+bxz+cxy/xyz=0=>ayz+bxz+cxy = 0                   (3)

Thay (2) va (3 ) va (1) ta dc :ax^2+by^2+cz^2=-(ax^2+by^2+cz^2)=>ax^2+by^2+cz^2=0

(Hai số đối nhau mà bằng nhau chỉ có số 0)

Đọc tiếp...
zZz Cool Kid zZz CTV 4 tháng 9 lúc 17:31
Báo cáo sai phạm

Bạn tham khảo tại đây:

Câu hỏi của Son go Ku - Toán lớp 8 - Học toán với OnlineMath

Bấm vô dòng màu xanh:v

Đọc tiếp...
Trung Lê Đức 2 tháng 9 lúc 20:36
Báo cáo sai phạm

a)Ta có :

(a+b+c)2 - (ab+bc+ca) =0 <=> a2+b2+c2+ab+bc+ca =0

<=>2a2+2b2+2c2+2ab+2bc+2ca=0

<=>(a+b)2+(b+c)2+(c+a)2=0

<=>a+b =b+c =c+a =0

<=>a=b=c=0

Vậy điều kiện để phân thức M được xác định là a;b;c không đồng thời bằng 0.

b)Ta có hằng thức: (a+b+c)2=a2+b2+c2+2(ab+bc+ca)

Ta đặt a2+b2+c2=x ; ab+bc+ca=y.Khi đó (a+b+c)2= x+2y

Ta có: 

\(M=\frac{x\left(x+2y\right)+y^2}{x+2y-y}=\frac{x^2+2xy+y^2}{x+y}=\frac{\left(x+y\right)^2}{x+y}=x+y\)

= a2+b2+c2+ab+bc+ca.

Đọc tiếp...
ミ★Ɱαɾαкαї ★彡 3 tháng 9 lúc 16:36
Báo cáo sai phạm

a)\(M=\frac{\left(a^2+b^2+c^2\right)\left(a+b+c\right)\left(ab+bc+ac\right)^2}{\left(a+b+c\right)^2-\left(ab+bc+ac\right)}\)

Biểu thức có nghĩa\(\Leftrightarrow\left(a+b+c\right)^2-\left(ab+bc+ac\right)\ne0\)

\(\Leftrightarrow a^2+b^2+c^2+2ab+2bc+2ac-ab-bc-ac\ne0\)

\(\Leftrightarrow a^2+b^2+c^2+ab+bc+ac\ne0\)

\(\Leftrightarrow2a^2+2b^2+2c^2+2ab+2bc+2ac\ne0\)

\(\Leftrightarrow\left(a^2+2ab+b^2\right)+\left(b^2+2bc+c^2\right)+\left(a^2+2ac+c^2\right)\ne0\)

\(\Leftrightarrow\left(a+b\right)^2+\left(b+c\right)^2+\left(a+c\right)^2\ne0\)

Mà \(\left(a+b\right)^2+\left(b+c\right)^2+\left(a+c\right)^2=0\Leftrightarrow a=b=c=0\)

nên M có nghĩa\(\Leftrightarrow a,b,c\)không đồng thời bằng 0

Đọc tiếp...
le thuy linh 2 tháng 9 lúc 20:41
Báo cáo sai phạm

=a2+b2+c2+ab+bc+ca

Gt thêm nhe

Đọc tiếp...
nguoi ta 2 tháng 9 lúc 6:19
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

II. Cách nhận biết câu trả lời đúng

Trên diễn đàn có thể có rất nhiều bạn tham gia giải toán. Vậy câu trả lời nào là đúng và tin cậy được? Các bạn có thể nhận biết các câu trả lời đúng thông qua 6 cách sau đây:

1. Lời giải rõ ràng, hợp lý (vì nghĩ ra lời giải có thể khó nhưng rất dễ để nhận biết một lời giải có là hợp lý hay không. Chúng ta sẽ học được nhiều bài học từ các lời giải hay và hợp lý, kể cả các lời giải đó không đúng.)

2. Lời giải từ các giáo viên của Online Math có thể tin cậy được (chú ý: dấu hiệu để nhận biết Giáo viên của Online Math là các thành viên có gắn chứ "Quản lý" ở ngay sau tên thành viên.)

3. Lời giải có số bạn chọn "Đúng" càng nhiều thì càng tin cậy.

4. Người trả lời có điểm hỏi đáp càng cao thì độ tin cậy của lời giải sẽ càng cao.

5. Các bài có dòng chữ "Câu trả lời này đã được Online Math chọn" là các lời giải tin cậy được (vì đã được duyệt bởi các giáo viên của Online Math.)

