Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Bài toán 291

Hàng ngày, Long đều rời nhà lúc 6h40 và đi bộ tới trường.

Ngày thứ Hai, Long đi với vận tốc 90m/phút. Hôm đó bạn bị muộn 2 phút.

Tới thứ Ba, Long đi với vận tốc 110m/phút và tới sớm 2 phút.

Tới thứ Tư, Long đã tới trường đúng giờ.

a) Hỏi Long đến trường lúc mấy giờ?

b) Vận tốc của Long vào ngày thứ Tư là bao nhiêu?

-----------------

Chúc mừng các bạn sau đây đã có lời giải hay và sớm nhất. Các bạn đã được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math: 

thỏ trắng

Lê Khánh Loan

Vũ Văn Huy

nguyễn trung anh

Nguyễn Ngọc Lan Thảo

----------------
Lời giải:

Gọi thời gian mà Long đến trường đúng giờ là $t$ (phút) và quãng đường từ nhà đến trường là $S$ (m).

Theo đề bài,

+) ngày thứ hai Long mất $t+2$ phút để đến trường. Long đi với vận tốc 90m/phút nên $S = 90 \times (t+2)$;

+) ngày thứ ba Long mất $t-2$ phút để đến trường. Long đi với vận tốc 110m/phút nên $S = 110 \times (t-2)$.

Do đó, ta có $90 \times (t+2) = 110 \times (t-2) \Leftrightarrow 90 t + 180 = 110t - 220 \Leftrightarrow t = 20$.

Vậy thời gian Long đến trường đúng giờ là $20$ phút.

a) Long đến trường lúc $6$ giờ $40$ phút + $20$ phút= $7$ giờ.

b) Quãng đường từ nhà Long đến trường là: $90 \times (20 +2) = 1980$ m.

Vận tốc của Long ngày thứ tư là: $1980 : 20 = 99$ (m/phút).


Bạn phải đăng nhập để tham gia bình luận.
46 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: