Đồng hành giúp học sinh tự ôn tập cũng như có sự chuẩn bị cho kỳ kiểm tra cuối kì II, OLM đã biên soạn bộ đề kiểm tra giữa kì các bộ môn, các lớp năm học 2023 - 2024. Các bộ gồm đề, đáp án và hướng dẫn giúp học sinh đánh giá được trình độ, cải thiện lỗ hổng kiến thức chưa nắm vững. 

Bên cạnh đó, một số đề mẫu có đầy đủ ma trận, bảng đặc tả đề, đề minh họa và hướng dẫn chấm, giúp thầy cô tham khảo và xây dựng đề trong kì kiểm tra sắp tới.

OLM xin chia sẻ bộ đề kiểm tra cuối kì II từ lớp 1 đến lớp 12 để các bạn học sinh luyện tập, thầy cô giáo sử dụng nguồn học liệu để ra đề thi.

Lớp 1: https://olm.vn/tin-tuc/de-on-tap-kiem-tra-cuoi-ki-ii-lop-1-651796618 

Lớp 2: https://olm.vn/tin-tuc/de-on-tap-kiem-tra-cuoi-ki-ii-lop-2-651797368 

Lớp 3: https://olm.vn/tin-tuc/de-on-tap-kiem-tra-cuoi-ki-ii-lop-3-651798138 

Lớp 4: https://olm.vn/tin-tuc/de-on-tap-kiem-tra-cuoi-ki-ii-lop-4-651799271 

Lớp 5: https://olm.vn/tin-tuc/de-on-tap-kiem-tra-cuoi-ki-ii-lop-5-651800666 

Lớp 6: https://olm.vn/tin-tuc/de-on-tap-kiem-tra-cuoi-ki-ii-lop-6-651801959 

Lớp 7: https://olm.vn/tin-tuc/de-on-tap-kiem-tra-cuoi-ki-ii-lop-7-651802574 

Lớp 8: https://olm.vn/tin-tuc/de-on-tap-kiem-tra-cuoi-ki-ii-lop-8-651803938 

Lớp 9: https://olm.vn/tin-tuc/de-on-tap-kiem-tra-cuoi-ki-ii-lop-9-651804252 

Lớp 10: https://olm.vn/tin-tuc/de-on-tap-kiem-tra-cuoi-ki-ii-lop-10-651805474 

Lớp 11: https://olm.vn/tin-tuc/de-on-tap-kiem-tra-cuoi-ki-ii-lop-11-651806358 

Lớp 12: https://olm.vn/bai-viet/de-on-tap-kiem-tra-cuoi-ki-ii-lop-12-651807683 

Ban Quản trị OLM.