OLM xin gửi tới Quý phụ huynh và các em học sinh bộ phiếu bài tập luyện tập cuối tuần từ lớp 1 - lớp 9. Mỗi phiếu đều tổng hợp kiến thức trọng tâm theo phân phối chương trình trên lớp, có đáp án và hướng dẫn làm bài chi tiết. Từ đó giúp các bạn củng cố thêm kiến thức trong tuần học. 

 

Lớp 1: https://olm.vn/tin-tuc/phieu-bai-tap-luyen-tap-tuan-31-lop-1-651687213

Lớp 2: https://olm.vn/tin-tuc/phieu-bai-tap-luyen-tap-tuan-31-lop-2-651688498

Lớp 3: https://olm.vn/tin-tuc/phieu-bai-tap-luyen-tap-tuan-31-lop-3-651689492

Lớp 4: https://olm.vn/tin-tuc/phieu-bai-tap-luyen-tap-tuan-31-lop-4-651690576

Lớp 5: https://olm.vn/tin-tuc/phieu-bai-tap-luyen-tap-tuan-31-lop-5-651691143

Lớp 6: https://olm.vn/tin-tuc/phieu-bai-tap-luyen-tap-tuan-31-lop-6-651692176

Lớp 7: https://olm.vn/tin-tuc/phieu-bai-tap-luyen-tap-tuan-31-lop-7-651693845

Lớp 8: https://olm.vn/tin-tuc/phieu-bai-tap-luyen-tap-tuan-31-lop-8-651694618

Lớp 9: https://olm.vn/tin-tuc/phieu-bai-tap-luyen-tap-tuan-31-lop-9-651695609

 

Ban Quản trị OLM.