Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Hoàng Thị Thu Huyền. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Hoàng Thị Thu Huyền

Hoàng Thị Thu Huyền
Chúc các em sẽ học tập và vui chơi hiệu quả cùng OLM ^^

Luyện toán

69 -Trung bình 4.54 - Tổng điểm 20377

Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 7
Lần cuối làm bài: 2018-11-20 23:20:09
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2018-11-20 23:16:08
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng các số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2018-11-20 08:42:18
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 3
Lần cuối làm bài: 2018-11-14 22:37:07
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thời gian
Lần cuối làm bài: 2018-10-31 17:00:45
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 3
Lần cuối làm bài: 2018-10-29 22:19:13
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Đại lượng tỉ lệ nghịch
Lần cuối làm bài: 2018-10-29 16:19:09
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Tỉ lệ thức
Lần cuối làm bài: 2018-10-29 10:30:52
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập về số hữu tỉ, số thực
Lần cuối làm bài: 2018-10-29 10:18:28
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Lũy thừa của số hữu tỉ (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2018-10-29 10:14:51

Luyện văn - Tiếng Việt

7 -Trung bình 6.14 - Tổng điểm 798

Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Cấu tạo bài văn miêu tả cây cối
Lần cuối làm bài: 2017-12-29 15:19:51
Lần cuối làm bài: 2017-12-29 15:17:53
Lần cuối làm bài: 2017-12-15 14:51:23
Lần cuối làm bài: 2017-12-15 14:50:51
Lần cuối làm bài: 2017-12-15 14:50:22
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ Y
Lần cuối làm bài: 2017-12-07 08:56:26
Lần cuối làm bài: 2017-12-06 08:39:14

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.80 - Tổng điểm 8

Điểm thi

Hoàng Thị Thu Huyền làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-08-22 16:28:50