Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với 𝕋𝕤𝕦𝕜𝕚𝕞𝕠𝕟𝕠 𝔸𝕜𝕒𝕣𝕚『緑』. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

𝕋𝕤𝕦𝕜𝕚𝕞𝕠𝕟𝕠 𝔸𝕜𝕒𝕣𝕚『緑』

𝕋𝕤𝕦𝕜𝕚𝕞𝕠𝕟𝕠 𝔸𝕜𝕒𝕣𝕚『緑』
https://www.facebook.com/dieuthao.nguyen.737448 - Fb https://www.pinterest.com/dieuthao281/ - Follow hăm =)) https://vn.holaquiz.com/sync-quiz/3w2H - Ai hiểu tui nak =)) https://olm.vn/thanhvien/ngayeumontoan - My BFF https://olm.vn/thanhvien/diduhoc - Bạn tốt
  • Tên: 𝕋𝕤𝕦𝕜𝕚𝕞𝕠𝕟𝕠 𝔸𝕜𝕒𝕣𝕚『緑』
  • Đang học tại: Trường THCS Hùng Vương
  • Địa chỉ: Quận Hồng Bàng - Hải Phòng
  • Điểm hỏi đáp: 2337SP, 7GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 1SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

7 -Trung bình 7.38 - Tổng điểm 812

Lần cuối làm bài: 2018-04-25 21:09:21
Lần cuối làm bài: 2018-04-25 10:45:26
𝕋𝕤𝕦𝕜𝕚𝕞𝕠𝕟𝕠 𝔸𝕜𝕒𝕣𝕚『緑』 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2018-04-25 10:29:28
𝕋𝕤𝕦𝕜𝕚𝕞𝕠𝕟𝕠 𝔸𝕜𝕒𝕣𝕚『緑』 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2018-04-22 21:03:32
𝕋𝕤𝕦𝕜𝕚𝕞𝕠𝕟𝕠 𝔸𝕜𝕒𝕣𝕚『緑』 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2018-04-22 09:54:33
Lần cuối làm bài: 2018-04-21 20:56:52
Lần cuối làm bài: 2018-04-21 11:09:35

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi