Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Ngọc Lan Thảo. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Ngọc Lan Thảo

Nguyễn Ngọc Lan Thảo
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

112 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 11200

Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn, hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2018-04-02 21:31:16
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-07-20 17:53:31
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2017-12-13 20:34:27
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thứ tự
Lần cuối làm bài: 2017-10-29 10:30:16
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2020-03-21 16:43:51
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2017-10-12 12:23:45
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2018-04-17 21:13:24
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-05-12 11:04:34
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, chữ nhật, tứ giác
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 17:10:10
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm các cạnh của hình
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 07:37:20
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2019-04-26 14:28:55
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2019-04-23 14:50:23
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 19:36:22
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 19:42:21
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2019-04-29 08:18:06
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2020-03-27 10:51:27
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2019-04-23 14:37:12
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2019-04-23 14:40:38
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2019-09-06 21:33:47
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép trừ
Lần cuối làm bài: 2020-01-10 15:56:43
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 19:39:20
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-04-26 14:39:22
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 19:49:51
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2019-04-26 14:41:01
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2019-04-23 14:55:36
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dòng tiếp theo như thế nào?
Lần cuối làm bài: 2019-05-12 11:00:55
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 100
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 16:14:55
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2019-04-26 14:35:30
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chu vi tam giác, tứ giác
Lần cuối làm bài: 2020-01-10 15:51:54
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 20:28:56
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 20:33:59
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 20:37:00
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-05-02 17:27:44
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 10:49:42
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3, 4, 5
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 10:51:25
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bé hơn, dấu <
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 16:07:23
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn. Dấu >
Lần cuối làm bài: 2019-05-02 17:00:00
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bằng nhau, dấu =
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 16:05:25
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2019-04-23 16:54:00
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 7
Lần cuối làm bài: 2019-04-26 14:58:42
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 8
Lần cuối làm bài: 2019-04-26 15:00:03
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 9
Lần cuối làm bài: 2019-04-26 15:01:13
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0
Lần cuối làm bài: 2019-04-23 16:52:25
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 10
Lần cuối làm bài: 2019-04-26 15:03:51
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 3
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 07:49:00
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 4
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 07:51:43
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 07:55:54
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2019-05-02 17:01:32
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2018-12-12 20:21:42
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung: Phép cộng trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 17:00:05
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 16:13:57
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số (9 + 5)
Lần cuối làm bài: 2019-05-11 08:29:44
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 29 + 5
Lần cuối làm bài: 2018-12-12 20:44:10
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 38 + 25
Lần cuối làm bài: 2018-09-24 21:25:52
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 3
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 07:53:47
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 4
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 16:04:17
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong phép trừ
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 10:06:44
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 6
Lần cuối làm bài: 2019-05-03 19:41:47
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 6
Lần cuối làm bài: 2019-05-03 19:44:59
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng cộng và trừ trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 16:58:06
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm. Đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 07:47:10
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một chục. Tia số
Lần cuối làm bài: 2020-01-10 15:48:31
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 100
Lần cuối làm bài: 2018-12-18 21:53:13
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 10:59:19
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giải toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 11:03:48
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2019-05-03 19:48:42
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng các số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2019-05-03 19:53:02
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đồng hồ. Thời gian
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 07:59:06
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc, viết , so sánh các số có ba chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-06-02 09:13:29
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 15:11:32
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các bảng nhân
Lần cuối làm bài: 2020-03-01 12:06:21
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về giải toán
Lần cuối làm bài: 2020-03-01 12:08:52
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2020-03-01 12:09:37
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 6
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 21:17:15
Lần cuối làm bài: 2020-03-21 16:43:32
