Giúp tôi giải toán


ngonhuminh 10 giờ trước (17:29)

đặt x-1=y=> x=y+1

\(A_y=5\left(y+1\right)^{2015}-2\left(y+1\right)^{2016}+8\)

Phần số hạng không chứa y của A là

\(5.1^{2015}-2.1^{2016}+8=11\)

f(x)=q(x).(x-1)+R(x) bậc R(x) thấp hơn S(x)=(x-1)=> R(x)= hẳng số

f(1)=5-2+8=11=> r(x)=11

Nicky Grimmie 18/01/2017 lúc 20:19

aba chia hết cho 33 => aba chia hết cho 11 và 3. 
aba chia hết cho 11 => a+a-b=2a-b chia hết cho 11. 
và aba chia hết cho 3 => a+a+b=2a+b chia hết cho 3. 
xét a từ 1 
a=1 => 2a-b=2-b chia hết cho 11 =>b=2; 2a+b=4 không chia hết cho 3 (loại). 
a=2 => 2a-b=4-b chia hết cho 11 =>b=4; 2a+b=8 không chia hết cho 3 (loại). 
a=3 => 2a-b=6-b chia hết cho 11 =>b=6; 2a+b=12 Chia hết cho 3 (nhận) aba=363. 
a=4 => 2a-b=8-b chia hết cho 11 =>b=8; 2a+b=16 không chia hết cho 3 (loại). 
a=5 => 2a-b=10-b chia hết cho 11 =>không tồn tại b; 
a=6 => 2a-b=12-b chia hết cho 11 =>b=1; 2a+b=13 không chia hết cho 3 (loại). 
a=7 => 2a-b=14-b chia hết cho 11 =>b=3; 2a+b=17 không chia hết cho 3 (loại). 
a=8 => 2a-b=16-b chia hết cho 11 =>b=5; 2a+b=21 Chia hết cho 3 (nhận) aba=858. 
a=9 => 2a-b=18-b chia hết cho 11 =>b=7; 2a+b=25 không chia hết cho 3 (loại). 

Vậy có 2 số: là 363 và 858.

Cao Xuan Linh 16/01/2017 lúc 20:07

Thao bài ra ta có : \(3^{6n}-2^{6n}⋮35\)

<=>\(\left(3-2\right)^{6n}⋮35=1^{6n}⋮35\) 

Mà 1 với bất kì mũ nào cũng bằng 1 nên \(1^{6n}⋮35\)<=> \(3^{6n}-2^{6n}⋮35\)=>Đpcm

Vậy bài toán đã được chứng minh

Phạm Hữu Đang 15/01/2017 lúc 16:15

36n - 26n \(⋮\) 35 ( n \(\in\) N )

=> 36n - 26n = 16n

→ 16n => 1 . n

=> TH n là các số chia hết cho 35

\(\Rightarrow3^{6n}-2^{6n}⋮35\)

Đinh Quang Minh 15/01/2017 lúc 15:53

k có dâu hiệu chia hết cho 35 , bạn ns mình dâu hiệu mình làm cho

tuang 17/01/2017 lúc 12:34

tìm số dư khi chia 3^100 cho 7

Dương Thành Công 13/01/2017 lúc 20:37

3^100=3^4.25

        =(3^4)^25

        =81^25

         =...5

ma mot so co chu so tan cung la 5 thi khi chia cho 7 se co so du la 2

Cao Xuan Linh 17/01/2017 lúc 20:51

Ta có:\(1:3+5-67=\frac{1}{3}+5-67=5\frac{1}{3}-67=-61\frac{2}{3}\)

tran linh linh 6 giờ trước (21:48)

-61 2/3 do

vy béo như lợn nái 18/01/2017 lúc 11:25

thank các bạn nha

Kurosaki Akatsu 11/01/2017 lúc 16:08

6n + 9n chia hết cho 4n - 1

15n chia hết cho 4n - 1

12n + 3n chia hết cho 4n - 1

12n - 3 + 3n + 1 chia hết cho 4n - 1 

3.(4n - 1) + 3n + 1 chia hêt cho 4n - 1

3n +1 chia hết cho 4n - 1

4n - n + 1 chia hết cho 4n - 1

4n - n - 1 + 1 + 1 chia hết cho 4n - 1

(4n - 1) - n + 2 chia hết cho 4n - 1

n - 2  chia hết cho 4n - 1

4(n - 2) chia hết cho 4n - 1

4n - 8 chia hết cho 4n - 1

4n - 1- 7 chia hết cho 4n - 1

=> -7 chia hết cho 4n - 1

=> 4n - 1 thuộc Ư(-7) = {1 ; -1 ; 7 ; -7}

Vì n >= 1

=> Ta có 2 trường hợp 

1) 4n - 1 = 1

=> 4n = 2

=> n = 1/2 < 1 (loại)

2) 4n - 1 = 7

=> 4n = 8

=> n = 2 > 1 (nhận )

Vậy n =2 

Cao Xuan Linh 16/01/2017 lúc 20:16

Ta có : \(6n+9⋮4n-1\) 

<=>\(4\left(6n+9\right)⋮4n-1\) 

<=>\(24n+36⋮4n-1\) 

<=>\(24n-6+42⋮4n-1\) 

<=>\(42⋮4n-1\Rightarrow6n+9⋮4n-1voi\forall n>=1\)

=>đpcm

udumakinaruto 13/01/2017 lúc 16:25

ai giúp mình với 

bạnsai đề rồi

Freya 10/01/2017 lúc 17:44

3:4=0,75

hoặc

3:4=0 dư 4

CHÚC BẠN HỌC GIỎI

TK MÌNH NHÉ

Nguyễn Quỳnh như 10/01/2017 lúc 17:47

Freya cũng học giỏi, tính dư tận 4.

