Để giúp học sinh có thể làm bài các thầy cô giao và hệ thống thống kê nhanh chóng, chính xác, OLM đã làm video hướng dẫn dưới đây. Mời các bạn học sinh, quý phụ huynh cùng thầy cô theo dõi.

Nội dung video (theo mốc thời gian):

+) 00:10 - Cách xem bài được giao 

+) 01:15 - Cách làm bài luyện tập trắc nghiệm trên OLM

+) 03:00 - Cách làm đề luyện tập của thầy cô

+) 04:40 - Cách làm đề trắc nghiệm PDF/WORD của thầy cô

+) 06:05 - Cách làm bài tập tự luận của thầy cô

+) 08:00 - Xử lý thế nào khi bạn đã hoàn thành bài mà trong thông báo vẫn là chưa hoàn thành?

Xem hướng dẫn vẽ hình trên OLM tại đây.