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 21:35:26
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 6
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 15:17:02
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 7
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 15:26:18
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 7
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 10:44:58
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề-ca-met, hec-tô-mét
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 10:51:53
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập bảng nhân 2
Lần cuối làm bài: 2019-05-11 09:38:17
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 3
Lần cuối làm bài: 2020-01-10 15:55:14
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán giải bằng hai phép tính
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 11:15:37
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập bảng nhân 4
Lần cuối làm bài: 2020-01-10 15:50:14
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 5
Lần cuối làm bài: 2019-05-11 08:47:01
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập bảng nhân 5
Lần cuối làm bài: 2020-01-10 15:53:39
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 9
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 10:40:58
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chu vi hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 09:49:43
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chu vi hình vuông
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 11:30:46
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2019-04-29 08:17:52
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép hình
Lần cuối làm bài: 2019-04-26 14:50:45
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-04-26 17:18:14
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm sự khác nhau giữa hai hình
Lần cuối làm bài: 2019-04-25 16:55:56
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-04-26 14:42:26
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp theo độ dài
Lần cuối làm bài: 2019-04-26 14:54:20
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm quen với tọa độ
Lần cuối làm bài: 2019-04-23 14:46:07
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng các số trong phạm vi 10000
Lần cuối làm bài: 2020-05-16 19:08:45
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-04-25 16:53:42
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-04-29 08:19:03
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-04-29 08:20:02
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn, bé hơn (phạm vi 5)
Lần cuối làm bài: 2019-04-25 16:54:55
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-04-29 08:21:56
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm quen với số La Mã
Lần cuối làm bài: 2020-04-21 14:14:48
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 07:38:06
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 07:39:23
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 07:40:36
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tiền Việt Nam
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 10:55:04
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Thứ tự trong tập số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 21:25:01
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các loại hình trắc nghiệm tương tác
Lần cuối làm bài: 2019-08-13 09:32:57
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các dạng câu hỏi tương tác mức độ cao
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 10:57:15
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-03-24 14:09:23
Lần cuối làm bài: 2020-06-18 20:55:41

Luyện văn - Tiếng Việt

190 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 19000

Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 10:04:37
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 20:56:40
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 21:01:46
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Trần Bình Trọng. Phân biệt l/n, iêt/iêc
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 21:17:56
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 08:17:46
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bộ đội về làng
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 16:04:05
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 16:27:05
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 35: uôi, ươi (chuối, bưởi)
Lần cuối làm bài: 2017-10-22 16:59:33
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2017-10-22 17:02:35
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Dấu hỏi, dấu nặng
Lần cuối làm bài: 2017-10-25 20:12:59
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 36: ay â - ây (bay, dây)
Lần cuối làm bài: 2017-10-25 20:20:24
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 37: Ôn tập uôi, ươi, ay, ây
Lần cuối làm bài: 2017-10-26 21:46:13
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ngày hôm qua đâu rồi
Lần cuối làm bài: 2020-01-12 16:56:11
Lần cuối làm bài: 2018-08-23 20:51:28
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sự tích cây vú sữa
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 21:07:06
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tiếng võng kêu
Lần cuối làm bài: 2020-01-12 16:55:05
Lần cuối làm bài: 2018-12-12 21:26:45
Lần cuối làm bài: 2018-12-13 19:48:23
Lần cuối làm bài: 2018-12-13 20:00:10
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Câu chuyện bó đũa
Lần cuối làm bài: 2018-12-13 20:06:24
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Cảm ơn, xin lỗi
Lần cuối làm bài: 2018-12-13 20:17:10
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mẩu giấy vụn
Lần cuối làm bài: 2018-12-13 20:24:19
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hai anh em
Lần cuối làm bài: 2018-12-14 21:00:23
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bé Hoa
Lần cuối làm bài: 2018-12-14 21:05:23
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Gọi bạn
Lần cuối làm bài: 2018-12-15 08:10:37
Lần cuối làm bài: 2018-12-16 15:48:49
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mẹ
Lần cuối làm bài: 2020-01-12 16:50:26
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Con chó nhà hàng xóm
Lần cuối làm bài: 2018-12-16 16:34:53
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bán chó
Lần cuối làm bài: 2018-12-16 16:39:41
Lần cuối làm bài: 2018-12-16 16:48:12
Lần cuối làm bài: 2018-12-16 17:00:48
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ hoa: A
Lần cuối làm bài: 2020-01-12 16:46:15
Lần cuối làm bài: 2018-12-16 17:22:32
Lần cuối làm bài: 2018-12-16 17:37:18
Lần cuối làm bài: 2018-12-16 21:07:07
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bông hoa Niềm vui
Lần cuối làm bài: 2018-12-17 20:20:54
Lần cuối làm bài: 2018-12-17 20:33:01
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2018-12-17 20:45:24
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 10:14:51
Lần cuối làm bài: 2020-01-10 16:01:40
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Bác sĩ Sói. Phân biệt l/n, ươc/ươt
Lần cuối làm bài: 2020-01-12 16:35:47
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 07:37:08
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 07:43:55
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 07:50:03
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2019-04-23 16:44:51
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-04-23 16:46:00
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Dấu huyền, dấu ngã
Lần cuối làm bài: 2019-04-23 16:47:54
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Be, bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ
Lần cuối làm bài: 2019-04-23 16:50:03
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Trường em
Lần cuối làm bài: 2019-04-25 16:46:35
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Tặng cháu
Lần cuối làm bài: 2019-04-25 16:49:47
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: ê, v (bê, ve)
Lần cuối làm bài: 2019-04-25 16:52:02
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: o, c (bò, cỏ)
Lần cuối làm bài: 2019-04-25 18:47:20
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: ô ơ (cô, cờ)
Lần cuối làm bài: 2019-04-25 18:49:26
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: i, a (bi, cá)
Lần cuối làm bài: 2019-04-26 14:56:57
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: n m (nơ, me)
Lần cuối làm bài: 2019-04-26 17:24:12
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cây đa quê hương
Lần cuối làm bài: 2019-04-28 08:30:45
Lần cuối làm bài: 2020-01-12 16:38:56
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ai ngoan sẽ được thưởng
Lần cuối làm bài: 2019-04-28 09:54:17
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chiếc rễ đa tròn
Lần cuối làm bài: 2019-04-28 09:58:49
Lần cuối làm bài: 2019-04-29 08:51:05
Lần cuối làm bài: 2019-04-29 08:59:08
Lần cuối làm bài: 2019-04-29 09:32:02
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cây và hoa bên lăng Bác
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 09:00:16
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bóp nát quả cam
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 09:16:48
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lượm
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 21:27:19
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: l, h (lê, hè)
Lần cuối làm bài: 2019-05-02 16:54:25
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Ôn tập l, h, c, o, ô, ơ
Lần cuối làm bài: 2019-05-02 16:55:38
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 14: d đ (dê, đò)
Lần cuối làm bài: 2019-05-02 16:58:27
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Kho báu
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 11:58:35
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Những quả đào
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 12:07:23
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 15: t th (tổ, thỏ)
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 17:03:15
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2019-05-09 06:46:44
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cò và Cuốc
Lần cuối làm bài: 2020-01-10 16:00:38
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cô giáo tí hon
Lần cuối làm bài: 2019-09-01 21:55:47
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hai bàn tay em
Lần cuối làm bài: 2019-09-05 14:39:12
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ai có lỗi?
Lần cuối làm bài: 2019-09-05 14:50:43
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Khi mẹ vắng nhà
Lần cuối làm bài: 2019-09-06 20:31:45
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người mẹ
Lần cuối làm bài: 2019-09-05 15:33:23
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ông Mạnh thắng Thần Gió
Lần cuối làm bài: 2020-01-12 16:43:56
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chiếc áo len
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 19:37:06
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người lính dũng cảm
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 21:40:16
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cuộc họp của chữ viết
Lần cuối làm bài: 2019-09-24 17:28:11
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bài tập làm văn
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 20:41:58
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nhớ lại buổi đầu đi học
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 20:23:32
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn : Tập tổ chức cuộc họp
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 19:30:24
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lừa và ngựa
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 09:17:24
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cậu bé thông minh
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 19:36:28
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trận bóng dưới lòng đường
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 19:52:20
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bận
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 18:40:49
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tiếng ru
Lần cuối làm bài: 2019-10-15 19:06:41
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Các em nhỏ và cụ già
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 10:19:18
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập Luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2019-10-25 19:06:59
Lần cuối làm bài: 2019-10-25 19:40:42
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đất quý, đất yêu
Lần cuối làm bài: 2019-11-25 20:38:11
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người liên lạc nhỏ
Lần cuối làm bài: 2019-11-25 20:44:20
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hũ bạc của người cha
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 12:08:13
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thư gửi bà
Lần cuối làm bài: 2019-11-25 20:57:54
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đôi bạn
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 12:19:01
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nhà rông ở Tây Nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-12-03 17:35:05
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Cô giáo tí hon. Phân biệt s/x, ăn/ ăng
Lần cuối làm bài: 2019-12-03 18:32:24
Lần cuối làm bài: 2019-12-03 18:40:25
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 11:00:57
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 11:19:19
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 11:27:07
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Về quê ngoại
Lần cuối làm bài: 2019-12-14 09:53:47
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Hai Bà Trưng. Phân biệt l/n, iêt/iêc
Lần cuối làm bài: 2020-01-02 20:55:17
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Giọng quê hương
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 10:09:47
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vẽ quê hương
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 10:20:33
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nắng phương Nam
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 10:28:15
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: So sánh. Dấu chấm.
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 15:35:59
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: So sánh. Dấu chấm
Lần cuối làm bài: 2020-03-27 21:07:23
Lần cuối làm bài: 2019-12-17 20:27:14
Lần cuối làm bài: 2019-12-17 20:36:22
Lần cuối làm bài: 2019-12-17 20:44:10
Lần cuối làm bài: 2019-12-18 21:03:20
Lần cuối làm bài: 2019-12-18 21:15:55
Lần cuối làm bài: 2019-12-18 21:49:10
Lần cuối làm bài: 2019-12-18 21:57:50
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Nghe kể: Chàng trai làng Phù Ủng
Lần cuối làm bài: 2020-05-27 21:46:36
Lần cuối làm bài: 2020-01-02 21:12:43
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Buổi học thể dục
Lần cuối làm bài: 2020-06-16 19:34:16
Lần cuối làm bài: 2020-01-06 19:19:32
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ở lại với chiến khu
Lần cuối làm bài: 2020-01-11 10:25:34
Lần cuối làm bài: 2020-01-13 19:32:19
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử
Lần cuối làm bài: 2020-01-16 21:45:48
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bàn tay cô giáo
Lần cuối làm bài: 2020-01-16 21:39:51
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mưa
Lần cuối làm bài: 2020-06-29 21:46:58
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ông tổ nghề thêu
Lần cuối làm bài: 2020-01-18 16:56:53
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sự tích chú Cuội cung trăng
Lần cuối làm bài: 2020-02-05 09:44:07
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chú ở bên Bác Hồ
Lần cuối làm bài: 2020-02-05 09:49:03
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cuộc chạy đua trong rừng
Lần cuối làm bài: 2020-02-05 15:21:34
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mè hoa lượn sóng
Lần cuối làm bài: 2020-02-08 09:39:39
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bản tin
Lần cuối làm bài: 2020-02-08 09:55:00
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cùng vui chơi
Lần cuối làm bài: 2020-06-16 19:07:52
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hai Bà Trưng
Lần cuối làm bài: 2020-03-01 16:23:28
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Phần thưởng
Lần cuối làm bài: 2020-03-18 08:59:12
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Có công mài sắt, có ngày nên kim
Lần cuối làm bài: 2020-03-18 09:06:31
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tìm ngọc
Lần cuối làm bài: 2020-03-18 14:40:50
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chuyện bốn mùa
Lần cuối làm bài: 2020-05-30 09:12:00
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bím tóc đuôi sam
Lần cuối làm bài: 2020-03-18 14:51:20
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bác sĩ Sói
Lần cuối làm bài: 2020-03-18 16:01:32
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Quả tim khỉ
Lần cuối làm bài: 2020-03-18 16:08:18
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tôm Càng và Cá Con
Lần cuối làm bài: 2020-03-18 20:52:17
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người mẹ hiền
Lần cuối làm bài: 2020-03-18 20:58:24
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài số 2
Lần cuối làm bài: 2020-03-28 08:23:54
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người trí thức yêu nước
Lần cuối làm bài: 2020-03-27 19:38:36
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cuốn sổ tay
Lần cuối làm bài: 2020-03-27 19:46:27
Lần cuối làm bài: 2020-05-20 19:22:02
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nhà ảo thuật
Lần cuối làm bài: 2020-05-12 18:33:32
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Tập đọc
Lần cuối làm bài: 2020-06-17 20:03:40
Lần cuối làm bài: 2020-05-20 18:18:48
Lần cuối làm bài: 2020-05-20 19:32:58
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Nghe nhạc. Phân biệt l/n, ut/uc
Lần cuối làm bài: 2020-05-20 20:23:05
Lần cuối làm bài: 2020-05-20 20:38:52
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục
Lần cuối làm bài: 2020-05-26 21:10:44
Lần cuối làm bài: 2020-05-26 21:25:22
Lần cuối làm bài: 2020-06-21 20:53:23
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vẽ ngựa
Lần cuối làm bài: 2020-05-29 21:35:01
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Phần thưởng
Lần cuối làm bài: 2020-05-29 21:37:22
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua
Lần cuối làm bài: 2020-05-30 09:05:17
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bạn của Nai Nhỏ
Lần cuối làm bài: 2020-05-30 09:10:00
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bác sĩ Y-éc-xanh
Lần cuối làm bài: 2020-06-07 20:10:40
Lần cuối làm bài: 2020-06-07 20:31:58
Lần cuối làm bài: 2020-06-07 20:50:57
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bài hát trồng cây
Lần cuối làm bài: 2020-06-09 21:28:49
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người đi săn và con vượn
Lần cuối làm bài: 2020-06-10 20:07:10
Lần cuối làm bài: 2020-06-21 15:53:33
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Một mái nhà chung
Lần cuối làm bài: 2020-06-16 19:38:37
Lần cuối làm bài: 2020-06-21 21:06:13
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Tập đọc
Lần cuối làm bài: 2020-06-17 20:09:09
Lần cuối làm bài: 2020-06-20 08:13:37
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Chính tả
Lần cuối làm bài: 2020-06-20 09:08:57
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Chính tả
Lần cuối làm bài: 2020-06-20 17:05:36
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2020-06-20 17:00:46
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ba điều ước
Lần cuối làm bài: 2020-06-20 09:39:56
Lần cuối làm bài: 2020-06-20 16:02:31
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Con cò
