Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Giúp tôi giải bài tập

0 h 54 ' = 0,9 h                                        2 h 48 ' = 2,8 h

2 h 45 ' = 2,75 h                                      2 h 39 ' = 2,65 h

#꧁༺кσиღ¢ủαღĐảиɢ(ღтєαмღƒαღмυôиღиăм+Team Math is easy)༻꧂

Đọc tiếp...

0 h 54 ph = 0,6 h

2 h 45 = 2,75 h

2h 48 = 2,8 h

2 h 39 ph = 2,65 h

HOK TOT~

Đọc tiếp...

0 h 54 ph = 0,9 giờ

2 h 48 ph = 2,8 h

2 h 45 ph = 2,75 h

2 h 39 ph = 2,65 h

Hok tốt

Đọc tiếp...

12 mũ 3 * 3 mũ 5 giúp tôi đi

Đọc tiếp...

Được cập nhật 3 giờ trước (20:24)

1

\(12^3\times3^5=4^3\times3^3\times3^5=\)\(4^3\times3^8=64\times6561=419904\)

#dapandungchicomot#

Đọc tiếp...

Lúc 6 giờ tại điểm A, một chiếc thuyền xuôi dòng nước với vận tốc thuyền là 25 km/giờ, đi được một đoạn đường thuyền quay đầu ngược dòng và về đến A lúc 9 giờ. Hỏi thuyền đi cách A bao xa mới quay lại? Biết vận tốc của dòng nước là 5 km/giờ.

Lúc 6 giờ tại điểm A, một chiếc thuyền xuôi dòng nước với vận tốc thuyền là 25 km/giờ, đi được một đoạn đường thuyền quay đầu ngược dòng và về đến A lúc 9 giờ. Hỏi thuyền đi cách A bao xa mới quay lại? Biết vận tốc của dòng nước là 5 km/giờ.

Lúc 6 giờ tại điểm A, một chiếc thuyền xuôi dòng nước với vận tốc thuyền là 25 km/giờ, đi được một đoạn đường thuyền quay đầu ngược dòng và về đến A lúc 9 giờ. Hỏi thuyền đi cách A bao xa mới quay lại? Biết vận tốc của dòng nước là 5 km/giờ.

Lúc 6 giờ tại điểm A, một chiếc thuyền xuôi dòng nước với vận tốc thuyền là 25 km/giờ, đi được một đoạn đường thuyền quay đầu ngược dòng và về đến A lúc 9 giờ. Hỏi thuyền đi cách A bao xa mới quay lại? Biết vận tốc của dòng nước là 5 km/giờ.

Lúc 6 giờ tại điểm A, một chiếc thuyền xuôi dòng nước với vận tốc thuyền là 25 km/giờ, đi được một đoạn đường thuyền quay đầu ngược dòng và về đến A lúc 9 giờ. Hỏi thuyền đi cách A bao xa mới quay lại? Biết vận tốc của dòng nước là 5 km/giờ.

Đọc tiếp...

Được cập nhật 3 giờ trước (20:16)

1

Vận tốc của thuyền khi xuôi dòng là: 25 + 5 = 30 (km/giờ).

Vận tốc của thuyền khi ngược dòng là: 25 – 5 = 20 (km/giờ).

Thời gian cả đi lẫn về hết là: 9 giờ - 6 giờ = 3 (giờ) = 180 (phút).

Ta có vận tốc của thuyền khi xuôi dòng so với vận tốc của thuyền lúc ngược dòng là  hay . Suy ra thời gian thuyền xuôi dòng so với thuyền ngược dòng là .

Thời gian thuyền xuôi dòng là: 180 : (3 + 2) x 2 = 72 (phút) = 1,2 (giờ).

Điểm quay lại cách A là: 30 x 1,2 = 36 (km).

Đáp số:36 km

Đọc tiếp...

giúp mình câu này với!!!

Đọc tiếp...

