Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Hoàng Thị Thu Huyền. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Hoàng Thị Thu Huyền

Hoàng Thị Thu Huyền
Chúc các em sẽ học tập và vui chơi hiệu quả cùng OLM ^^

Luyện toán

148 -Trung bình 5.22 - Tổng điểm 31862

Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai mươi. Hai chục
Lần cuối làm bài: 2019-12-04 17:08:43
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số (9 + 5)
Lần cuối làm bài: 2019-10-23 21:26:14
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán về ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-10-23 21:00:21
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 16: Ước chung và bội chung
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 09:23:48
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 22:00:33
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khớp thời gian
Lần cuối làm bài: 2019-06-06 17:27:57
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2019-05-18 15:13:13
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2019-05-18 11:59:52
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-05-18 11:42:28
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: Ôn tập chương I
Lần cuối làm bài: 2018-12-21 11:14:09

Luyện văn - Tiếng Việt

143 -Trung bình 8.10 - Tổng điểm 31749

Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kiểm tra định kì giữa học kì I
Lần cuối làm bài: 2019-09-04 09:34:05
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Cấu tạo bài văn miêu tả cây cối
Lần cuối làm bài: 2017-12-29 15:19:51
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 16:36:24
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập Chính tả
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 16:31:09
Lần cuối làm bài: 2017-12-29 15:17:53
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 16:23:50
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nếu trái đất thiếu trẻ con
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 16:15:34
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 16:10:43
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 16:05:53
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 15:53:45

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 4.21 - Tổng điểm 295

Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 22:02:39

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-21 08:56:45
Hoàng Thị Thu Huyền làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-08-22 16:28:50