Khi thầy cô tạo tài khoản học sinh, để không bị trùng với tài khoản khác trên hệ thống thì OLM gợi ý thầy cô thêm tiền tố vào tên đăng nhập.

Ví dụ tên đăng nhập: 10a1_nguyenvana thì tiền tố là 10a1.

Tuy nhiên, lại xảy ra vấn đề là khi lên lớp 11, nếu vẫn để tên đăng nhập là: 10a1_nguyenvana, mặc dù vẫn dùng được nhưng nhiều học sinh không thích. Vậy làm sao để đổi tiền tố 10a1 thành 11a1 hay giá trị nào khác?

Cách làm như sau:

Bước 1: Thầy cô vào lớp học, click vào nút "Đổi tiền tố tên đăng nhập" màu đỏ.

undefined

Bước 2: Hệ thống sẽ chuyển đến giao diện để đổi tiền tố. OLM sẽ yêu cầu thầy cô nhập vào tiền tố cũ (OLM đã tự phát hiện và điền), và tiền tố mới. Sau đó thầy cô click vào nút "Kiểm tra" để kiểm tra tên đăng nhập mới hợp lệ hay không? Nếu ở cột "Tên đăng nhập", các ô có viền màu xanh thì tên đăng nhập là hợp lệ. Cuối cùng, thầy cô click vào nút "Đổi tên đăng nhập" để thay đổi.

undefined

Lưu ý: Thầy cô không nên để tiền tố theo tên lớp, ví dụ như 10a1, 11a1,... mà đặt tiền tố theo trường, ví dụ như: thdv, chv, ... để không phải đổi tiền tố khi tăng lớp ở đầu năm học.