Bài toán 291

Hàng ngày, Long đều rời nhà lúc 6h40 và đi bộ tới trường.

Ngày thứ Hai, Long đi với vận tốc 90m/phút. Hôm đó bạn bị muộn 2 phút.

Tới thứ Ba, Long đi với vận tốc 110m/phút và tới sớm 2 phút.

Tới thứ Tư, Long đã tới trường đúng giờ.

a) Hỏi Long đến trường lúc mấy giờ?

b) Vận tốc của Long vào ngày thứ Tư là bao nhiêu?

-----------------

Chúc mừng các bạn sau đây đã có lời giải hay và sớm nhất. Các bạn đã được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math: 

thỏ trắng

Lê Khánh Loan

Vũ Văn Huy

nguyễn trung anh

Nguyễn Ngọc Lan Thảo

----------------
Lời giải:

Gọi thời gian mà Long đến trường đúng giờ là $t$ (phút) và quãng đường từ nhà đến trường là $S$ (m).

Theo đề bài,

+) ngày thứ hai Long mất $t+2$ phút để đến trường. Long đi với vận tốc 90m/phút nên $S = 90 \times (t+2)$;

+) ngày thứ ba Long mất $t-2$ phút để đến trường. Long đi với vận tốc 110m/phút nên $S = 110 \times (t-2)$.

Do đó, ta có $90 \times (t+2) = 110 \times (t-2) \Leftrightarrow 90 t + 180 = 110t - 220 \Leftrightarrow t = 20$.

Vậy thời gian Long đến trường đúng giờ là $20$ phút.

a) Long đến trường lúc $6$ giờ $40$ phút + $20$ phút= $7$ giờ.

b) Quãng đường từ nhà Long đến trường là: $90 \times (20 +2) = 1980$ m.

Vận tốc của Long ngày thứ tư là: $1980 : 20 = 99$ (m/phút).


41 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức:

Có thể bạn quan tâm