Hướng dẫn giáo viên tự tạo học liệu để giao bài cho học sinh

Ngoài việc sử dụng các tài nguyên sẵn có của OLM.VN, các thầy cô hoàn toàn có thể tự tạo ra học liệu để giao bài cho học sinh. Các thầy cô vui lòng xem video hướng dẫn chi tiết ở dưới đây:

Nôi dung video (theo mốc thời gian):

+) 01:30: cách tạo học liệu (khóa học), thêm nội dung cho khóa học.

+) 02:15: tạo đề thi trắc nghiệm bằng file PDF/WORD.

+) 05:35: tạo bài luyện tập trắc nghiệm.

+) 08:15: tạo đề thi tự luận.

Xem thêm : 

+ Up file đề PDF cực đơn giản:    https://olm.vn/tin-tuc/Cach-up-file-de-PDF-cuc-don-gian-tren-OLM.html

+ Cách giao bài cho học sinh: https://olm.vn/tin-tuc/Huong-dan-cach-giao-bai-tren-OLM.html


22 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: