Như vậy, một năm học đã qua đi, giờ là lúc nhà trường tổ chức lại lớp học, thay đổi lớp, tạo tài khoản học sinh cho các lớp.

Trong đó, việc quan trọng là nâng lớp học lên để phù hợp với năm học mới. Ví dụ năm học cũ lớp học là 6A1 thì ta cần nâng lên thành 7A1 cho năm học mới. Cách thực hiện như sau:

Bước 1: Thầy cô vào menu "Trang giáo viên / quản lý lớp học"

undefined

Bước 2: Thầy cô click vào tab: "Nâng lớp"

undefined

Bước 3: Ở giao diện này, để nâng lớp, thầy cô click vào "Tăng lớp học lên 1 giá trị", hoặc muốn hạ lớp xuống thì thầy cô click vào "Giảm các lớp xuống 1 giá trị".

undefined

Thầy cô có thể xem thêm video dẫn chuyển học sinh, thêm mới học sinh vào lớp ở đây: 

Hướng dẫn giáo viên chuyển lớp hoặc thêm học sinh vào lớp mới [OLM.VN] - YouTube

Cảm ơn thầy cô!