Ngoài việc sử dụng các tài nguyên sẵn có của OLM.VN, các thầy cô hoàn toàn có thể tự tạo ra học liệu để giao bài cho học sinh. Các thầy cô vui lòng xem video hướng dẫn chi tiết ở dưới đây:

Nội dung video (cập nhật theo giao diện mới):

+ 0:00: cách tạo học liệu (khóa học), thêm nội dung cho khóa học.

+ 2:48: Tạo video tương tác

+ 5:17: Tạo đề thi trắc nghiệm

Một số hình thức khác, các thầy cô tham khảo ở video dưới đây: 

+) 02:15: tạo đề thi trắc nghiệm bằng file PDF/WORD.

+) 05:35: tạo bài luyện tập trắc nghiệm.

+) 08:15: tạo đề thi tự luận.

Xem thêm : 

+) Hướng dẫn tạo và trộn đề thi từ file WORD, tạo ma trận đề thi từ ngân hàng câu hỏi

+ Up file đề PDF cực đơn giản:    https://olm.vn/tin-tuc/Cach-up-file-de-PDF-cuc-don-gian-tren-OLM.html

+ Cách giao bài cho học sinh: https://olm.vn/tin-tuc/Huong-dan-cach-giao-bai-tren-OLM.html

+ Các thầy cô có thể nêu vấn đề và thảo luận trên nhóm Giáo viên OLM | Facebook.