Video hướng dẫn giao bài cho học sinh đơn giản nhất trên OLM.VN.

Có hai hình thức giao bài cho học sinh:

1. Giao bài Luyện tập (các môn Toán, Văn - Tiếng Việt - Tiếng Anh), sử dụng phần luyện tập và video có sẵn trên OLM.VN.

2. Giao bài bằng link, tức là các thầy cô giao bài bằng học liệu tự mình tạo ra (ở tất cả các môn). Để làm như vậy, các thầy cô cần tự tạo học liệu của mình.

Sau khi các thầy cô giao bài cho học sinh, khi học sinh đăng nhập vào tài khoản của mình, hệ thống sẽ tự chuyển đến trang lớp học và sẽ thấy bài tập các thầy cô vừa giao. Các thầy cô có thể cho học sinh xem hướng dẫn làm bài tập được giao ở đây: Hướng dẫn học sinh làm bài tập thầy cô giao trên OLM.VN

Xem thêm

Các thầy cô có thể nêu vấn đề và thảo luận trên nhóm Giáo viên chia sẻ | Facebook.