6. Các lời giải do chính người đặt câu hỏi chọn cũng là các câu trả lời có thể tin cậy được.

Đọc tiếp...
HoàngMiner 7 tháng 10 2018 lúc 20:52
Báo cáo sai phạm

Thế sao cái bảng chỉ gán căn a trừ 2 nguyên vậy??? :D

Với lại 2 chia 1 phần ra 4 cũng nguyên mà :) Người ta chỉ yêu cầu hữu tỉ thôi mà :D

Đọc tiếp...
Lê Nhật Khôi 7 tháng 10 2018 lúc 13:27
Báo cáo sai phạm

Không hiểu nữa thì bó tay

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn 13 tháng 11 2016 lúc 14:19
Báo cáo sai phạm

Ta có: a + b = c <=> a2 + b2 + 2ab = c2 <=> a2 + b2 - c2 = - 2ab

Tương tự: a2 + c2 - b2 = - 2ac

b2 + c2 - a2 = - 2bc

Thế vào ta được

\(\frac{ab}{a^2+b^2-c^2}+\frac{bc}{b^2+c^2-a^2}+\frac{ac}{a^2+c^2-b^2}=-\frac{ab}{2ab}-\frac{bc}{2bc}-\frac{ac}{2ac}=-6\)

Đọc tiếp...
Trần Thanh Phương CTV 11 tháng 12 2018 lúc 21:49
Báo cáo sai phạm

Cách khác :

a + b + c = 0

=> b + c = -a

Tương tự có c + a = -b; a + b = -c

\(\frac{ab}{a^2+b^2-c^2}+\frac{bc}{b^2+c^2-a^2}+\frac{ac}{c^2+a^2-b^2}\)

\(=\frac{ab}{a^2+\left(b-c\right)\left(b+c\right)}+\frac{bc}{b^2+\left(c-a\right)\left(c+a\right)}+\frac{ac}{c^2+\left(a-b\right)\left(a+b\right)}\)

\(=\frac{ab}{a^2+\left(b-c\right)\cdot\left(-a\right)}+\frac{bc}{b^2+\left(c-a\right)\cdot\left(-b\right)}+\frac{ac}{c^2+\left(a-b\right)\cdot\left(-c\right)}\)

\(=\frac{ab}{a\left(a-b+c\right)}+\frac{bc}{b\left(b-c+a\right)}+\frac{ac}{c\left(c-a+b\right)}\)

\(=\frac{ab}{a\left(a+b+c-2b\right)}+\frac{bc}{b\left(a+b+c-2c\right)}+\frac{ac}{c\left(a+b+c-2a\right)}\)

\(=\frac{ab}{a\left(-2b\right)}+\frac{bc}{b\left(-2c\right)}+\frac{ac}{c\left(-2a\right)}\)

\(=\frac{ab}{-2ab}+\frac{bc}{-2bc}+\frac{ac}{-2ac}\)

\(=\frac{-1}{2}+\frac{-1}{2}+\frac{-1}{2}\)

\(=\frac{-3}{2}\)

Đọc tiếp...
Võ Quang Đại Việt 17 tháng 8 2018 lúc 11:52
Báo cáo sai phạm

a+b+c=0 mà sao a+b=c phải là a+b=-c chứ

Đọc tiếp...
Nishimiya Aki⁀ᶜᵘᵗᵉ 21 tháng 8 lúc 13:05
Báo cáo sai phạm

Vì p > 3 nên p có dạng là 3k + 1 hoặc 3k + 2

Nếu p = 3k + 2 thì p + 4 = 3k + 2 + 4 = 3k + 6 = 3( k + 2 ) là hợp số => loại

Vậy p = 3k + 1

=> p + 8 = 3k + 1 + 8 = 3k + 9 = 3( k + 3 ) là hợp số ( đpcm )

