Bước 1: Đăng kí tài khoản mới.

Để có tài khoản quản lý trường, trước hết các thầy cô cần đăng kí 1 tài khoản mới, lưu ý phần họ tên và email các thầy cô điền tên và email của trường.

Bước 2: Đăng kí tài khoản trên thành tài khoản quản lý trường và thực hiện các bước Tạo tài khoản giáo viên, tạo lớp, phân công giáo viên, ...

Các thầy cô có thể nêu vấn đề và thảo luận trên nhóm Giáo viên chia sẻ | Facebook.