Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

mimh cung can tra loi

Đọc tiếp...

mình cũng bí bài này qua à

Đọc tiếp...

mình không hiểu lắm

Đọc tiếp...

dt hình tam giác

S=1/2h×a

30=1/2×36×a

a=30:18=1,6(m)

Đọc tiếp...
trung bình cộng của các số 545,328,624,295
Đọc tiếp...

gọi a là cạnh đáy hình tam giác

Ta có: S=1/2h×a

30=1/2×36×a

a=30:18=1,6(m)

Đọc tiếp...
Nahyausbfstaienbstauqwbys
Đọc tiếp...

deo nhac dau de vai loi

Đọc tiếp...

Học liệu của ĐH Sư phạm Hà Nội

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

gọi a là cạnh đáy hình tam giác

Ta có: S=1/2h×a

30=1/2×36×a

a=30:18=1,6(m)

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: