Cô Hoàng Huyền

Giới thiệu về bản thân

Cô Huyền dạy Toán trên OLM <3
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

Cô hướng dẫn con nhé:

Bước 1: Đọc đề bài để vẽ sơ đồ:

loading... Bước 2: Dựa vào sơ đồ giải toán.

+ Tính được Kiên hơn Hùng số viên bi là: 2 + 2 = 4 (viên)

+ Tính được số bi của Hùng: (18 - 4 - 2) : 3 = 4 (viên)