Vậy p + 8 là hợp số

Cbht

Đọc tiếp...
LEE YOONA 21 tháng 8 lúc 20:58
Báo cáo sai phạm

p>3 suy ra p có dạng là 6k =1 hoặc 6k +5 

nếu p  có dạng 6k+2 suy ra p+4 = 6k +2 +4=6k +6chia hết cho 6 là hợp số (loại)

suy ra p có dạng 6k+1

p+8 = 6k +1 +8 = 6k + 9 chia hết cho 3 

vậy p+8 là hợp số

Đọc tiếp...
nguyễn xuân trợ 13 tháng 8 lúc 18:34
Báo cáo sai phạm

a) abcdeg=ab.10000+cd.100+eg=9999.ab+99.cd+(ab+cd+ef)

ta co (ab+cd+ef) chia het cho 11 ; 9999.ab chia het cho 11 ; 99.cd chia het cho 11

=>abcdeg chia het cho 11

b)ta co 72=8.9

ta thay 10^28 chia het cho 8

ma 8 chia het cho 8

=> 10^28+8 chia het cho 8

tong cac chu so cua so 10^28+8=1+0+0+...+0+8=9 chia het cho 9

=>10^28+8 chia het cho 72

nho k nha

Đọc tiếp...
Kudo Shinichi 8 tháng 6 lúc 21:22
Báo cáo sai phạm

a) Ta có: \(\frac{n+19}{n-2}=\frac{n-2+21}{n-2}=1+\frac{21}{n-2}\)

Để phân số tối giản thì: \(\frac{21}{n-2}\in Z\)

\(\Rightarrow21⋮n-2\)

\(\Rightarrow n-2\inƯ\left(21\right)=\left\{1;-1;3;-3;7;-7;21;-21\right\}\)

\(\Rightarrow n\in\left\{3;1;5;-1;9;-5;23;-19\right\}\)

Đọc tiếp...
vũ tiền châu 24 tháng 6 2018 lúc 19:40
Báo cáo sai phạm

ta có 5x=10z=> x=2z=> y=3z

Tháy vào, ta có \(M=\frac{4z^2-12z^2}{4z^2+9z^2}=\frac{-8z^2}{13z^2}=-\frac{8}{13}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn Tuấn Anh 28 tháng 6 lúc 7:40
Báo cáo sai phạm

Ta có:

\(3x-y+2x+y=3z+7z\) 

\(5x=10z\) 

\(x=2z\) 

thay:\(4z+y=7z\) \(\Rightarrow y=3z\) 

Thay vào M ta đc:M=\(\frac{4z^2-12z^2}{4z^2+9z^2}\) =\(\frac{-8z^2}{13z^2}=\frac{-8}{13}\) 

vậy\(M=\frac{-8}{13}\) nếu\(3x-y=3z;2x+y=7z\) 

Đọc tiếp...
Cipher Thanh 31 tháng 8 2017 lúc 19:36
Báo cáo sai phạm

Ta có \(9x^2+4y^2=20xy\Leftrightarrow9x^2+2.3x.2y+4y^2=8xy\Leftrightarrow\left(3x+2y\right)^2=8xy\)\(32xy\)

Mặt khác \(9x^2+4y^2=20xy\Leftrightarrow9x^2-2.3x.2y+4y^2=8xy\Leftrightarrow\left(3x-2y\right)^2=8xy\)

\(\Rightarrow\frac{\left(3x-2y\right)^2}{\left(3x+2y\right)^2}=\frac{8xy}{32xy}=\frac{1}{4}\)\(\Leftrightarrow\left(\frac{3x-2y}{3x+2y}\right)^2=\frac{1}{4}\Leftrightarrow\frac{3x-2y}{3x+2y}=+-\frac{1}{2}\)

Do \(2y< 3x< 0\Rightarrow A=-\frac{1}{2}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Quân 30 tháng 10 2016 lúc 16:07
Báo cáo sai phạm

x^2+y^2+z^2/y^2-2yx+z^2+z^2-2xy+x^2+x^2-2xy+y^2=x^2+y^2+z^2/2y^2+2x^2+2z^2-6xy=x^2+y^2+z^2/2(x^2+y^2+z^2)-6xy=1/2-6xy

Đọc tiếp...
Kẻ Lạnh Lùng 13 tháng 1 lúc 19:52
Báo cáo sai phạm

xét mẫu ta có

=y^2 - 2yz + z^2 + z^2 -2xz + x^2 + x^2 -2xy +y^2

thêm bớt  x^2,y^2,z^2 vào mẫu ta có

=3y^2 + 3x^2 + 3z^2 - (x^2 + y^2 + z^2 + 2xy + 2yz + 2xz)

