Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Lê Khánh Loan. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Lê Khánh Loan

Lê Khánh Loan
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: Lê Khánh Loan
  • Đang học tại:
  • Địa chỉ: -
  • Điểm hỏi đáp: 98SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Điểm thi

Lê Khánh Loan làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-05-25 22:17:33
Lê Khánh Loan làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-04-27 22:18:38

Luyện toán

135 -Trung bình 9.06 - Tổng điểm 14763

Lê Khánh Loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia cho số có hai chữ số
Lần cuối làm bài: 2016-11-25 13:59:38
Lê Khánh Loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2014-11-16 14:17:33
Lê Khánh Loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trục số thập phân
Lần cuối làm bài: 2014-11-16 14:55:46
Lê Khánh Loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép tính về số phần trăm
Lần cuối làm bài: 2018-07-15 16:32:05
Lê Khánh Loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán giải bằng biểu đồ Ven
Lần cuối làm bài: 2014-11-17 15:12:51
Lê Khánh Loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2018-05-07 12:35:09
Lê Khánh Loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân chia nhẩm với các số 0,5; 0,25; 0,125
Lần cuối làm bài: 2016-05-30 10:25:28
Lần cuối làm bài: 2018-03-02 14:05:36
Lê Khánh Loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2014-11-24 09:37:17
Lê Khánh Loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giảm đi n lần và giảm đi n đơn vị
Lần cuối làm bài: 2018-08-02 10:54:17