Như vậy năm học 2022 - 2023 đã kết thúc, cũng là lúc các bạn CTV của OLM kết thúc nhiệm kì của mình.

Thay mặt Ban quản trị diễn đàn hỏi đáp OLM, thầy cảm ơn những đóng góp nhiệt tình, vô tư của các em Cộng tác viên trong thời gian vừa qua.

Những câu trả lời bài tập, những hỗ trợ cho mọi người của các em đã góp phần xây dựng nên tinh thần đoàn kết, tinh thần học hỏi và tương trợ của mọi người trong diễn đàn OLM.

Sau đây là danh sách các bạn đã được trao thưởng trong nhiệm kì vừa qua.

STT

HỌ VÀ TÊN

TRANG CÁ NHÂN

HẠNG

THƯỞNG

1

Nguyễn Thị Thương Hoài

https://olm.vn/thanhvien/1655474456545

Nhất

500.000

2

Nguyễn Phương Thảo

https://olm.vn/thanhvien/14822109364990

Nhì

400.000

3

Đoàn Trần Quỳnh Hương

https://olm.vn/thanhvien/6116815797729

Nhì

400.000

4

Đặng Đình Tùng

https://olm.vn/thanhvien/14887164590429

Ba

300.000

5

Nguyễn Thành Đạt

https://olm.vn/thanhvien/ndt11223344

200.000

6

Lương Thị Vân Anh

https://olm.vn/thanhvien/vananh12092011

Năm

100 coin

7

Nguyễn Thành Vinh

https://olm.vn/thanhvien/270415033394

Năm

100 coin

 

Thầy sẽ liên hệ với các bạn được giải để trao thưởng.

Các bạn có tên trong danh sách này tiếp tục được làm cộng tác viên nhiệm kì tiếp theo.

Biết ơn các em!