Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Lê Khánh Loan. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Lê Khánh Loan

Lê Khánh Loan
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: Lê Khánh Loan
  • Đang học tại:
  • Địa chỉ: -
  • Điểm hỏi đáp: 100SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 2SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

151 -Trung bình 9.06 - Tổng điểm 16488

Lần cuối làm bài: 2019-10-09 14:10:37
Lê Khánh Loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ số phần trăm
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 11:12:43
Lê Khánh Loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ các số trong phạm vi 100 000
Lần cuối làm bài: 2019-08-07 20:29:14
Lê Khánh Loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng các số trong phạm vi 100000
Lần cuối làm bài: 2019-08-07 20:09:29
Lê Khánh Loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán giải bằng hai phép tính (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-08-07 19:51:23
Lê Khánh Loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông
Lần cuối làm bài: 2019-04-26 10:16:21
Lê Khánh Loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các số trong phạm vi 100 000
Lần cuối làm bài: 2019-04-26 10:03:59
Lê Khánh Loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về hình học (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-01-06 23:34:13
Lê Khánh Loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên ( tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2018-12-17 10:57:56
Lê Khánh Loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia một tổng cho một số
Lần cuối làm bài: 2018-12-16 22:31:47

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Lê Khánh Loan làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-26 10:23:48
Lê Khánh Loan làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-11-30 11:02:44
Lê Khánh Loan làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-20 13:40:43
Lê Khánh Loan làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-05-25 22:17:33
Lê Khánh Loan làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-04-27 22:18:38