Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Vũ Văn Huy. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Vũ Văn Huy

Vũ Văn Huy
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

174 -Trung bình 9.90 - Tổng điểm 17417

Vũ Văn Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một chục. Tia số
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 21:49:40
Vũ Văn Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Hàm số y = ax² (a ≠ 0)
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 21:46:06
Vũ Văn Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 00:14:08
Vũ Văn Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các loại hình trắc nghiệm tương tác
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 00:07:47
Vũ Văn Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Góc ở tâm
Lần cuối làm bài: 2019-04-08 20:52:12
Vũ Văn Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2019-02-01 20:50:54
Vũ Văn Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập - Các số trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-01-30 02:46:29
Vũ Văn Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-01-18 21:34:50
Vũ Văn Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2019-01-16 19:11:23
Vũ Văn Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-01-02 20:17:46

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 4.80 - Tổng điểm 96

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Vũ Văn Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-01-28 20:32:47

Điểm thi

Vũ Văn Huy làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-02 12:57:59
Vũ Văn Huy làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-02 12:55:20
Vũ Văn Huy làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-02 12:54:06
Vũ Văn Huy làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-02 12:22:46
Vũ Văn Huy làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-11 10:46:24
Vũ Văn Huy làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-25 22:21:11
Vũ Văn Huy làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-03-25 22:08:21
Vũ Văn Huy làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-03-25 21:56:19
Vũ Văn Huy làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-03-15 22:44:18
Vũ Văn Huy làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-02-01 21:00:31
Vũ Văn Huy làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-19 20:21:29
Vũ Văn Huy làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-06 15:43:44
Vũ Văn Huy làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-06-11 20:42:01
Vũ Văn Huy làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-06-11 20:37:46
Vũ Văn Huy làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-11 20:32:48
Vũ Văn Huy làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-06-11 20:28:59
Vũ Văn Huy làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-06-11 20:24:56
Vũ Văn Huy làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-11 20:21:29
Vũ Văn Huy làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-11 20:19:47
Vũ Văn Huy làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-06-11 20:17:00
Vũ Văn Huy làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-06-11 20:13:55
Vũ Văn Huy làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-06-11 20:08:31
Vũ Văn Huy làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-06-11 19:54:18
Vũ Văn Huy làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-11 19:15:05
Vũ Văn Huy làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-31 19:35:12
Vũ Văn Huy làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-31 19:21:10