đúng không

mà (x+y+z)=0 => (x+y+z)^2=0

mà (x^2 + y^2 + z^2 + 2xy + 2yz + 2xz) phân tích ra thành (x+y+z)^2

=> (x^2 + y^2 + z^2 + 2xy + 2yz + 2xz)=0

=> (x^2 + y^2 + z^2 )/ 3(x^2 + y^2 + z^2)

rút gọn thành 1/3

nhớ k nha chuẩn 100%

Đọc tiếp...
Đinh Đức Hùng CTV 29 tháng 8 2017 lúc 12:27
Báo cáo sai phạm

\(\frac{\left(ax+by+cz\right)^2}{x^2+y^2+z^2}=a^2+b^2+c^2\)

\(\Leftrightarrow\left(ax+by+cz\right)^2=\left(a^2+b^2+c^2\right)\left(x^2+y^2+z^2\right)\)

\(\Leftrightarrow\left(ax+by+cz\right)^2=a^2x^2+a^2y^2+a^2z^2+b^2x^2+b^2y^2+b^2z^2+c^2x^2+c^2y^2+c^2z^2\)

Mà \(\left(ax+by+cz\right)^2=a^2x^2+b^2y^2+c^2x^2+2abxy+2acxz+2bcyz\)

Nên \(a^2y^2+a^2z^2+b^2x^2+b^2z^2+c^2x^2+c^2y^2=2abxy+2acxz+2bcyz\)

\(\Leftrightarrow a^2y^2+a^2z^2+b^2x^2+b^2z^2+c^2x^2+c^2y^2-2abxy-2acxz-2bcyz=0\)

\(\Leftrightarrow\left(a^2y^2-2abxy+b^2x^2\right)+\left(a^2z^2-2acxz+c^2x^2\right)+\left(b^2z^2-2bcyz+c^2y^2\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(ay-bx\right)^2+\left(az-cx\right)^2+\left(bz-cy\right)^2=0\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}ay-bx=0\\az-cx=0\\bz-cy=0\end{cases}\Rightarrow\hept{\begin{cases}ay=bx\\az=cx\\bz=cy\end{cases}\Rightarrow}\hept{\begin{cases}\frac{a}{x}=\frac{b}{y}\\\frac{a}{x}=\frac{c}{z}\\\frac{b}{y}=\frac{c}{z}\end{cases}}}\)

\(\Rightarrow\frac{a}{x}=\frac{b}{y}=\frac{c}{z}\) (đpcm)

Đọc tiếp...
Mbfibat 30 tháng 11 2016 lúc 10:10
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(\left(x+\frac{1}{x}\right)^3=x^3+\frac{1}{x^3}+3.1.\frac{1}{x}.\left(1+\frac{1}{x}\right)\)\(=a^3\)

                                \(< =>x^3+\frac{1}{x^3}+3.\left(1+\frac{1}{x}\right)=a^3\)

                                \(< =>x^3+\frac{1}{x^3}=a^3-3a\)

Lại có:       \(\left(x+\frac{1}{x}\right)^5=x^5+\frac{1}{x^5}+5.\left(x^3+\frac{1}{x^3}\right)+10.\left(x+\frac{1}{x}\right)=a^5\)

                                    \(< =>x^5+\frac{1}{x^5}+5.\left(a^3-3a\right)+10.a=a^5\)

                                      \(< =>x^5+\frac{1}{x^5}+5a^3-15a+10a=a^5\)

                                       \(< =>x^5+\frac{1}{x^5}=a^5-5a^3+5a\)

                              

Đọc tiếp...
người bí ẩn 25 tháng 7 lúc 20:35
Báo cáo sai phạm

chắc thế 

Đọc tiếp...
Phạm Thị Thùy Linh 25 tháng 7 lúc 20:33
Báo cáo sai phạm

 Nếu là \(x^2-1\)thì mẫu thức chung là \(\left(x+1\right)\left(x-1\right)\left(x^2+x+1\right)\)??? Có phải phức tạp và không rút gọn được không? Mình làm nhiều dạng này rồi, cậu có thể coi lại đề giùm mình nhé , mình nghĩ nó là \(x^3-1\)mới đúng ạ

Đọc tiếp...
người bí ẩn 25 tháng 7 lúc 20:24
Báo cáo sai phạm

bước đầu phân tích kiểu gì mà ra thế hả bạn

Đọc tiếp...
~ Rim Ceil ~ 4 tháng 5 lúc 10:58
Báo cáo sai phạm

       Câu hỏi của Huỳnh Phước Lộc       : Bạn tham khảo

Đọc tiếp...
Hoàng Nguyên Hiếu 4 tháng 5 lúc 10:48
Báo cáo sai phạm

#)Giải :

