Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Hoàng Thị Thu Huyền. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Hoàng Thị Thu Huyền

Hoàng Thị Thu Huyền
Chúc các em sẽ học tập và vui chơi hiệu quả cùng OLM ^^

Luyện toán

141 -Trung bình 5.30 - Tổng điểm 30340

Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: Ôn tập chương I
Lần cuối làm bài: 2018-12-21 11:14:09
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Hình vuông
Lần cuối làm bài: 2018-12-21 11:05:11
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Hình thoi
Lần cuối làm bài: 2018-12-21 10:51:27
Lần cuối làm bài: 2018-12-21 10:31:57
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2018-12-21 09:43:07
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Hình bình hành
Lần cuối làm bài: 2018-12-21 09:23:53
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2018-12-20 17:24:28
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Đường trung bình của tam giác, của hình thang
Lần cuối làm bài: 2018-12-20 17:15:21
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Hình thang cân
Lần cuối làm bài: 2018-12-20 16:48:15
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hình thang
Lần cuối làm bài: 2018-12-20 16:38:37

Luyện văn - Tiếng Việt

7 -Trung bình 6.14 - Tổng điểm 798

Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Cấu tạo bài văn miêu tả cây cối
Lần cuối làm bài: 2017-12-29 15:19:51
Lần cuối làm bài: 2017-12-29 15:17:53
Lần cuối làm bài: 2017-12-15 14:51:23
Lần cuối làm bài: 2017-12-15 14:50:51
Lần cuối làm bài: 2017-12-15 14:50:22
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ Y
Lần cuối làm bài: 2017-12-07 08:56:26
Lần cuối làm bài: 2017-12-06 08:39:14

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 4.75 - Tổng điểm 95

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-21 08:56:45
Hoàng Thị Thu Huyền làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-08-22 16:28:50