4:3=0.75

nguyễn thị minh 10/01/2017 lúc 17:46

3:4=3/4

Chivi Devi 17/01/2017 lúc 20:24

k cho mk nhé

S=5+5^2+...+5^2013

Ta nhóm 2 số thành 1 nhóm

=> S=(5+5^2)+...+(5^2012+5^2013)

=>S=30+...+5^2011(5+25)

=>S=30+...+5^2011.30

Vì 30 chia hết 15=>S:15 dư 0

HND_Boy Vip Excaliber 23/12/2016 lúc 16:36

Vi 9a + 6b chia hết cho 2a + 3b 

Mã 2a + 3b chia hết cho 15

=> 9a + 6 b chia hết cho 15

ngonhuminh 23/12/2016 lúc 16:34

Học trường nào mà đề hk dẽ vậy

Nguyễn Lê Bảo Ngọc 26/12/2016 lúc 09:59

Học trường THCS Thành Cổ nha,cảm ơn bạn

le anh tu 04/01/2017 lúc 08:51

Có vì 1 x 9 = 9 ghép thành 91 mà 91 : 7 = 13

Có vì 2 x 9 = 18 ghép thành 182 mà 182 : 7 = 26

Có vì 3 x 9 = 27 ghép thành 273 mà 273 : 7 = 39 

Có vì 4 x 9 = 36 ghép thành 364 mà 364 : 7 = 52

Có vì 5 x 9 = 45 ghép thành 455 mà 455 : 7 = 65

Vậy các số nhận được có chia hết cho 7 .

Nhi Cỏ là 04/01/2017 lúc 08:53

phần (b nữa ạ

ngonhuminh 03/01/2017 lúc 23:00

đề yều cầu chia hết cho 9 đâu?

chia 9 dư 4 do vậy tổng phải là 4,13 ,22,31...

5+a+3+2+1=11+a

11+a chỉ có thể =13 do a<10

vậy a=13-11=2

lập luận 5a317 chia hết cho 9 là sai về bản chất toán học

Barack Obama 03/01/2017 lúc 22:46

5a321 chia cho 9 dư 4

=> 5a317 chia hết cho 9

5 + 3 + 1 + 7 = 16 => a = 2 vì 16 + 2 = 18 và 18 chia hết cho 9

Vậy a = 2 

Thiên Thần Bé Nhỏ 03/01/2017 lúc 22:35

5a321 chia 9 dư 4.

=>5a312 chia hết cho 9.

=>5+a+3+1+2=11+a

=> a=7.

Hoc tốt^^

Phan Quang Đại 03/01/2017 lúc 22:04

Bài 2
a, Hai số liên tiếp thì luôn nguyên tố cùng nhau
b,( 2n+3)>(n+1)
2n+3=2n+2+1=[2(n+1)+1]:(n+1)= 2 dư 1
Nên 2n+3 và n+1 nt cùng nhau
mk ko nhớ lắm nhưng chắc là đúng
Chúc bạn thành công

Phan Quang Đại 03/01/2017 lúc 21:57


a,
A=(7+72)+...+(77+78)
A=(7+72)(1+2+...+76)
A=56(1+2+...+76) a là số chẵn
b,
Xét chữ số tận cùng của nó là đc 

At the speed of light 03/01/2017 lúc 21:30

Dài quá bạn ạ

Với lại giải thì mỏi cả tay mất

Những ai giỏi thì giải lần lượt cho bạn Girl xinh nha

Có thể mỗi bạn giải 1 bài

Các bạn hãy giúp đỡ bạn Girl xinh nha

Phan Quang An 03/01/2017 lúc 21:33

A=(2+22+23+24+25)+....+(22006+22007+22008+22009+22010)
A=(2+22+23+24+25)(1+2+...+22005
A=62(1+2+...+22005)  chc 21 chc 7 và 3

Girl xinh 03/01/2017 lúc 21:32

Cái này ghép số ý mà bạn

Chỉ là sợ sai nên mik hỏi ý kiến thôi

le anh tu 02/01/2017 lúc 11:52

gọi số đó là aaa

ta có aaa chia hết cho 18 nên aaa chia hết cho 2 và 9 , vậy a là chẵn , mà aaa chia hết 9 nên a+a+a chia hết 9

vì a<10 và a>0 nên a+a+a là 9,18 hoặc 27 nên  aaa là 333;666;999

mà a chẵn suy ra số ; 666

tk nha bạn

thank you bạn

(^_^)

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngTứ giácHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: