Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Ngọc Lan Thảo. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Ngọc Lan Thảo

Nguyễn Ngọc Lan Thảo
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

93 -Trung bình 9.12 - Tổng điểm 10120

Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 7
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 10:44:58
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 7
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 15:26:18
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 6
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 15:17:02
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Thứ tự trong tập số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 21:25:01
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 21:35:26
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 15:11:32
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 6
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 21:17:15
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các loại hình trắc nghiệm tương tác
Lần cuối làm bài: 2019-08-13 09:32:57
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc, viết , so sánh các số có ba chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-06-02 09:13:29
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-05-12 11:04:34

Luyện văn - Tiếng Việt

96 -Trung bình 8.80 - Tổng điểm 10386

Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đôi bạn
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 12:19:01
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nhà rông ở Tây Nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-12-03 17:35:05
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hũ bạc của người cha
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 12:08:13
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người liên lạc nhỏ
Lần cuối làm bài: 2019-11-25 20:44:20
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn : Tập tổ chức cuộc họp
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 19:30:24
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bán chó
Lần cuối làm bài: 2018-12-16 16:39:41
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bé Hoa
Lần cuối làm bài: 2018-12-14 21:05:23
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nắng phương Nam
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 21:35:12
Lần cuối làm bài: 2019-12-03 18:40:25
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đất quý, đất yêu
Lần cuối làm bài: 2019-11-25 20:38:11

Luyện Tiếng Anh

150 -Trung bình 8.01 - Tổng điểm 16975

Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Jobs (Nghề nghiệp)
Lần cuối làm bài: 2019-09-07 21:25:33
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Five: Skills time - Reading - My favorite...
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 16:54:47
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Four: Phonics Ee, Ff, Gg, Hh
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 16:50:28
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three: Song (Toys, toys, toys, toys!)
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 16:42:31
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Two: Grammar_ This is my bag. - This is your doll.
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 16:36:35
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Review Unit 1
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 16:30:21
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Toys (Đồ chơi)
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 16:20:39
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 16:23:47
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skills time - Reading - School things
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 10:08:25
Nguyễn Ngọc Lan Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What is he doing?
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 15:20:28

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-07-29 07:54:10
Nguyễn Ngọc Lan Thảo làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-01 08:42:12
Nguyễn Ngọc Lan Thảo làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-04-30 16:32:24
Nguyễn Ngọc Lan Thảo làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-04-03 20:39:48
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-04-03 20:36:06
Nguyễn Ngọc Lan Thảo làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-04-03 20:30:42
Nguyễn Ngọc Lan Thảo làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-08 21:09:35
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-06 17:32:17
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-04 20:11:58
Nguyễn Ngọc Lan Thảo làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-26 21:53:54
Điểm cao nhất: 11, Nộp bài lúc 2017-10-08 21:29:49
Nguyễn Ngọc Lan Thảo làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-01 10:44:24
Nguyễn Ngọc Lan Thảo làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-07 10:42:11
Nguyễn Ngọc Lan Thảo làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-05 18:24:07
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-04 10:47:35
Nguyễn Ngọc Lan Thảo làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-03 14:50:09
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-29 16:37:10
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-26 15:11:52
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-28 18:37:51
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-27 16:52:15
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-27 16:50:37
Nguyễn Ngọc Lan Thảo làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-27 16:47:56
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-27 16:44:43
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-27 13:34:50
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-21 11:14:52
Nguyễn Ngọc Lan Thảo làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-21 11:07:50
Nguyễn Ngọc Lan Thảo làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-19 03:01:26
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-30 17:03:24
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-07-30 16:59:39
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-30 16:56:10