Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Cách học tập với video kết hợp trả lời câu hỏi

Các bạn học sinh thân mến,

Từ tháng 8/2019, Online Math đã có thêm các video bài giảng kết hợp trả lời câu hỏi nhằm giúp các em hiểu bài một cách tốt nhất. Để học tập với hình thức này chúng ta làm theo các bước sau:

BƯỚC 1Đăng ký tài khoản Online Math (nếu chưa có tài khoản)

BƯỚC 2: Đăng nhập vào Online Math với tài khoản đăng ký ở BƯỚC 1

BƯỚC 3: Tại trang chủ Online Math, Nhấp chuột tại  "Luyện tập" và chọn lớp học phù hợp

BƯỚC 4: Chọn bài học có biểu tượng camera bên cạnh và chọn bài giảng Video ở góc bên phải của màn hình

BƯỚC 5: Tiến hành học qua video kết hợp trả lời câu hỏi

+ Các vạch xanh trên video tương ứng với các điểm dừng để trả lời câu hỏi

+ Nếu câu hỏi nào bị trả lời sai, bạn sẽ phải trả lời lại dạng bài đó đến khi nào đúng mới qua được điểm dừng.

+ Bạn không được phép tua video qua một điểm dừng chưa hoàn thành.

+ Dữ liệu luyện tập chỉ được lưu khi bạn qua mỗi điểm dừng.

Chúc các em học tập thật tốt !


Bạn phải đăng nhập để tham gia bình luận.
53 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: