Cách tạo câu hỏi trên trang web OLM.VN

Video dưới đây hướng dẫn chi tiết cách tạo câu hỏi trắc nghiệm trên OLM.VN. Mời các bạn cùng theo dõi.

 


7 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức:

Có thể bạn quan tâm