Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Hà Đức Thọ. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Hà Đức Thọ

Hà Đức Thọ
Xin chào các bạn, chúc một ngày vui vẻ!

Luyện toán

7 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 700

Hà Đức Thọ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 19:03:08
Hà Đức Thọ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 22:29:58
Hà Đức Thọ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 9
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 10:37:16
Hà Đức Thọ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 10
Lần cuối làm bài: 2020-04-09 01:56:29
Hà Đức Thọ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 3
Lần cuối làm bài: 2020-03-31 22:56:40
Hà Đức Thọ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 22:20:15
Hà Đức Thọ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép chia phân số
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 20:49:44

Luyện văn - Tiếng Việt

7 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 700

Hà Đức Thọ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2020-07-23 13:57:48
Hà Đức Thọ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2020-06-12 04:28:26
Hà Đức Thọ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2018-06-05 14:44:37
Hà Đức Thọ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bức tranh của em gái tôi
Lần cuối làm bài: 2020-03-24 10:16:49
Hà Đức Thọ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2018-03-19 20:29:52
Hà Đức Thọ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bố cục của văn bản
Lần cuối làm bài: 2018-06-06 10:05:21
Hà Đức Thọ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What can you do?
Lần cuối làm bài: 2018-06-25 11:17:43

Luyện Tiếng Anh

10 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1000

Hà Đức Thọ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet (Bảng Chữ Cái)
Lần cuối làm bài: 2018-08-24 15:09:36
Hà Đức Thọ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2018-08-24 14:39:57
Hà Đức Thọ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What does she look like?
Lần cuối làm bài: 2018-07-13 09:14:20
Hà Đức Thọ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Why shouldn't he climb the tree?
Lần cuối làm bài: 2020-02-27 06:39:51
Hà Đức Thọ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Grammar_What's this?
Lần cuối làm bài: 2019-05-30 10:46:29
Hà Đức Thọ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung B. Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-07-01 08:54:37
Hà Đức Thọ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Five
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 08:58:40
Hà Đức Thọ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung BEAUTIFUL MESSAGES
Lần cuối làm bài: 2019-06-13 11:20:20
Hà Đức Thọ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Numbers 1-10
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 20:01:44
Hà Đức Thọ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: I have one sister.
Lần cuối làm bài: 2020-06-04 14:48:47

Điểm thi

Hà Đức Thọ làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-08-14 14:52:25
Hà Đức Thọ làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-04-11 00:51:11