Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Hoàng Thị Thu Huyền. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Hoàng Thị Thu Huyền

Hoàng Thị Thu Huyền
Chúc các em sẽ học tập và vui chơi hiệu quả cùng OLM ^^

Luyện toán

211 -Trung bình 5.79 - Tổng điểm 38766

Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2020-01-18 16:22:42
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Viết số tự nhiên trong hệ thập phân
Lần cuối làm bài: 2020-01-18 13:56:32
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dãy số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2020-01-18 13:49:55
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các số có nhiều chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-01-18 10:22:17
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hàng và lớp
Lần cuối làm bài: 2020-01-18 09:41:03
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có sáu chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-01-18 09:01:26
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ngày, tháng
Lần cuối làm bài: 2020-01-17 13:44:12
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hành xem đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2020-01-17 11:01:32
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ngày, giờ
Lần cuối làm bài: 2020-01-17 10:25:41
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường thẳng
Lần cuối làm bài: 2020-01-17 09:50:53

Luyện văn - Tiếng Việt

143 -Trung bình 8.08 - Tổng điểm 31754

Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kiểm tra định kì giữa học kì I
Lần cuối làm bài: 2019-09-04 09:34:05
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Cấu tạo bài văn miêu tả cây cối
Lần cuối làm bài: 2017-12-29 15:19:51
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 16:36:24
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập Chính tả
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 16:31:09
Lần cuối làm bài: 2017-12-29 15:17:53
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 16:23:50
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nếu trái đất thiếu trẻ con
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 16:15:34
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 16:10:43
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 16:05:53
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 15:53:45

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 4.21 - Tổng điểm 295

Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 22:02:39

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-21 08:56:45
Hoàng Thị Thu Huyền làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-08-22 16:28:50