Ta có :

\(1=1\)

\(\frac{1}{2^2}< \frac{1}{1\times2}=1-\frac{1}{2}\)

\(\frac{1}{3^2}< \frac{1}{2\times3}=\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\)

\(\frac{1}{4^2}< \frac{1}{3\times4}=\frac{1}{3}-\frac{1}{4}\)

........................................................

\(\frac{1}{n^2}< \frac{1}{\left(n-1\right)n}=\frac{1}{n-1}-\frac{1}{n}\)

Cộng tất cả lại ta có :

\(1+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{4^2}+.....+\frac{1}{n^2}=2-\frac{1}{n}\)với \(\forall n\)

Nếu chọn ra 5 số a,b,c,d,e khác nhau bất kỳ  trong các số từ 1 đến n thì 

\(\Rightarrow\)\(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2}+\frac{1}{d^2}+\frac{1}{e^2}< 2\)

Mà theo giả thiết :

\(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2}+\frac{1}{d^2}+\frac{1}{e^2}=2\)

⇒ có ít nhất 2 trong 5 số a;b;c;d;e bằng nhau

Đọc tiếp...

a) với a = 35,65

M = 12,25 . ( 35,65 + 64,35) - 2,25 =12,25 . 100 - 2,25 = 1225 - 2,25 = 1222,75

b) để M = 755

=> 12,25 . ( a + 64,35) - 2,25 = 755

   ( a + 64,25 ) = (755 + 2,25) : 12,25

    a + 64,25 = 3029/49

    a = 3029/49    -    64,25  

bạn tự tính phần còn lại nha, mình thấy số không đẹp cho lắm

Đọc tiếp...

Avartta giống nhau quá mik lộn lun á

Đọc tiếp...

cú làm hết đi

Đọc tiếp...

111111+44444444444454545454777=???????????????????????

Đọc tiếp...

a)

Tia Ox cùng thuộc một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Oz

Tia Oy cùng thuộc một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Oz

b)

Các tia Ox và Oy thuộc hai nửa mặt phẳng bờ chứa tia Oy

c)

Vì hai tia Oz và Oy cùng thuộc một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox và \(\widehat{xOy}< \widehat{xOz}\left(30^o< 70^o\right)\)nên tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz

d)

Theo phần c), ta có:

\(\widehat{xOy}+\widehat{yOz}=\widehat{xOz}\)

\(30^o+\widehat{yOz}=70^o\)

\(\widehat{yOz}=40^o\)

Đọc tiếp...

* Hình vẽ  z y x O

Đọc tiếp...

Bạn xem lại đề nhé, phải là chứng minh rằng có thể tìm được một số tự nhiên dạng 20152015...2015 chia hết cho 41

Chọn 41 số dạng 20152015...2015 khác nhau.

Nếu có 1 số trong nhóm chia hết cho 41. => đpcm

Nếu ko có số nào chia hết cho 41 thì theo nguyên lý Directle thì có ít nhất một cặp số (A;B) có cùng số dư khi chia cho 41.

Khi đó hiệu A - B = 20152015...201500...000 = 20152015...2015 (tạm gọi =C) x 1000...000 sẽ chia hết cho 41.

Mà 1000...000 không chia hết chết cho 41 nên C = 20152015...2015 sẽ chia hết cho 41. Nên C là số cần tìm.

Vậy, luôn tìm được ít nhất 1 số tự nhiên dạng 20152015...2015 chia hết cho 41.

Đọc tiếp...

Vì a/b<c/d nên a.d<c.b

=>2018.a.d<2018.c.b

=>2018.a.d+c.d<2018.c.b+c.d

=>2018a+c/2018b+d<c/d

Vậy ta đã chứng minh 2018a+c/2018b+d<c/d.

Đọc tiếp...

Vì a/b<c/d nên a.d<c.b

=>2018.a.d<2018.c.b

=>2018.a.d+c.d<2018.c.b+c.d

=>2018a+c/2018b+d<c/d

Vậy ta đã chứng minh 2018a+c/2018b+d<c/d.

Đọc tiếp...

Vì a/b<c/d nên a.d<c.b

. =>2018.a.d<2018.c.b.

=>2018.a.d+c.d<2018.c.b+c.d.

