Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

7 giờ trước (19:13)

À nhầm,Mình QUÊN VIẾT DŨNG NHÉ

VIẾT THÀNH BẢO ĐI!

 

Hôm qua lúc 20:48

=5/16x(18/35 - 2/7)

=5/16x 8/35

=1/14

Akai Haruma
Akai Haruma Giáo viên
Hôm qua lúc 20:48

Lời giải:

$\frac{18}{35}\times \frac{5}{16}-\frac{5}{16}\times \frac{2}{7}$

$=\frac{5}{16}\times (\frac{18}{35}-\frac{2}{7})$

$=\frac{5}{16}\times \frac{8}{35}=\frac{1}{14}$

Hôm qua lúc 20:16

10+10-3

=20-3

=17

-----------------------HẾT---------------

Hôm qua lúc 20:16

=17

Hôm qua lúc 14:32

ngu thế = 10

24 tháng 11 lúc 19:45

c

 

24 tháng 11 lúc 19:45

 

3 + 3 bằng bao nhiêu?

A.5           B.4          C.6           D.1

23 tháng 11 lúc 21:24

A.30

 

23 tháng 11 lúc 21:24

A

18 tháng 11 lúc 9:19

Mỗi can dầu đựng số dầu là:

120 : 15 = 8 (lít)

Số dầu đựng được trong 26 can như thế là:

26 x 8 = 208 (lít)

Đáp số: 208 lít dầu

18 tháng 11 lúc 9:19

120/15*26=208

26 can đựng được 208 lít dầu

16 tháng 11 lúc 12:05

7 năm rồi vẫn ko ai trả lời:((

16 tháng 11 lúc 20:53

Trời ơi khó thế mình ko biết âu

 

15 tháng 11 lúc 17:06

58 - 12 - 25

= 46 - 25

= 21

15 tháng 11 lúc 19:07

58 - 12 - 25= (58 - 12 ) - 25

= 46 - 25

= 21