Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Hà Đức Thọ. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Hà Đức Thọ

Hà Đức Thọ
Xin chào các bạn, chúc một ngày vui vẻ!

Luyện toán

1 -Trung bình 2.15 - Tổng điểm 905

Hà Đức Thọ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-10-31 10:05:34

Luyện văn - Tiếng Việt

4 -Trung bình 2.68 - Tổng điểm 2813

Hà Đức Thọ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bố cục của văn bản
Lần cuối làm bài: 2018-06-06 10:05:21
Hà Đức Thọ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2018-06-05 14:44:37

Luyện Tiếng Anh

8 -Trung bình 5.56 - Tổng điểm 2613

Hà Đức Thọ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Numbers 1-10
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 09:39:32
Hà Đức Thọ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung BEAUTIFUL MESSAGES
Lần cuối làm bài: 2019-06-13 11:20:20
Hà Đức Thọ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Five
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 08:58:40
Hà Đức Thọ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung B. Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-07-01 08:54:37
Hà Đức Thọ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Grammar_What's this?
Lần cuối làm bài: 2019-05-30 10:46:29
Hà Đức Thọ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What does she look like?
Lần cuối làm bài: 2018-07-13 09:14:20
Hà Đức Thọ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What can you do?
Lần cuối làm bài: 2018-06-25 11:17:43
Hà Đức Thọ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2018-08-24 14:39:57
Hà Đức Thọ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2018-03-19 20:29:52
Hà Đức Thọ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet (Bảng Chữ Cái)
Lần cuối làm bài: 2018-08-24 15:09:36

Điểm thi