Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Giới thiệu các chức năng quản lý lớp học, giao bài, báo cáo kết quả trên OLM

Lưu ý: Ở bài viết này, việc tạo lớp học, thêm tài khoản học sinh CHỈ dành cho các thầy cô tự tạo lớp học riêng của mình, không nằm trong sự quản lý của nhà trường.

Video giới thiệu các chức năng quản lý lớp học, giao bài tập, xem thống kê báo cáo kết quả học tập dành cho giáo viên và nhà trường tổ chức dạy học trực tuyến. 

Các thầy cô có thể nêu vấn đề và thảo luận trên nhóm Giáo viên OLM | Facebook.


Bạn phải đăng nhập để tham gia bình luận.
71 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: