Trợ giúp

Mọi thao tác trên OLM đều được hướng dẫn chi tiết trong các video dưới đây. Vui lòng nhấn vào link chức năng bạn cần hỗ trợ.  

 Hướng dẫn dành cho nhà trường

Tài khoản quản lý trường có thể tạo các nhóm giáo viên theo môn, tạo lớp học, gán giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn cho lớp. Đồng thời, quản lý trường có thể theo dõi và quản lý hoạt động của giáo viên, học sinh trong trường. 

CÁC THAO TÁC VỚI TÀI KHOẢN QUẢN LÝ TRƯỜNG

Hướng dẫn livestream lớp học trên OLM bằng phần mềm Zoom

Danh sách các trường đã tổ chức dạy và học trực tuyến trên OLM (có lọc theo tỉnh thành và quận huyện) 

 Hướng dẫn dành cho giáo viên

Tài khoản giáo viên có thể tạo các lớp học, tạo tài khoản học sinh. Các thầy cô có thể giao bài, tạo học liệu, xem thống kê kết quả của học sinh,... 

Giới thiệu các chức năng cho giáo viên trên OLM

CÁC THAO TÁC VỚI TÀI KHOẢN GIÁO VIÊN

Hướng dẫn cách giao bài trên OLM.VN

Hướng dẫn giáo viên tự tạo học liệu để giao bài cho học sinh

Cách tạo câu hỏi trên trang web OLM.VN

Hướng dẫn livestream lớp học trên OLM bằng phần mềm Zoom - Học toán với OnlineMath

Hướng dẫn thêm giáo viên vào lớp học đã tạo

Một số vấn đề giáo viên thường gặp

 Hotline hỗ trợ

Các thầy cô giáo, nhà trường và phụ huynh cần hỗ trợ tạo tài khoản quản lý lớp, tài khoản học sinh vui lòng liên hệ Zalo/điện thoại dưới đây:

+ 0586 217731 (Cô Trang)

0936 197672 (Cô Hòa)

0359 666 307 (Cô Huyền)

0915 343532 (Thầy Hoàn)

+ 0365 969178 (Thầy Dương)

0396 050 438 (Cô Vân)

0966 971 996 (Cô Quyên)

 Hướng dẫn dành cho học sinh

Hướng dẫn học sinh sử dụng OLM.VN

Hướng dẫn học sinh làm bài tập thầy cô giao trên OLM.VN

Cách học tập với video kết hợp trả lời câu hỏi

Cách trả lời các loại hình câu hỏi trên trang web OLM.VN

Cách vẽ hình trên trang web OLM.VN

Cách gõ công thức toán học trên trang web OLM.VN

Cách xem lại học bạ, thống kê hoạt động trên trang web OLM.VN

Cách phụ huynh học cùng con trên trang web OLM.VN

Cách tham gia diễn đàn Hỏi đáp trên trang web OLM.VN


2533 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: