Như vậy, một năm học đã qua đi, giờ là lúc nhà trường tổ chức lại lớp học, thay đổi lớp, tạo tài khoản học sinh cho các lớp.

Trong đó, việc quan trọng là nâng lớp học lên để phù hợp với năm học mới. Cách thực hiện như sau:

Thầy cô có thể xem thêm video dẫn chuyển học sinh, thêm mới học sinh vào lớp ở đây: 

Hướng dẫn giáo viên chuyển lớp hoặc thêm học sinh vào lớp mới [OLM.VN] - YouTube

Cảm ơn thầy cô!