Ta có :

Gọi biểu thức trên là A

Thay a + b + c = 2018 vào A :

\(A=\frac{a}{2018-c}+\frac{b}{2018-a}+\frac{c}{2018-b}\)

\(A=\frac{a}{a+b+c-c}+\frac{b}{a+b+c-a}+\frac{c}{a+b+c-b}\)

\(A=\frac{a}{a+b}+\frac{b}{b+c}+\frac{c}{a+c}>\frac{a}{a+b+c}+\frac{b}{a+b+c}+\frac{c}{a+b+c}=\frac{a+b+c}{a+b+c}=1\)

\(\Rightarrow A>1\left(1\right)\)

Lại có :

\(A=\frac{a}{a+b}+\frac{b}{b+c}+\frac{c}{a+c}< \frac{a+b}{a+b+c}+\frac{b+c}{a+b+c}+\frac{c+a}{a+b+c}=\frac{2\left(a+b+c\right)}{a+b+c}=2\)

\(\Rightarrow A< 2\left(2\right)\)

Từ (1) và (2) suy ra :  \(1< A< 2\)

Vậy A không phải là số nguyên 

         #~Will~be~Pens~#

Đọc tiếp...
Incursion_03 25 tháng 12 2018 lúc 21:51
Báo cáo sai phạm

Sau khi ib với Hoàng Nguyễn  thì đề bài như sau

Tìm \(n\inℕ\)biết

\(\frac{1}{\sqrt{1}+\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}}+..+\frac{1}{\sqrt{n-1}+\sqrt{n}}=11\)

ĐKXĐ: n > 1

Ta đi c/m bài toán tổng quát

\(\frac{1}{\sqrt{a-1}+\sqrt{a}}=\frac{\sqrt{a}-\sqrt{a-1}}{\left(\sqrt{a}-\sqrt{a-1}\right)\left(\sqrt{a}+\sqrt{a-1}\right)}\)

                                  \(=\frac{\sqrt{a}-\sqrt{a-1}}{a-a+1}\)

                                   \(=\sqrt{a}-\sqrt{a-1}\)

Áp  dụng vào bài toán đc

\(\frac{1}{\sqrt{1}+\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}}+\frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{4}}+...+\frac{1}{\sqrt{n-1}+\sqrt{n}}=11\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{2}-\sqrt{1}+\sqrt{3}-\sqrt{2}+\sqrt{4}-\sqrt{3}+...+\sqrt{n}-\sqrt{n-1}=11\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{n-1}-1=11\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{n-1}=12\)

\(\Leftrightarrow n-1=144\)

\(\Leftrightarrow n=145\left(TmĐKXĐ\right)\)

Vậy  n = 145

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn 30 tháng 12 2016 lúc 11:26
Báo cáo sai phạm

Ta có:

\(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}=0\)

\(\Leftrightarrow ab+bc+ca=0\)

Theo đề bài ta có

\(M=\frac{bc}{a^2}+\frac{ac}{b^2}+\frac{ab}{c^2}=\frac{b^3c^3+a^3c^3+a^3b^3}{a^2b^2c^2}=\frac{b^3c^3+a^3c^3+a^3b^3-3a^2b^2c^2+3^2b^2c^2}{a^2b^2c^2}\)

\(=\frac{\left(ab+bc+ca\right)\left(a^2b^2+b^2c^2+c^2a^2-a^2bc-ab^2c-abc^2\right)+3a^2b^2c^2}{a^2b^2c^2}=3\)

Đọc tiếp...
Lê Nguyên THái 13 tháng 6 2018 lúc 9:59
Báo cáo sai phạm

có thể làm cách khác

Đọc tiếp...
Đường Quỳnh Giang 3 tháng 9 2018 lúc 0:49
Báo cáo sai phạm

\(A=x^5-5x^4+5x^3-5x^2+5x-6\)

\(=x^5-\left(x+1\right)x^4+\left(x+1\right)x^3-\left(x+1\right)x^2+\left(x+1\right)x-x-2\)

\(=x^5-x^5-x^4+x^4+x^3-x^3-x^2+x^2+x-x-2\)

\(=-2\)

Đọc tiếp...
trieu dang 18 tháng 7 2015 lúc 14:18
Báo cáo sai phạm

nhưng cả tử và mẫu của A cho x+y

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: