Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Bài toán 257

Cho một hình vuông và một hình chữ nhật có diện tích bằng nhau. Cạnh hình vuông dài hơn chiều rộng hình chữ nhật 3cm nhưng ngắn hơn chiều dài hình chữ nhật 4cm. Tính chu vi hình chữ nhật trên.

----------------------

Các bạn trình bày lời giải đầy đủ của mình vào ô Gửi Ý kiến phía dưới. Năm bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math. Giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 10/5/2019. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Sáu ngày 10/5/2019. 

-------------

Chúc mừng các bạn sau đây đã có lời giải đầy đủ và sớm nhất. Các bạn đã được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math:

--------------
Bài giải:
Gọi độ dài cạnh hình vuông là a (cm) 
Chiều rộng hình chữ nhật là: a - 3 (cm)
Chiều dài hình chữ nhật là: a + 4 (cm)
Do diện tích hai hình bằng nhau nên ta có:
            a x a = (a - 3) x (a + 4)
            a x a = a x a + a x 3 - 3 x a - 12
            a = 12
Vậy độ dài cạnh hình vuông là 12cm. 
Chiều rộng hình chữ nhật là: 12 - 3 = 9 (cm)
Chiều dài hình chữ nhật là: 12 + 4 = 16 (cm)
Chu vi hình chữ nhật là: (9 + 16) x 2 = 50 (cm).


88 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: