Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Admin (a@olm.vn). Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Admin (a@olm.vn)

Admin (a@olm.vn)
Thật hạnh phúc khi mình có ích cho mọi người!

Điểm thi

Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-05-04 18:53:28

Luyện toán

11 -Trung bình 2.25 - Tổng điểm 4270

Admin (a@olm.vn) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-01-22 07:00:58
Admin (a@olm.vn) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2015-11-06 21:39:59
Admin (a@olm.vn) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2017-09-21 05:53:33
Admin (a@olm.vn) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Qui đồng mẫu số hai phân số
Lần cuối làm bài: 2016-04-19 19:09:02
Admin (a@olm.vn) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng dạng 8+x
Lần cuối làm bài: 2014-08-06 16:00:18
Admin (a@olm.vn) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2016-01-20 18:58:26
Admin (a@olm.vn) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc vuông, góc không vuông
Lần cuối làm bài: 2014-07-05 20:45:44
Admin (a@olm.vn) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2016-08-04 16:26:31
Admin (a@olm.vn) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hỗn số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2016-01-20 19:11:18
Admin (a@olm.vn) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quan hệ vuông góc trong hình hộp chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2016-03-31 16:02:14