Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Cách tạo câu hỏi trên trang web OLM.VN

Video dưới đây hướng dẫn chi tiết cách tạo câu hỏi trắc nghiệm trên OLM.VN. Mời các bạn cùng theo dõi.

 


Bạn phải đăng nhập để tham gia bình luận.
49 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: