Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

15 tháng 2 2022 lúc 19:04

chiu ko bít chịu akakaka

ko bít

4 tháng 7 2022 lúc 19:24

ko biết cũng phải biết

12 tháng 2 2022 lúc 16:45

10 giờ nha

12 tháng 2 2022 lúc 16:50

=10 h nha

HT

Phân số chỉ quãng đường xe thứ nhất đi được trong 1 giờ là

\(1\div=\frac{1}{3}\) quãng đường AB

Phân số chỉ quãng đường xe thứ nhất đi được trong 2 giờ là

\(2\times\frac{1}{3}=\frac{2}{3}\)quãng đường AB

Phân số chỉ quãng đường xe thứ hai đi được trong 1 giờ là

\(1\div=\frac{1}{4}\) quãng đường AB

Phân số chỉ quãng đường xe thứ hai đi được trong 2 giờ là

\(2\times\frac{1}{4}=\frac{1}{2}\) quãng đường AB

Phân số chỉ 5 km là

\(\frac{2}{3}-\frac{1}{2}=\frac{1}{6}\) quãng đường AB

Chiều dài quãng đường AB là

\(5\div\frac{1}{6}=30\) km

Vậy.........................

10 tháng 5 2020 lúc 11:06

Một giờ xe thứ nhất đi đc: 1:3=1/3 (quãng đường AB)

Một giờ xe thứ hai đi đc : 1:5=1/5( quãng đường AB)

Một giờ cả hai xe đi đc: 1/3+1/5=8/15 (quãng đường AB)

Thời gian 2 xe gập nhau là: 1: 8/15=15/8 giờ =112.5 phút=1 ,86666667 giờ tương đương 1 giờ 9 phút

hai xe gặp nhau lúc: 8 giờ 30 phút + 1 giờ 9 phút =9 giờ 39 phút

                                Đáp số : 9 giờ 39 phút

Học tốt e nhé, mà bài này chị k bt sai hay đúng đâu, tại thấy lớp 5 nên chị làm thử thôi, đúng thì ib bảo chị nhớ e kkkkkk

20 tháng 5 2022 lúc 16:36

1 giờ xe thứ nhất đi từ A đi được :

1 : 2 = 1/2 ( quãng đường )

1 giờ xe thứ hai đi từ B đi được :

1 : 3 = 1/3 ( quãng đường )

1 giờ cả hai xe đi được :

1/2 + 1/3 = 5/6 ( quãng đường )

2 xe gặp nhau sau :

1 : 5/6 = 6/5 giờ = 

2 xe gặp nhau lúc :

7 giờ +1 giờ 12 phút =8 giờ 12 phút

28 tháng 7 2015 lúc 7:47

1 giờ xe thứ nhất đi từ A đi được :

1 : 2 = 1/2 ( quãng đường )

1 giờ xe thứ hai đi từ B đi được :

1 : 2,5 = 0,4 = 2/5 ( quãng đường )

1 giờ cả hai xe đi được :

1/2 + 2/5 = 9/10 ( quãng đường )

2 xe gặp nhau sau :

1 : 9/10 = 10/9 giờ = \(1\frac{1}{9}\)giờ = ???

2 xe gặp nhau lúc :

7 giờ + ??? =

8 tháng 3 2016 lúc 12:17

Hai xe cùng khởi hành lúc 7 rưỡi thì gặp nhau vào lúc:

   3:2=1,5 giờ 

    Đ/S:....

8 tháng 3 2016 lúc 12:18

Gỉa sử quãng đường là 90km .