Lần cuối làm bài: 2020-06-21 21:37:46
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2020-06-20 16:27:47
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Nhân hóa
Lần cuối làm bài: 2020-06-21 21:18:31
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Hội vật. Phân biệt tr/ch, ưt/ưc
Lần cuối làm bài: 2020-06-21 15:26:30
Lần cuối làm bài: 2020-06-21 15:47:52
Lần cuối làm bài: 2020-06-21 20:53:04
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cóc kiện Trời
Lần cuối làm bài: 2020-06-25 15:35:09
Lần cuối làm bài: 2020-06-26 20:52:26
Lần cuối làm bài: 2020-06-26 20:57:30
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Nói, viết về bảo vệ môi trường
Lần cuối làm bài: 2020-06-27 11:12:14
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Hạt mưa. Phân biệt l/n, v/d
Lần cuối làm bài: 2020-06-28 10:42:40
Lần cuối làm bài: 2020-06-28 11:04:48
Lần cuối làm bài: 2020-06-29 21:54:17

Luyện Tiếng Anh

208 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 20800

Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's the weather like?
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 10:11:43
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 11:19:52
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: I like elephant because it's big!
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 11:03:10
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2018-12-14 17:29:05
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2018-12-14 17:29:29
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 20:46:24
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-04-12 21:31:43
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-04-12 21:36:42
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 10:02:50
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 17:21:15
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 17:22:57
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 11:31:18
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 11:33:39
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 11:03:55
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 11:08:26
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-04-16 22:01:56
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-04-17 21:36:47
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-04-22 17:50:08
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-04-18 17:39:09
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-04-18 17:51:40
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-04-20 21:43:27
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-04-18 21:51:31
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-04-20 21:49:43
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-04-20 21:51:45
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-04-20 21:55:52
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 08:17:12
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 08:24:41
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 08:29:04
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 21:00:53
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-04-22 17:47:29
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 9
Lần cuối làm bài: 2019-04-22 18:04:14
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 12
Lần cuối làm bài: 2019-04-22 18:07:10
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 2
Lần cuối làm bài: 2019-04-23 17:12:49
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-04-23 17:26:28
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-04-25 17:35:58
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-04-25 17:09:00
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-04-28 10:26:20
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-04-25 17:14:24
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 4
Lần cuối làm bài: 2019-04-30 22:28:46
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-04-25 17:27:54
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-04-25 17:28:54
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-04-25 17:31:48
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revisin unit 13
Lần cuối làm bài: 2019-04-29 22:04:58
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-04-28 10:30:09
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-04-28 10:39:28
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-04-29 11:19:37
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-04-29 11:25:29
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 3
Lần cuối làm bài: 2019-04-29 21:58:37
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-04-29 22:13:51
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 08:08:40
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 08:11:06
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 08:16:06
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 17:04:59
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 17:06:42
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skills time - Reading - School things
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 10:08:25
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 10:10:53
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 10:14:59
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 10:18:12
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung He's a hero! - Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 15:34:09
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-05-11 09:56:00
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What can you do?