=>2018a+c/2018b+d<c/d.

Vậy ta đã chứng minh được 2018a+c\2018b+d<c\d

Đọc tiếp...

\(2.\)

\(\text{Gọi số cần tìm là}\)\(xy\left(0< x;xy< 10\right)\)

\(\text{Khi viết thêm chữ số}\)\(2\)\(\text{vào bên trái và bên phải, ta được:}\)\(2xy2\)

\(\text{Ta có}:\)

\(2xy2=36xy\)

\(\Rightarrow2002+xy0=36xy\)

\(\Rightarrow2002+10xy=36xy\)

\(\Rightarrow2002=36xy-10xy\)

\(\Rightarrow2002=xy\left(36-10\right)\)

\(\Rightarrow xy=2002:26\)

\(\Rightarrow xy=77\)

\(\text{Vậy ...}\)

Đọc tiếp...

\(1.\)

\(\text{Gọi số tự nhiên cần tìm là}:\)\(abcde\left(a\inℕ^∗;b,c,d,e\inℕ\right)\)

\(\text{Ta có:}\)

\(7abcde=4abcde7\)

\(\Rightarrow700000+abcde=4\left(abcde10+7\right)\)

\(\Rightarrow700000+abcde=40abcde+28\)

\(\Rightarrow700000-28=40abcde-abcde\)

\(\Rightarrow699972=39abcde\)

\(\Rightarrow abcde=699972:39\)

\(\Rightarrow abcde=17948\)

\(\text{Vậy ...}\)

Đọc tiếp...

- viết thêm số 0 trước số đó thì nó ko thay đổi

- viết thêm số 0 ở cuối thì gấp 10 lần số cũ

- viết thêm số 3 ở cuối thì gấp 10 lần và thêm 3 dơn vị so với số cũ

Đọc tiếp...

b)Gọi số cần tìm là abc

Theo đề ta có abc5= abc+1112

=>abc.10+5=abc+1112

=> abc.9= 1112-5

=> abc.9=1107

=> abc=1107 chia 5

=> abc=123

Đọc tiếp...

\(b)\)

\(\text{Khi viết thêm chữ số 5 vào bên phải số đó thì nó sẽ tăng thêm 10 lần và 5 đơn vị. Vì vậy, hiệu hai số mới và ban đầu bằng 9 lần số ban đầu cộng thêm 5 đơn vị}\)

\(\text{Chín lần số ban đầu là:}\)

\(\text{1112 - 5 = 1107}\)

\(\text{Số ban đầu là:}\)

\(\text{1107 : 9 = 123}\)

\(\text{Vậy ...}\)

Đọc tiếp...

\(\left(2x+3y\right)⋮17\Leftrightarrow13\left(2x+3y\right)⋮17\Leftrightarrow\left(26x+39y\right)⋮17\)

\(\Leftrightarrow\left(26x-17x+39y-34y\right)⋮17\Leftrightarrow\left(9x+5y\right)⋮17\)

Đọc tiếp...
Xyz CTV

Ta có 9x + 5y \(⋮\)17

<=> 17x + 17y - 8x - 12y \(⋮\)17

<=> 17(x + y) - 4(2x + 3y) \(⋮\)17

Vì 17(x + y)\(⋮\)17

 <=> 4(2x + 3y)  \(⋮\)17

<=> 2x + 3y  \(⋮\) 17

=> ĐPCM

Đọc tiếp...

a, Gọi số đó là ab(có gạch trên đầu) đk ab thuộc N

Theo đề bài ta có 

9ab=ab.13

900+10a+b=(10a+b).13

900+10a+b=130a+13b

900=120a+12b

Ta có a=7 vì a<7 thì 12b=180 vậy b=15 ko thỏa mãn a=8,9 cũng ko thỏa mãn

từ đó 12b=900-840=60

Vậy b=60:12

b=5

Vậy số đó là 75

b Gọi số đó là abc(có gạch trên đầu) đk abc thuộc N và a,b,c thuộc N a khác 0

Nếu viết thêm chữ số 5 vào bên phải số đó thì tức là đã gấp số đó lên 10 lần và 5 đơn vị

9.abc=1112-5

9.abc=1107

Vậy abc=1107:9

abc=123 Vậy số đó là 123

 

Đọc tiếp...

b) Gọi số cần tìm là abc

theo đề ta có abc5= abc+1112

=> abc.10+5=abc+1112

=> abc.9=1112-5

=> abc.9=1107

=> abc=1107chia 5

=> abc=123

Đọc tiếp...

a.

