OLM xin gửi tới Quý phụ huynh và các em học sinh bộ phiếu bài tập luyện tập cuối tuần từ lớp 1 - lớp 9. Mỗi phiếu đều tổng hợp kiến thức trọng tâm theo phân phối chương trình trên lớp, có đáp án và hướng dẫn làm bài chi tiết. Từ đó giúp các bạn củng cố thêm kiến thức trong tuần học. 

 

Lớp 1: https://olm.vn/tin-tuc/phieu-bai-tap-luyen-tap-tuan-34-lop-1-652148208

Lớp 2: https://olm.vn/tin-tuc/phieu-bai-tap-luyen-tap-tuan-34-lop-2-652149230

Lớp 3: https://olm.vn/tin-tuc/phieu-bai-tap-luyen-tap-tuan-34-lop-3-652150752

Lớp 4: https://olm.vn/tin-tuc/phieu-bai-tap-luyen-tap-tuan-34-lop-4-652152108

Lớp 5: https://olm.vn/tin-tuc/phieu-bai-tap-luyen-tap-tuan-34-lop-5-652153614

Lớp 6: https://olm.vn/tin-tuc/phieu-bai-tap-luyen-tap-tuan-34-lop-6-652154753

Lớp 7: https://olm.vn/tin-tuc/phieu-bai-tap-luyen-tap-tuan-34-lop-7-652155853

Lớp 8: https://olm.vn/tin-tuc/phieu-bai-tap-luyen-tap-tuan-34-lop-8-652156372

Lớp 9: https://olm.vn/tin-tuc/phieu-bai-tap-luyen-tap-tuan-34-lop-9-652157466

 

Ban Quản trị OLM.