Lần cuối làm bài: 2020-05-29 20:10:20
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Toys (Đồ chơi)
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 16:20:39
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 16:23:47
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Review Unit 1
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 16:30:21
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Two: Grammar_ This is my bag. - This is your doll.
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 16:36:35
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three: Song (Toys, toys, toys, toys!)
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 16:42:31
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Four: Phonics Ee, Ff, Gg, Hh
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 16:50:28
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Five: Skills time - Reading - My favorite...
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 16:54:47
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-05-12 08:29:32
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-05-11 09:55:29
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-05-11 09:56:19
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-05-11 09:56:56
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2020-05-30 16:46:30
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-05-11 11:33:15
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-05-11 11:34:18
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-05-11 11:41:46
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-05-12 08:27:18
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-05-12 09:00:02
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-05-12 10:11:54
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-05-12 10:12:59
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-05-12 10:13:20
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-05-12 10:14:54
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-05-12 10:19:43
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-05-12 10:44:52
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 15:30:30
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-05-12 21:29:14
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-05-12 21:30:40
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 16:02:28
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-05-12 21:36:45
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 15:28:13
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 15:31:07
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 15:32:52
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 15:34:45
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 16:00:41
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 18:46:44
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 18:56:34
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 19:01:20
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 19:14:07
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 19:20:05
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 19:30:59
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-05-15 18:58:49
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 11
Lần cuối làm bài: 2019-05-15 19:02:39
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 10
Lần cuối làm bài: 2019-05-15 19:08:02
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-05-15 20:52:46
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing
Lần cuối làm bài: 2019-05-15 21:06:48
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-05-15 21:07:14
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-05-15 21:09:11
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-05-15 21:11:24
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-05-15 21:35:47
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-05-15 21:39:26
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-05-15 21:40:11
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 15
Lần cuối làm bài: 2020-01-12 17:13:10
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-05-18 08:28:45
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-05-18 08:30:48
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision untit 14
Lần cuối làm bài: 2019-05-18 08:44:55
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-01-12 17:04:23
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-05-18 11:12:53
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-05-18 11:25:19
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-05-18 11:31:37
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-05-19 10:42:23
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 1
Lần cuối làm bài: 2019-05-22 21:03:22
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-06-01 14:07:20
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-06-01 14:09:05
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-06-01 14:10:05
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: That's my brother
Lần cuối làm bài: 2019-06-01 14:31:22
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-06-06 15:40:06
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Who's that man?
Lần cuối làm bài: 2019-06-03 08:19:08
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How are you?
Lần cuối làm bài: 2019-06-06 15:36:50
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is Tony
Lần cuối làm bài: 2019-06-06 16:20:24
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Is that Tony?
Lần cuối làm bài: 2020-02-29 10:06:22
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-03-19 20:14:48
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Is there a garden?
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 10:43:43
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-06-09 08:48:48
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-06-09 09:01:13
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is my house
Lần cuối làm bài: 2019-06-10 16:17:27
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Is that your school bag?
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 10:17:54
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-06-13 20:47:28
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Do you have any toys?
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 16:09:46
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Where are my posters?
Lần cuối làm bài: 2020-02-27 16:34:06
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Are there any posters in the room?
Lần cuối làm bài: 2020-02-27 16:43:05
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What toys do you like?
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 11:49:03
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your name?
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 10:31:30
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How many parrots do you have?
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 12:43:58
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How many chairs are there?
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 20:01:47
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where's my book?
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 19:18:31
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Where are my cats?
Lần cuối làm bài: 2019-08-04 11:02:04
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 11:37:59
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2019-08-09 21:07:22
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: May I come in?