     Gọi số cần tìm là : ab

nếu viết thêm chữ số 9 vào bên trái ta được:9ab

hiệu của 9ab và ab là:

9ab-ab=900

ta có sơ đồ:

số ab:   1 ô

số 9ab:  13 ô(số 9ab lớn hơn ab là 900)

hiệu số phần bằng nhau:

13-1=12(phần)

số ab là:

900:12 nhân 1= 75

đáp số:75

 

 

Đọc tiếp...

dấu ^ là dấu gì vậy bạn?

Đọc tiếp...

\(75\%+1,1:\left(\frac{2}{5}-\frac{3}{2}\right)-\left(\frac{1}{3}\right)^2\)

\(\Rightarrow\frac{75}{100}+1,1:\left(\frac{2}{5}-\frac{3}{2}\right)-\frac{1}{9}\)

\(\Rightarrow\frac{3}{4}+1,1:-\frac{11}{10}-\frac{1}{9}\)

\(\Rightarrow\frac{3}{4}-1-\frac{1}{9}\)

\(\Rightarrow-\frac{1}{4}-\frac{1}{9}\)

\(\Rightarrow-\frac{13}{36}\)

Đọc tiếp...

2020 :[y+5]=20

y+5=2020:20

y+5=101

y=101-5

y=96

Đọc tiếp...

Giải :

2020 : ( y + 5 ) = 20

=> y + 5 = 2020 : 20

=> y + 5 = 101

=> y = 101 - 5

=> y = 96

Vậy y = 96

~~học tốt~~

Đọc tiếp...

2020 : ( y + 5) = 20

              y + 5 = 2020 : 20

              y + 5 = 101

                   y  = 101 - 5

                   y  = 96

           

Đọc tiếp...

 S = 1 + 2 + 3 + ... + 198 + 199

Tổng  S có số số hạng là:

( 199 - 1 ) : 1 + 1 = 199 ( số hạng )

Tổng S bằng:

( 199 + 1 ) x 199 : 2 = 19900

Đọc tiếp...

= (1+199)+(2+198)+....+(99+101)+100

=19800+100

=19900

Đọc tiếp...

Gọi số sách cần tìm là a  ( cuốn ) ( a ∈ N* , 200 ≤ a ≤ 500 )

Theo bài ra , ta có :

a ⋮ 12 ; a ⋮15 và a ⋮ 18

=> a ∈ BC(12 , 15 , 18 )

Ta có :

12 = 22 x 3

15 = 3 x 5

18 = 2 x 32

=> BCNN ( 12 , 15 , 18 ) = 22 x 32 x 5 = 180

=> BC(12,15,18 ) = { 0 ; 180 ; 360 ; 540 ; ... }

=> a ∈  { 0 ; 180 ; 360 ; 540 ; ... } mà 200 ≤ a ≤ 500

=> a = 360

Vậy ....................

Đọc tiếp...

Mỗi giờ vòi 1 chảy \(\frac{1}{6}\) bể, vòi 2 chảy \(\frac{1}{4}\) bể, vòi 3 chảy \(\frac{1}{8}\) bể

Nếu để vòi 1 và vòi 2 và vòi 3 chảy ra thì mỗi giờ cả 3 vòi chảy được : \(\frac{1}{6}+\frac{1}{4}-\frac{1}{8}=\frac{7}{24}\) bể

Thời gian vòi 3 chảy đầy bể là : \(1:\frac{7}{24}=1.\frac{24}{7}=\frac{24}{7}\) giờ

Đọc tiếp...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: