Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

Thầy Hùng
Thầy Hùng Giáo viên VIP
19 giờ trước (17:36)

Thương là 1 và số dư là 3

Phép chia là:

8: 5 = 1 dư 3

17 giờ trước (18:54)

Vì số chia là 5 nên số dư chỉ có thể là: 0; 1; 2; 3; 4

Vì số dư gấp 3 lần thương nên số dư phải chia hết cho 3

Từ những lập luận trên ta có số dư là 3

Thương là: 3 : 1 = 3

Số bị chia là: 1 \(\times\) 5 + 3 = 8

Đáp số: 8

9 tháng 9 2021 lúc 7:17

90 nha

9 tháng 9 2021 lúc 7:39

hiệu là 90 nha!

19 tháng 1 2022 lúc 20:32

Số lớn là 105 số bé là 10

Tổng là 115

Hok tốt

Hôm kia lúc 12:23

 X = 6 \(\times\) 8 + 6 \(\times\) 2 - 5 \(\times\) 10

X = 6 \(\times\) ( 8 + 2) - 5 \(\times\) 10

X = 6 \(\times\) 10 - 5 \(\times\) 10

X = 10 \(\times\) (6-5)

X = 10 \(\times\) 1

X = 10 

A = (90:9 + 64) \(\times\) (6 \(\times\) 6 - 4 \(\times\)9)

A = (90 : 9 + 64) \(\times\)(36 - 36)

A = (90:9 + 64) \(\times\) 0

A = 0

 

 

Hôm qua lúc 8:11

X = 6 x 8 + 6 x 2 - 5 x 10

X = 48 + 12 - 50

X = 10

A = ( 90 : 9 + 64 ) x ( 6 x 6 - 4 x 9 )

A = ( 10 + 64 ) x ( 36 - 36)

A = 74 x 0

A = 0

 

Hôm kia lúc 9:38

để phép chia đó là phép chia hết thì số dư phải =0

nên ta truef đi 5 thì số dư là 5-5=0. vậy tú trừ đi 5 thì phép chia đó thành phép chia hết

Hôm kia lúc 9:44

Cách hai: 

Ta có thể thêm vào số dư 2 đơn vị thì phép chia trở thành phép chia hết, số bị tăng thêm 2 đơn vị và thương tăng lên 1 đơn vị

Hôm kia lúc 7:27

Đổi 2 km = 2 000 m

Vận động viên đó chạy tất cả số mét là:

678 + 2 000 = 2 678 (m)

Đáp số: 2 678 m

Hôm kia lúc 13:25

2678 m

 

4 tháng 6 lúc 9:51

lấy nước vào đầy can 3 lít sang can 5 lít 

như vậy can 5 lít chỉ chứa được 2 lít nước nữa 

tiếp tục lấy nước vào can 3 lít . Sau đó đổ can 3 lít sang can 5 lít đến đầy can thì dừng lại 

như vậy can 3 lít chỉ còn 1 lít 

4 tháng 6 lúc 9:55

Lần một: Đong đầy can 3 lít  sau đó rót sang can 5 lít

Khi này can 5 lít có lượng nước là: 3 l

Để can 5 lít đầy thì cần đổ thêm lượng nước là: 5 - 3 = 2(l)

Can ba lít sau khi gạn hết sang can 5 lít thì lượng nước trong can là:

           3 -  3 = 0 (l)

Lần hai:

Dùng can 3 lít đong đầy can rồi gạn sang can 5 lít hiện đang chứa 3 lít nước thì can 3 lít còn lại lượng nước là:

             3 - 2 =  1 (l)

Vậy ta đã lấy được 1 lít nước chứa trong can 3 lít sau hai lần đong từ bể chứa 

 

 

 

 

 

4 tháng 6 lúc 7:33

Có rất nhiều phép cộng cho kết quả như vậy em nhé

448 + 1 = 449

445 + 4 = 449

.....

4 tháng 6 lúc 19:20

235+219=449

127+322=449

Còn nhiều phép tính nhiều hơn nữa

......................

 

3 tháng 6 lúc 14:11

Từ tứ tư ngày chẵn lần đầu tiên của tháng đến thứ tư ngày chẵn lần hai của tháng cần số ngày là:

                       7 \(\times\) 2 =  14 (ngày)

Từ thứ tư ngày chẵn lần đầu tiên của tháng tới tư ngày chẵn lần ba của tháng cần  số ngày là:

                        14   \(\times\) (3-1) = 28 (ngày)

Vậy thứ tư ngày chẵn lần đầu tiên của tháng là ngày:

                     30 - 28 = 2 

  Từ ngày 2 tháng đó tới ngày 27 tháng đó cần số ngày là:

                     27 - 2 = 25 (ngày)

                       25 : 7 = 3 (dư 4 )

Vậy ngày 27 tháng đó là ngày thứ:

                       4 + 4 = 8 ( chủ nhật)

Đáp số : chủ nhật

thứ hai thứ ba thứ tư thứ 5 thứ 6 thứ 7 chủ nhật
    2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

 

 

 

Thầy Hùng
Thầy Hùng Giáo viên VIP
3 tháng 6 lúc 14:44

3 ngày thứ tư là ngày chẵn nên tháng đó có 5 ngày thứ 4.

Ngày thứ tư là ngày chẵn cuối cùng của tháng phải là ngày 30

Từ đó tìm được thứ của ngày 27