Lần cuối làm bài: 2020-02-29 10:09:50
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-08-10 11:06:49
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: That's my dog
Lần cuối làm bài: 2019-09-07 21:16:49
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is my pen
Lần cuối làm bài: 2019-09-07 21:22:31
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: May I come in?
Lần cuối làm bài: 2020-03-19 20:25:37
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-09-13 19:55:32
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What colour is your book?
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 16:02:00
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-06-28 16:21:42
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Does he have a puzzle?
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 16:16:35
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Are they your friends?
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 19:48:59
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What are you doing?
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 16:38:09
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How do you spell your name?
Lần cuối làm bài: 2020-03-19 20:31:05
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Is your school big?
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 10:23:16
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-06-26 15:38:25
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How old are you?
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 21:13:59
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Nice to meet you
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 21:19:35
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 19:57:03
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 20:06:15
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2020-02-27 16:52:33
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Who's that?
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 20:16:22
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: These are my books
Lần cuối làm bài: 2020-03-13 20:56:58
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What is he doing?
Lần cuối làm bài: 2020-03-15 09:44:06
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is my friend
Lần cuối làm bài: 2020-03-18 07:57:06
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Classroom intructions
Lần cuối làm bài: 2020-03-19 20:19:40
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2020-03-23 15:36:38
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Shapes
Lần cuối làm bài: 2020-03-23 15:42:32
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where's Sa Pa?
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 16:54:01
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 14:53:30
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Where does he work?
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 16:10:34
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-05-23 11:08:53
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 11:34:49
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 19:57:47
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 11:37:48
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 16:46:59
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Do you like badminton?
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 16:56:51
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 14:50:04
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 15:03:04
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-04-29 14:35:43
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Phonics - Letters c, d
Lần cuối làm bài: 2020-04-29 14:36:31
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-04-29 14:38:23
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-05-04 09:41:32
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-05-02 08:40:43
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 6
Lần cuối làm bài: 2020-04-29 16:07:36
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What does she look like?
Lần cuối làm bài: 2020-04-29 16:11:50
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-05-02 12:24:22
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-05-02 15:33:04
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-05-04 15:11:38
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-06-07 21:03:17
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2020-05-23 10:45:26
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Can you play the guitar?
Lần cuối làm bài: 2020-05-29 20:14:00
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-05-30 17:11:44
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-05-30 17:11:59
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What animal do you like to see?
Lần cuối làm bài: 2020-06-06 16:32:45
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-06-09 20:37:56
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Let's go to the supermarket!
Lần cuối làm bài: 2020-06-06 17:03:44
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Why do you go to the cinema?
Lần cuối làm bài: 2020-06-07 10:47:10
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-06-07 10:48:38
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-06-18 20:36:04
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2020-06-28 16:05:53
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2020-07-04 15:49:55

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-07-29 07:54:10
Nguyễn Ngọc Lan Thảo làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-01 08:42:12
Nguyễn Ngọc Lan Thảo làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-04-30 16:32:24
Nguyễn Ngọc Lan Thảo làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-04-03 20:39:48
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-04-03 20:36:06
Nguyễn Ngọc Lan Thảo làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-04-03 20:30:42
Nguyễn Ngọc Lan Thảo làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-08 21:09:35
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-06 17:32:17
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-04 20:11:58
Nguyễn Ngọc Lan Thảo làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-26 21:53:54
Điểm cao nhất: 11, Nộp bài lúc 2017-10-08 21:29:49
Nguyễn Ngọc Lan Thảo làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-01 10:44:24
Nguyễn Ngọc Lan Thảo làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-07 10:42:11
Nguyễn Ngọc Lan Thảo làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-05 18:24:07
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-04 10:47:35
Nguyễn Ngọc Lan Thảo làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-03 14:50:09
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-29 16:37:10
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-26 15:11:52
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-28 18:37:51
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-27 16:52:15
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-27 16:50:37
Nguyễn Ngọc Lan Thảo làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-27 16:47:56
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-27 16:44:43
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-27 13:34:50
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-21 11:14:52
Nguyễn Ngọc Lan Thảo làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-21 11:07:50
Nguyễn Ngọc Lan Thảo làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-19 03:01:26
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-30 17:03:24
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-07-30 16:59:39
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-30 16:56:10